ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

การบ้านข้อที่ 4

4. "พึ่งตน" เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ทำกสิกรรม ทำผลิตภันฑ์เครื่องอุปโภค บริโภคใช้เอง เช่น ทำน้ำยาล้างจาน ทำน้ำยาซักผ้า ทำสบู่ ทำน้ำหมัก ทำน้ำสกัด ทำปุ๋ยพลังศีล เป็นต้น และประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร

ค้นหารายชื่อท่านได้จากกล่องค้นหา

คำนำหน้าชื่อชื่อ นามสกุล (ชื่อกับนามสกุล เว้น 1 วรรค)4. "พึ่งตน" เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ทำกสิกรรม ทำผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภค บริโภคใช้เอง เช่น ทำน้ำยาล้างจาน ทำน้ำยาซักผ้า ทำสบู่ ทำน้ำหมัก ทำน้ำสกัด ทำปุ๋ยพลังศีล เป็นต้น ประโยชน์ที่ได้รับ
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์ดูรายการสอนทำสบู่โดยคุณกิ่งแก้ว เลยลองทำสบู่สมุนไพรใส่ว่านหางจรเข้ ต้นอ่อนข้าว และใบเตย และได้แบ่งปันให้ลูกและจิตอาสาที่แวะมาหาได้เอาไปใช้
นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์บางคำถาม หรือบางคำตอบ บางลีลาการถามหรือการตอบของบางท่าน ก็ทำให้เราแวบขึ้นมาว่า "ถ้าเป็นเรา เราจะ" และนั่นคือโจทย์ขอเรา เราพบแล้วเหลี่ยมมุมที่เราติดที่เรายึด ที่เราไม่ยินดีกับทุกเหตุการณ์ พบสิ่งที่ควรทำให้ไม่มีแล้ว
นางนาฏยา ทองก้อน
นายพลศักดิ์ สุขยิ่งทำน้ำสกัดสมุนไพรแจกจ่ายและปุ๋ยหมักพลังศีล
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิปลูกผักที่ปลูกได้ในกระถาง พื้นที่น้อยมาก ทำน้ำสมุนไพร ฝึกทำอาหารธัญพืชต่างๆ ลดค่าใช้จ่าย ไม่ได้ซื้ออาหารนอกบ้าน
นายยศวีร์ ปิณฑะศรีวัฒน์หันมาทำเศรษฐกิจพอเพียงลดการซื้อกับข้าวปรุงอาหารทานเองน้ำพริกผักต้ม เศษอาหารนำมาทำปุ๋ยในดินให้พืชใช้ประโยชน์ต่อไป
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรปลูกผักไชยา ตอนนี้เก็บกินได้เหลือให้คนอื่นได้เก็บกิน แก้วมังกรยังไม่ได้ผลผลิต มะละกอกำลังออกลูก
นางสาววิญญา จันทะพลปลูกผักที่ใช้ทำน้ำคลอโรด์ฟิลด์ส่วนใหญ่ ทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้าใช้เอง ทำน้ำสกัดฤทธิ์เย็นบ้างบางครั้ง
นางสาวปภาดา จีนมะเริงปลูกผักไร้สารพิษ ทำปุ๋ยพรังศีลทำน้ำสกัด ทำน้ำยาซักผ้า ทำยาหม่องจากหญ้าเอ็นยืดทำยาสระผมทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากๆค่ะ
นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์
นางจารุวรรณ โกมลกุญชร
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์
นางสาวผาสุข ตันชวลิตแช่ถั่วเขียว เพื่อที่จะทำเป็นถั่วงอกเพื่อรับประทาน
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวรได้ดูรายการพึ่งตน ได้ทำน้ำยาล้างจานใช้เอง และได้ทำน้ำสกัดเอง จากที่เรียน นำมาใช้กับตัวเอง และได้แบ่งปันเพื่อนๆ คะ รู้สึกภูมิใจคะ ที่ได้บำเพ็ญและแบ่งปันคะ
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางสาวนาลี วิไลสัก
นางสาวภาวินี โสดายงค์ซื้อน้ำยาล้างจานราคาถูกสุด เติมน้ำมะนาวที่ปลูกเอง คุณภาพดีมากค่ะ
นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลี
นายวีรวัฒน์ รงค์ภักดีสบู่
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาปลูกต้นไม้
นางสาววิญญา จันทะพล
นางสาวกัญญา​รัตณ์​ สมพุทธ​วงค์​ปลูก​ผัก​ไว้ที่บ้านเพื่อทาน
นางพูนสุข พูลเพิ่มทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้เอง
นางทัศนีย์​ จันทายังไม่ได้ทำค่ะ
นางอรวิภา กริฟฟิธส์รื้อแปลงผัก เตรียมแปลงผัก ทำการเพราะเมล็ดถั่ว
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาปลูกผักในกระถางรับประทานเองอ่อมแซบ,วอลเตอร์เคส,หญ้านม้า,มะขาม,ต้นหอม,เคล,รางจืด,ย่านาง,ขิง,ข่า,จะไคร้,ไชยาฯลฯ
นางณัฐชานันท์ รัตนะดำรงค์ชัยได้ทำกสิกรรมธรรมชาติปลูกพืชผักสวนครัวที่ไม่ใช้สารเคมีเพื่อมาใช้ปรุงอาหาร
นางภัคเปมิกา อินหว่างทำน้ำยาล้างจาน ทำยาสีฟันผงถ่าน ทำน้ำสกัดพลังศีล
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนพอได้รับเมล็ดข้าวเปลือกก็นำมาปลูกทำน้ำหมัก ทำน้ำสกัด ปลูกผักทานเองกินนอนใช้น้อย มีเหลือก็แย่งปันค่ะ
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ (ณิ)ปลูกผักเลกน้อยในกระถาง ไม่มีพื้นที่ปลูก ลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากลดละเลิกอาหารเนื้อสัตว์มานานเกือบปี ทานอาหารง่ายๆจืดแทน
นางสาวฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์ทำปุ๋ยแบบเพอร์มาคัลเจอร์ ในเศษอาหารที่เราแยกขยะเป็นประจำ เอง
นางสาวปุณยนุช ภูมิอมรทำน้ำโอโซนฉีดแทนอัลกอฮอลฺ คือน้ำส้มสายชูหมักกับผิวมะกรูด ที่ปลูกเอง
นางกานดา ศักดิ์ศรชัยปลูกต้นข้าวไว้ทำน้ำใบข้าว 2 กระถาง ทำมะละกอดองเพราะมีมะละกอต้นล้มเหลือจากแบ่งปันทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากมะนาวที่ปลูกไว้ นำมาต่อยอดทำน้ำยาเอนกประสงค์เป็นครั้งแรกใช้ได้ดีมากเลย
นายสุมิตชัย ศรีจีนดี
นางกาญจนา คงภูชงค์ปลูกผักไว้กินเองได้ ทำน้ำสกัดไว้ใช้ ทำปุ๋ยพลังศีลทำน้ำหมัก11พญาไพรไว้ทานเอง
นางสาวรัตนา ศรีธนะทำปุ๋ยพลังศีล ทำน้ำยาล้างจาน แชมพู
นางบุษกร วรรธนะภูติทำกสิกรรมปลูกพืชผักที่พี่เลี้ยงจิตอาสาส่งมาให้ ทำปุ๋ยใช้เศษเปลือกผลไม้กับน้ำซาวข้าวและน้ำในตัว
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงกสิกรรมยังไม่ได้ทำค่ะ ทำแต่อาหารกินเองก่อนค่ะ อยู่ไม่ประจำที่ทาง สลับไปมา คอนโดห้องเล็ก 5 เดือน-ไปอยู่บ้านแม่ 5 เดือน คิดจะลองปลูกข้าวที่อาจารย์ให้มาค่ะ ต้องมีเวลาดูแลเขาต้องจัดเวลาก่อนคะ
นางสาวสุวภัทร ชุ่มชัยยานำน้ำปัสสาวะ มาทำปุ๋ยลดน้ำต้นไม้
นางสาวสุคนธ์ ศิลปบวรเลิศ ตอนนี้ ได้เอากาก จากการปั่นน้ำใบเตย มาพอกหน้า ค่ะ
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ทำน้ำคลอโรฟิลล์กินเองช่วยเหลือพี่น้อง
นายดร.ณัฐกฤช อยู่มั่นธรรมาได้ทำน้ำหมัก ใช้รดต้นไม้มาตลอดการรู้จักตน ใช้แต่พอเพียง ไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่ใช้เกินที่มีอยู่ จัดแบ่งการใช้จ่าย ตามเหตุ ที่จำเป็น รู้จักแบ่งปันในกับผู้อื่น ซื้อหรือ ทำอะไรแต่พอใช้ มีมากก็แบ่งปันให้ผู้ที่ด้อยกว่า
นางเรณู ไชยศรีทำปุ๋ยหมัก แล้วก็ปลูกผักหลังบ้านกินเองค่ะ
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยได้ปลูกผักสวนครัวมะเขือ ถั่วฝักยาว แตงกวา
นางเอื้อมพร​ สุทธิ​อาภา​พงศ์​อยู่ในครอบครัวที่นิยมหลักการ​ "พึ่งตน" ตามแนวทางเศรษกิฐพอเพียงมาตั้งแต่เป็นเด็ก​ เพราะพ่อแม่ดำเนินชีวิตพอเพียงเรียบง่ายมาตลอด​ ปลูกพืชผักกินเอง​ ได้แก่​ ตะไคร้​ ข่า​ กระชาย​ กะทือ​ กะเพรา​ ยี่หร่า​ กล้วย​ มะขาม​ มังคุด​ ทุเรียน​ ลองกอง​ มะพร้าว​ ตาลโตนด​ / ทำแชมพูมะกรูดไว้ใช้เอง​ และเมื่อเข้ามาศึกษากับสถาบันของหมอเขียว​ ก็มีความตั้งใจว่าจะทำผลิตภัณฑ์​ต่างๆ​ ไว้ใช้เอง​ และแจกจ่ายผู้ที่นิยมในแนวทางเดียวกัน
นางวสา ราญคำรัตน์ปลูกผักปลอดสารกินเองและแบ่งปันเพื่อนๆและเพื่อนบ้าน
นายสุนทร คำเหลืองน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยผสมกับน้ำเปล่ารดพืช พัก
นางสาวกรวรรณ จันดาผลทำแชมพูมะกูดใช้เองปลูกผักผลไม้ทานเองและแจกหมู่มิตรทำน้ำหมักสกัดสมุนไพรใช้เองปั่นน้ำผักน้ำผลไม้ทำถ่านเพื่อทำยาสูตรพลังศิล
นางสมใจ สิทสิทธิพงษ์ปลูปลูกพืชผักไร้สารทานเองค่ะ ใช้ใช้น้ำปัสสาวะทำปุ๋ยหมักตามที่ท่านอาจารย์สอนค่ะ
นางสาวจงจิตต์ อินทรีย์
นางเกษร อินต๊ะปัญญาปลูกผักผลไม้กินเอง ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ได้ฝึกทำน้ำหมักผลไม้ในสวน น้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็น แปลงผักเพอร์มาคัลเจอร์ ทำปุ๋ยหมักจากหน่อกล้วย เรียนรู้การใช้สมุนไพรในตัวเป็นปุ๋ยชั้นเลิศและขับไล่แมลงอย่างดี
นางอรวรรณ กิจเชวงกุลอยู่กทม ทำยากแต่ใช้หลักพอเพียงคือใช้สิ่งที่มีให้คุ้มค่า และเรียบง่ายไม่สะสมสิ่งต่างๆ เน้นสะสมความรู้และความดี
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงทำน้ำสกัดสมุนไพรสำเร็จ
นางสาวสัสยา วาทยานนท์ดูแต่ยังไม่ลงมือทำเลยปรารถนาขอรุ่นพี่จิตอาสา มาสาธิตทำให้ที่บ้านหน่อย อยู่ที่ หลังเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ บ้านเป็นสวนค่ะ จะได้สอนให้ใช้สถานที่บ้าน ให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมของแพทย์วิถีธรรม ด้วยนะคะ
นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลี
นางสาวเพชรี พรหมช่วยยังไม่ได้ลงมือทำเพราะเพิ่งเริ่มต้น
นางสาวภนิดา ปิ่นมณีปลูกผักสวนครัวเช่นคะน้า ผักออมแซบ ใบบัวบกต้นขา้ว ทำสบูใช้เองทำจากย่านางตำลึงใบบัวคะแต่ ใช้กรีซรีนทำคะ
นางสาววิลาวัลย์ โพธิปัญญาธนา ทำสบู่ใช้เอง และจะทำอย่างอื่นใช้ ต่อไปจะต้องพึ่งพาตนเอง
นางสาวอุไร คงแก้วทำสวนปลูกต้นไม้..ไม่มีเคยมี
นางสุมา ไชยช่วยหมักน้ำหมักจุลินทรีย์ ปลูกผัก หมักเปลือกมังคุดกับปัสสาวะ
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์ยังไม่ได้เริ่มคะ แต่อยากทำคะ
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรยังไม่ได้ทำอะไร
นางสาวกมลชนก. เช้าเที่ยงทำนำ้ยาล้างจานและนำ้ยาซักผ้าใช้เองค่ะ
นางสาวลดาวรรณ เสรีเสถียร(หุย)ทำปุ๋ยหมักเองมากบายปีแล้วทำน้ำยาถูพื้นใช้เอง ทำน้ำยาสระจากมะกรูด ทำสบู่จากมะกรูดเริ่มเพาะถั่วงอกเองและกินเอง
นางสาวนฤมล วงศาตนยังคงใช้เงินในการซื้อของเหล่านั้น แต่ลดความฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะเสื้อผ้า การแต่งตัว แต่งหน้า
นางสาวผาสุข ตันชวลิตเพาะ ถั่วงอกจากเม็ดถั่วเขียว วันนี้เริ่มแช่น้ำ ปิดฝาไว้ค่ะ
นายสุนทร คำเหลืองผสมน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยกับน้ำเปล่ารด พืชพัก
นางอรษา ชูเรืองสุขปลูกผักสมุนไพรในกระถางหลังบ้านข้างบ้าน ทำน้ำหมัก ทำน้ำสกัด ทำปุ๋ยพลังศีล ใช้เอง ทำตามที่เรียนรู้มาจากค่ายสุขภาพพึ่งตนสวนป่านาบุญต่างๆที่เตยเข้าค่ายอบรม
นางสาวสุนทรี อินทรีย์ยังไม่เคยค่ะ
นางดรุณี อินทนิล​ทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ซักผ้า ล้างจาน ล้างห้องน้ำ จากN70 เกลือหรือผงข้น และนำ้หมักรสเปรี้ยวที่หมักเองจากมะนาว6เดือนขึ้นไปค่ะน้ำยาไม่บูดเลยค่ะ
นายเหรียงไกร เฮงประเสริฐทำน้ำสกัลฤทธิ์เย็นกินเอง และแจกให้กับผู้อื่น ทำปุ๋ยพลังศีล
นางพรนภา บุรณศิริพึ่งตน เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตพอเพียง เรียบง่ายทำกสิกรรมปลูกพืช ผัก ผลไม้ในถังปูนแบบเปอมาคัลเจอร์ ปลูกมะกรูด มะนาวพริกกล้วย มะละกอกระเพราอ๋อมแซบ ไชยทำผลิตภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภคใช้เองคือทำน้ำสมุนไพรปรับสมดุลให้ดื่ม ทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น7ส่วนฤทธิ์ร้อน3ส่วนและสมุนไพรกลิ่นหอม1/3ส่วน ทำน้ำ3พลังพุทพุทธและน้ำสกัดสมุนไพร พลังศีลใว้ใช้ประจำบ้านและครอบครัวทำน้ำหมักเศษอาหารและผักผลไม้หมักกับน้ำปัสสาวะใว้ใช้ผสมน้ำ1/20ส่วนสำหรับรดน้ำต้นไม้รวมทั้งทำปุ๋ยพลังศีลด้วย
นางอัญชลี โสภา1.ทำน้ำยางล้างจานใช้เอง มาได้ 2 ปี2.เริ่มทำนาอินทรีย์มาตั้งแต่ ปี 2558 ทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำจุรินทรีย์สังเคาะห์แสงใช้เอง ปี 2563 ได้ไปอบรมการทำปุ่ย 1 เทพ 8 เซียน ที่ศรีษะอโศก และได้นำมาทำใช้คู่กัน3.ปลูกผักผลไม้ไว้ทานเอง4.มีนิสัยไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยมาตั้งแต่จำความได้ ไม่แต่งตัว ชอบใช้ชีวิตเรียบง่าย เวลาออกนอกบ้านอย่างมากก็ทาแป้งฝุ่นบางครั้ง
นางนปภา รัตนวงศาทำปุ๋ยเอาใบไม้ใส่ในร่องผักเพื่อเป็นอินทรีย์วัตถุต่อไป
นางสาวนภัสส์นัญท์ มาตย์คำมีทั้งทำทั้งสอน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาชักผ้า สบู่ น้ำหมัก ทำน้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็น ชาวบ้านชอบมากๆ
นางสุรางค์ โยโกยามา( บุญเผื่อน)ปลูกผักและสมุนๆพรทานเอง
นางสาวธัญญ์นิธิ ภักดีชนยังไม่ได้ทำค่ะ
นางสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งปลูกกล้วย ฟักทอง ฟัก มะเขือ มะเขือพวง อ่อมแซบ ข้าวโพด ถั่ว และสมุนไพร
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณทำน้ำสกัด ย่านางใบเตย,น้ำสกัดใบมะกรูด,น้ำสกัดสาบเสือ,น้ำสกัดเปล้า
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์ทำน้ำสกัดสมุนไพรฤทธ์ร้อน ฤทธ์เย็น หอมระเหยค่ะ
นายเจษฎาพงษ์ ชำรัมย์ทำน้ำหมัก ทำน้ำากัด
นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็น
นายมานิตย์ แสนเกษมใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนตลอด
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชทำน้ำหมัก
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์
นางสาวสุคนธ์ ศิลปบวรเลิศพอกหน้าจาก กากสมุนไพรปั่น ค่ะ
นางสาวปภาดา จีนมะเริง(ซินดี้)ได้ปลูกผักไร้สารพิษพอได้กินช่วงวิกิต
นางเพ็ญศรี อิทธิมาพึ่งตนด้วยการปลูกผักกินเอง ทำน้ำยาล้างจาน ทำน้ำยาซักผ้าได้ ทำน้ำหมัก สบู่ยังไม่ได้ทำ ทำน้ำยากัดใช้เองได้ ปู่ยพลังศีลกำลังเรียนรู้อยู่
นางสาวผาสุข ตันชวลิตรดน้ำต้นไม้
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลปลูกต้นถัวไว้กินเองและครอบครัวค่ะ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวณฐมน วงค์ภักดีนำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ หมัก ทำปุ๋ยน้ำ รดพืชผัก
นายสุมิตชัย ศรีจันดีทำกสิกรรม ทำบารายคัลเลอร์
นางภัคเปมิกา อินหว่างทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกสิ่งที่กิน และกินในสิ่งที่ปลูกเน้นปลูกพืชขึ้นง่าย เลี้ยงง่ายอายุยืน เหลือกิน แบ่งปันแล้วจึงขาย ขายในหลักราคาบุญนิยม
นางวสา ราญคำรัตน์ปลูกผักปลอดสารกินเอง ทำน้ำสกัดฤทธิ์ร้อนเย็นใช้เอง ทำน้ำหมักผลไม้(แต่ยังไม่ได้ลองกิน)
นางสาวณฐมน วงค์ภักดีทำกสิกรรมที่สวนป่านาบุญ 9 ทำให้มีพืชผักกิน ไม่ต้องออกไปซื้อที่ตลาด
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวร
นางกานดา ศักดิ์ศรชัยเตรียมปลูกขิงในกระถางและกล้ามะเขือพวง
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยปลูกผัก
นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)วันนี้ผัดผักบุ้ง และตัดรากไปปลุกผักบุ้งในกระถาง ประหยัดและปลอดสารพิษ โดยใช้น้ำปุ๋ยของตัวเองรดผัก
นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือ
นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองเพาะถั่วงอกทานเองตอนอยู่บ้านทุกวันนี้อยู่สวน๙ สามารถเพาะถั่วงอกให้พี่น้องทานได้.ด้วยใช้ถั่เขียวไร้สารพิษของนา10ไร่สวน๙ มาเพาะถั่วงอกด้วยสัดส่วนถั่วเขียว1กิโลกรัมล้างถั่วเขียว1-2ครั้ง แล้ว ใส่น้ำแช่ไว้ 1 คืนพอเช้า นำถั่วเขียวที่แช่ไว้มาเพาะโดยใส่ตะแกรงวางไว้ในตะแกรงแล้วโรยด้วยถั่วเขียวพอเหมาะกับตะแกรงแล้วปูทับดวยฟองน้ำแล้วลดน้ำให้ทั่วให้ชุ่ม เสร็จแล้ว1ชั้น แล้วทำต่อเป็นชั้นที่2ที่3แล้วลดน้ำให้ถั่วชุ่มฉ่ำและฟองน้ำที่อยู่ด้านบนจะอมน้ำชุ่มฉ่ำลอดเวลาทำให้ถั่วงอกโตไว ครุมด้วยถุงพาสติกสีดำหรือใช้อะไรก็ได้ครุมให้มิดตะกร้าถั่วที่เพาะไม่ให้แสงเข้า เพื่อ ถั่วงอกจะได้ไม่เหม็นเขียว ลดน้ำทุก๓ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย หรือ วันละ3-4ครังก็ดีค่ะ เพียง2คืนกับ1วัน ก็ได้ถั่วงอกทานแล้วค่ะ นี้คือการพึ่งตน และ แบ่งปันได้ทั่วถั่วถึง (ใช้ถั่วเขียว1ก.ก.)จะได้ผลผลิตอกมาเป็นถั่วงอกถึง3-4ก.ก.ถัวงอกไร้สาพิษชีวิตผาสุกค่ะ
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์
นางสาวอุไร คงแก้วปลูกเกษตรพอเพียง
นางนปภา รัตนวงศาเข้าสวนปลูกหมาก และสะตอ
นางสุมา ไชยช่วยปลูกต้นข้าวเพิ่ม
นางสุขสุมน นีระพันธุ
นางสาวชยารัตน์ รัตนเสน
นางสาวนิตยาภรณ์ สุระสาย
นางอรวิภา กริฟฟิธส์์
นางสาวชยารัตน์ รัตนเสน
นางสาวจาริณี กวีวิวิธชัยทำน้ำสกัดพลังศีล
นางสาวอรุณรัตน์ ไกรลาศศิริ
นางสาวพวงบุปผา หนูรักน้ำสกัด ปุ๋ยพลังศีล
นางสาวอรุณรัตน์ ไกรลาศศิริ
นางสาวจาริณี กวีวิวิธชัยนำเศษอาหารทำปุ๋ยหมัก
นางสาวนวลนภา ยุคกันตพรพงษ์ใช้ใบสาบเสือแปรงฟัน
นายเมธา ว่องวิวัฒน์ไวทยะทำกสิกรรมไร้สารพิษได้ตามกำลัง และทำปุ๋ยพลังศีล
นางภัคภร จันทราสกุลทำกสิกรรมไร้สารพิษ ทำน้ำยาล้างจาน
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลการพึ่งตนเองได้ทำให้ชีวิตมั่่นคงทางจิตวิญญาณ ลดความกลัวด้วยความกล้าใช้เฉพาะในสิ่งที่จำเป็น
นางภัคภร จันทราสกุลทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นางสาวณฐมน วงค์ภักดีทำกสิกรรมที่สวนป่านาบุญ 9 ทำให้มีพืชผักรับประทาน ลดการซื้อจากตลาด ซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็น
นางณัฐพร คงประเสริฐทำปุ๋ยหมักจากพืชสดเหลือใช้จากครัว รดน้ำต้นไม้ ปลูกผักสด หลากหลายชนิด เป็นอาหารทุกวันไม่ขาด ปลูกกล้วย ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูกไปตามกำลัง
นายพลัฏฐ์ รัตนวชิรินทร์มีปลูกพืชผักผลไม้เองคือไชยา,อ่อมแซบ,ผักเป็ด,ว่านกาบหอย,ว่านหางจระเข้,แปะตำปึง,กระเพรา,ตำลึง,กล้วย,ฝรั่ง,มะนาว,ส้มโอ,หม่อน,หมื่นปีบ่เฒ่า,ทับทิม,ชมพู่,มะละกอเก็บปุ๋ยจากปัสสาวะอุจจาระของตัวเองรดพืชผักผลไม้ที่ปลูกส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆซื้อใช้ไม่ได้ทำเองเลย
นางประคอง เก็บนาคทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้อย่างต่อเนื่อง ทำปุ๋ยพลังศีลตามวาระโอกาสที่จะอำนวย
นายเมธา ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
นางสาวณฐมน วงค์ภักดีนำเศษอาหาร ผัก ผลไม้ หมักทำปุ๋ยน้ำรดพืชผัก ที่สวนป่านาบุญ 9
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีลทำน้ำจุลินทรีย์พลังศีล ทำน้ำหมัก ทำน้ำสกัด ทำปุ๋ยพลังศีล ปลูกต้นไม้สมุนไพรร้อน เย็น ไร้สารพิษ
นางสุขสุมน นีระพันธุ์
นางพรนภา บุรณศิริ
นางสาวสุพร สุดงาม
นางพรนภา บุรณศิริ
นางสนทยา กันทะมูล
นางสาวสันทนา ประวงศ์ทำน้ำหมักใช้เอง หมักผลไม้กล้วยสุก ปลูกผัก
นางพรนภา บุรณศิริ
นายมงคลวัฒน์ รัตนชลทำนำ้ยาล้างจาน นำ้หมัก ปุ๋ยพลังศีล
นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจนอยู่ง่ายกินง่ายเลี่ยงง่ายบำรุงง่าย
นางวณิชชา จันทร์จรัสวัฒนาทำกสิกรรมครัวเรือน ปลูกข้าวทำน้ำใบข้าวดื่มเอง ทำยาแก้ไอ ขับเสมหะ จากมะกรูด
นางสาวประภัสสร วารีปลูกต้นไชยา อ่อมแซบ ต้นสาบเสือ ใบเตย และนำมาประกอบอาหาร ทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นทำน้ำมันหอมระเหยสาบเสือทำปุ๋ยพลังศีลแช่ปัสสาวะกับสาบเสือไว้เป็นยาประจำบ้าน
นางสาวนางสาว ศิริพร คำวงษ์ศรี1. ทำน้ำยาอเนกประสงค์ (ไม่มีฟอง) เช่น ล้างจาน ซักผ้า อาบน้ำ สระผม ขัดห้องน้ำ 2. ทำน้ำหมักมังคุด สำหรับทาแผล และรดเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ 3. ทำผ้าอนามัยใช้เอง4. หมักขยะเศษ ทำปุ๋ยและดินไว้ใช้เอง5. ปลูกสมุนไพร และพืชผักไว้ใช้ที่บ้าน เช่น อ่อมแซ่บ (เบญจรงค์) ใบเตย ว่านห่างจระเข้ ย่านาง รางจืด ตำลึง ผักปลัง ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ฟักเขียว แตงโม สับปะรด
นางสาวภูเพียรธรรม กล้าจนกินอยู่ส่วนกลาง ในระบบสาธารณโภคี
นางณัฐพร คงประเสริฐใช้ชีวิตพอเพียง เรียบง่าย ทำกสิกรรมไร้สารพิษเพิ่มขึ้นตามลำดับ แบบพึ่งตนให้มากที่สุด
นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็นตอนเช้าเข้าสวน เก็บผักที่ปลูกไว้มาทำอาหารทาน
นางสาวอ้อน สุลักษณะทำน้ำยาล้างจาน
นางสาวอ้อน สุลักษณะ
นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจนกินง่ายอยู่ง่าย
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
นางสาวอรสา โนททองทำน้ำหมักฮอร์โมนไข่ สำหรับรดน้ำผัก ผลไม้
นายเิอกศิริ ตันติศรีไกรแสงทำกสิกรรมไร้สารพิษมากขึ้น ช่วยเหลืองานหมู่กลุ่มมากขึ้น
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์ทำน้ำสกัดสมุนไพรใช้เอง
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล
นายคมเวช หงส์เชิดชัย
นางสาวดุสิดา ตั้งธีรภัทรทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นรับทานเอง และสกัดสมุนไพรรักษาแผล
นางสาวเสริมสรี ชวานิสากุลทำน้ำหมักใช้ในชีวิตประจำวัน
นางวารุณี เกตุพงศ์สุดา ได้ทำกสิกรรมไร้สารพิษปลูกอยุ่ปลุกกินและแบ่งปัน เหลือนำมาถนอมอาหารเก็บไว้เช่น ตั้งฉ่าย พริกตะไคร้คลุกข้าว น้ำพริกเผามะเขือเห็ด สบู่มะกรูด น้ำหมัก น้ำสี่พลัง น้ำสกัดย่านาง น้ำสกัดพลังศีล15พญาไพร นำมันสาบเสือ น้ำมันตะไคร้ นำมันหอมระเหย ทำปุ๋ยหมักพลังศีล ทำบาราย ทำเพอร์มาคัลเจอร์ ทำถ่าน ทำรางจืดบดไว้เป็นยา ลุกใต้ใบอบแห้งไอแดด ไชยาบดผงปรุงรส เก๋ากี้แห้ง ทำสาหร่ายเทียมไชยา เก้บเมล้ดพรรณพืไว้ใช้และแบ่งปัน
นางดาวรุ่ง บัวแก้วกำลังทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์ได้ทำครบทุกอย่างที่กล่าวมาในการพึ่งพาตนเอง
นางสาวอาภรณ์ ดิษฐบุตร
นายชัยวัฒ์ ประพัฒน์รังษี
นายพืชผล ไชยบุบผาใช้
นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ 1. ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ลดการซื้อลงจากเมื่อก่อน และได้มีโอกาสได้แบ่งปันในผลผลิตที่ได้2. ทำน้ำหมัก (น้ำฉีาหมัก เปลือกมังคุด)ไว้ใช้3.ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร4.ทำน้ำสกัดไว้ใช้ และได้แบ่งปัน5.ทำน้ำยาซักล้าง,สบู่ไว้ใช้
นางจิตรา พรหมโคตร"พึ่งตน" เศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่ายคือ1.ทำกสิกรรมคือ ปลูกผักสมุนไพร เช่น ย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ วอเตอร์เครส หญ้าปราบใบมน หญ้าปราบใบแหลม ต้นสาบเสือ ต้นใบข้าวใช้ประกอบอาชีพด้วยการทำน้ำสมุนไพรจำหน่ายผู้ที่สนใจรักษาสุขภาพ และพืชผักสวนครัว เช่น ผักปลัง ไชยา มะเขือ ผักหวาน ต้นแค ผักบุ้ง ผักชีใบเลื่อย พริก 2.ทำผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภค บริโภคใช้เอง เช่นทำน้ำยาล้างจาน ทำน้ำหมัก ทำน้ำยาสกัด ทำปุ๋ยหมักจากวัสดุที่เหลือใช้ในครัวเรือนเช่น อีเอ็มน้ำหมักซาวข้าวจากข้าวที่ญาติพี่น้องทิ้ง นอกจากนั้นทำผลิตภัณฑ์น้ำมันสาบเสือจำหน่าย
นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรี - ทำน้ำหมักผลไม้เปรี้ยวกับน้ำซาวขาว นำมาล้างจานชาม- หมักเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยและดิน แล้วน้ำไปปลูกต้นไม้้
นางลักขณา ไชยรัตน์ปลูกผักบุ้ง แมงลัก มะเขือพวง ผักตามรั้วบ้าน ทำน้ำสกัดพลังศิลได้ 1 ขวดกลางๆ
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์--
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้มีการทำกสิกรรมไร้สารพิษตามที่อาจารย์หมอเขียวแนะนำทำให้พึ่งตนเองได้ไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดมากนัก​และได้ทำน้ำสกัดจากสมุนไพรที่ในท้องถิ่น​ ได้ทำน้ำหมัก​และทำน้ำปุ๋ยพลังศีลมาใช้ด้วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้ทำกสิกรรมไร้สารพิษ​ ทำน้ำหมัก​ ทำน้ำสกัด​และทำปุ๋ยพลังศีล
นางสาวนมลชนก แก้วเกษพากเพียรเรียนรู้ฝึกฝน วิชาพึ่งตนตามที่ท่านอาจารย์พานำพาทำแบบอย่างที่ดีให้ดู ร่วมกับหมู่มิตรดีที่ภูผาฟ้าน้ำอยู่ในสังคมสารณโภคี เพื่อก้าวไปสู่ชีวิตที่้พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจดีงาม จิตใจเป็นสุข *** กล้าทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็น มาสู่สิ่งที่จำเป็นของชีวิตที่แท้จริง***
นางนิตยาภรณ์ สุระสายทำน้ำหมักแอลกอฮอล์ด้วยมะกรูดตะไคร้ข้าวสารไว้ใช้ค่ะ
นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ- ทำน้ำ สมุนไพร ปรับสมดุล และแบ่งปันผู้ที่ไม่ได้ทำอยู่บ่อยๆ- แบ่งปันพันธุ์ สมุนไพรไปปลูก และนำไปทำ น้ำ สมุนไพร- ทำน้ำยาล้างจาน ,ซักผ้า, สบู่- ทำน้ำสกัด และได้แบ่งปันผู้อื่น- ได้ทำปุ๋ยหมักใช้เอง
นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจนประหยัดเรียบง่าย
นางวารุณี เกตุพงศ์สุดา
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลสามารถทำเครื่องอุปโภคได้ด้วยตนเอง เพียรลดกิเลส
นางวสา ราญคำรัตน์ทำน้ำสกัดฤทธิ์ร้อนเย็น และทำน้ำหมักผลไม้
นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ผู้คนสามารถพึ่งตนได้จริงเพราะเป็นการสร้างระบบอุปโภค บริโภคที่มั่นคงด้วยการทำกสิกรรมไร้สารพิษสร้างปัจจัย 4 ที่เป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดในการดำรงชีวิต ทั้ง ยา และอาหารได้ด้วยตนเอง และยังสามารถทำเครื่องใช้อย่างอื่นที่จำเป็นภายในชุมชน
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวนงลักษณ์ สมศรีเคยทำกสิกรรม ทำบาราย ธนาคารน้ำใต้ดิน ทำน้ำจุลินทรีย์พลังศีล ตอนพำนักอยู่ อิตาลี ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 63 ได้มาบำเพ็ญ ที่ภูผา ฟ้าน้ำ ได้เรียนรู้ญานงานต่างๆอย่างล่ะนิดละหน่อย ได้รับอานิสงส์จากพืชผักที่พี่น้องช่ยกันปลูกข่วยกันดูแล เก็บมาเตรียมเป็นน้ำสมุนไพรเท่านั้นค่ะ
นางดรุณี อินทนิล​เก็บโสนที่แปลงมาทำกับข้าว งดเว้นการไปจ่ายตลาด
นางสาวสมทรง นาคแสงทองพึ่งตนตอนนี้เพาะถั่วงอกจากถั่วไร้สารพิษทำมา3รุ่นแล้วใช้ถั่วเขียวที่สวน๙จากนา10ไร่ อัตตาส่วนใช้ถั่วเขียว1ก.ก.เพาะออกมาเป็นถั่วงอกได้ถึง3-4ก.ก.
นางสาวสมทรง นาคแสงทองช่วยร่วมทำเมื่อในศูนย์ต้องการทำน้ำยาล้างจานช่วยเตรียมขวดไว้กรอกใส่และชวยใส่ช่วยเก็บล้างเก็บหางความสะอาด
นางสาวลักขณา แซ่โซ้วทำปุ๋ยพลังศีลโดยใช้ปัสสาวะ
นายสุมิตชัย ศรีจันดี
นางสาวนาลี วิไลสัก
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งไปเก็บแหนแดงที่ปล่อยในนาข้าวมาทำปุ๋ยใส่พืชผักที่ปลูกคะ
นางสาวปัญญาวันทน์ กันทะขู้ใช้น้ำปัสสวะหมักเศษอาหาร ปลูกผักทานเอง ค่ะ
นางสาววันเพ ตั้งสกุลวงศ์พอเกิดอาการป่วย บางครั้ง เราก็ พยายามรักษาตังเองด้วยยา 9 เม็ดค่ะ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำกสิกรรม
นางดอกไม้ ปวะบุตรพึ่งเข้ามาในพวธ.ได้ไม่ถึงเดือน ความรู้ใหม่มากๆในทุกๆกิจกรรม แต่สนใจการปลูกพืชผัก ชอบ รักได้ปลูกพืชสวนครัว ผักฤทธิ์ร้อนเกือบทุกอย่าง ฤทธิ์เย็น มีบ้าง กล้วย มะละกอ ผักบุ้ง ตำลึง วอเตอร์เครส อ่อมแซบ โดยใช้ปุ๋ยคอกบ้าง เคมีบ้างตอนนี้เริ่มไม่ทิ้งเศษวัสดุที่ย่อยสลาย นำมาเป็นปุ๋ยฝังกลบ ปลูกพืชผัก และใช้น้ำส้มสายชูไล่แมลง ส่วนอย่างอื่นกำลังเรียนรู้และพัฒนาต่อไป
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)กินถั่วธัญพืชง่ายๆด้วยการทำอาหารตามหลักแพทย์วิถีธรรมได้ลดค่าใช้จ่ายไม่ได้ออกตลาดเลย
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)
นางสาวอรรถ์ธัชศร พิมพ์ศรีพืชผักเก็บของญาติมากินค่ะไม่ได้ปลูกเองสิ่งที่ปลูกจริงจังเป็นไม้ดอกไม้ประดับปัจจุบันความคิดกำลังเปลี่ยนมาปลูกพืชผัก และข้าวในกระถางที่ทางทีมงานพวธ.ได้เมตตาส่งมอบมาค่ะทำน้ำคลอโรฟิลล์ดื่มบ้างเป็นบางครั้งใช้ใบอ่อมแซบ ย่านาง ใบเตย ใบไชยาต่อมาทราบว่าใบไขยาที่ไม่ผ่านกระบวนการความร้อน ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพจึงงดทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากสูตรของยูทูปเปอร์ท่านหนึ่ง นำมาใช้บ้างประปรายมีการถนอมอาหาร ที่ยังละศีลไม่ได้คือไข่เค็มค่ะ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวในกระถางเช่นวอเตอร์เครท
นางกัญจนา อบรมชอบทำน้ำหมักมะกรูด
นางสาวนิตยา สุเมธากุลวัฒน์ทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น
นายกิตติ สิริพณิชพงศธรทำน้ำ3พลังกับปุ๋ยน้ำ
นายยุทธนา อินหว่างทำกสิกรรมไร้สารพิษปลูกพืชผัก
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ปลูกผักไร้สารพิษในกระถางเช่นวอเตอร์เคส
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ทำน้ำยาล้างจานใช้เอง
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุล
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์
นางเกษร อินต๊ะปัญณาพึ่งตน เรื่องกสิกรรม ปลูกผักบุ้ง ฟักทอง ถั่วฝักยาวหัดทำน้ำหมักจากผลไม้ที่สวนเข่น ชมพู่ มะเฟือง กระท้อน กล้วย หมักประมาณ1 เดือน นำมาผสมน้ำ รดผักที่ปลูก ผักเติบโตดีมาก
นางสาวนธกานต์ สุวรรณใช้ค่ะ
นางสาวนัฏฐา พิมาพันธุ์ศรีร่วมทำกสิกรรมไร้สารพิษโคกหนองนา พวธ ร่วมกับหมู่มิตรดี ทำให้พึ่งตนด้านอาหารได้
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มปลูกผักทานเอง ใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย
นายนาย พงศกร เนาว์ประโคน
นางวสา ราญคำรัตน์ทำน้ำหมัก ทำกสิกรรมไร้สาร
นางสุภัค กิมใช่ย้งปลูกผัก ทานเอง
นายมงคลวัฒน์ รัตนชลปลูกกล้วยในหลุมเพอร์มา
นางวันยา เรียนจันทร์ทำทุกอย่างที่กล่าวมาค่ะ
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มใช้ชีวิตอบบพอเพียงเรียบง่าย ทำกสิกรรมไร้สาร
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์ทำน้ำหมักผักผลไม้ด้วยน้ำปัสสาวะ เพื่ออาบและสระผม
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์ทำน้ำหมักใช้เอง
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงปลูกผักทำกสิกรรมไร้สารพิษใช้ปุ๋ยน้ำปัสสาวะ
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีทำน้ำหมักจากเศษอาหาร+น้ำปัสสาวะ
นายสมยศ ภัทรกุลโชติพรทำแชมพูสระผมเอง
นางเวียงทอง นุ่นภักดีที่บ้านทำกสิกรรมไร้สารพิษมาตั้งแต่ปี2562 ค่ะปลูกผักสวนครัวเองที่สวนและข้างบ้านค่ะก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านตลอดเวลากล้วยสุกก็ตัดมาให้แม่แบ่งปันเพื่อนบ้าน มีพริก มะนาวออกลูกดกก็แบ่งปันเพื่อนบ้านค่ะ ที่บ้านพ่อบ้านทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เองค่ะ ใช้น้ำมะนาวมะกรูดล้างห้องน้ำห้องส้วมค่ะ
นางสาววาสนา ศรีเพ็งที่บ้านอาไม่ค่อยมีที่ให้ปลูกแต่จะพยายามขอที่ป้าข้างบ้านปลูกนิดๆหน่อยนะค่ะบางทีก็ปลูกใส่กระถางไว้หน้าบ้านติดถนนก็ขอเข้าปลูกแตงปลูกกระเจี๊ยบ ปลูกวอเตอเกรสอ่อมแซบไชยา บวบมะละกอค่ะ
นางสาวอุษา บุตรพรมทำน้ำสกัดพลังศิล 9 สมุรไพร ค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายเป็นชาวสวนอยู่แล้วส่วนมากลงกล้วย มะละกอเป็นหลัก แต่ก็มีผลไม้มากทั้งฤทธิ์ร้อนและเย็น ทำน้ำสกัดเอง มีสมุนไพรทั้งขึ้นธรรมชาติและที่เราปลูกเองทำน้ำหมักทั้งเปลือกผักผลไม้ด้วยน้ำตาล และหมักด้วยน้ำปัสสาวะ ส่วนหญ้าที่ตัดก็ถมใต้ต้นไม้ ไม่เผาทำลาย ไร้สารเคมี ผลิตผลไม้ออกมาก็แบ่งปัน ไม่ขายค่ะ
นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือทำน้ำหมัก
นายธนวินท์ อินทนิลทำไปเเล้วครับเเต่ไม่ใช่วันนี้ครับ ทำน้ำยาอเนกประสงค์ครับ ใช้ได้ทุกอย่างไม่ใส่สีครับ
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุล
นางวสา ราญคำรัตน์ทำกสิกรรมไร้สาร และน้ำหมักผลไม้กินเอง
นางทัศนีย์​ จั​นทา​ทำน้ำสกัดใช้เอง​ ปลูกผักไว้ทานบ้างนิดหน่อย
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยพยายามทำปุ๋ยจากอาหารและจากผักผลไม้ เรื่มปลูกผัก สมุนไพร ไว้ทานเอง ก่อนเข้าอบรม แต่มีความตั้งใจมากขึ้น หลังอบรม
นางจิราภรณ์ ทองคู่ทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นายอุกฤษ กาลายีทำน้ำหมัก
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ
นางอินต๊ะปัญญาปลูกผักกินเอง หัดทำอาหารปรับสมดุลย์ ดูเมนูครัวหมอเขียวทำให้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย สะอาดปลอดภัยจากสารพิษ ร่างกายแข็งแรง เบากาย มีกำลัง
นางสาวคูณทิพย์ วงษฺ์สุวรรณ
นายพระมหาสมศักดิ์ กิตฺติธมฺโมใช้จ่ายอย่างประหยัด มีน้อยใช้น้อย
นางสาวสุพรสุดงามทำกสิกรรม ทำน้ำยาล้างจาน ทำน้ำยาซักผ้า
นางดรุณี ​อินทนิล​เก็บดอกชมจันทร์ มันเหลือมาประกอบอาหาร ลดการซื้อ
นางทัศนีย์​ จันทารู้จักปลูกผักไว้ทานเอง
นางสาวภัทราพร จุ่นหัวโทนปลูกผักสวนครัวในบ้านลดค่าใช้จ่าย
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลสามารถทำน้ำยาเอนกประสงค์ได้
นางสาวอาภาพร จุ้ยยิ้มทำกสิกรรม ใช้ยาในตัวในการดูแลต้นไม้ ดูแลสุขภาพ ตั้งใจว่าจะทำเครื่องอุปโภคเองมากขึ้น และได้ผลดียิ่งขึ้น
นางวสา ราญคำรัตน์ปลูกผักไร้สาร กินเองและแบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้กินด้วย
นางธมกร พลสุวรรณ- ปลูกผักเช่น ผักสลัด ผักไชยา ผักสวนครัวฯลฯ- ทำน้ำยาล้างจานโดยใช้เปลือกมะนาวที่บีบน้ำ ออกแล้ว- ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารค่ะ.
