ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

การบ้านข้อที่ 5

5. "แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์" ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เช่น ช่วยเหลือสังคม ให้ความรู้ ให้วัตถุข้าวของเป็นต้น และประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร

ค้นหารายชื่อท่านได้จากกล่องค้นหา

คำนำหน้าชื่อชื่อ นามสกุล (ชื่อกับนามสกุล เว้น 1 วรรค)5. "แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์" ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เช่น ช่วยเหลือสังคม ให้ความรู้ ให้วัตถุข้าวของ เป็นต้น ประโยชน์ที่ได้รับ
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์เห็นประโยชน์ของการสานพลังของการสานพลังในการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาในโลก โดยขอตั้งศีลตั้งแต่วันนี้จะปฏิบัติ วิธีการ 5 ข้อนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่กำลังจะทำได้
นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์
นางนาฏยา ทองก้อน
นายพลศักดิ์ สุขยิ่งทำน้ำสมุนไพรไปแจกชุมชนทุกวันอาทิตย์ และดูแลผู้ป่วยที่ออกจากบ้านไม่ได้ โดยการนำอาหารไปให้พร้อมกับสมุนไพรอามิตบ์ละครั้ง
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิส่งรายการ บอกกล่าวเพืีอนๆที่มีปัญหาสุขภาพให้เข้ามาฟัง YouTube ของท่านอาจารย์หมอเขียวเนื่องจากยุคโควิดไม่ได้ออกไปพบปะใครใช้วิธีส่งใน LINE ให้กับเพื่อนดู ฟังแก้ปัญหาชีวิต แจกน้ำมันเขียวฤทธิ์เย็นที่สั่งซื้อมา
นายยศวีร์ ปิณฑะศรีวัฒน์ให้ความรู้การดูแลตนเอง การปรับพฤติกรรมให้ถูกต้องสมดุลร้อนเย็นร่างกายกับคนไข้ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น แบ่งปันยา หรือสมุนไพรให้ผู้ที่มีกำลังน้อย
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรเป็นจิตอาสาทำความสะอาดโรงธรรมวัดโพธิ์พัฒนา โดยการทำความสะอาดพระพุทธรูป ตู้พระธรรม ชั้นวางหนังสือ อย่างสะอาดเรียบร้อย
นางสาววิญญา จันทะพลได้ใช้ความรู้ในการแก้อาการเจ็บป่วยกับเพื่อนบ้านและครอบครัวบ่อยๆ ทำน้ำคลอโรด์ฟิลด์ น้ำปั่นผักผลไม้ อาหารแบ่งปันเมื่อมีโอกาส และแนะนำการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ยา
นางสาวปภาดา จีนมะเริงช่วยส่งข้อมูลให้เพื่อนได้ให้ธรรมะเพื่อนได้แบ่งบันผักที่ปลูกให้เพื่อนๆและแน่นำเพื่อนๆให้ดูแลตัวเองด้วยยาเก้าเม็ดค่ะ เจริญธรรมค่ะ
นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์
นางจารุวรรณ โกมลกุญชร
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์
นางสาวผาสุข ตันชวลิต
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวรช่วงนี้เป็นช่วงโควิท ได้แบ่งปันที่เรียนโดยส่ง วีดีโอ ของอาจารย์ ให้เพื่อนดู และแชร์ประสพการณ์ ตัวเองที่ได้ทำและได้ผลอย่างไร เริ่มที่เรา ตามบททบทวนธรรม และชวนเพื่อนมาสมัครเรียนคะ
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางสาวนาลี วิไลสัก
นางสาวภาวินี โสดายงค์ร่วมบริจาคเงินทำอาหารเจ วันเทศกาลกินเจ 10 วันค่ะ
นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลี
นายวีรวัฒน์ รงค์ภักดีช่วยเหลือสังคม
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาเอาผักที่ปลูกไปแบ่งปัน
นางสาววิญญา จันทะพล
นางสาวกัญญา​รัตณ์​ สมพุทธ​วงค์​มีน้องที่ทำงานสุขภาพ​ร่างกาย​ไม่ดีแนะนำให้น้องได้เข้ามาฟัง
นางพูนสุข พูลเพิ่มบริจาคเสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพดีและไม่ใช้แล้ว
นางทัศนีย์​ จันทามีแต่แบ่งปันแชร์​ยูทูปของอาจารย์ให้กับเพื่อนๆคนที่สนใจ
นางอรวิภา กริฟฟิธส์ได้เก็บผักแบ่งปันเพื่อนบ้าน และร่วมเข้าซูมบำเพ็ญกับหมู่มิตรดี
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษามีเพื่อนบ้านมาขอเก็บผัก
นางณัฐชานันท์ รัตนะดำรงค์ชัยช่วยเป็นผู้ประสานผู้ที่จะเข้าอบรมแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก รุ่น 1 และ 2
นางภัคเปมิกา อินหว่างแบ่งปันผลพืชผักที่ปลูกให้กับเพื่อนข้างบ้าน
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนแบ่งปันหนังสือทบทวนธรรมและคู่มือสุขภาพพึ่งตน แบ่งปันผักและอาหาร ให้ญาติๆและเพื่อนบ้าน ก่อนเข้าค่ายก็ได้สั่งซื้อหนังสือคู่มือมาแจกให้ญาติธรรม ร่วมทั้งผู้ป่วยที่มารับบริการนวดจากเราด้วยค่ะ แชร์กิจกรรมของแพทย์วิถีธรรมทางเฟซบุ๊กและไลน์ เวลานวดให้ผู้ป่วยก็แนะนำยา9เม็ดให้กับทุกท่านที่มาใช้บริการด้วยค่ะนวดฟรีค่ะ..ถ้าใครอยากให้ค่านวดก็จะให้ใส่ซองตามกำลังของแต่ละคนแล้วดิฉันก็นำเงินไปทำประโยชน์ต่อค่ะ
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ (ณิ)ได้เอาน้ำมันเขียวที่ซื้อมาแบ่งให้เพื่อนและทำบญกับพระสงฆ์ค่ะ ดีมากน้ำมันเขียวสูดรท่านอาจารย์ สาธุ
นางสาวฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์แบ่งปันเสื้อผ้าตน ไว้ที่ตู้ปันสุข หน้าบวรสีมาอโศก ทำคอร์สมหัศจรรย์กับเพื่อนญาติธรรม เป็นประจำเกือบทุกวัน (ให้เวลา ให้ความเข้าใจ ให้อภัย ให้ความร่วมมือ)
นางสาวปุณยนุช ภูมิอมรแบ่งปันอาหารมังสวิรัติ สัปดาห์ละ 1 วัน แบ่งปันหนังสือทบทวนธรรม และคู่มือสุขภาพพึ่งตนฉบับย่อ แพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 เรื่อยๆค่ะ
นางกานดา ศักดิ์ศรชัยให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาที่ได้รับมอบหมายดูแลส่งหนังสือคู่มือดูแลสุขภาพและผลิตภัณฑ์ให้ญาติผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพ และลูกเพื่อให้เขาได้ใช้เมื่อมีปัญหาใช้ความรู้วิชาชีพสอนนักศึกษาแพทย์
นายสุมิตชัย ศรีจีนดี
นางกาญจนา คงภูชงค์ตัวเองมีอาชีพตัดผ้าคะบางทีก็ทำให้ฟรีๆหรือลดให้คิดไม่แพงคะ เวลามีงานส่วนรวมแถวบ้านก็จะมีส่วนร่วมในเรื่องตัดเย็บคะ
นางสาวรัตนา ศรีธนะแบ่งกล้วยน้ำหว้า ส้มโอให้ญาติ
นางบุษกร วรรธนะภูติให้หนังสือคู่มือสุขภาพพึ่งตนกับเพื่อนบ้าน น้องสาว และคุณหมอเมื่อวันที่ไปพบคุณหมอตามนัดโดยเพิ่มหนังสือบททบทวนธรรมและเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วไปด้วยอีก2เล่ม
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงวันไปโรงพยาบาลเอายาความดันสูงให้แม่-แนะนำ 6 คนให้รู้จักแพทย์วิถีธรรม หมอเขียว แนะนำบอกต่อกระจายสื่อออนไลน์ เช่น กดไลฟ์ กดแชร์ Facebook Line Youtube ที่ทำได้ค่ะ ช่วยอัพไลน์-สั่งซื้อสินค้าตลาดวิถีธรรมใน Shopee ส่งไปให้คนติดโควิต 19 และอีกหลายคน หลายครั้งให้เขาฟรีค่ะ ชวนมาเข้าค่ายออนไลน์ และช่วยส่งข้อมูลข่าวสารดีๆเด็ดๆของอาจารย์ไปให้อัพบ่อยๆค่ะ
นางสาวสุวภัทร ชุ่มชัยยาเล่าเรื่องปรับสมดุลย์ร้อนเย็นให้ที่บ้านฟังค่ะ
นางสาวสุคนธ์ ศิลปบวรเลิศ ณ.ตอนนี้ พรุ่งเริ่มบำเพ็ญอ่านทบทวนธรรม เป็นบางวัน ค่ะ
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ช่วยเหลเกื้อกูล พี่น้อง หลานๆ ญาติๆ และเพื่อน ทั้งทางเงิน สิ่งของ และ คุยให้ปฏิบัติธรรม
นายดร.ณัฐกฤช อยู่มั่นธรรมาได้ปลูก กล้วย มะละกอ หน่อไม้ เอาผลไปบริจากให้กับ บ้านพักคนชราบางแค มูลนิธิเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ดทุดปี จะจัดงานแจกทานให้ผู้ยากไร้ ที่ ซ.เอกชัย 30 และอื่นๆมาตลอดเป็นจิตรอาสา ชว่ยสังคม เช่น ชว่ยประทศชาติ เป็นผู้ตรวจสอบการใช้งบประมาน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 4 โครงการ1 โครงการสะพานบ่อวิน จบโครงการแล้ว(3ปี)งบประมาน 3340 ล้านบาท2 โครงการขยาย การประปาภูมิภาคชลบุรี งบ 3450 ล้านบาท ระยะเวลา 2ปี 8 เดือน ทำไป แล้ว 1ปี 8 เดือน3 โครงการอุโมงน้ำบางซื่อ กทม. งบ 9600ล้านบาท ระยะเวลา 5-6 ปี พอจะเริ่มโครงการ4 โครงการขยาไฟฟ้าภูมิภาค งบประมาน 77,340 ล้านบาท เริ่มโครงการมาแล้ว 6 เดือน และมีงานอื่นๆอีกมาก
นางเรณู ไชยศรีบริจาคข้าวสารและอาหารแห้งและผักที่ปลูกหลังบ้านให้ผู้อื่น รู้สึกทำแล้วมีความสุขมากๆๆ
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์เริ่มทำน้ำ 3 พลัง พร้อมหนังสือแจกให้กับคนใกล้ตัว
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำสมุนไพรและพืชสวนครัวกับเพื่อนบ้าน
นางเอื้อมพร​ สุทธิ​อาภา​พงศ์​ได้ช่วยเหลือแบ่งปันความรู้และประสบการณ์​ที่ได้เรียนมากับผู้ที่ขอคำแนะนำ​ ​ด้วยใจที่บริสุทธิ์​ ไม่หวังผลตอบแทน เช่นสอนการบ้านให้กับบุตรของทีมงานในที่ทำงานเดียวกัน​
นางวสา ราญคำรัตน์แบ่งปันพืชผักที่เราปลูกให้ผู้อื่น และช่วยเหลือผู้อื่นโดยใช้วิชาของแพทย์วิถีธรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฯทางกายให้ผู้อื่นค่ะ
นายสุนทร คำเหลืองทำฐานน้ำหมักและฐานสุขภาพ
นางสาวกรวรรณ จันดาผลแจกผักสมุนไพรในสวนและเพาะหญ้านางหญ้าปักกิ่งแจกและสกัดน้ำหญ้านางสกัดสมุนไพรแจกคนป่วย
นางสมใจ สิทสิทธิพงษ์ช่วช่วงโควิดได้แบ่งปันข่าวสารที่สั่งมาจากของท่านอาจารย์แบ่งปันพี่น้อง ที่ที่ไปขายของตลาดนัทไม่ได้และพี่น้องที่ติดโควิด และได้และได้ทำอาหารไปส่งให้พืชผักสมุนไพรได้โทรถามอาการว่าเค้าต้องการอะไรแล้วก็ส่งคลิปของอาจารย์ให้เขาด้วยค่ะ
นางสาวจงจิตต์ อินทรีย์
นางเกษร อินต๊ะปัญญาสกัดน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น แจกให้คนในครอบครัวและญาติทุกคนได้ใช้ แนะนำประโยชน์ และวิธีการใช้ หรือ แนะนำการทำน้ำากัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นไว้ใช้เอง ยามเจ็บป่วยไม่สบายให้น้ำมันเขียวและไม้กัวชา คนในครอบครัวญาติพี่น้องเอาไว้ใช้ เมื่อรู้สึกไม่สบาย ส่งคลิปวิธีใช้ให้ลองทำตามแนะนำให้ทุกคนในครอบครัว มาดูแลสุขภาพโดยพึ่งพาตนเอง ตามหลักแพทย์วิถีธรรม ลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่ายผลผลิตในสวน เช่นกล้วยน้ำหว้า เหลือจากบริโภค แจกจ่ายให้บ้านใกล้เรือนเคียง ญาติเพื่อนฝูง โรงพยาบาล เชิญชวนให้มาศึกษาสถาบันวิชาราม เพื่อพึ่งพาตน ช่วยคนให้พ้นทุกข์
นางอรวรรณ กิจเชวงกุลให้ความรู้ปชชและสมาคมต่างๆเช่นสมาคมSME, มัคคุเทศน์ ชมรมผู้สูงอายุกาชาด BNI ชมรมอจ หมอพงษ์ศักดิ์ และรายการTNN16อยู่เสมอ ส่งแอลกอฮอลเจลและยารักษาโควิดให้ผู้ยากไร200+คน บริจาคเสื้อผ้าและเงินให้วัดและสมาคนต่างๆที่ลงประกาศ รวมถึงที่รพสงฆ์ และออกหน่วยแพทย์ไปช่วยคนไข้โควิดที่บ้าน
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงแบ่งปันน้ำสกัดสมุนไพรและกสิกรรมปลูกผักกวางตุ้งไร้สารพิษให้เพื่อน
นางสาวสัสยา วาทยานนท์ตั้งใจจะทำที่บ้านแต่ยังไม่มีความรู้จะขอรุ่นพี่มาให้ดูที่บ้านให้ด้วยค่ะ ช่วยกรุณามีรุ่นพี่จิตอาสาที่บ้านอยู่ใกล้ๆ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ บ้านช่วยสงเคราะห์ให้ความรู้ด้วยค่ะ เพื่อจะนำผลิตผลไปใช้ตามแนวทาง วิถีธรรมค้ำจุนโลก
นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลีได้ทราบความจากเพื่อนสอบถามว่าใครมียาฟ้าทะลายโจรบ้าง ก็แจ้งไปว่ามี เรานำส่งยาไปให้ โดยไม่ได้หวังว่า จะได้รับ สิ่งตอบแทน จาก เพื่อนหรือผู้อื่น
นางสาวเพชรี พรหมช่วยฝึกโยคะจิตอาสาให้กับทางสถาบันโยคะวิชาการมีที่สวนโมกข์ และมูลนิธิโรจนธรรม(ก่อนโควิดระบาด ช่วงนี้ยังงด)
นางสาวภนิดา ปิ่นมณีชว่ยน้าๆปลูกผักของเราที่งานไปแจกบ้านนูนบ้างบ้านนี้บ้านไหนขี้เกียด..ไม่ไปลูกบางทีเราปลูกให้เขาคะ ของให้แม่ไว้ใช้คะ..ด้านสังคมชว่ยเวลาที่หมูบ้านเดือดร้อนจะไปรว่มตัวชว่ยกันคะ.เช่น.ตัวอย่างน้ำทว่มเราก็จะไปชว่ยตักทรายใส่กระสอบแจกๆแบ่งๆกันไปคะ
นางสาววิลาวัลย์ โพธิปัญญาธนาจัดกลุ่มทำอาหารช่วยเหลือศูสย์ผู่ป่วยโควิดโรงบาลสนาม
นางสาวอุไร คงแก้วชวนให้น้องสาวมาเรียนรุ่นที่2ด้วยค่ั
นางสุมา ไชยช่วยแบ่งปันผงถ่าน น้ำมันเขียวให้ลูก และช่วยเหลือพ่อบ้านเวลาเจ็บป่วย ผสมน้ำสามพลังรักษาทุกโรคดีมาก แบ่งปันน้ำมันเขียวให้เพื่อนบ้าน
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์ชอบเล่าเรื่องที่ได้รับความรู้จากการเข้าค่าย และส่งคลิป กิจกรรม, คลิปสอนธรรมะ และเล่าประสบการณ์ของตัวเองที่ได้จากการเรียนที่น่าจะเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนๆที่สนใจฟังคะ เพื่อนๆ ชอบนะคะ