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลทำน้ำสกัดหญ้านาง
นางเรณู ไชยศรีปลูกผักหลังบ้านกิน หลายอย่างเลยค่ะ
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)
นางทัศนีย์​ จันทาทำน้ำสกัด​ ทำแชมพูจากมะกรูด
นายพลเอกอนันตร์ บุญรำไพให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออกานิคทั้งหมด ปราศจากเคมีทุกชนิด
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา
นางเวียงทอง นุ่นภักดีทำน้ำหมักจุลินทรีย์เองเพื่อใช้ในการรดผักสมุนไพรในสวนและข้างบ้านค่ะ
นางสมใจ สิทธิพงษ์
นางพรจรัส. ไชยวุฒิพี่สาวทำน้ำหมัก จุลินทรีย์ ใช้ล้างผักซักผ้าขี้ริ้วค่ะ
นางสาวปภาดา จีนมะเริง(ซินดี้)ปลูกผักไร้สารพิษทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักทําน้ำสกัดเย็นทำน้ายาลางจาน
นางสาวภนิดา ปินมณีปลูกผักทานเองหลายอย่างผักสวนครัว และผักที่เอาปั่นทำน้ำสมุนไพรคะ
นาง[email protected]ปลูกผัก,ต้นมะยม
นายวีระยุทธ สังข์เมืองทำน้ำหมักอี่แเดง อีเอ็ม เพื่อทำปุ๋ย
นางนาง วิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชได้พึ่งตนด้วยการทำกสิกรรม,ทำยน้ำยาล้างจาน,น้ำยาซักผ้า,ทำน้ำหมัก,ทำปุ๋ยเรียบง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นต้น
นางดรุณี​ อินทนิล​ปลูกชมจันทร์ทานเอง ทำขนมจากมันเหลือง ขูดมะพร้าวทำกะทิเอง เก็บพริกทำน้ำพริก
นางสาวยวงคำ ไชยวุฒิทำน้ำหมักเองมานานแล้ว ทำน้ำมันมะพร้าวเองใช้ในบ้านและ แบ่งเพื่อนๆด้วย ทำน้ำย่านางดื่มรักษาสุขภาพมาตลอด สุขภาพค่อนข้างดีกันทั้งบ้าน เคยไม่สบายมาก หาหมอไม่หายเลย รักษาเองตามแบบวิถีพุทธของหมอเขียวจนหาย หลายครั้ง
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์เริ่มด้วยจัดการขยะในครัวเรือน ทำน้ำหมักพลังศีล ทำปุ๋ยหมักพลังศีล ทำเพอมาคัลเจอร์ รอบๆ บริเวณบ้าน ปลูกพืชผัก สมุนไพร ทำ "กสิกรรมไร้สารพิษ" ลดราย เพิ่มรายได้ เหลือกิน แบ่งปัน ขายราคาถูก ชีวิตพอเพียง เรียบง่าย ชีวิตผาสุกขึ้น
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลทำสวนครัวหน่าบ้าน ปลูดในดระถาง ทำน้ำสกัดเย็น พลังศีล
นางวสา ราญคำรัตน์ทำน้ำสกัดฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อน ทำน้ำหมัก เพื่อใช้ดื่ม
นางสาวประวีณา ปรัชญคุปต์1 ปีที่ผ่านมานี้ ที่ตัดสินใจที่จะดูแลสุขภาพ แบบอาจารย์หมอเขียว เต็มกำลัง ก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันก็ง่ายเนาะ ไม่ต้องดิ้นรนหาเงินมากมาย ยิ่งทานอาหารวันละ 1 มื้อไม่มีเนื้อสัตว์ จะ เอา เงินมาทำอะไรมากมายแถมเจ็บป่วยก็ไม่ต้องไปเสียเงินให้หมออีกต่างหาก ก็ไม่เห็นว่ามีแนวทางไหนจะดีเท่านี้แล้วจริงๆ เลยตัดสินใจเด็ดขาดว่า จะ ปิดคลีนิค เลิกทำงานทันตแพทย์ ในเร็วๆนี้ เพราะไม่รู้ว่าจะหาเงินมากมายไปทำไม สู้เอาเวลามาพัฒนาตัวเอง ในทางธรรมะดีกว่ายิ่งได้วิชาของอาจารย์หมอเขียวด้วยแล้ว เหมาะมากกับคนที่ ตั้งใจจะเดินทางแห่งอริยะ เพราะเรียบง่ายประหยัด และมีความเบิกบานทุกวันนี้พยายามปลูกผักกินเอง โดยเริ่มจากอ่อมแซ่บก่อน และผักไชยา ที่ปลูกง่ายที่สุด จากนั้นก็ขยับมาเป็นใบเตย ใบย่านาง มะเขือ ทั้งมะเขือเปราะและมะเขือเทศ ผักบุ้ง และก็กำลังจะปลูมากขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกวันนี้เลยใช้เวลา ทำงานประจำแค่สัปดาห์ละ 2 วัน อีก 5 วันเป็นงานกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง ก็กำลังเคลียร์พื้นที่ ถางหญ้า ค่อยๆทยอยปลูกผักมากขึ้น มีความตั้งใจว่าต่อไปไม่ต้องไปซื้อผักจากตลาดอีกเลย แต่ก็ยังทำไม่ได้ 100% เพราะเพิ่งเริ่มฝึกทำเกษตรของใช้ที่ผลิตใช้เองหมักมะกรูดมะเฟืองทำน้ำยาล้างจาน และอื่นๆ ทำปุ๋ยพลังศีล อินทรีย์จาวปลวก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอาหาร ทำกินเองทุกมื้อ นอกจาก ติดงานหรือจำเป็นจริงๆก็ไปทานร้านอาหารเจที่ พอ รู้จักและไว้ใจได้ โดยให้เขาทำแบบสไตล์อาจารย์หมอเขียวรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้มาเจออาจารย์หมอเขียว เพราะเป็นคำตอบ ของการใช้ชีวิต ได้อย่างประณีตจริงๆ ดูแลกายสังขาร ให้ดีที่สุด ด้วยวิธีเรียบง่าย สมถะ เพื่อใช้ในการภาวนาเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์🙏🙏🙏
นางสาวผาสุข ตันชวลิตปลูกผักบุ้ง โดยการตัด ช่วงที่มีราก แล้วเอามาปัก อีกไม่กี่วันก็งอกค่ะ
นางสมใจ สิทธิพงษ์
นางสาวนิรมล ทองชอุ่มเพิ่งตนสิ่งที่พึ่งตนได้คือปลูกพืชไร้สารพิษกินเองเช่นผักบุ้งต้นหอมตำลึงย่านางเตยหอมโหระพาสาระแนและทำน้ำยาเอนกประสงค์ทำน้ำยาซักผ้าทำสบู่ใช้เองน้ำพลังศีล
นางสาวนิรมล ทองชะอมเพิ่งโดนชีวิตแบบพอเพียงปลูกผักทำอาหารกินเองทำสบู่ทำน้ำยาซักผ้าน้ำยาเอนกประสงค์น้ำพลังศีลกวาดบ้านถูบ้านด้วยตนเองซักผ้าด้วยตนเองทุกอย่างเรียบง่ายและประหยัดที่สุดไม่ต้องไปจ้างคนอื่น
นางสาวสำรวย รัตตนะปรุงอาหารรับประทานเอง ด้วยวิธีการง่ายๆ ต้ม นึ่ง ผัด ลวก ยำ ปรุงรสด้วยเกลือเป็นหลัก
นางสาวสำรวย รัตตนะอยู่ในหมู่บ้านพื้นที่มีน้อย ปลูกผักในกระถางได้ระดับหนึ่ง บางส่วนก็ซื้อจากตลาด นำมาล้างสารพิษด้วยการแช่น้ำซาวข้าว แช่ถ่าน น้ำเกลือ ประมาณ 15-20 นาที ทุกครั้ง ทำอาหารรับประทานเองด้วยวิธีการง่ายๆ ต้ม ผัด ลวก นึ่ง ยำ ปรุงรสด้วยเกลือเป็นหลัก ส่วนเครื่องอุปโภคในบ้านร่วมกับพี่ทำใช้เองมีน้ำยาลัางจาน น้ำยาซักผ้า สบู่ น้ำหมัก น้ำยาอเนกประสงค์
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนปลูกผักทานเอง ทำน้ำสกัด ทำยาสีฟัน
นายธนวินท์ อินทนิลตัดฟืน พึ่งตนเองด้านพลังงานครับ
นายพลเอก อนันตร์ บุญรำไพได้ต่อยอดขยายผลเป็นเศรษฐกิจพอประมาณ ด้วยสมุนไพรไทย โดยคนไทยเพื่อคนทั่วไป ให้ได้รับประโยชน์จ จากการแพทย์แผนไทยชลอวัย จึงได้ตั้งโรงงาน .อุสาหกรรมสมุนไพร 2 โรงงาน เป็นโรงงานผลิตเวชบริภัณฑ์ และโรงงานผลิตเวชสำอ่งค์ เป็นผลิตภัณฑ์ออกานิค รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นมิตรกับธรรมชาติ โดยมี พลเอกอนันตร์ บุญรำไพ ผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาด้านไบโอเทคโนโลยีระดับโรงงาน
นางประคอง จันทร์ตรีืทำน้ำสกัด ปลูกผักบ้างเล็กน้อย
นางประคอง จันทร์ตรัทำสเปรย์ใช้เองได้แล้วค่ะ ทดรองแจกให้เพื่อนค่ะ
นางสาวยวงคำ ไชยวุฒิทำน้ำหมักใช้ ทำน้ำมันมะพร้าวใช้เองค
นายคมเวช หงส์เชิดชัยปลูกสร้าง สมุนไพร ไชยา ย่านาง ออ่มแซบ วอเตอรเกรด็ ตะไคร้ พริกขึหนู เพาะเห็ดนางฟ้าและอื่น ในกระถ่างหน้าบ้าน
นายคมเวช หงส์เชิดชัยทำน้ำสกัดย่างนาง สกีดพญาไพร แบ่งปั่นเพื่อนนอก พวธ แบ่งปันน้ำมันเขียว
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลทำกับข้าวทานเองและครอบครัวมากขึ้น
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลทำผักคั่วเกลือไว้ทานกับข้าวต้มไวทานเองในครอบครัว
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล
นางสาวคมเวช หงส์เชิดชัยปลูกพืชผักในกระถ่งกน้าบ้าน พึ่งตนเป็นน้ำสมุนไพรร้อน เย็น เป็นอาหารรับประทาน แบ่งปันเพื่อน
นางสุขสุมน นีระพันธุ์
นางสาวป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์ทำกสิกรรมไร้สารพิษมีชีวิตที่พอเพียง ปลูกอยู่ปลูกกิน ทำปุ๋ยเองทำน้ำยาซักผ้าเอง น้ำสกัดก็ทำเอง
นางสาวสัสยา วาทยานนม์ฟังค่ะ อุปกรณ์ตอนนี้ยังไม่พร้อมเลยยังไม่ได้ลงมือทำ แต่ทำการปรับดินเอาเศษอาหารไปใส่ใต้ต้นไม้ รู้สึกต้นไม้ชุ่มชื้นมากเลย เป็นการให้ปุ๋ยกับต้นไม้ที่ไม่เคยรู้จัก
นางสาวนงนุช พาสนาโสภณ
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรทำน้ำสมุนไพรย่านางดื่มบ้าง ใบบัวบก ใบเตย
นางวสา ราญคำรัตน์ปลูกผักไร้สารพิษ
นางสุทิศา พรมชัยศรีลดรายจ่ายในครัวเรือนทำเครื่องอุปโภคบริโภคใช้ในครัวเรือน
นางแน่งน้อย ใจดีทำกสิกรรมไร้สารพิษ โดยปลูกเบญจรงค์ วอเตอร์เครส ในกระถาง ปลูกผักโขมแดงหน้าบ้าน จะเก็บมารับประทาน สลับกันไปทุกวัน ทำน้ำสกัดปัสสาวะ เอาไว้หยอดตา จอดหู
นายนายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีล1-ประกอบอาหารเอาไว้รับประทานเอง2-ปลูกสมุนไพรฤทธิ์ร้อน เย็น3-ทำน้ำจุลินทรีย์พลังศีลเพื่อนำไปเป็นสารตั้งต้นในการทำน้ำขจัดความสกปรกต่างๆภายในบ้านและใช้ทำความสะอาดตัว4-หมักปุ๋ยด้วยน้ำจุลินทรีย์และน้ำปัสสาวะหมัก เพื่อใส่บำรุงต้นไม้ต่างๆ
นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็นปลูกผักปลอดสารพิษไว้ทานเองตัดผมด้วยตนเอง ไม่ต้องไปร้าน
นางสาวสุคนธงศิลปบวรเลิศใช้ชีวิตพอเพียง โดย ไม่ซื้อเสื้อผ้า ทางโลกที่เป็นแบบแฟชั่นแล้ว เมื่อก่อนต้องซื้อทุกเดือน เดือนละ2,000บาทขึ้น ตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมมาก็เหลือแต่เสื้อผ้าเดิมที่มีอยู่ กับชุดปฏิบัติธรรม ค่ะ ไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไม ซื้อไปโชว์ใคร เสียเวลาที่จะต้องไปพยายาม หาอีก อายุก็มากแล้วด้วย ใช้เท่าที่มี มีเท่าที่ใช้ ก็พอเพียง ค่ะ
นางสาวภัทรพร เหล่าสะพานพึ่งตนโดยทำน้ำหมัก น้ำสกัด ทำสบู่ ใช้เองเพื่อลดการใช้สารเคมีและนำวัตถุดิบท้องถิ่นปลอดสารพิษมาปรับใช้แทน
นางดาวรุ่ง บัวแก้วปลูกพผักสวนครัว
นางอารีย์ อ่างบุญตา-ปลูกสมุนไพรมากมายเพื่อบริโภคเอง-เช็คร่างกายเพื่อดื่ม กิน อาหารสมดุลร้อนเย็น-ทำปุ๋ยหมักใช้เอง
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาปลูกผัก ปลูกต้นไม้
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาปลูก ต้นไม้ ปลูกผัก
นางสาวฐฐภัท รังสีธรรมกำลังเริ่มทำสวนผสมแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่จันทบุรี (เดินทางไปกลับ) ทำน้ำหมักจากมังคุด น้ำยาล้างจาน ปุ๋ยหมักสูตรแม่โจ้ ปลูกสมุนไพรบางชนิด ผักสวนครัวในบริเวณข้างบ้าน ที่ กทม.
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวรได้ทำปุ๋ยพลังศีลใช้เอง จากการศึกษาเข้าค่าย นำมาใช้ในการปลูกต้นไม้ งามมากคะ และต้นใหญ่ เก็บทานได้ทุกวันคะ ปลอดสารพิษ และได้แบ่งปันเพื่อนๆ ด้วยคะ. ซึ่งไม่เคยปลูกผักมาก่อนคะ ดีใจได้ปลูกผักที่ตัวเองชอบ เช่นผักบุ้ง ผักสลัด ทานเองได้คะ
นางสาวน.ส จรรญา ชุมจีด (สร้างกลิ่นศีล)ทำกสิกรรมไร้สารพิษรวมกับหมู่กลุ่มที่ภูผาฟ้าน้ำ และที่นี่ก็ได้ทำผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคใช้เองอยู่แล้ว
นางดวงใจ ชวลิตธรรมโชติปลูกผักทานเองเช่นผักไชยาเและอื่นๆทำสบู่สมุนไพร ทำน้ำด่างรดพืืช ทำน้ำสมุนไพรไล่แมลง เช่น สกัดน้ำตะไคร้
นางหนึ่งฤทัย,ไทรงามทำน้ำหมัก,น้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานทำปุ๋ยพลังศีล
นางสาวปภาดา จีนมะเริง (ซินดี้)ทำกสิกรรมไร้สารพิษปลูกผัก ทำน้ำหมัก ทำปุ๋ยหมัก
นางหนึ่งฤทัย,ไทรงามทำน้ำหมักทำปุ๋ยใช้เองเป็นหลัก
นางสาววิญญา จันทะพลได้รับเมล็ดข้าวจากชุดชุบชีพ ทำตามขั้นตอนเพื่อปลูกข้าว ไว้ทำน้ำต้นข้าว วันนี้พึ่งลงดินค่ะ
นางปาริชาติ จันทร์นวลปลูกผักกินเอง (กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน) ทำน้ำย่านางสกัด ทำน้ำมันกัวซา ทำน้ำมันมะพร้าว แปรรูปผักไชยา และอื่นๆ
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกผักสวนครัว ตำลึง บวบ ถั่วฝักยาว ฟักทอง ฟักเขียว ปลูกไม้ผลที่ชอบทานอย่างละ1-2 ต้น และไม้ยืนต้นสำหรับใช้สอย ไผ่ เป็นต้น ประโยชน์ที่ได้รับได้ทานผักสดไร้สารพิษและลดรายจ่าย มีความสุขใจ ร่างกายแข็งแรง นอนหลับดี
นางสาว กรวรรณ จันดาผลปลูกพืชผักสมุนไพรทำแชมพูใช้เองทำน้ำสกัดหญ้านางทำปุ๋ยใช้เอง
นางพิกุล วันจันทร์ทำน้ำยาล้างจาน, ทำน้ำหมัก....ประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยประหยัด, ลดการใช้สารเคมี,รักษาสิ่งแวดล้อม
นางสาวน.ส ชรินรัตน์ ชุมจีดทำกสิกรรมไน้สารพิษปลูกอยู่ปลูกกิน ที่เหลือส่งไปแบ่งปันให้พี่น้องจิตอาสา
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์ยังไม่ได้เริ่มเลย เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง และมีภาระกิจการงานเกือบทุกวันคะ แต่คิดว่าจะปลูกผักกินเองนะคะ ยิ่งเห็นตัวอย่างที่คุณหมอ ปลูกข้าว และผักสวยๆบนโต๊ะบรรยาย ยิ่งอยากทำคะ
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์ตอนนี้เริ่มนำผักพื้นบ้านมาปลูกที่บ้าน หลายๆ เพิ่มเริ่มต้นยังใช้ทำอาหารไม่ได้ ได้เริ่มต้นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพิ่งตนเองได้ ตามลำดับ
นายสมยศ ภัทรกุลโชติพรทำปุ๋ยหมักพืชสด
นางเกษร อินต๊ะปัญญาช่วงนี้ เริ่มปลูกผัก หลายอย่าง เช่น กระหล่ำปลี ฟักทอง ต้นหอมผักชี ถั่วลันเตา และ มีเมล็ดพันธ์ุอีกหลายชนิดที่เก็บไว้ เริ่มทยอยลงปลูก ในแปลงผัก เพอร์มาคัลเลอร์ ที่เตรียมไว้เมื่อเดือนที่แล้ว ประโยชน์ที่ได้รับ ลดค่าใช้จ่าย ผักสดสะอาดปลอดภัย ได้แบ่งปันให้ผู้อื่น สุขภาพแข็งแรง จากการกสิกรรมไร้สารพิษ
นายมงคลชัย วิชาธรรมมารดา อายุ 90 ปี เข้ารับการผ่าตัดกระดูกขาขวา เป็นแผลกดทับ บริเวรณส้นเท้าทั้งสองข้าง สะโพก ใช้ยาครีมหลอดที่โรงพยาบาลจัดให้รักษาไม่หาย แผลยาว 5 ซ.ม. จึงชมวิดีโออาจารย์หมอเขียวครับ เอายอดและใบของต้นสาบเสือมาทอดในนำมันมะพร้าวใช้ไฟกลางๆ ใช้ทา ไม่ถึงเดือนแผลหายครับ
นางสาวว่าที่ร.ตหญิงอำนวยพร ดวงโสภาดีเป็นการใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยตัวเองไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จาายใช้ทรัพยากรที่นำมาใช้ประโยชน์ลดการซื้อค่ะ
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์ทำปุ๋ยพลังศีล ต้นไม้ดูงามขึ้น
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงทำอาหารกินเอง
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาดีทำเองได้ลดค่าใช้จ่ายใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์เช่นมะนาวใช้แล้วเก็บเปลือกไว้ใส่ไข่ต้มร่อนดีแกะง่ายเก็บไว้ต้มล้างหม้อกะทะได้ดีดับกลิ่นคาวในหม้อได้ค่ะ(นังไม่ได้เข้าฟังค่ะที่ตอบจากการปฎิบัติตนเองที่บ้านค่ะ)
นางอารีย์ อ่างบุญตาปลูกสมุนไพรกินเองเยอะๆ ทำปุ๋ยเอง ได้ใช้มาปรับสมดุลร้อนเย็น แช่มือ เท้า ดิ้ม ปรุงอาการ
นางสาวรสริน สังข์เกื้อทำน้ำหมักปุ๋ย รดต้นผักผลไม้
นางสาวรัตนา หลวงจันทร์ได้ทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ไว้ใช้เองและแบ่งปั่นเพื่อนกับยามิตร
นางหน่อย นกจันทร์ตอนนี้ยังไม่ได้ทำค่ะทำงานด้วยศึกษาด้วยยังไม่ค่อยมีเวลากำลังพยายามค่ะ
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์
นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลีทำน้ันเขียวใช้ โดยใช้ สมุนไพรที่มีในบ้าน คือ เสลดพังพอนตัวเมีย ใบเตย ใบยอ น่ำมันมะพร้าว ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายใช้ และใช้รักษาตัวเองและคนในครอบครัวได้
นางอัณชิษฐา ทิพแสงประหยัดค่าใช้จ่ายปลอดภัยไร้สารเคมี
นางนางโสภา หนำคอกทำ น้ำยาเอนกประสงค์ ทำปุ๋ย (จาก น้ำสมุนไพรในตัว) ทำน้ำ ยา แช่ผัก ทำน้ำสกัด ทำน้ำมัน เขียว น้ำมันเหลือง ทำน้ำถ่านดื่ม ทำน้ำยาฉีดพ่น อโรม่าจากผลมะกรูด ทำผงพอก ทำ ตู้อบสมุนไพร
นางสาวมณีวรรณ์ ดีวงษ์
นางสาวณัฐธยาน์เอ้อจำนงค์เก็บฟืนมาทำเป็นเชื้อไฟ
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาเวลาใช้มะนาวหลังจากใช้เก็บเปลือกมะนาวไว้ในตู้เย็นเวลาต้มไข่เอามาใส่ต้มไปพร้อมกับไข่ช่วยปอกไข่ง่ายค่ะและนำมาใส่หม้อต้มล้างกลิ่นคาวในหม้อค่ะ
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลปลูกต้นไชยา
นางสาววิลาวัลย์ โพธิปัญญธนาทำสบู่สมุนไพรใช้เอง..สลับกันทำใช้ เช่น สบู่มะขาม สบู่ขมิ้นชันฯลฯ
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลปลูกผัก ปลูกถั่วงอก
นางนบชุลี เสาวนา1. ทำกสิกรรม เช่น ปลูกผัก ผลไม้ (บางชนิดขึ้นเอง) ปลูกไว้พอประมาณ2. ทำน้ำยาล้างห้องน้ำจากมะกรูด 3.ทำน้ำยาสระผม จาก มะกรูด บอระเพ็ด ใบย่างนาง ขิง ดอกอัญชัน ใบเตย (ทำไว้ใช้เอง ที่เหลือแบ่งปันและจำหน่ายราคาถูก)4. ทำปุ๋ยพลังศีล (น้ำปัสสาวะผสมกากน้ำตาล)ได้ประโยชน์จากผัก ผลไม้ไร้สารพิษไว้ทานและแบ่งปัน ญาติ เพื่อนร่วมงาน และมีผลิตภัณฑ์ไร้สารพิษไว้ใช้ ได้อยู่กับต้นไม้รอบ ๆ บ้าน แล้วรู้สึกเบิกบาน สดชื่น มีเสียงนก เสียงกระรอก กระแต เสียงน้ำจากลำห้วยเล็ก ๆ หลังบ้าน
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายปลูกพืชผักกินเองตลอด ตอนนี้แตงกวาออกลูกแล้ว อย่างอื่นก็พอกินพอใช้ ตามที่ปลูก ปุ๋ยก็หมักน้ำปัสสาวะกับเปลือกผักผลไม้ที่เรากิน หมักมานานแล้วก็นำมารดผักผลไม้ที่เราปลูก
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรปลูกผักบุ้ง ขยายปลูกต้นไชยา
นางเพ็ญศรี อิทธิมาปลูกผักกินเอง ทำน้ำยาล้างจานได้ ทำน้ำหมัก ทำปุ๋ยใช้เอง
นางวงศ์สกุล รัตนานิคมได้รับความภูมิใจในความสามารถของตนเองและได้ไช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและประหยัดเงินทำให้เรามีเงินเก็บค่ะ
นางประคอง เก็บนาคยังคงใช้น้ำยาอเนกประสงค์อย่างสม่ำเสมอ ทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นางสาวอรรถ์ธัชศร พิมพ์ศรีวางแผนเตรียมอุปกรณ์ทำน้ำสกัดเนื่องด้วยชุดช่วยชีพใกล้หมดแล้ว น้ำ3พลังศีลใช้ช่วยอาการเจ็บป่วยได้จริง จึงต้องหัดทำใช้เองเพื่อรองรับการใช้งาน
นายวัฒนา​ สบายยิ่ง​
นางสาวอุษา บุตรพรมทำยาสีใช้เอง และ ปลูกผัก ไว้ทานเองได้ ค่ะ
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชทำกสิกรรม,ทำน้ำยาล้างจาน,ซักผ้า,ทำน้ำหมัก,ปุ๋ยหม้กทำให้ลดค่าใช้จ่ายแยอะ
นางเวียงทอง นุ่นภักดีทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและน้ำหมักจากน้ำปัสสาวะรดผักๆ ปลูกพืชสมุนไพรกินเองปลอดสารพิษ ใช้มะนาวมะกรูดขัดห้องน้ำแทนย้ำยาล้างห้องน้ำค่ะ
นางสาวอุไร คงแก้วปลูกผัก..ทำเกษตรพอเพียง..ไร้สารพิษ อยู่แล้วค่ะ
นางดอกไม้ ปวะบุตรทำสวนปลูกผักสวนครัว ไว้แบ่งปันบ้านใกล้เคียง มิตรสหายที่แวะเวียนมา และได้รับของฝากจากญาติมิตรสม่ำเสมอตลอดมา
นางสีสรรพ์ประหยัด
นางอรษา ชูเรืองสุขปลูกพืชผักสมุนไพร รอบบ้านด้วยกระถางตามขั้นตอนที่ได้เรียนการเตรียมดินปลูก การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน ตามที่พี่น้องจิตอาสาพาทำตอนเข้าค่ายและทำตามยูทูปด้วยเพื่อความเข้าใจมากขึ้น ทำน้ำหมักน้ำยาเอนกประสงค์จากเปลือกสัปรดเปลือกมะนาวเปลือกส้มโอ นำมาล้างจาน ซักผ้า ถูพื้นฯลฯ
นายเมธา ว่องวิวัฒน์ไวทยะทำปุ๋ยตราหมอเขียว
นายเอกศิริ ตันติศรีไกรแสงปลูกผักไร้สารพิษเพื่อรับประทานเอง
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์ลดค่าใช้จ่าย พึ่งตนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เอง เหลือแบ่งปัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์โลก
นางคมขำ ชูตินันทน์ปลูกพืชผักสมุนไพร แนะนำให้เพื่อนบ้านปลูกด้วย ที่บ้านมีปลูกผักบุ้ง พริก มะนาว มะรุม ต้นคะน้าแมกซิโก มะม่วงหาวมะนาวโห่ ต้นมะตูม เบญจรงค์กำลังจะปลูกข้าว ไว้ทำน้ำคอโรฟิล ที่อาจารย์ให้ข้าวเปลือกมาทำสบู่ใช้เอง (สบู่สมุนไพร)
นางบุษกร วรรธนะภูติเริ่มทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกพืชผักที่พี่เลี้ยงจิตอาสาส่งมาให้ทำปุ๋ยหมักเศษเปลือกผลไม้และผักกับน้ำซาวข้าวและน้ำสมุนไพรในตัวได้ผลดี
นางสาวกมลชนก เช้าเที่ยงเริ่มปลูกผักกินเองตามรายการ
นางสมใจ สิทธิพงษ์ทำปุ๋ยพลังศิล และปลูกพืชผักสวนครัว ได้มีผักไร้สารท่านเอง รดค่าใช้จ่ายในบ้าน และเป็นตัวอ่ย่างให้ลูก หลานทำตามได้ค่ะ
นางจิราภรณ์ ทองคู่ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ได้พืชผักที่ปลอดภัยเหลือกินก็เผื่อแผ่ญาติพี่น้องและคนในชุมชน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้เกื้อกูลคนอื่นจิตใจก็เป็นสุข
นางธมกร พลสุวรรณ-ทำกสิกรรมให้ประโยชน์ทางกาย ปลูกผักปลอดสาร รับประทาน และปลูกดอกไม้ให้ประโยชน์ทางใจ-ทำปุ๋ยจากเศษอาหารใบหญ้า-ทำน้ำหมัก-ทำน้ำยาเช็พยิ-ประโยชน์ที่ได้รับ การพึ่งตนเอง ลดการใช้จ่ายในครัวเรือน และทานผักปลอดสารเคมี.
นางเวียงทอง นุ่นภักดีทำน้ำหมักชีวภาพใช้รดพืชผักเอง ปลูกผักสมุนไพรกินเอง ทำกสิกรรมไร้สารพิษที่สวนมีกล้วย มะละกอ ไชยา มะเขือ พริก หม่อน แก้วมังกร มะพร้าว มะนาว ขนุน อื่นๆ มีเยอะก็แบ่งปันบ้างขายให้ชุมชนบ้างค่ะ
นายมงคลวัฒน์ รัตนชลปลูกต้นไม้ ปลูกผักผลไม้ ใช้ปุ๋ยพลังศีล พึ่งตนได้บางส่วน สานพลังกับเพื่อนจิตอาสาที่อยู่ใกล้
นายสุมิตชัย ศรีจันดีทำน้ำสกัดสมุนไพรฤิทธิ์เย็น ประโยชน์ที่ได้รับ ได้นำน้ำสกัดสมุนไพรมาปรับสมดุลร่างกายเมื่อมีภาวะร้อนเกินและนำมาใช้สวนล้างลำใส้
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ปลูกผัก และปรุงอาหารเอง การอยู่ง่ายกินง่าย ทานน้อยใช้น้อย ช่วยให้ลดกิเลสและมีเวลาเหลือไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากคะ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรทำน้ำหมักในการเอาเศษอาหารเศษผักที่เหลือจากทำอาหารมารวมใส่ไว้ในถังสีที่เก็บไว้ เพื่อเอาไปราดหญ้าที่เรากองไปไว้ เพื่อช่วยในการย่อยสลาย
นางสาวนัฏฐา พิมาพันธุ์ศรีเก็บเศษผัก เศษอาหารไว้ให้หมู่มิตรดีใช้ทำปุ๋ยพืชสด ในการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ไม่ต้องใช้สารเคมี
นางสาวจาริณ กวีวิวิธชัยทำกสิกรรม
นางวสา ราญคำรัตน์ปลูกผักกินเอง ทำปุ๋ยหมักใช้เอง
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวรได้เรียนรู้จาก การเข้าค่าย ทำน้ำหมัก ทำน้ำสกัด ทำปุ๋ยพลังศีล ใช้เอง และแบ่งปันผู้อื่น อยู่อย่างพอเพียง
นางสาวนฤมล วงศาพยายามทำอาหารทานเอง เพื่อความสะอาดและรสไม่ชัดเกินไป เพื่อปรับการติดรสชาด
นางสุนันท์ พานิชทำเกษตรปลูกผักกินเองค่ะ
นางสาวนภัสส์นัญท์ มาตย์คำมีทำ สบู่ใช้เอง ยาสระผมทำเอง ยาล้างจานทำเอง และปลูกผักกินเอง
นางสาวสัสยา วาทยานนท์ยังทำไม่เป็นสักอย่างเลยค่ะ ตอนนี้ รู้วิธีเพาะถั่วงอกในกล่องนม ต่อไปเริ่มเพาะถั่วงอกทานเองแล้วค่ะ ใช้น้ำปัสสาวะทำเป็นปุ๋ยได้ หมักกับเศษผักผลไม้ ไม่ยุ่งยากเลยลองหัดทำดูแล้วเริ่มวันนี้เลยค่ะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตหัดทำปุ๋ยพลังศีล ในการรดน้ำต้นไม้หลังบ้าน
นางสาวระวีวรรณวงค์กะวันปลูกผักไร้สารพิษ.อย่างอื่นยังไม่ได้ทำ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงปลูกพืชผักกสิกรรมไร้สารพิษ
นางพิกุล วันจันทร์ทำน้ำยาล้างจาน ทำน้ำหมัก.ลดรายจ่าย
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เดินทางไปทำงานด้วยเท้า เนื่องจากที่ทำงานไม่ไกลจากที่พัก ทำให้ได้ออกกำลังกาย ลดมลพิษ ลดการเบียดเบียนที่จอดรถผู้อื่น
นางนบชุลี เสาวนา1. ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ผัก ผลไม้2. ทำน้กยาสระผม3. ทำปุ๋ยพลังศีล (น้ำสมุนไพรในตัวผสมกากน้ำตาล) ปีนี้ฝรั่งมีรสชาดหวานกรอบมาก ๆ เพื่อนร่วมงานได้กินแล้วชอบมาก4. ใช้มะกรูดทำน้ำยาล้างห้องน้ำ
นางอรวิภา กริฟฟิธส์ช่วงนี้ผลิตผลจากกสิกรรมไร้สารพิษมีจากเหลือกิน เหลือแจกจึงได้นำมาทำการถนอมอาหาร ได้ทำน้ำผัก หรือกะปิผัก และได้ทำน้ำมันสมุนไพร จากผักชีไว้ใช้ด้วย ประโยชน์ได้มีการแปรรูปอาหารและได้แบ่งปัน
นางสาวคุณทิพย์ วงษ์สุวรรณทำน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน ไว้ใช้ ทำแบ่งกันกับญาติ ทำออกมาแล้วได้น้ำมันน้อยกว่าที่เคยทำได้ สาเหตุจากมะพร้าวไม่มัน แต่ก็วางใจได้ ยินดีที่ไม่ได้ดั่งใจ
นางจารุวรรณ โกมลกุญชรปลูกผักวอเตอร์เกรสในกระถางเล็กน้อย แต่ยังไม่ค่อยงาม ทำอาหารง่ายๆกินเองแนวอาหารหมอเขียวได้บ้าง
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ทำผงพอกหน้า
นางสาวสุวภัทร ชุ่มชัยยาปลูกผักวอเตอร์เคส ไชยา อ่อมแซบ ที่บ้าน
นางศิริพร ขาวไชยมหาทำปลูกผักกินเอง ขาย แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เช่น ป้าปลูกไม้ดอกไม้ประดับด้วย มีคนมาขอซื้อ ป้าบอกไม่ขายอยากได้ก็เอาต้นไม้อื่นที่ป้าไม่มีแต่เขามีก็เอามาแลกกัน ทำน้ำยาล้างจาน จากมะกรูด มะนาว ทำยาหม่องจากเสลดพังพอน ทำน้ำยาซักผ้า ทำสบู่จากย่านาง ใช้อง และแบ่งปัน ทำน้ำหมัก ใช้เองและแบ่งปัน ให้ความรู้คนอื่นด้วย เป็น
นางศิริพร ขาวไชยมหาปลูกผัก ไร้สารเคมี ใช้ปุ๋ยหมัก ทำเอง กินเอง ทำน้ำยาล้างจาน ทำสบู่ ทำน้ำยาชักล้าง เองและแบ่งปัน เพื่อนบ้าน และญาติๆอยูอย่างพอเพียงเรียบง่าย พึ่งตนเองด้วยการใช้ยา 9เม็ดสูตรอาจารย์หมอเขียว ทำให้ลดโรค ลดกิเลส ลดค่าใช้จ่ายได้มาก แ
นางสาวลำพึง ก๋งจิ๋วเราพึ่งตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรียบง่ายพอเพียงแบ่งปันความรู้ให้พี่น้องให้คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีปัญหามาซักถาม
นางอัญชลี โสภา
นางวิไลวรรณ​ ชุมทองทำนำ้หมักไว้ใช้รดและ​ฉีดะ่นต้นไม้
นางสาววลัยพักตร์. ชุมทอง
นางสาวกันธิดากุลวัชร์ทำน้ำหมักบำรุงพืช
นางณัฐพร คงประเสริฐน้อมนำแนวทางพึ่งตน ใช้สมุนไพรในตัวเพื่ออุปโภค บริโภค และทำปุ๋ยพลังศีลร่วมกับปุ๋ยสด ปุ๋ยแห้ง
นางจำปา ลัคณาสถิตย์ทำยาสีฟันใช่เอง ทำน้ำสกัด ทำปุ๋ยพลังศีล เพราะต้นข้าวเป็นยาลดไข้กินเอง
นางเกษร อินต๊ะปัญญาพึ่งตน ทำกสิกรรมปลูกผักกินเอง โดยไม่ต้องไปตลาด เปลี่ยนมาเก็บผักในสวนปลอดสารพิษ ผักที่ปลูกเช่น ผักไชยา ผักเหลียง สะตอ วอเตอร์เคส ผักบุ้ง ตำลึง มะระ มะเขือพวง ปวบเหลี่ยม ถั่วฝักยาว ดอกแค ดอกขจร กระหล่ำปลี ถั่วลันเตา หน่อไม้ สฝรั่ง ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูด กระเพรา ต้นหอมผักชีผลไม้ ปลูกกล้วย มะละกอ ลูกหม่อน ชมพู่ ฯลฯทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย แทบจะไม่ได้ใช้เงินใช้ชีวิต วันละ 0 บาท ลดสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตเพิ่มสิ่งที่เป็นประโยชน์ จำเป็นต่อชีวิต คือ อาหาร“อาหารเป็นหนึ่งเดียวในโลก” ทำเศรษฐกิจพอเพียง มีใจเพียงพอ ทำทุกวันให้เบิกบาน มีความสุขค่ะ
นายสุภาพ พงศ์สุวรรณผมเป็นเกษตกร ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เองครับ ทำไร้สารพิษมาสิบกว่าปีแล้วครับ จะได้ผลผลิตเท่าไหร่ก็รับได้ แม้บางปีแทบไม่ได้อะไรเลยก็ทำใจได้
นางดรุณี​ อินทนิล​ทำน้ำหมักรสเปรี้ยวจากมะนาวที่บ้านเพื่อทำน้ำยาอเนกประสงค์ ปลูก ขิง ขมิ้น ตะไคร้เพิ่ม ปลูกดาวกระจายล่อแมลงดีมาอยู่ในแปลงเรา
นางยุพิน หมายชื่น
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภากรณีใช้มะนาวแล้วเก็บเปลือไว้เวลาต้ใไข่ใส่เปลือกมะนาวลงไปพร้อมจะทำให้แกะเปลือกไข่ได้ง่ายค่ะและเปลือกมะนาวนำมาต้มดับกลิ่นคาวในห้องได้ค่ะเหมือนน้ำยาล้างถ้วยเลยค่ะ(ยังไม่ได้เข้าไปเรียนรุ้ของจิตอาสาท่านอาจารย์และจิตอาสาพี่เลี้ยงที่แนะนำยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มเลยค่ะ
นางสาวณฐมน วงค์ภักดี
นางสาวไพเราะ ปั้นศิริ ได้ปลูกสมุนไพรและพืชผักสวนครัวในกระถางบริเวณระเบียงบ้าน ทำนำ้สกัดสมุนไพร ทำปุ๋ยใช้เอง ประโยชน์ที่ได้รับ ประหยัด ได้อาการไร้สารพิษ รู้จักพึ่งตนเองและอยู่อย่างพอเพียง
นางเวียงทอง นุ่นภักดีปลูกพืชกินเองใช้ปัสสาวะและน้ำหมักที่ทำเองรดผักสวนครัว และใช้น้ำมะกรูดขัดห้องน้ำและถูบ้านค่ะ
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลปั่นน้ำผักผลไม้แบ่งลูกๆสามีดื่มลูกๆชอบมาก
นาย3 พูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์จิตใจสงบไม่วุ้นวายดูแลสุภาพมีความสุขกับสิ่งที่เราทำอย่างยั่งยืน
นายสมศักดิ์ แดงอ่อนทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพหน่อกล้วย ,ทำน้ำสมุนไพรหรือคลอโรฟีลล์ใช้ดื่มก่อนอาหารแลดื่มต่างน้ำ,ปลูกพืชสมุนไพรพืชผักปลอดสารพิษ,ทำน้ำยาสมุนไพรเปลือกมังคุดไว้ใช้เองและช่วยเหลือผู้อื่น
นางสิริกาญจน์ ธรรมมาการพึ่งตนเศรษฐกิจพอเพียง ทำผลิตภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภคใช้เองกำลังศึกษาวิธีทำอยู่ ตอนนี้ก็ทำปุ๋ย จาก เส้นใย เปลือก กากอาหาร พวกผักผลไม้ นำมาหมักให้เป็นปุ๋ยไว้ใส่ต้นไม้ ประโยชน์ ที่ได้รับจะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้และ เป็นวิถีธรรมชาติไม่ต้องใช้สารเคมี
นางทัศนีย์​ จั​นทา​ปลูกผักกินเองได้บ้าง
นางสาวลดาวรรณ เสรีเสถียรหุยปลูกผัก กินเองได้บางสวน และทำยาสระผม น้ำยาถูพื้น สบู่เหลวจากมะกรูดที่ขึ้นเยอะมากที่บ้านพี่สาว
นางสาววิญญา จันทะพลปลูกผักที่สำหรับทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ซี่งทำมาก่อนหน้านี้นานละค่ะ ใช้น้ำปัสสาวะ แช่กับขี้วัวและผสมน้ำรดต้นไม้ หมักใบไม้และเศษอาหารเป็นหลุมๆ วันก่อนได้ข้อมูลเรื่องปลูกผักบุ้งงอก จะทำตามอยู่ค่ะ เพราะปลูกแบบปรกติแล้วไม่ค่อยจะได้กินเลย กินของที่ปลูกเองแล้วมั่นใจค่ะ
นางสาว อัญชลี พุ่มแย้มปลูกผัก ผลไม้ ทานเอง
นางพรรณธิพา แย้มบัวทำแชมพู และน้ำยาล้างจานใช้เอง
นางเอมอร ศรีทองฉิมสามารถพึ่งตนได้ ไม่กังวลเรื่องต้องหาเงินในการเลี้ยงชีพ รู้สึกว่าเราไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายระบบธรรมชาติ
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลน้ำยาเอนกประสงค์
นางสาวสุคนธ์ ศิลปบวรเลิศ ก็ได้เอาเปลือกผลไม้ เช่นเปลือกกล้วย มาพอกหน้า ค่ะ
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชปลูกผักกินเอง ทำน้ำยาล้างจาน-ซักผ้า น้ำาหมีก ทำปุ๋ยหมักมีความสุขสามารถพึ่งตนได้ประหยัดค่าใช้จ่าย
นางสาววาสนา ทูลแก้วปลูกผักสวนครัวไว้ข้างบ้าน : ประโยชน์ที่ได้รับ เราและคนรอบข้างได้กินผักไร้สารพิษ , ทำน้ำคลอโรฟิลส์แจกคนงานที่บ้านที่เป็นภูทิแพ้และเป็นการประหยัดคชจ.มากเนื่องจากไม่ต้องซื้อเนื้อสัตว์
นางสาวพวงผกา​ โพธิ์กลาง
นางสาวอัญชนาณิช คำพิมูลข้อนี้พยายาม ศึกษาและจะนำไปปฏิบัติค่ะเบื้องต้นซื้อพืช ผัก มาปรุงเอง และเริ่มปลูกกระชายเอง เล็กน้อยค่ะ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์มีส่วนได้รวมทำน้ำยาล้างจาน
นางสาวสมทรง นาคแสงทองร่วมทำกิจกรรมในครัวโดยเก็บเมล็ดจากแตงโมบ้าง จากฟักเขียวบ้าง พี่น้องก็ได้นำเมล็ดต่างๆเหล่านี้ไปต่อยอดในการปลูกเพื่อหมุนเวียนในกสิกรรมด้วยใจที่ผาสุก มีส่วนช่วยล้างผักในการทำน้ำสกัดได้ประโยชน์มากที่อยู่กับหมู่มิตรดี
นางสาวสิริรัตน์ ก้าวหน้าวาณิชปลูกผักกินเอง ใช้ปัสาวะผสมเศษอาหารและรดต้นไม้ ทำบาราย ประหยัดเงินมาก มีแจกเพื่อนบ้านอีกต่างหาก
นางสาวนมลชนก แก้วเกษประโยชน์ที่ได้คือ พึ่งตนเองได้ในปัจจัยสี่ ฝึกอยู่กับสิ่งจำเป็นของชีวิต ได้อยู่กับมิตรดี กสิกรรมไร้สารพิษคือความมั่นคงของชีวิต ทำให้ชีวิตอยู่รอด อยู่เย็น เป็นสุขและมีคุณค่า
นางสุรภี สนธิแก้วปลูกผักหน้าบ้านแปลงเล็กๆเพราะบ้านเป็นทาวน์เฮ้าส์ นำเศษอาหาร ผัก ผลไม้ มาทำปุ๋ย ปลูก ผักบุ้ง กวางตุ้ง ผักไชยา วอเตอร์เคส อ่อมแซ่บ อย่างละนิดละหน่อย ใช้น้ำซาวข้าวผสมปัสวะรดผักงอกงามดี พอได้กินค่ะ
นางสาวไปรยา เพื่อนพิมายพิ่งตนทำเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวมาข้างต้นประโยชน์ที่ได้รับคือลดรายจ่ายมีพืชผักปลอดสารพิษรับประทานตลอดทั้งปีสมุนไพรต่างๆก็มีตลอดพอเพียงและแบ่งปันได้
นางกัญจนา อบรมชอบได้ทำปุ๋ยจากเศษอาหารเอามาหมักทำให้ต้นไม้งอกงามไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีประหยัดทั้งเงินและไม่เป็นพิษต่อร่างกายเรา
นางกุลประภัสรร์ สุขบางไม่ได้ทำเองประจำ เพราะแพ้สารหมักบ่ม แต่ศึกษาและทดลองปฏิบัติดูผลลัพธ์ ปกติอุดหนุนโดยตรง ซื้อข้าวสารจากมิตรในกลุ่มที่ทำนา ซื้อผักจากชาวสวนโดยตรง ยกเว้น ที่สวนไม่มีผัก จึงซื้อจากร้านค้าที่รับสินค้าตรงจากเกษตรกรต่างจังหวัด
นายธนวินท์ อินทนิลได้ทำน้ำยาอเนกประสงค์ ซักผ้า ล้างจานเเละตัดฟืน พึ่งตนเองด้านพลังงานครับ
นางวสา ราญคำรัตน์ทำกสิกรรมไร้สาร สกัดน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ร้อน ประโยชน์คือประหยัดและอยากใช้เมื่อไหร่ก็สะดวก
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐลดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยจากสารเคมี
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์ตอนนี้กำลังทดลองทำปุ๋ยจาก เปลือกผลไม้และผัก และเศษอาหารคะ
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่ง "พึ่งตน" มีอาการเหงือกบวมร้อนเกิน ใช้ยาเม็ดที่3สวนล้างลำไส้แล้วทำให้สบายเบากายมีกำลังอาการเหงือกบวก็ยุบหายในเวลาครึ่งชั่วโมงหายสนิท ไม่ต้องจ่ายเพราะมีสมุนไพรในตัวล้างลำไส้ ประโยชน์ที่ได้รับพึ่งตนให้ไม่ต้องไปพบแพทย์ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายเรียบง่ายคะ
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์ปลูกถั่วงอกไว้ทานเอง
นางวราภา ร่าหมานพึ่งตนเองช่วยตัวเองทุกอย่าง เช่นปลูกผักในกระถางไว้กินเอง โดยไม่เป็นภาระกับลูกมากนักถ้ากินไม่ทันก็แบ่งปันคนข้างบ้านด้วยค่ะ
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาขอย่านางจากเพื่อนมาปลูก วอเตอร์เครส ฟ้าทะลายโจร ทดลองทำปุ๋ยสังเคราห์แสง
นางภัคภร จันทราสกุลทำน้ำยาล้างจาน ทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นายพ.ต.สมยศ ภัทรกุลโชติพรประโยชน์ที่ได้รับจากการพึ่งตน ้้้้เศรษฐกิพอเพียง โดยใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย
นายกิตติ สิริพณิชพงศธรได้ปลูกผักไชยาไว้ทาน ซึ่งก็เจริญเติบโตได้ดี
นางสาวสุวรรณ กังวานนวกุล4 พึ่งตน ใช้ชีวิตพอเพียงได้ปรับปรุงดินโดยเอาเศษกิ่งไม้ใบไม้ ทั้งสดและแห้ง ฝังไว้ในดิน ส่วนหน้าดินก็เอาขี้เลื่อยมาคลุกด้วยกันให้ดินมีความร่วนขึ้น แล้วปลูกผักบุ้ง ผักโขม ถั่วลันเตา มะระหวาน ประโยชน์ที่ได้รับ คือได้เริ่มงานกสิกรรม ในที่ดินขนาด 2 คูณ 4 เมตร บริเวณหลังบ้านที่เป็นตึกแถว เคยปลูกพืชหลายชนิดแล้วแต่ไม่สำเร็จ ครั้งนี้ก็พยายามทำใหม่ คือปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ใจเย็น คอยดูต่อไป เรียนรู้ไปเรื่อยๆ
นางอาทิชา พรมมีปลูกผักกินเอง เช่น พืชผักสวนครัว กระทินริมรั้ว ผักไชยา ผักวอเตอร์เกรท พริก มะเขือ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ไร้สารเคมี
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์หัดทำตุ๋นน้ำมันเขียวใช้เอง
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลปลูกโหรพา
นางสาวอุษา บุตรพรมทำน้ำสกัด ทำปุ๋ย ค่ะ
นางพรทิพย์ ไทยเอียด- ประหยัดค่าใช้จ่าย- ลดของเสียภายในบ้านเรือน นำมาทำประโยชน์ - ทำเองได้ ไม่มีวันหมด- ได้พืชผักปลอดสารพิษไว้กินใช้ในครัวเรือน ทำน้ำหมักจากผักผลไม้ของเหลือทิ้งในครัวเรือน น้ำซาวข้าวผสมน้ำปัสสาวะ ทำน้ำหมักอีเอ็ม ไว้ใช้เอง ไมักเปลือกมังคุดกับปัสสาวะไว้ใช้ในการรักษาโรคเป็นต้น
นางชยานี โพธิ์ทรงเคยทำน้ำยาล้างจาน ทำน้ำหมัก ทำน้ำสมุนไพรต้องการเรียน เพิ่มเติมค่ะ ต้องการคบหมู่มิตรดีกัลยาณมิตรที่ดี ทำสบู่ เคยทำยาหม่อง แต่ยังต้องฝึกปฏิบัติอีก ให้ชำนาญค่ะ
นางภัคเปมิกา อินหว่างปลูกพีชผักไร้สารพิษ ปลูกข้าวโพด ปลูกพริก ปลูกกล้วย
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางพรทิพย์ ไทยเอียดเลี้ยงแหนแดงทำปุ๋ยพืชสด ใส่ต้นไม้ที่เราปลูกทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ประหยัด เรียบง่าย ปลอดภัย
นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)ปลูกผักกินเองใช้น้ำปัสสาวะรดต้นหอมผักบุ้ง งอกงามดีขึ้น
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐประหยัด ลดค่าใช้จ่าย ปลอดสารพิษค่ะความสุขกาย
นางสาววลัยพักตร์ ชุมทองปลูกผักผลไม้ ทำอาหารทานเอง
นางสาวพรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย ก้อยทำน้ำยาสระผมดอกอันชัญ
นางดอกไม้ ปวะบุตรใช้ผักในสวน สมุนไพร ไม่ได้ซื้อ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงปลูกผักชี
นางพรรณธิพา แย้มบัวทำปุ๋ยพลังศีล เป็นการพึ่งตัวเองและประหยัดรายจ่าย
นางยุพิน ไชยยศปลูกผักกินเอง.ทำน้ำยาล้างจานจากมะนาว.ทำปุ๋ยหมักจากน้ำปัสสวะเศษอาหาร.ทำน้ำสกัดย่านาง.สิ่งทิ่ใด้รับสุขภาพดีขึ้น.
นายวสันต์ แสนกือทำน้ำสกัด ใบเตย หญ้านาง ใบบัวบก ใบมะขาม ใบมะยม แล้วนำไปแจกให้ญาติๆพ่อแม่พี่น้องเอาหยอดหู หยอดตา หยอดจมูก เช็ดหน้าเช็ดตัว
นางสุมา ไชยช่วยได้ปลูกต้นข้าวเพิ่มและเสียบกิ่งอ่อมแซบเพิ่ม เอาเปลือผักและผลไม้มาทำปุ๋ย
นางสาววิญญา จันทะพล
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยทำสวนปลูกผัก
นางวสา ราญคำรัตน์ ทำกสิกรรมไร้สาร ทำปุ๋ยหมัพืชผักผลไม้ด้วยน้ำปัสสาวะประโยชน์ไม่ต้องจ่ายเงินรักษาสภาพแล้วล้อมในดิน
นางสาวธัญญ์​นิธิ ภักดี​ชน​ยังทำได้น้อยมาก เพราะยังยุ่งกับภาระกิจงาน ยังจัดสรรตัวเองและเวลาไม่ได้ดีเลยะ
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ปลูกใบเตยทำแปลงสมุนไพร ปลูกผักที่กิน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตปลูกต้นหอมในกระถางหลังบ้าน
นางดรุณี​ อินทนิล​ทำน้ำมันไพลจากไพลสดและขมิ้นให้คนในครอบครัวและ ถวายพระคุณเจ้าที่เท้าท่านเป็นแผล แบ่งปันพี่น้องที่สมควร
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนปลูกผักไชยารอบบ้านและผักอื่นๆเพื่อนำมาทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น
นายสุนทร คำเหลืองตัดหญ้าบนคันนาใช้เครื่องตัดหญ้า ขุดเอาหน่อกล้วย ๓หน่อ ขอของเขา แต่เอามาปลูกของตนเอง๑หน่อ เหลือ๒หน่อมีคนจะเอาไปปลูก
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)ทำน้ำสมุนไพรดื่มเอง ไม่ต้องซื้อน้ำผลไม้กล่อง
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เก็บผักไร้สารพิษที่สวนเก้าด้วยใจที่เบ้กบานมาเป็นผักสด
นางสาวสมทรง นาคแสงทองช่วยบำเพ็ญร่วมเช่นล้างเตรียมขวดใส่น้ำยาล้างจาน ที่พี่น้องได้บำเพ็ญผลพลิตทำน้ำหมัก ได้ความรู้ จากการเรียนรู้ไปตามลำดับด้วยใจที่เบิกบาน
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรใช้ชีวิตเรียบง่าย ทานอาหารพืชจืดสบาย ประหยัดใช้เท่าที่จำเป็น กินน้อยใช้น้อยตามสภาพที่สามารถหาได้
นางสุนันท์ พานิชทำเกตรที่บ้าน
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาทุกวันเวลาใช้มะนาวเสร็จจะเก็บเปลือกไว้ใช้กับตอนต้มไข่จะปลอกง่ายค่ะ
นางวิไลวรรณ​ชุมทองปลูกพืชกินเอง​ทำน้ำหมัก​ทำน้ำส้มกล้วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ
นางวราภา ร่าหมานพยายามเก็บน้ำปัสาวะทำปุ๋ยหมักค่ะ
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชทำซุ้มปลูกผัก เตรียมปลูกผักไว้ทาน
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำกสิกรรม ประโยชน์ที่ได้รับคือ มีพืชผักให้พี่น้องในสวน 9 ได้กินรวมทั้งตัวเองก็ได้กินด้วย
นางสาวสำรวย รัตตนะเก็บผักหลายชนิดที่ปลูกในกระถางหน้าบ้าน มาทำน้ำผัก ผลไม้ปั่นรับประทานพึ่งตนแบบเรียบง่าย ทำให้สุขภาพดี มีความสุข สดชื่นกับการได้ดื่มน้ำผักไร้สารพิษ
นางศิริพร คำรินทร์ปลูกผักกินเองบ้างบางอย่างก็ให้ที่บ้านช่วยกันปลูก
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำกสิกรรม ประโยชน์ที่ได้รับคือมีพืชผักไว้กิน
นางธันญาภัท นันทอัครกุลทำน้ำยาล้างจานทำยาอเนกประสงค์ทำน้ำหมัก แอมไซส์กล้วย ทำใช้กันในครอบครัวและแบ่งปันบ้าง ทำให้มีเวลากลับครอบครัวใดทำกิจกรรมร่วมกันเเละสร้างความสามัคคี และทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เเยะมาก
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีล-ดูแล บำรุง รักษา ต้นไม้สมุนไพรฤทธิ์ร้อยและเย็น-ประกอบอาหารเพื่อเก็บเอาไว้รับประทานเอง-ทำน้ำจุลิทรีย์เพิ่มเติม ต่อเชื้อน้ำจุลินทรีย์ เพื่อนำไปเป็นสารตั้งต้นในการ ทำน้ำยาล้างจาน ทำน้ำยาซักผ้า ทำสบู่ ทำน้ำหมัก ทำน้ำสกัด ทำปุ๋ยพลังศีล เป็นต้นประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับการใจให้พอเพียง พอใจในสิ่งที่ตัวเอง มีอยู่ เป็นอยู่ เรียบง่ายประโยชน์สูง ประหยัดสุดๆ
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ซื้อผักผลไม้กลับมาปรุงทานเอง ลดการซื้อสำเร็จรูปจากนอกบ้าน
นางสาวนิรมล ทองชะอุ่มทำขยะอินทรีย์จากเปลือกผลไม้ทำน้ำยาเอนกประสงค์ทำน้ำยาซักผ้าทำสบู่ปลูกพืชไร้สารพิษทำน้ำพลังศีลเก็บกวาดถูบ้านด้วยตัวเองโรงอาหารซักผ้าโดยโดยพึ่งตน
นางยุพิน หมายชื่น
นายสุรชัย สร้อยสวัสดิ์- ที่บ้านผมปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล และสมุนไพร ใช้พื้นที่บริเวณริมรั้วหน้าบ้านติดถนน เช่น กระเพรา ขมิ้นชัน ไพล พลับพลึง อัญชัน พืชผักพื้นบ้านกินได้ เช่น ต้นก้านตรง ไม้ผล เช่น มะยม กล้วย พืชสวนครัวใช้ทำอาหาร เช่น มะเขือพวง ตะไคร้ มะกรูด มะนาว ในกระถางข้างบ้านปลูกพริก สมุนไพร เช่นไพล ส้มเช้า ต้นป่าช้าเหงา ฯ ทั้งนี้เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และได้ใช้พืชผล สมุนไพร ที่ปลอดสารพิษตกค้าง นำมาทำอาหารรับประทาน หรือทำเป็นเครื่องดื่ม เช่นช่วงเช้าจะเก็บดอกอัญชันสด ๆ ประมาณ 10-15 ดอก เด็ดกลับเลี้ยงสีเขียวออก นำมาต้มกับน้ำสะอาดพอประมาณให้ได้ซัก 2 แก้วถ้วยชาใหญ่กว่าถ้วยการแฟทั่วไป พอน้ำเดือดแล้วยกลง จะได้น้ำสีน้ำเงินเข้มทิ้งไว้ให้อุ่น ๆ พอประมาณแล้วนำผลมะนาวที่เก็บมาจากหน้าบ้านที่แก่จัดมาซึ่งเก็บไว้ในตู้เย็น นำมาผ่าครึ่งซีก บีบน้ำมะนาวใส่ลงไป 1 ผลจะได้น้ำอัญชันผสมน้ำมะนาวสีม่วงแดง สีสวยน่าดื่ม ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินซี ใช้เสริมภูมิต้านทานโรค ทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง ป้องกันหวัด ลดเสมหะ บำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด ต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น
นางกุลประภัสสร์ สุขบางไม่ได้ทำกสิกรรม แต่พึ่งตน ด้วยการรับผิดชอบภาระกิจต่างไๆ ด้วยตัวเองตามที่กำลังทำไหว กิจวัตรประจำวัน ดูแลงานบ้าน บุตร ทำอาหาร clean ประโยชน์ที่ได้รับ คือ รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพราะปรุงรสน้อย มีเพียงเกลือ หรือซีอิ๊วเล็กน้อย ส่วนมากรสชาติอาหารมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์ หัดกินใช้แต่พอดี ซื้อแต่ของที่จำเป็น ทำให้ประหยัดขึ้นจากแต่ก่อนที่เห็นอะไรก็อยากได้ อยากเสพ อยากซื้อไปซะทุกอย่่ง
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านพึ่งตน ที่สามารถทำได้ *ผลิตสบู่ใช้เองด้วยสมุนไพรผงถ่าน ประโยชน์ที่ได้รับไม่ต้องใช้สารเคมีที่ทำให้ผิวแห้ง เป็นผดผื่น*ทำน้ำยาล้างจานเป็นบางครั้ง เมื่อมีวัตถุที่หาได้ประโยชน์ที่ได้รับ ลดการใช้สารเคมีและเสี่ยงต่อการสะสมสารพิษในร่างกาย*ปลูกผักสวนครัวบางอย่างที่สามารถขึ้นได้ช่วงตอนที่อยู่ต่างประเทศคะ เพาะถั่วงอก ประโยชน์ที่ได้รับรสชาติผักหวานกรอบ สดขื่นมีพลัง*ทำน้ำสกัดย่านาง ใบเตย สำหรับดื่มและฉีดใบหน้าหรือพ่นตามผิวหนังที่เป็นผดผื่น ประโยชน์ที่ได้รับช่วยลดอาการคัน แพ้แดงบนผิวหนัง*ทำยาหม่องจากน้ำมันสกัดย่านาง ใบเตย ประโยชน์ที่ได้รับสดชื่น ช่วยลดอาการคัดจมูก น้ำมูกไหลคะ *ทำปุ๋ยหมักด้วยกากอาหารเศษผักที่เหลือ ประโยชน์ที่ได้รับ พืชโตเร็วต้นใหญ่ รสชาติหวานกรอบ ปราศจากสารเคมีคะ
นางสมใจ สิทธิพงษ์ทำน้ำผักปั่นผลไม้ ดื่มเองและทุกคนในครอบครัว ผัก วัตถุดิบ เราก็ปลูกเอง ซื้อแต่ผลไม้กล้วยนิดหน่อย ทำให้ สุขภาพทุกคนในบ้านก็ดีขึ้น แต่ทุกคนก็ได้ฝึกรับประทานผักสดด้วยโดยเฉพาะ หลาน เด็กๆ 3 ขวบก็ได้ กินผักด้วยค่ะ
นางวิไลวรรณ​ชุมทองปลูกผักเพิ่มขึ้น
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนทำกสิกรรมไร้สารพิษ อะไรปลูกง่าย ดูแลง่ายก็ปลูกอันนั้น กินแล้วร่างกายแข็งแรงดี ที่สวนปลูกไชยา อ่อมแซบ ผักเป็ด มังกรหยก ผักหวานบ้าน ก้านตรง ผักติ้ว
นางนปภา รัตนวงศาเข้าสวนปลูกหมากเพิ่มเติมใช้เศษผัก และเพื่อนพืชรองก้นหลุม
นางสาวอุรา สังข์ชม
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์ 1ทดลองปลูก ย่านางไปซื้อจากสวน 3มา ลองปลูก อ่อมแซบ และ สระแหน ใบโหระพา และพิลังกาสา2แยกขยะออกเปฌนส่วนๆ ส่วนเปียกนำไปผสมดิน ปลูกต้นไม้ได้ความสบายกาย และนำใบพิลังกาสา มาปั่นกับกล้วยนเำหว้าตอนเช่า
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำกสิกรรม ประโยชน์ที่ได้รับทำให้มีพืชผักไว้กิน
นางกัญจนา อบรมชอบนำเศษอาหารไปใส่ต้นไม้ไม่ต้องซื้อปุ๋ย ประหยัดเงินได้มาก
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำเกษตรกรรมปลูกผัก ประโยชน์ที่ได้รับมีพืชผักไว้กิน
นางดอกไม้ ปวะบุตรช่วงนี้จะทำสวนปลูกผักจะเอาก้านกระเพาโหระพา รากผักบุ้ง ปลูกในสวนเล็กๆมีความสึขที่เห็นเขางอกงามขึ้นมา สวยงามมากๆปกติไม่ค่อยขึ้น กินไม่ทัน เมื่อวานตัดกระเพา ได้มัดใหญ่ แบ่งปันให้เพื่อน ทำแล้วสุขใจ ทำอะไรสวยงามไปหมด สาธุ
นางพรรณธิพา แย้มบัวปลูกกล้วยน้ำว้า10 ต้น ประโยชน์ ใช้ได้ทั้งเป็นยา และอาหาร
นางสาวผาสุข ตันชวลิตหั่นเศษผัก ผลไม้รวบรวม พร้อมกับน้ำซาวข้าวเตรียมผสมดินเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นๆต่อไป
นายธีระพล ศรีเวชศิลป์ เริ่มทำกับข้าวกินเองบ้าง ช่วยประหยัดรายจ่าย
นางสาวณัฐธยาน์เอื้อจำนงค์พึงตนด้วยการกินผักที่เรามีเราปลูกผักริมรั้วค่ะ
นางนปภา รัตนวงศาได้เพาะมะเขือเทศไว้ ไปลงปลูกได้ประมาณ 6-7ต้น รองก้นหลุมด้วยเพื่อนพืช
นางดาวรุ่ง บัวแก้วทำงานบ้านเอง กวาดถูบ้าน ซักรีดผ้า ล้างรถ เริ่มปลูกผัก กำลังปลูก พริก กะเพรา โหระพา
นาง3 เพ็ญศรี มงคลชาติไทยปลูกผักทานเอง และแบ่งปันเพื่อนบ้าน
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยใช้เศษอาหาร เป็นปุ๋ย ต้นไม้ และพยายามปลูกผักสวนครัวเพิ่มขึ้น
นางสาววิญญา จันทะพลทำน้ำยาล้างจานใช้เอง ซื้อชุดทำจากปฐมอโศก เคมีน้อย ไม่คันมือค่ะ
นางณัฐพร อาภรณ์ศิริพงษ์ยังไม่ได้ทำอยู่กทม.ไม่มีที่ปลูกค่ะ รอไว้ย้ายไปอยู่ชลบุรีมีที่ปลูกจะลองปลูกค่ะ
นางดาวรุ่ง บัวแก้วที่บทำกับข้าวกินเอง กำลังปลูกพืชผักสวนครัว ไม่ใช้เครื่องสำอาง ใช้ชีวิตง่ายๆ ไม่ฟุ้งเฟ้อ
นางประคอง จันทร์ตรีทำสเปรย์ใข้เอง แจกบ้าง ปลูกพืชสวนครัวไว้ทาน ประหยัดเงินได้มาก
นายศรานุทธ พูนพินตัดหญ้าหัวคันนาพ่นปุ๋ยน้ำหมักเศษอาหารน้ำปัสสาวะสมุนไพรไล่แมลงตัดกล้วยน้ำหว้ารายสัปดาห์เก็บมะละกอคนในบ้านร่วมกันบำเพ็ญทำอาหารสุขภาพมังสวิรัติกินกันในบ้าน
นางประคอง จันทร์ตรีกำลังหาต้นไชยา มาปลูกเพิ่มขึ้นอีกค่ะ(เพราะปลูกต้นอะไรไม่เคยขึ้นเลยค่ะ นอกจากนกคาบมาค่ะ เพื่อนเค้ามาปลูกให้ 3ต้น ตอนนี้ฝนตกแตกใหม่ เลยคิดปลูกต่อค่ะ (หลังจากฟังพี่ ๆมาให้ความรู้)
นาย3 พูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์ทำกสิกรรมธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชกาลที่9ตามทษฎีบันใด9ขั้นสร้างสี่พอ พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น บุญ ทาน เก็บรักษา ขาย สร้างเครือข่าย
นางสาวผาสุข ตันชวลิตขุดดิน รดน้ำต้นไม้ สังเกตุ เริ่มงอกแล้ว
นางสาวกิรณา สุขสุดกุลธนพึ่งตนด้วยการกสิกรรมปลูกผักกินเองและได้แบ่งบันทำนำ้หมักเองสูตรหมอเขียวประโยชน์:พึ่งตนเองลดค่าใช้จ่ายมีกินมีแจกสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตเบิกบานเพราะไม่ต้องแข่งขันกับใครมีสมาธิในการทำงานจิตสงบ
นาย3 ไพบูลย์ รักษาบุญรายจ่ายลดลง พึ่งตนเองในยามขับขันได้ ดีต่อสุขภาพ ทั้งผู้ให้และผู้รับ
นางสาววิษยณัฐฐา นาครัตนะอมรเริ่มตระเตรียมพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์ พันธุ์ผักต่างๆเพื่อทำกสิกรรม โดยการปลูกต้นวอเตอร์เครส ต้นอูมามิ ต้นเตย ต้นกระเพรา ต้นย่านาง ฯลฯสำหรับทำน้ำคลอโรฟิล และอาหารจากพืชประโยชน์ที่ได้รับ 1.มีพืชผักปลอดสารพิษที่ปลูกเองในบริเวณบ้านและข้างบ้าน ไว้ทำน้ำคลอโรฟิล และอาหารจากพืชเพื่อทานเอง 2.ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีความสุข ลดโรค และไร้โรค3.มีอาหารและน้ำคลอโรฟิลให้ทุกคนในบ้านได้เรื่มชิม ทำให้คนในบ้านเริ่มคล้อยตามและจะมีสุขภาพกายและใจดีในที่สุด ทำให้ทุกคนในบ้านมีความสุข4.นำผักที่ได้ไปแจกให้เพื่อนบ้าน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการเข้าค่ายอบรมแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก ทีละน้อยโดยค่อยๆดูจากความชอบของแต่ละคนเป็นหลัก5.ลดการรับสารพิษจากพืชผักที่ซื้อจากตลาด6.ลดเวลาที่ต้องเดินทางไปซื้อ เพราะตลาดอยู่ไกลบ้าน จึงทำให้มีเวลาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในบ้านได้มากขึ้น7.ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพืชผัก ซึ่งปัจจุบันราคาค่อนข้างแพง เพราะฝนตก
นางสาวรัตนา กิจเกื้อกูล
นางสาวอุรา สังข์ชมพึ่งตนด้วยการ ปลูกสมุนไพรไว้ปรับสมดุล ร้อนเย็น แช่มือแช่เท้า อบสมุนไพร ใช้ปั่นทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น สมุนไพรที่ปลูก พื้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตร ใบเตย อ่อมแซบ Watercress หญ้าม้า ไชยาว่านกาบหอย หญ้าปักกิ่ง ขมิ้น เสลดพังพอนตัวเมียและสมุนไพรอื่นอีกหลายชนิด และหมัก มะกรูดทำน้ำยาเอนกประสงค์ เช่น ไว้ถูบ้าน ล้างห้องน้ำ ล้างจาน ล้างรถ ซักผ้า ทำน้ำหมักพลังศีล ให้เป็นอาหารต้นไม้ และทำน้ำสกัดฤทธิ์เย็น11 พญาไพร ทำน้ำกลั่นปัสสาวะ หมักเปลือกมังคุดกับน้ำปัสสาวะ ประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้เราพึ่งตนเองได้ ประโยชน์สูงประหยัดสุด ค่าใช้จ่ายน้อยลงมากๆค่ะ สาธุค่ะ
นางสาวณัฐชยา จินตนารั่งโรจน์ทำน้ำสกัดย่านาง น้ำยาล้างจานจากน้ำหมัก แชมพูสระผม สบู่อาบน้ำ ปุ๋ยน้ำปัสวาวะใช้เอง ลดรายจ่ายในครอบครัว ปลอดสารพิษ
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชสั่งหัวบัวดอกสีชมพูมา3กิโล นำลงปลูกในคลองใส้ไก่ เพื่อความสวยงาม และไว้สำหรับทำอาหารค่ะ
นางรมิตา ซีบังเกิดในการพึ่งตนได้ทำอยู่เป็นประจำหลายอย่างเช่น การทำน้ำยาอเนกประสงค์ แชมพู สบู่เหลว ตะไคร้หอมไล่ยุง เจลล้างมือ ยาหม่องสมุนไพร น้ำหมักสูตรต่างๆที่ใช้ในแปลงผัก ผลไม้และสวนยางพารา สิ่งที่ทำสามารถแบ่งปัน เผยแพร่ความรู้แก่ปู้สนใจอย่างสม่ำเสมอ ประโยชน์คือไม่ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคจากภายนอก เมื่อสามารถลดรายจ่ายก็วามารถแบ่งปันในญาติๆอีกด้วย ที่สำคัญเป็นการประหยัดรายจ่ายของครอบครัวจะได้นำเงินส่วนนี้มาแบ่งปันได้ส่วนหนึ่ง
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์เรื่องการทำกสิกรรมยังทำได้ไม่เยอะ เพราะว่าบ้านมีสถานที่ไม่เพียงพอ มีการปลูกพืชในกระถาง ตอนนี้ต้นข้าว พันธุ์หอมมะลิ 105 จากตลาดวิถีธรรม มาปลูกขั้นมาแล้วสวยงามมากเลย แต่ยังไม่ได้เอาไปปั่นเป็นน้ำปรับสมดุลฤทธิ์เย็น ถ้าทำแล้วจะมารายงานอีกครั้งนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
นางสุมา ไชยช่วยเก็บผักที่ปลูกเองมาทำน้ำปั่น
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้ใช้ชิวิตพอเพียงเรียบง่ายโดยการทำกสิกรรมไร้สารพิษปลูกผักกินเอง​ผักที่ปลูกเองก็เป็นผักที่ปลูกง่ายเช่นไชยา​ อ่อมแซบ​ วอเตอร์เกรท​ ตะไคร้​ แค​ ต้นม่อน​ มะละกอ​ กระเจียบ​ ผักปลังมะเขือและอื่นๆ​ แต่ก็มีซื้อบ้างเล็กน้อยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น​ และได้ทำน้ำหมักเอามาทำปุ๋ยชีวภาพ​ และได้ทำน้ำสกัดด้วย
นายทรงยุทธ อัคโกศลทดลองปลูกผักเองแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก ได้บ้างเช่นไชยา กระชาย ฟ้าทะลายโจร มะละกอ และกล้วย
นางสาวสุชนา ทิวถนอมทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษอาหารที่รับประทานเหลือ ใช้เศษอาหาค เปลือกผลไม้ ยาคูลท์ น้ำตาลทรายแดง หมักเป็นเวลาหลายเดือน และนำมาใช้บำรุงดินเป็นระยะๆ
นางสาวณัฐธยาน์เอื้อจำนงค์ทำนำ้ยาล้างจานใช้เอง
นางอนงค์ ท่าข้ามทำนํ้าสมุนไพรปั่นกินเอง และปลูกผักสวนครัวกินเองเป็นบางอย่าง มีผักและนํ้าสมุนไพรกินเองทำใหสุขภาพดีขึ้นไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเจ็บปวดและประกยังค่าใช้จ่ายคงได้เยอเลยค่ะ
นางสาววลัยพักตร์ ชุมทองวันนี้ไปซื้อผักสวนครัว มะเขือ ใบแมงลัก ฯลมาเพิ่มเติมที่บ้านค่ะ
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นางสาวรัชกร กุลเสวตได้ทำน้ำยาล้างจานจากเปลือกมะนาว ใช้เอง ทำสบู่เหลว แชมพูสระผมจากดอกอัญชันกับมะกรูดใช้เอง ดอกอัญชัน ปลูกเอง มะกรูดเพื่อนบ้านให้มา รู้สึกภูมิใจที่ทำของใช้เองได้ เวลาล้างจาน อาบน้ำสระผม มีความสุข
นางอัญชลี โสภา1.ทำน้ำสกัด **ฤทธิร้อนมี ลูกยอ ลูกใต้ใบ หูเสือ ฟ้าทะลายโจร (ไม่แน่ใจว่าร้อนหรือเย็น) **ฤทธิเย็นมี ใบเตย รากเตย ใบหญ้าราบ สาบเสือ เสรด พังพอนตัวเมีย โสมไทย อ่อมแซบ (คยงู ก้นจ้ำ) สองอย่างนี้เป็นภาษาอิสานคนพื้น บ้านใช้เป็นยาอยู่ไฟบำรุงร่างกาย**หอมระเหย ใบขมิ้น ผิวมะกรูด2.เพื่มการปลูกพืชในบ้านเพิ่มให้มีหลากหลายชนิด รอบนี้เพิ่มอ่อมแซบ และว่านกาบหอย
นางสนทยา กันทะมูล
นางพรนภา บุรณศิริปลูกผืชผักผลไม้ทำน้ำสกัด ปั่นน้ำผักผลไม้ทานเองและแบ่งปันผู้อื่น ไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดมาทานที่บ้านมีต้นหม่อนมากก็ได้ตัดใบหม่อนไปแจกให้ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านนำไปตากแห้งทำน้ำชาดื่ม
นางสาวประภัสสร วารีทำอาหารทานเอง และปลูกต้นไม้
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์ซื้อของเฉพาะที่ต้องใช้ เท่านั้น
นางสนทยา กันทะมูลได้ดูแล ตัวเองเมื่อ มีอาการเจ็บป่วย ใช้สิ่งที่หาได้ง่ายใกล้ตัว เช่นต้นกล้วย พืชผักสมุนไพรในสวนและน้ำปัสสาวะสมุนไพรในตัวเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูงคราวนี้ เสียเงิน 20 บาทไปซื้อดินสอพองมาทำผงพอก และ 20 บาทซื้อผงถ่านจากกองบุญ มาผสมกัน เสียเงิน 40 บาท ภาพไม่ได้ใช้ศาสตร์แพทย์วิถีธรรม คงต้องเข้าโรงพยาบาลอาจจะเสียเงินหลายพันบาท ชีวิตเรียบง่าย พึ่งตนจริงๆ
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1. ทำน้ำยาอเนกประสงค์ เช่น ล้างจาน ซักผ้า อาบน้ำ สระผม ขัดห้องน้ำ 2. ทำน้ำหมักมังคุด สำหรับทาแผล และรดเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ 3. ทำผ้าอนามัยใช้เอง4. หมักขยะเศษ ทำปุ๋ยและดินไว้ใช้เอง5. ปลูกสมุนไพร และพืชผักไว้ใช้ที่บ้าน เช่น อ่อมแซ่บ (เบญจรงค์) ใบเตย ว่านห่างจระเข้ ย่านาง รางจืด ตำลึง ผักปลัง ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ฟักเขียว แตงโม สับปะรด วอเตอร์เครส
นางสุรีนารถ ราชแป้นใช้ชีวิตเรียบง่าย ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ทำสบู่ น้ำยาล้างจาน ทำปุ๋ยหมักน้ำปัสสาวะ ทำน้ำสกัด ทำให้ชีวิตผาสุข ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
นางเครือแก้ว คุณะวัฒนา​ทำทุกอย่างใช้เองเช่น น้ำยาอเนกประสงค์ แชมพูมะกรูด สบู่สาบเสือ น้ำสกัดต่างๆเช่นย่านาง รางจืด เสลดพังพอน สาบเสือ หญ้ารีแพร์ พลังศีล น้ำมันสาบเสือ น้ำมันเขียว ผงพอกหน้าจากพืชผักสมุนไพรที่ปลูกเองทั้งนั้นทำปุ๋ยหมักชีวภาพ หมักประคำดีควาย หมักสับปะรด หมักมะนาวทำหลุมเพอร์มาคัลเจอร์(อันนี้ให้พ่อบ้านช่วยขุดค่ะ)พึ่งตนอีกเรื่องที่สำคัญคือลดปริมาณขยะ ด้วยการพกปิ่นโต แก้วขวดน้ำประจำตัว รวบรวมขยะพลาสติกและคัดแยกขยะนำไปใช้​ต่อให้เกิดประโยชร์สูงประหยัดสุดเท่าที่จะพอทำได้
นางณัฐพร คงประเสริฐฝึกฝนทำกสิกรรมไร้สารพิษปลูกผักกินเอง ทำให้ปรับสมดุลร้อนเย็นได้ง่ายยิ่งขึ้น และทำน้ำมันใช้เอง
นางพิมพิ​นันท์​ เตียว​ประเสริฐ​เริ่มปลูกผักเองคะมีอ่อมแซ่ม​ไชยา​ วอเตอร์เคสมะนาว​ กะเพรา​ โหระพา​ ปลูกในกระถางคะเพราะมีเนื้อที่น้อยคะประโยชน์ที่ได้คือ​ ได้ทานผักสดๆที่มีคุณค่าสารอาหารและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักที่ตลาด.. การปลูกผักเราต้องรดนำ้พรวนดินต้องเอาใจใส่ดูแล​ ทำแล้วมีความสุขลืมความทุกข์จากการเจ็บป่วยได้คะช่วย
นางสุรางค์ โยโกยามาแลูกต้นไม้พืชสวนครัวในกระถางรับประทานเองลดค่าใช้จ่ายสุขภาพดีแรุงแต่งรสให้น้อยที่สุด
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาปลูกผักกินเอง ทำปุ๋นหมักใว้ใช้ ลดค่าใช้จ่าย
นายสมสิน เสถียรรัตชัยปลูกพืชผักไว้ทานเอง ทำน้ำหมักจากพืชผักผลไม้ที่มี จากเศษอาหาร ปลูกต้นไม้ทำเป็นป่าลงเชื้อเห็ดหลากหลายชนิด ทำดิน ทำปุ๋ยจากใบไม้ในสวน ได้อาหารที่ปลอดภัย ได้อากาศที่ดี ให้ที่อยู่อาศัยของนก
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
นางจิตรา พรหมโคตร
นางเวียงทอง นุ่นภักดีปลูกกะผักบุ้ง แตงกวา และอื่นๆข้างบ้านและที่สวน ใช้น้ำมะนาวขัดส้วม
นายพลศักดิ์ สุขยิ่งเรียนรู้พึ่งตน ทำน้ำหมักเป็นปุ๋ยใส่ผักสมุนไพรที่บ้าน และทำน้ำสกัดโดยใช้สมุนไพรที่อยู่ในสวนหลังบ้านมาทำน้ำสกัด แจกจ่ายให้คนทั่วไป นี่คือการแบ่งปัน ประหยัด เรียบง่าย การได้ทำความดีทำให้เราเบิกบานแจ่มใส ตามที่อาจารย์หมอเขียว สอนไว้
นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแต่ทำน้ำหมักใส่ถังไว้ยังไม่ได้เปิดดูเลยค่ะหลายเดือนแล้ว
นางสาววิญญา จันทะพลต้นข้าวเริ่มงอกละคะ เพาะถั่วเขียวในถังเล็กที่มีฝาปิด วันนี้ได้กินแล้ว และถั่วเขียวที่ลอยน้ำ เทใส่กระถางงอกออกมาจนได้เม็ดถั่ว อันนี้เป็นครั้งแรก ดีใจจังถึงจะมีไม่กี่เม็ดก็เถอะ
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นางสาววันทนีย์ ราษฎร์ดีไม่ได้ทำคะ
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นายอดิเทพ วรยศไม่ได้ทำครับ
นางสาวนิรมล ทองชะอุ่มวันนี้ได้ทำดินคือปุ๋ยได้จากพืชผักและเศษผลไม้
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลทำสวนครัวในกระถางหน้าบ้าน ทำน้ำสกัด หมักเศษใบไม้เป็นดิน ทำน้ำพริกถั่วแจกเพื่อนมิตรดี
นางอาภรณ์ เบญจานุวงศ์ ปลูกผักสวนครัวทานเอง
นางสาวอ้อน สุลักษณะปลูกผักสวนครัว ทำน้ำยาเอนกประสงค์ (อาบ ซักผ้า ล้างจาน) ประหยัดเงิน ทำปุ๋ยจากขยะเปียกในครัวเรือน
นางสาวภคมน ถิระธรรมถณเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำใช้เองมีน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำหมักน้ำสกัดทำปุ๋ยพลังศีลใช้เองพึ่งตนเองและแบ่งปันให้ญาติพี่น้องได้ใช้
นางอาภรณ์ เบญจานุวงศ์
นางกานดา ศักดิ์ศรชัยทำน้ำสกัดไมยราบทั้ง 5 ไว้ใช้ปรับสมดุล แก้ไขอาการคันผิวหนัง
นายมงคลชัย วิชาธรรมไม่เคยคิดว่าชีวิตจะง่ายได้แบบนี้ แถบจะไม่ได้ใช้เงินเลย เช่น กิจกรรมในห้องน้ำ ไม่ใช้อะไรเลย อาหารวันละมื้อ พืช จืด สบาย ฝนมา อ่อมแซ่บ,ผักบุ้ง, วอเตอร์เกรท,กา้นตรง นำมาต้มส่วนหนึ่ง ไว้รับประทานเป็นผักสดส่วนหนึ่ง ผลไม้กล้วย,มะละกอ แถมกินแล้วสบาย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่ผาสุข
นางกาญจนา คงภูชงค์ทำกสิกรรมปลอดสารพิษ ปลูกผักกินเองทำผงถ่านไว้ใช้ ทำน้ำสกัดและน้ำ3พลังได้คะ ทำปุ๋ยพลังศีลไว้ใช้ ทำบารายในการปลูกผัก ประโยชน์ที่ได้รับคือประหยัด สะดวกสะอาดปลอดภัยไร้โรค ไร้ทุกข์ สุขใจเบิกบานมากคะ
นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิมค่าใช้จ่ายลดลงมาก ได้ของดีมีคุณภาพใช้จากการผลิตเองจากพืชผักสมุนไพรใกล้ตัว
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์-
นายคมเวช หงส์เชิดชัยทำสวนครัวปลูกในกระถ่วงไว้ทำน้ำสมุนไพรและทำอาหาร ประหยัดคาาใช้จ่ายได้อาหารปลอดสารพิษ
นายพลัฏฐ์ รัตนวชิรินทร์ปลูกต้นไชยาอ่อทแซบวอร์เตอร์เครสว่านกาบหอยว่านฮอกแปะตำปึงว่านหางจรเข้เสลดพังพอนมะละกอกล้วยน้ำว้าหม่อนกระเพราพริกตำลึงโสมไทยฟ้าทลายโจรหมื่นปีบ่เฒ่ามะนาวส้มโอชมพู่มะเหมี่ยวฝรั่งส้มจี๊ดย่านางรางจืดเสาวรสมะม่วงหาวมะนาวโห่ทำปุ๋ยเองจากปัสสะวะ อุจจาระตัวเองทำบ่อหมักดินเอง
นางสาวณปภัช เมฆประมวลทำน้ำยาล้างจานเอง ช่วยลดต้นได้เยอะมาก
นางสาวสมพร โคตรววค์ทำน้ำยาล้างจานใช้เอง ทำสบู่ แชมพูใช้เอง
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชทำกสิกรรม,ทำน้ำยาล้างจาน-ซักผ้า,น้ำหมัก,ปุ๋ยหมักประโยชน์ลดค่าใช้จ่าย,ประหยัดเรียบง่าย
นางวสา ราญคำรัตน์ทำกสิกรรมไร้สารกินเองลดค่าใช้จ่ายได้มากค่ะ
นางกาญจนา คงภูชงค์ทำน้ำหมัก11พญาไพร ทำสมุนไพรหมักในแอลกอฮอล์ ทำกสิกรรม ไร้สารพิษต่างๆคะ
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีล-ดูแล บำรุง รักษา ต้นไม้สมุนไพรฤทธิ์ร้อยและเย็น-ประกอบอาหารเพื่อเก็บเอาไว้รับประทานเอง-ทำน้ำจุลิทรีย์เพิ่มเติม ต่อเชื้อน้ำจุลินทรีย์ เพื่อนำไปเป็นสารตั้งต้นในการ ทำน้ำยาล้างจาน ทำน้ำยาซักผ้า ทำสบู่ ทำน้ำหมัก ทำน้ำสกัด ทำปุ๋ยพลังศีล เป็นต้นประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับการใจให้พอเพียง พอใจในสิ่งที่ตัวเอง มีอยู่ เป็นอยู่ เรียบง่ายประโยชน์สูง ประหยัดสุดๆ
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ตั้งแต่ไปเข้าค่ายครั้งแรกเมื่อปี 2552 ตั้งแต่นั้นมา "การพึ่งตน" ทุกอย่างที่ท่านอาจารย์สอนได้น้อมนำกลับมาทำและใช้จนถึงทุกวันนี้ประโยชน์ที่ได้รับ รู้สึกภูมิใจที่สามารถทำเองใช้เองด้วยวิธีประหยัดเรียบง่ายได้ผลจริง แถมยังแบ่งปันให้กับพี่น้อง เพื่อนและยังถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ลง line facebook YouTube เพื่อถ่ายทอดให้กับมวลมนุษยชาติต่อไป
นางสาววิมลวรรณ​ สินธุจริวัตรทำน้ำหมักปัสสาวะ​ ไว้เป็นปุ๋ย​ แต่ยังไม่ได้เริ่มปลูกต้นไม้อีกเลยหลังจากน้ำท่วมหายหมด
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดในเมืองไทยได้ติดตามฟังท่านอาจารย์ทางเฟสบุ๊คทุกวันและได้เริ่มปลูกผักอินทรีย์ บนที่ดินที่แม่ใจดีแบ่งให้ 2 ร่องผักที่ปลูกประกอบด้วย พริก มะเขือ โหระพา แมงลัก แค มะนาว เบญจงค์ กล้วย ไชยา น้อยหน่า มะม่วง บวบ ถั่วลิสง ถั่วเขียว
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์-
นางจุฑามาศ วอล์กเกอร์เพาะถั่วงอก ใช้เวลาประมาณ 5-7 วันเป็นประโยชน์มากคือได้ผลิตอาหารไร้สารพิษไว้บริโภค สด สอาดและง่ายมากๆ ใช้ทำอาหารได้หลากหลาย รับประทสนได้ทั้งแบบสด กรอบมากและแบบปรุงเป็นกับข้าว ต่อไปนี้ไม่ต้องไปซื้อถัวงอกแล้วค่ะ
นางสาวนฤมล วงศาเริ่มหมักเศษผัก กากสมุนไพรเหลือๆ กับน้ำปัสสาวะทำปุ่ยหมัก ยังไม่แน่ใจว่าสำเร็จ ถูกต้องหรือไม่ แต่คิดว่าไม่มีอะไรเสียหาย ลองทำดูว่าจะเอาไปรดให้ต้นข้าวที่ปลูกไว้ก่อนหน้า ก็เจริญงามดีก็คงมาถูกทาง
นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริคุณทำน้ำหมักไว้ค่ะ
นางสาวสัสยา วาทยานนท์ วิธีทำปุ๋ยง่ายคือ แยกเศษผักออกจากถุงพลาสติก แล้วเอาที่หมักไว้ 7 วัน เอาน้ำนั้นผสม 10 เท่า ลดต้นไม้ที่จะปลูก เพิ่งทราบวันนี้เองจากหมู่มิตรพูดให้ฟัง
นางสมใจ สิทธิพงษ์
นางนงลักษณ์ ใจมนต์ก้อจะทำน้ำหมักและทำน้ำสกัดใช่เองค่ะ
นางอรทัย มะณูประหยัดเงิน
นาย3 ไพบูลย์ รักษาบุญประหยัดค่าใช้จ่าย เท่ากับรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ในยามเกิด ศึกสงคราม เกิดโรคระบาด สามารถพึ่งพาตัวเองได้
นางบุญนา​ บุญศรีเป็นของดีที่มีอยู่ในชุมชน​ ประหยัด​ ลดค่าใช้จ่ายหาได้ง่าย​ ปลอดภัย​ มีความภูมิใจ​
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางสาวปภาดา จีนมเริง (ซินดี้)ทำน้ำหมักทำปุ๋ยน้ำยาล้างจานปลูกผักรสค่าใช้จ่ายได้มาก
นางณัฐพร อาภรณ์ศิริพงษ์อยู่กทม.รักษาตัวกับที่บ้านพี่ เป็นคอนโดไม่มีที่ให้ปลูกค่ะ
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์-
นายธนวินท์ อินทนิล
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งได้นำมะกรูดมาแกะเปลือก(เอาแต่เปลือก)แช่น้ำส้มสายชูหนึ่งวันและกรองใช้เป็นสเปรย์แทนแอลกอฮอล์ในยุคโควิดใช้ดึมากคะ'ประโยชน์ที่ได้รับใช้ของที่มีไก้ลบ้านมีสเปรย์มะกรูดใช้ป้องกันยุงกัดได้ฉีดโพ่นสเปรย์มะกรูดที่แผลก็แห้งดีหายเร็วขึ้นคะ"
นางศิริพร ขาวไชยมหาทำกสิกรรม พึ่งตนเองมากที่สุด ทำของใช้ ด้วยเศษวัสดุเหลือใช้เอง เช่น การนำขวดมาทำกระถางต้นไม้ ทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำยาล้างจาน ทำโต๊ะเก้าอี้ จากโฟม จากเศษไม้ ใช้เองทำให้ประหยัด ลดค่าใช้จ่าย ปลอดภัย สุขภาพดี แข็งแรง เบิกบาน ผาสุกดี ดัดแปลงเสื้อผ้าใส่เอง และรับจ้าง
นางสาววิญญา จันทะพลทำสาหร่ายไชยาไว้กินและ เอาไปให้แม่และพี่กินด้วย
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาปัจจุบันเริ่มลองปลูกเม็ดพันธุ์ข้าวของหมอเขียว เนื่องจากอาศัยคอนโด
นางนบชุลี เสาวนา1. ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เช่นปลูกผัก ปลูกผลไม้ บางชนิดที่บ้านผักจะขึ้นเองเนื่องจากโยนเมล็ดไว้ที่โคนต้นไม้เพื่อทำปุ๋ย พลังจากการเพิ่มศีลจะทำให้ผักบางชนิดขึ้นมาให้เราได้กินจริง ๆ อย่างที่อาจารย์หมอเขียวได้พูดไว้) 2. ทำน้ำยาล้างห้องน้ำ ผสมน้ำยาล้างจาน ด้วยการต้มมะกรูดนำมาปั่นแล้วกรองด้วยกระชอนไว้ใช้ 3. ทำน้ำยาสระผม จากมะกรูด+บอระเพ็ด+ใบย่านาง+ขิง ดอกอัญชัน ใบเตย (ทำไว้ใช้เอง ที่เหลือแบ่งปันให้ญาติและส่วนหนึ่งจำหน่ายเพื่อนร่วมงานในราคาถูก เพราะมีขิงที่ต้องซื้อ อย่างอื่นที่บ้านปลูกไว้ 4. ทำปุ๋ยพลังศีล น้ำสมุนไพรในตัวผสมกากน้ำตาล รดต้นไม้ได้งามมาก ผลไม้มีรสหวานกรอบ เช่น ฝรั่ง ส้มโอได้รับประโยชน์จากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ รอบบ้านมีแต่ต้นไม้ มีไว้กินเอง และแบ่งปันญาติ เพื่อนร่วมงาน บางครั้งญาติ ๆ หรือเพื่อนร่วมงานก็จะนำผัก ผลไม้มาฝาก
นางสาวรุ่งรัตน์ นิรนาทล้ำพงศ์น้ำยาต่างๆ อยากทำมาก แต่ทำไม่เป็น ปลูกต้นมะกูด มะนาวเตรียมไว้แล้วค่ะ(ยังต้นเล็กอยู่) รบกวนส่งลิงค์วิธีทำให้หน่อยได้มั๊ยคะ?ปลูกต้นกระเจี๊ยบเขียว มะเขือต่างๆ แคเตี้ย อ่อมแซบ วอเตอร์เคส พริกหวาน ไว้แล้วค่ะ แต่มีเพี๊ยกับหนอนขึ้นเยอะแก้ยังไงดีคะ?