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรซื้ออาหาร ยา และ ทุกสิ่งที่น้าต้องการไปให้ทุกเช้า ดูแลเมื่เข้า รพ ช่วยนำสิ่งของไปให้ชาวบ้านที่รู้จักกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ มีความรู้ดีๆก็แชร์แบ่งปัน แนะนำวิธีการรักษาของอจหมอเขียวแก่ผู้ป่วย
นางสาวกมลชนก. เช้าเที่ยงทำกับข้าวแจกผู้ชาวบ้าน. ช่วงโควิดซื้อถังออกซิเจนให้ผู้ติดได้ยืมกันใช้. และทำสมุนไพรสูดดมแจกชาวบ้านช่วงที่วิกิตหนัก
นางสาวลดาวรรณ เสรีเสถียร(หุย)ช่วยตั้วเจ้เก็บขยะ แยก ขาย จ่ายเงินเขาไปอาทิตย์ละประมาณ2ครั้ง
นางสาวนฤมล วงศาบริจาคเงินช่วยโควิท น้ำท่วม แก่ โรงพยาบาล วัด หรือหน่วยงานที่ขอตามอัตภาพ เสมอทุกเดือน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตวันนี้ใน ซูม เห็นคุณวาสนามีคำถาม เนื่องจากท่านเพิ่งเข้ามาใหม่ จึงอยากจะช่วยอะไรที่เราพอจะช่วยได้ ค่ะ
นายสุนทร คำเหลืองทำฐานที่จะแช่ท้าว ต้มสมุนไพรไว้ดื่มที่แปลง โคก หนอง นาโมเดียวม.6ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
นางอรษา ชูเรืองสุขแบ่งปันความรู้จากที่ได้รับมาจากค่าย ให้กับคนใกล้ชิด ด้วยการแน่ะนำให้รู้จักผักฤทธิ์ร้อนเย็น การทำน้ำสมุนไพร ที่ถูกกันดื่ม ให้ความรู้เรื่องโทษภัยของเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และเครื่องปรุง ทำน้ำสกัดหญ้านาง ทำน้ำสกัดพลังศีล น้ำ4พลังและอาหารหมอเขียว ใครๆก็ทำและทานได้ ปรุง30%ไปฝากไปเยี่ยมไปแบ่งปัน คนที่ทานได้และคนป่วยบางคนที่ศรัทธา ใส่บาตรพระด้วยอาหารสุขภาพหมอเขียว น้ำสมุนไพรทุกเช้า อาสาทำอาหารเครื่องดื่มสุขภาพให้ผู้ป่วยที่ศรัทธาด้วยราคาถูก ไม่คิดค่าแรงทำให้ฟรี คิดแต่ค่าวัตถุดิบฯลฯ
นางสาวสุนทรี อินทรีย์ช่วยเหลือประชาชนในการบริการการฉีดวัคซีน
นางดรุณี อินทนิล​อาสาเป็นครูปฏิบัติการอารยเกษตรโรงเรียนนาวังศึกษาวิช ถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่10 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง​ด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง
นายเหรียงไกร เฮงประเสริฐกำลังทำน้ำสมุนไพรแจก น้ำสามพลังพุธร พร้อมกับหนังสือบททบทวนธรรม สุขภาพพึ่งตน เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว
นางพรนภา บุรณศิริแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคือทำน้ำสมุนไพรน้ำผักผลไม้ปั่นไปให้ครอบครัว ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านรวมทั้งให้คำแนะนำเกียวกับการทำอาหาร การดูแลตนเองและนำหนังสือบททบทวนธรรม,และคู่มือสุขภาพพึ่งตนไปแจกจ่ายให้ด้วยช่วยเหลือสังคมในฐานะที่ตนเองเป็นทีมสื่อแพทย์วิถีธรรมได้มีโอกาสทำงานทีมสื่อได้มีรายการตอบปัญหาทางซูมรายการค่ายสุขภาพออนไลน์และแพร่หลายข่าวสารด้านแพทย์แผนไทย วิถีธรรมค้ำจุนโลกให้วัตถุข้าวของเช่นน้ำมันเขียวทนังสือบรมทบทวนธรรมและหนังสือคู่มือสุขภาพพึ่งตนให้หแก่ครอบครัว เพื่อนบ้านและชาวโลกโดยการสื่อทางซูมด้วยการจัดค่ายสุขภาพออนไลน์ การจัดค่ายพระไตรปิฏกซึ่งมีการสอนทำอาหาร ทำยาทำน้ำสมุนไพรสกัดให้แก่ชาวค่ายทั่วโลก ซึ่งไม่เคยเห็นว่ามีหน่วยงานใดทำได้ครบถ้วนและทั่วถึงเช่นนี้มีทั้งธรรมมะและกายบริหารด้วยแล้วยังได้เห็นผลลัพธ์ที่ชาวค่ายได้รับจากการแสดงความคิดเห็นด้วย
นางอัญชลี โสภาบำเพ็ญและช่วยเหลืองานสังคมเช่นงานวัด งานบุญต่างมาโดยตลอดตามโอกาสและวาระที่เข้ามา และปี 2550 เกิดวิกฤตชีวิตขายของเงินเชื่อไว้ตามเก็บเงินไม่ได้ ประมาณ สองแสน และมีเพื่อนมายืมเงินไปหลักหมื่น ตามทวงคืนเขา แต่เขาแย่ไม่มีจ่าย สามารถวางใจได้ตั้งแต่ตอนนั้น ว่าเราอาจจะเคยติดหนี้เขาไว้เขาเลยมาตามเอาคืน ล่าสุดก็ทำน้ำสกัดแจกเพื่อนบ้าน ผักผลไม้ที่บ้านก็แบ่งปันเพื่อนบ้านและเพื่อนๆที่มาเยี่ยมเยียน สังคมที่บ้านยังแบ่งปันกันค่ะ และได้ใช้ความรู้การกดจุดเส้นลมปรานช่วยเหลือเพื่อนบ้าน 2 ราย เขาก็บอกอาการดีขึ้นและได้ให้คติธรรมกับเขาให้เขาสำนึกผิดและขออโหสิกรรมกับการกระทำที่ผ่านมาที่เขาเองที่ได้ทำกรรมไม่ดีมาแล้วทำให้เกิดโรคนั้นๆ เขาก็ยินดีรับและสำนึกได้แล้วขออโหสิกรรม
นางนปภา รัตนวงศาได้ให้คำแนะนำน้องที่เข้าค่ายในการปฏิบัติตัวได้แบ่งผักให้คนงานที่มาทำงาน
นางสาวนภัสส์นัญท์ มาตย์คำมีเป็นจิตอาสากู้ภัยวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็น จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ค่าย รพ.สต.บ้านหนองไผ่ อ.วาปีปทุม เป็นจิตอาสาจัดค่าย ที่ วัดบ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ ช่วยทำน้ำสกัดฤทธิ์เย็น แจกประชาชน ที่ฉีดวัคชีน บำเพ็ญในห้อง zoom
นางสุรางค์ โยโกยามา( บุญเผื่อน)ส่งข้อมูลสุขภาพและข้อมูลข่าวสารที่มีดระโยชน์ต่อเพื่อนๆ รวมถึงวิชชารามเละใบสมัครแพทย์ไทยวิถีธรรมค้ำจุนโรคให้เพื่อนต่อ
นางสาวธัญญ์นิธิ ภักดีชนทำบุญร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน ให้โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
นางสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งแบ่งปันมะเขือพวงและสมุนไพรให้เพื่อนบ้านคะ
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณได้แบ่งปันน้ำสกัดให้ท่านที่มาหาที่บ้าน ท่านมีอาการออกร้อน (ท่านเคยผ่าตัดมะเร็งเต้านมให้คีโมเมื่อ8-9ปีที่แล้ว) ท่านมาแบ่งซื้อน้ำมันเขียว จึงได้แบ่งปันน้ำสกัดเปล้ากับสาบเสือให้ท่านไป (ตอนนั้นยังไม่ได้ทำน้ำสกัดย่านางกับใบเตย) บอกวิธีให้ท่านผสมน้ำแล้วหยดน้ำมันเขียว ลงไป เคาะๆ ก่อนแล้วค่อยดื่มท่านก็กลับมาบอกว่า กินไปสักพักก็รู้สึกคลายจากที่แน่นๆอก แน่นท้อง ก็ยินดีกับท่านที่ท่านมีอาการดีขึ้น อย่างน้อยทำให้เราได้รู้ว่า สิ่งที่เราทำเองได้นั้น เป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่นได้ด้วยเช่นกัน
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
นายเจษฎาพงษ์ ชำรัมย์ถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรต้าน Covid -19 สูตรแมงลัดคาให้กับชุมชนในเขตอำเภอสตึก อำเภอแคนดง อำเภอนาโพธิ์ อำเภอหนองหงส์ อำเภอปะคำ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็นแจกหนังสือทบทวนธรรมให้กับลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้าน
นายมานิตย์ แสนเกษมใช้ที่สถาบันส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัดยายร่ม
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชช่วยเหลือสังคม วัดความดัน เจาะเลือดตรวจเบาหวาน แบ่งปันผักเหลือจากทานบ้าง
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์
นางสาวสุคนธ์ ศิลปบวรเลิศอ่านบททบทวนธรรม ค่ะ
นางสาวปภาดา จีนมะเริง(ซินดี้)แบ่งผักไร้สารพิษแบ่งคนข้างๆบ้านค่ะ
นางเพ็ญศรี อิทธิมาแบ่งปันจากการทำสวนครัวหน้าบ้านให้เพื่อนบ้านได้เก็บกินได้ ช่วยดูบิดามารดาที่เจ็บป่วยให้หายทุกข์ใจด้วยการุให้อ่านหนังสือที่ได้รับจากชุดชุบชีพช่วยชาติ หนังสือทบทวนธรรม นวดให้ท่าน ดูแลอาหารการกินให้ท่านคลายความเจ็บปวด ในสังคมก็ร่วมทำกิจกรรมต่างๆด้วยใจที่เป็นสุขตามหมู่มิตรดี
นางสาวผาสุข ตันชวลิตพิจารณาผัสสะที่เข้ามาในชีวิตประจำวัน
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลแบ่งต้นไม้ให้เพื่อนบ้าน
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ เมือวานวันที่ 30/30/64 ใช้เวลาประมาณ 3 ชม 30 นาที ในการช่วยเพื่อน นักเรียนโยคะแบบดั้งเดิม ดูท่า ปรับท่าให้ถูกต้องตามที่เรียนมา เพื่อเพื่อนๆจะนำไปประกอบการทำวิดืโอส่งครูบาอาจารย์ ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ให้โอกาสเราได้ทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาด้วยอึกทางหนึ่ง
นางสาวณฐมน วงค์ภักดีให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโดยการเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ การเข้าซูม การรับชมรายการ และปัญหาสุขภาพ
นายสุมิตชัย ศรีจันดีแบ่งบันผักไร้สารพิษให้เพื่อนบ้าน
นางภัคเปมิกา อินหว่างแนนำพ่อบ้านกัวซา อาการไม่สบายจากปวดฟันอาการแวดฟันก็หายไป
นางวสา ราญคำรัตน์แบ่งปันสิ่งที่ตนมีให้ผู้อื่น ช่วยเหลือผู้คนที่เขาเจ็บป่วย เท่าที่เราช่วยเขาได้อย่างเต็มที่
นางสาวณฐมน วงค์ภักดีแบ่งปันความรู้เรื่อง พวธ. ให้กับเพื่อนจนเพื่อนสามารถช่วยเหลือพ่อที่ป่วยได้ และเพื่อนได้มาศึกษา พวธ. ในค่ายออนไลน์
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวร
นางกานดา ศักดิ์ศรชัยอนุโมทนากับนักศึกษาและจิตอาสาในกิจกรรมทาง Zoom
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยวันนี้ได้แบ่งปันน้ำสกัดฤทธิ์เย็นให้กับคุณป้าท่านหนึ่งซึ่งท่านมีอาการตาพร่าๆมัวๆแล้วท่านไปหยอดตา ท่านก็บอกว่า เย็นสบาย
นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)
นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือ
นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองให้ค่ะจิตใจที่เบิกบานช่วยเหลือในด้านธรรมะของอาจารย์โดยเผยแผ่คำสอนของอาจารย์ออกไปด้วยยา๙เม็ดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นธรรมะพาพ้นทุกข์ของอาจารย์ค่ะและแบ่งปันด้วยจิตเมตตาค่ะ
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์
นางสาวอุไร คงแก้วชวนเพื่อนบ้าง..น้องสาวบ้าง..มาเรียนรู้ในห้อง
นางนปภา รัตนวงศาแบ่งปันความรู้กับผู้เข้าอบรมค่าย พตฎ ครั้งที่2 ทั้งพูดคุยโดยตรง และคุยทางไลน์
นางสุมา ไชยช่วยมีเพื่อนถามข้อมูลเกี่ยวกับการส่งการบ้าน
นางสุขสุมน นีระพันธุ
นางสาวชยารัตน์ รัตนเสน
นางสาวนิตยาภรณ์ สุระสาย
นางอรวิภา กริฟฟิธส์์
นางสาวชยารัตน์ รัตนเสน
นางสาวจาริณี กวีวิวิธชัยตอบคำถามผู้ที่โทรมาปรึกษาความเจ็บป่วย
นางสาวอรุณรัตน์ ไกรลาศศิริ
นางสาวพวงบุปผา หนูรักบริจาคเงิน แจกหนังสือธรรมะ
นางสาวอรุณรัตน์ ไกรลาศศิริ
นางสาวจาริณี กวีวิวิธชัยการประสานงานทำค่าย เป็นการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน
นางสาวนวลนภา ยุคกันตพรพงษ์บำเพ็ญร้านค้ากองบุญตอบปัญหาสุขภาพทุกวันไม่เน้นขายแต่เน้นการรักษาโรคโดยเฉพาะให้ยาเม็ด8กำลังใจเสริมให้ยิ้มก่อนลาจากไป
นายเมธา ว่องวิวัฒน์ไวทยะให้คำปรึกษาการดูแลตนจากการป่วยเส้นเลือดสมองแตก
นางภัคภร จันทราสกุลแจกน้ำสมุนไพร ทำอาหารมังสวิรัติแจก
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมประจำพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บำเพ็ญกิจกรรมพี่เลี้ยงกลุ่ม ๕ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ และสายด่วนถาม-ตอบสุขภาพกายใจวันจันทร์
นางภัคภร จันทราสกุลแจกอาหารมังสวิรัติฟรี เทศกาลกินเจ
นางสาวณฐมน วงค์ภักดีเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้สมัครค่ายออนไลน์ โดยให้คำแนะนำช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ซูมสายด่วนฯ ให้คำปรึกเรื่องสุขภาพกาย ใจ เป็นพิธีกรในรายการสายด่วนฯ
นางณัฐพร คงประเสริฐบำเพ็ญจิตอาสา ร่วมกับ พี่น้องทีมสาธารณสุข ในการช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตแCOVID-19 นำหนังสือคู่มือสุขภาพพึ่งตน หนังสือทบทวนธรรม น้ำสามพลัง นำ้มันเขียว จากชุดชุบชีพช่วยชาติแจก ผู้ป่วยและทีมพี่น้องบุคคลากรทีมสาธารณสุข
นายพลัฏฐ์ รัตนวชิรินทร์แจกหนังสือบททบทวนธรรมทั้งคนรู้จักและคนอื่นๆทั่วไปและส่วนกลาง ,บริจาคทรัพย์, note book ให้อจ.และส่วนกลาง
นางประคอง เก็บนาคแบ่งปันพืชผัก ผลไม้ ให้แก่ญาติมิตรตามแต่กำลังที่เรามีอย่างต่อเนื่อง
นายเมธา ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
นางสาวณฐมน วงค์ภักดีแบ่งปันหนังสือทบทวนธรรม หนังสือคู่มือสุขภาพพึ่งตน หนังสือคู่มืออาหาร พวธ ให้กับ ผู้เข้าอบรม (น้องเลี้ยง)