นางภัคเปมิกา อินหว่างทำยาสีฟันด้วยผงถ่าน /ปลูกผักไว้กิน
นางสาวสำรวย รัตตนะนำผักที่ปลูกเองไชยา วอเตอร์เครส ผักบุ้ง ผักขม ผักปรัง หอม โหระพา บวบ มะเขือออมแซบฯลฯ มาปรุงอาหารรับประทานแบบเรีบยง่าย ผัด ผักสด ผักลวกและน้ำผักปั่น ประโยชน์ได้รับประทานผักที่สดไร้สารพิษ มีคุณค่าทางอาหารเพิ่มพลังให้ชีวิตได้เต็มๆ
นางสาวประภัสสร วารี
นางสาวธัญญภัสร์ ศรีมาปลูกผักกินเอง
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ทำสบู่ให้คนในบ้านใช้ตามสูตรที่จิตอาสาสอนในค่าย(ดูทางยูทูป) ส่วนตัวเอง หลังจากฟังคำสอนของท่านอาจารย์ ก็เลิกใช้สบู่มาเป็นปีๆ แล้วค่ะ
นางสาว3สุทัศณีย์ วงษ์กิ่งมีกล้วยสุกเยอะกินไม่ทันนำกล้วยมาทำน้ำหมักจุลินทรีย์พลังศีลใช้หมักกับที่เหลือกิน,ครบ7วันได้น้ำหมักมาใช้อาบน้ำ,ซักผ้า,ได้สะอาดดีคะ"ประโยชน์พึ่งตนได้เรียบง่ายคะ"
นางธันญาภัท นันทอัครกุลใด้ช้วยประหยัดค่าใช้จ่ายและได้ึความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในครอนครัว และมีผักปลอดสารใว้ทานเองปลอดภัยด้วยค่ะ
นางดลพร ไนเกรนทำปุ๋ยใช้เองจากการหมักเปลือกพืชเปลือกผลไม้
นางนิตยาภรณ์ สุระสาย
นางนิตยาภรณ์ สุระสาย
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวปภาดา จีนมะเริง (ซินดี้)ปลูกผักไร้สารพิษและทำน้ำหมัก
นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย์ทำแชมพูใช้เองโดยการเอามะกรูดหมักฉี่ บางครั้งก็ใช้ว่านหางจระเข้ที่มีในชุมชนสระผมโดยไม่จำเป็นต้องไปซื้อแชมพู หมักมังคุดแช่ฉี่ใช้เป็นยาสมานแผล หมักสาปเสื้อแช่ฉี่เป็นยาสมานแผลเป็นต้น
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ทำน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ยังไม่ได้กรอกใส่ขวด พรุ่งนี้เป็นวันหยุดจะช่วยกับลูกๆ กรอกใส่ขวดเพื่อเตรียมใช้งาน ตอนแรกที่ทำดูวิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์จาก YouTube ที่จิตอาสาสอน และทำใช้เองมาตลอด น่าจะนานเป็นปีแล้ว ผงซักฟอกไม่ต้องซื้อใช้มานานแล้ว
นางอินต๊ะปัญญาตอนนี้ไปซื้อของที่ตลาด สัปดาห์ละ 2 ครั้งแต่ก่อนไปทุกวันค่ะ เพราะต้องซื้อเนื้อสัตว์มาทำอาหาร พอตั้งศีลงดทานเนื้อสัตว์ หันมาปลูกผักกินเอง กินพืชผักทีปลูกในสวน ปลูกผักเพิ่มอีกหลายอย่าง จะได้เก็บมาทำอาหารสดสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเงิน สุขภาพแข็งแรง ค่ะ
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์-
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ช่วยเด็ดผัก เข้าครัว
นางเวียงทอง นุ่นภักดีปลูผักเพิ่มขึ้นไว้กินเองที่ข้างบ้านและในสวนค่ะ
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์วันนี้วันหยุด ได้มีโอกาสใช้เตาถ่านหุงข้าว มื้อเย็นสำหรับทุกคนในบ้าน ยกเว้นเราเพราะเริ่มฝึกทาน 2 มื้อแล้ว และทำกับข้าวมื้อเย็นให้ลูกๆ ด้วยเตาถ่านจะได้นำขี้เถ้าไว้ใช้ทำน้ำด่างเพื่อทำน้ำยาเอนกประสงค์ต่อไป
นางสาววรวลัญช์ ทรายคำยังไม่ได้ทำคะ
นางสุรชัย สร้อยสวัสดิ์- พึ่งตน โดยทำเกษตรอินทรีย์ ทำปุ๋ยหมักด้วยมูลสัตว์และเศษวัชพืชต่างๆ (ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองตามแบบของมหาวิทยาลัยเกษตรแม่โจ้) และปลูกพืชไม้สวนครัวรับประทานเล็กน้อยตามกำลังของตน - ประโยชน์ที่ได้รับเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้ชีวิตเรียบง่าย ได้อาหารปลอดสารพิษรับประทาน มีคุณค่าทางอาหาร ทำให้ร่างการแข็งแรงปลอดภัยจากสารพิษ ร่างกายแข็งแรง มีความสุขและได้ทำตามแนวเศรฐกิจพอเพียง การปลูกใช้พื้นที่ปลูกตามบริเวณพื้นที่ว่างหน้าบ้าน โดยใช้พื้นที่น้อย เช่นกะเพรา มะนาว ก้านตรง กล้วยน้าว้า มะยม ฯลฯ เป็นต้น
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงใช้ปุ๋ยน้ำปัสสาวะรดน้ำพืชผัก
นางสนทยา กันทะมูลปลูกต้นพริก และเอาเม็ดพันธุ์ถั่วต่างๆ ที่มี ลงดิน ตามแนวรั้ว เพื่อให้เลื้อยขึ้นรั้ว
นางพิกุล วันจันทร์ปลูกผักสวนครัว..ไว้ทานเอง ปลอดภัย ประหยัด
นางสาวนิรมลทองชอุ่มกิจกรรมการงานและทำปุ๋ยจากพืชผักและจากเศษอาหารทำดินเพื่อปลูกพืช
นายธวัช อิ่มสิน
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวรัตนา กิจครอบครัวเพาะถั่วงอกทาน
นางจิตรา พรหมโคตร
นางจิตรา พรหมโคคร
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ทำกสิกรรม ได้สร้างนิสัยในการใช้ทรัพยากรณ์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าสูงสุด ก่อนหน้านี้ถ้าคิดจะปลูกต้นไม้จะเริ่มจากไปซื้อเมล็ดพันธุ์ ดิน กระถาง แบะอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อได้มาเรียนแพทย์วิธีธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จึงได้เริ่มจากการใข้สิ่งที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่ได้คือ เราไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเพิ่มเลย ของที่มีอยู่มากเพียงพอ ประหยัดเงินได้เยอะคะ
นางธมกร พลสุวรรณทำการปลูกผักคะน้า ปลูกข้าว แบบปลอดสารไว้รับประทาน ประโยชน์ที่ได้ลดรายจ่ายในครอบครัว และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็นทำน้ำ3 พลังให้พี่ไปดื่มช่วงไปเข้าตรวจอีกรอบที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนึงพาแม่ ปลูกผัก ปลูกมะพร้าวเพิ่ม
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภายังไม่ได้เข้าไปดูข้อมูลและร่วมกิจกรรมเลยค่ะจะพยายามตามติดไปนะคะปกติไม่ได้ทำอะไรมากมายตอนนี้ยังไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์ใช้เอง แต่ตอนนี้กำลังทดลองบางสิ่งบางอย่างอยู่ค่ะเป็นผลผลิตที่จะเรียนรายงานให้ทราบถึงความก้าวหน้าอีกครั้งเมื่อทดลองแล้วเห็นผลนะคะ
นางวสา ราญคำรัตน์ปลูกผักกินเอง ประโยชน์ประหยัดสุขภาพไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีและประหยัดเงิน
นางสาวณัฐชยา จินตนารุ่งโรจน์ปกติจะทำผลิตภัณฑ์อุปโภคใช้เอง เพื่อลดรายจ่าย เศษอาหารก็จะนำไปหมักปุ๋ย
นางภัคเปมิกา อินหว่างทำน้ำหมัก เศษผัก ผลไม้ด้วยน้ำปัสสาวะ ใช้รองก้นหลุมรองท้องร่องปลูกผัก รดฉีดพ่นพืชผัก ประหยัดเรียบง่ายพืชงอกงาม
นางสนทยา กันทะมูล
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางหน่อย นกจันทร์กำลังศึกษาอยู่ค่ะยังไม่ได้ทำค่ะ
นางราตรี สมหมาย
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีล-ดูแลต้นไม้สมุนไพรต่างๆ ที่ปลูกไว้-ทำการต่อเชื้อน้ำจุลินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ในบ้านเรือน-ประโยชน์ที่ได้รับจากการพพึ่งตนนั้น ทำให้ตัวของเราใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่าย ประโยชน์สูง ประหยัดสุด และ ไม่ฟุ่มเฟือยในการจับจ่าย ใช้สอย
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนปลูกผักทานเองบ้าง มีคุณแม่ทำอาหารให้บ้างใช้ประโยชน์จากน้ำปัสสาวะหมักเปลื่อกผลไม้และผักผสมดินปลูกผัก สั่งซื้อสบู่ แชมพูและน้ำมันเขียวจากสวนป่านาบุญ1 บ้าง
นางสาวสุวรรณ กังวานนวกุล1.ปลูกข้าวเพื่อจะทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น 2.ซ่อมแซมกระเป๋ากระสอบ ที่ใช้เวลาไปจ่ายตลาด
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางนางสุมา ไชยช่วยปลูกปักบุ้งเพิ่ม ได้ผักไร้สารพิษ
นางสาวณัฐชยา จินตนะรุ่งโรจน์มำผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคใช้ในครัวเรือน และแบ่งปัน
นางภัคภร จันทราสกุลทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ไปเก็บใบสาบเสือ ย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ ว่านหางจรเข้ หญ้าปราบใบนน มาทำน้ำมันสมุนไพรฤทธิ์ ร้อน เย็น ตามสูตรของท่านอาจารย์หมอเขียว โดยให้ลูกชายคนโตอายุ 9 ขวบ มาช่วยเพื่อเขาจะได้สะสมเรียนรู้ เผื่อมีโอกาสไว้ใช้ในภายภาคหน้า
นางกาญจนา คงภูชงค์กินน้อยใช้น้อย กินผักที่หาได้ใกล้บ้านทำน้ำสกัดฤทธิ์เย็นไว้รักษาตัวเองและคนใกล้ชิดในยามที่มีเหตุให้ได้ใช้เช่น เย็บป่วย ร้อนเกินเย็นเกิน ทำน้ำหมัก11พญาไพรไว้กินเอง ทำน้ำหมักปุ๋ยพลังศีล ต่างๆคะ
นางสาวสัสย วาทยานนท์ยังลงมือไม่สำเร็จเลยค่ะ
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์ปกติทำใช้เองอยู่ค่ะ เพราะปลูกสมุนไพรเอง ทำยาสระผม สบู่ น้ำยาเอนกประสงค์ น้ำหมัก จะฝึกฝนทำปุ๋ยพลังศีล น้ำสกัดมาใช้ในลำดับต่อไปค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับ ลดรายจ่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดีต่อร่างกาย และจิตใจเป็นอย่างมากค่ะ สาธุค่ะ
นางสาวสัสยา วาทยานนท์ตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปนอกบ้านมีอุปกรณ์ยังไม่พอค่ะ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงเอาน้ำปัสสาวะไปรดพืชผัก
นางประคอง จันทร์ตรัปลูกต้นไม้ ประหยัด สะอาด
นางประคอง จันทร์ตรีปลูกต้นไม้ที่ทานได้
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลชำต้นโคคาล สองต้นพื่งแตกใบอ่อน2ยอดเล็กๆ ประโยชน์เพิ่มต้นสมุนไพรไว้ใช่ในอนาคต
นายคมเวช หงส์เชิดชัยทำกสิกรรมในครัวเรื่อนในกระถ่าง ใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย
นายมงคลชัย วิชาธรรมใช้น้ำปัสสาวะใช้ดื่ม หยอดตาหู ทำปุ๋ย ทำน้ำหมักจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ใช้ในกสิกรรมไร้สาร พืชผักเจริญงอกงามดี เก็บรับประทานทุกวันครับ
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาทำปุ๋ยใว้ใช้เอง
นางสาวอุษา บุตรพรมทำน้ำสกัด11พระยาไพรใช้เอง ค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายปลูกผักหลายๆอย่างกินเอง ปุ๋ยไม่ต้องซื้อใช้เศษผักผลไม้ และหมักน้ำปัสสาวะกับเศษผักผลไม้ด้วย น้ำซาวข้าว ที่ล้างผัก ก็มารดต้นไม้ ตอนนี้ปลูกแตงกวา ได้ผลแล้วค่ะจากการที่เพียรทำมาตลอดไม่ได้ผลเลยแต่ก่อนแต่มีความพยายามจนสำเร็จในที่สุด
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีลใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยการพึ่งตนเอง ในด้านการดูแล บำรุง รักษาตัวเอง เพื่อลดการจับจ่ายใช้สอย ฟุ่มเฟือย
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณทำน้ำนมธัญพืช ดื่มภายในครอบครัว ทุกคนชื่นชอบน้ำนมธัญพืชสูตรอ.หมอเขียว ลดรายจ่ายที่ต้องซื้อนมธัญพืชได้เยอะ และสะอาด ปลอดภัย ได้ประโยชน์ สูงสุด
นางหน่อย นกจันทร์ยังไม่ได้ทำคาะ
นางสาวนิรมล ทองชะอม
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนทำน้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็น ใช้ย่านาง กับใบเตย ซึ่งย่านางก็ได้รับการแบ่งปันมาจากป้า เอามาทำน้ำสกัดได้ 3 ขวด แบ่งให้ยาย ให้แม่ และตัวเองเก็บไว้ใช้ 1 ขวด
นางกัญจนา อบรมชอบปลูกฝักทองที่ไร้สารพิษให้พี่น้องใรสวน9ได้กินและตัวเราก็ได้กินอาหารที่มีประโยขน์ไม่ใช้สารเคมี
นางภัคเปมิกา อินหว่างเผาถ่าน ถ่านที่ได้ไว้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม ใช้ทำยาสีฟัน ทำผงพอก ใช้ดูดซับพิษ เหลือใช้ ขายจุนเจือครอบครัว
นางเกษร อินต๊ะปัญญาห้องเรียนครอบครัวพุทธะ สอนให้พึ่งตนทุกวันที่ได้รับฟัง องค์ความรู้มากหมาย เพิ่มพูนมากขึ้น ยิ่งรับฟังทุกวัน ยิ่งได้รับสิ่งดีมีประโยชน์สาระดี มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ใช้ชีวิตประหยัด เรียบง่าย ทำใช้เองไม่ต้องใช้จ่ายเงินไปซื้อเหมือนแต่ก่อนเช่น ทำน้ำยาล้างจานจากมะเฟือง สเปร์ยฆ่าเชื้อจากมะกรูด ทำน้ำหมักจากหยวกกล้วย ทำปุ๋ยหมักจากเศษหญ้าวัชพืชในสวนมาสับให้ละเอียดผสมดิน ราดด้วยน้ำปัสสาวะที่เรียกว่า ปุ๋ยสูตรท่านอาจารย์หมอเขียว พืชเจริญงอกงาม ไล่แมลง ได้ดีนักแล ยอดเยี่ยมค่ะสาธุค่ะ
นางเวียงทอง นุ่นภักดีปลูกผักสวนครัวกินเอง ตอนนี้กล้าต้นผักกาดขาวและคะน้าไว้เตรียมปลูกและมีค้นเสาวรสและสระแหน่ ใบเตย และอื่นๆ ไว้กิน ใช้น้ำมะกรูดทำน้านาล้าวห้องน้ำและถูบ้านค่ะ
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์
นายมงคลวัฒน์ รัตนชลทำปุ๋ยพลังศีล ฝึกทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นายสุมิตชัย ศรีจันดีพึ่งตนด้วยการ ทำยาสีฟันผงถ่านผสมเกลือและดินสอพอง ประโยชน์ที่ได้รับ ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ความรู้และสุขภาพฟันที่ดีขึ้นด้วยครับ
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวรทำน้ำหมัก และทำน้ำยาล้างจานเอง รู้สึกปลอดภัย ประหยัด และภูมิใจที่ทำได้ด้วยตัวเอง
นางสาวผาสุข ตันชวลิตทำน้ำหมักมังคุด กับน้ำซาวข้าว เพื่อใช้พ่นต้นไม้
นางสาวนฤมล วงศาเพาะต้นข้าว เพื่อเอาทำน้ำสมุนไพร ปลูกครั้งแรก ต้นเล็กลีบ โตช้า อาจเพราะดินขาดธาตุอาหาร และไม่ร่วนพอ ใช้ของทำเท่าที่มีเดิม อ่อนประสบการณ์ เลยไม่ค่อยได้ผลดีนัก ต่อมา ปลูกใหม่ เร่ิมพรวนดิน เพิ่มทราย และใส่ปุ่ยพืชหมักกับปัสสาวะ ครั้งนี้เริ่มโตไว เริ่มยิ้มสุขใจกับการเติบโต คาดว่าสัปดาห์หน้า น่าจะเก็บกินได้
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาตอนนี้ทำน้ำสมุนไพรจากตัวเองค่ะดื่มตอนเช้าและถูตัวตอนเย็นทำหมักผมผมนุ่มสลวยไม่พันกันค่ะไม่ต้องใช้ครีมนวดเลยค่ะผลิตภัณฑ์จากน้ำสมุนไพรตนเองเป็นครีมหมักผมดีค่ะเป็นครีมเป็นโลชั่นถูตัวดีค่ะพึ่วสระผมมาสามครั้งเองค่ะดีขึ้นค่ะไม่ต้องใช้ครีมนวดผมเลยค่ะประหยัดค่ะ
นางสาวพรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย ก้อย ใจร่มเย็นทำน้ำยาสระผมดอกอันชัญใช้เอง ทำน้ำหมักปุ๋ยเอาไว้รดผัก น้ำซาวข้าวเศษผักผลไม้หมัก
นายจรูญ สุยะทำน้ำยาเอนกประสงค์ ใช้ล้างจาน ซักผ้า สารจับใบ ประโยชน์คือประหยัด เรียบง่าย พึ่งตน
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์พยายามจัดเตรียมอาหารทานเอง ลดการซื้อทานจากภายนอก ทำให้ได้เพิ่มการทานผัก ลดการรับผงชูรสจากร้านภายนอก
นางพิกุล วันจันทร์ปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ปลอดภัย ประหยัด
นางสุรีนารถ ราชแป้นทำปุ๋ยจากพืชผักที่เหลือใช้ด้วยน้ำปัสสาวะ ปลูกพืช ผัก เองทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาเก็บผักทุกเช้า,ปลูกผักเพาะปลูกในกระถางไม่มีที่ดิน,ทำปุ๋ยเศษพืชผักทุกวันใส่ถุงดำและแบ่งปั่นเพื่อนบ้านน้ำยาล้างจานและผักไชยากระฐินริมรั่วใบตองกล้วยผักปังรางจืด.สาธุ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรทำกสิกรรม เพาะกวางตุ้ง เพื่อลงแปลงปลูกตอนนี้อายุต้นกล้ากวางตุ้งอายุ 4วัน กำลังเอาออกรับแดด ไว้ลงแปลงปลูก แล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้ง และได้ทดลองปลูกต้นอ่อนผักบุ้งเรียวไผ่ในตะกร้า จากการฟังจิตอาสามาแชร์ในช่วงกสิกรรมไร้สารพิษ ได้แช่เมล็ดผักบุ้งไว้ 1คืน เมื่อวานวันที่ 25 ตค 64 ได้เอาเมล็ดผักบุ้งลงตะกร้าเพาะ คลุมถุงดำไว้ผ่านไป 1คืน ตอนนี้ผักบุ้งยังไม่งอกมาเลยค่ะ
นางอรวิภา กริฟฟิธส์
นางสาวผาสุข ตันชวลิตมีหอมแดง ที่รากงอก จึงนำไปลงกระวาง ปลูก ให้งอกเป็นต้นหอม ไว้ใช้ในครัวเรือน
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยปลูกผักแบ่งปันค่ะ
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงเอาเม็ดดอกอัญชันแก่ๆ มาปลูกเพิ่มในกระถางให้มากขึ้น และได้เก็บมากินทุกวัน จากต้นเดิมที่เคยปลูกไว้ทำอาหารกินเอง ได้หลายเมนูมากขึ้น ดูตามพี่เลี้ยงใน Zoom Youtube ครัวหมอเขียว ดีมากค่ะ มีไหมค่ะหนูยังไม่เห็นค่ะ การทำสบู่ น้ำยาซักผ้า ล้างจาน ยาสระผม ปุ๋ยค่ะ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองเป็นฝ่ายมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วย ล้างขวดเตรียมกรอกใส่ขวด ถ้ามีพี่น้องหมู่กลุ่มทำน้ำยล้างาน หรือทำนำมักใดๆ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงใช้ปู๋ยน้ำปัสสาวะรดน้ำพืชผัก
นายทรงยุทธ อัคโกศลยังพยายามปลูกพืชเพื่อรับประทานเอง แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
นางสาวสุนทรีภรณ์ เพชรจู
นางสาวสมทรง นาคแสงทองเมื่อทางสวนป่ามีกิจกรรมทำน้ำหมักก็จะมีส่วนร่วมเป็นบางส่วนค่ะ
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐลดค่าใช้จ่าย ปลอดสารเคมี
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)ปลูกผักบุ้ง มาทานกับน้ำพริกพวธ. ทำถั่วงอกกินเอง
นางวราภา ร่าหมานกสิกรรมไร้สารพิษยังไม่ได้ทำเพราะอยู่ในเมืองก็มีปลูกผักใส่กระถางเช่นวอเตอร์เคส ไชยา ใบเตยเพาะพันธุข้าวที่ทาง พวธ ส่งมาให้ค่ะพอไก้ปั่นกินขอบคุณมากค่ะ
นางสาวนภัสส์นัญท์ มาตย์คำมีทำสบู่สมุนไพรใช้เอง
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐคือพอเพียง ลดรายจ่าย ปลอดสารพิษ
นางกุลประภัสสร์ สุขบางกินอาหาร ไม่ปรุงรส, กินอาหารตามปัจจัยที่มี และเหมาะสมกับร่างกาย
นางสาวประภัสสร วารี1.ทำอาหารทานเอง ทำให้ได้ทานอาหารดีมีประโยชน์ และได้พิจารณากิเลสขณะที่ประกอบอาหาร2. ปลูกต้นไม้ เช่น สาบเสือ อ่อมแซบ ใบเตย 3. ทำน้ำมันหอมระเหย จากสาบเสือ และจากใบมะละกอ+ใบมะขาม+ใบเตย4. นำสมุนไพรในตัว มาแช่กับสาบเสือ เป็นยา5. ทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น สำหรับดื่มจากผักที่ปลูกในบ้าน
นางสาวยุวดีสุวรรณชาติทำสบู่และทำปุ๋ย
นางสาวนวลนภา ยุคันตพรพงษ์ชีวิตเรียบง่ายกินอยู่ง่ายใช้ใบสาบเสือที่มีมากมายกินสดลวกขยี้กับสมุนไพรในตัวไว้สวนล้างลำไส้ ใบสาบเสือด้านสากไว้ขัดฟันแทนแปรงสีฟันแก้เหงือกบวมอักเสบได้ด้วย
นางสาวชรินรัตน์ ชุมจีดทำกสิกรรมไร้สารพิษปลูกผักกินเองเหลือแบ่งปัน และทำผลิตภัณฑ์ใช้เอง คือ น้ำหมักเปลือกมังคุดใช้ได้ผลดีค่ะ
นางสาวณปภัช เมฆประมวลทำน้ำยาล้างจาน ปลูกผักสวนครัว
นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิมค่าใช้จ่ายลดลง หมู่มิตรดีเพิ่มมากขึ้น
นางพรนภา บุรณศิริปลูกพืชผักสมุนไพรหลายๆอย่างใว้ใช้รับประทานที่บ้านไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดและแบ่งปันให้ครอบคัวและเพื่อนบ้าน ดช่นที่บ้านมีใบหม่อนมาก ใช้ทำอาหารและตากแห้งทำน้ำชาดื่ม แล้วแบ่งปันให้ญาตพี่น้องและเพื่อนบ้าน
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลปลูกผักไว้กินเองในครอบครัว
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนวันนี้พึ่งตนเองด้วยการปลูกมันเทศสีขาวใส่ตะกร้า เป็นตะกร้าเก่า เราก็ไปตักดินใส่ตะกร้าขณะที่ตักดิน ขนดิน ขนตะกร้าก็เป็นการออกกำลังกายไปด้วย ทำอย่างรู้เพียรรู้พัก ถ้าเป็นแต่ก่อนนะขี้โลภมาก จะทำเกินแรงตัวเอง แต่พอเราตั้งศีลกับหมู่ไว้ว่าจะทำกสิกรรมตามแรงเท่าที่สบาย มีกำลังทำให้ตอนกลางคืนนอนหลับ ไม่เป็นภาวะร้อนเกิน ไม่ออกร้อนบริเวณ แขน บ่าไหล่
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนบังเอิญไปเจอเมล็ดตำลึงที่เป็นผลสุกสีแดงแล้วหล่นอยู่พื้นเลยเก็บมาเพาะกล้าไว้ตอนนี้ต้นอ่อนได้งอกขึ้นมาแล้ว เตรียมลงปลูกต่อไป
นางสาววิญญา จันทะพลปลูกผักเองที่บ้านแล้วเวลาเอามากินรู้สึกสบายใจ เพราะเรารู้ว่ามันสะอาดมาก ตอนนี้มีไม่มาก จะพยายามปลูกเพิ่มเติม
นางจิตรา พรหมโคตร
นางจุฑามาศ วอล์กเกอร์ทำนำ้หมัก ทำผักดอง เก็บเมล็ดพันธุ์ผักไว้ปลูกปีหน้า
นางดอกไม้ ปวะบุตรทำน้ำหมักเท่าที่หาได้ เท่าภูมิปัญญาเกิด แต่รดต้นไม้ สวยงามดีค่ะ
นางสาวอุไร คงแก้วที่บ้านมีพื้นที่4ไร..ทำเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อมา7ปีแล้วค่ะ
นางสาวลดาวรรณ เสรีเสถียรแรกๆที่หุยทำน้ำหมักเนื่องจากน้ำหมักเยอะมากเพราะสมัยก่อน2-3ปีก่อนยังไม่ได้ปลูกพืชอะไรมากมายเพราะทำงาน2Jobs แล้วยังเก็บและเคลียrecycle ให้ตั้วเจ้อีกเอาน้ำหมักผสมน้ำที่เราคิดว่าเจือจางแล้วไปรดต้นไม้ที่เราปลูกมันตายเลยเลยหยุดเอาไปรดต้นไม้เอาไปรดเข้าไปในช่องระบายอากาศที่อยู่ตามผนังนอกบ้านเพื่อไล่แมงสาบซึ่งก็ได้ผลเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแมงสาบในบ้านเท่าไหร่ แต่ไปรดเจ้าช่องลมกลิ่นน้ำหมักไปรบกวนข้างบ้านเขาบอกว่าเหม็นให้ย้ายไปทีฝั่งตรงข้ามเลยย้ายข้ามฝั่งมาอีกข้างที่ใหม่อยู่ในทิศทสงลมมันเลยไม่ค่อยมีกลิ่น เท่าไหร่อีกอย่างแต่ก่อนตอนกรองน้ำหมักก็เอากากทิ้งไว้ที่พื้นให้มันแห้งไปเองพอได้มีโอกาสมาเจ้าค่ายที่LAหุยถามจิตอาสาว่าทำยังไงหลังกรองแล้วเขาแนะนำให้ฝังดินซึ่งก็ได้ผลดีมากตรงนั้นจะมีไส้เดือนเยอะมากเมื่อเวลาผ่านไปแต่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเพาะปลูกมากนักเดี๋ยวเพราะCOVID เราเลยหยุดยาวและหันมาทำกสิกรรมเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นใช้สมุนไพรมาปั่นกับผลไม้ เอาสมุนไพรมาต้มทำสปาทุกอาทิตย์ หลังทำสปาร่างกายจะสดชื่น ความปวดเมื่อยหายไปเกือบหมดเลย
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางสาวธัญญ์​นิธิ ภักดี​ชน​ยังไม่ได้ทำเลยค่ะ
นางสาวรสริน สังข์เกื้อได้ทำมูลผักที่เหลือ มาทำหมักไว้ รดต้นผลไม้ผัก
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนประหยัดสุด และเราก็ไม่ต้องเบียดเบียนใคร รับแต่ของที่เขาให้ มีมากก็แบ่งปันผู้อื่นต่อค่ะ
นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลีได้ทำน้ำยาซักผ้าเอง
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์หัดทำน้ำนมธัญพืช ทานเองคะ
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เอาน้ำปัสสะวะที่ใช่แล้วไปรดผักผลที่ได้รับผักงามมากค่ะ
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ทำกสิกรรมในค่ายไว้มากๆตอนนี้พี่น้องจะทะยอยเข้าศูนย์
นางภัคเปมิกา อินหว่างทำน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักสับปรด
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เก็บผักสดมาทำอาหารปั่นให้พี่น้องทานค่ะที่สวนป่านาบุญ9
นางเครือแก้ว คุณะวัฒนาได้ทำกสิกรรมไร้สารพิษที่สวนรกร้างหลังบ้าน โดยพืชผักสมุนไพรต่างๆที่ปลูกได้นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำมันสาบเสือ น้ำสกัดย่านาง รางจืด เสลดพังพอน หญ้ารีแพร์ น้ำสกัดพลังศีล ทำน้ำหมักชีวภาพน้กหมักปะคำดีควาย สับปะรด ทำเพอร์มาคัลเจอร์ และคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุด ประโยชน์ที่ได้รับคือชีวิตเรียบง่าย ภูมิใจ ได้พึ่งตนและแบ่งปันให้ผู้อื่น
นางสาวนฤมล ยังแช่มทำน้ำหมักจุลินทรีย์พลังศีลซํก ผ้า ล้างจาน ไม่ต้องซื้อ กินผักที่ขึ้นบริเวณบ้าน จะซื้อผัก ผลไม้น้อยที่สุด กินในสิ่งที่ตนเองมี ใช้ชีวิต ประหยุด เรียบง่าย แต่ความผาสุกมากขึ้น
นางสาววิลาวัลย์ โพธิปัญญาธนาได้ความภูมิใจประหยัดสะอาดออกกำลัง..จิตใจสงบ
นางจารุวรรณ โกมลกุญชรใข้ชีวิตพอเพียง กินน้อยใช้น้อย กินผัก ผลไม้ ตามฤูดกาล ชีวิตเรียบง่าย ประหยัด ความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยลดลง ประหยัดรายจ่ายลงไปมาก สามารถแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่นได้มากขึ้น ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากขึ้น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งทำปุ๋ยพลังศีลใช้ต้นวัชพืชและเศษอาหารหมักกับปัสสาวะ1สัปดาห์นำมารดพืชผักงามดีคะ ประหยัดค่าใช้จ่ายสารเร่งการเจริญเติบโตของพืชคะ
นางจิราวรรณ ดาโรจน์ทำน้ำหมักเศษอาหารกับปัสสาวะ
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรยังไม่สะดวกอะไรเลยค่ะ
นางนปภา รัตนวงศาทำปุ๋ยจากเศษอาหารและเศษผักในครัวเรือนไปใช้ในสวนเพื่อทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์กรอกดินใส่ถุงเล็กๆ เพื่อเพาะเมล็ดผักเพิ่มอีก ประกอบด้วย ดาวเรือง มะเขือเทศ พริกขี้หนูสวน มะเขือยาว มะละกอ มะเขือเปราะ และรดด้วยน้ำผสมน้ำหมักเศษอาหาร จะขึ้นหรือเปล่า... คอยติดตามตอนต่อไป
นายธนวินท์ อินทนิลไปตัดฟืนครับ พึ่งตนเองด้านพลังงาน
นายสุภาส ลาภเกรียงไกรทำน้ำหมัก
นางจำปา ลัคณาสถิตย์ (แอ๋ว)ทำน้ำมัก ทำปุ๋ยพลังศีล ทำยาสีฟันใช้เอง จะเรียนรู้ให้มากขึ้น
นายกิตติ สิริพณิชพงศธรได้ซื้อต้นกล้าและเมล็ดผักมาทดลองปลูก ทำให้ได้ความรู้ในการปลูกพืชแต่ละชนิดให้รอด โดยการค้นหาในเว็บหมอเขียว และที่อื่นๆเสริม
นางดลพร ไนเกรนได้เรียนรู้การพึ่งตนเองพอลงมือทำก้อรู้สีกภูมิใจว่าเราทำเองได้
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรมีความสุขกับปัจจุบันค่ะ ฟังอจหมอและจิตอาสาตั้งแต่เช้าจนถึงจบรายการค่ะแต่บางช่วงก็ต้องออกไปทำงานข้างนอกบ้างก็ไม่ได้ฟังค่ะ
นางสาวธัญญภัสร์ ศรีมาทำนำ้ยาล้างจาน ปลูกผัก กินเองทำให้ประหยัดลดค่าใช้จ่าย
นางสาววาสนา ทูลแก้วปลูกผักสวนครัวข้างบ้านและได้นำไปแจกเพื่อนบ้านด้วย ทำให้ได่รับประทานอาหารไร้สารพิษทั้งต่อตนเองและผู้อืน
นางพรรณธิพา แย้มบัวปลูกผักพื้นบ้านๆไว้กินเอง ไม่มีสารเคมี ประหยัดรายจ่าย
นางสาวสิริรัตน์ ก้าวหน้าวาณิชทำสบู่ย่านางใช้เอง และทำน้ำหมักโดยใช้ปัสสาวะหมักกับเศษอาหารและนำไปรดต้นไม้ ประโยชน์ที่ได้รับสิ่งแรกคือ ประหยัดเงิน และสิ่งต่อไปคือมีผักที่ปลอดสารพิษกินเอง และยังมีมากพอที่จะไปแจกเพื่อนบ้าน เห็นของที่ทำจากมือเราเองจะรู้สึกภูมิใจมากค่ะ
นางสาวอุษา บุตรพรม
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชทำกสิกรรม,ทำน้ำยาใช้เอง,น้ำยาล้างจาน,ซักผ้า,น้ำหมัก,ทำปุ๋ยประหยัดค่าใช้จ่ายภูใจที่ได้พึ่งตนเอง
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ตอนนี้นะเวลา 4วันแล้วค่ะ รอดูผลตอนอายุครบ7 วัน แล้วจะมาเขียนสรุปอีกทีค่ะ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงไปรดน้ำพืชผัก
นางสุรภี สนธแก้วฝึกกินน้อย ใช้น้อย ไม่ซื้อเสื้อผ้าเพิ่ม และบริจาคเสื้อผ้าที่มีเกินให้คนที่เขาจะได้ใช้ประโยชน์ สิ่งของในบ้านที่มันเกินมาพิจราณาว่าภายใน 1 ปีเราไม่ได้ใช้เลยก็บริจาคไปค่ะ ได้พื้นที่ใช้สอยในบ้านเพิ่มขึ้นค่ะ
นางสมใจ สิทธิพงษ์ปลูกผักสวนครัวทานเอง ทำปุ๋ยเองใช้เศษอาหารพืชผักหมักน้ำปัสสาวะใช้เองค่ะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตทำน้ำเต้าหู้
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยลองหัดปลูกผักในกระบะ, ทำปุ๋ยจากเศษผักไม้
นายสุนทร คำเหลืองปลูกพักชายา ปลูกกล้ามะละกอ ปลูกเสาวรส เผาถ่าน ผสมปุ๋ยหมัก มูลสัตว์กับน้ำหมักจุลินทรีย์ เกี่ยวข้าว ทำน้ำตะไคร้หอมผสมแอล์กอร์ฮอร์ ไล่ยุง
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ใช้ชีวิตในช่วงโควิดด้วยการพึ่งตน คือ ปลูกผักสวนครัว ปลูกสมุนไพร ในกระถาง ซึ่งไม่มีพื้นที่ปลูกเนื่องจากอยู่ในเมือง ทำผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภค บริโภคใช้เอง เช่น ทำน้ำยาล้างจาน ทำน้ำยาซักผ้า ทำปุ๋ยหมัก ปลูกผักทำน้ำสกัด ทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น(น้ำเขียว) จำหน่ายเป็นสัมมาอาชีพที่ได้เลี้ยงชีพประโยชน์ที่ได้รับ ได้ฝึกฝนหัดพึ่งตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความประหยัด เรียบง่าย ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากนั้นทำให้สุขภาพดี
นางสาวภคมน ถิระธรรมภณเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำคือปลูกผักไร้สารพิษที่บ้านและทำน้ำยาซักผ้าถูพื้นและทำปุ๋ยด้วยเศษอาหารทำน้ำสกัดหลายอย่างที่ทำที่บ้านก็ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและแบ่งปัน
นางดอกไม้ ปวะบุตร
นางสาวประภัสสร พงษ์ยศ- ทำสบู่ก้อนน้ำนมมะขาม- ทำปุ๋ยจากหญ้าและจากพืชผัก ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)ทำกสิกรรมปลูกพืชผัก ปลูกถั่ว ปลูกข้าว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร แก่ตนเองและพี่น้องในชุมชน ด้วยใจที่ยินดี เบิกบาน และในชุมชนก็มีพี่น้อง ร่วมกันทำน้ำยาอเนกประสงค์ ใช้เป็นน้ำยาซักล้าง แชมพู สบู่ โดยใช้เศษวัตถุดิบเหลือใช้ หมักทำน้ำหมักหรือน้ำจุลินทรีย์พลังศีล หรือนำไปทำปุ๋ยให้กับพืชผักที่ปลูกเพื่อกินใช้ในชุมชน
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์ปลูกพืช ผัก สมุนไพร ไร้สารเคมี ทำอาหารกินเอง ทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสกัดร้อนใช้เอง ทำน้ำมันกัวซาสมุนไพรรวม ทำปุ๋ยหมัก แทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลย ลดรายจ่าย ประหยัดเรียบง่าย ชีวิตเบิกบาน ผาสุก
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำกสิกรรม มีพืชผักให้พี่น้องได้กิน
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้ทำกสิกรรมไร้สารพิษ​ปลูกผักกินเองได้ระดับหนึ่งไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดทั้งหมดทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย​ได้ทำน้ำสกัดพลังศีล​จากสมุนไพรแถวบ้าน​ ทำปุ๋ยพลังศีล​ ทำน้ำหมักผลไม้รวม
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์ทำน้ำหมักผักผลไม้ ในน้ำปัสสาวะ เพื่ออาบและแช่มือแช่เท้า
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
นางกัญจนา อบรมชอบได้ดูพี่เขาเพาะถุงงอกเป็นประโยชน์มากไม่ต้องไปซื้อประหยัดค่าใช้จ่ายและไร้สารพิษอีก
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์พึ่งตน โดยทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้เอง เช่นนำไปล้างจาน ซักผ้า ล้างห้องน้ำ ล้างรถประโยชน์ที่ได้รับ ดีต่อสุภาพในการลดการใช้สารเคมี ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังนำไปแบ่งปันให้น้องและเพื่อนๆจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
นางสาวอมรา ออ่นทรัพย์ปลูกผักให้หลากหลายปลูกง่ายตายยากอาจารย์บอกจะได้แข็งแร็งก็ดีแล้วยาเม็ดที่๘
นางใกล้พร ไตรยะสุทธิ์ดีทำทุกอย่างเลยค่ะ.ทำกสิกรรมสำคัน
นางสาวอรวรรณ/แดงนวลยังไม่ไดัทำช
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นายภาคภูมิ ยอดปรีดาทำปุ๋ยพลังศีลด้วยตัวเอง ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้มาก และช่วยให้พืชที่ปลูมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น
นายสุนทร คำเหลืองทำปุ๋ยหมัก ปลูกพัก ไม่ใชสารเคมี ไม้ยึดกับการกินรสอร่อยทำน้ำตะไคร้หอมไล่ยุง
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชเพาะเมล็ดพันธุ์ผักเตรียมปลูกค่ะ
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาปลูกผักทานเอง
นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี ช่วยเก็บผลผลิต ผักสดในยามเช้า ส่งเข้าโรงครัว
นางสาวเพชรี พรหมช่วยยังไม่ได้ทำแต่สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้น
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านเพาะถั่วงอกทานเองคะ ดื่มน้ำปัสสาวะดูแลปรับสมดุลร่างกายคะ ทำสบู่ธรรมชาติคะ ประโยชน์ที่ได้รับร่างกายสบายเบากายมีพลังตะ
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำปุ๋ยจากพืชผักเศษอาหาร ประโยชน์ที่ได้รับได้ปุ๋ยจากธรรมชาติ
นาง หน่อย นกจันทร์กำลังจะลองทำ กสิกรรม ปลูกผักทานเองค่ะ
นางนปภา รัตนวงศาทำน้ำหมักจากน้ำซาวข้าวกับเปลือกมะนาวใช้เป็นปุ๋ยกับต้นไม้
นางสาวสำรวย รัตตนะดูแลตัดแต่งผักในกระถาง เช็ดทำความสะอาดบ้านด้วยตัวเอง ปรุงอาหารเองทุกวันประโยชน์ ทำงานเองประโยชน์สูงประหยัดสุด สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย ห่างไกลโรค
นางสาวขวัญเรือน ขาวฉลาดทำน้ำหมักสมุนไพรน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อไว้ล้างมือผลิตจากสมุนไพรกล้วยสุกใบสาปเสือใบสะระแหน่ผิวมะกรูดตะไคร้ใบเตยข้าวสารน้ำเปล่า
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ปลูกผักที่ปลูกง่ายตายยาก
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1. ทำน้ำยาอเนกประสงค์ เช่น ล้างจาน ซักผ้า อาบน้ำ สระผม ขัดห้องน้ำ 2. ทำน้ำหมักมังคุด ผสมน้ำปัสสาวะ สำหรับรดเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ 3. ทำผ้าอนามัยใช้เอง4. หมักขยะเศษ ทำปุ๋ยและดินไว้ใช้เอง5. ปลูกสมุนไพร และพืชผักไว้ใช้ที่บ้าน เช่น อ่อมแซ่บ (เบญจรงค์) ใบเตย ว่านห่างจระเข้ ย่านาง รางจืด ตำลึง ผักปลัง ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ฟักเขียว แตงโม สับปะรด6. ทำสเปรย์น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น น้ำซาวข้าว น้ำว่านห่างจระเข้ไว้ใช้เอง
นายเอกศิริ ตันติศรีไกรแสง
นายเอกศิริตันติศรีไกรแสง
นางกานดา ศักดิ์ศรชัยหมักพืชสด หญ้าแห้ง เศษผักผลไม้ น้ำปัสสาวะ น้ำหนัก และดินไว้ใช้เป็นปุ๋ย29ตค64 ปลูกกล้ามะเขือยาว 2 ต้น ผักไห่ 1กระถาง และปักชำหูเสือ(ได้รับกิ่งจากการแบ่งปันทางพัสดุไปรษณีย์)เก็บมะพร้าวอ่อนที่ปลูกไว้ได้น้ำมะพร้าวอ่อนมาดื่ม
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรีทำน้ำยาล้างจานใช้เองใช้น้ำสมุนไพรในตัว ในการล้างหน้า หยอดตา หู จมูกประโยชน์คือ ประหยัดเรียบง่าย
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ถังหมักเศษอาหารเต็มแล้ว. ยังไม่ได้นำออกไปใช้ เศษอาหารใหม่จึงยังไม่มีถังใส่ จึงนำไปเทไว้ใต้ต้นไม้ คิดว่าย่อยเป็นปุ๋ยได้เหมือนกันเพราะจะมีจุลินทรีย์ที่จะเกิดจากน้ำซาวข้าวที่ผสมอยู่
นางดรุณี​ อินทนิล​เพียรเก็บเศษอาหารไปใส่โคนต้นไม้ ทำน้ำหมักกล้วย เป็นไซรับ ไซเดอร์และน้ำส้มสายชู
นางธมกร พลสุวรรณปลูกผักสวนครัว ทำน้ำหมักประโยชน์ที่ได้รับ คือได้รับประทานอาหารที่ปลอดสาร และลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้.
นางสาวนงนุช พาสนาโสภณร่วมกับพี่น้องทำน้ำยาเอนกประสงค์ ใช้ซักผ้า ขัดล้าง น้ำยาล้างจาน เป็นพลังหมู่ และได้กล้าที่จะไม่อยากให้ได้ดั่งใจเรา ประโยชน์คือพี่น้องได้บำเพ็ญกุศลร่วมกัน ประหยัดเงิน จิตที่โล่ง โปร่ง สบาย
นางสาวระวีวรรณวงค์กะวันปลูกผักมะระขี้นก ต้นไชยา วอเตอร์เกรส อ่อมแซบ
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ทำส่งแล้ว(28/10/64)
นางนางราตรี สมหมาย
นางสาวภนิดา ปินมณีปลูกผักทานเอง เพาะถั่วงอกบ้าง ทำปุํยหมักดินพลังศิล รู้จักใช้จ่าย พอเพียง ได้มากคะไม่ค่อยใช้เงินเลย
นางสุรีนารถ ราชแป้น
นางสุรีนารถ ราชแป้น
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีตัดกิ่งไม้ที่ล้มขวางทาง ค่อยๆทำไปตามกำลังด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียค่าจ้าง ได้กำลัง เหนื่อยก็พัก มีกำลังก็ทำต่อให้คำแนะนำและช่วยน้องสาวทำน้ำสกัดมะกรูด
นางเรณู ไชยศรีทำน้ำหมักน้ำสกัด ทำปุ๋ย ปลูกผักกินเอง
นางนบชุลี เสาวนา 1. ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เช่นปลูกผัก ปลูกผลไม้ บางชนิดที่บ้านผักจะขึ้นเองเนื่องจากโยนเมล็ดไว้ที่โคนต้นไม้เพื่อทำปุ๋ย พลังจากการเพิ่มศีลจะทำให้ผักบางชนิดขึ้นมาให้เราได้กินจริง ๆ อย่างที่อาจารย์หมอเขียวได้พูดไว้) 2. ทำน้ำยาล้างห้องน้ำ ผสมน้ำยาล้างจาน ด้วยการต้มมะกรูดนำมาปั่นแล้วกรองด้วยกระชอนไว้ใช้ 3. ทำน้ำยาสระผม จากมะกรูด+บอระเพ็ด+ใบย่านาง+ขิง ดอกอัญชัน ใบเตย (ทำไว้ใช้เอง ที่เหลือแบ่งปันให้ญาติและส่วนหนึ่งจำหน่ายเพื่อนร่วมงานในราคาถูก เพราะมีขิงที่ต้องซื้อ อย่างอื่นที่บ้านปลูกไว้ 4. ทำปุ๋ยพลังศีล น้ำสมุนไพรในตัวผสมกากน้ำตาล รดต้นไม้ได้งามมาก ผลไม้มีรสหวานกรอบ เช่น ฝรั่ง ส้มโอ ได้รับประโยชน์จากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ รอบบ้านมีแต่ต้นไม้ มีไว้กินเอง และแบ่งปันญาติ เพื่อนร่วมงาน บางครั้งญาติ ๆ หรือเพื่อนร่วมงานก็จะนำผัก ผลไม้มาฝาก
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย30 ตค.64 เพาะถั่วงอกไว้ทำอาหารเป็นผักไร้สารพิษ
นางสาววิญญา จันทะพลปลูกต้นไม้ไว้กินที่บ้านตัวเองและนำไปแบ่งปันชวนให้พี่ปลูกด้วย
นางรมิตา ซีบังเกิดถั่วเขียวที่นำมาเพาะถั่วงอกได้ทดลองปลูกในแปลงผักตอนนี้ฝักถั่วเขียวเริ่มแก่พอจะเก็บได้บ้าง จะเก็บเมล็ดปลูกต่อส่วนหนึ่งจะนำมาหุงกับข้าวสวยและข้าวต้ม ทางทีมภาคใต้ให้ช่วยนำเสนอรายการพึ่งตนจึงเตรียมงานไว้แล้วคือการสาธิตการทำดินเพาะกล้า(พีทมอส)ประโยชน์จากการพึ่งตนทำให้แสวงหาความรู้ในเรื่องต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยเหลืองานของกลุ่มและพึ่งตนเอง
นางสาววิญญา จันทะพล
นายสมศักดิ์ แดงอ่อน,เศรษฐกิจพอเพียง รายได้น้อย ใช้จ่ายน้อย ฉันข้าวปั่นด้วยเกลือพร้อมผักผลไม้เท่าที่มี ได้ประสิธิภาพการย่อยดีขึ้น มีประสิธิผลลดภาระงานหนักของตับกระเพาะอาหาร น้ำดี ประโยชน์ลดภาระ เวลาการทำอาหาร การรับประทานอาหารและการขับถ่ายรวมทั้งเชื้อเพลิง พล้งงานและการชำระล้างพาชนะอุปกรณ์
นางภัคภร จันทราสกุลทำกสิกรรมไร้สารพิษ ทำน้ำยาล้างจาน ทำปุ๋ย ประหยัดเรียบง่าย
นางสาวพยอม ขวัญเชื้อการได้ใช้ชีวิตด้วยความเป็นอยู่ ประหยัด เรียบง่าย เอาประโยชน์ได้ในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ทำให้พี่งตนเองได้อย่างมั่นคง ไม่เป็นภาระให้กับสังคม เป็นแรงเหนี่ยวนำ ให้กับสังคม เป็นตัวอย่างของความอยู่รอดที่จะทำให้ผู้คนหันมาเอาอย่าง นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นางนปภา รัตนวงศาใช้เศษผัก ผลไม้เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลทำกสิกรรมในกระถ่างกน้าบ้านและแบ่งปันสมุนไพรที่ปลูก ได้มิตรภาพที่ดี ได้ความสุขใจ
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาทำน้ำสมุนไพรตนเองสระผม ทาเป็นครีมแทนโลชั่นค่ะ ประหยัดไม่ต้องซื้อครีมนวดผมค่ะไม่ต้องทาโลชั่น ทาน้ำสมุนไพรตนเองดีค่ะผิวเกลี้ยงเกลาขึ้นค่ะ
นายคมเวช หงส์เชิดชัยทำสวน ครัวในกระถางหน้าบ้านปลูกไว้กินและแบ่งปันเพื่อนบ้าน
นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย์ไม่ได้ทำค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์30 ต.ค. 2564ถุงดินที่เพาะเมล็ดฝักทองไว้หายไปถามลูกชายกดความว่า ยายเอาไปปลูกลงดินให้แล้ว 31ต.ต. 2564ตัดหญ้าริมทางเข้าบ้าน และเก็บหญ้าไปใส่ในไร่เพื่อคลุมดินและย่่อยสายเป็นปุ๋ยต่อไป และระหว่างขนหญ้าไปคลุมดิน เพิ่งเห็นว่าพริกที่ปลูกไว้ ออกเมล็ดแก่เป็นสีแดงแล้ว จึงบอกให้ลูกชายเอาถ้วยไปเก็บมาไว้ทำอาหาร
นางสาวภูเพียรธรรม กล้าจนพึ่งตน ด้วยการใช้น้ำปัสสาวะตนเอง ตื่นแต่ตื่นนอกจนถึง เข้านอน เคยทำน้ำหมักจุลินทรียพลังศีล ไว้ใช้ซักผ้า ตอนนี้มีหมู่มิตรดี ทำให้ก็ยังนำมาใช้ซีกผ้า ที่ประหยัดเรียนบ่าย และผาสุก
นางสาวกุหลาบ วงษ์ลุนทำน้ำยาล้างจานใช้เอง ฝึกทำน้ำหมัก ไว้สำหรับรดพืชผัก
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์(หมู)ในคำพรทำครบทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนอกจากทำใช้ในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วยังได้ทำจำหน่ายเพื่อเลี้ยงชีพและยังได้แบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นนำไปประกอบอาชีพได้ด้วย
นางยุพิน หมายชื่น
นายธนวินท์ อินทนิล
นาย สุภาพ พงศ์สุวรรณผมทำเกษตรอินทรีย์100%ครับ แต่ไม่ได้ทำน้ำยาเอนกประสงค์ครับ เพราะว่าทำไม่เป็นครับ
นางยุพิน หมายชื่น
นางสาวนฤมล วงศาลองทำการชำน้ำต้นสะระแหน่ที่กินเหลือไว้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือไม่ เพราะตอนนี้่เห็นรากงอกนิดหน่อย และเพาะต้นข้าวใหม่ ว่าจะทำสัก 2 กระถาง เพราะของเดิมตัดกินมา 3 ครั้งแล้ว เริ่มโตช้า
นางสาวนฤมล วงศา
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางยุพิน หมายชื่น
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกผักนอกรั้วและริมถนน เพื่อแบ่งปันให้ผู้ที่ต้องการ
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้เพาะต้นกล้า 5 ชนิดคือถั่วพู กระเจี๊ยบเขียว แตงร้าน ฟัก บวบ ผลปรากฏว่าขึ้น 2 อย่าง คือ บวบกับ ถั่วพูประโยชน์ที่ได้รับ ได้ฝึกทดลองพึ่งตนเองซึ่งได้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น การปลูกกินเองเราจะปลอดภัยจากสารเคมี และเป็นแรงเหนี่ยวนำให้ญาติและเพื่อนบ้านเริ่มปลูกต้นไม้กันเพิ่มขึ้น
นางเวียงทอง นุ่นภักดีปลูกผักสวนครัวไว้กินเองและแบ่งปันมะนาวในสวนให้เพื่อนบ้านนำไปทำน้ำยาล้างจานและล้างห้องน้ำ
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์-
นางยุพิน หมายชื่น
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ (ณิ)ทำเทมเป้ อาหารสุขภาพไม่ต้องซื้อโปรตีนเกษตร และอาหารเจสำเร็จ มาทานแล้ว ทำเองผลิตเองตามที่ชอบดีต่อสุขภาพ ประหยัดเงินในกระเป๋า
นางพิกุล วันจันทร์ปลูกผักสวนครัว ได้ประหยัด ปลอดสารเคมี
นางสาวประภัสสร วารี
นางภัคเแมิกา อินหว่าง
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์น้องที่ทำงานซื้อฟักทองมาจากร้านที่ขายผักของโครงการหลวงมารับประทาน จึงได้นำเมล็ดมาเพาะไว้ คิดว่าคงไม่มี gmo แต่จะขึ้นหรือเปล่าหนอ...ส่วนเมล็ดพริก มะเขือที่เพาะไว้เมื่อคราวก่อน เริ่มขึ้นแล้ว เป็นต้นเล็กๆส่วนต้นต้นมะเขือเทศที่เพาะไว้ก่อนหน้านั้นโดนแมลงกินซะโกรนไป 2-3 ถุงเลยให้คุณสามีพ่นน้ำส้มควันไม้กับน้ำหมักสะเดาให้ หวังว่าคงจะช่วยได้บ้างนะ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงทำน้ำสกัดสมุนไพรใว้ใช้ปลูกพืชผักด้วยตัดทำกับข้าวกินเรื่อยๆแล้วบ้าง
นางสาวสำรวย รัตตนะปรุงอาหารรับประทานเอง
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชปลูกฟักทอง บวง ต้นยอดายหญ้าทำแปลงเตรียมปลูกข้าวโพดประโยชน์ เตรียมพร้อมด้านอาหาร เพื่อลดรายจ่าย
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ
นางอาทิชา พรมมี ทำกสิกรรม ปลูกผักกินเอง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้มาก กินอาหาร พืช จืด สบาย ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีมาก ถ่ายทุกวัน ทำให้กายเบา สบาย แบ่งปันผักวอเตอร์เดรส ให้เพื่อนบ้านไปทำอาหาร และ สอนวิธีการขยายพันธุ์ไว้ใช้ทำอาหารกินเองได้
นางศิริพร ขาวไชยมหาทำผลิตภัณฑ์ทุกอย่างใช้เอง ประหยัด ลดรายจ่าย ลดโรค ได้ดีมากๆและมีคุณค่าทางจิตใจ สุขใจ สบายใจ ได้แบ่งปันคนอื่นด้วย
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ31ต.ค.64 ทำน้ำหัวเชื้อสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดไว้ดื่ม ทำให้ประหยัดเวลา เพราะใช้พืชที่หาง่ายๆใกล้ตัว ทำให้ร่างกายแข็งแรง และได้แบ่งปันผู้อื่นด้วย
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนพึ่งตนปลูกผักทานเอง ไปรดผักให้เพื่อนแล้วนำผักมาทานด้วยเพื่อนอนุญาติค่ะ ทำปุ่ยจากการหมักผักและเปลือกผลไม้กับน้ำปัสสาวะ
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางกานดา ศักดิ์ศรชัยแต่งแปลงมังกรหยกที่เริ่มรก เตรียมปลูกใหม่
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ใช้ผักในสวนทำกับข้าวให้ลูกชายคนโต ที่กำลังฝึกทานอาหารมังสวิรัติเฉพาะวันหยุด เมนู "หัวปลีชุบแป้งทอด"
นางสาวนางสาวจิรานันท์ จำปานวนช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นก็ได้ปลูกบวบและข้าวโพดตอนนี้ต้นอ่อนกำลังงอก ได้เพิ่มความขยันดูแลรดน้ำและถอนหญ้าต่อไป
นายพูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์การพึ่งตนเองตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบเรียบง่ายทำให้เรามีกิน มีใช้ มีอยู่ มีร่มเย็นแล้วทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ขายแล้วสร้างเครือข่ายตามหลักบันใด9ขั้นแล้วจะทำให้เรามีความสุขไม่จะเกิดวิกฤตอะไรเราก็จะผ่านไปได้
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เริ่มศึกษาเพื่อลองทำกสิกรรมแบบเล็กๆ เท่าที่ทำได้ เนื่องจากพักแฟลต
นางสาวสัสยา วาทยานนท์เอาน้ำปัสสาวะ ไปรดต้นไม้ เจือจาง 10 เท่าค่ะ
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราช
นางจิตรา พรหมโคครวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ได้ทำผลิตภัณฑ์เครื่องบริโภคใช้เอง คือ ทำน้ำยาล้างจานมะกรูดประโยชน์ที่ได้รับคือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แล้วยังได้แบ่งปันเพื่อนบ้านเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชุน
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรยังไม่ไดเเริ่มทำอะไรเลยค่ะ
นางสาวรัตนา กิจเกื้อกูลช่วงนี้ทำอาหารไปทานที่ทำงานเองค่ะ พยายามไม่ซื้อ หรือซื้อน้อยและเพิ่มผัก ถั่วธัญพืชเข้าไป
นายสุรชัย สร้อยสวัสดิ์- พึ่งตน ด้วยแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยทำปุ๋ยจากน้ำปัสสาวะ เนื่องจากในปัสสาวะมีสารยูเรียมาก เป็นธาตุที่พืชต้องการ โดยใช้ขวดพลาสติกขนาด 600-750 มล.เก็บน้ำปัสสาวะทุกวัน ได้วันละประมาณ 3-4 ขวด นำไปผสมกับน้ำเปล่า โดยใช้น้ำปัสสาวะประมาณ 1 ส่วน ต่อ น้ำเปล่า 10-20 ส่วน ราดรดต้นไม้บริเวณหน้าบ้าน และในกระถางที่ปลูกสมุนไพร ตะไคร้ มะนาว มะกรูด เป็นต้น ทำให้พืชเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตพอประมาณในการนำไปรับประทานเป็นการประหยัด พึ่งตน
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงได้ใช้ปุ๋ยรดน้ำปัสสาวะพืชผักเกือบทุกวันลดการซื้อปุ๋ย
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มทำปุ๋ยพลังศีล
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาปลูกต้นไม้ ปลูกผัก ทำเห็ดนางฟ้า
นางบุญนา​ บุญศรีพึ่งตนโดยการปลูกผักสวนครัวปลอดสารกินเองได้ประโยชน์​คือ​ ประหยัด​ ปลอดภัย​มีความสุข​สุขภาพ​ดี​
นางภัคเปมิกา อินหว่างเพาะต้นกล้าผักไว้ปลูกเอง แลแบ่งปัน เช่น มะเขืพริกขี้หนู เสาวรส ฟ้าทะลายโจร สะตอ การพึ่งตนเอง ทำให้ลดกิเลส ลดความอยากลดรายจ่ายครัวเรือนทำให้สุขภาพดี ทั้งกายและใจ ใช้ของเรียบง่ายใกล้ตัวที่มีข้างบ้านข้างเรือน
นางนางสุมา ไชยช่วยปลูกผักบุ้งเพิ่ม
นางวสา ราญคำรัตน์กินผักปลูกเอง ทำปุ๋ยหมักเศษอาหารหมักฉี่
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวนนลณีย์ วงศ์ชัยพัฒนา
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์ทำน้ำหมัดจุลลินทรีย์พลังศีล ด้วยน้ำปัสสาวะและเปลือกผักผลไม้ เพื่อเอาไว้แช่มือแช่เท้า และอาบ
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์พอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้คู่คุณธรรม ชีวิตสมดุล
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงปลูกพืชผักชีในกระถาง
นางสาวนฤมล วงศาเริ่มเตรียมดิน เพื่อลงปลุูกใบข้าว ใบบัวบก และสาระแหน่ที่ชำไว้แล้ว เนื่องจากของเดิมเริ่มแกร็น ไม่ค่อยโต ใบเล็ก และเริ่มหัดทำแกงเขียวหวานเห็ด มะเขือ เพราะชอบกินแต่ไม่อยากซื้อ
นางพิกุล วันจันทร์ทำปุ๋ยน้ำหมัก และ กสิกรรม
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ได้ทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูด และทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารประโยชน์ที่ได้รับคือ การลงมือทำน้ำยาล้างจานด้วยตนเอง ได้เห็นกิเลสความอยากให้งานเสร็จเร็วๆ ขณะกำลังทำน้ำยาล้างจานก็รีบร้อน เมื่อมีความอยากก็เกิดความกลัวว่างานจะไม่เสร็จเร็ว รู้สึกเครียดมันทุกข์จริงๆ ดังนั้นจึงใช้ความกล้าเลิกอยากให้งานเสร็จเร็ว กล้าให้งานเสร็จช้า ยินดียอมรับผลของการกระทำไม่ใจร้อน ถ้างานเสร็จเร็วก็เป็นกุศลของเรากับผู้ที่เกี่ยวข้อง ถ้างานเสร็จช้าก็อกุศลของเรากับผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนไปมาซ้ำๆ ก็สามารถคลายความทุกข์ได้ภายในเวลา 1คืน ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
นางศิริพร ขาวไชมหาทำผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาทั้งหมด ได้แจกญาติ แจกเพื่อนบ้าน และเอาไปทำบุญที่วัดด้วย ประโยชน์คือได้สวยงเคราะห์ญาติพี่น้อง และคนอื่นด้วย ได้บุญ ได้แบ่งปั่นด้วยใจบริสุทธิ์ แต่การทำน้ำสกัดป้ายังไม่เคย ำำ ทำ จะต้องลองทำ ได้ลดค่าใช้จ่าย ลดโรคร้ายที่ตามมาหากเราใช้สารเคมีมากๆ
นางเกษร อินต๊ะปัญญา
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ใช้ขีัเถ่าเตาถ่าน ทำน้ำด่างเพื่อเตรียมทำน้ำยา อเนกประสงค์ ในวันหยุดสัปดาห์หน้า แต่ไม่ได้ร้อนขี้เถ้าเอาเศษชิ้นใหญ่ๆออกเพราะเปียกฝน ไม่รู้เหมือนกันว่าสภาพจะออกมาเป็นแบบไหน ใช้ได้หรือเปล่า?