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีลช่วยแนะนพวิธีการดูแล สุขภาพด้วยตัวเองเพื่อพึ่งตัวเอง ช่วยแนะนำและทำวิธีกดจุดลมปราณ การกัวซาและการปรับสมดุล ร้อน เย็น ตลอดจนแนะนำ ผลิตภัณฑ์ คู่มือหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนสื่อ เว๊ปไซท์ ต่างๆ ของแพทย์วิถีธรรม
นางสุขสุมน นีระพันธุ์
นางพรนภา บุรณศิริ
นางสาวสุพร สุดงามการช่วยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การแบ่งปันข้าวของที่ไม่จำเป็นใช้ การเก็บผัก
นางพรนภา บุรณศิริ
นางสนทยา กันทะมูล
นางสาวสันทนา ประวงศ์ช่วยแนะนำองค์ความรู้หลักยา 9 เม็ด ให้ครอบครัวน้าที่ติดเชื้อโควิด มากักตัวอยู่ที่บ้าน
นางพรนภา บุรณศิริ
นายมงคลวัฒน์ รัตนชลแบ่งปัน พืชผักผลไม้ ส่งข้าวสารไร้สารพิษ แนะนำการดูแลสุขภาพด้วยยา9เม็ดให้ผู้ที่สนใจศรัทธาตามโอกาสที่ที
นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจนช่วย ตอบสายด่วน ด้วยความเมตตาปรารถนาดีอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่น
นางวณิชชา จันทร์จรัสวัฒนาแจกอาหารขนมมังสวิรัติ ทุกวันพระ หน้าร้าน
นางสาวประภัสสร วารี1. เข้าร่วมรายการสายด่วน ทุกวัน และในวันพุธ ได้เป็นทีมงานจัดรายการ2. ให้คำปรึกษามารดาและพ่อบ้านในการดูแลสุขภาพ และให้คำปรึกษาผู้เข้ามาสอบถามในสายด่วน
นางสาวนางสาว ศิริพร คำวงษ์ศรี1. บำเพ็ญเป็นพี่เลี้่ยงแนะนำการดูแลรักษาตนเองพึ่งตน ให้กับผู้เข้ารับการอบรม2. บำเพ็ญงานเบื้องหลังและเบื้องหน้าในรายการสายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย3. บำเพ็ญสาธิตการใช้ชีวิตพอเพียวด้วยกสิกรรมคนเมือง และการทำยาอเนกประสงค์แบบไม่มีฟองใช้เอง4. บำเพ็ญร่วมทำรายการครัวหมอเขียว เพื่อแนะนำเมนูอาหารสุขภาพ และการพึ่งตนด้วยยา 9 เม็ด5. บำเพ็ญงานวิจัยผู้ดูแลตนเอง ด้วยศาสตร์พึ่งตนเอง เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 โรคอื่น ๆ และผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน6. แบ่งปันน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นให้กับครอบครัวและผู้ที่รู้จัก เพื่อภูมิต้านทานในร่างกาย7. ทำฐานอบสมุนไพรในครอบครัว เพื่อขับพิษและป้องกันเชื้อโควิด 19
นางสาวภูเพียรธรรม กล้าจนช่วยเหลือแบ่งปันในหมู่กลุ่ม ช่วยงานหมู่กลุ่มในส่วนที่ทำได้ ช่วยทำกิจกรรมการจัดค่ายออนไลน์ในปัจจุบัน
นางณัฐพร คงประเสริฐในสถานการณ์โรคโควิด19 ระบาดหนัก ได้อาสาช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนร่วมกับทีมสาธารณสุขในภาครัฐ ในการทำงานช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนให้ได้รับการช่วยเหลือ คลายทุกข์ในชีวิตได้ด้วยการบูรณาการข้อดีของศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้แนะนำ ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการและยินดีรับความช่วยเหลือนั้น ๆโดยเฉพาะการบูรณาการใช้ศาสตร์แพทย์วิถีธรรม ใช้ยาเม็ดเลิศ ยาเม็ดหลัก ยาเม็ดเสริม มาปรับสมดุลทั้งกายใจของตนเองและผู้ที่ศรัทธา ทำให้จิตใจผาสุกขึ้นตามลำดับได้นำน้ำสามพลังจากสวนป่านาบุญ 3 และสวนป่านาบุญ 9 มามอบให้กับผู้ป่วยโควิดในศูนย์พักคอยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ช่วยให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นอย่างอย่างดี ไปร่วมทำงานฉีดวัคซีน ตรวจหาเชื้อเชิงรุกด้วยความไม่ประมาท ประสานติดต่อให้คำแนะนำสืบสวนสอบสวนโรคกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19 ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ จัดหาบริจาคหนังสือ ชุดชุบชีพช่วยชาติ ร่วมกับหมู่มิตรดี มอบให้ ผู้ป่วย COVID-19 ทีมงานสาธารณสุขและครอบครัว ในเขตที่รับผิดชอบ
นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็นได้ให้คำแนะนำเพื่อนท่านนึงที่ท่านไม่ถนัดการใช้เครื่องมื่อสื่อสาน อิเล็กทรอนิกส์
นางสาวอ้อน สุลักษณะสมุนไพรกินแก้โรคพากินสัน
นางสาวอ้อน สุลักษณะ
นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจนช่วยตอบคำถามสายด่วน
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์วันนี้ได้นำน้ำ 3 พลัง และหนังสือฝากไปให้ป้าของน้องที่ทำงาน เพราะทราบว่าท่านก็ศึกษาและติดตามฟังท่านอาจารย์หมอเขียวอยู่
นางสาวอรสา โนททองแบ่งปันกับข้าว และผลไม้ให้น้องที่ทำงาน
นายเิอกศิริ ตันติศรีไกรแสงบริจากงบหนังสือทบทวนธรรม1000เล่มแรกที่มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแจกแก่ผู้เข้าค่ายฯ
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุล
นายคมเวช หงส์เชิดชัย
นางสาวดุสิดา ตั้งธีรภัทรประสานและหางบประมาณปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ช่วยแนะนำและให้ความช่วยเหลือผู้พิการหญิงในวัยเจริญพันธุ์ไม่ให้เกิดปัญหาทับซ้อน ช่วยเหลือแนะนำผู้พิการให้มีการศึกษาและการประกอบอาชีพในการดำรงชีพ เขตเทศบาลตำบลสูงเนิน และเทศบาลตําบลหนองน้ำใส จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวเสริมสรี ชวานิสากุลส่งช่องทางการติดตามค่ายสุขภาพไปให้เพื่อน โดยพยายามลดความหวังว่าเพื่อนจะต้องเข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยการพิจารณาเรื่องวิบากกรรม ชีวิตใดจะได้รับสิ่งใดย่อมเป็นไปตามวิบากดี-ร้ายที่แต่ละชีวิตสั่งสมมา
นางวารุณี เกตุพงศ์สุดา*ได้เปิดไลน์ชมรมสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเพื่อเป็นการเชื่อมต่อสึ่อสารระหว่างข่าวคราวแพทย์วิถีธรรมที่ไทยส่งให้ทางอมริกา และเป็นช่องทางได้แนะนำช่วยเหลือพี่น้องในกลุ่มเรื่องการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์อีกทางหนึ่ง*1จัดค่ายสุขภาพ1วันเต็มเดือนละ1ครั้งแจกสมุนไพรกลับบ้านท่านละ1ต้น2จัดและร่วมจัดค่ายพระไตรปีฏกปีละ2ครั้ง อาจารย์และทีมงานมาบรรยาย3จัดค่ายอาหารสุขภาพปีละ1ครั้ง5จัดค่ายกสิกรรมไร้สารปีละ1ครั้ง6เปิดโรงบุญแแจกน้ำสมุนไพร อาหารและให้ความรู้ยา9เม็ดตามวัดเต่างๆปีละ5-6ครรั้ง7จัดค่ายนอกสถานที่ตามที่วัดเชิญมา 1 ครั้ง8ออกบูธสุขภาพสมาคมพยาบาลปีละ1ครั้งเผยแพร่แพทย์วิถีธรรมแจกหนังสือและน้ำมันเขียว และแจกน้ำสมุนไพรให้หมอและพยาบาลต่างชาติและไทย9ช่วงโควิดระบาดที่อเมริกาไม่มีหน้ากาก ได้ทำหน้ากากแจกทุกวัดทั่วอเมริกา แจกพี่น้องจิตอาสาทุกที่และแจกผู้สุงอายุและเด็ก และบุคคลที่หาหน้ากากไม่ได้10แจกสมุนไพรฟ้าทลายโจรให้กับผุ้ติดเชื้อและติดโควิดที่ติดต่อมาทุกรายและให้ความรู้การดุแลตนเองในช่วงโควิด11แจกพืชผักสวนครัวให้ไปปลูกช่วงโควิดมาตลอดระยะเวลาที่ยังมีโควิด พร้อมแนะนำการทำเพอร์มา12ส่งสมุนไพรสดให้ผุ้ป่วยที่ต้องกาารนำไปใช้ดุแลตนเองและแนะนำการดุแลตนเองทุกที่ในอเมริกาที่ขอมา13 แจกหนังสือทบทวธรรมท่านที่สนใจ14แบ่งปันพืชผักให้จิตอาสาและญาติมิตร15 ทำน้ำพริกตามนโยบายอาจารย์เพื่อให้คนหันมาทานผักมากขึ้น ขายส่งทุกรัฐ รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อมอบให้อาจารย์ไว้สร้างโรงทำน้ำมันเขียวมี อ ยได้ร่วมกันกับจิตอาสาสร้างสังคมแบ่งปันช่วยเหลือในหมุ่มิตรดี สร้างความดีให้เกิดขึ้นในจุดเล็กๆสังคมเล็กๆที่อเมริกาเท่าทีมมโอกาสบำเพ็ญ "ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้"
นางดาวรุ่ง บัวแก้วดูแลพี่สาวมากขึ้น เช่น นวด กัวซา ชวนพี่สาวไม่ทานเนื้อสัตว์
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์งานจิตอาสา แพทย์วิถีธรรม การให้ความรู้ในการแปรรูปสมุนไพร การแบ่งปันสมุนไพรผู้ป่วยในการพึ่งตนเอง
นางสาวอาภรณ์ ดิษฐบุตร
นายชัยวัฒ์ ประพัฒน์รังษี
นายพืชผล ไชยบุบผาทำ
นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ1.เป็นวิทยากรร่วม โดยไม่รับค่าตอบแทน หรือหากจำเป็นต้องรับ ตามโครงการที่จัด ก็จะบริจาคคืนให้ทีม จอส.พวธ.ในพื้นที่เพื่อนำไปทำประโยชน์ต่อไป2.ได้ตอบปัญหาสุขภาพ กับผู้ที่ติดตามซักถามเกี่ยวกับ การปฏิบัติตัวตามหลักพวธ. เฉลี่ยวันละ 3-4ราย
นางจิตรา พรหมโคตรสิ่งที่ปฏิบัติคือ1.ทำให้ดูใช้องค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรมของการเลิกกินเนื้อ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งก็ได้พิสูจน์ให้ญาติพี่น้องและคนในชุมชนได้เห็นและยอมรับ และมีเพื่อนข้างบ้านเริ่มปฏิบัติ ลด ละ เลิกกินเนื้อสัตว์ได้ไปตามลำดับตามฐานของท่าน2.ทำน้ำสมุนไพร(น้ำเขียว)แจกฟรี กับญาติ เพื่อนข้างบ้าน และทำน้ำมันสาบเสือ หนังสือบททบทวนธรรมแจกฟรีในงานศพ2.ในช่วงเกิดโควิดได้รับมอบหมายประสานงานร่วมบำเพ็ญโครงการแบ่งปันชุดชุบชีพของแพทย์วิถีธรรม จัดสรร ข้าว น้ำมันเขียว น้ำถ่าน คู่มือสุขภาพพึ่งตน หนังสือบททบทวนธรรมแก่ผู้ป่วยติดโควิด
นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรี - บำเพ็ญงานรายการสายด่วนตอบคำถามสดเรื่องสุขภาพ- บำเพ็ญเบื้องหลังกองถ่ายครัวหมอเขียว เพื่อเผยแพร่การทำอาหารสุขภาพ- บำเพ็ญรวบรวมงานวิจัยโควิด เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการดูแลสุขภาพพึ่งตน ว่าได้ผลจริง สามารถหายจากอาการโควิดได้ด้วยการทำยา 9 เม็ด
นางลักขณา ไชยรัตน์แนะนำวิธีดูแลอาการไม่สบายเบื้องต้นแก่คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เช่น เป็นไมเกรน เป็นไข้ แนะนำให้ดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ดื่มน้ำมากขึ้น ทานอาหารที่ดี พืช จืด แบ่งปันอาหาร และทรัพย์เล็กน้อยแก่ลูกศิษย์เป็นระยะ
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์1ช่วยเหลือเพื่อนที่ป่วยโดยให้ดื่มน้ำพลังศีล จนดีขึ่น2แบ่งปันขนใให้ลูกชาย2คนของคนที่เราล้างรถด่วย เอาจักรยานญี่ปุ่นที่เราไม่ต้องใช้แล้ว แต่จะเกิดประโยชนและกำลังใจกับเด็กสองคน เลยขี่ไปให้เขาและบอกว่า เขาเป็นเด็กดีช่วยพ่อแม่ทำมาหากิน และขอกอดเด็กทั้ง สองคน มีความสุขมากครับ3.แนะนำแพทยวิถีธรรมให้เพื่อนอีก3คน ส่งข้อมูลเรื่องโปรตีนจากถั่วดีที่สุดในโลกเพื่อให้เขาได้เห็นสิ่งที่แตกต่าง4.ชวนเพื่อนอีกคนมานั่งฟังอาจารยหมอบรรยายที่ค่ายด้วยกันแบบสบายๆ
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้เอาผักที่ปลูกเองมาแบ่งปันพี่น้องบ้างและได้เอาหนังสือทบทวนธรรมกับหนังสือสุขภาพพึ่งตนมาแจกพี่น้องที่สนใจ
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้แบ่งปันผักที่ปลูกเอง​และได้แจกหนังสือทบทวนธรรมกับหนังสือสุขภาพพึ่งตนให้แก่ท่านที่สนใจ
นางสาวนมลชนก แก้วเกษฝึกมาเป็นจิตอาสาเสียสละทำงานฟรี (ฝึกไม่เสพการเอาแต่ใจตัวเอง)ลดกิเลสในตน(ฝึกกล้า ยินดี ที่จะไม่ได้ดั่งใจหมาย) ช่วยทำกิจกรรมการงานที่ดีงามร่วมกับหมู่มิตรดีอย่างเต็มที่ ทำดีที่ทำได้ ไม่วิวาท อย่างรู้เพียร รู้พัก ให้ดีที่สุด ปรารถนาดีต่อกัน มีน้ำใจ เกื้อกูล ช่วยเหลือ แบ่งปันด้วยความจริงใจ มาอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำ ฝึกที่จะทำตามมติหมู่มิตรดี เสนอดี สลายอัตตา ฝึกยอม ลดอัตตา***ฝึกที่จะให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้***
นางนิตยาภรณ์ สุระสายบำเพ็ญเป็นวิทยากร
นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ- เป็นวิทยากรร่วมจัดกิจกรรมโดยไม่รับค่าตอบแทนแต่หากต้องรับเพราะเป็นโครงการ ก็จะบริจาคคืนให้ จอส.พวธ.ในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามเหมาะควร- ทำกสิกรรมไร้สารพิษผลผลิตที่ได้ก็ได้แบ่งปันญาติมิตร- ได้ทำน้ำสก้ด และได้แบ่งปันให้ผู้ที่มีปัญหาได้ใช้
นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจนทำแนวกั้นน้ำศาลาซาวปี๋ เนื่องจากฝนตกหนัก
นางวารุณี เกตุพงศ์สุดา
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลให้โอกาสเพื่อนพูด โดยพากเพียรลดละความอยากความหวังว่าท่านต้องพูดให้ได้ดังใจเรา
นางวสา ราญคำรัตน์เสาร์นี้มีเด็กมาเรียนภาษาอังกฤษฟรีที่บ้าน เสร็จแล้วก็พาเขาไปส่งที่บ้าน ได้กล้วยจากเพื่อนบ้านก็แบ่งปันให้อีกบ้านได้กินบ้าง
นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)ด้วยการได้ช่วยพูดให้พี่น้องที่ท่านศรัทธาในแนวทางปฏิบัติของเรา (ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญาเพื่อลดความโลภ ความโกรธ ความหลงไปเป็นลำดับ)ได้พากเพียรที่จะลด ละ กิเลสตามเพราะท่านเองก็อยากพ้นทุกข์ ช่วยพูดให้กำลังใจพี่น้องที่ชีวิตท่านยังต้องชดใช้วิบากอยู่ให้คลายจากความท้อแท้ ให้ได้มีกำลังใจที่จะลดความทุกข์ลงด้วยการตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติเพื่อลดละกิเลสเหตุแห่งทุกข์ ด้วยใจบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เต็มกำลัง และใช้สติคอยดูแลควบคุมใจตัวเองไม่ให้ไปร่วมในทุกข์หรือเข้าไปแบกทุกข์นั้น ทำอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่น ช่วยได้ก็ช่วย ช่วยไม่ได้ก็วาง เพราะเชื่อว่าคนทุกคนมีกรรมเป็นของๆตน เมื่อเรามุ่งหมายให้เกิดดีและพยายามทำเต็มที่แล้วจะเกิดดีได้มากน้อยแค่ไหนก็วางใจ เพราะใครจะได้รับอะไรมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกุศลอกุศลของแต่ละชีวิต
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวนงลักษณ์ สมศรีช่วงที่อยู่อิตาลี จะนำของใช้ ของแห้ง มาแบ่งปันให้ขาวต่างชาติ ที่ไปทำงานในอิตาลี และแบ่งปันประสบการณ์การดูแลตัวเองตามหลักแพทย์วิถีธรรมกับชาวอิตาลี โดยการไปจัดค่ายเล็กๆ และกับเพื่อนคนไทยบางท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 63 ได้มาบำเพ็ญ ที่ภูผา ฟ้าน้ำ อยู่ฐาน น้ำสมุนไพร ผักสดผลไม้ปั่น ผักลวกปั่น นมธัญพืช ก็ได้อานิสงค์ที่พี่น้องช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลพืชผัก ทำให้เก็บมาเตรียม เป็นสมุนไพรให้อาจารย์และพี่น้อง ประมาณ 700 ท่าน รับประทานกันทุกวันค่ะ
นางดรุณี อินทนิล​แบ่งปันกล้วยหอมให้เพื่่อนร่วมงาน ให้คุณลุง น้อง คุณพ่อ บริจาคเงิน 200บาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดและน้ำท่วมผ่านศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง บริจาค1000บาทให้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติลุ่มน้ำโขง ช่วยเอามื้อสามัคคีแปลงคุณหนุ่ม ที่อำเภอภูกระดึง เลย
นางสาวสมทรง นาคแสงทองแบ่งปันด้วยธรรมะโดยการเผยแผ่ธรรมะที่อาจารย์สอนบรรยายโดยส่งกระจายให้ผู้ทีามีทุกข์ใจอยู่ค่ะ และ แบ่งปันอยู่เนืองนิจด้วยการเห็นประโยชน์ในทุกด้าน
นางสาวสมทรง นาคแสงทองทำอะไรทำด้วยใจช่วยห่อข้าวเพื่อแบ่งปันบ้างเป็นบางครั้ง เพื่อแบ่งเบาภาระด้วการเก็บถังพาสติกมาล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมด้วยใจี่เห็นประโยชน์ด้วยการแบ่งเบาภาระในหมู่กลุ่ม เมื่อ มีปัญหาของเพื่อนตองการความช่วเหลือทำทันที และทำงานฟรีไม่มีเงื่อนไขเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
นางสาวลักขณา แซ่โซ้วเป็นจิตอาสาร่วมจัดค่าย "แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก"
นายสุมิตชัย ศรีจันดี
นางสาวนาลี วิไลสัก
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งได้ใช้ยาเม็ดที่2ของแพทย์วิถีธรรมกัวซาขูดพิษขูดลมให้พี่สาวก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19พอพี่สาวได้รับวัคซีนพี่สาวบอกว่าหมอปล่อยยาแล้วร้อนวูบไปถึงปลายมือปลายเท้าเลยมีอาการแค่ตึงที่ฉีดยาอาการอื่นไม่มีคะ
นางสาวปัญญาวันทน์ กันทะขู้แนะนำให้ญาติ ๆ ดื่มน้ำผัก มีผักผลไม้แบ่งปันญาติ เพื่อนบ้าน
นางสาววันเพ ตั้งสกุลวงศ์ช่วยทำความสะอาดที่อยู่อาศัย และ ล้างชามเท่าที่เราทำได้ค่ะ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีร่วมทำงานกับหมู่กลุ่มปลูกข้าวในสวน 9
นางดอกไม้ ปวะบุตรมะละกอที่ปลูกออกลูกดก ได้แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน สมำ่เสมอทุกสัปดาห์ ดอดดาวเรืองนำไปไหว้พระที่วัด ไม่ขาย ใบตองกล้วย แบ่งให้คนที่อยากได้ น้ำปั่นสมุนไพรให้เพื่อนๆที่ป่วยได่ลองใช้และสอนวิธีวันที่1ตค.64 ได้ไปเยี่ยมผป.เบาหวานที่เท้าเป็นแผลปฏิเสธการตัดเท้า ได่ขอคำแนะนำจากพี่เลี้ยงและมิตรดี ไปดูแล โดยใช้น้ำสกัดฤทธิ์เย็น พอกแผลไว้ ทำได้เท่าที่ได้ จากที่ผป.อายุมากและหลายโรค สอนวิธีแก่ญาติ และติดตามผล แผลตอบรับการรักษา ผป.นอนหลับพักผ่อนได้ แล้วจะเพียรต่อไปปัญหา ภูมิไม่มากเพราะถนัดทางแผนปัจจุบัน ตงต้องให้เวลาได้ฝึกฝนต่อไป ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาตื
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)
นางสาวอรรถ์ธัชศร พิมพ์ศรีจิตอาสาบันทึกธรรมช่วยอริยะบุคคลท่านหนึ่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ค.ศ.2015-ปัจจุบันนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการทำงานบริจาคทำบุญทุกเดือนเดือนไหนซ็อตก็ละไว้ พยายามระลึกรู้และปฏิบัติในทางที่ไม่เห็นแก่ตัวต่อญาติมิตร เท่าที่จะทำได้เห็นและอ่านผ่านสายตา ได้ยินทางหู ถึงถ้อยคำหยาบคายในสังคม ตั้งจิตว่าจะไม่ถูกสังคมกลืนกินจะไม่พูดคำหยาบคาย ลามกฟังบรรยายจากอาจารย์หมอเขียวเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลังในการเพิ่มศีลมากน้ำ3พลังที่ได้รับมา ส่งต่อให้พี่สาวใช้
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ แบ่งปันด้วยการห่อข้าวทุกช้าวที่สวนป่านาบุญ9
นางกัญจนา อบรมชอบปลูกผักไร้สารพิษให้พี่น้องได้กิน
นางสาวนิตยา สุเมธากุลวัฒน์แบ่งปันพืชผัก ผลไม้ ร่วมกิจกรรมสายด่วนสุขภาพพึ่งตน
นายกิตติ สิริพณิชพงศธรซื้อขนมแจกลูกน้องในร้าน
นายยุทธนา อินหว่างแบ่งปันผลผลิตเพื่อนบ้าน
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ห่อข้าวแบ่งปันทุกวันที่สวนป่านาบุญ9
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์นำเสื้อผ้าที่เหลือใช้ไปแบ่งปัน
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลเล่าแบ่งปันเรื่องราวการล้างกิเลสด้วยใจผาสุก อธิบายให้ดี่ที่สุดเท่าที่ทำได้ ท่านใดจะเข้าใจอย่างไรเป็นไปตามธรรม
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์
นางเกษร อินต๊ะปัญณาแบ่งผลไม้ ที่ปลูกเองให้เพื่อนบ้าน
นางสาวนธกานต์ สุวรรณทำน้ำมันกัวซาสาบเสือแจกพี่น้องและชาวบัานที่รู้จักค่ะ
นางสาวนัฏฐา พิมาพันธุ์ศรีแบ่งปันความรู้ด้านไอทีให้กับหมู่มิตรดี และสื่อสารธรรมะและสาระโลกุตระทางออนไลน์ผ่านช่องทางโซเชียล เช่น ยูทูบ เฟซบุ๊ก
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มบำเพ็ญอยู่ภูผาฟ้าน้ำค่ะ
นายนาย พงศกร เนาว์ประโคน
นางวสา ราญคำรัตน์แบ่งผักในสวนให้เพื่อนบ้าน แบ่งผลไม้ที่ซื้อมาเยอะก็แบ่งปัน
นางสุภัค กิมใช่ย้งต้มน้ำสมุนไพร แจก เพื่อน ที่ทำงาน และคนเป็นโควิด รับปรึกษาปัญหา ทางใจของคนที่อยู่ในภาวะ ยากแค้นทุกคน ปลอดภัยดี สุขภาพจิตเบิกบานขึ้น
นายมงคลวัฒน์ รัตนชลดูแลแนะนำผู้ป่วย
นางวันยา เรียนจันทร์แบ่งปันองค์ความรู้ สู่ ชุมชน กับ หน่วยงานพัฒนาชุมชน อ.ท่าตูม จ.สรินทร์ (เป็นลูกจ้างเหมาบริการของรัฐ 1 ปี)1.เป็นวิทยากรและครูพาทำ เรื่อง สุขภาพพึ่งตนด้วยสมุนไพร2 เป็นวิทยากรและครูพาทำ เรื่อง คนมีน้ำยา ทำน้ำยา ล้างจาน ซักผ้า อเนกประสงค์ ด้วยสมุนไพร3.เป็นวิทยากรและครูพาทำ เรื่อง กสิกรรมไร้สารพิษ แปลงเพอร์มาคัคเจอร์ น้ำหมักจุลลินทรีย์ จุลินทรีย์พลังศีล ทำดินหมักด้วยเศษอาหารแบ่งปันวัตถุ ข้าวของน้ำสมุนไพรปรับสมดุล น้ามันเขียว หนังสือ ข้าวสาร พืชผัก ตามโอกาส ที่ทำได้ค่ะ
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มบำเพ็ญอยู่บนภูผาฟ้าน้ำเป็นหลัก
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์ช่วยเหลือคุณแม่ย่าซื้อของ และเป็นเพื่อนคุย
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์แบ่งป็นความรู้สึกดี ๆ กับคุณแม่สามี
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงตัดผักที่ปลูกแบ่งให้บ้านแม่บ้าง
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีมอบของที่ระลึก แด่ท่านผู้เกษีณอายุราชการ 24 ท่าน(น้ำมันเขียวตรีมรกต ท่านละ 1 ขวด)
นายสมยศ ภัทรกุลโชติพรช่วยบริจาคเงินและสิ่งของผู้ประสบอุทกภัย
นางเวียงทอง นุ่นภักดีช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันโดยนำหนังสือบททวนธรรมหมอเขียวไปมอบให้วัดที่บ้านจำรวน 20 เล่ม เพื่อพระนำไปแจกคนที่ไปวัดซึ่งเราเห็นคนที่ไปวัดได้หนังสือกลับบ้านมาอ่านเราก็ยิ้มค่ะเห็นเขาตั้งใจอ่านเราก็ยินดี และได้ให้ยายข้างบ้านอ่านแล้วยายชอยมากมาบอกว่าเป็นหนังสือที่ดีมากใช้ประยชน์ได้อ่านแล้วสบายใจ และได้แจกน้ำมันเขียวแกคุณยายแถวบ้าน5 คนค่ะ นะหนังสือบททบทวนธรรมไปบริจาคที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี และให้ผู้ป่วยฟอกไต2 คนค่ะ
นางสาววาสนา ศรีเพ็งช่วงโควิคเลยไม่ค่อยได้ไปใหนแต่ก็ได้ช่วยพี่ข้างบ้านดายหญ้าได้ไปรวมคนทำความดีถวายวันเกิดพระราชินีทำความสะอาดที่ประชุมหมู่บ้านและล่าสุดไปทำความสะอาดที่ประชุมของหมู่บ้านอีกค่ะ
นางสาวอุษา บุตรพรมทำสวนเล็กปลูกผัก แบ่งปั่นญาติๆ และเพื่อนๆ ค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายจากที่เราเป็นชาวสวน ผลิตผลที่ได้มีมากอยู่พอที่จะแบ่งปันผู้อื่นได้ เช่น กล้วย มะละกอ ทั้งดิบ และสุก ก็จะให้เพื่อนบ้าน หมออนามัย อสม. และผู้ที่มาเยี่ยมเยือนก็แบ่งปันเสมอ นอกจากนี้ ก็ให้ความรู้กับคนที่มีปัญหาสุขภาพ ก็ให้คำแนะนำพร้อมให้หนังสือสุขภาพพึ่งตน หนังสือบททบทวนธรรม น้ำมันเขียว ผงถ่าน แก่ผู้ที่เจ็บป่วยในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งให้หมออนามัยนำหนังสือสุขภาพพึ่งตนที่ได้สั่งมาเพื่อแจกจ่ายที่ รพ.สนาม ที่จะได้อ่านได้เรียนรู้ต่อไป ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ค่ะ
นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือแคร่แบ่งปันต่อเนื่องพร้อมโรงบุญเป็นระยะๆ
นายธนวินท์ อินทนิล
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลยินดีให้พี่น้องได้บำเพ็ญโดยไม่ต้องหวังให้ท่านพูดได้ดังใจเรา
นางวสา ราญคำรัตน์แ่บ่งผักให้เพื่อนบ้าน
นางทัศนีย์​ จั​นทา​แบ่งปันน้ำกัด​ และแนะนำข้อมูลดีๆของ​แพทย์​วิถีธรรมให้ผู้อื่น​รู้จัก
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยแบ่งปันช่วยเหลือลูกจ้าง
นางจิราภรณ์ ทองคู่ให้ความรู้ยาเม็ดที่ 6 ผ่านสื่อทางหมอเขียวทีวี
นายอุกฤษ กาลายีแจกน้ำฆ่าโควิด..ใช้พ่นแทนแอลกอฮอล์
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ
นางอินต๊ะปัญญาแบ่งปันผักผลไม้ในสวน ให้เพื่อนบ้านส่งคลิปธรรมะ บททบทวนธรรมให้คนในครอบครัวได้ศึกษา
นางสาวคูณทิพย์ วงษฺ์สุวรรณ
นายพระมหาสมศักดิ์ กิตฺติธมฺโมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ทุก3เดือน
นางสาวสุพรสุดงามแจกหนังสือโควิท19 จำนวน10เล่ม หนังสือของแพทย์วิกีธรรมอื่นๆ3เล่ม ให้คำปรึกษาผู้ป่วย3ท่าน
นางดรุณี ​อินทนิล​แบ่งปันเมล็ดพันธ์ุ กระเจี๊ยบแดง น้อยหน่า ฟักลูกยาว ดาวกระจาย ถั่วขอ บวบ กิ่งพันธ์ุมันเหลือ ไชยา ให้พี่น้องเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติลุ่มน้ำโขง
นางทัศนีย์​ จันทาให้น้ำสกัด​ น้ำมันเขียวและผงถ่านให้เพื่อนทำยา4พลังทาน
นางสาวภัทราพร จุ่นหัวโทนทำอาหารเจแบ่งปันทุกวันอังคาร
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลพากเพียรยินดีกับผู้ที่ได้สนทนาธรรมกัน ด้วยการเห็นความสมควรแห่งธรรม
นางสาวอาภาพร จุ้ยยิ้มเมื่อมีผู้ที่ต้งการความช่วยเหลือ ก็เกิดความยินดี เต็มใจ ทุกโอกาส ทุกเวลา ทุกสถานที่ ที่เราจะสามารถทำได้ ตามกำลังที่เราจะทำได้ ถ้าเกิดความอึดอัดหรือไม่สบายใจ เกินกำลังก็จะไม่ทำ
นางวสา ราญคำรัตน์แบ่งผักที่เราปลูกให้เพื่อนบ้าน ใช้การกัวซาขับพิษให้เพื่อน ที่เราดูแล
นางธมกร พลสุวรรณ- เลี้ยงอาหาร ขนม น้ำ เด็กกำพร้าที่ .. 1.สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแถวสี่แยกตึกชัย 2.สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแถววัชรพล 3.สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและสตรีไร้ที่พึ่ง แถวดอนเมือง 4.ส่งขนม อาหารแห้ง ไปให้เด็กชนกลุ่มน้อยที่ รัฐฉาน ดอย 30 เป็นต้น
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลแบ่งของให้เพื่อนบ้าน แบ่งปันของให้เพื่อนบ้าน ส่งไลน์แนะนำเพื่อนๆ
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลแบ่งฟ้าทะลายโจรให้เพื่อนบ้าน
นางเรณู ไชยศรีซื้อข้าวสารและอาหารแห็งให้ผู้อื่นที่ไม่มีกิน โอนเงินให้เด็กยากจน 500 บาท ให้แล้วมีความสุขทางใจมากๆๆค่ะ
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)
นางทัศนีย์​ จันทายังทำไม่ค่อยได้
นายพลเอกอนันตร์ บุญรำไพตีองมีคุณสมบัติ 7 ประการดังนี้ ดี เก่ง แกร่ง กล้า พร้อมทำ เสียสละ และจิตอาสา
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา
นางเวียงทอง นุ่นภักดีช่วยให้คำแนะนำกับคุณอากุหลาบเกี่ยวกับการทำยา9 เม็ดและการวางใจค่ะ
นางสมใจ สิทธิพงษ์
นางพรจรัส. ไชยวุฒิทำกับข้าวแจกคนยากจนที่รู้จัก ช่วยเหลือครอบครัวยากจนและติดโควิดค่ะ
นางสาวปภาดา จีนมะเริง(ซินดี้)ได้แบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนมา
นางสาวภนิดา ปินมณีดิฉันเอาเรื่องราวของแพทย์วิถีธรรม..มาบอกเล่ากับคนในขุ่มชนที่หมูู่ย้านคะ และชว่ยทำความสะอาดย้านที่เขาน้ำทว่ม..ชว่ยเลือสัตว์ที่หนีน้ำท่วม..แมวจอนหนีน้ำมาแม่ทั้งแม่ลูกๆคะรับเลี้ยงดู
นาง[email protected]โทรให้เพื่อนมาที่บ้านแบ่งขนุนลูกใหญ่กินไม่ทันและเพื่อนปรับทุกข์ให้คำปรึกษาคำแนะนำซึ่วเพื่อนไม่อนุญาตให้เผยแพร่
นายวีระยุทธ สังข์เมืองแบ่งหัวเชื้อน้ำหมักให้เพื่อนที่สนใจไปขยายพร้อมแนะนำวิธีการฯ
นางนาง วิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชได้ช่วยเหหลือผู้ป่วยให้ความรู้ด้วยยา9เมล็ดทำอาหารแบ่งปันผู้ป่วยเเละเพื่อนบ้านให้สมุนไพรเป็นต้น
นางดรุณี​ อินทนิล​แบ่งปันมะนาว2ตะกร้า วางไว้ที่หน้าร้านพอเพียงอำเภอโนนสัง และหน้าร้านครูพิรยศ บ้านหนองตานา
นางสาวยวงคำ ไชยวุฒิทำน้ำย่านาง น้ำผัก แบ่งปัน ใส่บาตร แบ่งคนที่รู้จักดื่มทั้งที่ป่วยและไม่ป่วย หลายๆบ้าน แนะนำคนที่เป็นมะเร็งดื่มน้ำย่านางจนการรักษาได้ผลดีมาหลายคน รวมทั้งคนที่เป็นไทรอยด์ เบาหวาน ความดัน เชื้อราที่เล็บ
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์ตั้งโต๊ะหน้าบ้าน (โอกาส วันสำคัญๆ ปีละ 3-4 ครั้ง) ให้แบบไม่หวังผล "ไม่เอาอะไรจากใคร" - แบ่งปันพืช ผัก สมุนไพร ผลไม้ตามฤดูกาล เมล็ดพันธุ์ และ ผลิตภัณฑ์นำ้มันเขียว หนังสือสุขภาพ ข้าวสาร ดอกเกลือ เป็นต้น - ร่วมกิจกรรมกับเทศบาล "ปลูกผักที่บ้านฉัน แบ่งปันที่บ้านเธอ"- ส่งพืช ผัก ผลไม้ เมล็ดพันธุ์ให้ ญาติ พี่น้อง หมู่มิตรดี ต่อเนือง ตลอดทั้งปี- แนะนำการนำยา 9 เม็ดให้กับผู้ที่สนใจ- "ทำให้ดู อยู่ให้เห็น" เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามหลักพวธ.ให้กับสมาชิกในครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนบ้าน ชุมชน
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลแจกหนังสือ ทบทวนธรรม คู่มือสุขภาพพึ่งตน น้ำมันเขียว น้ำสกัดฤทธิ์เย็น ยาฟ้าทะลายโจร
นางวสา ราญคำรัตน์วันนี้เจอคนที่มีอาการปวดตึงที่แขนยกไม่สะดวกจึงช่วยนวดกดจุดให้ ขามีปัญหางอลำบากจึงช่วยโดยไม่รับเงินทั้งที่เขาให้สบายใจกับการช่วยฟรี เมื่อวานเจอคนแก่ปวดชามือชาเท้าก็ช่วยทำน้ำสมุนไพรร้อนเย็นให้แช่และมีคนข้างบ้านคุณยายเข้ามาถามว่ามาทำถามใครหรือยังมองเราอย่างดูถูกนี่เองที่อาจารย์บอกทำดีให้คนดูถูกให้ได้ตอนแรกที่สัมผัสอาการนั้นจิตก็มีอาการขัดใจเหมือนกันสักพักจิตก็บอกว่าเขาไม่รู้และก็ไม่เคยเห็นก็หายขัดใจชว่ยคนให้พ้นทุกข์เราก็สุขใจ
นางสาวประวีณา ปรัชญคุปต์พยายามเต็มกำลัง ที่จะให้ความรู้ สาขาการพึ่งตนเองของอาจารย์หมอเขียวพระผู้คนโดยรอบ เริ่มจากผู้ช่วยทันตแพทย์ในคลินิก ความพยายาม ชักจูงให้ลดละ เนื้อสัตว์ โดยอ้างประเด็นเรื่องโควิด เป็นหลัก แต่ก็ต้องปล่อยวางให้เป็นเช่นกัน คนหลายคนต้องเห็นโลงศพถึงหลั่งน้ำตา แต่เราก็ทำหน้าที่เต็มที่ไม่ท้อ แต่ต้องเป็นพรหมสี่หน้าอย่างที่อาจารย์หมอเขียวบอกถ้ามีโอกาสบอกใครก็จะบอก ศาสตร์ของอาจารย์หมอเขียวให้เขาฟัง มีศรัทธาว่า ถ้าคน มาศึกษาและปฏิบัติ ศาสตร์ของอาจารย์หมอเขียวมากขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมที่ยกระดับจิตใจขึ้นมามากจริงๆ ให้มีการฆ่าสัตว์ ไม่มีการเบียดเบียนสัตว์ ไม่ต้องดิ้นรนหาเงินทอง ฉ้อโกงตลบตะแลงกันและกัน จะเป็นสังคมที่เรียบง่าย เพื่อในการยกระดับจิตใจ ในทางอริยะ ขึ้นไปได้เรื่อยๆตอนนี้ได้สั่งหนังสือคู่มือสุขภาพพึ่งตน มา มากพอสมควร ก็ว่าจะเอาไปวาง ที่คลินิก แพทย์ของคุณแม่ แล้วก็เอากล่องวางไว้ด้วย ให้หยอด 10 บาท ค่าหนังสือ ตอนแรกว่าจะแจกฟรี แต่เปลี่ยนใจเพราะว่าถ้าของฟรีคนมักไม่ค่อยเห็นค่า แต่ถ้าได้จ่ายเงินแม่แค่ 10 บาทก็ยังรู้สึกว่าเป็นเงินของตัวเอง ก็เลยตัดสินใจว่า ใช้วิธีให้หยอดเงิน 10 บาทดีกว่า เงินส่วนนี้ก็จะได้วนมาซื้อหนังสือเพื่อไปวางอีก
นางสาวผาสุข ตันชวลิตให้ความรู้เรื่องการทำโยคะ ให้คนงานที่บ้านเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง เนื่องจากทำงานบ้านเยอะค่ะ อาการปวดหลังดีขึ้นทันที หลังจากทำ คนงานที่บ้านได้งดเว้นเนื้อสัตว์ตามเรา เป็นอานิสงส์แห่งสนิทานสูตรจริงๆค่ะ
นางสมใจ สิทธิพงษ์
นางสาวนิรมล ทองชอุ่มช่วยเหลือสังคมคือถุงข้าวแจกแจกข้าวสารน้ำยาเอนกประสงค์น้ำสกัดเย็นน้ำมันเขียวหนังสือและให้คำปรึกษาเมื่อเวลามีผู้มาขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์และจะไปช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเวลาท่านป่วยไปกัวซานวดให้น้ำยาเอนกประสงค์ให้น้ำมันเขียวให้ข้าวสารให้หนังสือ
นางสาวนิรมล ทองชะอมแบ่งปันด้านปัญญาความคิดกับผู้ที่โทรมาปรึกษาเรื่องสุขภาพหรือไปถึงบ้านว่าจะเอาน้ำยาเอนกประสงค์น้ำมันเขียวข้าวสารน้ำสกัดเย็นหนังสือทบทวนทำไปให้แล้วปกติแบ่งปันเป็นสิ่งของก็มีหุงข้าวไปแจกแจกข้าวสารแจกหนังสือแจกน้ำมันเขียวแตกน้ำสกัดอยู่เป็นประจำตามโอกาสและเวลาประมาณเดือนละ 1 ครั้งให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ให้แล้วไม่หวังแม้แต่คำขอบคุณรอยยิ้มหรืออื่นๆเป็นสุขที่สุขที่สุดในโลก
นางสาวสำรวย รัตตนะ1. แนะนำเพื่อนสนิทเรื่องผัก ผลไม้ ฤทธิ์ร้อน ฤทธิ์เย็น2. ร่วมจัดกิจกรรมสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย
นางสาวสำรวย รัตตนะ1. ร่วมกับพี่จิตอาสาซื้อข้าวสารแพทย์วิถีธรรม หนังสือทบทวนธรรม และของใช้เช่นเกลือ น้ำมันเขียว น้ำสมุนไพรสกัดฤทธิ์เย็น ฯลฯ แบ่งปัน ญาติและเพื่อนๆตลอดถึงโรงเรียนที่ตนเองเคยทำงานและร่วมกับเพื่อนหุงข้าว ทำอาหารแบ่งปันชาวบ้านในชุมชนทุกวันพระและโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลาแต่ตอนนี้งดไป2. ร่วมจัดกิจกรรมสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยในกลุ่ม 6
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนให้ความรู้แชร์ทางไลน์และเฟซบุ๊ก บอกคนรอบข้างถึงการเข้าค่ายและชวนคนมาเข้าค่ายด้วยค่ะ แบ่งปันผักไชยาที่ปลูกให้เพื่อนบ้าน ช่วยเหลือผู้สูงอายุเช่นไปกดเงินที่ตู้ให้ ไปธุระให้ค่ะ
นายธนวินท์ อินทนิล
นายพลเอก อนันตร์ บุญรำไพแจกจ่ายสเปร์ดับกลิ้นปาก มีหมายเลข อย.กำกับ ให้กับ ทหารและครอบครัวททาร 4 เหล่าทัพ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ทำหนังสือขอมา เราจึงจัดวิทยากรไปบรรยายให้ด้วย เช่น อบต.ขามป้อม จ.อุบลราชธานี มีราษฎร 1หมื่นคน.ที่เข้าโครงการธรรมนูญสุขภาพของ อบต. เป็นต้น
นางประคอง จันทร์ตรีทำน้ำสมุนไพรปรับสมดุลแจก ปลูกฟ้าทะลายโจรไว้หน้าบ้าน มีคนมาขอไปกิน เราก็บอกวิธีการกิน และมีคนถอนต้นไปก็มี วันนี้ก็มีคนมาถอนไปอีก แจกใบย่านาง รางจืด สด แนะวิธีทำและดื่ม สำหรับคนที่เค้าสนใจค่ะ
นางประคอง จันทร์ตรัพูดคุยเรื่องสุขภาพ การทานอาหาร
นางสาวยวงคำ ไชยวุฒิแบ่งปันข้าวสารแก่คนจน แบ่งปันน้ำย่านาง น้ำผักปั่น แนะนำคนเป็นมะเร็ง เข่าเสื่อม ดื่มน้ำย่านางและกินอาหารฤทธิ์เย็นให้สมดุล
นายคมเวช หงส์เชิดชัยแจกบททบทวนธรรม คู่มือสุขภาพพึ่งตนฉบับย่อ น้ำมันเพียว. ยาฟ้าทะลายโจร แบ่งปันความรู้ดูแลสุขภาพ เช่น. สวมแมส ล้างมือ เว้นระยะ ห่าง ไม่จำเป็นไม่ออกจากบ้าน
นายคมเวช หงส์เชิดชัยร่วมรายการสานด่วนถามตอบปัญหาสุขภาพ ช่วยหาคำถามในรายการ
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลแบ่งต้นตำลึงหวานให้เพื่อนบ้านไปปลูก
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล เอาขนมเจไปฝสกเสมียนที่ออฟฟิศ
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลแบ่งปันความรู้การดูแลสุขภาพ แบ่งปันธรรมให้ท่านสบายใจ ส่งรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ 35 ไลท์ทุกเช้า
นางสาวคมเวช หงส์เชิดชัยแบ่งปันธรรมะท่านอาจารย์หมอเขียวทุกเช้าสู่สังคมรวม35ไลท์ทุกเช้า
นางสุขสุมน นีระพันธุ์ได้ทำน้ำสมุนไพร และปั่นผลไมัที่บ้านและแบ่งให้เพื่อน
นางสาวป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์มีพืชผัก ผลไม้ ต่างๆก็แบ่งปันที่น้องในหมู่ แพทย์วิถีธรรมตามชุมชน สวนต่างๆ ที่พี่น้องเราอยู่เฝ้าดูแล เช่นที่สวน 3 สวน 9 ภูผาฟ้าน้ำเป็นต้น และไปให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเอง กับเพื่อนบ้าน และผู้ที่สนใจตามหน่วยงาน รัชกาลต่างๆ
นางสาวสัสยา วาทยานนม์อาหารไปให้ยามที่ทำงานทาน แบ่งผลไม้ให้ยามทานทั้ง 2 ป้อมยาม
นางสาวนงนุช พาสนาโสภณ
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรบริการเพื่อน รุ่นน้อง คนรู้จักด้วยใจที่บริสุทธิ์แบ่งปันอาหารที่มีให้คนที่ต้องการบ้าง
นางวสา ราญคำรัตน์แ่บ่งผักให้เพื่อนบ้านกิน
นางสุทิศา พรมชัยศรีชงกาแฟในโรงทานที่วัดใกล้บ้าน
นางแน่งน้อย ใจดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว หลานสาว ซึ่งไปเลี้ยงหลาน อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ได้โทรมาปรึกษาเรื่องหลาน ที่เลี้ยงอยู่นั้น มีเม็ด ผดผื่นคัน ที่ขาพับ และใกล้ๆอวัยวะเพศ เจ็บแนะนำ ให้ใช้น้ำปัสสาวะ ของเด็ก หรือของหลานเองก็ได้ ทา ปล่อยให้แห้งก่อนถึงจะสวมเสื้อผ้า อาทิตย์นี้ โทรมาแจ้งว่า อาการดีขึ้นหายเกือบหมดแล้วค่ะ
นายนายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีลช่วยเพื่อนจิตอาสาตั้งเต๊นท์ให้บริการน้ำสมุนไพร ให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ กับผู้สนใจในกิจกรรมของแพทย์วิถีธรรม ให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องการเรียนรู้ในการดูแลตัวเอง
นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็นแบ่งปัน ประสบการณ์ในการล้างกิเลสให้เพื่อน
นางสาวสุคนธงศิลปบวรเลิศให้ความรู้ ลูกสาวบ้าง พ่อบ้านบ้าง เรื่องยาเม็ดที่7 อาหาร ที่แม่ทำให้ทาน ทุกวันว่าทำไม ไม่มีเนื้อสัตว์ ไม่เบียดเบียนเขา แล้ว เราก็จักไม่มีใครมาเบียดเบียนเรา ไม่ถูกกักขัง เราก็จะมีอิสระ ไม่ทุกข์ ไม่วุ่นวาย สงบ ดีที่สุด ค่ะ
นางสาวภัทรพร เหล่าสะพานการใส่บาตรเช้า รักษาศีล8 ให้ทานมัยสัตว์และมนุษย์ ให้ความรู้การศึกษาแก่ผู้ไร้ปัญญาไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อม และการบริจาคข้าวของที่ไม่ใช่แล้วให้เป็นทาน
นางดาวรุ่ง บัวแก้วแบางปันอาหาร ของใช้ ไปให้ผู้ทุกข์ยาก ให้คำแนะนำเพื่อนที่ป่วยให้มาเข้าค่ายของอาจารย์หมอเขียว
นางอารีย์ อ่างบุญตา-แบ่งปันพืชผักที่ปลูกเองแก่คนรอบข้าง -ให้ความรู้ที่เรียนมาจากการเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมแก่คนรอบข้าง
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาแบ่งผักที่ปลูกให้เพื่อน
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาแบ่งผักที่ปลูกให้เพื่อน แนะนำคนที่สนใจพึ่งตนด้วยยาเก้าเม็ด
นางสาวฐฐภัท รังสีธรรมแบ่งปันยาฟ้าทะลายโจรที่มีเก็บไว้ให้น้องในเครือข่ายที่รู้จักที่ติดเชื้อโควิด แชร์โพสธรรมะและคำพูดดีต่อใจให้กัลยาณมิตรได้อ่านด้วยกัน