นางสมใจ สิทธิษ์
นางพรนภา บุรณศิริทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นดื่มและแขกจ่ายครอบครัวและเพื่อนบ้านรวมทั้งนำใบหม่อนไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านและญาติ
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์ทำน้ำหมักรสจืด บำรุงดินบ้านเพื่อนค่ะ ส่วนบ้านขวัญไม่ค่อยได้ทำแล้ว เพราะดินดีแล้ว เพียงสับๆ หมกๆ โคนต้นไม้เลยค่ะ ตามที่อาจารย์หมอแนะนำค่ะ เศษอาหารที่ทานเหลือ ขุดดินฝังดินตื้้นๆ นำดินกลบ เลี้ยงอาหารให้ไส้เดือน และสัตว์อื่นๆ ในดิน เมื่อเค้าอึออกมา จะเป็นอาหารให้กับพืชที่เราปลูกค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับ คือดินดี มีอินทรีย์วัตถุ มีอาหารให้กับพืชต่อไปค่ะ
นายสุถาพ พงศ์วรรณปลูกพืชผักไร้สารพิษครับ
นางภัคภร จันทราสกุลปลูกผัก ปลูกพืชสมุนไพร เพาะเห็ด
นายสุมิตชัย ศรีจันดีทำปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียวไว้ใช้ในงานกสิกรรมประโยชน์ ประหยัด หาง่าย ไม่ต้องพึ่งเคมี ใช้รดพืชผักงามดี ได้ผลผลิตเท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้น
นางสาววิญญา จันทะพลทยอยปลูกผักเล็กผักน้อย และศึกษาการปลูกเพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้นค่ะ มีหลายอย่างที่กินได้แล้วเป็นผักที่ขึ้นง่ายอย่างที่อาจารย์บอก แต่ผักตลาดที่บ้านจะปลูกไม่ค่อยขึ้น พยามอยู่ค่ะ
นางจิตรา พรหมโคตร
นางนงลักษณ์.ใจมนต์ก้อน้ำหมักใว้ประโยขน์ได้เยอะมากค่ะ
นางสาวดวงพร. ฤทธิ์ถาวรนำมาทำ และใช้กับการปลูกต้นไม้ แล้วงาม ต้นใหญ่ และสูง งามมากคะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตปลูก ใบเตย เพื่อ ทำน้ำสมุนไพรเย็นดื่ม
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาทำน้ำยาหัวเชื้อล้างจานขจัดคราบด้วยมะนาวและน้ำหมักน้ำซาวข้าวทำปุ๋ยจากเศษผักผลไม้เอาดิบถมประหยัดเรียบง่าย
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราช
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยทำกสิกรรมมีผักไว้กินและแบ่งปันเพื่อนบ้าน
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์กำลังแช่เม็ดข้าว เพื่อปลูกเป็นข้าวงอกคะ
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกผักไว้นอกรั้วและริมถนนเพื่อแบ่งปันคะ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองกินน้อย ใช้น้อย ไม่ฝืดเคือง เรียบง่าย ใช้สมุนไพรใกล้ตัวในตัว พึ่งตน เป็นกุศลในการบำเพ็ญฐานงาน ด้านครัว ฝ่ายเก็บกวาดสะอาดล้างถู ดูแลความเรียบร้อยช่วยงานฐานครัวดูแลความสะดวกเก็บล้าง ถาชนะต่างๆ นานๆทีจะมีกิจกรรมทำน้ำหมักจึงมีส่วนร่วมบ้างบางส่วน ได้รับความรู้อย่างมากค่ะ
นางกัญจนา อบรมชอบนำเศษวัสดุกิ่งไม้ใบไม้นำมาปรุงดินปลูกต้นไม้สิ่งที่ได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อปุ๋ยเคมีประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายและทำให้เราได้กินผักไร้สารพิษอีกด้วย
นางสาวชรินรัตน์ ชุมจีดได้ปลูกผักไร้สารพิษ ปลูกอยู่ปลูกกิน และแบ่งปันต่อแก่ผู้มีศีลได้รับสิ่งดีมีประโยชน์ค่ะผลิตภัณฑ์ได้ทำน้ำหมัก น้ำยาสกัดไว้ใช้เองค่ะ
นางสาวชรินรัตน์ ชุมจีด
นางจิตรา พรหมโคตร
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชทำกสิกรรมปลูกฟักทอง บวบ ข้าวโพด มะเขือไว้ทานเป็นอาหารปลอดภัย
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาใช้สมุนไพรตนเองลดการซื้อครีมนวดผมและไม่ได้ทาครีมอะไรเลยใช้น้ำสมุนไพรตนเองค่ะ
นางสาวรสริน สังข์เกื้อได้เริ่มต้นทำเกษตรที่บ้าน มีเนื้อที่ได้ปลูกผัก1ไร่ ตอนนี้เริ่มต้นด้วยการ ปลูกต้นกล้วยได้20กว่าต้นแล้ว ปลูกหนองผักบุ้ง เพราะปลูกง่ายดี ก็ได้เริ่มลงมือทำครั้งแรก
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยน้ำปัสสาวะพืชผักปลูกเพาะหอมผักชีเพิ่ม
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์นำสิ่งของ/ทรัพยากรมาให้ให้เกิดประโยชน์
นางวันที่ 12/11/64สุมา ไชยช่วยทำน้ำหมักจุลินทรีย์รดต้นไม้ และใช้ปัสสาวะร่วมด้วยประหยัดไม่ต้อง พืชผักงามดี
นางสาววิญญา จันทะพล
นางมณเฑียร ธโนปัจจัย
นางมณเฑียร ธโนปัจจัย
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาปัจจุบันได้ทำน้ำสลัดรับประทานเอง เป็นน้ำสลัดอโวคาโดสูตรหมอเขียว และปลูกเม็ดข้าวให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อนำมาทำน้ำสกัดเย็น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถพึ่งพาตนเองได้
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี เข้าร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวกับอาจารย์และหมู่กลุ่มพวธ.ที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ประโยชน์ที่ได้รับรู้จักรูปแบบการเก็บเกี่ยวข้าวที่เหลืองใช้เคียวเกี่ยวข้าวและมัดข้าวด้วยต้นข้าว
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางนบชุลี เสาวนา1. ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เช่นปลูกผัก ปลูกผลไม้ บางชนิดที่บ้านผักจะขึ้นเองเนื่องจากโยนเมล็ดไว้ที่โคนต้นไม้เพื่อทำปุ๋ย พลังจากการเพิ่มศีลจะทำให้ผักบางชนิดขึ้นมาให้เราได้กินจริง ๆ อย่างที่อาจารย์หมอเขียวได้พูดไว้) 2. ทำน้ำยาล้างห้องน้ำ ผสมน้ำยาล้างจาน ด้วยการต้มมะกรูดนำมาปั่นแล้วกรองด้วยกระชอนไว้ใช้ 3. ทำน้ำยาสระผม จากมะกรูด+บอระเพ็ด+ใบย่านาง+ขิง ดอกอัญชัน ใบเตย (ทำไว้ใช้เอง ที่เหลือแบ่งปันให้ญาติและส่วนหนึ่งจำหน่ายเพื่อนร่วมงานในราคาถูก เพราะมีขิงที่ต้องซื้อ อย่างอื่นที่บ้านปลูกไว้ 4. ทำปุ๋ยพลังศีล น้ำสมุนไพรในตัวผสมกากน้ำตาล รดต้นไม้ได้งามมาก ผลไม้มีรสหวานกรอบ เช่น ฝรั่ง ส้มโอ สับปะรด ผักพื้นบ้านได้รับประโยชน์จากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ รอบบ้านมีแต่ต้นไม้ มีไว้กินเอง และแบ่งปันญาติ เพื่อนร่วมงาน บางครั้งญาติ ๆ หรือเพื่อนร่วมงานก็จะนำผัก ผลไม้มาฝาก
นางวราภา ร่าหมานทำกสิกรรมยังไม่ได้ทำมากเท่าไหร่ เพราะร่างกายยังไม่แข็งแรงมาก ก็พยายามปลูก ผักใส่กระถางไว้กิน มีอยู่ 2 3 อย่างค่ะ พอเพิ่งตนเองได้นิดๆหน่อยๆค่ะ แต่ก็จะพยายามปฏิบัติตามที่อาจารย์หมอบอกค่ะ ได้รับประโยชน์ก็มีความสุขใจสุขกายดีค่ะ
นางสาวณปภัช เมฆประมวลปลูกผักสวนครัว ลูกๆชอบทานผักสดที่ปลูกเอง
นางสาววิภาว้ลย์ ถนัดธรรมกุลทำกสิกรรมในกระถ่าง ปลูกที่กินกินที่ปลูกไร้สารพิษ
นายคมเวช หงส์เชิดชัยปลูกพืชผักไว้กินและแบ่งปั่น อาหารแห้ง
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรปลูกผักบุ้ง ปลูกขิง มัลเบอร์รี่
นางสาวผาสุข ตันชวลิตทำนมข้าวโพดแบ่งปันให้ผู้อื่นทาน
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีตัดหญ้าในสวนผัก แล้วนำมาคลุมใต้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ ประโยชน์ที่ได้รับทำให้ต้นไม้มีความชื้นอยู่ได้นาน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตทำน้ำสกัดจาก ตะไคร้และใบเตย ไว้ใช้เองและแบ่งเพื่อน
นางสาวสมทรง นาคแสงทองพึ่งตนด้วยการเพาะถั่วงอกในศูนย์ ได้หลายรุ่นแล้ว เมื่อมีการทำน้ำยาล้างจานก็จะช่วยเตรียมภาชนะเพื่อใส่น้ายาไว้ใช้ในศูนย์แบ่งปัน
นางสาวสมทรง นาคแสงทองเมื่อทางหมู่กลุ่มทำผลิตภัณฑ์ ก็มีส่วนร่วมชะระล้างภาชนะ เท่าที่จำเป็น.และทำได้
นางสาว ธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม)ทำปุ๋ยพลังศีลด้วยการใช้เศษวัตถุดิบที่เหลือจากในครัว และปุ๋ยในตัวคือน้ำปัสสาวะผสมน้ำเปล่าใช้รดเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมในการบำรุงพืชผักให้งอกงาม และไม่มีพิษ โทษ ภัยใดๆ หรือใช้หมักกับวัชพืชที่มีพลังขีวิตสูง คือ เกิดง่าย โตง่าย ก็จะได้น้ำหมักที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดี ประโยชน์คือทำให้เราพึ่งตนได้ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีในการทำกสิกรรม ปลูกพืชผักต่างๆทำให้ได้อาหารที่ไร้สารพิษ ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย
นางสาววิภา ถิ่นถานได้ทดลองทำ สบู่เหลว ใช้ ในครอบ
นางดอกไม้ ปวะบุตรทำปุ๋ยจากวัสดุย่อยสลาย รดต้นไม้ที่ปลูกไว้ ในสวน
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางพิกุล วันจันทร์ทำกสิกรรม..ปลูกผักสวนครัว
นายภาคภูมิ ยอดปรีดาทำปุ๋ยพลังศีลใช้เอง และทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นางสาวไปรยา เพื่อนพิมายพึ่งตนทำเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นปัจจุบัน ทำผลิตภัณฑ์ใช้เองค่ะเช่นน้ำยาอเนกประสงค์น้ำหมักน้ำสกัดและปุ๋ยค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายที่บ้านทำน้ำปัสสาวะหมักมาทำปุ๋ย ปลูกผัก ผลไม้ ไว้กินเอง ไม่เคยซื้อปุ๋ยเลย นอกจากขี้วัวบ้างมาผสมดินไว้ ทำน้ำหมักเศษผัก เปลือกผลไม้ ใช้น้ำตาล มาหมัก ไว้ถูบ้าน ล้างจาน ทำน้ำสกัดพลังศีลไว้ใช้
นางสาววาสนา ทูลแก้วปลูกผักสวนครัวข้างบ้านกินเอง ประหยัดเงิน
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เก็บผักไร้สารพิษมาทำอาหาร
นางจำปา ลัคณาสถิตย์ทำยาสีฟัน ทำน้ำมัก อยู่อย่างพอเพียงกินน้อยใช้น้อยชีวิตผาสุข
นางสุรภี สนธิแก้วปลูกผักกินเอง เช่น ผักโขม กวางตุ้ง วอเตอร์เคส
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์รดน้าต้นกล้ยวด้วยใจที่ไรทุกข์
นางสาวผาสุข ตันชวลิตเริ่มเพาะปลูกพืชที่หามาปลูกได้ ให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้แบ่งปันให้ตนเองได้อาศัยและ มีเหลือแบ่งปันให้ผู้อื่น
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ปลูกผักเหลือแบ่งปัน
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ทำกสิกรรมเล็กๆในพื้นที่จำกัด ได้ฝึกการสังเกตและดูแลพืชเบื้องต้น และสังเกตใจตนเอง
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้ปลูกผักไร้สารพิษกินเองได้บางอย่างส่วนผักที่ปลูกยากก็มีซื้อบ้างแต่ก็เอามาแช่น้ำถ่านและน้ำเกลือค่ะ​ และได้ทำน้ำหมัก​ ทำน้ำปุ๋ยพลังศีล​ จากการที่ได้ทำกสิกรรมทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ​ค่ะ
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาทำน้ำสมุนไพรตนเองเป็นหลักค่ะยังไม่ได้ทำอย่างอื่นค่ะประหยัดเงินซื้อครีมบำรุงหน้าและครีมนวดผมค่ะ
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนกินพืชผักที่ปลูกภายในสวน ลดการซื้อผักจากข้างนอกประหยัดค่าใช้จ่าย ได้กินพืชผักไร้สารพิษ อีกทั้งได้ออกกำลังกายโดยการถอนหญ้ารดน้ำ
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลีปรับตัดแต่งเสื้อผ้าเก่าให้เป็นเสื้อผ้าใหม่ที่เหมาะแก่การใช้ประโยชน์เช่นเอาเสื้อซับในบางๆที่ไม่มีแขนไม่มีคอปกมาเย็บชายรูดเป็นขอบเอวแล้วใส่เป็นกางเกงซับในได้ หรือเอาเสื้อผ้าเก่าๆที่ทิ้งตามห้องน้ำมาตัดแยกเป็นชิ้นๆแล้วปรับเป็นเสื้อบังทรงได้ดี เพราะไม่ได้ใส่เสื้อชุดชั้นในแล้ว
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาน้ำส้มหมักจะใช้ได้สิ้นเดือน ฟ้าทะลายโจรทานได้ ย่านางค่อยๅโต เข้าใจพืชมากขึ้น
นางสาวรัชกร กุลเสวต
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาตอนนี้ทำเต้าหู้เองแล้ว(แต่ยังซื้อถั่วเหลือง) กำลังจะทดลองปลูกถั่วเองค่ะ
นางสาวอุบล พลรบทำอาหารครัวหมอเขียวมีหน้าที่เป็นแม่ครัวหลัก อาหารสุขภาพพืชจืดสบายทุกวันรู้สึกดีได้บำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์ ด้านร่างกายตัวเองกินอาหานเปลี่ยนจากรสจัดเป็นรสจืด สุขภาพดีขึ้น
นางสาวอุบล พลรบ
นางสาวอุบล พลรบ
นางยุพิน ไชยยศปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการปรุงอาหารในครัวเรือนทำน้ำยาล้างจานในช่วงทิ่มีมะนาวเยอะและน้ำหมักพลังศิลสมุนไพรในตัวค่ะ.ปนะหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดสารเคมีค่ะและใด้แบ่งเพื่อนบ้านกินด้วยค่ะ
นางมณเฑียร ธโนปัจจัยวันที่๑๒พ.ย.วันพฤหัสบดี ประโยชน์ที่ได้รับ คือลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ปลอดสารเคมี ลดโรคได้อย่างดี ลดความเจ็บป่วย มีร่างกายเบาสบาย มีแต่ความสุขตลอดกาล
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1. ทำน้ำยาอเนกประสงค์ เช่น ล้างจาน ซักผ้า อาบน้ำ สระผม ขัดห้องน้ำ 2. ทำน้ำหมักมังคุด สำหรับทาแผล และรดเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ 3. ทำผ้าอนามัยใช้เอง4. หมักขยะเศษ ทำปุ๋ยและดินไว้ใช้เอง5. ปลูกสมุนไพร และพืชผักไว้ใช้ที่บ้าน เช่น อ่อมแซ่บ (เบญจรงค์) ใบเตย ว่านห่างจระเข้ ย่านาง รางจืด ตำลึง ผักปลัง ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ฟักเขียว แตงโม สับปะรด6. สะสางพื้นที่รกร้าง เพื่อเตรียมทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นางสุมา ไชยช่วยใช้น้ำปัสสาวะผสมน้ำรดน้ำต้นไม้
นางสาวณัฐชยา จินตนารั่งโรจน์ทำน้ำสกัดย่านาง น้ำ 11 พญาไพร และแบ่งปันให้สำหรับผู้ที่เปิดใจรับ
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติทำยาสระผมมะกรูดน้ำยาล้างจานมะกรูดและกำลังจะทำยาสีฟันผงถ่าน
นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรีทำน้ำหมักไว้ล้างจาน ประโยชน์คือ ประหยัดและใช้ของให้เกิดความคุ้มค่า
นางเครือแก้ว คุ​ณะ​วัฒนา​ทำกสิกรรมไร้สารพิษ นำผักสมุนไพรมาทำผลิตภัณ์น้ำมันสาบเสือ สามารถนำมาบำเพ็ญในงานสำคัญๆได้
นางสาวสิริรัตน์ ธนพรไพศาลทำทุกอย่างใช้เอง(น้ำยาล้างจาน ซักผ้า น้ำหมัก น้ำสกัด ทำปุ๋ยหมักเศษอาหารเองไม่ต้องซื้อไม่ต้องใช้เงิน เงินเหลือเก็บ
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ทำน้ำมันกัวซาแบบสกัดร้อน(ตุ๋น)หอมระเหยใช้เอง โดยนำสมุนไพรที่ปลูกเองมีสะระแหน่ใบมิ้นมาสกัดแบบ(ตุ๋น) เพื่อนำมากัวซาประโยชน์ที่ได้รับ 1.เป็นน้ำมันกัวซาที่มีกลิ่นหอมและไม่แพ้ต่อผิวพรรณ 2.ประหยัดค่าใช้จ่าย 3.ได้แบ่งปันให้กับคนในครอบครัวและพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ทำน้ำยาเอนกประสงค์ จาก1.น้ำหมักมะนาว 2.น้ำด่าง (ที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากขี้เถ้าที่ไม่ได้ร่อน แต่น้ำใสดี ใช้ได้เหมือนขี้เถ้าร่อน)3. N70 4. เกลือ 1 กิโลกรัมทำ 1 ครั้ง ใช้ได้ประมาณเดือนกว่าๆเพราะใช้ทั้งล้างจาน ซักผ้า ล้างรถ ล้างห้องน้ำหรืออื่นๆด้วยค่ะเก็บลูกมะกรูดหลังบ้าน มาปั่นกับน้ำเปล่าเพื่อเป็นยาสระผม โดยหั่นและปั้นทั้งเปลือก เผื่อผมจะได้ไม่แห้ง เพราะมีน้ำมันจากผิวมะกรูด
นายกิตติ สิริพณิชพงศธร
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์ทำทุกอย่างที่กล่างมาทั้งหมดใช้เองประหยัดค่าใช้จ่ายและแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นด้วยได้ทั้งประโยชน์ตแจกสมุนไพรนประโยชน์ท่าน
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาปลูกต้นไม้ ปลูกผัก แบ่งต้นไม้และผักให้เพื่อน และสอนคนที่สนใจยาเก้าเม็ดของ หมอเขียว
นางเกษร อินต๊ะปัญญาทำกสิกรรมไร้สารพิษ เริ่มสะสมเมล็ดพันธ์ุพืช เช่น เมล็ดถั่วแป๋ เผือก มันเทศ ทำแปลงเพาะปลูกเตรียมไว้ เรียนรู้การทำถ่านบำรุงดิน จากเศษกิ่งไม้ในสวน ทำเตาเผาถ่าน 0 บาท จำลองจากเตาตายักษ์ เพื่อเก็บถ่านมาผสมดินปลูก ทำง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากกล้วยสับ ผสมน้ำหมักผลไม้และน้ำสมุนไพรในตัว และ สะสมสมุนไพรไทยเพิ่ม เช่นบอระเพ็ด รางจืด ก้านธง โกฐจุฬาลัมพา เสลดพังพอนตัวเมีย ผักพื้นบ้าน ผักคาวตอง ผักดีปลีควาย ผักไผ่ ผักขีลาว ฟ้าทะลายโจร ใบย่านาง ฯลฯ เพาะต้นกล้า มะละกอ ผักกาด เตรียมลงแปลงปลูกทำให้เราได้ฝึกขยันทำสิ่งที่จำเป็นต่อขีวิต คืออาหารและยารักษาโรค พึ่งพาตนเองได้ ร่างกายแข็งแรง เหลือกินเหลือใช้ แบ่งปันให้ผู้อื่น ชีวิตผาสุก ค่ะ
นางยุพิน หมายชื่น
นางสาวประภัสสร วารีปลูกต้นไม้ เช่น อ่อมแซบ ไชยา ผักบุ้ง ทาน ปลูกสาบเสือไว้เป็นยา ทำปุ๋ยจากเศษอาหารที่เหลือทำจุลินทรีย์จากเศษอาหารที่เหลือทำอาหารทานเอง
นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิมทำน้ำสกัด แบ่งปัน ใช้เอง อิ่มเอมใจ ลดค่าใช้จ่าย
นางยุพิน หมายชื่น
นางณัฐพร คงประเสริฐลดการใช้พลาสติค คัดแยกขยะ ไปทำประโยชน์ต่อ เท่าที่เป็นไปได้
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต ปลูกผักสมุนไพรทานเอง แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์และต้นกล้ากับเพื่อนบ้าน ทำน้ำยาบล้างจานใช้เอง และแบ่งปันเพื่อนบ้าน โดยเพื่อนบ้านจะนำขวดพลาสติกมาให้ เมื่อมีจำนวนมากเกินกว่าจะใช้ก็นำไปบริจาคที่สันติอโศก แบ่งปันน้ำยาล้างจานให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะมูบฝอยประโยชน์ที่ได้รับคือการประหยัดเงินค่าใช้จ่าย ได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนบ้าน และท่านอื่น ๆ ได้สุขภาพที่ดี
นางกัญจนา อบรมชอบปลูกผักไร้สารพิษและได้ใช้เศษอาหารไปทำปุ๋ย
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวนฤมล วงศาปุ๋นหมักปัสสาวะ หมักได้ที่แล้ว ตนจึงผสมน้ำ รดต้นไม้ทั่วบ้าน แทนปุ๋ยคอกและมูลไส่เดือนที่ต้องซื้อ (แต่ตนแอบทำ ไม่ให้คุณพ่อทราบ) เพราะท่านยังไม่เปิดใจรับกับน้ำหมักปัสสาวะนี้
นางเวียงทอง นุ่นภักดีทำกาิกรรมไร้สารพิษปลูกผักกินเอง ทำน้ำหมักใช้เองค่ะ
นายสมศักดิ์ แดงอ่อนทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีมีพิษ ขยายพันธ์เตยหอมจากขยะกำไม้ดอกไม้ประดับบูชาพระ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีปลูกผักปลัง ประโยชน์ที่ได้รับทำให้มีผักปลังไร้สารพิษไว้รับประทาน
นางสาว โสภณา อยู่เล่ห์ปลูกผักง่ายๆ ไว้รับประทาน เช่น ไชยา ผักบุ้ง อ่อมแซบ วอร์เตอร์เคส เป็นต้น ได้รับประทานผักที่ปลอดภัยและช่วยเสริมภูมิต้านทาน
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์วันนี้กลับบ้านยังไม่มืด จึงใช้น้ำซาวข้าวไปรดต้นมะเขือเทศ ที่ปลูกใหม่ในร่องสวน
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวผาสุข ตันชวลิตทำสวนหลังบ้าน เตรียมดินจากเศษผักผลไม้ รดน้ำต้นไม้ ได้ประโยชน์ ได้ออกแรง และได้รับแสงแดด และ ได้งาน จิตใจผ่อนคลาย
นางสาวสำรวย รัตตนะปรุงอาหารรับประทานเอง ทำน้ำผักผลไม้ปั่นบ้างเป็นบางวัน รับประทานผักที่ปลูกเอง ซื้อจากตลาดบ้างบางส่วน
นางรมิตา ซีบังเกิดในการพึ่งตน ได้ร่วมออกรายการพึ่งตนในวันที่9 พ.ย. เรื่องการทำดินเพาะกล้า(พืทมอส) หลังจากออกรายการ ได้มีจิตอาสาโทรมาปรึกษาวิธีการทำพีทมอส เพื่อตะนำไปใช้ในการปลูกผักของตน ในเบื้องต้นได้ส่งพีทมอสที่ทำเอาไว้ใช้เองให้เขาได้ทดลองใช้ไปก่อน จนกว่าเขาจะสามารถทำใช้เองด้วยความยินดี
นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย์ช่วยหมู่กลุ่มของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เกี่ยวข้าว
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีปลูกผักปลัง รดน้ำ รับประทานเอง พืช จืด สบาย ไม่ปรุง
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงเก็บน้ำซาวข้าว เปลือกผลไม้ใบไม้ ทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบกายมากขึ้น
นายสุมิตชัย ศรีจันดี
นางศิริพร ขาวไชยมหาทำผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาทั้งหมดเหลือน้ำสกัดยังไม่ได้ทำ
นางเรณู ไชยศรีทำน้ำย่านางกินเอง หมักปุ๋ยที่เหลือจากครัวเรือน
นางสุรีนารถ ราชแป้นทำกสิกรรมผูกผักทานเองเท่าที่ทำได้ ทำให้มีผักไร้สารพิษไว้ทานเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย สุขภาพแข็งแรง
นางจิตรา พรหมโคตร
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงปลูกหอมผักชีมะเขือเพิ่มและใช้น้ำปัสสาวะหมักรดพืชผักด้วยงามมากไม่ต้องซื้อปุ๋ยรดค่าใช้จ่ายด้วย
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นายกิตติ สิริพณิชพงศธรทำน้ำ4พลังไว้ใช้เองตอนฉุกเฉิน
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์แต่ละวัน กินมื้อเดียวจาก ปรุงอาหารเองจากพืช ผัก สมุนไพร ปลูกเอง (ใช้ปุ๋ยมี่ทำเอง) ใช้หอม-กระเทียม และดอกเกลือปรุงรส เท่านั้น ทำติดต่อมานานเกือบ 10 ปี แล้ว ประหยัด เรียบง่ายสุดๆ
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มปลูกผัดไร้สารที่ภูผา
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มปลูกผักไร้สาร
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณได้ทำผ้าอนามัยใช้เองตามรายการเลยค่ะ ลองใช้ในวันที่ได้ดูรายการเลย รู้สึกมั่นใจภูมิใจที่จะไม่ต้องสร้างขยะจากผ้าอนามัยได้แล้ว
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภายังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมทำน้ำสมุนไพรตนเองแทนครีมนวดและโลขั่นค่ะลดซื้อครีมนวดผมและโลชั่นทาผิวประหยัดเงินด้วยค่ะ
นางดรุณี อินทนิลเอาเษผกากครมาทำปุ๋ยใเองและนำไปใส่ไว้ที่โคนต้นไม้
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ได้รับเมล็ดพันธุ์กล้วยนวลแล้ว และเพาะลงถุงเรียบร้อย แต่ลืมไปว่าควรจะแช่น้ำก่อน เพราะเมล็ดมันแข็ง ไม่แน่ใจว่าจะขึ้น หรือเปล่า ถ้าศีลดีพอ คงได้ปลูกแน่ๆ คอยดูตอนต่อไป
นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา-
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ได้เริ่มต้นปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆในกระถางตามพื้นที่ๆมี อยู่ในช่วงลองผิดถูก มีบางต้นตายไปบ้างก็รู้จักวางใจ
นางดาวรุ่ง บัวแก้ว- ปลูกกระเพา โหระพา ตะไคร้ พริก ไว้ทานเอง ปลูกแบบไร้สารพิษ ปลูกธรรมชาติ มีประโยชน์คือ ประหยัดไม่ต้องซื้อทาน แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงปลูกพืชผักกระหล่ำปลีห่อแล้วฟักทองออกดกมากต้นหอมผักชีมะเขือสมุนไพรฯใส่ปุ๋ยน้ำปัสสาวะพลังศีลไม่ต้องซื้อปุ๋ยผักงามมากๆ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่หน้าบ้านมีรองปูนที่ไม่ได้ใช้อยู่ 1 รอง จึงกลิ้งไปไว้ในสวนหลังบ้าน และเอาหญ้าที่ถอนใส่ไว้กะว่าจะทำเป็นที่หมักปุ๋ยอินทรีย์ซะเลย
นางพิกุล วันจันทร์ปลูกผักสวนครัว..ทำปุ๋ยน้ำหมัก.
นางจิตรา พรหมโคตร
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาทำกสิกรรม ทำน้ำสกัด ทำน้ำหมัก ทำปุ๋ยหมัก
นางสาวนฤมล วงศาได้มีโอกาสหัดทำยาสระผม สูตรธรรมชาติด้วยตัวเอง ใช้มะกรูด ว่านหางจรเข้ ย่านางและขิงมาต้มและปั่นกรองนำ้ใช้แทนชมพูสระผม พบว่าเส้นทางนุ่ม ล่ื่น ไม่ฟูแห้งอย่างที่กังวล แถมหอมชื่นใจ ไม่เปลืองน้ำด้วย ส่วนกาก ก็นำมาทำสครัปแทนสบู่อาบ ซึี่งก็ทำให้ผิวนุ่มลืนดี
นางสาวสัสยา วาทยานนท์
นางสุมา ไชยช่วยปลูกผักเหลียง
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงรดน้ำพืชผักด้วยปุ๋ยหมักน้ำปัสสาวะลดค่าใช้จ่ายผักงามเขียวขจี
นางภัคเปมิกา อินหว่างตอนกิ่งมะนาว กิ่งชมพู่ กิ่งพริกไทย กิ่งละมุด ไว้ปลูกเอง
นางวสา ราญคำรัตน์ทำอาหารกินเอง ทำอาหารปรับสมดุลย์จากผักในสวน ปลูกผัก ผลไม้ ประโยชน์คือประหยัดสุขภาพ และเงินตราค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายได้เพาะมะเขือเทศ ส้มซ่า โสน กวางตุ้ง ผักบุ้ง แล้วนำไปลงในล้อยางรถเก่าที่ปรุงดินไว้แล้ว และได้ทำ น้ำปัสสาวะเก่าเก็บมา3ปีไปกลั่น ไว้ใช้กิน ทา หยอดตาและได้ทำน้ำมันสาบเสือ ไว้ใช้ ทาผิว ทาผื่น แผลพุพอง ร้อนใน เป็นต้น ปุ๋ยใช้ปัสสาวะหมักกับเปลือกผลไม้ที่หมักไว้มาใช้รดต้นไม้ ค่ะ
นางสาวภนิดา ปิ่นมณีทานผัก ปลูกผักสวนครัวและสมุนใกล้ตัวทานคะเลยไม่ค่อยใช่จ่ายประหยัดได้มากกว่าที่เคยเป็นมานั่นมากๆเลยคะทำนำ้มันเขียวและทำน้ำสกัด และทำปุ๋ยพลังศิลบ้างคะ
นางภัคภร จันทราสกุลน้ำยาล้างจาน
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์วันนี้เดินเข้าไปในไร่ ดูพืชผักที่ปลูกไว้ เจอบวบหอม 2 ลูก แขวนอยู่กับต้นมะม่วงดีใจมากเลย รู้สึกเหมือนได้ของขวัญ พรุ่งนี้ เมนูผัดกระเพราหัวปลี+บวบหอมบวบหอมต้นนี้ไม่ได้ปลูก แต่เจาขึ้นเองจากเมล็ดที่ร่วงจากที่เราเคยปลูกไว้ และหาโคนไม่เจอด้วยว่าอยู่ตรงไหน เขาเลื้อยทั่วไปหมด ไม่เคยรดน้ำด้วยซ้ำ. นี่แหละที่มาของความรู้สึก "เหมือนได้ของขวัญ"
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาทำกสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์พืชผักที่ปลูกไว้เริ่มได้ผลและมีพอแบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้แล้ว
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวรทำน้ำหมักใช้เอง และปุ๋ยพลังศีล ในการปลูกผักทานเอง
นางดอกไม้ ปวะบุตรส่วนมากจะทำปุ๋ยใช้เองด้วยเศษ พืชผัก อาหาร หมักกับน้ำปสว.และน้ำซาวข้าวรดต้นไม้ เช่นมะละกอ ต้นกล้วย ฝรั่ง และผักสวนครัวต่างๆ
นายสุมิตชัย ศรีจันดีพึ่งตนด้วยการทำยา ทำน้ำสกัดสมุนไพรในตัวไว้ใช้เอง ประโยชน์ที่ได้รับ มีน้ำสกัดสมุนไพรในตัวไว้ใช้ปรับสมดุลย์ และได้ความรู้และสภาวะปัญหาและการแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากขั้นตอนการทำงาน
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่ง
นางเครือ​แก้ว​ คุ​ณะ​วัฒนา​ทำน้ำหมักสับปะรดทำกสิกรรมไร้สารพิษทำน้ำสกัดสมุนไพรจากสมุนไพรที่ปลูกเองเป็นความเรียบง่ายของชีวิต ภูมิใจในสิ่งที่เป็นที่มี
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรจากการปลูกก็กวางตุ้ง ตอนนี้ก็เจอปัญหาแมลงวันเต่าทองกินใบ ยังไม่ได้ผลผลิตที่สามารถเก็บกินได้ ยังเติบโตไม่เต็มที่
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนปลูกผักในกระถางและรั่วบ้านทานเอง ทำน้ำสกัด ทำปุ๋ยหมักน้ำปัสสาวะรดน้ำผัก ลดค่าใช้จ่ายลดโรคลดทุกข์ จากการที่เราใช้ชีวิตแบบประหยัดเรียบง่ายค่ะ
นางนาง หน่อย นกจันทร์ยังไม่ได้ลงมือทำแต่กำลังศึกษาอยู่ค่ะ
นางจารุวรรณ โกมลกุญชรปลูกผักวอเตอร์เครส ไว้ปั่นกินเป็นอาหารเช้ารวมกับผลไม้
นางสาวณปภัช เมฆประมวลปลูกผักทานเอง และแบ่งปัน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตทำ น้ำหมักสมุนไพร มะกรูด เป็นหอมระเหย เพื่อเป็นส่วนประกอบของน้ำสกัดสมุนไพร กำลังรวบรวมชนิดของสมุนไพรเท่าที่พอหาได้ หรือ เท่าที่มี
นางวราภา ร่าหมานพึ่งตนเองด้วยการปลูก ผักใส่กระถางไว้กินค่ะ ก็มีวอเตอร์เครส ไชยา หญ้าปักกิ่ง ใบเตย สาระแน อัญชัน ประโยชน์ที่ได้รับก็ไม่ต้อง ไปซื้อผักที่ตลาด ได้กิน ผักไร้สารพิษค่ะ
นาง3 เพ็ญศรี มงคลชาติไทยปลูกผักรดน้ำปัสสาวะ
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาใช้น้ำสมุนไพรตนเองอาบน้ำสระผมลดค่าใช้จ่ายในการซื้อครีม โลชั่น ไม่ได้ทาครีมเลย ที่หน้าปล่อยตามธรรมชาติเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกจากสมุนไพรส่วนตัวค่ะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตทำปุ๋ยพลังศีล สำหรับรดน้ำต้นไม้ สังเกตุงอกงามดี และสะดวกมาก
นางกัญจนา อยรมชอบได้ปลูกถั่วพลูได้ให้พี่น้องกินและตัวเองก็ได้กินไม้ต้องไปซื้อผักที่ตลาด
นางสาวรสริน สังข์เกื้อทำปุ๋ยน้ำหมัก รดต้นผัก
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงปลูกพืชผักสวนครัวใช้น้ำสมุนไพรในตัวหลานสาวตัวน้อยเห็นย่าจ๋าทำร้องเอามั่งย่าจ๋าก็หัวเราะอารมณ์ดี
นางสาวผาสุข ตันชวลิตมีแผลเล็กๆที่นิ้วมือ ได้ลองใช้น้ำสกัด มังคุด ทา รู้สึกแผลสมานได้เร็ว และความเจ็บก็หาย ไม่เจ็บเหมือนการใส่ยาแดงที่เคยใช้
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชปลูกมะเขือ มะระ ทำแปลงผักปลูกผักกาด ผักสสลัด ถอนหญ้า ใส่ปุ๋ยหมัก เพาะชำกิ่งพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับจากการแบ่งปันค่ะประโยชน์ที่ได้รับ ลดค่าใช้จ่าย ทานอาหารสดๆและปลอดสารพิษด้วยฝีมือตนเอง รสชาติหวานอร่อยถูกใจค่ะ
นางนปภา รัตนวงศาได้ทำน้ำหมักสมุนไพรเพราะมีเปลือกมะนาวจากร้านค้าน้ำที่ขายหน้าบ้าน นำมาหมักกับน้ำซาวข้าว
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ทำปุ๋ยหมัก จากเศษอาหารในบ้านนำไปหมักใส่กระถางต้นไม้ประโยชน์ที่ได้รับนำสิ่งที่เป็นเศษขยะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นปุ๋ยให้กับพืชผัก ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย เป็นปุ๋ยชั้นดีทำให้พืชผักเจริญงอกงามและที่สำคัญไร้สารพิษ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองใช้ชีวิตเรียบง่ายโดยใช้น้ำในตัวเป็นส่วนใหญ่ แต่อยู่ในสวนป่า เมือมีกิจกรรมพี่น้องทำน้ำยาล้างจานก็มีส่วนช่วยบ้างเล็กน้อยเช่นช่วยล้างขวดเพื่อเตรียมกรอกน้ำยาใส่ขวดและดูแลเก็บเรียบร้อย
นางสาวสมทรง นาคแสงทองพึ่งตนด้วยการเพาะถั่วเขียวออกมาเป็นถั่วงอกในปริมาณเม็ดถั่วเขียว1กิโลกรัมได้ผลผลิตออกมาเป็นถั่วงอกได้ถึง3กิโลกรัม ส่วนน้ำยาเอนกประสงส์ก็มีส่วนช่วยล้างเก็บกรอกใส่ขวดตามฐานงานช่วยกันบำเพ็ญ
นาง3เพ็ญศรี มงคลชาติไทยปลูกผักเองและได้แบ่งปัน
นางสาวรัตนา กิจเกื้อกูลทำน้ำสมุนไพร อาหารพืชจืด ถั่วต้มทานเอง กินแบบเรียบง่าย งดใช้นำ้มันมะพร้าวสกัดเย็น เปลี่ยนมาใช้นำ้ส่วนตัวแทน รวมทั้งเพาะถั่วงอก ปลูกต้นมะกรูด ต้นตะไคร้ ใบกระเพรา ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้ทานเองค่ะ
นางสาวป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์ทำให้ เราสามารถ ช่วยตัวเองได้และช่วยเพื่อนได้ด้วย เป็นที่ เมื่อเราช่วยผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์ ทำให้ผู้อื่นเขาเชื่อถือ
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อนำมาแช่ผักผลไม้เอง
นางจุฑามาศ วอล็อกเกอร์ทำนำ้หมักจุลินทรีย์กับเปลือกสัปรด กลิ่นหอมเหมือนนำ้ผึ้ง ใช้ในสวนผัก ใช้ทำความสะอาดเตาอบ เตาแก๊สที่มีคราบติดแน่นได้ดีมาก ใช้ซักผ้า ถูบ้าน เมื่อได้กลิ่นรู้สึกสบายปอดดีมากเพาะถั่วงอกใช้ทำปั่นกับผลไม้และผักสดทานตามลำดับกับอาหารหลัก
นายทรงยุทธ อัคโกศลพยายามหัดปลูกพืชเพื่อรับประทานเอง พืชชนิดใหม่ที่กำลังปลูกคือ อ่อมแซ่บ และกำลังค่อยลุ้นอยู่ว่าจะปลูกสำเร็จไหมเพราะอ่อมแซ่บที่ปักลงดินยังนิ่งๆ ยังไม่งอกงามมากนั้นแต่เริ่มมีใบงอกบ้างแล้ว
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาทำกสิกรรมไร้สารพิษ ทำปุ๋ยหมัก
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาปลูกผักทานฤดูหนาวมาลองเพาะผักกาดฯลฯจะงอกไหม..นักวิทยาฯต้องทดลอง(ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อน-หลัง)หมักหัวเชื้อน้ำยาล้างจานเพิ่มมะนาวมะกรูตไว้ใช้ ทำปุ๋ยหมักเศษผักผลไม้ไว้ไม่ทิ้งค่ะสาธุ
นางรมิตา ซีบังเกิดทำดินเพาะกล้า(พีทมอส)ด้วยตัวเองแทนการซื้อจากร้านค้า มาใช้ในการเพาะกล้าผักและปลูกผัก ซึ่งทำให้แระหยัดรายจ่ายได้มาก
นางณัชวรรณ ศรีเพขรส่องแสงใช้น้ำสมุนไพรในตัวรดน้ำผักลดค่าใข้จ่ายพึ่งตนพอเพียงตัดผักกระหล่ำปลีมาทดลองกินได้แล้วอร่อยกรอบนุ่มกินสบายใจ
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ร่วมทำเกษตรกรรม ทำแปลง และปลูกผัก ผลไม้
นางนบชุลี เสาวนา 1. ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ช่วงนี้ปลูกฝรั่ง สับปะรด 2. ทำน้ำยาล้างห้องน้ำ ผสมน้ำยาล้างจาน ด้วยการต้มมะกรูดนำมาปั่นแล้วกรองด้วยกระชอนไว้ใช้ 3. ทำปุ๋ยพลังศีล น้ำสมุนไพรในตัวผสมกากน้ำตาล รดต้นไม้ได้งามมาก ผลไม้มีรสหวานกรอบ เช่น ฝรั่ง ส้มโอ สับปะรด ผักพื้นบ้านได้รับประโยชน์จากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ รอบบ้านมีแต่ต้นไม้ มีไว้กินเอง และแบ่งปันญาติ เพื่อนร่วมงาน บางครั้งญาติ ๆ หรือเพื่อนร่วมงานก็จะนำผัก ผลไม้มาฝาก
นางนปภา รัตนวงศาได้นำผักที่เหลือใช้มาทำเป็นปุ๋ยในสวนโดยไม่ยอมทิ้งเป็นขยะ
นางมณเฑียร ธโนปจัยบำเพ็ญหลักอยู่ที่ครัวภูผาฟ้าน้ำตื่นเช้าลงครัวทุกวันไม่เคยขาด จนถึงสายที่ ก่อนเที่ยง รู้สึกใจเบิกบาน ไม่เคยปวดเมื่อยไม่คยเบื่อ
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เวลาล้างผักที่ทานก็จะใช้น้ำล้างท้ายๆที่สะอาดในการไปรดต้นไม้ต่อแทนที่จะเททิ้งไปเฉยๆ
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์ทำทุกอย่างที่กล่าวข้างต้น ประโบชน์ประหยัดเรียบง่ายพึ่งตนเองได้จริง
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำกสิกรรม ด้วยการทำนาแปลงน้อย
นางสาวธนภร ฤทธิแผลง
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มทำเกษตรกรรมบนภูผาห้าน้ำกีบท่านอาจารย์ ใช้กินร่ามกัน ไม่.ท้อของที่ไม่จำเป็น
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้ทำกสิกรรมปลูกผักไร้สารพิษผักที่มีได้แก่ผักที่มีพลังชีวิตปลูกครั้งเดียวเก็บกินตลอดเพราะตัวเองไม่ค่อยมีเวลาเต็มที่จึงปลูกผักที่ปลูกง่ายและทนได้ทุกสภาพอากาศ​ ​และได้ทำน้ำหมักเอาไว้เป็นหัวเชื้อผสมรดน้ำต้นไม้​และเอาเศษอาหารเหลือใช้มาทำปุ๋ยด้วยค่ะ
นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)ทำปุ๋ยพลังศีล ใช้เศษวัตถุดิบทุกอย่างที่เหลือใช้ในครัว(ขยะสด) กลบวัชพืชในขั้นตอนการเตรียมแปลง ประโยชน์ทำให้ดินที่ใช้เพาะปลูกมีคุณภาพดีขึ้นเป็นลำดับๆ
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลชำกานไชยาไว้แบ่งปั่น ปลูกตันเหลียง ที่ได้รับจากคุณหมอณรงค์ ทำปุ๋ยจากเศษอาหารและใบไม้ที่หน้าหน้า
นายคมเวช หงส์เชิดชัยปลูกต้นเหลียงที่ได้รับแบ่งปันจากคุณณรงค์และแบ่งปันต้นเหลียงให้มิตรดีไปปลูกด้วยเช่นกัน
นางกัญจนา อบรมชอบได้เรียนรู้ในการทำแปลงนาเล็กใส่ปุยปลูกข้าวเกี่ยวข้าว ฟาดข้าวและสีข้าวได้ประโยน์มากสามารถพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องไปซื้อข้าวกิน
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรี-ทำแชมพูใช้เองจากประคำดีควาย และน้ำหมัก-ทำน้ำหมักล้างจาน ใช้น้ำซาวข้าวและเปลือกผลไม้รสเปรี้ยว
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์มีส่วนร่วมทำน้ำยาซักผ้าด้วยใจที่เบิกบาน
นางพิกุล วันจันทร์ปลูกผักสวนครัว ทำปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เอง ประหยัด ปลอดภัย
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เก็บผักไร้สารพิษช่วงเช้ามาทำผักสดด้วยความยินดี
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีใช้ ขยะสดมาทำอินทรีย์วัตถุ ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ปุ๋ยจากธรรมชาติ
นางพรรณธิพา แย้มบัวปลูกผักสวนครัว ทำน้ำยาล้างจาน ทำแชมพูใช้เอง ทำให้พึ่งตนได้ ในสิ่งที่ทำได้ เป็นการประหยัดและลดรายจ่ายได้มาก
นางมณเฑียร ธโนปจัย
นางสาวอุบล พลรบใช้ชีวิตเรียบง่าย แชมพูไม่ใช้ ทำน้ำพริกตะไคร้สูตรสุขภาพไม่ใส่น้ำตาลและน้ำมันนิดหน่อย เป็นการแปรรูปผักตะไคร้เก็บได้นาน 7 มีความยินดี พี่น้องนิยมกินเพราะปรับสมดุงลได้ดี
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์ลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนอย่างมากลดการออกไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอก
นายศรายุทธ​ พูนพินปลูกหอมแดง, กะหล่ำปลี, เก็บผลไม้ในสวนมาให้สมาขิกในบ้านกินมีกล้วยรายสัปดาห์, ฝรั่งบ้าง, มะละกอดิบสุกทุกวัน, กระเจียบแดง, ลูกหม่อน
นางสาวสำรวย รัตตนะปรุงอาหารรับประทานเอง ผักสด ผักลวกจากกระถางหน้าบ้าน ผักโขม ไชยา ผักปร้ง ผักหวาน แป๊ะตำปึง โหระพา กระเพรา
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตทำน้ำยาอเนกประสงค์ ปลูกผัก สมุนไพรทานเอง หมักปุ๋ยจากเศษอาหารในครัวเรื่อนประโยชน์ คือประหยัดเงิน ลดค่าใช้จ่าย ใช้สิ่งที่มีใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
นางจำปา ลัคณาสถิตย์ (แอ๋ว)ทำน้ำมัก ทำน้ำสกัด ทำปุ๋ย ทำยาสีฟัน ประหยัดอยู่แบบเรียบงา่ย
นางกุลประภัสสร์ สุขบางแพ้สารเคมี ทั้งกลิ่นและเนื้อสารเคมี , สารบ่ม หมัก จึงไม่ทำสิ่งของใช้เอง รับซื้อข้าวสารจากมิตรชาวนาในกลุ่ม ช่วยให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาตลาดบริโภค และสมาชิกครอบครัวได้กินข้าวทำเกษตรอินทรีย์ สุขภาพปลอดภัยจากสารพิษในข้าวสาร มาปลูกผักอ่อมแซบให้เติบโตตามธรรมชาติ และ แบ่งแยกเพื่อนบ้าน, ปลูกมะละกอ, กล้วยน้ำว้า
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์นำต้นกล้า มะละกอ, มะเขือและมะเขือเทศ ที่เพาะใส่ถุงไว้ ไปปลูกลงดิน ไม่แน่ใจว่าจะรอดไหม เพราะที่ผ่านมามักไม่ค่อยรอด
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้เอง ทำปุ๋ยจากสิ่งเหลือใช้ในครัวเรือนประโยชน์ที่ได้รับ ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้สิ่งที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์
นางสาวผาสุข ตันชวลิตทำน้ำสกัดสมุนไพรเย็น เท่าที่หาได้ เพื่อไว้ใช้สารพัดประโยชน์ ทั้งหยอด พ่น ทา
นางสาวผาสุข ตันชวลิตหัดทำน้ำยาล้างจาน จากผลไม้ เนื่องจากได้รับฟังจิตอาสาแบ่งปันความรู้ในค่ายค่ะ
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชปลูกมะเขือและถอนหญ้าในคูที่ปลูกบัวค่ะ
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตปลูกมันเทศหลังบ้าน
นางสาวนฤมล วงศาเริ่มเตรียมดิน ปรับปรุงดินในกระถางเดิม เพื่อเตรียมปลูกอัญชัน ตอนนี้ก็ไม่เก็บฝัก เพาะเมล็ดอยู่ โดยดินที่ปรุงก็ใช้ปุ๋ยหมักนำ้ปัสสาวะ
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภืทำกสิกรรมธรรมชาติ และกสิกรรมไร้สารพิษ อยู่กับวิถีพึ่งตน ทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้เองในครอบครัว แจกจ่ายไปยังเพื่อนๆ ให้ใช้ ทำยาสระผมสมุนไพรใช้เองใช้วัตถุดิจากสวนที่เราปลูก ทำน้ำหมักรดน้ำต้นไม้ บำรุงดิน ประโยชน์ที่ได้รับคือลดค่าใช้จ่าย มีความสุขที่ได้ทำ และแบ่งปันเพื่อน ๆ ค่ะ
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านทำสบู่, ดื่มน้ำปัสสาวะ, ทำปุ๋ยหมักคะ
นางสาวพวงบุปผา หนูรักทำน้ำสกัด น้ำหมัก ทำปุ๋ยพลังศีล ไว้ใช้เอง ประโยชน์ที่ได้รับ มีนำสกัดไว้ดื่ม และ ใช้ทำยารักษาอาการผิวแห้ง นำหมักใช้ทำยารักษาแผล ปุ๋ยพลังศีลใช้รดต้นผักที่ปลูกในกระถางหน้าบ้าน เก็บทานได้ทุกวัน
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1. ทำน้ำยาอเนกประสงค์ เช่น ล้างจาน ซักผ้า อาบน้ำ สระผม ขัดห้องน้ำ 2. ทำน้ำหมักมังคุด สำหรับทาแผล และรดเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ 3. ทำผ้าอนามัยใช้เอง4. หมักขยะเศษ ทำปุ๋ยและดินไว้ใช้เอง5. ปลูกสมุนไพร และพืชผักไว้ใช้ที่บ้าน เช่น อ่อมแซ่บ (เบญจรงค์) ใบเตย ว่านห่างจระเข้ ย่านาง รางจืด ตำลึง ผักปลัง ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ฟักเขียว แตงโม สับปะรด6. สะสางพื้นที่รกร้าง เพื่อเตรียมทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาพยายามใช้สมุนไพรในตัวทำปุ๋ย แต่น่าจะเกิดจากความไม่สมดุลของภาวะร้อนเกิน ทำให้พืชที่นำมาทดสอบสลบไป จึงปรับดินใหม่ และใช้น้ำซาวข้าวมาช่วยแทน กำลังรอดูผล
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาน้ำหมักสัปปะรดรุ่น 2 ขึ้นรา เพราะไปเปิด 2 ครัง ทำให้อากาศเข้า ต้องทำปุ๋ยแทน ทำให้เราระมัดระวังมากขึ้น
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีทำน้ำยาล้างมือ ต้องปรับสัดส่วนสมุนไพรที่ใช้ กลิ่นแรง
นางนรภัทร​ พงษ์เสาร์ทำนำ้สกัดยานางและใบเตย​ ปลูกผักทีปลูกได้ง่าย
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงมีการปลูกพืชผักใว้ทานใช้น้ำสมุนไพรในตัวทำปุ๋ยบดค่าใช้จ่ายอยู่อย่างพอเพียงและพอดี
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติน้ำยาล้างจานมะกรูดยาสีฟันผงถ่านดินสอพองดอกเกลือใช้น้ำปัสวะผสมน้ำรดผักงามมากค่ะ
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงมือใหม่หัดปลุก หาขวดพลาสติกมาล้างทำความสะอาด เตรียมทำเป็นกระถางแขวน ปลูกต้นไม้ที่คอนโด แม่พี่รอสมน้ำหน้าอยู่ตลอดๆทุกเรื่องแล หัวเราะเยาะตลอดเว ก็ไม่หวั่นกระไรอ่ะ
นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิมร่ายจ่ายคงที่ ไม่สิ้นเปลือง ได้แล่งปัน คุณภาพชีวิตดีขึ้น ได้ใช้ของดีที่ทำเองค่ะ
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งในพื้นที่สวนน้อยนิดปลูกฟักทองได้กินยอด ดอกและผลและอื่นๆ
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์นำเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใข้มาดัดแปลงออกแบบใหม่ให้ทันสมัยเพื่อสวมใส่อีกครั้งโดยไม่ต้องหาซื้อใหม่ หากชุดไหนใส่ไม่ได้ก็บริจาคให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง หรือจำหน่ายราคาถูก เพื่อออมทรัพย์ไว้ใช้ยามจำเป็น
นางสาวไปรยา เพื่อนพิมายทำกสิกรรมไร้สารพิษปลูกผักทานเองเป็นประจำ
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสุรีนารถ ราชแป้นทำกสิกรรม ปลูกผัก ปลูกข้าว
นางสมใจ สิทธิพงษ์
นางสาวอุษา บุตรพรมทำน้ำสกัด11พระยาไพร ทำปุ๋ยพลังศิล ใช้เอง ประหยัด ค่าใช้จ่าย ดี มาก ค่ะ
นายพูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์การพึ่งตนเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ทำให้มีอยู่มีกิน ลดรายจ่าย รู้จักแบ่งปัน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตหัดทำ ——น้ำหมักน้ำซาวข้าวกับ ผลไม้ที่มีเหลือ ทานไม่หมด ได้ฟังจิตอาสา พี่เสาวณีย์ แนะนำจึงลองทำค่ะ กลิ่นสดชื่น และสนุกกับการเห็นกระบวนการเกิดแก๊สของขั้นตอนการหมัก
นางสาวผาสุข ตันชวลิตรดน้ำพืชพันธุ์ด้วยน้ำหมักพลังศีล
นายสุนทร คำเหลืองปลูก พีช พัก ไว้กินได้บ้าง ฟักทอง ถั่ว ใบเตย บวก พักบุ้ง น้ำหมักมีไว้อยุ่ จุลินทรีย์หน่อกล้วย ทำน้ำย้านางใบเตยไว้กิน เกือบทุกวัน ส่วนหนึ่งที้กินข้าวกับพีช พักที่ปลูกไว้ ไล้สารพิษ เซลล์พืชแข็งแร็ง คนกินเซลล์คนแข็งแรง
นางสาวบังเอิญ ทองมอญ1.นำสมุนไพรที่ปลูกเอง ได้แก่ ว่านกาบหอย กรรณิการ์ รางจืด แว่นแก้ว มาเป็นส่วนผสมในการทำยาสระผมใช้เอง 2.นำมะกรูด มะนาว มาคั้นเอาน้ำเป็นส่วนผสมทำน้ำยาล้างจาน ผลที่ได้คือ ภาคภูมิใจที่ได้นำผลผลิตในสวนที่ปลูกแบบไร้สารพิษมาทำยาสระผม น้ำยาล้างจาน ใช้แล้วมั่นใจในความปลอดภัยจากสารเคมี มากกว่าที่ซื้อมา และทำทีนึงใช้ได้เป็นปี คุ้มค่ามากๆ ลดค่าใช้จ่ายเป็น 10 เท่าเลย
นางสาววิญญา จันทะพลทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ใช้เองปลูกผักเพิ่มมากขึ้น และเรียนรู้ที่อาจารย์สอนและจิตอาสาแนะนำเรื่องผักข้างทางที่กินได้ และนำมากิน เวลาซื้อของจะพิจารณาประโยชน์มากขึ้น
นางสาวบังเอิญ ทองมอญสัปดาห์ที่แล้วทำสบู่เหลวอาบน้ำไว้ใช้เอง น้ำยาล้างจาน ใช้สมุนไพรในสวนเกษตรอินทรีย์ เช่น กรรณิการ์ ว่านกาบหอย แว่นแก้ว รางจืด เป็นส่วนประกอบ ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก ทำ 1 ครั้ง คำนวณแล้วว่าน่าจะใช้ได้สัก 1 ปี
นายวิชิต กองคำ-
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงแบ่งปันผักกระหล่ำปลีฟักทองให้แม่,ญาติที่เป็นดองกัน,ให้น้องสาว
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางณัฐพร คงประเสริฐทำกสิกรรมปลูกผักรับประทานเอง ปลูกทีเราใช้ ใช้ที่เราปลูกให้มากขึ้นตามลำดับ อยู่เรียบง่าย ลดการสะสม นำส่วนที่เกินพอดีออกจากชีวิตเรื่อยๆ ประโยชนืที่ได้ทำให้ชีวิตผาสุกขึ้นตามลำดับ แบ่งปันช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้น
นางชลิดา วรรณเกษมสุขใช้ชีวืตพอเพยีงได้แบ่ง
นายกิตติ สิริพณิชพงศธร
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ดูแลต้นไม้ที่เพิ่งเริ่มปลูกในกระถาง พบว่ามีปัจจัยหลายอย่างต่อการเติบโต เมื่อไม่ได้ตามที่หวังด้วยสถานการณ์ที่จำกัดก็วางใจไม่ทุกข์
นางศิริพร ขาวไชยมหาทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้เองและแบ่งปัน
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขานำเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาจากการนำศีลไปแลก ได้เมล็ดพันธุ์มาคือ ผักกาดนา ปืนนกไส้ กล้วยนวล ข้าวดอยและข้าวหอมมะลิใต้ ทดลองนำผักกาดนา ปืนนกไส้และกล้วยนวล ปลูกกระถางเล็ก ดูก่อน เพราะเคยปลูกแค่ข้าวไร้สารพิษนำไปทำสมดุลร้อนเย็น
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกพืช ผัก สมุนไพร จากการทำปุ๋ยจากเศษขยะในครัวเรือน ใช้เอง ทำอาหารกินเอง ลดรายจ่าย ไม่จำเป็นไม่ซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารเลย ซื้อแต่ดอกเกบือ หอม กระเทียม ไม่ใช้สารปรุงรสทุกชนิดในการปรุงอาหาร มานาน 10 ปี ประโยชน์ที่ได้รับ : ลดรายจ่าย ใช้ชีวิตพอเพียง เรียบง่าย สะดวก สบาย ไม่เดือดร้อนอะไร
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 27 พ.ย.64 เพาะต้นกล้ากวางตุ้งได้ 12 วัน ขึ้นกำลังเจริญเติบโตงอกงามสูง 3 ซม. ประมาณ 240 ต้น ซึ่งเมื่อรอให้โตอีกสักระยะก็จะแยกต้นกล้าไปปลูก ประโยชน์ที่ได้รับคือ มีความภูมิใจที่ในแต่ละวัน ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ เห็นความสำคัญในการเพาะกวางตุ้งว่าถ้าปลูกเองจะได้ผักไร้สารพิษเป็นประโยชน์ต่อตนเองและไว้แบ่งปันผู้อื่น
นางนบชุลี เสาวนา 1. ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เช่นปลูกผัก ปลูกผลไม้ บางชนิดที่บ้านผักจะขึ้นเองเนื่องจากโยนเมล็ดไว้ที่โคนต้นไม้เพื่อทำปุ๋ย พลังจากการเพิ่มศีลจะทำให้ผักบางชนิดขึ้นมาให้เราได้กินจริง ๆ อย่างที่อาจารย์หมอเขียวได้พูดไว้) 2. ทำปุ๋ยพลังศีล น้ำสมุนไพรในตัวผสมกากน้ำตาล รดต้นไม้ได้งามมาก ผลไม้มีรสหวานกรอบ เช่น ฝรั่ง ส้มโอ สับปะรด ผักพื้นบ้านได้รับประโยชน์จากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ รอบบ้านมีแต่ต้นไม้ มีไว้กินเอง และแบ่งปันญาติ เพื่อนร่วมงาน บางครั้งญาติ ๆ หรือเพื่อนร่วมงานก็จะนำผัก ผลไม้มาฝาก
นางพิกุล วันจันทร์ปลูกผักสวนครัว ทานเอง ประหยัดและปลอดภัยจากสารพิษ
นายธนวินท์ อินทนิล
นางสาวส้สยา วาทยานนท์ทุบเปลือกมังคุด นำมาแช่กับน้ำปัสสาวะ นำมาใช้ทาแผล ที่เกิดที่ส้นเท้า แข็งเจ็บ สบายดีขึ้นเรื่อยๆ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงรดน้ำผักด้วยปุ๋ยหมักน้ำสมุรไพรในตัวและกำลังปลูกต้นผักเหลียงที่ได้รับการแบ่งปันจากจิตอาสา
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติทำน้ำยาล้างจานทำหมักปุยรดผักเอง
นางสาวผาสุข ตันชวลิตทำน้ำยาล้างจาน จากการหมักผลไม้ที่เหลือ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตปลูกผักสวนครัว จากเมล็ด โตไวมาก เห็นการเจริญเติบโตของชีวิตพืช ทำให้จิตใจสบาย
นางสาวผาสุข ตันชวลิตเพิ่งได้สูตรทำนำพริก จาก เพื่อนกัลยาณมิตร จึงจะหัดทำตาม
นายมงคลชัย วิชาธรรมเดี๋ยวนี้พึ่งตนในเรื่องอาหารได้แล้วครับ จึงเร่งทำกสิกรรม ฟังอบรมไปด้วยมือก็ขุดดินเตรียมแปลงผัก และบาลายคัลเจอร์ ชีวิตเปลี่ยนไปมากครับ ดีขึ้น ประหยัดเรียบง่ายมาก วันๆ ไม่ได้ใช้เงินครับ.
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ทำยาสีฟันใช้เอง
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนประหยัด กินน้อยใช้น้อย ปลูกผักทานเองบ้างค่ะ
นางสาวนฤมล ยังแช่มทำน้ำยาซักผ้า ใช้เองจากการหมักผลไม้
นางเกษร อินต๊ะปัญญาทำกสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้มากที่สุดและช่วยเหลือแบ่งปัน เริ่มเพาะปลูก ถั่วแป๋ ถั่วเขียว ข้าวสาลีดอย ผักพื้นบ้านเช่น ผักกูด มะนอย ผักขี้หูด ช่วยให้พึ่งตนได้มาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย อยู่อย่างประหยัด ได้ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายได้มาก
นางสาวสมทรง นาคแสงทองอยู่สวน๙ไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์เองแต่ก็ช่วยล้างภาชนะ ล้างขวดเตรียมกรอกใส่ขวดก็ได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญฐานงานนี้เท่าที่ทำได้
นางสาวสมทรง นาคแสงทองเป็นลูกมือช่วยเก็บล้างภาชนะที่ทำได้ด้วยใจที่เบิกบานด้วยการบำเพ็ญ
นายภิญโญ หมื่นจรทำกสิกรรมเช่น ทำนาแปลงเล็กรวมกับพืชผักผลต่างๆ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ถั่วเขียวไร้สารพิษผลิตถั่วงอกด้วยการพึ่งตนฝึกฝนด้วยการเพาะถั่วงอกได้ผลผลิตที่ดีงามเป็นอาหารที่ถูกใจตนและพี่น้องที่มาเยี่มเยียนในเมนูถั่วงอกผัด เกาเหลน้ำยาเอนกประสงค์จะมีพี่น้องร่วมกันบำเพ็ญ ประโยชน์ครบวงจรค่ะ
นางสาววิภา ถิ่นถานได้ทำ น้ำยาชักผ้า กับ ล้างจาน ใช้เอง
นางนาง ชลิดา วรรณเกษมสุขได้ความรู้และพึ่งตนเองได้และแบ่งปันสังคมพี่น้องค่ะหนังออนไลน์
นาง3 เพ็ญศรี มงคลชาติไทยทำกสิกรรมแบบครัวเรือน
นางเวียงทอง นุ่นถักดีทำน้ำหมักพลังศีลใช้เอง ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพใช้ล้างจานซักผ้า ล้างห้องน้ำเอง
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์น้ำยาเอนกประสงค์ใกล้หมดแล้ว ทำใหม่วันนี้ตอนเย็น
นางอรทัย สุทธิเสนประหยัดและไม่เปลืองค่าใช้จ่าย
นางภัคภร จันทราสกุลทำน้ำยาล้างจาน ทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิง อำนวยพร ดวงโสภายังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มทำแค่น้ำปัสสาวะใช้าระผมทาหน้าลอแชมพูครีนวดผมและครีมบำรุงผิวโลชัานไม่ทาอะไรเลยประหยัดค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายทำปุ๋ยปัสสาวะหมัก ทำน้ำหมักผักผลไม้ไว้ถูบ้าน ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก ทำน้ำมันสาบเสือไว้ใช้เอง ทำปัสสาวะเก่ามาสกัด เก็บไว้ หยอด ทา พ่น ไว้ใช้ ปลูกผัก เพาะเมล็ดเองทั้งผัก และเพาะเม็ดส้มซ่า ก็ขึ้นมาหลายต้น เม็ดมะม่วง มะละกอ โรยๆก็ขึ้น ตามลำดับค่ะ
นางสาวรสริน สังข์เกื้อเริ่มหัดทำเกษตรปลูกผักที่บ้าน ตั้งแต่ฟังอาจารย์มา เริ่มต้นด้วยการปลูกผักง่ายก่อน และได้ปลูดต่นกล้วย ตอนนี้เริ่มโตแล้ว
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาทำกสิกรรมปลูกพืชผักไร้สารกินเองค่ะ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงใช้ปุ๋ยน้ำสมุนไพรในตัวรดพืชผักสวนครัวที่ปลูกเก็บผักที่ปลูกไร้สารพิษมาทำกับข้าวข่วยลดค่าใช้จ่าย
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์-นำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาเย็บกระเป๋าผ้า สำหรับใส่ของ ลดถุงพลาสติก -นำกระดาษที่ใข้แล้วด้านหนึ่งเหลืออีกด้านยังไม่ใช้นำมาทำกระดาษโน้ตสำหรับจดบันทึก
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาเริ่มปลูก อ่อมแซบ ที่ได้รับแบ่งปันมา
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาช่วงนี้ทดลองเอาดินผสมขี้เถ้ากับหยวกกล้วย มาใช้ปลูกผัก เพื่อช่วยเก็บออมน้ำ
นางสาวศิริกัญญา ศรีประสม ทำเนยถั่ว ปลูกถั่วงอก ต้นโหระพา มาบริโภคเอง
นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)เห็นประโยชน์ ของการทำปุ๋ยพลังศีล จากอินทรีย์วัตถุที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่นวัชพืชหรือพืชผักต่างๆที่เกิดเอง มาใช้ในการทำปุ๋ยช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้มีคุณภาพดีเหมาะแก่การเพาะปลูก พืชพันธุ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการกินใช้ดำรงชีวิตและช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น ประโยชน์ที่ได้รับคือ ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย จากการละการเบียดเบียน ประหยัด เรียบง่าย เพราะใช้สิ่งของหรือวัตถุที่มี และหาได้ง่ายที่เกิดเองตามธรรมชาติ สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ มีคุณค่าและประโยชน์ต่อชีวิตทำให้ร่างกายแข็งแรงมีโรคน้อย มีทุกข์น้อย
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตร
นายสุมิตชัย ศรีจันดีทำกสิกรรมไร้สารพิษปลูกผิกกินเองประโยชน์มีอาหารไร้สารพิษไว้รับประทาน และด้ฝึกฝนล้างกิเลสในกิจกรรมการงานด้วย
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงปลูกพืชผักสวนครัวสมุนไพรที่ได้รับการแบ่งปันจากค่ายและจะจิดอาสาแล้ว
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้ม1.กินพักที่ปลูกเอง 2.ใช้ของเท่าที่มีอย่างพอดี 3. เลิกใช่ของที่เกินความจำเป็น
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เก็บผีกไร้สารพิษด้วยใจที่เบิกบาน
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เก็บผักไร้สารพิษมาทำผักสดผักลวกให้พี่น้องได้กินกันค่ะ
นายสุนทร คำเหลืองอาบน้ำผมไม่ใช้สบู่ เป็นบางเวลาระยะหนึง ไม่จำเป็นเรื่องสบู่ ใช้ผมสระหัวที่ซื้อมาเมื่อปีที่แล้ว3ขวด ๆหนึ่งผมใช้คนเดียว 2เดือนกว่า ขวดที่ใช้ปัจจุบันขวดสุดท้าย เป็นสมุนไพร อัญชัญ มะกรด ว่านหางจระเข้ ซักผ้าด้วยผงซักฟอก บรีช ได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนทำน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย ขุดดินเป็นแนวร่อง กว้าง70ซม.ยาว4-5ม. เอาวัชพืชแห้งใส่รดด้วยน้ำเปล่าให้ขังอยุ่ แล้วรดด้วยน้ำหมักหน่อกล้วยผสมน้ำเปล่าใชุ่ม ถมด้วยดินที่ขุดขึ้นมากรบ รดน้ำด้วยจุลินทรีย์อีกครั้งทำปุ๋ยห่มดิน เอาฟางข้าวรวยพื้นที่ๆประมาณ1งาน หนาบ้างบางบ้าง ความหนาประมาณไม่เกิน1คืบรดน้ำโดยใช้ปั้มสูบ ท่อ๑นิ้ว แล้วต่อด้วยสายยาง 6หุนรดให้ชุ่ม ทั่วพื้นที่ประมาณ1งาน แล้วรดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยผสมน้ำเปล่ารอให้เกิดจุลินทรีย์ในดินใน3เดือน เป็นสูตร อ.ยักษ์ กสิกรรมธรรมชาติ.
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์เพาะผักเตรียมปลูกเพิ่ม
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1. ทำน้ำยาอเนกประสงค์ เช่น ล้างจาน ซักผ้า อาบน้ำ สระผม ขัดห้องน้ำ 2. ทำน้ำหมักมังคุด สำหรับทาแผล และรดเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ 3. ทำผ้าอนามัยใช้เอง4. หมักขยะเศษ ทำปุ๋ยและดินไว้ใช้เอง5. ปลูกสมุนไพร และพืชผักไว้ใช้ที่บ้าน เช่น อ่อมแซ่บ (เบญจรงค์) ใบเตย ว่านห่างจระเข้ ย่านาง รางจืด ตำลึง ผักปลัง ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ฟักเขียว แตงโม สับปะรด6. ทำตัวอย่างที่ดีในการสะสางขยะ
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชปลูกข้าวโพด กล้วย มะเขือ ผักกาดหมุนเวียนจะได้มีกินเรื่อย และเพาะต้นแคเพิ่ม
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีนำขยะสดจากห้องครัวมาทำเป็นปุ๋ย ประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงาม
นางสาวนมลชนก แก้วเกษได้ฝึกอยู่อย่างประหยัด เรียบง่ายสามารถพึ่งตนได้จริงทำให้ชีวิตมั่นคง ลดความอ้วน กังวล หวั่นไหวในใจลง มีความมั่นคงในชีวิต ทำให้ชีวิตอยู่รอด อยู่เว็บ เป็นสุขและมีคุณค่า ไม่้องไปเสียเวลาไขว่คว้าหาสิ่งที่เกินความจำเป็นของชีวิต มาฝึกอยู่กับสิ่งจำเป็นคือปัจจัย ๔
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาปลูกผักกินเอง
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวนฤมล วงศาในช่วงหยุดยาว ตนได้ทำนำ้ยาสระผมด้วยสมุนไพร อาทิ ว่างหางจรเข้ ขิง มะกรูด ใบย่านาง พร้อมนำกากสมุนไพร จากการทำยาสระผมดังกล่าว มาทำเป็นสบู่ถูตัว คราวนี้ ตนทำเยอะพอควร ด้วยว่าจะเก็บไว้ใช้หลายๆเดือน ผลเป็นที่่น่าพอใจ ใช้ดี ผมนุ่ม หมอ แถมไม่เปลืองน้ำด้วย
นางชลิดา วรรณเกษมสุขพืงตนเองได้แล้วแปุงปันให้คนอืนได้
นางสาววาสนา ทูลแก้วปลูกผักสวนครัวกินเอง
นางพรรณธิพา แย้มบัว
นางภัคเปมิกาอินหว่าง
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์ปลูกต้นไม้ ไม้ป่า ไม้ผล พืชผักสมุนไพร ต่าง ๆ ผักพื้นบ้าน ทานเอง ทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้เอง ทำน้ำหมักจากสมุนไพรในบ้านรดน้ำต้นไม้ ทำปุ๋ยพลังศีลใช้ในแปลงผัก ประโยชน์ที่ได้รับ ประหยัดสูงสุด ไม่เหลือเศษขยะเหลือใช้เลย ต้นไม้เจริญงอกงาม มีความสุข เราได้ผลผลิตจากพืชผักที่เราปลูกทาน สาธุค่ะ
นางดอกไม้ ปวะบุตรปลูกสมุนไพร บ้างเช่นอ่อมแซบ วอเตอร์เคส ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว มะละกอ ผักกาด หอม กระเพา พริก
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาปลูกผักทานเองฤดูหนาวชอบมากผักงามหมักปุ๋ยเองน้ำซาวข้าวเศษผักผลไม้หมักทำปุ๋ยหมักน้ำเมะนาวหมักกล้วยหมักสับประรดฯลฯมีอะไรหมักแยกๆใส่น้ำซาวข้าวและน้ำตาลทรายแดงสาธุ
นางรมิตา ซีบังเกิดหลังจากฝนตกมาหลายวัน ผักในแปลงน้ำท่วมตายเกือบทุกชนิด เมื่อในแล้งเริ่มเตรียมแปลงยกร่องใหม่ทั่งหมด มีแตงกวาเริ่มเก็บได้ทุกวัน แตงไทยกับบวบเหลี่ยมเริ่มออกดอก อีกไม่นานก็สามารถเก็บได้ ที่สำคัญเมล็ดที่แก่จัดจะเก็บไว้เพื่อแบ่งปันแก่ผู้มีศีลต่อไป
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีปลูกผักกินใบ ประโยชน์ที่ได้รับ ได้มีผักไร้สารพิษไว้รับประทาน
นางดรุณี อินทนิล​ทำปุ๋ยน้ำหมักใช้เองจากเศษอาหารเศษพืชผักทพน้ำยาอเนกประสงค์ ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกพืชผักสวนครัว ขมิ้น ขิง ข่า ตะไคร้ มะเขือเทศ พริก มะละกอ
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี กสิกรรมไร้สารพิษแปลงสันโดษ ได้ร่วมบำเพ็ญกับอ.หมอเขียวและ พี่น้องจิตอาสา แลพี่น้องสัญจรเตรียมขุดแปลงเตรียมปลูก และตัดจุกหอมกระเทียม เพื่อลงปลูกในแปลงการตัดจุกหอมกระเทียมเป็นวิธีการช่วยให้หอมกระเทียมโตเร็วขึ้นกว่า การให้ต้นหอมกระเทียมเค้าแทงยอดอ่อนออกจากเปลือกเอง ได้ใช้พลังกายทำให้แข็งแรง ได้รับแสงแดดอบอุ่นทั้งเช้าทั้งเย็นปรับสมดุลในอากาศหนาวได้ดี นอนหลับสบาย ทานอาหารพอดีพอเหมาะไม่มากไปหรือน้อยไป
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางจำปา ลัคณาสถิตย์ (แอ๋ว)ประโยชน์ที่ได้รับประหยัดทำเองใช้เองทำทุกอย่างที่ใช้ ใช้ทุกอย่างที่ทำ
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในบ้าน ประโยชน์ที่ได้รับ ลดภาระขยะสดของเจ้าหน้าที่ นำมาใช้ใส่ผักสมุนไพรที่ปลูก ลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ย
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลทำกสิกรรมครัวเรือนเพาะต้นไชยาแจกเก็บเมล็ดพันธุ์มะละกอและเมล็ดพันธุ์ฟักทองญี่ปุ่นเก็บเศษใบไม้ไว้ปรุ่งดินเป็นปุ๋ยมีเพื่อนพี่น้องของแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ฟักทองญี่ปุ่นไแเพาะปลูกต่อ
นายคมเวช หงส์เชิดชัยทำกสิกรรมไร้สานพิษปลูกอยู่ปลูกกินในครัวเรือนและแบ่งปัน ได้มิตรดีเพื่อนบ้านสังคมเอื้อเหื้อกัน
นายนายศรายุทธ​ พูนพินทำกสิกรรม.. ตัดหญ้าในสวน​ ตัดแต่งกล้วย​ พรวนดินรดน้าส้มโอมะไฟ​ ใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำหอมแดง​กระหล่ำปลี​ผักพื้นบ้านในวงบ่อ​ เก็บผลไม้.. กล้วยรายสัปดาห์​มะเฟือง​ ขนุน​ มะละกอ​ ซ่อมแซ่มปั้มน้ำเพื่อให้น้ำใรแปลงผักผลไม้​ สูบน้ำใส่ในร่องแปลงผลไม้​ เก็บฟางข้าวเตรียมคลุมแปลงผักทึ่จะปลูกใหม่
นางจิตรา พรหมโคตร
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแรงมาก
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์ทำทุกอย่างที่กล่าวมาเพื่อการพึ่งตนเองประโยชน์คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังมีรายได้พออยู่พอกิน พอได้แบ่งปันบ้าง
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีทำสเปรย์ ล้างมือ
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีทดลองใช้พลังงานแดด สูบน้ำลดต้นไม้ แต่ยังไม่สำเร็จ
นางปาริชาติ จันทร์นวลปลูกผักกินเอง บางอย่างก็ซื้อบ้าง ทำน้ำหมักจากเศษอาหาร ทำน้ำย่านางสกัด
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์กำลังทำกสิกรรมปลูกผักทานเอง แต่ยังไม่สำเร็จคะ
นางสาวสำรวย รัตตนะปรุงอาหารรับประทานเอง ปลูกผักใส่กระถางหน้าบ้าน ทำเครื่องอุปโภคใช้เอง
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์เข้าใจคำว่า "ประโยชน์สูงประหยัดสุด" มากขึ้นจากเหตุการณ์ออกกำลังโยคะโดยใช้เสื่อโยคะ แล้วเสื่อโยคะเป็นรอยจากการใช้งานซ้ำๆ และเกิดความเสียดาย กังวลว่าเสื้อจะพังเร็ว เมื่อแก้ไขโดยเปลี่ยนมสเป็นเสื่อธรรมดาซึ่งถูกกว่าและทนกว่า จึงทำให้เรียนรู้ได้ว่า ชีวิตเราถูกหลอกให้หลงใช้สิ่งที่ดูดี จากสิ่งเล็กๆ แล้วจะขยายไปสู่เรื่องที่ใหญ่ขึ้น เช่น อยากมีบ้าน อยากมีรถ ฃื่อเสียง หน้าที่การงาน และทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแม้ยอมจากเงินมาก แต่ได้ประโยชน์น้อยก็ตาม
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ทำยาสระผมโดยใช้มะกรูดทั้งเปลือก ปั่นกับน้ำเปล่า ผมไม่กระด้าง เพราะมีน้ำมันผิวมะกรูดช่วยบำรุงผม
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชอาหารปรับสมดุลย์ทำค้างบวบ รดน้ำผัก
นางเรณู ไชยศรีหมักปุ๋ย
นางสาวอุษา บุตรพรมทำสวนปลูกผักผลไม้ไว้ทานเอง ค่ะใช้ปุ๋ย จากเศษอาหาร ใช้น้ำปัสวะผสมน้ำรดต้นไม้ ค่ะ
นางนปภา รัตนวงศาทำน้ำหมักจากน้ำซาวข้าว กับเปลือกมะนาว
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชทำค้างผัก(ค้างบวบพวง)ค่ะ
นางสาวนฤมล วงศาทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น(ย่านาง ใบบัวบก ใบเตย) ไว้ทานที่บ้านกับครอบครัวและแบ่งปันเพื่อนข้างบ้านด้วย เพราะเขาสนใจอยากลองกิน และทำอาหารกินเอง ช่วงวันหยุด เพราะปกติ ตนทานกับข้าวที่ทางบ้านทำ โดยใช้วิธีเขี่ยเนื้อสัตว์ทิ้ง หากมีเวลาว่างพอ สะดวกทำเอง ตนจะทำกับข้าวที่ปราศจากเนื้อสัตว์เก็บไว้กินเป็นหม้อๆ แล้วเอามาอุ่นกินช่วงทำงาน
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์พยายามแยกขยะเวลาทิ้ง เพื่อให้คนเก็บขยะสามารถนำไปรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์ต่อได้
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 19 ธันวาคม 2564 แต่ละวันจะ"พึ่งตน"ใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่ายด้วยการทำกสิกรรมคือปลูกผักในกระถาง ทำปุ๋ยพืชสดด้วยการนำเศษผักผลไม้ไปหมักทำปุ๋ยประโยชน์ที่ได้รับ รู้สึกภูมิใจที่ได้พบกับครูบาอาจารย์ และหมู่มิตรดีของศาสตร์แพทย์วิถีธรรมที่ช่วยให้ตนเองได้รู้จักพึ่งตนเอง
นางจิตรา พรหมโคตร
นางธมกร พลสุวรรณปลูกผักสวนครัว ฯ ทำน้ำหมัก ประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
นางสาวผาสุข ตันชวลิตปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง เพิ่มขึ้น เพื่อจะได้แบ่งปันให้เพื่อนฝูง และคนรอบข้าง
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยเริ่มหัดปลูกผักตอนนี้ แต่ยังไม่ได้ผลิตผลอะไรมากนัก นอกจากกระเพราที่ได้ทานบ่อยๆ
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ลดการซื้อผักตลาดลงเยอะมาก เพราะตอนนี้ผักที่ปลูกเองมีผลผลิตออกมามากกว่าดิมคะ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองมีส่วนร่วมช่วยกันทำน้ำยาล้างจานเอนกประสงส์และได้รับภาระในการล้างภาชนะและช่วยกรอกใส่ขวดสุขกายสบสบายใจที่ไอด้บำเพ็ญ
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่ายตามโอกาสที่ทำได้
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนทำยาสีฟันใช้เองจากที่ได้รับถุงยังชีพ ส่วนหนังสือก็นำไปแจกแบ่งปันผู้อื่น ทำปุ๋ยเอง ทำน้ำสกัดฉีดพ้นเอง ปลูกผักเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นไม่ซื้อ ส่วนสิ่งของมีเยอะก็แบ่งบันคนรอบข้าง ไม่สะสมสิ่งของแม้แต่เงินก็ไม่สะสมแต่จะแบงให้คนอื่นแทน ฝึกเป็นคนจน กินน้อยใช้น้อย มีมากก็แบ่งปัน ทั้งสิ่งของและสติปัญญา
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงใช้น้ำสมุนไพรในตัวรดพืชผัก
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางพิกุล วันจันทร์ทำน้ำยางล้างจาน ทำปุ๋ยหมัก
นางภัคภร จันทราสกุลทำน้ำยาล ทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์ทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้เอง ทำน้ำหมักสมุนไพร รดต้นไม้ในการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ประโยชน์ที่ได้รับ ประหยัดสูงสุด สะอาด รู้คุณค่าของพืชผักสวนครัวที่เราปลูก มีคุณค่าต่อจิตใจยิ่งค่ะ
นางสาววิภา ถิ่นถานได้ ทำ น้ำยาชักผ้าใช้เอง,
นางสาวสมทรง นาคแสงทองสนุกสนานกับการเพาะถั่วงอกกินและแบ่งป้น ทุกชีวิตร่วมกันแบ่งปันน้ำใจที่สวน๙จิตอาสาห่วงใย ช่วยกันทำช่วยกันใช้ จิตอาสาร่วมกันทำทุกงานนั่นสบาย
นางสาวสมทรง นาคแสงทองร่วมบำเพ็ญ ทำน้ำยามะกรูดสูตรเด็ดช่วยกวนเสร็จพักยกไว้ได้กรอกกันภูมิปัญญาสารพันธ์ นั้นธรรมดีที่สมบูรณ์ล้วนเพิ่มพูน ผลิตในศูนย์ เกื้อกูลกันดี
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยขิตร
นายทรงยุทธ อัคโกศลได้รับประทานมะละกอที่ตนเองปลูก
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์มีส่วนร่วมทำน้ำยาล้างจานค่ะด้วบใจที่ผาสุขค่ะ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เก็บผักไร้สารพิษนำมาทำวัตถุปรุงอาหารกินค่ะ
นายมงคลชัย วิชาธรรมตั้งแต่มาใช้วิถีแพทย์วิถีธรรม สามารถพึ่งตนเองได้ทุกๆด้าน แต่ก่อนจะทำอะไรซื้อหมดทุกอย่าง เดียวนี้ทำเอง ทำให้ได้ประโยชน์มาก ตรงกับ ลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์ ครับ
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์การปลูกพืชผักสวนครัวในบ้าน ทำให้ได้ผักสดบริโภคด้วยความปลอดภัยและประหยัด
นางสาวส้สยา วาทยานนท์ปลูกเพาะเมล็ดฟักทอง
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นายวิชิต กองคำ-
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์1.ทำกสิกรรมไร้สารพิษที่บ้านเองเช่นปลูกทุกอย่างที่อยากกินในช่วงฤดูหนาวนี้2.ทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม ทำซีอิ๊วทานเอง ทำยาเพื่อรักษาสุขภาพเองเช่นยาน้ำแก้ไอตรีผลา ยาเคลือบกระเพาะผงกล้วยดิบ ฯลฯ3.ประหยัดเงินได้อย่าและสมุนไพรที่สดกว่าซื้อ
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาปลูกผักรอผลผลิตค่ะ ใช้น้ำสมุนไพรแทนครีมนวดค่ะ
นางสาวรสริน สังข์เกื้อตอนนี้เริ่มปลูกผลไม้ ผักที่บ้านค่ะ ไถ่ทึ่ดิน1ไร่เพื่อที่จะทำเกษตรปลูกผักทานเอง ปุ๋ยหมักก็ได้หมักเศษอาหารไว้รดต้นผลไม้
นางสาวภนิดา ปิ่นมณีปลูกผักและสมุนไพรเอง ทำน้ำหมักเอง
นางสาวลำพึง ก๋งจิ๋วทำปุ๋ย ทำน้ำยาเอง กินน้อยใช้น้อย
นางศิริพร ขาวไชยมหาทำผลิตภัณฑ์ทุกอย่างใช้เองและแบ่งปันจ้า
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายส่วนมากได้ทำใช้เองทุกอย่าง บางอย่างก็ซื้อเช่นขี้วัวก็นำมาผสมทำปุ๋ยไว้ปลูกผักผลไม้ ค่ะ
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลปลูกต้นเหลียง และหมัก เศษผัก ผลไม้ไว้ปรุงดิน
นางสุภัค กิมใช่ย้งปลูกผักทานเอง มีอะไรกินอย่างนั้น อยากกินอะไรปลูกอยาางนั้น ที่ปลูกส่วนมากเป็นยา ลดละเลิกเนื้อสัตว์ ลงตามลำดับ แต่ไม่ได้เลิกขาด พูดถึงความอยากกิน ไม่ได้อยากกินชีวิตใคร มานานแล้ว ส่วนใหญ่เน้นพืชผัก ไข่ ถ้าอยู่ในภาวะการไปทำงานนอกบ้านแล้วมันไม่มีอะไรให้กิน จำเป็นต้องกิน เพื่อ เอาตัวรอด ก็กิน โดยคิดว่า ที่กินนั้น เป็นธาตุสี่ที่เขาสละแล้ว และแผ่กุศลในสิ่งที่เราทำดีมาให้ผู้เป็นเจ้าของเนื้อมื้อนั้น
นายคมเวช หงส์เชิดชัยหมักพืช ผัก ผลไม้ ไว้เตรียมปรุงดินเตรียมพืชใหม่
นาง วิภาวี วงค์ศรีทาทำน้ำหมัก ผลไม้ ทำปุ๋ย ใช้เศษใบไม้
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาปลูกพืชผักทานเองทำน้ำหมักจากเศษพืชผักทำน้ำยาล้างจานจากเศษเปลือกมะนาว(รดน้ำผัก)น้ำล้างถ้วยชามต่อท่อใส่สวนผักไม่ทิ้งน้ำเครื่องซักผ้าต่อท่อมาใส่ต้นกล้วยไม่ทิ้งค่ะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตปลูกฟักไร้สารพิษ จากการหมักดินกับอินทรีย์วัตถุ ผัก ผลไม้ที่ใช้ประกอบอาหาร เพื่อปลุกพืชผัก ต่างๆค่ะ
นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ทำกสิกรรมปลูกผักไร้สารพิษ ปลูกต้นย่านาง คั้นน้ำย่านางกินประจำ
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยทำกสิกรรมใช้กินเอง ได้ประโยชน์คือได้กินผักไร้สารพิษ ชีวิตผาสุขมาก
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงใช้ปุ๋ยสมุนไพรในตัวรดพืชผักแล้วงามๆอ่อนๆหวานกรอบ
นายสุนทร คำเหลืองทำซุ๊มฟางไว้นอนหน้าหนาว (ปัจจุบัน) ปกตินอน กระต็อบทุ่งนา ตอนเช้าจะเผากินข้าวหลามที่ใส่ไว้ กินพักที่ปลูกไว้หรือขึ้นตามธรรมชาติบ้าง ว่านกล้าพัก เล็กน้องเท่าที่พอกิน หลายชนิด ขึ้นแปลงพัก น้ำหมักจุลินทรีย์ มีอยุ่แล้วหลายชนิด นอนกลางคืนในซุ๊มฟางข้าวอุ่นดีมาก กิน พืช พัก ที่ปลูกไว้หรือขึ้นเอง รู้สึกสบายแข็งแรง โดยเฉพราะปืนนกไส้ รวกกินรู้สืกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นผิดปกติ
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 4 ได้ทำปุ๋ยหมักด้วยใบไม้แห้งและเศษอาหารในครัวเรือนด้วยขยะสดนำมาหมักราดด้วยน้ำจุลินทรีย์ เพื่อนำมาปลูกพืชผักต่อไปประโยชน์ที่ได้รับได้กำจัดขยะในครัวเรือนเพื่อนำมาแปรสภาพเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการปลูกพืชผักสมุนไพรโดยไม่ต้องไปซื้อด้วยการใช้สิ่งที่เรียบง่ายใกล้ตัว
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มปลูกผัก ทำปุ๋ยกันเองรทวมกับท่านอาจารย์อยู่ภูผาฟ้าน้ำค่ะ
นายสุมิตชัย ศรีจันดีพึ่งตนด้วยการทำน้ำมันสาบเสือไว้ใช้เองโดยนำต้นและใบสาบเสือที่เกิดเองรอบๆบ้าน ไร้สารพิษมาทำยาประโยชน์ที่ได้รับได้ความรู้และมีโอกาศฝึกที่จะใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่าย ใช้ประโยชน์จากยาที่ทำได้มาดูแลสุขภาพตัวเอง
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐปลูกผักที่เรากิน กินผักที่เราปลูก
นางสาวผาสุข ตันชวลิตได้นำน้ำหมักผลไม้ทำเอง มาใช้เป็๋นน้ำยาล้างจาน ได้รับประโยชน์ในการเริ่ม พึ่งตนได้ในเรื่องเครื่องอุปโภค การได้มีโอกาสมีความรู้ในการใข้สิ่งเรียบง่ายรอบตัวให้เป็นประโยชน์นั้น ดีมากๆ เมื่อเราสามารถ พึ่งตนได้ในเรื่องใด เราก็สามารถแบ่งปันให้กับคนรอบข้างได้
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางธมกร พลสุวรรณ- ปลูกผักสวนครัวบางชนิด เช่น ตะไคร้ กระเพราถั่วฝักยาว ผักสลัดฯ- ทำน้าหมัก ประโยชน์ที่ได้รับ : ได้รับประทานผักปลอดสารและลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำกสิกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ มีพืชผักไว้กิน
นางรมิตา ซีบังเกิดเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับจากหลายท่าน ได้นำมาเพาะขณะนี้เจริญงอกงามดี สิ่งที่มีความดีใจพิเศษคือข้าวดอยจากภูผาฟ้าน้ำ งอกสูงประมาณเกือบ2ฟุตแล้ว จะพยายามดูแลจนกว่าจะออกรวงเลยและจะเก็บเมล็ดไว้ขยายพันธุ์ต่อไป
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาใช้สมุนไพรในตัวสระผมอาบทาปลูกผักไส้สารแต่อยู่ในร่มชายคาไม่เจอแดดผลผลิตไม่ดีเจอหอยทากกินหมดเรียบไม่เหลือเลยค่ะ
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ศึกษาการทำปุ๋ยแบบง่ายๆ เช่น ปุ๋ยยูเรีย แต่ไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือไม่ เพราะรู้สึกว่ากลิ่นค่อนข้างฉุน น่าจะต้องทดลองต่อไป
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1. ทำน้ำยาอเนกประสงค์ เช่น ล้างจาน ซักผ้า อาบน้ำ สระผม ขัดห้องน้ำ 2. ทำน้ำหมักมังคุด สำหรับทาแผล และรดเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ 3. ทำผ้าอนามัยใช้เอง4. หมักขยะเศษ ทำปุ๋ยและดินไว้ใช้เอง5. ปลูกสมุนไพร และพืชผักไว้ใช้ที่บ้าน เช่น อ่อมแซ่บ (เบญจรงค์) ใบเตย ว่านห่างจระเข้ ย่านาง รางจืด ตำลึง สับปะรด6. เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ เพื่อนำไปปลูกและอาจแจก หากขยายพันธุ์ได้
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์พึ่งพาตนเองได้ทุกอย่าง ทำเครื่องอุปโภคต่างๆใช้เอง ปลูกอยู่ปลูกกินพึ่งพาตนเองได้เหลือก็แบ่งปันได้
นางภัคเปมิกา อินหว่างขายพันธ์ พืช ปลูกเอง เช่น ตอนกิ่งมะนาว ชมพู่ ละมุดปักกิ่งผักหวานบ้าน หม่อน ไชยา เพาะเมล็ดผัก เช่น คะน้า กวางตุ้ง มะเขือเทศ เสาวรส ผักหวานบ้าน มะเขือ พริก ฟูหมัก ฟ้าทะลายโจร ฟักทอง ผักบุ้ง ผักโขม ผักสลัด ทำน้ำหมักด้วยน้ำปัสสาวะ ประโยชน์คือ เป็นการพึ่งตนเองในการขยายพันธ์พืชลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ และได้เรียนรู้ทดลอง ลองผิดลองถูก ถึงการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ พร้อมไปกับการปฏิบัติศีล การเพิ่มศีล การเป็นคนวรรณ 9
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตนำเศษอาหารในตรัวเรือนมาหมักปุ๋ยร่วมกับดอกปีีบ ใบไม้ที่ร่วงตามถนนประโยชน์ที่ได้รับ เป็นการกำจัดขยะในครัวเรือน เพื่อนำมาปลูกผัก สมุนไพร ลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ย และได้บำเพ็ญประโยชน์กวาดใบไม่บนถนน
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติปลูกผักไร้สารกินเองหมักปุ๋ยพลังศีลใช้งามมากแต่เราต้องเพิ่มศีลแมลงจะไม่รบกวนผักสวยมาก
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์เดือนนี้ได้ทำน้ำมันมะพร้าวสะกัดร้อนใช้เองและทำน้ำมันกัวซาใช้เองและได้แบ่งปันให้ญาติและเพื่อนบ้านด้วย ประโยชน์ คือ ลดค่าใช้จ่ายได้มาก เพราะ มีวัตถุดิบในการทำอาหารกินเอง จากพืช ผัก สมุนไพร ที่เกิดจากการปลูกอยู่ปลูกกิน ในครัวเรือน
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาปลูกผัก ทำปุ๋ยใช้เอง ทำน้ำยาล้างจาน
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ใช้น้ำปัสสวะ ผสมน้ำเปล่า รดน้ำต้นไม้ ยินดีที่ปลูกต้นผักชีขึ้นแล้ว เมื่อเช้าเก็บมา ทำไข่เจียวให้ลูกชาย
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ต้นมะเขือเทศสีดา ที่ปลูกไว้ ดูเหมือนจะงอกงามดี ปลูกไว้ 2-3 ต้น หวังว่าคงจะได้เติบโตและมีลูกไว้ให้รับประทานบ้างนะ
นางจิตรา พรหมโคตร
นางจิตรา พรหมโคตร
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ทำเกษตรกรรมกับหมู่กลุ่มที่ภูผาฟ้าน้ำ ทำให้ร่างกายแข็งแรง และล้างกิเลส
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์เริ่มปลูกผักสวนครัว ผักกาดขาว กระเจี๊ยบ ผักบุ้ง โหระพา มะเขือยาว ได้พันธุ์พืชสมุนไพรจากพี่แก้ว คือหญ้าม้า หญ้าเนเปีย หว่านกาบหอย สาบเสือ วอเตอรเคส มีที่ปลูกไม่ขึ้นคือ สาบเสือ ค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์2ม.ค.2565 ทำน้ำมันสมุนไพร โดยมีส่วนผสมของ ว่านหางจรเข้ ใบสาบเสือ ใบย่านาง ใบเตย หญ้าปราบใบแหลม ทอดโดยใช้เตาถ่าน ไว้ใช้สำหรับทาผื่นคัน ทาแผล ทาเพื่อบำรุงผิว
นางสาววิญญา จันทะพล
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ขุดหญ้า พรวนดิน ปลูกแตงกวา ถั่วฝักยาว และ บอระเพ็ด ไม่มั่นใจเลยว่ามันจะได้กินหรือเปล่า เพราะที่ผ่านมาปลูกแต่ไม่เคยได้กินเลย แต่สังเกตได้ว่ารอบนี้ดินมีความร่วนซุยขึ้น อาจเป็นเพราะไม่ได้ใช้สารกำจัดวัชพืช และไม่ได้ใช้สารเคมี มีเศษหญ้าปกคลุมดินเพิ่มมากขึ้น ผลจะออกมาเป็นอย่างไร ต้องติดตามตอนต่อไป ต้นผักชีที่ปลูกไว้โตพอเก็บมารับประทานได้บ้างแล้ว
นางสาวสำรวย รัตตนะปรุงอาหารรับประทานเอง ทำดินจากเศษผัก ผลไม้ ตัดแต่งต้นไม้พรวนดินถอนหญ้า
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงใช้สมุนไพรในต้วรดน้ำพืชผักงามๆ
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางนบชุลี เสาวนา 1. ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เช่นปลูกผัก ปลูกผลไม้ บางชนิดที่บ้านผักจะขึ้นเองเนื่องจากโยนเมล็ดไว้ที่โคนต้นไม้เพื่อทำปุ๋ย พลังจากการเพิ่มศีลจะทำให้ผักบางชนิดขึ้นมาให้เราได้กินจริง ๆ อย่างที่อาจารย์หมอเขียวได้พูดไว้) 2. ทำปุ๋ยพลังศีล น้ำสมุนไพรในตัวผสมกากน้ำตาล รดต้นไม้ได้งามมาก ทำให้ผลผลิตที่ได้มีรสหวานกรอบ ได้รับประโยชน์จากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ รอบบ้านมีแต่ต้นไม้ มีไว้กินเอง และแบ่งปันญาติ เพื่อนร่วมงาน บางครั้งญาติ ๆ หรือเพื่อนร่วมงานก็จะนำผัก ผลไม้มาฝาก
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาทำกสิกรรมปลูกผักในข้อ 1.3
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวนฤมล วงศาทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์้เย็น ให้คนในครอบครัวและญาติ (ที่สนใจ) เก็บไว้กินระหว่างสัปดาห์ และนำกากที่ได้มาหมักทำปู๋ย เก็บไว้รดนำ้ต้นไม้
นางจิตรา พรหมโคตรได้ทำกสิกรรมปลูกผักกวางตุ้งไร้สารพิษในลังตะกร้า กำลังเจริญเติบโตงอกงามดี ประโยชน์ที่ได้รับ มีความภูมิใจที่สามารถพึ่งตนเองได้
นางจิตรา พรหมโคตร
นางหนูจันทร์ จอกทองทำให้ร่างกายแข็งแรง
นางเวียงทอง นุ่นภักดีปลูกผักไร้สารพิษกินเองและแบ่งปัน ทำน้ำหมักพลังศีล ใช้รดผัก ล้างห้องน้ำค่ะ
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยตอนนี้ยังทำได้แค่ปลูกผักและยังรอผลผลิต ทำปุ๋ยจากเศษผักผลไม้ และนํ้าสมุนไพรในตัว
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ทำน้ำมันมะพร้าว ทั้งสกัดร้อนและสกัดเย็นใช้เอง
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ลองใช้งานปุ๋ยน้ำหมีกดินก่อนปลูกพืชใหม่ ฝึกความใจเย็น รอเวลา
นางเวียงทอง นุ่นภักดีทำกสิกรรมคือ ปลูกผักและผลไม้ ปลูกมะเขือ ผักบุ้ง มะละกอ และอื่นๆอีกมายมาย
นางเกษร อินต๊ะปัญญาเรียนรู้เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษ ทำปุ๋ยน้ำหมักเศษวัชพืช นำวัชพืชมาทำปุ๋ยเช่น ปืนนกไส้ เรียนรู้การทำน้ำยาล้างจานผลมะเฟือง น้ำหมักมะเฟือง เรียนรู้การทำถ่านไบโอชาถ่านบำรุงดินบำรุงพืช การได้ลงมือทำกสิกรรมไร้สารพิษด้วยสองมือเรา ปลูกอยู่ปลูกกินเอง ชีวิตอยู่อย่างประหยัด เรียบง่าย ขยันทำมาหากิน ไม่ใช้สิ่งที่เกินความจำเป็นต่อชีวิต กสิกรรมไร้สารพิษที่พึ่งตนเอง เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก มีอาหารกิน ไม่มีเงินเราก็อยู่ได้ ใครไม่รอด แต่ เรารอด สาธุค่ะ
นางสาวชัญญา ศรีโยธินเริ่มปลูกผักทานเอง และมองหาผักข้างบ้านมาทานค่ะ เริ่มสนใจปลูกค่ะเพราะไม่ชอบรดน้ำค่ะ จึงเริ่มรดน้ำใส่ปุ๋ยมากยิ่งขึ้นค่ะ
นางสาวอุษา บุตรพรมปลูกผักและผลไม้ ทานเอง และทำปุ๋ย ใช้ เศษอาหารผักผลไม้ และน้ำปัสวะ ใช้ใส่พืชผักผลไม้
นางสาวกมลชนก. เช้าเที่ยงปลูกผักได้บางส่วนในกระถางค่ะ
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์ทำแชมพู ยาสระผมใช้เอง และน้ำยาเอนกประสงค์ ใช้เป็นประจำค่ะ ประโชน์ที่ได้รับ สุขภาพผิวดี ผมไม่ร่วง ประหยัดสูงสุด
นางสาวสมทรง นาคแสงทองพึ่งตน ด้วยการช่วย เป็นส่วนประกอบในการล้างขวด ร่วมกวน น้ายาล้างจานช่วยกันเมื่อมีกิจกรรม เป็นผู้ช่วยงานเตรียม และ เก็บหาง เป็นสุขกายใจที่ได้ร่วมบำเพ็ญค่ะ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางประไพพรรณ ศรีเปารยะทำสมุนไพรริดเย็นทานเอง ทำให้ร่างกายดีขึ้น อาการใข้ทุเลาลงได้มาก
นางสาววิภา ถิ่นถานได้ ปลูกผัก และใช้ ปุ๋ยพลังศิล ที่ได้เรียนทำตามคลิป ที่ท่านอาจารย์ พวธ.ลงคลิปใว
นางสาวผาสุข ตันชวลิตหัดทำข้าวพองจาก ข้าวสวยที่ทานเหลือ นำมาตากแห้ง แล้วนำมาทำข้าวพอง ตามที่่ได้ศึกษาตามรายการ เป็นการประหยัดทรัพยากร ไม่สูญเสียข้าว และ เป็นประโยชน์ได้ในข้าวทุกเม็ดเลยค่ะ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองกินน้อย ใช้น้อย เท่าที่ไม่ฝืดเคืองเรียบง่าย ในสวนป่านาบุญ๙ มีผู้บำเพ็ญทำน้ำยาบ้างจานเอนกประสงค์ ดิฉันเป็นฝ่ายเตรียมขวดล้างขวด เก็บหางรายละเอียด
นายสุมิตชัย ศรีจันดีปลูกผัก เตรียมดิน หมักดินปลูกไว้ปลูกในกระถาง นำอินทรีย์วัตถุมาทำปุ๋ย ประโยชน์ที่ได้รับ ได้สร้างอาหารไร้สารพิษ ฝึกฝนเก็บประสบการณ์ในการทำกสิกรรม ล้างความขี้เกียจ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ปลูกแตงกวา กับถั่วฝักยาวไว้ เริ่มขึ้นแล้วและมีแมลงมากัดกินบ้างเล็กน้อย เดี๋ยววันนี้จะใช้น้ำหมักที่ทำไว้ ไปลองฉีดพ่นดูปลูกไว้หลายหลุมนะ แต่ไม่รู้รอบนี้จะได้รับประทานบ้างหรือเปล่า