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวรได้ให้ความรู้กับผู้ที่มีความทุกข์ โดยแชร์บททบทวนธรรม ข้อที่ตรงกับสภาวะธรรมของผู้ที่ทุกข์ ทำให้สภาวะจิตใจผู้มีความทุกข์ดีขึ้น ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ และแนะนำยา 9 เม็ด โดยส่งวีดีโอให้ที่ตรงกับเรื่องที่เค้าต้องการ และยินดีรับ คะ
นางสาวน.ส จรรญา ชุมจีด (สร้างกลิ่นศีล)ตอนนี้บำเพ็ญอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าค่ายและได้แบ่งปันประสบการณ์การดูแลตัวเองให้กับผู้เข้าค่ายไม่รู้
นางดวงใจ ชวลิตธรรมโชติรับเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องความมั่นคงปัญหาที่เกี่ยวกับ4จังหวัดชายแดนตอนใต้ทางความถี่ และประสานงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่แก้ปัญหาบริจาคทานด้วยการทำบุญที่วัดเป็นประจำ ส่วนสิ่งของหรืออาหารเมือ่มีเหตุการน้ำท่วมจะตั้งศูนย์ที่บ้านทำอาหารกล่องแจกผู้ที่เดือดร้อนค่ะ/เจริญธรรมสำนึกดี/จะพยายามให้ใจไร้ทุกข์ค่ะ
นางหนึ่งฤทัย,ไทรงามแบ่งปันผักที่ปลูกไว้ให้เพื่อนบ้านช่วยดูแลผู้มาฉีดวัคผซีนใกล้บ้านทำน้ำย่านางไปแจก
นางสาวปภาดา จีนมะเริง (ซินดี้)ได้แบ่งปันความรู้จากแพทย์วิถีธรรมและบอกต่อเพื่อน และแนะนำให้เขาใช้ปรับสมดุลยาเก้าเม็ด
นางหนึ่งฤทัย,ไทรงามช่วยแนะนำการดูแลตัวเองหลังฉีดวัคซีนด้วยสมุนไพรเย็นทีฉีดวัคซีนอู่ใกล้บ้านโรบินสัน ตรัง
นางสาววิญญา จันทะพลวันนี้ทำน้ำคลอโรฟิลด์ กินเองและแบ่งปันเพื่อนบ้าน
นางปาริชาติ จันทร์นวล1.แบ่งปันอาหารปรับสมดุลแก่ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพและญาติๆ 2.ต้มน้ำสมุนไพรถวายพระและบริการผู้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดตลอดพรรษาทุกปี3.บริจาคเงินช่วยเหลือชุมชนที่มีผู้ป่วยโควิด การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เกิดความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น การเป็นผู้ให้ย่อมได้ความสุขกว่าการเป็นผู้รับ
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นางสาว กรวรรณ จันดาผลให้ความรู้การพึ่งตน การทำใจให้พ้นทุกข์ แบ่งปั่นสมุนไพรและสกัดน้ำหญ้านางแบ่งปั่น
นางพิกุล วันจันทร์ร่วมกิจกรรมรณรงค์ โรคความดัน เบาหวาน ของชุมชน
นางสาวน.ส ชรินรัตน์ ชุมจีดทำกสิกรรมไร้สารพิษ และได้ส่งให้พี่น้องจิตอาสาและน้องเลี้ยงผู้เข้าค่าย
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์ดิฉันจะแบ่งเงินเดือนจำนวนหนึ่ง ไม่มากเท่าไหร่ เข้าบัญชีเพื่อบริจาค ถ้ามีมูลนิธิหรือโรงพยาบาล หรือใครที่สมควรจะใช้เงิน ดิฉันจะโอนเงินให้แบบเฉลี่ยๆ กันไปให้เท่าที่จิตใจรับได้ เพื่อเตรียมจิตใจตัวเองให้มีนิสัยแบ่งปันด้วยใจที่เป็นสุขคะ
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์ปกติชอบทำอาหาร ทำขนมหวาน ทำซุปจากธัญพืช และแบ่งปันให้คนข้างบ้าน อาจารย์ที่โรงเรียนลูก ลูกค้า อยู่เป็นประจำ ดีใจที่เขาได้ทานอาหารสุขภาพฝีมือเราเอง
นายสมยศ ภัทรกุลโชติพรส่งสมุนไพรไปแจกคนเป็นโรค
นางเกษร อินต๊ะปัญญาแบ่งปันผักผลไม้ในสวน ให้บ้านใกล้เรือนเคียงแบ่งเมล็ดพันธ์ุ ต้นกล้าที่เพาะไว้ เช่น มะรุม ฟ้าทะลายโจร มะละกอ ค่ะ
นายมงคลชัย วิชาธรรมจากข้อ 4 เพื่อนบ้านเป็นแผลจึงนำไปให้ลองใช้ดู ปรากฎว่า แผลหายอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันครับ
นางสาวว่าที่ร.ตหญิงอำนวยพร ดวงโสภาช่วยเหลือทางรรวัดเป็นครูจิตอาสาสอนนักเรียนทางวัดมีกิจกรรมจะไปช่วยตลอด
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์แบ่งปันโดยการให้คือให้น้ำมันเขียวกับเพื่อนร่วมงานมีความเข้ารู้สึกดีครับ
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงช่วยทำกับแม่ แม่พิการติดเตียง 92 ปี ติดเตียง สะโพกหัก 2 ข้างเ ท่าที่ทำได้ แม้แม่จะยังไม่ค่อยเห็นด้วยก็ตาม เราทำดีที่สุดแล้ว เท่าที่ทำได้แล้ววาง ใจเป็นสุข
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาเป็นครูจิตอาสาสอนที่รร.วัดสอนนร.และเป็นครูประจำชั้นด้วยค่ะทั้งวิชาภาคปกติและวิชาเลือกค่ะทำงานด้วยจิตเป็นกุศลไม่ได้ค่าตอบแทนแต่ต้องจ่ายเงินเองซื้อหรือนำของขสัญเป็นกำลังใจให้นร.ที่ทำดีเรียนด้วยค่ะประโยชน์ยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะความสบายใจ ภูมิใจดีใจได้สอนเด็กเด็กค่ะได้พัฒนาตนเองด้วยค่ะ
นางอารีย์ อ่างบุญตาแบ่งผักสมุนไพรให้คนรอบๆข้าง แนะนำการกินปรับสมดุลร้อนเย็น
นางสาวรสริน สังข์เกื้อช่วยบริจาคเงิน กับเพื่อนที่เรียนธรรมะสถานธรรม ทำอาหารเจแจกโรงพยาบาลให้กับบุคลากรที่โรงยยาบาล เจอคนที่ป่วยก็ได้แนะนำ ให้มาฟังแพทย์วิถีธรรม สาธุค่ะ
นางสาวรัตนา หลวงจันทร์ได้ทำน้ำมันสมุนไพรฤทธ์เย็น ไว้ใช้เองและแบ่งปันเพื่อนกัลยาณมิตรในที่ทำงานและต่างจังหวัด
นางหน่อย นกจันทร์ยังไม่ได้ทำค่ะ
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์
นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลีเล่าเรื่องที่ได้เรียนให้กับคนในครอบครัวฟังถึงธรรมะที่ได้รับ โดยไม่สนใจว่าเขาจะชอบหรือไปก็ได้ได้
นางอัณชิษฐา ทิพแสงชอบแบ่งปันอยู่แล้วชอบช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีโอกาสทำแล้วสบายใจและมีความสุขค่ะ
นางนางโสภา หนำคอกปลูกผักไร้สารพิษ แจกจ่าย เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน นำมะละกอไร้สาร กล้วยน้ำว้าไปให้ โรงครัวของ รพ ประจำอำเภอ เพื่อทำให้ผู้ป่วยได้รับประทาน ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้คน ได้ทานอาหารปลอดสารผู้ให้ก็ เบิกบาน
นางสาวมณีวรรณ์ ดีวงษ์ช่วยแก้ไขปัญหาในเวลาที่เพื่อนทุกข์แล้วทำให้เขาสบายใจและมีความสุขขึ้นเราก็พลอยมีความสุขด้วย
นางสาวณัฐธยาน์เอ้อจำนงค์แบ่งขา้วอาหารที่เรามีให้เพื่อนบ้าน
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาช่วงนี้ยังไม่ได้ออไปทำงานจิตอาสาค่ะเพราะรร.ปิดยังไม่สามารถเปิดได้ค่ะแต่ก่อนช่วยงานรร.วัดเป็นครูจิตอาสาสอนนร.รร.วัดค่ะประโยชน์ยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะได้ความยินดีช่วยให้เด็กได้รับความรู้เพิ่มเติมที่สอนวิชาพัฒนาชีวิตสอนด้านวัฒนธรรมชาวพุทธค่ะทั้งวิชาธรรมะและวิชาเลือกให้กับนร.ค่ะสอนฟรีไม่ได้รับค่าสอนแต่ต้องจ่ายเงินซื้อรางสัลให้เป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนร.ด้วยค่ะ
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลแบ่งหญ้าน้ำดับไฟให้เพื่อบ้านไปปลูก
นางสาววิลาวัลย์ โพธิปัญญธนาอาหารข้าวกล่องแจกผู้ป่วยโควิด..สุขใจที่ได้ช่วยค่ะ
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลแบ่งหมีสั่วให้เพื่อนๆเพื่อกินเจ มีความสุข
นางนบชุลี เสาวนา1.ให้ความรู้ แนะนำกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับอาหาร การรักษาดูแลรักษาตนเอง ตามที่เหมาะควร (แล้วแต่เข้าจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้ก็ได้)2. เก็บของที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ขวด กระดาษ ถุงพลาสติก รวบรวมให้กับ (แม่บ้านที่ทำงาน คนเก็บของเก่าเวลาที่ผ่านไปตามถนน) 3. จอดรถให้คนที่เดินข้ามถนน เท่าที่จะทำได้ ในยามที่ไม่กระชั้นชิดเกินไป
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายผัก ผลไม้ทึ่มี ก็แบ่งปันให้เพื่อได้กิน ทั้งกล้วย มะละกอ ฝรั่ง ส่วนวัตถุข้าวของ แบ่งปัน น้ำมันเขียว หนังสือสุขภาพพึ่งตน ให้กับมือ และส่งไปรษณีย์ให้กับเพื่อนๆ เพื่อจะได้อ่านและเพิ่มความรู้ให้ดูแลตัวเองได้
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางเพ็ญศรี อิทธิมาใครสนใจอยากได้ผักที่ปลูกก็เก็บกินได้เอง
นางวงศ์สกุล รัตนานิคมช่วยเหลือแนะนำประชาชนในการป้องกัน ระวังให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด ส่วนผู้ที่กักตัวก็นำถุงยังชีพไปแจกให้ ส่วนผู้ประสพภัยน้ำท่วมก็ทำข้าวกล่องไปแจกให้ค่ะ ทำแล้วมีความสุขมากค่ะ
นางประคอง เก็บนาคแบ่งปันพีชผัก ผลไม้ ให้กับเพื่อนฝูงญาติตามปกติที่เคยปฏิบัติ
นางสาวอรรถ์ธัชศร พิมพ์ศรีแบ่งปันประสบการณ์กับญาติพี่น้อง เพื่อนสั่งซื้ออินทผลัมทางออนไลน์แทนที่จะให้ตนเอง ก็พลิกเป็นโอกาสเล็กๆที่จะส่งเป็นกำลังใจแบบรับประทานได้ให้เพื่อนที่กำลังมีปัญหารุมเร้า
นายวัฒนา​ สบายยิ่ง​
นางสาวอุษา บุตรพรมเก็บผักและกล้วย แบ่ง พี่น้อง และเพื่อน บ้าน ค่ะ
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชให้ความรู้กับผู้ป่วย,ทำอาหารแจกเพื่อนบ้านในชุมชนแบ่งปันสมุนไพรมีความสุขจากการให้ทำให้ได้ร่างกายทื่แข็งแรง
นางเวียงทอง นุ่นภักดีแบ่งปันหนังสือบททบทวนธรรให้วัดไปแจกชาวบ้านจำนวน20 เล่มและแจกเพื่อนบ้านที่เต็มใจรับอีก10เล้ม
นางสาวอุไร คงแก้วเอาของจากในสวนไปแบ่งปั่นเพื่อนบ้านที่น้ำท่วม
นางดอกไม้ ปวะบุตรช่วยแบ่งปันน้ำสมุนไพรแก่เพื่อน แบ่งปันน้ำสกัดแก่ผู้ป่วยเบาหวานแบ่งปันมะละกอแก่เพื่อนบ้านแบ่งน้ำพริกอ.หมอเขียวให้เพื่อนบ้านให้คำแนะนำการดูแลตนเองในการฉีดวัคซินแก่ผู้รับยริการ เป็นจิตอาสาที่รพ.
นางสีสรรพ์สุขใจ
นางอรษา ชูเรืองสุขวันนี้ไปเยียมพี่ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ นำใบหญ้านาง เบญจรงค์ วอเตอร์เครท ไปฝากและแนะนำสาธิตการทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ให้พี่เขาได้ทำดื่มเพื่อล้างสารพิษตกค้างจากคีโมที่เขาได้รับมาและบอกเขาให้รู้ว่า”น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกาย ของผู้ที่รับคีโม
นายเมธา ว่องวิวัฒน์ไวทยะร่วมบำเพ็ญงานจัดค่ายออนไลน์ ด้วยใจที่เป็นสุข
นายเอกศิริ ตันติศรีไกรแสงร่วมกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยง และตอบคำถามทั้งในไลน์และในซูม
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์เอาแรงไปช่วยเพื่อนๆ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ทำโคก หนอง นา เศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้การพึ่งตน แก่เพื่อนๆ และครอบครัว บ้านใกล้เรือนเคียง ประโยชน์ที่ได้รับ สุขใจที่ได้มอบมิตรไมตรี น้ำในที่มอบให้ อิ่มใจ เป็นสุข ได้บุญ
นางคมขำ ชูตินันทน์แนะนำให้เพื่อนบ้าน และญาติ มาสมัครเรียนแพทย์วิถีธรรม เป็นหมอดูแลตัวเอง สอนทำน้ำโคโรฟิลสอนทำน้ำผักผลไม้ปั่น แนะนำให้ลดเนื้อสัตว์ ทานอาหารรสจืดแนะนำให้ดูช่องหมอเขียวทีวีแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักยา 9 เม็ดมีอยู่ 1 ท่าน ทำได้ 8 เม็ด เเต่เนื้อสัตว์ยังเลิกไม่ได้ ได้นำความรู้ไปบอกต่อ เขาก็นำไปใช้จนอาการเจ็บปวดจากไทรอยด์ทุเลาลง หมอให้ผ่าตัด กลืนแร่ แต่เขาไม่ยอม หันมาปฎิบัติดูแลตนเองได้ไม่นานอาการก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ
นางบุษกร วรรธนะภูติมอบหนังสือคู่มือสุขภาพพึ่งตนฯ บททบทวนธรรม และเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วกับคุณหมอเมื่อวันไปพบแพทย์ตามนัด แจกหนังสือสุขภาพพึ่งตนฯกับพี่น้องและเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน
นางสาวกมลชนก เช้าเที่ยงให้ความรู้การกินอยู่และการปลูกผักสวนครัว
นางสมใจ สิทธิพงษ์ ทำอาหารไม่มีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แบ่งแม่ พี่น้อง และเด็กที่ช่วยงานที่ร้านขายของค่ะ
นางจิราภรณ์ ทองคู่แบ่ปันความรู้แก่ผู้ร่วมค่ายและออกอากาศให้ความรู้ยาเม็ดที่ 6 นอกจากนี้ยังทำกสิกรรมไร้สารพิษได้ผลผลิตมาก็เอามาให้พี่น้องในค่ายได้รับประทาน ที่ภูผาฟ้าน้ำ ประโยชน์ที่ได้รับคือจิตใจเบิกบานแจ่มใสมีความสุขที่ได้ทำดี
นางธมกร พลสุวรรณ-ซื้อหนังสือ น้ำมันต่างๆ จากสวนป่านาบุญ ไปแจกให้เจ้านาย ลูกน้อง และเพื่อนๆ ที่สมาคม สป.กห. -ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และปัจจัยมอบให้วัด สถานที่ปปฎิบัติธรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์และเชียงราย-ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อลดความตระหนี่ รู้จักแบ่งปัน เสียสละ ให้กับผู้อื่น.