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยทำกสิกรรมปลูกผักค่ะ
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนปลูกผักทานเอง ทำยาสีฟันใช้เอง ทำน้ำหมัก ทำปุ๋ยพลังศีล กินน้อยใช้น้อย มีเหลือก็แบ่งปันทำอาหารทานเอง
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐเป็นหมอดูแลตัวเองได้ ไปไหนก็พกน้ำสามพลังไปด้วย ไม่ต้องกินยากินสุมุนไพรในตัวทุกวัน ปลูกผักที่เรากิน กินผักที่เราปลูก่ ลดค่าใช้จ่าย
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ทำกสิกรรม ได้รวมหมู่มิตรดี ร่างกายแข็งแรง
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์การนำน้ำที่ใช้แล้วมากรองให้สะอาดแล้วนำไปใช้ทำประโยชน์ต่อ เช่น ล้างพื้นที่สาธารณะ ทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในเส้นทางเดินจราจรในหมู่บ้าน
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีปลูกผัก ได้มีผักไว้กิน
นายสุนทร คำเหลืองปลูกพักกาด ว่านพักขี้ฮู้ด รดน้ำพัก ทำบ่อเลี้ยงแหนแดง 4×4เมตรลึก30ซม. มุงแสลงสีดำ ใส่ฟางข้าวมูลควาย ลงรดน้ำหมัก จุลินทรีย์หน่อกล้วย จาวปลวก น้ำหมักปลารดทุกวัน รอ14วันเอาน้ำใส่ จะดูน้ำจะขังอยุ่หรือไม่ ถ้าเก็บน้ำได้จะปลอยแหนแดง เก็บน้ำปัสสวะไว้ ใส่กะระมัง เอาเศษอาหารใส่หลายวัน จุลินทรีย์สีขาวขึ้นเต็มหมด แต่ยังไม่ได้ใช้
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาใช้น้ำสมุนไพรอาบสระผมค่ะประหยัดครีมนวดและโลชั่นค่ะ
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาใช้น้ำสมุนไพรตนเองสระอาบค่ะลดครีมนวดและโลชั่นค่ะ
นางรมิตา ซับังเกิดทำโรงเรือนปลูกผักใหม่แทนของเดิมทีทผุพังเนื่องจากภาวะฝนตกมาหลายเดือน โดยใช้ท่อพีวีซีแทนไม้ไผ่ แต่ก็ต้องใช้เงินประมาณ1500บาท คงใช้ได้นานหลายปี ก็คงคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะจะได้มีผักไร้สารพิษไว้กินเองและแบ่งปันในโอกาสต่อไป
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติปลูกผักหมักเศษอาหารน้ำสมุนไพรในตัวผสมรดงามมากกินผักที่ปลูกๆผักที่เรากินประหยัดสุขภาพดีผาสุข
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางภัคภร จันทราสกุลทำน้ำยาล้างจาน ทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสุภัค กิมใช่ย้งปลูกผักกินเองแบบไม่ใส่ปุ๋ยเคมีค่ะ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์มีส่วนได้ทำน้ำยาล้างจานร่วมกับพี่น้อง
นางนปภา รัตนวงศาทำปุ๋ยผักสด และเศษอาหารที่เหลือใช้
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เก็บผักไร้สารพิษเอามาทำผักสดให้พี่น้องรับประทานด้วยใจที่เป็นสุข
นางสาวผาสุข ตันชวลิตเตรียมเปลือกมังคุด เพื่อที่จะทำน้ำหมัก แทนทิงเจอร์ใส่แผล เพื่อที่จะได้แบ่งปันให้เพื่อน เพราะมีประสบการณ์ ทาแผลจะหายเร็วค่ะ
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาปลูกผักเล็กน้อยใส่กระถางทำปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยน้ำซาวข้าวปุ๋ยในตัวผักเขียวงามสาธุ
นางนบชุลี เสาวนา 1. ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เช่นปลูกผัก ปลูกผลไม้ บางชนิดที่บ้านผักจะขึ้นเองเนื่องจากโยนเมล็ดไว้ที่โคนต้นไม้เพื่อทำปุ๋ย พลังจากการเพิ่มศีลจะทำให้ผักบางชนิดขึ้นมาให้เราได้กินจริง ๆ อย่างที่อาจารย์หมอเขียวได้พูดไว้) 2. ทำน้ำยาสระผม จากมะกรูด+บอระเพ็ด+ใบย่านาง+ขิง ดอกอัญชัน ใบเตย (ทำไว้ใช้เอง ที่เหลือแบ่งปันให้ญาติและส่วนหนึ่งจำหน่ายเพื่อนร่วมงานในราคาถูก เพราะมีขิงที่ต้องซื้อ อย่างอื่นที่บ้านปลูกไว้ 3. ทำปุ๋ยพลังศีล น้ำสมุนไพรในตัวผสมกากน้ำตาล รดต้นไม้ได้งามมาก และนำเศษผัก และเศษอาหารจากที่ทำงานหรือที่บ้านมาผสมด้วย ทำให้ผลผลิตที่ได้มีรสหวานกรอบ ได้รับประโยชน์จากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ รอบบ้านมีแต่ต้นไม้ มีไว้กินเอง และแบ่งปันญาติ เพื่อนร่วมงาน บางครั้งญาติ ๆ หรือเพื่อนร่วมงานก็จะนำผัก ผลไม้มาฝาก
นางสาว2รัตนา กิจเกื้อกูลเลิกซื้อครีมราคาแพง ไปซื้อเบสครีม 80 บาท ที่รพ.มา และผสมยาเขียว นำ้สกัดฤทธิ์เย็น นำ้มันมะพร้าว นำ้เปล่า นำ้ว่านหางจระเข้ ได้หลายกระปุก และทานอาหารเป็นยา ทำให้ลดรายจ่ายและไม่แพ้สารเคมี
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์ทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำหมักจุลินทรีย์ ใช้เองจะอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในบ้าน ประโยชน์ที่ได้รับ1 ประหยัดเงิน2 ใช้วัสดุอินทรีย์อย่างคุ้มค่า3 ลดขยะในครัวเรือน
นางเครือ​แก้ว ​คุ​ณะ​วัฒนา​ปลูกสมุนไพรที่บ้านแล้วนำมาทำน้ำสกัดต่างๆ เช่นน้ำสกัดย่านาง รางจืด สาบเสือ เสลดพังพอน หญ้ารีแพร์และพลังศีลทำน้ำหมักสับปะรด ปะคำดีควายประโยชน์ที่ได้รับ แจกแบ่งปัน และขายได้บ้าง
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์การพึ่งตน ที่ปฏิบัติเป็นปกติ คือการใช้วีวิตพอเพียงเรียบง่าย ตลอดช่วงวิกฤติ โควิดระบาด คือการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกอยู่ปลูกกิน ต่อเนื่อง แทบไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบในการเอามาปรุงอาหารเลย เพราะรอบๆ บริเวณบ้านปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ประโยชน์ที่ได้รับ คือ กินอาหารเป็นยา ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ไม่ต้องกินยา ไม่ต้องไปหาหมอ ไม่ต้องเปลืองเงิน ไม่เดือดร้อน ชีวิตมีกินอย่างปลอดภัยจากสารปนเปื้อน สารเคมี ชีวิตสงบสุข ไม่วุ่นวายท่ามกลางกลียุค
นางสาวธัญญภัสร์ ศรีมาลดค่าใช้จ่ายประหยัด
นายคมเวช หงส์เชิดชัยทำกสิกรรม ปลูกอยู่ปลูกกืน สวนครัวเล็กๆหน้าบ้าน
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลทำกสิกรรมปลูกอยู่ปลูกกิน พี้นที่หน้าบ้านที่มีอยู่เล็กน้อย
นางธมกร พลสุวรรณ-ปลูกผักสวนครัว-ทำน้ำหมักื
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์พึ่งตนเองในเรื่องของใช้ภายในครัวเรือนทำทุกอย่างน้ำยาอเนกประสงศ์ จากน้ำหมัก น้ำสกัด ปุ๋ยหลากหลาย ประหยัดเรียบง่ายใช้ของใกล้ตัวมีประโยชน์ไม่ต้องไปหาของจากนอกพื้นที่มาทำ
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตพึ่งตน ใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ปลูกผัก สมุนไพร ทานเองประโยชน์ที่ได้รับ ประหยัดเงิน มีอาหารไร้สารพิษทาน
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ทำเพอร์มาคัลเจอร์ พอดีเพื่อนบ้านให้เศษกิ่งไม้เศษใบไม้มาและได้นำเศษอาหารในครัวที่บ้านมาหมักไว้เพื่อปลูกผักประโยชน์ที่ได้รับ ได้กำจัดเศษอาหารในครัวเรือนโดยการนำไปทำปุ๋ย เมื่อได้ปุ๋ยก็ไม่ต้องซื้อข้างนอกและภูมิใจที่ทำปุ๋ยเองได้
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรยังไม่ได้ปฏิบัติเลยค่ะ อ้อมีหมักน้ำปัสสาวะใส่เปลือกมังคุดไว้ค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายปลูกผักกินเอง ปุ๋ย+ปัสสาวะหมักเอง น้ำขี้เถ้าก็มี น้ำซาวข้าวล้างผักก็มี รดผัก ปุ๋ยขี้วัว ซื้อถูกๆมีขาย+เศษผักผลไม้ที่เรากิน ก็เป็นอาหารชั้นดีแก่พืชผักแล้วประ
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี เพาะต่้นกล้าบล็อคโคลี่ และแยกต้นกล้ากวางตุ้งใส่กระถาง ที่บริวเณพ้นทุกข์บน ชุมชนภูผ้าฟ้าน้ำ ประโยชน์ที่ได้รับทำให้มีสมาธิ วิธีการจับต้นกล้าไม่ให้หัก ต้องใจเย็นๆ ได้ผ่อนคลายจิตใจ
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบช่วงนี้ก็ได้ลงมือปรับปรุงแปลงทำกสิกรรมใหม่ทำร่อนปลูกผักจะเอาเมล็ดพันธ์ที่ได้มาลงมาหว่านต่อไป​ ก็ได้เอาน้ำหมักมาผสมน้ำให้เจือจางเพื่อเอามาเป็นปุ๋ย​ช่วยให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์เมล็ดกล้วยนวลที่ได้รับจากภูผาฟ้าน้ำ ขึ้นมา 1 ต้น รู้สึกดีใจมาก จึงนำไปปลูกด้วยจอบด้ามใหม่ พร้อมด้วยมะเขืออีกประมาณ 10 กว่าต้น ได้ส่งข้อความไป ใน Facebook รายการธรรมะผ่านพ้นทุกข์ ขออนุญาตท่านอาจารย์ตั้งชื่อ จอบด้ามใหม่ว่า "จอบใจเพชร" เหมือนจอบที่ท่านอาจารย์มอบให้จิตอาสา เพื่อเป็นสิริมงคล
นางพิกุล วันจันทร์
นางประไพพรรณ ศรีเปารยะตอนนี้ปลูกอย่างที่กินได้ เพิ่งเริ่มทำ ยังไม่ได้รับนผล มีความสุขคะได้รู้จักตนเองมากขึ้น
นางสาวรสริน สังข์เกื้อมีรายได้จากสวนยางของตัวเอง 10ไร่และทำเกษตรปลูกผัก 2ไร่ แค่เริ่มต้นทำได้มาประมาณ4้ดือนกว่าเพราะเพิ่งเข้ามาฟังอาจารย์ประมาณ4เดือนกว่าแล้ว ก็คุ่มค่าทีเดียว
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เริ่มปลูกผักบุ้งใหม่อีกครั้ง หลังจากล้มเหลวไปรอบแรก
นางสาวอุษา บุตรพรมทำสาร่ายไขยาทานเอง
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ทำน้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำด่างขี้เถ้าและน้ำหมักมะนาวยังไม่ได้กรอกใส่ขวดเดี๋ยววันหยุดค่อยจัดการ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ต้นมะเขือเทศสีดาที่ปลูกไว้ ออกผลแล้วจ้าาาา ออกเป็นพวงเลยจ้าาา
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชทำกสิกรรมปลูกผัก+ดูแลรดน้ำผักที่ปลูก
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ทำบารายคัลเจอร์เอง
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์เก็บลูกมะกรูดที่ต้นมาหมัก ไว้สำหรับทำน้ำยาเอนกประสงค์ ส่วนประกอบ ได้แก่ ลูกมะกรูด 3 กก. น้ำตาลทรายแดง 1 กก. เกลือไรเไอโอดีน 2 ขีด วิธีทำ 1. ล้างมะกรูด ผึ่งให้แห้ง 2. ผ่ามะกรูดแบบขวาง3.ใส่น้ำตาลทรายแดงและเกลือ4.คนไปทาวเดียวกันจนกระทั้งน้ำตาลและเกลือละลายหมด5.ตั้งทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง6.ใส่ถัง ปิดฝา ทิ้งไว้ 15 วัน7. เติมน้ำ10 ลิตร ตั้งทิ้งไว้ 15 วัน8. เติมน้ำ 10 ลิตร ตั้งทิ้งไว้ 3 เดือน9. เสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้ทำน้ำยาเอนกประสงค์ได้
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ทำน้ำนมธัญพืชด้วยถั่ว 5 ชนิดได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วแดง และถั่วดำ
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ได้เย็บผ้าอนามัยเองจนสำเร็จและจะทดลองใช้ต่อไป
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีดูแลรดน้ำผักปลัง อ่อมแซม ผ้หชีใบเลื่อย และเก็บมารับประทานเกือบทุกวัน
นางเสาวรี หวังประเสริฐทำกสิกรรมไร้สารปลูกพืชที่ปลูกง่ายเช่นผักไชยา อ่อมแซบ ผักปราบใบมน โสมไทยหญ้าปักกิ่งหญ้าม้าปลูกกล้วยมะละกอพริกมะเขือ ไว้รับประทาน ทำน้ำยาสระผมจากมะกรูดอัญชันและผงถ่านไว้ใช้และแจกจ่ายเพื่อนร่วมงานทำน้ำหมักเศษผักผลไม้ด้วยข้าวสุกและน้ำซาวข้าว ทำปุ๋ยพลังศีลด้วยการหมักเศษผักกับใบไม้แห้งและดินรดด้วยน้ำหมักประโยชน์ที่ได้รับประหยัดลดรายจ่ายมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น หมดหนี้ สามารถบริจาคเงินโดยไม่เดือดร้อนพึ่งตนเองได้เป็นหมอดูแลตนเองและคนอื่นได้
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ปลูกสมุนไพรผักพื้นบ้านไร้สารพิษทานเองและแบ่งปันเพื่อนบ้าน
นางเวียงทอง นุ่นภักดีทำกสิกรรมไร้สารพิษปลูกผักและสมุนไพรร่ข้างบ้านและสวนไว้ทานเองและแบ่งปัน ทำน้ำด่างล้างจาน น้ำหมัดจุลินทรีย์พลังศีลใช้ค่ะ
นางภัคภร จันทราสกุลทำน้ำยาล้างจาน ปลูกผัก ทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางสุถัค กิมใช่ย้ง เลิกแต่งหน้า ไม่ต้องเสีย เงินค่า เอาพิษเข้าตับ มาสามปีแล้วค่ะ ถ้าต้องไปทำงาน ก้แต่งเท่าที่ เหมาะแต่ไม่ได้เมคอัพ จัดเหมือนก่อนๆค่ะ กสิกรรม ไร้สารพิษ ที่บ้านทำมาตลอดค่ะ ตั้งแต่เด็กๆ น้าๆ ปลูกพืชทานเองมาตลอด สำหรับตนเองตอนนี้ กำลังจะทำสวนแบบ เต็มตัวค่ะ ปลูกที่ไม่ต้องซื้อและ กินที่ปลูกค่ะ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ซืัอต้นผักเหลียงมา 2 ต้น รู้อยู่นะว่าเขาชอบแดดรำไร แต่ตั้งตากแดดไว้ ตอนเย็นกลับมา ผักเหลียงกลายเป็นผักเหลือง ใบซีดหมดเลย เลยขยับไปตั้งใต้ต้นไม้ที่ตั้งใจจะปลูก เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูว่าแดดส่องมากเกินไปหรือเปล่า
นางสาวสมทรง นาคแสงทองเป็นผู้ช่วยเก็บและเตรีมภาชนะถ้ามีการทำน้ำยาล้างจาน
นายสุมิตชัย ศรีจันดีได้นำความรู้การเพาะถั่วงอกจากรายการพึ่งตนเรียบง่าย สไตล์ พ.ว.ธ นำมาปฏิบัติตามประโยชน์ที่ได้รับ ได้ความรู้สภาวะจากการลงมือปฏิบัติจริงได้สร้างอาหารไว้รับประทานเองประหยัดและปลอดภัยด้วยครับ
นางสาวอัญชลี พุมแย้มปลูกผักทานเอง
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีปลูกผัก ประโยชน์ที่ได้รับ มีผักไว้รับประทาน
นางสาวสมทรง นาคแสงทองส่นใหญ่จะเป็ผู้ช่วยเก็บล้างและเตรียมงานไว้สำหรับบรีจุน้ำยาล้างจาน มีเพื่อนจิตอาสาบำเพ็ญ
นายมงคลชัย วิชาธรรมสามารถพึ่งตนได้แทบทุกเรื่อง ทำให้เกิดใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม จนสารถช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยทำกสิกรรมและได้แบ่งปันเพื่อนบ้าน
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐกสิกรรมปลูกผักที่เรากิน กินผักที่เราปลูก ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เก็บผักไร้สารพิษให้พี่น้องรับประทานค่ะ
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ปลูกผักเข้าครัวทุกเช้า
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ทำน้ำยาล้างชาม
นายสุนทร คำเหลืองปรับปรุงดิน ปลูก พืช พัก โดยใช้จอบขุดลึก๑คืบ ยาวประมาณ๒เมตร กว้างประมาณ๑เมตร หลายแปลง เอาฟางเข้า เศษหญ้าใส่ลงไปในหลุม ลดน้ำหมักจุลินทรีย์ จาวปลวก หน่อกล้วย ผสมน้ำเปล่า รดให้ชุ่ม เอาดินที่ขุดขึ้นมานั้นถมไว้ที่เดิม รดน้ำหมักอีกครั้ง แล้วห่มดินด้วยฟางข้าว รดน้ำหมักอีก รอ๑๔วัน ปลูก พืช สบู่ไม่ใช้
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ทำน้ำยาล้างชาม
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีปลูกผัก ได้เอาไว้รับประทาน
นางสาว2รัตนา กิจเกื้อกูลทำอาหารทานเอง ผสมน้ำยาซักผ้า,ล้างจานเจือจางไม่ทำลายสุขภาพเราและสิ่งแวดล้อม ทำยาสีฟันเฉพาะกิจแก้เหงือกบวมใช้เอง
นางสาววิภา ถิ่นถานลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาใช้น้ำสมุนไพรจากตัวสระผมทาผิวปลูกผักในบ้านเองแต่ยังไม่ได้ผลผลิตเจอหอยทากกินหมดก่อนค่ะ
นางพิกุล วันจันทร์ทำน้ำยาล้างจาน
นางสาวรสริน สังข์เกื้อ
นางเกษร อินต๊ะปัญญาฝึกเรียนรู้การทำปุ๋ยพืชสด จากหญ้าเนเปีย เพาะพันธุ์ต้นกล้าหญ้าเนเปีย เป็นแนวรั้วที่บ้านสวน และ ฝึกเรียนรู้ การขยายพันธุ์แหนแดง เพื่อทำปุ๋ยใช้เองทำให้เรียนรู้ชีวิตที่พอเพียง เรียบง่าย ประหยัด ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ร่างกายแข็งแรง ผาสุก ยั่งยืน ค สาธุค่ะ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวธัญญภัทร์ ศรีมาทำนำ้ยาล้างจาน ทำปุยพลังศีล ปลูกผักไร้สาร
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายเป็นชาวสวนต้องปลูกกิน ปลูกแบ่งปัน เป็นปกตินิสัยค่ะ
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่าน“พึ่งตน” ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ได้ทำผลิตภัณฑ์อุปโภคบางอย่างที่จะสามารถทำได้ เข่นสบู่ผงถ่านไม้ไผ่ ทำปุ๋ยหมักด้วยเศษอาหาร เพาะถั่วงอกทานเอง , ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ไม่ต้องใช้สารเคมีและนำสารเคมีเข้าตัวน้อยที่สุดคะ
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาปลูกผักทานเองแบ่งปั่นเพื่อนบ้านทำปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยน้ำซาวข้าวปัสสาวะปุ๋ยดินหมักผักผลไม้ค่ะ
นางอรทัย สุธธิเสนทำให้ประหยัด
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนทำยาสีฟันใช้เอง ทำน้ำหมัก ทำน้ำสกัด ใช้เองประหยัดเรียบง่าย ปลูกผักทานเอง
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบเมื่อได้รับจอมใจเพชรก็ได้ทำกสิกรรมไร้สารพิษมากขึ้นตอนนี้ก็เริ่มลงมือปลูกผักรอบใหม่แล้วรอดูความเจริญของผักที่ปลูกอยู่​ได้ทำน้ำหมัก​และทำปุ๋ยพลังศีล​ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น
นายคมเวช หงส์เชิดชัยทำกสิกรรมครัวเรือนใช้ปลูกกินเพราะเป็นคนเมืองไม่มีพท้นที่ปลูกในกระถาง
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลทำกสิกรรมครัวเรือนแบ่งปันกิ่งพันธุ์เท่าที่มี แบ่งปันอาหารเพือนบ้าน แบ่งปั่นความรู้ดูแลสุขภาพ
นางรมิตา ซีบังเกิดได้จัดโรงเรือนปลูกผักเพิ่มขึ้นอีก2ชุด จากโครงเหล็กโดยใช้ลวดมัดแทนการเชื่อม เพราะเราต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่คิดว่าอายุการใช้งานคงได้หลายปีพอควร เหตุที่ต้องทำเพราะแปลงผักอยู่ในที่ลุ่ม น้ำท่วมผักจะตายหมดเวลาฝนตกหลายวัน
นางนปภา รัตนวงศาทำปุ๋ยพลังศีล
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์วันนี้ทำกสิกรรมหลายอย่าง1.ตัดหญ้าและเก็บไปกองไว้ในพื้นที่ที่เตรียมจะปลูกข้าวไร่2.เก็บสาหร่ายเพื่อเตรียมทำปุ๋ยในพื้นที่ปลูกข้าวไร่3.ปลูกถั่วดำ ไว้สำหรับบริโภค แต่ไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่า ถ้าขึ้นนะ ต่อไปจะได้ไม่ต้องซื้อถั่วดำอีกแล้ว
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตพึ่งตน เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ทำปุ๋ยจากเศษอาหารในตรัวเรือน และใบไม้ ดอกไม้ที่ร่วงประโยชน์ที่ได้รับ คือการประหยัด ไม่ต้องซื้อดินมาปลกต้นไม้ ได้กวาดถนนเพื่อเอาใบไม้ ดอกไม้ที่ร่วงมาทำปุ๋ย ถนนก็สะอาด ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนบ้าน(เพื่อนบ้านมาช่วยกวาด)
นางสาววาสนา ทูลแก้ว
นางนบชุลี เสาวนา 1. ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เช่นปลูกผัก ปลูกผลไม้ บางชนิดที่บ้านผักจะขึ้นเองเนื่องจากโยนเมล็ดไว้ที่โคนต้นไม้ 2. ทำน้ำยาสระผม จากมะกรูด+บอระเพ็ด+ใบย่านาง+ขิง ดอกอัญชัน ใบเตย (ทำไว้ใช้เอง ที่เหลือแบ่งปันให้ญาติและส่วนหนึ่งจำหน่ายเพื่อนร่วมงานในราคาถูก เพราะมีขิงที่ต้องซื้อ อย่างอื่นที่บ้านปลูกไว้และมีบางอย่างขึ้นเองตามธรรมชาติ 3. นำใบไม้แห้งจากที่ทำงาน ช่วงนี้มีมากจากที่เขากวาดเพื่อจำนำไปทิ้ง เราก็ได้นำมากองไว้และราดด้วยปุ๋ยหมักเพื่อให้ย่อยสลายได้เร็ว ซึ่งเป็นปุ๋ยอย่างดี หรือนำต้นกล้วยที่ตัดลูกออกไปแล้วหรือต้นที่ตายพาย หั่นให้หยาบ ๆ พอประมาณ ใส่หน้าดินในแปลงผักที่ปลูกไว้ เป็นปุ๋ยได้
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ทำอาหารทานเอง ไม่ได้ออกไปทานข้างนอกแม้เป็นเทศกาล
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์พึ่งตนในทุกอย่างที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมาก
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชทำกสิกรรมไร้สารพิษปลูกมะเขือเทศ ถั่วแดงเล็กต้ม แตงกวา ที่ได้จากการเอาศีลแลกมาปลูก ประโยชน์ได้ทานอาหารไร้สารพิษ
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์ปลูกผักกินเองแล้ว เริ่มได้กินผักบุ้ง ค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ใช้ไม้ปักเพื่อพยุงต้นมะเขือเทศ ไม้ที่ใช้เป็นไม้ที่ตัดจากต้นผักในสวน เช่น ต้นไชยา ต้นมะรุม ไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นเป็นต้นขึ้นมาอีก หรือมันจะผุก่อนที่มะเขือเทศจะโตๆ และใช้เชือกกล้วยผูก
นายธนวินท์ อินทนิล
นางสาว ทรงรัตน์ พรหมช่วยเริ่มเก็บผักในบ้านกินมากขึ้น และทำเมนูตามผักที่มี
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชทำกสิกรรม ขุดคลองใส้ไก่เพื่อเพื่อให้ความชื้นกับต้นไม้
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1.บอกให้พ่อบ้านซื้อต้นชะอมมาให้ 3 ต้นเพราะที่มีอยู่เดิมแล้ว 2 ต้น ตอนนี้ไม่ออกยอด จึงไม่พอกิน ลูกๆ ชอบกินชะอมมากแต่พ่อบ้านซื้อมาให้ 50 ต้นเลย จึงต้องช่วยกันปลูกทั้งบ้าน รวมคนปลูกทั้งหมด 5 คน จึงปลูกเสร็จด้วยความเบิกบาน ถ้าปลูกคนเดียวคงแย่แน่ๆ2. วันนี้ครบ 15 วันที่ได้หมักน้ำมะกรูดไว้จึงเติมน้ำลงไป 10 ลิตร คนให้ทั่วและปิดฝาตั้งทิ้งไว้ กำหนดเติมน้ำอีกครั้งวันที่ 21
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ปลูกผักไร้สารพิษอยากเป็นสุขขึ้นทุกวัน
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ปลูกผักบุ้ง เริ่มงอกขึ้นดี แต่มีแมลงมากินบางต้น ทำให้เหลือแต่ลำต้น ก็ทำใจ คิดว่าแบ่งปัน
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มใช้ของเท่าที่มี
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ปลูกถั่วเขียว เพื่อบำรุงดิน และที่สำคัญ ต้องการมีส่วนร่วมกับชาวอโศก เนื่องจากท่านสิกขมาตุแสงฝน ต้องการได้เมล็ดถั่วเขียว ปลูกเพื่อปรับดินที่ปลูกข้าวไร่เช่นกันจึงตั้งใจปลูกมาก เพื่อเก็บเมล็ดพันธ์ไว้แบ่งปันให้ท่าน
นางธมกร พลสุวรรณทำน้ำหมักด้วยเศษอาหารเพื่อเป็นปุ๋ย
นางพิกุล วันจันทร์
นางเกษร อินต๊ะปัญญาพึ่งตน เรื่อง กสิกรรม เรียนรู้การทำปุ๋ยจากพืชสด เช่น หน่อกล้วย ต้นปืนนกไส้ หญ้าเนเปีย นำมาสับละเอียด ผสมคลุกรำข้าว ราดด้วยน้ำหมักผักผลไม้ ผสมคลุกเคล้ากันเก็บใส่กระสอบฟาง ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ปุ๋ยพร้อมใช้ นำมาใส่ในแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ผักเจริญเติบโต ลูกดก สวยงาม เรียนรู้ การเพาะแหนแดง ในนาข้าว โดยใช้จอบขุดดิน ลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 5 เมตร ใช้พลาสติกดำปูรองพื้น เพี่อกักเก็บน้ำ ผสมดินและมูลสัตว์ ราดน้ำหมักทิ้งไว้ สูงประมาณ 10 เซนติเมตร ปล่อยน้ำทิ้งไว้ ปล่อยแหนแดงในบ่อ ประมาณ 1สัปดาห์ แหนแดงจะขยายพันธุ์เต็มบ่อ ใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชั้นเลิศ ปุ๋ยเบา ย่อยง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเงินไปซื้อ ปุ๋ยเคมี เรียนรู้ การทำนาแปลงเล็กๆ จับจอบขุดดิน ตามที่ท่านอาจารย์นำพาลงมือทำ ท่านอาจารย์ค้นพบ นวัตกรรมใหม่ เทคนิคทำนาแปลงเล็กคือ 1. ตีแปลง กว้าง 1เมตรครึ่ง ยาว 2-3 เมตร 2. ขุดร่องระหว่างแปลง กว้างลึกประมาณ1 คืบ 3. เปิดน้ำเข้าไป จะเห็นระดับน้ำเข้าสม่ำเสมอ จะทำให้แปลงเท่ากัน และแต่งแต่ละแปลงให้เท่ากัน 4. เปิดน้ำให้ท่วม ปล่อยน้ำให้แห้ง5. ถ้ายังไม่ปลูก ผสมอินทรีควัตถุ เข้าไปหรือรอให้หญ้างอกขึ้นมา เปิดน้ำใส่แล้วพลิกดิน รอประมาณ2-4 สัปดาห์ ก็ลงมือปลูกข้าว ถั่ว ต้นหอมข้าวโพด พืชหลากหลายได้ สิ่งสำคัญของการทำนาแปลงเล็ก อยู่ที่ จัดการเรื่องน้ำให้ได้ จัดการเรื่องดิน ปรับให้เสมอกันการทำกสิกรรม คือ มั่นคงด้านอาหาร ยา และปัจจัยที่จำเป็นต่อขีวิต มีความมั่นคงทำให้ชีวิตอยู่รอด ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีเงิน ก็อยู่ได้ ไม่ต้องไปเสี่ยงโควิด โควิดจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ชีวิตเราก็อยู่รอดได้ กสิกรรมไร้สารพิษที่พึ่งตนได้ เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก มีอาหารกิน ไม่มีเงินก็อยู่ได้ ใครไม่รอดแต่เรารอด.
นางสาวสมทรง นาคแสงทองพึ่งตนเรียบง่ายกินง่ายอนู่ง่ายไม่ทำให้ใครเดือดร้อน เป็นที่พึ่งของเพื่อนได้
นางสาวสมทรง นาคสงทองเพาะถั่วงอกไร้สารพิษเลี้ยงพี่น้องในศูนย์ได้สุขภาพพึ่งตนเป็นที่น่าอใจ
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาปลูกกสิกรรมไร้สารพิษมาเป็นเดือน แต่ว่ามีแต่เฉพาะต้นกล้วยนวลที่ปลูกถึงสองครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่โต แต่ในส่วนของเมล็ดพันธุ์อื่น ๆ ที่ปลุกอยู่ก็เติบโตเป็นปกติ แต่เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ทำกสิกรรมปลูกผักหลายชนิด
นางสาวอุษา บุตรพรมเพาะถั่วงอก ทานเอง ค่ะ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีขทำหลุมปลูกกล้วยเพอร์มาคัลเจอร์ ทำให้ได้ปุ๋ยจากอินทรีย์วัตถุ
นางวราภา ร่าหมานพึ่งตนเองด้วยการปลูกไร้สารพิษใส่กระถางหลายอย่างค่ะ เช่นออมแซ่บ มะเขือเทศ วอร์เตอร์เคส หญ้าปักกิ่ง ปืนนกไส้ และอัลชันค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับมีความสุขมากค่ะที่ได้เห็นพืชผักที่เจริญเติบโตขึ้นทุกวัน และก็ได้เก็บมาทำอาหารกินทุกวันค่ะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตหัดปลูกพืชผักสวนครัว มีผลผลิต ได้แบ่งปันให้เพื่อนฝูง ได้รับประทาน เช่น มะนาว มะละกอ ผักกวางตุ้ง เคล มันเทศ ต้นหอม พริก เป็นต้น
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ทำกสิกรรม
นางอรทัย มะณูประหยัด
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรทำน้ำมันสาบเสือ เก็บใบสาบเสือและใบเตยหอมมาจากสวน เอาล้างน้ำ ตากแดดให้แห้ง หลังจากนั้นใช้น้ำมันองุ่น ทอดใบสาบเสือและใบเตยหอม ด้วยไฟกลาง จนใบสาบเสือกรอบ หลังจากนั้นตักออก พักไว้ให้เย็น ใช้ผ้าขาวบางกรองน้ำมันใส่ขวดไว้ ประโยชน์ ได้ทดลองทำในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา ไว้ลองใช้แล้วจะเขียนบอกถึงผลที่ได้รับอีกครั้งต่อไป
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านเพาะถั่วงอกทานเองคะ ทำสบู่ธรรมชาติปราศจากสารพิษ ประโยชน์ที่ได้รับ ลดการนำสารพิษเข้าร่างกายคะ
นางสาววิภา ถิ่นถานได้ทำ น้ำหมักปุ๋ย จากเศษผักผลไม้
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำกสิกรรม ได้มี พืชผัก ไว้รับประทาน
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยปลูกผักสวนครัวและแบ่งปัน
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์มีส่วนได้ทำกอกน้ำยาล้างจานค่ะด้วยใจที่เบิกบาน
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เก็บผักไร้สารพิษมาให้พี่น้องรับประทานค่ะด้วบใจที่เป็นสุขฃ
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐปลูกผักที่เรากิน กินผักที่เราปลูก ประหยัดค่าใช้จาย
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาเป็นผู้ป่วยดูแลตัวเองปลูกผักทานเองใส่กระถาง
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวแก้วใจเพชร กล้าจนทำกสิกรรมร่วมอาจารย์ ได้ฝช้จอบออกกำลังกาย ออกแรงและได้มีความสุขกับการร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องหมู่กลุ่ม
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์ทำทุกอย่างใช้เอง
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตทำปุ๋ยพลังศีลจากพืชผัก เศษอาหารในครัวเรือนประโยชน์ที่ได้รับ เป็นการลดขยะ แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่เก็บขยะ เป็นการประหยัดเงินไม่ต้องซื้อดิน สามารถนำไปผสมกับดินเก่านำมาใช้ได้อีก
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชทำกสิกรรม ปลูกขนุน คะน้าไดไนซอ ต้นหลุมพอ รดน้ำต้นไม้ ปรับพื้นที่ปลูกเพิ่มค่ะ
นางภัคภร จันทราสกุลทำน้ำใช้เอง ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกพืชผักสวนครัว กินเอง เหลือแบ่งปัน ทำอาหารแจก
นายสุมิตชัย ศรีจันดีพึ่งตนด้วยการปลูกผักในกระถางและทำปุ๋ยหมักประโยชน์ที่ได้รับได้เรียนรู้การปลูกผักฝึกฝนค้นหาเทคนิคและประสบการณ์เพื่อเป็นข้อมูลการปฏิบัติจริงเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไป
นางสาวรสริน สังข์เกื้อได้ทำเกษตรที่บ้านประมาณสองไร่ จะปลูกผลไม้และผัก ตอนนี้ได้ปลูก ต้นกล้วย จะรอให้ถึงฤดูฝนก่อนว่าจะปลูกค่ะ
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ทำน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนใช้เอง
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลทำน้ำสมุนไพรพลังศีล พักผ่อนตามกำลังที่สามารถทำงานได้ในแต่ละวัน พึ่งตน.ประหยัด ทำกสิกรรมพออยู่พอกิน
นายคมเวช หงส์เชิดชัยทำกสิกรรม ปลูกอยู่ปลูกกิน บางอย่สงก็ยังต้องซื้อ
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์วันที่12 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ทำ"น้ำเชื่อมกล้วย"เป็นการหมักกล้วยโดยใช้กล้วยที่สุกกับน้ำตาลทรายแดงไม่ฟอกสีหมักเพื่อให้ได้น้ำที่จะนำมาใช้ในการทำน้ำสลัด ซึ่งกล้วยที่ใช้ทำพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ 9 แบ่งปันมาให้ประโยชน์ที่ได้รับรู้สึกยินดีที่ได้รับการแบ่งปันกล้วยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำเป็นน้ำ"เชื่อมกล้วย"และต่อยอดทำเป็นน้ำสลัดและน้ำส้มสายชูหมักต่อไป เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปซื้อข้างนอกสามารถพึ่งตนทำเองได้
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์ทำน้ำยาเอนกประสงค์และน้ำยาล้างจานเอง
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ได้นำเศษผักที่เหลือจากการทานบางส่วน มาหั่นเล็กและผสมปุ๋ยรดน้ำแก่ต้นไม้ในกระถาง แทนการทิ้งทั้งหมด
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายมีหมักปุ๋ยด้วยปัสสาวะเองตลอด ทำน้ำสกัดเอง นำวัชพืชที่ถอนมาเป็นปุ๋ย ใช้ปัสสาวะที่หมักรดผัก ต้นไม้ อยู่ตลอด พืชผักก็ได้ผล มีเพลี้ยลงมาก ก็ถอนลงใหม่ เสียหายเล็กน้อยก็ปล่อยไปใจไร้ทุกข์
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนปลูกผักทานเอง ทำน้ำสมุนไพรดื่มเอง ทำยาสีฟันใช้เอง ทำปุ๋ย ทำน้ำหมักฯลฯ ลดค่าใช้จ่าย
นางชลิดา วรรณเกษมสุข
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์ทำแปลงปลูกผัก สมุนไพร กล้วยน้ำว้า เพื่อจะลดการซื้อหัดทำอาหารกินเอง แต่ยังทำไม่ค่อยได้นะ ลองผิดอยู่ค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์วันนี้ทำ 2 อย่างทำน้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำหมักมะกรูด n70 และน้ำด่าง +เกลือ และทำยาสีฟันสูตรท่านอาจารย์หมอเขียว จากผงถ่าน +ดินสอพอง และเกลือ
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชปลูกผักกินเอง,ทำน้ำยาล้างจาน,น้ำาสก้ดพลังศีล
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ใช้ผักพื้นบ้านมาทำอาหารพืช จืด สบาย จากเมนูในรายการอาหารพืชจืดสบาย
นางพิกุล วันจันทร์
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
นางวสา ราญคำรัตน์ปลูกผักกินเองทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นางวสา ราญคำรัตน์
นางรมิตา ซีบังเกิดทำแปลงผักใหม่สองแปลง ทำน้ำหมักจุลินทรีย์จาวปลวกชนิดน้ำไว้หมักเศษอาหารและรดผักที่ปลูก ทดลองเพาะเห็ดฟางสองกองอีกหนึ่งสัปดาห์จึงจะรู้ผลว่าสำเร๋จหรือไม่ ถ้าได้ผลก็ตะแบ่งปันต่อไป
นางสาวสมทรง นาคแสงทองส่สใหญ่ไม่ถนัดทำแต่มีส่วนร่วมล้างและจัดเตรียมค่ะ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองบำเพ็ญฐานครัวเป็นหลักจัดเตรียมเก็บหางล้างเก็บสะอาด
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีปลูกถั่วไว้กิน ประโยชน์ที่ได้ มีถั่วไร้สารพิษไว้กิน
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีไปปลูกแตงโมที่สวนปลูกดี จะได้มีแตงโมไร้สารพิษไว้รับประทาน
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เก็บผักไร้สารพิษมาให้พี่น้องด้วยใจเบิกบานค่ะ
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลีร่วมบำเพ็ญอยู่ที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำได้มีเข้าฐานกสิกรรมขุดดินทำแปลงนา ถอนกล้าข้าว ดำนาและกินผักพื้นบ้านผักป่ามากขึ้นตามนโยบายอาจารย์ได้หลายชนิดเห็นประโยชน์และคุณค่าผักพื้นบ้านผักป่าทำให้ร่างกายแข็งแรงปรับตัวได้ดีแม้อากาศหนาวจัดก็อยู่ได้ใจไร้ทุกข์
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ปลูกผักวอเตอร์เเคทด้วยใจเบิกบาน
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิครปลูกผักบุ้ง
นางสาวสัสยา วาทยานนท์ยังไม่ได้เลยค่ะ
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
นางสาวรสริน สังข์เกื้อจะเริ่มปลูกต้นกล้วยที่บ้านยังไม่โตเลยค่ะ
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ทำกสิกรรมมีผลผลิตเก็บมากินมาใช้เหลือแบ่งปัน
นางสาวลำพึง ก๋งจิ๋วเป็นเอง ทำน้ำยาเอง
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ทำกสิกรรมปลูกผักเมื่อมีผลผลิตนำทำอาหารและแบ่งปัน
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ตัดผักในท้องถิ่นมาทำอาหาร ใช้น้ำสมุนภัยในตัวดูแลร่างกาย
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาปลูกผักทานเองทำน้ำหมัก-น้ำซาวน้ำ-น้ำปัสสาวะน้ำยาล้างจานด้วยมะนาวหมัก
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ทำอาหารให้สมาชิกในบ้านทาน เป็นมังสวิรัติ
นางสาวภนิดา ปิ่นมณีปลูกทานเองและเก็บพืชผักหาง่ายทานได้มีประโยชน์ทั่วไป..ไม่ค่ยได้ใช้เงินสิ้นเปลื้องอย่างแต่ก่อน ทำปุ๋ย นานๆทีก็จะทำน้ำสกัดไว้ใช้บ้าง..
นายนาย สุนทร คำเหลืองทำปุ๋ยจุลินทรีย์พลังศีล สับหญ้ามาทำปุ๋ย ขุดหลุมเลี้ยงแหนแดง กินอาหารพืช พักที่อยุ่ไกล้ตัว ปลูกเอง ไม่มีเนื้อสัตว์ปน เป็นบางวัน บางมื้อกินอาหารที้ไม่มีเนื้อสัตว์รู้สึกเบาใจเบากาย มีแรง
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านพึ่งตน ด้วยการเพาะถั่วงอกทานเองคะ ทำน้ำหมักจากมังคุด ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารใบไม้ ทำผลิตภัณฑ์เองด้วยการทำสบู่ ยาหม่อง สกัดน้ำย่านาง ใบเตย ใช้เอง ประโยชน์ที่ได้รับ ลดสารพิษเข้าร่างกาย สุขภาพแข็งแรงคะ
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565ได้นำขยะสดจากการทำอาหารในครัวมาทำปุ๋ยหมักประโยชน์ที่ได้รับได้กำจัดขยะโดยนำมาทำปุ๋ยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชผักไร้สารพิษโดยไม่ต้องซื้อปุ๋ยจากข้างนอก
นางกอยกุล ดีสุกใสตอนนี้ เริ่มปลูกพืชผัก สมุนไพร ใบโหระพาใบย่านาง ถั่วพู ตะไคร้ข่ากระชาย ใบชะพลู ใบเตย และนำมาทำประกอบอาหาร บริโภคเองในครอบครัว
นายสุมิตชัย ศรีจันดีทำกสิกรรมไร้สารพิษ ด้วยการทำดินหมักปุ๋ยหมักสำหรับปลูกผักไร้สารพิษประโยชน์ที่ได้รับ ใช้วัดุเหลือใช้อินทรีย์วัตถุให้เป็นประโยชน์ฝึกฝนทักษะและล้างกิเลสตัวขี้เกียจด้วย
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์พึ่งพาตนเองได้ ทำน้ำยาเอนกประสงค์น้ำหมัก และปุ๋ยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก
นางธมกร พลสุวรรณปลูกผักสวนครัว /ทำปุ๋ยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้ทานผักปลอดสารพิษ
นางสาวอุษา บุตรพรมปลูกผัก ทำอาหารทาน และน้ำสมุรไพร ทานเอง ค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายปลูกผักผลไม้เพิ่มขึ้นเสมอๆ ปุ๋ยหมักเอง ค่ะ ทำน้ำหมักถูบ้าน ล้างจานเองค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ปลูกดาวดอย ฟักหอม และถั่วแป๋ ที่ได้รับเมล็ดพันธุ์มาจากภูผาฟ้าน้ำ ตอนนี้ขึ้นต้นแล้วแต่ยังเล็กอยู่
นางภัคภร จันทราสกุลทำถังรักษ์โลก น้ำยาล้างจาน ประหยัดเรียบง่าย
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตทำกสิกรรมไร้สารพิษ รื้อแปลง รื้อกระถางพืชผักสมุนไพรเพื่อปลูกใหม่ ได้นำปุ๋ยพลังศีลที่ทำสะสมมาใช้ส่วนที่เป็นต้นเก่าแก่ก็ทำปุ๋ยต่อ ปลูกผักบุ้งนา ผักบุ้งไทย ในถังน้ำ แบ่งปันให้เพื่อนบ้านไปปลฅูกด้วย อีกไม่กี่วันก็เก็บกินได้แล้วประโยชน์ที่ได้รับ เปลี่บนขยะสดเป็นปู่ย บำรุงพืชผัก ประหยัดเงินค่าปุ๋ย ไม่สร้างขยะ
นางเกษร อินต๊ะปัญญาขุดหลุม ปูผ้ายาง กักเก็บน้ำ เพื่อเป็นบ่อเพาะพันธุ์แหนแดง เพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสด บำรุงต้นข้าว และ แปลงปลูกผัก ให้งอกงาม ปลูกข้าว ปลูกถั่วเขียว และปลูกผักบุ้ง ในนาแปลงเล็กๆ แนวคันนา ปลูกมะละกอ ข้าวสาลีดอยประโยชน์ ได้ตรวจใจตัวเอง ลดกิเลสตัวขี้เกียจ เพียรลงมือทำ ปฏิบัติย่างตั้งมั่น
นางเสาวรี หวังอประเสริเผาถ่านไม้ไผ่นำมาบดทำเป็นยาปรับสมดุลในร่างกายทำน้ำหมักจากผักผลไม้นำมาใช้ล้างห้องน้ำช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
นางธมกร พลสุวรรณปลูกผักสวนครัว ผลไม้มะม่วง ทานเอง / ทำน้ำหมัก ทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ ประโยชน์ที่ได้รับ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และได้รับประทานผักปลอดสารพิษ
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ทำอาหารทานและใช้ซุปที่เหลือเก็บไว้ทำสต๊อกเพื่อปรุงอาหารต่อได้โดยไม่ต้องเททิ้ง
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ทำน้ำมันมะพร้าวใช้เอง
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านพึ่งตน เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ด้วยการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร เพาะถั่วเงาะทานเองคะ ทำผลิตภัณฑ์บริโภคใช้เอง ด้วยการทำสบู่จากผงถ่านไม้ไผ่ ทำยาหม่อง ทำน้ำสกัดย่านางใบเตย ประโยชน์ที่ได้ ไม่กลัว ไม่กังวล หวั่นไหวเมื่อมีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นคะ และสบายกาย สบายใจคะ
นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุลทำเกษตรวิถีธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ ใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ทำน้ำหมัก(สมอไทย,มะขามป้อม,บอระเพ็ด,ลูกยอ)ทำปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยพลังศีลจากยูทูปอาจารย์หมอเขียว
นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุลทำน้ำหมัดจุลินทรีย์,ทำปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยพลังศีลใช้เองในพื้นที่ 3 งานกว่า
นางสาวสัสยา วาทยานนท์ข้อนี้ ยังทำไม่ได้เลยค่ะ ทำกสิกรรมแล้วต้นไม้ก็ตายหมดเลยค่ะ แบ่งกล้วยที่บ้านมะม่วงมะพร้าวกับได้สิ่งของอื่นๆมารับประทานเยอะแยะไปหมดเลยค่ะรู้สึกอิ่มในใจมาก
นางสาววาทยานนท์ยังทำไม่ได้เลย
นายเสาวรี หวังประเสริฐปลูกไม้ไผ่ ทำถ่านและนำมาบดเป็นผงบรรจุใส่ซองๆละ100กรัมนำมาแบ่งปันและจำหน่ายสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์ฝึกทำกสิกรรมค่ะ
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยทำกสิกรรมปลูกผัก
นางสาวสมทรง นาคแสงทองเป็นผู้จัดเตรียมล้างภาชนะของการที่มีผู้บำเพ็ญในการทำน้ำยาเนกประสงค์ต่างๆร่วมกับเพื่อนผู้บำเพ็ญ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองพึ่งตนด้วยการเพาะถั่วงอกในศูนย์ที่เรียลงยบง่าย ใช้ชีวิตพอเพียง กับการได้อยู่ในศูนย์ และ ดป็นฝ่ายเตรียมจัดเก็บล้างภ่ชนะอุปกรณ์ที่ทำน้ำหมักหรือน้ำสกัด
นางนางรมิตา ซีบัง้กิดได้สกัดน้ำปัสสาวะใช้รักษาโรคโควิดที่ตนเองติดจากเพื่อนบ้าน และนำน้าหมักสมุนไพรซึ่งเก็บไว้นานแล้วมาดิ่มรักษาอาการไอ ซึ่งวามารถรักษาได้ดีมาก อยากแบ่งปันไปให้ผู้ป่วยที่โรงพยายาลและที่อำเภอนะแต่ทำไม่ได้
นางสุรีนารถ ราชแป้นทำน้ำสกัด ทำปุ๋ย
นางสุรีนารถ ราชแป้น
นางสุรีนารถ ราชแป้นทำน้ำยาเอนกประสงค์
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์เอาขยะในครัว และต้น วัชพืช ไปทำปุ๋ยในการทำกสิกรรม ใช้น้ำฉี่รดผัก ประโยชน์คือ ประหยัด เรียบง่าย
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ทำปุ๋ยหมัก ประโยชน์ทำให้ดินดี
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนพึ่งตนโดยการ ปลูกพืชสมุนไพรฤทธิ์เย็น เพื่อนำมาทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ปลูกผักทานเอง ทำน้ำหมัก และทำปุ๋ยหมัก น้ำปัสสาวะเศษอาหารและทำดินว้ปลูกผักเอง โดยการ น้ำดินรอบๆบ้านเศษผักเศษใบไม้ มาหมักรวมกับดิน รอให้ย่อยสลายแล้วนำมาปลูกผักในกระถาง
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาปลูกผักทานเองซื้อบางอย่างที่ปลูกไม่ได้ทำน้ำซาวข้าวหมักเศษไว้ลดน้ำผัก
นางสาวอุษา บุตรพรม
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีได้ทดลองปลูกดาวดอย ประโยชน์ที่ได้รับ จะได้มีพืชพื้นบ้านไว้รับประทาน
นายสุนทร คำเหลืองทำแปลงพักไว้ปลูกพักที้ทำแล้วปลูกแล้วก็มี ทำปุ๋ยหมักวิศวกรรมแม่โจ้1กว้าง1เมตรยาว4เมตรสูง1เมตรหมักเศษผลไม้ข้าวสุกแล้วที่เหลือด้วยน้ำปัสสวะ
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์วันที่ 11 มีนาคม 2565ได้ปลูกพืชผักไร้สารพิษที่ซื้อมาจากสันติอโศก โดยการเปลี่ยนกระถางคุมหญ้าด้วยฟางรดน้ำด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์และน้ำปัสสาวะประโยชน์ที่ได้รับได้ลงมือปลูกพืชผักเอง ได้ใช้ปุ๋ยที่ทำเอง มีความสุข
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีปลูกดาวดอย จะได้มี พืช พื้นบ้านไว้รับประทาน ประโยชน์ที่ได้รับ จะได้มีผักไร้สารพิษไว้รับประทาน
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายช่วงนี้ก็เพาะเมล็ดพืชผักที่ได้รับจากพี่น้อง เพื่อจะได้นำมาลงในล้อยางบ้าง ตามต้นกล้วยบ้าง จะได้มีกิน มีแบ่งปัน เพื่อนบ้านบ้างพี่น้องเราบ้าง เป็นปกติในชีวิตตลอดไป
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เก็บผีกไร้สารพิษมาให้พี่น้องรับประทานอย่างเบิกบานใจค่ะ
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ทำปุ๋ยหมักรดต้นไม้ทำให้ดินดี
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เก็บผักไร้สารพิษมาปรุงอาหารค่ะ
นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุลทำแปลงปลูกผักกินเอง,มีผักบุ้ง,วอเตอร์เครด,สลัด ผักไชยา,ที่เกิดเองตำลึง,อ่อมแซบ
นางหน่อย นกจันทร์เพิ่งลองหัดทำปลูกผักไร้สารพิษค่ะ
นางสาวรสริน สังข์เกื้อเริ่มทำ ปลูกต้นกล้วยที่บ้าน จะเตรียมปลูกผลไม้ และผักให้เข้าหน้าฝนก่อนค่ะ
นางพิกุล วันจันทร์ทำน้ำหมักชีวภาพ ประหยัด ปลอดภัยจากสารเคมี
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐประหย้ด ลดค่าใช้จ่าย ปลูกผักที่เรากิน กินผักที่เราปลูก
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ทำยาสระผมจากมะกรูด
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชทำกสิกรรม ชำมะนาวหวานได้รับแบ่งปันจากรุ่นพี่พวธ201ภัคเปมิกาค่ะ และปลูกมะพร้าวแกง+ทำค้างมะเขือเทศค่ะ
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เดินเท้าเองบางครั้ง แม้ที่พักจะอยู่ไกลบนเขา ไม่ได้รอพึ่งรถโดยสารของ ที่พักตลอดเวลา ทำให้ได้ฝึกความอดทน
นางสุรีนารถ ราชแป้นทำอาหาร พืช จืด สบาย รับประทานเอง
นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุลทำกสิกรรมไร้สารพิษเติมปุ๋ยพืชสดเช่นปอเทืองทำปุ๋ยอินทรีย์จากพืชสดหญ้าเนเปียร์,แหนแดง
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์เอาเศษอาหาร ไปทำปุ๋ย และวัชพืช ประหยัด เรียบง่าย
นางสุภัค กิมใช่ย้งปลูกสมุนไพรและ ผักไว้รับประทานเอง ช่วงนี้มีใบหม่อนเยอะเก็บตาก เอาไว้ทำใบชา และกำลังรอเวลาที่จะส่งไปให้เพื่อนที่สุพรรณค่ะ ส่วนกิ่งหม่อน คัดเอาไว้ทำ พันธุ์เพาะกล้าต่อไปค่ะ
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุลทำเกษตรวิถีธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และใช้ชีวิตแบบพอเพียง ทำน้ำหมัก,ทำปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยพลังศีล ทำให้สุขภาพแข็งแรง เหนื่อยก็พัก ใช้เวลาช่วงเช้ามืด-ช่วงเย็น
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ศึกษาการปรุงอาหารด้วยการใช้ปลีกล้วย ได้ประโยชน์จากคุณค่าทางอาหารและความเป็นฤทธิ์เย็น ทำให้ได้ทดลองทำในเมนูที่ไม่เคยทำมาก่อน
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์มีประจำเดือนระหว่างรักษาโควิดอยู่ที่โรงแรมพอรู้ตัวก็สั่งผ้าอนามัย แต่กว่าเขาจะซื้อมาให้ก็หลายชั่วโมง ใช้วิธีพึ่งตนแบบโบราณคือให้ผ้าขนหนูผืนเล็ก ที่มีอยู่พับแบบยาวๆ ใช้แทนผ้าอนามัย หลังใช้ก็นำไปซักแล้วใช้ได้ใหม่อีก
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์ปลูกผักสวนครัว แต่ยังไม่สำเร็จค่ะ ยังต้องซื้อผักทานอยู่ค่ะ
นางสาวสมทรง าแสงทองปกติร่วมกิจกรรมเป็นผู้เตรียมงานล้างขวดเพื่อกรอกน้ำยาล้างจานแบะล้างภาชนะ เป็ผู้กรอกใส่ขวดและเก็บหางล้างภาชนะเก็บอุปกรณ์เพื่อมข้ในคราวต่อๆไป ทำด้วยใจที่เบิกบานค่ะ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองช่วยกันบำเพ็ญ เข่นงานกสิกรรมกันตามถนัด จัดเต็ม แบบพอเพียงเรียบง่ายในศูนย์ ทุกงานร่วมกันบำเพ็ญค่ะ ใครใคร่ร่วมก็มาร่วมกันทำประโยชน์งานนี้ค่ะ สาธุ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ?เก็บผ้าไร้สารพืษมาปรุงอาหารให้พี่น้องรับประทานค่ะ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ร่วมทำน้ำยาสักผัา
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีปลูกผักดาวดอย จะได้มีผักสดผักลวกไว้รับประทาน
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ได้มา แต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ต้องทำการปลูกเมล็ดพันธุ์ใหม่ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวไร้สารพิษ, ผักกาดนา, ปืนนกไส้ และจะนำมาทำน้ำสกัดเพิ่มเติม
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชืตรปลูกผักบุ้ง ปลูกดาวดอย
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ใช้เศษอาหาร และ วัชพืช ทำปุ๋ย ใช้น้ำปัสสาวะ และน้ำหมัก รดพืชผักที่ปลูก
นางกาญจนา คงภูชงค์ปลูกผักที่หาง่ายกินง่ายใกล้ๆบ้าน ใช้ชิวิตแบบพอเพียง ประหยัดเรียบง่ายได้พลังสุดๆ
นางรมิตา ซีบังเกิดได้ปลูกข้าวหอมมะลิซึ่งได้รับจากจิตอาสามาเพาะในถุงพลาสติกซึ่งเป็นถุงที่ใส่ดินพร้อมปลูก โดยใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยการปลูกข้าวเป็นการเรียนรู้เรื่องการพึ่งตนต่อไปในอนาคต
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์พึ่งพาตนเองในทุกอย่างที่สามารถแปรรูปใช้เองได้ ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำยาซักล้างต่างๆ รวมถึงปุ๋ยจากการหมักใช้เอง
นางพิกุล วันจันทร์ทำน้ำยาล้างจาน ทำปุ๋ยหมัก
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาปลูกกินปลูกอยู่
นางนปภา รัตนวงศาเลี้ยงแหนในกาละมัง ในกระชังในสระน้ำเห็นความเจริญของแหนแดง
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายปลูกผักผลไม้ไร้สาร มาตลอด ไม่ใช้เคมี อยู่อย่างพอเพียงมาตลอด ทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมักเอง ทำน้ำสกัดสมุนไพร และน้ำสกัดปัสสาวะ เอง
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตทำปู๋ยใช้เอง โดยนำเศษอาหาร ผัก ผลไม้ในครัวเรือนมาหมัก ใช้ปลูกผัก สมุนไพรประโยชน์ที่ได้รับ คือการนำขยะของเหลือใช้มาทำประโยชน์ แบบประหยัด เรีบบง่าย พึ่งตน เป็นการประหยัดเงินค่าปุ่ย และแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่เก็บขยะด้วย
นางสาวสิริรัตน์ ก้าวหน้าวาณิชปลูกผักทานเอง โดยเอาแหนแดงมาทำปุ๋ย และมีทานเองมีแจกเพื่อนบ้าน
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ทำปุ๋ยพืชสด ปลูกผักสลัด มะเขือยาว มะเขือเทศ ผักเคล ผักโขม น้ำนมราชสีห์ประโยชน์ที่ได้รับได้กำจัดขยะในบ้านนำมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยโดยไม่ต้องซื้อปลูกพืชผักไร้สารพิษกินเอง สุขภาพแข็งแรง มีความสุข เบิกบาน
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีปรุงดินปลูกต้นไม้ ประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้ดินสมบูรณ์ขึ้นปลูกต้นไม้ก็เจริญเติบโตดี
นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุลปลูกข้าวไร้สารพิษ,ผักไร้สารพิษ ลดรายจ่ายลงไปมาก ทำน้ำจุลินทรีย์,ปุ๋ยอินทรีย์,และปุ๋ยพลังศีล
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ทำกสิกรรม เมื่อมีผลผลิตนำมากินในหมู่มิตรดี
นางจำปา ลัคณาสถิตย์ทำทุกอย่างที่ใช้ ใช้ทุกอย่างที่ทำ ประหยัดมากๆได้ประโชน์มากๆ
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ทำกสิกรรมปลูกผักและปลูกสมุนไพล
นายนายคมเวช หงส์เชิดชัยทำอาหารจากพืชผักที่ปลูกเอง แบ่งปันเพื่อนบ้านหมักปู่ยหมักเศษอาหารทำเป็นดินปุ๋ยปลูกต้นไม้
นางสาวน ส วิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลปลูกอยู่ปลูกกินหน้าบ้านตามแบบคนกรุ่งที่มีพื้นที่น้อย สลับเปลียนตามปัจจัยที่หาได้ โดยไม่ทุกข์มีเท่าที่ไดพอเท่าที่มี
นางสาวนวลนภา ยุคันตพรพงษ์พึ่งตนด้วยการไม่ชี้ใช้ผู้อื่นอย่างแต่ก่อนสำนึกในผลของวิบากกรรมมีจริงจนเข้าใจอย่างสุดซึ้งศรัทธาและกตัญญูต่อบุคคลรอบข้างด้วยการเข็นข้าวทั้งกระสอบด้วยตนเอง ไม่ต้องซื้อฟักทองจากตลาดเอาใจใส่ตรวจตราดอกฟักทองทุกเช้า ผสมพันธ์ุดอกฟักทองจนได้ผลผลิตออกมาได้ผลผลิตไร้สารพิษว่าฟักทองกินได้ทั้งสดและลวกพร้อมเปลือกไม่ต้องทิ้งส่วนเปลือก ลิ้มรสความหวานธรรมชาติโดยไม่ต้องปรุงแต่งใดๆได้รสชาดดีแล้วยังมีประโยขน์สูงต่อร่างกาย
นางสุมา ไชยช่วยทำกสิกรรมทุกวันที่ภูผา มีผักรับทานทุกวัน ปลอดสารพิษ
นางอนงค์ท่าข้ามปลูกผัก และทํ้านํ้ามันกลัวชาใช้และได้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้ทำค่ะ
นางสุมา ไชยช้วยนำเศษพืชผักมาทำปุ๋ย
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวรสริน สังข์เกื้อจะปลูกผลไม้และผัก ในสวนค่ะ
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ให้สมุในตัวหยอดหู ตา จมูก ทาหน้า ทาผม
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์แยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้คนเก็บขยะสามารถนำไปรีไซเคิล ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
นางสุมา ไชยช่วยประหยัดเรียบง่าย ไร้สารเคมี
นางสุมา ไชยช่วยใช้ปุ๋ยจากแหนแดง เศษผักผลไม้ทำปุ๋ย ประหยัดและผลผลิตก็งามมาก
นางนฤมลแป้นคุ้มญาติประหยัดและได้สุขภาพดีค่ะ
นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุลเตรียมแปลงปลูกข้าวเหมือนที่ภูผาฟ้าน้ำแบ่งเป็นแปลงเล็กๆในแปลงใหญ่ เพราะแรงงานเพียงคนเดียวทำปุ๋ยหมักใช้เอง พร้อมปุ๋ยพลังศีล
นางสุมา ไชยช่วยอยู่ภูผาทำน้ำยาใช้เองจากผลไม้หมัก ไม่มีเคมีใช้แล้วสบายใจ ประหยัดเรียบง่าย
นางสุมา ไชยช่วยอยู่ภูผา ทำปุ๋ย น้ำยาเอนกประสงค์ใช้เอง วัตถุจากธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ชีวิตผ่องใส
นางพรทิพย์ ไทยเอียดมีการเลี้ยงแหนแดง เพื่อทำปุ๋ย มีการทำน้ำหมักจากสิ่งของเหลือใช้ในครัวรือน เช่นเศษอาหาร ผัก ผลไม้ น้ำซาวข้าวและน้ำปัสสาวะ มีการทำปุ๋ยจากใบไม้แห้งแล้นำมาเป้นวัสดุในการปลูกพืชผักไร้สารพิษในครัวเรือน
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์นำอ่อมแซ่บมาลองปักชำ ติดตามผลอยู่ ได้พิจารณาทำใจยอมรับเนื่องจาก รอด 50:50 และสภาพไม่แข็งแรงนัด เนื่องจากไม่ได้รับแดดโดยตรง ด้วยที่อาศัยเป็นระเบียงแฟลต ทำให้จำกัด
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ใช้เศษอาหาร วัชพืช ปัสสาวะ เป็นปุ๋ย
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายทำน้ำหมักเศษผักผลไม้ด้วยน้ำตาล น้ำหมักปัสสาวะ ปัสสาวะสกัด สมุนไพรสกัด น้ำขี้เถ่าไล่แมลงต่างๆ
นางพรทิพย์ ไทยเอียดมีการปลูกอยู่ ปลูกกินเองทำน้ำหมัก เลี้ยงแหนแดงทำปุ๋ยเพื่อปลูกพืชกินใช้เองในครอบครัว เป็นการ ลดรายจ่ายของครอบครัว และได้ทานอาหารสะอาด ปลอดสารพิษ
นางสุมา ไชยช่วยไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะใช้แต่พืชผักวงสมุนไพรที่เหลือกิน
นางสาวอุษา บุตรพรมปลูก พืชผักผลไม้ไว้ ทานเอง และทำปุ๋ยหมักเศษอาหาร น้ำซาวข้าว+น้ำปัสวะใส่พืชผักผลไม้ ใช้เอง ค่ะ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองอยู่ศูนย์มีส่วนร่วมของงานทุกชนิดเท่าที่สามารถทำได้
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์น้ำยาเอนกประสงค์หมด จึงทำขึ้นใหม่ลูกๆชอบเอามาทำพองเล่นกัน เวลาอาบน้ำ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองอยู่ในศูนย์พึ่งตน บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ช่วยกันทำช่วยกันใช้ประเภทน้ำยาเอนกประสงค์ ได้ใช้กันอย่างพอเพียงดีต่อการสัมผัสต่อสุขภาพด้วยประโยชน์สูงสุด
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์พึ่งตนเอง ใการทำเครื่องใช้อุปโภค บริโภคมีปุ๋ยที่หมักเอง ไม่ต้องซื้อ
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ทำกสิกรรมปลูกผักมีพืชผักได้เก็บกินทุกวัน
นางสุมา ไชยช่วยใช้ปุ๋ยจากพืชผักผลไม้ที่เหลือจากการกินของเรามาทำปุ๋ย ทำน้ำยาอาบน้ำและน้ำยาล้างจานจากผลไม้หมัก ประหยัดเงินปราศจากสารเคมี
นางอรทัย สุทธิเสนประโยชน์ คือ ลดต้นทุน ใช้จ่ายประหยัด
นางรมิตา ซีบังเกิดได้ขยายบ่อแหนแดงเพิ่ม5บ่อ เก็บข้าวจากแปลงข้าวซึ่งได้รับจากสวนป่านาบุญ9และนครปฐมซึ่งใช้ระยะเวลาการปลูกประมาณ90วัน และตรียมปลูกข้าวจากภูผาและจากสุราษฎร์ธานีในวันที่14ซึ่งเพาะกล้าไว้30วันแล้วโดยเตรียมแปลงนาข้าวไว้แล้วอย่างดีเพื่อให้ได้ผลผลิตมากกว่ารอบแรก เพื่อเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ต่อไป
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ปลูกหัวใช้เทัา ผักบุงประโยชน์มาทำอาหารในค่าย
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาปลูกพืชผักทานเอง หมักน้ำหมักชีวภาพเศษผักผลไม้น้ำซาวน้ำหมักมะนาวมมะกรูต นำหมักสมุนไพรในตัว
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยอาจารย์ทำนาแปลงเล็ก ประโยชน์ที่ได้รับเตรียมไว้ปลูกข้าว
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีมาช่วยปลูก ข้าว ที่ภูผาฟ้าน้ำ จะได้มี ข้าว ไว้รับประทาน
นายสุนทร คำเหลืองพักอาศัยอยุ่ที่ทุ่งนาใช้ไฟโซล่าเซลล์ห่างจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลกว่าส่วนมากจะกินข้าวกับพักที่ปลูกไว้ไร้สารพิษทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ปลูกพักเล็กน้อยลดการซื้อกับข้าวได้บ้าง
นางสุรีนารถ ราชแป้นทำน้ำยาล้างจานจากพืช ผลไม้ ที่มี เช่น ตะลิงปิง ทำปู๋ยหมัก เศษอาหาร กับน้ำปัสสาวะ ประหยัดไม่ต้องจ่ายเงิน
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์ทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชในสวนข้างบ้าน
นางสาวรสริน สังข์เกื้อปลูกผลไม้ผัก ในสวน
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์วันที่ 3 เมษายน 2565ทำปุ๋ยพืชสดและใบไม้แห้งประโยชน์ที่ได้รับได้กำจัดขยะในบ้าน โดยนำมาทำปุ๋ยไม่ต้องซื้อประโยชน์สูงประหยัดสุด
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลทำกสิกรรมแบบคนเมือง ปลูกในกระถาง นำเศษอาหารมาทำปุ๋ยสดและหมักให้เป็นดิน เศษใบไม้ห่มดินในกระถาง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านพึ่งตน เศรษฐกิจพอเพียง เรียบง่าย ทำน้ำหมักสมุนไพรด้วยเปลือกมังคุดและทับทิม ทำสบู่ผงถ่านไม้ไผ่ ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ทำน้ำสกัดย่านางใบเตย ประโยชน์ที่ได้รับ รู้สึกร่างกายเบาสบายคะ
นางเครือแก้ว​คุ​ณะ​วัฒนา​ทำกสิกรรมไร้สารพิษ พร้อมนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นน้ำสกัด น้ำมันกัวซาเกิดความภาคภูมิใจตนเองที่ได้ทำประโยชน์นี้อย่างคุ้มค่า
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ลงแปลงปลูกผักสลัดและผักชนิดต่างๆไว้ทานเอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และลดการพบปะผู้คนโดยไม่จำเป็น
นางสาวภนิดา ปิ่นมณีปลูกผัก..ทำอาหารเองทำน้ำมันเองบ้างแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทานง่ายขึ้นประหยัดมากขึ้น
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกผัก สมุนไพร เพาะต้นกล้าดาวดอยทำปุ๋ยพลังศีล เพื่อนบ้านตัดต้นกล้วย จึงเอามาสับแล้วหมักทำปุ๋ยประโยชน์ที่ได้รับคือ มีอาหารไร้สารพิษทาน และประหยัดเงิน
นายคมเวช หงส์เชิดชัยทำกสิกรรมแบบคนเมืองปลูกพืชในกระถ่าง นำเศษอาหารมาหมักให้เป็นดิน เศษใบไม้มาห่มดินพึ่งตน เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตเรียบง่ายได้อาหารปลอดสารพิษ ได้ดินใส่ต้นไม้ ได้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ทำนำมันมะพร้าวใช้เองและทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นางพรทิพย์ ไทยเอียดพยายามบอกสอนตนเองให้หยุดอยาก ในการเอาสิ่งที่เกินความจำเป็นมาเป็นของตน ลดกิเลส ลดกามราคะ ลดอัตตา ตัวตน ทำทันทีที่มีสติรู้ตัว จับทันกิเลสที่เกิดขึ้น พยายามตามอ่านจิตที่ฟุ้งไปตามกิเลสโลก แล้วหาทางหักล้างด้วยการเห็นในโทษของกิเลส จนกิเลสค่อยๆลดลง
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ลองนำต้นวอเตอเครสที่เหลือจากการทานไปแักชำเพื่อปลูกต่อ ว่าจะสำเร็จหรือไม่
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชชำย่านาง หญ้าหวาน จิงจูฉ่าย ฟักข้าว ซึ่งได้รับการแบ่งปันมาจากหมู่มิตรดีค่ะ
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาทำน้ำยาล้างจานกลิ่นส้มจากหัวเชื้อ และนำมาแบ่งใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น
นายวรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุลปลูกข้าวกินเอง,ปลูกผัก ไร้สารพิษ ใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ลดค่าใช้จ่ายได้มากทำน้ำหมักใช้เอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง น้ำหมักผลไม้ น้ำหมักปลา ทำปุ๋ยหมักจากพืชสด ทำปุ๋ยพลังศีล ทำให้ดินเริ่มดีขึ้นจากที่เคยถูกทำลายด้วยเคมีมา๒๐-๓๐ปี
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายทำน้ำหมักไว้ใช้ถูบ้านล้างจานอาบน้ำ รดน้ำต้นไม้ เป็นปุ๋ย ได้ทุกอย่าง เศษผักผลไม้ ก็ใส่ถังเทให้ต้นไม้ได้ปุ๋ยบำรุง ตลอด ไม่ต้องซื้อปุ๋ยใส่ ประหยัดค่าใช้จ่าย
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มปลูกผัก ปลูกข้าวอยู่กับหมู่มิตรดี
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์เอาเศษอาหาร และ วัชพืชมาทำปุ๋ย ประโยชน์ ประหยัด และเรียบง่าย
นางรมิตา ซีบังเกิดเพาะกล้าผักสลัด ปลูกผักสลัดในกระถางปลูกเผือกในเข่ง ลงแปลงใหม่ ทำปุ๋ยหมักขี้วัวไว้ใช้รดผักสลัด
นางสุมา ไชยช่วยใช้เศษผักทำปุ๋ย ใบไม้แห้งทำปุ๋ย
นางสาวสมทรง นาคแสงทองตามที่ถนัดแบ่งหน้าที่กันในศูนย์เวลาทำน้ำบาล้างจาน ผู้เขียนแผนกจัดเช่นล้างขวดไว้ใส่น้ำยาล้างถังเตรียมไว้ใส่น้ำยา และ อื่นๆพี่น้องมีความอิ่มกายสบายใจโดยทั่วหน้ากัน
นางสาวสมทรง นาคแสงทอง ปัจจุบันอยู่ศูนย์ ได้บำเพ็ญงานที่ตนถนัดอย่างเต็มที่และข่วยงานด้านจัดเตรียมล้าง เก็บ ร่วมด้วยเท่าทีได้ร่วมบำเพ็ญ
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขา
นางสาววาทยานนทผ์เอาขี้เถ้ามาละลายน้ำ นำมาซักผ้าผ้าขาวแล้วไม่มีกลิ่นสารเคมีแล้วมือก็สบายด้วย
นางอรทัย สุทธิเสน
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ดูแลต้นวอเตอเครสที่ได้ทดลองปลูก
นางสุมา ไชยช่วยทำปุ๋ย น้ำยาล้างตาน น้ำยาอาบน้ำใช้เองจากผลไมเทีาเหลือ
นางสาวอุษา บุตรพรมทำยาสีฟันมีเกลือ+ถ่าน+ดินสอพอง ใช้เอง ทำกสิกรรมทำปุ๋ยใช้เอา ปลูกผัก ผลไม้ ไว้ทานเอง ค่ะ
นางยุพิน ไชยยศปลูกพืชใว้ทานเองบ้างเช่นแมงลักผักหวานบ้าน,ป่าตำลึงชะพูถั่วพูพริกมะเขือผักกระถินอิหล่ำมะนาวกล้วยใด้เมล็ดพันจากภูผากำลังเพาะกล้าค่ะถั่วแป๋ค่ะแต่ยังไม่กล้าเพาะเมล็ดข้าวกลัวไม่ขึ้น.แต่หายจากโควิดจะเพาะค่ะถึงฤดูทำนาแล้าค่ะทิ้งใว้นานก็กลัวเมล็ดจะไม่งอกอีกค่ะ.
นางนฤมล แป้นค้มญาติทำยาสีฟันใช้เองน้ำยาล้างจานหมักเศษพืชผักใช้ในแปรงผักปลูกผักกินเองช
นางสาวอุรา สังข์ชม
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำนาแปลงเล็ก ประโยชน์ที่ได้รับ ได้มีข้าวไว้รับประทาน
นางสาวรสริน สังข์เกื้อทำเกษตรที่บ้าน อาชีพก็เป็นเกษตร และให้เพื่อนทำน้ำยาสระผมให้ด้วยผิวมะกรูด
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์มีส่วนได้กอกน้ำยาล้างจานอย่างเบิกบานใจ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์รดน้ำต้นกล้วยอย่างผาสุขค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ถั่วดำ และถั่วเขียวที่ปลูกไว้ ได้ผลผลิตแล้ว.. ได้นำถั่วดำมาทำอาหารแล้ว นิ่ม รสชาติดี แต่เสียหายเยอะ เพราะมีมด แย่งกิน
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ปลูกผักกำลังปลูกผักบ้ง
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ใช้ชีวิตสบายๆประหยัดกินผักที่ปลูกเหลือแบ่งปัน
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยทำแปลงข้าวที่ภูผาฟ้าน้ำ ประโยชน์ที่ได้รับจะได้มี ข้าว ไว้รับประทาน
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์เพาะพริกขี้หนูสวนกับ แตงโมไว้ รีบกลับบ้านไปลูกลงดินก่อนดีกว่า...
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์เพราะถั่วเขียวในหม้อดิน เพื่อนำมาทำเป็นเมนูอาหารใน"รายการอาหารพืชจิตสบายห่างไกลโรค" ในโจทย์ที่มีชื่อว่าเมนูเส้นประโยชน์ที่ได้รับมีความสุขกับการพึ่งตนเองได้ด้วยวิธีประหยัด เรียบง่าย เมื่อทำเป็นเมนูอาหารแล้วก็จะถ่ายทอดแบ่งปันเมนูให้กับพี่น้องและประชาชนต่อไป
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลเพาะต้นดาวดอยเป็นอาหาร ต้นเคล ต้นวอเตอร์เคส ทำอาหาร(หมูสามชั้นเจ)ไว้แบ่งปัน หมักเศษอาหารสดเป็นปุ๋ยสิ่งที่ได้มีเสบี่ยงเก็บไว้กินปลูกอยู่ปลูกกิน ประหยัดค่าใช้จ่ายพึ่งต้นเท่าที่จะสามารถทำได้ ได้ความรู้และความสุข
นายคมเวช หงส์เชิดชัยทำกสิกรรมปลูกพืชหมุนเวียนเพราะที่พื้นที่น้อย นำเศษอาหารหนักทำปุ๋ย ประหยัดค่าใช้จ่าย
นางพรทิพย์ ไทยเอียดในช่วงเวลาที่เจ็บป่วย ก็ได้พืชผักสมุนไพรที่ปลูกไว้ข้างบ้านมาใช้ในการรักษาโรค และทำเป็นอาหาร ทำให้ประหยัดรายจ่ายในการไปหาหมอ ซื้อยาและซื้ออาหาร สามารถเพิ่งตนเองได้โดยที่ไม่ต้องไปแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการแต่อย่างใด
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์1 ทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม2 ทำน้ำยาล้างจานน้ำยาเอนกประสงค์ใช้เอง3 ทำปุ๋ยหมักใช้เอง
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตการปลูกผัก สมุนไพรไร้สารพิษทานเอง ทำปุ๋ยจากเศษอาหารในครัวเรือน และทำน้ำยาล้างจาน โดยผสมน้ำหมักที่ทำเองประโยชน์ที่ได้รับ คือการประหยัดเงิน ได้มีอาหารสุขภาพทาน และกำจัดขยะ
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงมีสุขสนุกกับการทำเกษตร ทำให้เห็นสิ่งที่ไร้ค่า คือสิ่งเลอค่ามหาศาล ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คุณค่า ทำน้ำหมักไว้ใช้ เก็บเมล็ด-ไว้ปลูกให้งอกงามตามลำดับ เก็บขยะเปลือกผักผลไม้ทำปุ๋ยแทนดินได้ ผสมน้ำซาวข้าว น้ำปัสสาวะ ให้อาหารทางใบพืช แทนดินก็ดีค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสุรีนารถ ราชแป้นทำน้ำสกัด ทำปุ๋ย พลังศีล ใช้เอง
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นายกิตติ สิริพณิชพงศธร
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เดินทางไปทำงานเนื่องจากระยะไม่ไกลจากที่ทำงานพัก รู้สึกว่าเป็นแรงเหนี่ยวนำ ทำให้มีคนเดินตาม เช่นกัน ถึงจะไม่กี่คนแต่ถือว่าดี
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์พี่งพาตนเองด้วย เกษตรอินทรีย์ แปรรูปของกินของใช้ พึ่งพาตนเองได้ แบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นได้
นายกิตติ สิริพณิชพงศธร
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชตัดแต่งลำต้นไผ่ ปลูกผักหวานบ้าน
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นายกิตติ สิริพณิชพงศธร
นายกิตติ สิริพณิชพงศธร
นางเกษร อินต๊ะปัญญา
นายกิตติ สิริพณิชพงศธร
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ถางหญ้า เตรียมปลูกข้าวไร่
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกผักทานเองและแบ่งปันเพื่อนบ้านได้ด้วย
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ดูแลพืชที่ลองปลูก เริ่มจากต้นง่ายๆเช่น อ่อมแซบ กับวอเตอเครส ตอนนี้เริ่มแตกยอด 40%
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์เก็บผักบุ้งในร่องส่วน ไว้ทำกับข้าว
นางนบชุลี เสาวนา1. ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เช่นปลูกผัก ปลูกผลไม้ 2. ทำน้ำยาล้างจาน/ ทำน้ำยาสระผม 3. ทำปุ๋ยพลังศีล น้ำสมุนไพรในตัวผสมกากน้ำตาล
นางพิกุล วันจันทร์ทำน้ำหมัก ทำน้ำยาล้างจาน ได้ประหยัด ลดสารพิษ
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ใช้เศษอาหาร วัชพืช และน้ำปัสสาวะ เป็นปุ๋ย
นายประสิทธิ์ เชยชมทำน้ำสกัดใจที่บริสุทธิ์ชีวิตพอเพียงและมิตรดีพลังศีล
นางภัคภร จันทราสกุล
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติทำน้ำยาล้างจานซักผ้ายาสีฟันใช้เองทำปุ๋ยหมักใช้ปลูกผักกินเองและทำอาหารเจแจกค่ะ
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษากสิกรรมไร้สารพิษ
นางสุมา ไชยช่วยใช่เซษผีกมาทำปุ๋ย ทำน้ำหมักใช้เองจากผลไม่เพื่อทำน้ำยาล้างจานและยาล้างจาน
นางรมิตา ซีบังเกิดปลูกข้าวในถุงเป็นข้าวหอมมะลิสุราษษฎร์ธานีและข้าวดอยภูผาฟ้าน้ำนำเปลือกมะนาวจากงานศพที่ไปช่วยงานนำมาต้มแล้วกวนเป็นน้ำยาเอนกประสงค์แบ่งปันให้ญาติไปใช้
นางสาวรสริน สังข์เกื้อไม่ชื้อเสื้อผ้ามาใช้ ใส่ผ้าไม่กี่ชุด ปลูกต้นกล้วยที่บ้าน
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายทำกสิกรรมไร้สารพิษ ทำน้ำหมัก น้ำสกัด หมักปุ๋ยเอง ด้วยน้ำปัสสาวะกับเศษผักผลไม้ ประโยชน์ที่ได้รับ ประหยัดเงิน ซื้อน้อยเท่าที่จำเป็น
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยขุดหลุมเตรียมทำอาคารที่พักผู้เข้าอบรม ประโยชน์ที่ได้รับทำให้ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมมีที่พัก
นางสุรีนารถ ราชแป้นทำปู๋ยพลังศีล ลดค่าใช้จ่าย
นางสาวสมทรง นาคแสงทองใช้ชีวิตพอเพียงอยู่ในศูนย์เรียบง่ายมีความสุขในการปฏิบัติ อละเป็นผู้ร่วมงานบางชิ้นของการที่ในหมู่กลุ่มทำน้ำยาเอนกประสงค์ ร่วมเป็นผู้เก็บล้างภาชนะจัดเตรียมเพื่องานครั้วต่อไป
นางสาวสมทรง นาคแสงทองช่วยงานผลิตภัณฑ์ ในหมู่กลุ่มและใช้ประโยชน์ร่วมกันในศูนย์ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้สารพิษที่ดีมีประโยชน์และสัมผัสได้ในทุกเหตุการณ์ในการใช้งานด้วยใจที่บริสุทธิ์
นายสุนทร คำเหลืองปลูกพืชผักไว้กิน ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยเลิกใช้สบู่ที่ถูตัวตอนอาบน้ำหลายเดือนแล้ว สุขภาพดีขึ้นไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้กินแผนปัจจุบันสองปีกว่าแล้ว
นางศิลามณี ศรีบุญเรือง1.ทำกสิกรรม2.ทำน้ายาล้างจาน3.ทำปุ๋ยกมัก4.ทำน้ำหมักสมุนไพร5.ทำน้ำสกัดพลังศีล
นางจำปา ลัคณาสถิตย์ทำน้ำหมัก ทำน้ำสกัด ทำปุ๋ย ทำยาสีฟัน ประหยัดอยู่อย่างเรียบง่ายชีวิตคนเราเท่านี้มันก็มีความสุขแล้ว
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยเสียสละแรงกาย มาบำเพ็ญบุญที่ภูผาฟ้าน้ำ
นางสาวรัตนา กิจเกื้อกูลเพาะถั่วงอกทานเอง
นางอรทัย สุทธิเสน
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกพืช ปลูกผัก ทำปุ๋ย ประโยชน์ที่ได้รับได้กำจัดขยะในบ้านโดยการนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยพืชสดได้ปลูกพืชปลูกผักที่จะนำมาทำเป็นน้ำผักผลไม้ปั่นและน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นกินเองแล้วยังนำมาเป็นสัมมาอาชีพเด้วย
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชปลูกตะใคร้ 5หลุม ปลูกเสาวรส 3ต้น
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล
นายคมเวช หงส์เชิดชัยทำกสิกรรมปลูกอยู่ปลูกกินแบ่งปันพืชผัก กับผู้สูงอายุใกล้บ้านท่านไม่สะดวกเดินทางไปไหน เป็นกำลังใจระลึกถึงกัน
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ปลูกข้าวไร่ ปลูกถั่วลิสง
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์มีส่วบได้บำเพ็ญกับพี่น้องที่สวนเก้าทำน้ำยาล้างจานด้วยใจที่ผาสุกค่
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เก็บผักไร้สารพิษมาปรุงอาหารให้พี่น้องรับประทานค่ะ
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เลือกใช้ของที่มีก่อนจะคิดซื้อของเข้ามาใหม่ ไม่ตกเป็นเหยื่อของการตลาด
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์พึ่งพาตนเองได้จากการทำเกษตรอืนทรีย์วิถีธรนมชาติ จนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช่ในชีวิตประจำวันไม่ต้องไปซื้อ ทำให้ประหยัดได้ประฌยชน์มากๆค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตพึ่งตน 1. ที่ทำประจำคือการทำปุ๋ยจากเศษอาหารในครัวเรือน และการกวาดใบไม้ ดอกไม้ที่ร่วงบนถนน เช่น ดอกปีบ ดอกคูณ2. ทำน้ำยาอเนกประสงค์ ใช้เองและแบ่งปันเพื่อนบ้าน ประโยชน์ที่ได้รับ คือการประหยัดเงิน กำจัดขยะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน
นางสาววลัยพักตร์ ชุมทองนำใบไม้ในสวนใส่กระสอบไปเททำเป็นปุ๋ยหมักปลูกผักทานเอง หัวมัน ผักไชยา เบญจรงค์ ดาวดอย มะละกอ โกโก้ สัปปะรด โสมไทย เสาวรส อัญชัน ใบหม่อน หน่อกระวาน สละอินโด เขลียง
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาพึ่งตนทำน้ำสลัดสูตรมะเขือเทศของหมอเขียว เพื่อใช้นำไปรับประทานกับอาหารปรับสมดุลของร่างกาย
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เก็บผักบุ้งที่ปลูกไว้ทานเอง รู้สึกภูมิใจที่พอจะปฏิบัติได้ แม้เป็นจุดเล็กๆ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองอยู่บ้านพึ่งตนใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เรัยบง่าย ตามที่มีใช้ใบ้าน ทำเองไม่ได้ก็เอาประโยชน์จากของที่มีใช้ในบ้าน
นางสาวสมทรง นาคแสงทองพึ่งตนด้วยการกินน้อยใช้น้อยเท่าที่ไม่ฝืดเคืองถึงแม้ผลิตเองไม่ได้ก็อุดหนุนสินค้าที่จำเป็นต่อสุขภาพนำมาใช้เพื่อสุขภาพกายใจที่เป็นสุขและแข็งแรงที่สุด
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชปลูกไผ่20กอ
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชไส่ปุ๋ยต้นไม้และหม่ดิน ปลูกไผ่20ต้น
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ใช้น้ำปัสสาวะ วัชพืช เศษอาหาร เป็นปุ๋ยในการทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นางรมิตา ซีบังเกิดทำบ่อแหนแดงในสวน3แปลงซึ่งมีความกว้าง1.5เมตรยาว2.5เมตร ปลูกข้าวหอมมะลิจัสมินท์ในกระสอบและถุงพลาสติกทั้งหมด41ถุง ปลูกดอกกระเจียวในกระสอบและถุง10ถุง ปลูกขิงในกระสอบ5กระสอบ ปลูกผักบุ้งในแปงงและถุงพลาสติก ปลูกต้นหอมแบ่ง1แปลงในโรงเรีอน หมักสมุนไพรไล่แมลงกับน้ำปัสสาวะ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยตัดไม้ไผ่เอาไป ปักหลักเป็นที่กันนกด้วยการครอบมุ้ง ประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้นกมากินข้าวไม่ได้
นายสุนทร คำเหลืองเพาะกล้าผัก ปลูกผักไว้กิน โดยไม่ใช่สารเคมีตัดหญ้าเอามาทำปุ๋ยหมักปลูกไม้ผล มะม่วงลากชนก มะม่วงห่าวมะนาวโห่
นางอรทัย สุธธิเสน
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยขนหินขนทรายที่ภูผาฟ้าน้ำ นำมาปรับปรุงถนน
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ปลูกดาวดอย ฟักเขียว มะเขือ
นางสาวรสริน สังข์เกื้อทำเกษตรที่บ้าน
นางสาวโอษฐ์ยิ้มพรายปลูกผัก ผลไม้กินเอง ทำน้ำหมักไ้ว้ใช้ถูบ้าน ล้างจาน และทำปัสสาวะหมักกับสาบเสือ สะเดา ขี้เหล็ก ไว้ไล่แมลง ประโยชน์ที่ได้รับ ประหยัดเงิน ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ เพราะเป็นธรรมชาติไม่มีเคมี และใช้ได้นาน
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์รดน้ำต้นไม้ ใช้เวลา 1 ชั่วโมงพอตอนค่ำ ฝนตก!! บอกตัวเองอยู่เสมอว่าถ้ารดต้นไม้ แล้วฝนตก. ดีกว่าไม่รดแล้วฝนไม่ตก
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เก็บผักที่ปลูกทานเอง แม้เล็กน้อยก็ทำให้ภูมิใจและพยายามทำต่อเท่าที่ทำได้
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เดินทางไปยังร้านอาหารด้วยเท้า ทำให้ได้ออกกำลังไปในตัว
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ทำน้ำด่าง เตรียมไว้ทำ น้ำยาล้างจาน ตอนร่อนขี้เถ้า เด็กเล่นกันสนุกมาก
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์รดน้ำต้นไม้ที่ปลูกไว้ ต้นถั่วแป๋ ตายไปหลายหลุ่ม มีเหลือแค่ 2 หลุ่ม เป็นเพราะอะไร?คิดว่าเป็นพืชเมืองหนาว ไม่ชินกับอากาศร้อน จึงไม่รอด
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ทำกสิกไร้สารพิษ ใช้น้ำปัสสาวะดื่ม และทาผิว และ ดีท๊อกด์
นางสาวอุษา บุตรพรมปลูกผักไว้ทานเองทำปุ๋ยจากเศษอาหารไว้ใช้เอง ค่ะ
นายมงคลวัฒน์ รัตนชลปลูกผักวรรณะ9และกินผักวรรณะ9ที่ปลูกเป๋นหลัก ใช้ปุ๋ยพืชสดพลังศีลเป็นหลัก แม่บ้านทำนำ้ยาล้างจานและเอนกประสงค์ใช้
นางสาวภนิดา ปิ่นมณีปลูกผักทานเอง กินง่ายอยู่งา่ยจริงๆแทบไม่ได้ใช้เงิน มาก นอกจากค่าน้ำค่าไฟ และประหยัดอดออมได้มากขึ้น
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ลองปลูกผักชนิดใหม่ แต่ล้มเหลว ยังหาสาเหตุไม่ได้ เนื่องจากเป็นหลายรอบ แต่คิดว่าจะลองใหม่
นางรมิตา ซีบังเกิดร่วมรายการพึ่งตนแบ่งปันประสบการณ์การทำไม้กวาดก้านมะพร้าวด้วยขวดน้ำยาล้างจาน ทำแปลงปลูกแตงกวา แปลงปลูกบวบ ทำแปลงปลูกผักกาดขาว ทำโรงเรือนปลูกกผักกาด เก็บขาวหอมมะลิสุราษฎร์เพื้อไว้ขยายพันธุ์ต่อไป ตัดหญ้า ถอนหญ้าแปลงผักเพื่อนำมารองก้นถงเพื่อปลูกผักต่อไป
นางเกษร อินต๊ะปัญญา
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ใช้ปัสสาวะดื่ม หยอดหู ตา จมูก หมักผม ทาหน้า ทาตตัว
นายสุนทร คำเหลืองทำน้ำยาสระผม ทำน้ำตะไคร้หอมสกัดไร่ยุง ทำน้ำโอโซนฆ่าเชื้อด้วยมะกูรุด
นางสาวรสริน สังข์เกื้อสวนปลูกผักมีแต่ต้นกล้วย คะ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองเป็นผู้ช่วย บางสิ่ง ไม่ได้ลงมือทำเอง แต่อยู่บ้านเพาะถั่วงอกพึ่งตนได้ค่ะสบายไร้กังวลทำเองกินเองได้ใจไร้ทุกข์
นางสาวสมทรง นาคแสงทองพึ่งตนด้านเพาะถั่วงอกด้วยถั่วเขียวไร้สารพิษเศรษฐพอเพียงเรียบง่าย ส่นผลิตภัณฑ์อื่นๆช่วยงานเมื่ออยู่ศูนย์
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีน้ำเอาขยะสด จากในครัวเอามาทำปุ๋ย ประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามดี
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์หมักปุ๋ยไว้ใช้เอง ลดต้นทุนในการผลิต พืชผักงดงาม
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชปลูกหมาก 15 ต้น
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์เก็บดอกแค ดาวดอย มะละกอ ใบโหระพา ที่ปลูกไว้เองมาทำอาหาร
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางภัคภร จันทราสกุลทำกสิกรรมไร้สารพิษ ทำน้ำยาล้างจาน
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีน้ำยามาเป็นปุ๋ยพืชสด ประโยชน์ที่ได้รับได้ปุ๋ยจากธรรมชาติ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์วันนี้มีผักอินทรีย์มาขาย ซื้อผักมา 2-3 อย่าง แต่ไม่ซื้อถั่วงอก เพราะคิดว่าจะหัดเพาะเอง ได้วิธีมาจากรายการพุทธชนะทุกข์ ป้าติ๋ม สวน 9 แนะนำมา
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงพึ่งตน พอเพียง กินอะไรเก้บเมล็ดไว้เพาะปลูก แจกเขาที่มีพื้นดินไปปลูกต่อ ภูมิใจ-ที่เห็น-ต้นไม้โต ทำใจ-ถ้าเขา-ต้นไม้ตาย ปลูกใหม่ หนุกดีค่ะ เพราะอยู่คอนโดโดนแดดไม่แรงนัก ไม่เป็นไร
นางสาวอุษา บุตรพรมทำน้ำยาเอนกประสงใช้เอง ทำหมักมะกูดและทำปุ๋ยพลังศิลใส่ต้นไม้ ค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์พรวนถั่วสิลสงที่ปลูกไว้ เพียงไม่กี่หลุม ใช้เวลานานเหมือนกันแฮะ (ถอนหญ้าด้วย)
นายดร.สรรเพชญ โทวิชา
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ตัดต้นผักบุ้งที่ปลูกไว้ทานเอง ทำให้ภูมิใจและรู้สึกว่าผักสดที่ตัดใหม่ๆ มีพลังชีวิตสูง
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ลองเดินทางไกลขึ้นด้วยเท้าเพื่อไปตลาด ทำให้ได้ออกกำลังกาย
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ยาสระผมที่ทำจากมะกรูดที่แช่ใต้ช่องฟรีซในบ้านหมดขวด แล้วลืมเอาในช่องฟรีซที่อยู่ข้างนอกบ้านออกจากตู้เย็นไว้เพื่อให้ละลายก่อน และยังไม่มีเวลาทำใหม่ จึงสระผมด้วยน้ำพุทธโอสถเก่าที่เก็ํบไว้โดนคนในบ้านบ่นเรื่องกลิ่นนิดหน่อย แต่ตัวเองสะอาดสดชื่นดี
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ใช้น้ำปัสสาวะ หมักผม หยอดหู หยอดตา จมูก ดื่ม
นางสาวสมทรง นาคแสงทองส่วนใหญ่อยู่ศูนย์จะแบ่งหน้าที่ตามถนัดส่วนผู้เขียนถนัดใายเก็บล้างจัดเตรียมก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการลงมือทำเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีส่วนร่วมด้วยใจที่ผาสุกยั่งยืนค่ะ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองพึ่งตนช่วงอยู่บ้านเพาะถั่วงอกด้วยถั่วเขียวไร้สารพิษ้ป็นอาหารที่พึ่งตนได้ดีสำหรับช่วงนี้ที่อยู่บ้าน
นางรมิตา ซีบังเกิดทำแปลงผักแบบโรงเรือนใหม่อีกหลังแทนหลังเก่าที่ชำรุด
นางพีระพร จันทร์มงคล1.เกิดความประหยัดทำให้เงินเหลือใช้ หรือใช้ในสิ่งที่จำเป็น2.สะดวก ทำเองตอนไหนก็ได้ ไม่ต้องไปแออัด เข้าคิวเพื่อรอซื้อ3.เกิดความแบ่งปัน สิ่งของและความรู้เราสามารถแนะนำบอกต่อแก่คนอื่นๆได้4.มีเวลาเหลือที่จะทำประโยชน์แก่ตน และผู้อื่น5.ทำให้มีความสุข ความปิติ
นางสาวรสริน สังข์เกื้อปลูกผลไม้ไว้ขาย เพื่อเลี้ยงชีพต่อไปอนาคตมี สะตอ มะพร้าวหอม กล้วย ปลูก ตะไคร้ มะนาว ชมพู่
นายสุนทร คำเหลืองทำน้ำยาสระผมด้วยใบมี้น้ำซาวข้าวมะกรูดหมักไว้ใช้สระผม ทำน้ำหมักมังคุด ทำแปลงผักปลุกผักกาด เกี่ยวหญ้ามาทำปุ๋ย เพราะกล้านาโยน ปลูกแตงกวาไว้กิน
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ย ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ปุ๋ยจากธรรมชาติ
นางจำปา ลัคณาสถิตย์พึ่งตนเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวตเรียบงา่ยทำทุกอย่างที่เราใช้ ใช้ทุกอย่างที่เราทำประหยัด
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีนำวัชพืชมาทำเป็นปุ๋ย ประโยชน์ที่ได้รับ ได้อินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์เตรียมดินใส่ถุง จะเพาะเมล็ดผัก รับหน้าฝน เพาะถั่วงอกในตะกร้า ด้วยผ้า แต่เมื่อวานยังไม่สำเร็จ วันนี้จะดูว่าจะได้กินไหม?
นางสาวอุษา บุตรพรมปลูกผักไว้ทานเองและแบ่วปันค่ะทำน้ำยาเอนกประสงไว้ใช้เองและแบ่งปันค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ฝนตก กรอกดินปลูกใส่ถุงเล็ก เพาะ พริก มะเขือ เพาะถั่วงอก ในตะกร้า ได้วิธีการเพาะจากป้าติ๋ม ส่วน 9 แต่ไม่มีเวลารดน้ำ(แบบที่ป้าติ๋มแนะนำ)จึงใช้วิธีหย่อนผ้าข้างหนึ่งลงไปในน้ำ ให้ผ้าดูดน้ำขึ้นมาบนผ้า ให้ถั่วชุ่มชื่นทั้งวัน
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เก็บเกี่ยวผักบุ้งทานและเตรียมบำรุงดินเพื่อปลูกใหม่ เนื่องจากใบเริ่มเหลือง คาดว่าขาดสารอาหาร เพราะไม่มีเวลาบำรุงดินอยู่สักพัก
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมา จะปลูก แต่จะได้ผลดีหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไป
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายทำน้ำหมักเปลือกผัก ผลไม้ น้ำหมักสาบเสือกับปัสสาวะ น้ำมันสาบเสือไว้ทาแผล น้ำหมักมังคุดกับปัสสาวะ ทำไว้ใช้เอง ไม่ต้องซื้อให้เสียเงินเพราะเรามีเองที่บ้าน
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์กสิกรรมไร้สารพิษ
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ดื่มสมุนในตัว ,ใช้ทำดีท๊อกซ์ ,ใช้หยอดหู ตา จมูก และใช้ทำหมักผม ทำให้ร่างกายแข็งแรง
นางสาวสมทรง นาคแสงทองสิ่งเหล่านี้มีผู้บำเพ็ญเป็นหลักอยู่ประจำสวนป่านาบุญ แต่ก็ได้รับประโยชน์ที่ได้ร่วมใช้บริการด้วยในศูนย์ด้วยค่ะ
นางสุมา ไชยช่วยชีวิตเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา ปราศจากเคมี
นางสาว สมทรง นาคแสงทองมีผู้บำเพ็ญเป็นประจำ ขอเป็นผู้ร่วมใช้ค่ะอ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีเอาเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ประโยชน์ที่ได้รับ เตรียมไว้ปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ทำให้ได้ปุ๋ยจากอินทรีย์วัตถุ
นางสุมา ไชยช่วยปลูกพืชผักกินเอง กินพืชผักที่มี ทำน้ำหมักสำหรับล้างผ้า อาบน้ำ ล้างจาน ประหยัดเรียบง่ายสบายๆ
นางสาวรสริน สังข์เกื้อใช้ชีวิตเพียงพอโดยไม่ชื้อเสื้อผ้า ใส่ผ้าเก่าที่ยังดีอยู่ มีประโยชน์ ใช้ชีวิต ที่เพียงพอ ไม่เปลืองคะ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีนำเศษอาหาร สดจากในครัว มาทำเป็นปุ๋ยใส่แปลงผลไม้และผัก ประโยชน์ที่ได้รับได้ ได้ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติ
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ทำความสะอาดรถด้วยตนเองแทนการนำไปที่ร้าน ทำให้ได้ออกกำลังและเลอกใช้วิธีประหยัดน้ำ
นายสุนทร คำเหลืองเพราะกล้าข้าวในถาดเป็นข้าวจ้าวมะลิขาวและมะลิดำโดยโยนลงนาไปบ้างแล้วปลูกต้นกระท้อนสองต้นบนขอบสระอาบน้ำไม่ใช้สบู่โดยใช้ผ้าเปียกชุดน้ำขัดตัวทำตามที่อาจารย์หมอเขียวสอนใช้แต่ผงสระหัวที่ผลิตเองจากใบมี่มะกรูดยาสีฟังบางครั้งใช้แปลงด้วยไม้แปลงอย่างเดียวไม่ใช้ยาสีฟันก่อนที่จะแปลงฟันใช้น้ำปัสสวะอมไว้ก่อนและก่อนนอนอมน้ำปัสสวะสองสามนาทีทุกคืนฟันก็ไม่เจ็บไม่ปวดได้ผลตอบแทนที่ดี
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ปลูกข้าวโพดหวาน 27 หลุม
นางสาวอุษา บุตรพรมปลูกผักไว้ทานเอง ทำน้ำยาซักล้างไว้ใช้เองค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายทำน้ำหมัก สาบเสือกับปัสสาวะ และหมักเปลือกส้มโอกับน้ำซาวข้าว และปัสสาวะ ไว้ฉีดไล่แมลง
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ปลูกข้าวโพดไว้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ วันนี้เดินไปดู มี่ขึ้นบ้าง แต่รู้สึกจะน้อย และวันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มอีก 1 ซอง ส่วนมะเขือที่เพาะไว้ ได้ฝน งอกงามเชียว รอโตสักหน่อยค่อยนำไปลงดิน
นางสาวสมทรง นาคแสงทองช่วยงานได้ในส่วนอื่น สิ่งเหล่านี้มีผู้บำเพ็ญ อยู่ประจำแต่ก็ใช้ผลิตภัณจากผู้ผลิตได้ด้ว