นางเวียงทอง นุ่นภักดีแนะนำธรรมะของอาจารย์หมอเขียวและทีมงานจิตอาสา พวธ. กับคนที่สนใจในหมู่บ้านแจกหนังสือบททบทวนธรรมกับคนที่สนใจแบ่งปันน้ำมันเขียวให่กับเพื่อนบ้านทำน้ำผักปั่นให้พ่อแม่และป้าๆที่บ้านทานเมื่อมีโอกาส
นายมงคลวัฒน์ รัตนชลบำเพ็ญเรื่องกระจายข้าวสารอินทรีย์ไร้สารพิษ แนะนำยา9เม็ดให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ป่วยเท่าที่จะทำได้
นายสุมิตชัย ศรีจันดีแบ่งปันผักไร้สารพิษปลูกเองมี กระเจี๊ยบเขียว ดอกแค มะเขือพวง ให้เพื่อนบ้าน ประโยชน์ที่ได้รับ มีความสุขทางใจที่ได้แบ่งปัน
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์โพสเรื่องราวการฝึกฝนของตัวเองลงใน Facebook เรื่องการทานอาหาร การฝึกโยคะ ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาและสมัครเรียนด้วยคะ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรทำอาหารปราศจากเนื้อสัตว์ ให้เพื่อนทาน เป็นเมนูต้มกะทิผักรวม มี ไชยา หัวปลี กล้วยอ่อนๆ ผักหวานบ้าน ผักบุ้ง ต้มถั่วเขียว ให้เพื่อนในช่วงเทศกาลกินเจทุกวัน
นางสาวนัฏฐา พิมาพันธุ์ศรีแบ่งปันเสื้อแพทย์วิถีธรรมเข้าชั้นแบ่งปัน แบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีกับพี่น้องจิตอาสา และนำความรู้มาใช้ในการบำเพ็ญฐานสื่อ ประโยชน์ที่ได้คือ ได้เป็นผู้เสียสละ อิ่มใจ สบายใจ ได้เป็นตัวอย่างแบะแรงเหนี่ยวนำที่ดี รู้สึกดี รู้สึกมีคุณค่า
นางสาวจาริณ กวีวิวิธชัยลงแรงกาย ทำในสิ่งที่ทำได้ ทำเต็มที่
นางวสา ราญคำรัตน์วันนี้ได้ช่วยเพื่อนบ้านที่กำลังมีอาการกล้ามเนื้อออ่นแรงระจะเริ่ม ใช้น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นให้ก่อนและใช้การกัวซาด้วยน้ำมันเขียวที่ศรีษะก่อนที่จะทำให้ผู้ปว่ยบอกนอนไม่ค่อยหลับหลังจากทำให้แล้วก็ไปถามอาการอีกตอนเช้าผู้ป่วยบอกหลับสบายขึันตอนเช้าก็เตรียมน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นให้ดื่มอีกและนำกากสมุนไพรฤทธิ์เย็นไปพอกให้นวดที่กล้ามเนื้อและเส้นและนวดหัวให้ด้วยน้ำมันเขียวได้ให้ลุกขึ้นเดินดูอาการก็ดีขึ้นนวดที่ใต้คางเพื่อนวดโคนลิ้นอาการของเสืยงเริ่มเครือๆก็กลับปกติเราเป็นหมอ0บาทได้เต็มภาคภูมิค่ะ
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวรได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้เรียน ช่วยเหลือสังคม โดยแชร์ความรู้ ให้ผู้ที่สนใจ ทั้งด้าน การเงิน และแรงกาย
นางสาวนฤมล วงศาการแบ่งปันชุดชีพช่วยชาติให้กับพี่ร่วมงานที่เขาสนใจ และไปฉีดวัคซีนมามีอาการร้อนและปวดแขน ซึ่งเขาชื่นชอบและใช้ได้ผลยิ่ง ตนจึงดีใจที่นำชุดชีพช่วยชาติมาใช้เป็นประโยชน์ต่อผ้อื่น
นางสุนันท์ พานิชได้แบ่งปันน้ำสมุนไพร อาหารด้วยค่ะ
นางสาวนภัสส์นัญท์ มาตย์คำมีแบ่ง 1. น่ำสกัดสมุนไพร ให้หมู่มิตรดี 2.แบ่งปัน น้ำมันเขียว 3.แบ่งปัน อาหารเจ 4.แบ่งปันความรู้ในการปรับสมดุล แก่ญาตคนป่วย มะเร็งปอด
นางสาวสัสยา วาทยานนท์ชวนเพื่อน เรียนแพทย์วิถีธรรมทางไลน์ หนังสือพึ่งตนเองของหมอเขียวกับเพื่อน ตัวเอง ขอบใจ ในความสามารถ ของหมอเขียว เริ่มฝึกให้โดยไม่หวังผลตอบแทน รู้สึกใจโล่ง กว่าเมื่อก่อนมาก
นางสาวผาสุข ตันชวลิตวันอาทิตย์ ที่ผ่านมาได้ไปบริจาคอาหารกลางวัน อาหารแห้ง ของใช้ต่างๆ แก่สถานรับเลี้ยงคนชรา และ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เห็นความยินดีในแววตาของพวกท่านเหล่านั้น ทำให้มีความรู้สึกว่าควรทำให้บ่อยขึ้น ยังมีเพื่อนมนุษย์ ที่มีความลำบาก และต้องการความช่วยเหลือจากเราอีกมาก
นางสาวระวีวรรณวงค์กะวันแบ่งปันต้นไม้ให้เพื่อนบ้านปลูกและนำไปแจกจ่ายเพื่อนๆ..เช่นอ่อมแซบ ไชยยา โสมไทย ใบกระเพรา ใบหม่อน ฯล
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงทำข้าวเหนียวมะม่วงแบ่งปันให้ญาติ
นางพิกุล วันจันทร์แบ่งปันอาหาร..ของใช้..ช่วยเหลือเพื่อน
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์มีผู้ที่ขอปรึกษาเกี่ยวกับภาวะเลือดออกจากการถอนฟัน นอกเวลางาน ก็มีใจยินดีสละเวลาส่วนตัวให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ ทำให้ผู้รับความช่วยเหลือรู้สึกสบายใจ ปฏิบัติตัวต่อไปได้ถูกต้อง และเราก็รู้สึกมีความยินดี อิ่มใจ ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
นางนบชุลี เสาวนา1. ให้ความรู้ แนะนำผู้ที่เจ็บป่วย หรือสนใจในการดูแลรักษาตนเองด้วยยา 9 เม็ด 2. เก็บของที่ไม่ใช้แล้วและสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ให้แม่บ้านที่ทำงาน และคนเก็บของเก่าไปขาย3. จอดรถให้คนข้ามถนน 4. เก็บผักไปแบ่งปันญาติและเพื่อนร่วมงาน
นางอรวิภา กริฟฟิธส์ได้แบ่งน้ำผักหรือ กะปิผัก ไปฝากพี่น้องด้วย รู้สึกยินดีที่ได้แบ่งปัน
นางสาวคุณทิพย์ วงษ์สุวรรณน้าข้างบ้านอุ้มแมวมาหา เนื่องจากแมวบ้านน้าเป็นแผลค่อนข้างใหญ่ที่ขาหลัง ก็เอาน้ำสกัดสาบเสือและปัสสาวะล้างแผลให้ แล้วทาน้ำมันมะพร้าว ล้างแผลใส่ยาต่อเนื่องทุกวัน ตอนนี้แผลหาย 80% ติดอยู่ที่แมวเลียแผล จึงหายช้าหน่อย ถึงตอนนี้ เป็นเวลา 11 วัน แต่ก็วางใจ หายเมื่อไรก็ได้
นางจารุวรรณ โกมลกุญชรแบ่งปัน แนะนำวิธีการรักษาโรคทั้งทางกายและทางใจ กับผู้ที่ขอคำแนะนำมา ก้ออธิบายด้วยความตั้งใจให้เค้านำไปทำได้จริง แนะนำการรักษาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแก่ผู้ที่มาขอคำปรึกษามา ได้จนมีอาการดีขึ้นตามลำดับแนะนำคนในครอบครัว ใข้ยา9 เม็ด จนเค้านำยา 9 เม็ดไปใช้ เช่น การใช้สมุนไพร การใช้น้ำปัสสาวะ การกินอาหารปรับสมดุลย์ การดีท้อกซ์ การแช่มือแช่เท้า การใข้ยา 3พลัง ในกรณีที่เจ็บป่วยมาก หรือ มีอาการแพ้วัคซีน คุณแม่ และพี่สาว ได้ใช้ยา9 เม็ดกันมากขึ้น ๆ ลดค่ายา ลดโรค ลดปัณหาได้เยอะเลยค่ะ
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ช่วยเก็บผัก เข้าครัว ช่วย หุงข้าว หั่นผัก ล้างชาม ล้างห้องน้ำ เติมน้ำในห้องน้ำ ช่วยกวาดและถูพื้น ปั่นพริกหอมกระเยม ช่วย จัดชุด สามพลัง แจก แบ่งปัน ช่วยไปแบ่งปันอาหารที่ดอยฟ้า และประชารักษ์ ผสม ผงพอกหน้า ให้พี่น้องจิตอาสา ในครัว
นางสาวสุวภัทร ชุ่มชัยยาบริจาคเงินช่วยเหลือคนตาบอดที่ติดโควิด รู้สึกสุขใจ
นางศิริพร ขาวไชยมหาเป็นวิทยากร แนะนำ สาธิตการแปรรูปสมุนไพร งานศิลปะ เช่นการทำบายศรี สำเร็จรูป และงานใบเตย งานใบตองเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่บ้านตัวเอง เรื่องการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ช่วยสอนงานอาชีพให้แก่คนพิการ
นางศิริพร ขาวไชยมหาแบ่งปันผักที่ปลูก นำเอาผัก ผลไม้ที่ปลูกไปให้ศูนย์ผู้สูงอายุ บ้านพักเด็กเด็ก และศูนย์คนไร้ที่พึ่ง ประจำ และนำเสื้อผ้าของใช้ไปบริจาคด้วย
นางสาวลำพึง ก๋งจิ๋วช่วยเตรียมอาหารที่ครัวเพื่อไปแบ่งปันให้กับพี พี่น้องผู้ที่มารับ
นางอัญชลี โสภา1.ช่วยแนะนำเพื่อนให้มาเข้าค่ายเรียนรู้เหมือนที่เราได้รับ 2. ช่วยกดจุดเส้นลมปรานให้เพื่อนบ้าน 2 รายและแนะนำให้เขาสำนึกบาปที่เขาได้ทำมาและแนะนำให้เขาขออโหสิกรรมต่อสิ่งนั้น 3.เปิดธรรมที่อาจารย์สอนให้คนในครอบครัวได้ฟังด้วยผลที่เห็นคือคนในบ้านทุกคนมีจิตใจที่ดีขึ้น นิ่งขึ้น สงบขึ้น บางวันแม่และลูกชายก็ทานอาหารเจกับเราด้วย และพ่อกับแม่ก็ยอมรับน้ำสมุนไพรในตัว และทานน้ำสกัดพลังศิลกับเราด้วย
นางวิไลวรรณ​ ชุมทองเป็นที่ปรีกษาด้านสุขภาพและตวามงามในกลุ่มเพื่อนๆ
นางสาววลัยพักตร์. ชุมทอง
นางสาวกันธิดากุลวัชร์ช่วยคัดกรองการตรวจเชื้อโควิคในอำเภอ
นางณัฐพร คงประเสริฐร่วมปฏิบัติงานกับทีมสาธารณสุข ในการดำเนินการเชิงรุกในการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เช่น การตรวจหาเชื้อเชิงรุก การฉีดวัคซีน การให้คำแนะนำ การสืบสวนสอบสวนโรค การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 เป็นต้น ร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรมของหมู่มิตรดีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ไปพร้อมกับการปฏิบัติอริสัจ4ไปพร้อมกัน
นางจำปา ลัคณาสถิตย์เป็นจิตอาสาเดินแจกแอลกอฮอล์ในหมู่บ้าน ที่ทางเขตเขาเอามาให้
นางเกษร อินต๊ะปัญญาฝึกตนให้เป็นคนแบ่งปัน ผลผลิต ทีมีในสวน มีมากพอ เหลือใช้ แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน เป็นประจำแนะนำ การทำปลูกผักบนแปลงเพอ์มาคัลเจอร์ เพื่อลดการเผากิ่งไม้ใบหญ้า ทำน้ำหมักจากเศษอาหารในครัว มาเป็นปุ๋ยบำรุงดิน ช่วยให้พืชเจริญ เติบโตได้ดี ได้ทานผักสดสะอาดปลอดภัย ไร้สารพิษ ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างดีเยี่ยมค่ะได้สุขภาพ กายใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เบิกบานใจที่ได้แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ค่ะ
นายสุภาพ พงศ์สุวรรณผมได้ผลผลิตจากในสวนมา แบ่งปันให้กับญาติและเพื่อนๆในหมู่มิตรดี ถ้าเหลือก็ขายเท่าที่เหลือครับ
นางดรุณี​ อินทนิล​วันที่8ตุลานำนักเรียนป.6ไปปลูกต้นไม้และทำน้ำยาอเนกประสงค์18 ลิตรถวายวัดชุมพลสามัคคี บ้านโนนยาว ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสั จังหวัดหนองบัวลำภู เพิ่มความสวยงามร่มรื่น และมีน้ำยาอเนกประสงค์ไว้ใช้งานทำความสะอาดภายในวัด
นางยุพิน หมายชื่น
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนทำอะไรที่เป็นจิตอาสาแต่ก็ได้ลดกิเลสความอยากของตัวเองลงมากเรื่องกล้ายอมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจและใจเย็นเงียบไม่โต้ตอบสวนทันทีนิ่งมากขึ้นรอรร.เปิดคงจะได้ทำหน้าที่จิตอาสาเหมือนเดิมสอนที่รร.วัดค่ะ
นางสาวณฐมน วงค์ภักดีเป็นพิธีกรรายการสายด่วนฯ ตอบปัญหาในไลน์สายด่วน เป็นผู้ร่วมรายการอาหารฯ 3 ครั้งในค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ 3
นางสาวไพเราะ ปั้นศิริ ได้ปลูกสมุนไพรและปั้นแจกคนอื่นและสอนให้ทำและให้ความรู้กับคนทีสนใจ ประโยชน์ทีได้รับ มีความยินดีทีได้ทำและบำเพ็ญความโยชน์แก่ผู้อื่น
นางเวียงทอง นุ่นภักดีแบ่งปันหนังสือบททบทวนธรรมและน้ำมันเขียวให้เพื่อนบ้านและญาติๆ
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลแบ่งผักให้เพื่อนบ้าน
นาย3 พูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์มีความสุขมากกับการที่ได้ให้แบ่งปันผู้อื้นกับผู้ที่เดือดร้อนในหมู่เพื่อนญาติมิตรและกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ ยิ่งให้ยิ่งได้มา
นายสมศักดิ์ แดงอ่อนช่วยเหลือชักชวนหมู่กลุ่มเพื่อนมาเข้าอบรมแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกรุ่นต่อไปประมาณ30คนพูดแนะนำความรู้เทคนิคยา๙เม็ด อาหารสุขภาพ วิธีการพอกประคบอบอาบโดยให้ยืมหนังสือไปอ่านหมุนเวียนแจกหนังสือทบทวนธรรม 12รายและให้ความรู้ทางธรรมโดยให้ยีมวิทยุธรรมะไปฟัง พูดให้กำลังใจต่อสู้ฝ่าวิกฤติโควิดพร้อมแจกคู่มือสุขภาพพึ่งตนให้พระภิกษุและชีและพุทธศาสนิกชนในชุมชนประมาณ25ราย
นางสิริกาญจน์ ธรรมมาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยการ พูดคุยกับเพื่อนบ้านที่เขากำลัง มีทุกข์ ใจเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย แนะนำเรื่องการ ลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์ และกระตุ้นให้เขา พยายามออกกำลังกาย ทำเท่าที่ได้เท่าที่ร่างกายสบาย ประโยชน์ที่ได้รับมีความสุขใจเมื่อเขา พยายามทำ
นางทัศนีย์​ จั​นทา​แบ่งปันข้อมูลดีๆออกไปไม่ยึดดี
นางสาวลดาวรรณ เสรีเสถียรหุยแบ่งถุง ใส่ขยะใหญ่ๆและหนาๆให้คนใจดีที่dOnate recycle ให้เราทุกเดือนรวมทั้งให้อาหารกระป๋องที่คนที่รู้จักพี่สาวหุยมามากมาย ทีแรกหุยก็กลัวว่าเขาจะไม่เอาเพราะหุยเคยไปให้คนรู้จักกันเขาถามหุยว่าทำไมเธอไม่กินเองล่ะ หุยก็บอกว่าหุยอยู่กันสองคนกับพี่สาวเอง หุยก็เลยกลัวว่าเขาจะไม่เอา ปรากฏว่าพอเขาได้รับเขาบอกว่าเอาไปให้ได้ตลอดเวลา หุยก็โล่ง เพราะกฏหมายที่นี้เข้มงวดมากก่อนหน้านี้หุยต้องเอาของใส่ถุงshopping bags ตั้ง9ถุงไปวางข้างถังขยะใหญ่ๆเพื่อให้คนเห็น และสนใจก็เอากลับบ้านไปกิน
นางสาววิญญา จันทะพลเอาหนังสือบททบทวนธรรมแบ่งปันให้คนรู้จัก เพราะเรารู้ว่ามีประโยชน์มาก และคิดว่าถ้าผู้รับมีบุญมากพอก็น่าจะสนใจ เข้าใจ สามารถนำมาคลายทุกข์ให้ตนเองได้ มีความสุขที่ได้ให้
นางสาว อัญชลี พุ่มแย้มช่วยงานกองบุญเป็นคราวๆเมื่อเรามีโอกาส
นางพรรณธิพา แย้มบัวได้แบ่งปันน้ำคลอโรฟิลล์ และบอกถึงประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับคือ ทำให้ลดการเห็นแก่ตัว รู้จักการเป็นผู้ให้ และเสียสละเป็น โดยเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยก่อน
นางเอมอร ศรีทองฉิมคุยสภาวะธรรมกันในหมู่มิตร สนทนาธรรมกันทุกวัน ทำให้พัฒนาด้านจิตวิญญาณสูงขึ้น ตั้งศีลมาปฏิบัติร่วมกันลดละ กิเลส เช่น ทุกวันพระ จะล้างตัวชอบในการกินอาหารจะกินข้าวอย่างเดียว ล้างตัวกลัวในการกลัวขาดสารอาหาร ล้างสิ่งติดยึดในการบริโภค
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลบอกเล่าแบ่งปันการล้างกิเลสของเราให้แก่ผู้สนใจ
นางสาวสุคนธ์ ศิลปบวรเลิศ แบ่งปันพระสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (คือปัญญาพาพ้นทุกข์ ) คือบททบทวนธรรม 165 กะรัต โดยส่งไปทางline กลุ่มพี่น้อง ส่งให้พ่อบ้าน จะอ่านหรือไม่อ่าน เราก็ไม่ทุกข์ ไม่หวัง แต่เราได้ให้ท่านแล้ว ให้ในสิ่งที่จะพาพ้นทุกข์ ได้ ซึ่งทุกจิตวิญญาณต้องเจอะเจอกับปัญหาทุกเหตุการณ์ นั้นแน่นอน เหมือนกันหมดค่ะ
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลีถอดเทปธรรมะบรรยายเผยแพร่ในเฟสบุค ใจเป็นสุขได้พบผัสสะขณะทอดเทปที่ตรงกับเรื่องสาระธรรมนั้นๆ ทำให้ได้เห็นกิเลสที่กบดานที่เหลืออยู่สามารถกำจัดล้างกิเลสออกได้ด้วยใจผาสุก
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชแบ่งปันให้สมุนไพรและทำอาหารแจกเพื่อนบ้านและผู้ป่วยตามกำลังและให้ความรู้ผู้ป่วยเท่าที่จะให้ได้มีความสุขกับการให้และแบ่งปัน
นางสาววาสนา ทูลแก้วทำน้ำคลอโรฟิลส์แจกคนงานที่บ้านป่วยเป็นภูมิแพ้ได้ดื่มทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น 70%+ฤทธิ์ร้อน 30% แจกผู้ป่วยโควิดรพ.สนาม ดื่มเพื่อปรับสมดุลแจกน้ำมันเขียว ชุดชุบชีพ ชุดยาหอม ให้กับรพ.ต่างๆ : หลังจากพยาบาลใช้แล้วชอบมาก สดชื่น ช่วยได้เยอะตอนใส่ชุด PPEเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลสุขภาพพึ่งตนให้กับรพ.สนามทางไลน์ ทำชุดสุมยาสมุนไพร, ชุดยาหอมให้กับผู้ป่วยในหมู่บ้านเผยแพร่คลิป"ชีวิตร่ำให้" ให้กลุ่มไลน์คนที่สนิท เพื่อให้เขาเกิดความเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวงทำอาหารมังสวิรัติไปวัด , ทานเองที่บ้านแล้วเผยแพร่ทาง Face book เพื่อเป็นแรงเหนี่ยวนำให้คนปฏิบัติตามได้ไม่มากก็น้อย หรือไม่ได้เลยก็วาง ถือว่าได้ทำแล้ว และจะทำไปเรื่อยๆ
นางสาวพวงผกา​ โพธิ์กลางำด้ฝห้คำปรึกษาเกี่ยวกับการด฿แลส
นางสาวอัญชนาณิช คำพิมูลแบ่งปันชุดชุบชีพช่วยชาติ ให้พี่ๆ ในที่ทำงาน และอธิบายการใช้งานเบื้องต้น เช่น น้ำสกัดพลังศีล การปรับสมดุลร่างกาย เท่าที่ทำได้ แจกน้ำมันเขียว แนะนำผสมน้ำดื่ม เมื่อร่างกายร้อน เพื่อปรับสมดุล หยดใส่แมส ทา นวด กดจุด ประโยชน์ที่ได้รับ สบายใจที่ได้แบ่งปัน และยืดหยุ่นตามที่ผู้ฟังรับได้
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้ร่วมห่อข้าวไปแบ่งปันหน้าศูนย์ด้วยใจที่เบิกบาน
นางสาวสมทรง นาคแสงทองมีการช่วยเหลือในการให้ธรรมะจากอาจารย์ที่ท่านบรรยายให้คนที่ทุกข์ยากเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะจากอาจารย์ได้พ้นทุกข์ไปหลายต่อหลายรายแล้วค่ะและมีเสื้อผ้าของใช้ที่เกินความจำเป็นได้แบ่งปันออกไปให้แดาผู้ที่เดือดร้อนแบ่งออกไปเป็นระยะด้วยใจที่ผ่องใสเบิกบานในการให้ค่ะ
นางสาวสิริรัตน์ ก้าวหน้าวาณิชนำอาหารและเสื้อผ้าไปแจกคนที่ยากไร้ มีความสุขใจ อิ่มเอิบ เบิกบาน
นางสาวนมลชนก แก้วเกษประโยชน์ที่ได้รับคือได้สานพลังกับหมู่มิตรดีที่ภูผาฟ้าน้ำ ได้อยู่ในองค์ประกอบที่ท่านอาจารย์หมอเขียวและหมู่มิตรดี พานำ พาทำ แบบอย่างที่ดีให้ดู ได้พากเพียรฝึกฝนตนเองพัฒนาตนตามท่านไปเป็นลำดับๆได้ฝึกเสียสละ ลดความเห็นแก่ตัว
นางสุรภี สนธิแก้วช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิค19 ในหมู่บ้านเดียวกัน ติดทั้งครอบครัว ยาย แม่ พ่อและเด็กอีก 2 คน แบ่งปันยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร นำน้ำและอาหารไปส่งไว้ตรงหน้าบ้าน เขาอยากไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ก็ช่วยประสานรถมารับไปโรงพยาบาลสนาม ได้เสียสละช่วยผู้อื่น ทำงานฟรีอีกแล้วค่ะ
นางสาวไปรยา เพื่อนพิมายแบ่งปันด้วยการบอกต่อเพื่อนบ้านเขารับหรือไม่รับก็วางทำเท่าที่ทำได้วัตถุส่วนมากจะแบ่งปันสมุนไพรเวลาเขามีอาการเจ็บป่วย
นางกัญจนา อบรมชอบได้มาศึกษาในทางการเป็นหมอดูแลตัวเองได้นำเอาความรู้ตรงนี้ไปแบ่งปันให้เพื่อนที่ไม่เคยรู้ตรงนี้ทำให้เพื่อนมีสุขภาพดีขึ้น
นางกุลประภัสรร์ สุขบางบริจาคสิ่งของเหลือใช้ ทำบุญ ทำทาน ทำเป็นปกติอยู่แล้ว เพิ่งช่วยเหลือถุงยังชีพร่วมกับพระที่วัด เพื่อบริจาคส่งต่อใหผ้ผู้เดือดร้อนจากภัยโควิด ช่วยเหลือตามกำลังค่ะ
นายธนวินท์ อินทนิลเเนะนำเพื่อนให้เข้ามาเรียน วิชชารามด้วยกันเเละต้องมีศีลด้วย
นางวสา ราญคำรัตน์แบ่งปันผักที่ปลูกให้เพื่อนบ้านบางทีก็เก็บไปฝากเพื่อนต่างหมู่บ้าน ช่วยรักษาอารเจ็บป่วยของผู้อื่นที่เราพบเจอด้วยวิิิิิชาที่เรียนจากพวธ.ประโชน์ทำให้เราได้บำเพ็ญการให้และทำให้คนอื่นได้คลายทุกข์
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐนำสิ่งของเครื่องใช้ ที่จำเป็น เช่น แพมเพิส และของใช้ในครัวเรือนมอบให้ที่บ้าน ประโชน์ที่ได้รับคือมีความสุขใจ สบายใจที่ได้ช่วยเหลือคนป่วยและได้ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะ
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์สิ่งที่ทำในตอนนี้ คือแชร์ คลิปคุณหมอให้เพื่อน และพาคุณแม่ ปรับสมดุลอาหาร ออกกำลังกาย และชวนแม่ลดเนื้อสัตว์คะซึ่ง คงต้องค่อยเป็นค่อยๆ คะ
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่ง ได้ใช้วิชายาเก่้าเม็ดแพทย์วิถีธรรมให้หลานสาวปวดท้องมากเป็นสูตรสี่คูณร้อยและเค้าหายจากอาการปวดท้องภายในเวลา10นาทีคะ ประโยชน์ที่ได้รับคนปวยท้องหายทุกข์และไม่ไดัไปพบแพทย์ให้มีค่าใช้จ่าย
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์เคยแบงปันน้ำสกัดเย็นให้หัวหน้างานไปใช้ ประโยชน์ที่ได้รับ หัวหน้าก็มีน้ำใจที่ดีกับมาหาตัวเรา
นางวราภา ร่าหมานแนะนำให้ญาติปฎิบัติยาเก้าเม็ดของอาจายร์หมอเขียว ตามที่ตัวเองได้ปฏิบัติมาว่าดี ให้เขาลองนำไปใช้ดู เขาจะทำไม่ทำก็ไม่ทุกข์ใจค่ะ
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาแนะนำกลุ่มเปราะบางเรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีน และให้ข้อคิดแก่ผู้มีปัญหาในครอบครัว
นางภัคภร จันทราสกุลทำอาหารมังสวิรัติแจกทุกวันพระ
นายพ.ต.สมยศ ภัทรกุลโชติพรช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจทีดีบริสุทธิ์ไม่หวังผลสิ่งใดตอบแทนเช่น ช่วยเหลือในคกช.ชุมพร
นายกิตติ สิริพณิชพงศธรขายสินค้าในร้านให้ลูกน้องในราคาต่ำกว่าทุน
นางสาวสุวรรณ กังวานนวกุล5 แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์1.แบ่งปันน้ำสกัดพลังศีลให้น้อง2.แบ่งปันให้น้องได้ฟังธรรมะจากท่านอาจารย์ทางซูม เพราะเขาไม่มีโอกาสฟัง แล้วเราก็อธิบายเสริมให้เขาเข้าใจ3.ทำกัวซาหลังและท้องให้แม่ ท่านมีอาการเดินไม่สะดวก4.ทํากัวซาขาและเท้าให้น้อง5.ทำกัวซาแขนและไหล่ให้น้องอีกคนหนึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือความยินดีเบิกบานที่ได้ทำประโยชน์ให้คนในครอบครัว
นางอาทิชา พรมมีแบ่งปันผักที่ปลูกให้เพื่อนบ้าน กระทินริมรั้ว มีเยอะ ยิ่งเด็ดยิ่งงอกใหม่ เพื่อนบ้านแวะเวียนมาขอไปรับประทาน เต็มใจแบ่งปันอาหารให้ผู้อื่น มีความสุขใจที่ได้แบ่งปัน
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์น้องที่ทำงานมาขอคำปรึกษา เนื่องจากได้ใกล้ชิดคนที่ติดโควิด น้องเกิดความกลัว กังวล หวั่นไหว กลัวที่จะติดโควิด จึงบอกน้องไปว่าไม่ต้องกลัว กังวลนะ ความกลัวน่ากลัวกว่าโควิดอีก ให้วางใจว่าจะติดก็ได้ ไม่ติดก็ได้ ถ้าติดได้ก็หายได้ ก็รักษาตามอาการที่เป็น เคยแนะนำสอนน้องเรื่องการทำกัวซา การกินน้ำสมุนไพรปรับสมดุล การดีทอคลำไส้ การโยคะกดจุดลมปราณไปบ้างแล้ว และสอนการใช้น้ำปัสสาวะล้างจมูกกลั้วคอเวลาเริ่มมีอาการไม่สบายเบื้องต้น ครั้งนี้ก็ลองบอกอีกครั้ง และคิดในใจว่าเราได้ทำเต็มที่แล้ว ได้บอกให้เค้าได้บันทึกไว้ใช้แค่นี้ก็ดีมากแล้ว บอกแล้วก็วางใจและพูดบอกน้องไปว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะ เอาที่สบายใจ พอได้รับฟังเค้า ได้พูดบอกเค้าถึงคนใกล้ตัวเราที่เป็นเค้าก็หายกันเยอะ ก็ดูเค้าจะคลายความกลัวกังวลลงได้บ้าง
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลทำบุญตักบาตร ความสุข
นางสาวอุษา บุตรพรมแบ่งน้ำามันเขียวให้ญาติ พีน้อง ค่ะ
นางพรทิพย์ ไทยเอียด- มีการแบ่งปันเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว แบ่งปันพืชผัก ผลไม้ที่ปลูกให้กับเพื่อนบ้านและเพื่อนที่ทำงาน บริจาคเงินช่วยเหลือในเหตุการณ์ต่างๆเช่นน้ำท่วม ไฟไหม้ ข่วยไถ่ชีวิตสัตว์ และบริจาคร่วมกับกองทัพธรรมมูลนิธิในบางครั้งตามวาระและโอกาสที่พึงทำได้ ด้วยใจที่มีควมสุข เบิกบานใจที่ได้ให้ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
นางชยานี โพธิ์ทรงนำมะกรูด อาหาร อุปโภคบริโภคถวายวัดมเหยงคณ์ ทุกครั้งมีโอกาสจะทำความสะอาด ศาลปู่โสม ปลูกต้นไม้ดูแลสำนักสงฆ์วัดเทพชุมพลเป็นวัดร้างยังไม่เป็นวัด ให้ความรู้แนะนำหน้าเฟสการอบสมุนไพรดีมาก อาบ ดื่ม ถ้าทำทุกวันต่อเนื่องจะทำให้อาการหายใจไม่ออก ระบบปอดดีมาก เพราะเป็นน้ำท่วมปอด
นางภัคเปมิกา อินหว่างแบ่งปัน ผลผลิตจากสวน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับเงินสงเคราะห์ด้วยการส่งข้อมูลผ่าน อบต.
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางพรทิพย์ ไทยเอียดแบ่งปันน้ำสมุนไพรที่เราทำให้เพื่อนบ้าน ได้สัมพันธภาพที่ดีต่อกันและกัน
นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)หลักการแพทย์วิถีธรรม ได้บอกต่อและส่งต่อญาติและเพื่อน ๆที่ยังหลงผิดกับการบริโภคเนื้อสัตว์เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับร่างกาย อาหารในพืชมีมากมายที่มีประโยชน์กว่าเนื้อสัตว์
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐความสุขกาย สุขใจที่ได้ทำความดี มีความผาสุข
นางสาววลัยพักตร์ ชุมทองแบ่งปันผักผลไม้ไร้สารพิษให้กับเพื่อนๆญาติค่ะ
นางสาวพรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย ก้อยทำข้าวห่อ40ห่อ แบ่งปั่นหน้าศูนย์ สวนป่านาบุญ9
นางดอกไม้ ปวะบุตรถวายน้ำสกัดที่ซื้อมาแด่รองเจ้าคณะอำเภอให้คำแนะนำเพื่อนๆในการทำโยคะให้คำแนะนำและแบ่งปันน้ำสมุนไพรสกัดพร้อมวิีธีดูแลตนเองใช้ยาเม็ด9เม็ดแก่ญาติที่ป่วยบำเพ็ญจิตอาสาฉีดวัคซินป้องกันโควิดตามแผน
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงแบ่งปันชวนให้เพื่อนฟังธรรมอาจารย์หมอเขียว
นางพรรณธิพา แย้มบัวแบ่งปันผักให้เพื่อนบ้าน เพื่อลดความตระหนี่
นางยุพิน ไชยยศด้านสังคม.ช่วยงานทิ่ศูนย์พักคอยจัดทำความสะอาดบริเวรพื้นทิ่ให้บริการด้านอุปโภคบริโภค.ทุกคนให้ความร่ามมือร่วมใจช่วยเหลือในยามชาวบ้ายเดือดร้อน
นายวสันต์ แสนกือไปช่วยอาคนหนึ่งแบกยกข้าวโพด โดยที่จะไม่เอาอะไรจากอาเขา แม้แต่คำขอบคุณ
นางสุมา ไชยช่วยได้แบ่งปันน้องและเพื่อนที่มาถามปัญหาสุขภาพ อีกคนหนึ่งเป็นผื่นคัน อีกคนกังวลผลเลือดของเม็ดเลือดขาว และต้องเข้าอุลตร้าซาวด์ตับ เลยแนะนำทั้งสองท่านให้ทำที่ใจอันดับแรก อย่ากลัว กังวล ระแวง หวั่นไหวต่ออาการที่เป็น เพราะใจที่กลัวมีผลร้ายมากกว่า การคัน และผลเลือด และบอกให้เขาค่อยๆลด เนื้อสัตวฺ แล้วดีท้อกซ์ แล้วได้ส่งคลิปยา เก้าเม็ดให้ท่านทั่งสอง
นางสาววิญญา จันทะพลเมื่อไม่กี่วันมานี้ ได้รับการสั่งงานให้เขียนภาพทางออนไลน์ ตนเองเป็นคนเขียนภาพแนวจิตรกรรมไทยค่ะ และในวันที่เสร็จงาน พร้อมที่จะส่งลูกค้าบอกว่าเป็นวันเกิดเค้า เลยบอกว่าจะส่งหนังสือไปให้เป็นของขวัญวันเกิด และก็ได้ส่งหน้งสือบททบทวนธรรมไปให้ และอธิฐานในใจว่าถ้าเค้ามีบุญมากพอ เค้าคงพอได้รับประโยชน์บ้างค่ะ แต่ก็วางใจนะคะถ้าเค้าไม่สนใจ บางที(แอบหวังนิดๆ😅)ถ้าเค้าเผลอวางไว้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อใครสักคนที่มาหยิบไปอ่านก็ได้ วันนี้ขอส่งข้อเดียวนะคะ
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยแบ่งปันผักสวนครัว
นางวสา ราญคำรัตน์ แ่บ่งปันวิชาพึ่งตนด้วยสมุนไพรในตัวในทุกที่ที่ได้พบเจอผู้ประสงค์จะดูแลตัวเอง
นางสาวธัญญ์​นิธิ ภักดี​ชน​แบ่งปันอาหารมังสวืรัส และขนมที่ทำให้เพื่อนบ้าน คุณลุงแดง ป้านุช ป้าปลา ทั้งหมดชมว่าอาหาร ขนมมังสวิรัติ​ที่ทำอร่อย มีความภูมิใจ​มีความสุข และยังช่วยในการใช้ของเหลือใช้คือกล้วยใล้เน่ามาทำมีประโยชน์​
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ช่วยพี่เป็นมะเร็งเท่าที่ทำได้
นางสาวผาสุข ตันชวลิตแบ่งว่านหางจรเข้ที่ปลูกไว้ให้เพื่อนนำไปใช้
นางดรุณี​ อินทนิล​แบ่งปันน้ำมันไพลให้พี่น้องบ้านโนนยาวที่ท่านแบ่งไพลให้มาทำน้ำมัน มอบให้คุณพ่อ น้า ลูก สามี ครู และถวายพระคุณเจ้า
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนไปช่วยญาติธรรมที่ไปต่างจังหวัดหลายวัน ช่วยทำความสะอาดบ้านให้เขา ฝนตกบ้านเขาหลังคารั่ว ประโยชน์ที่ได้รับคือเรานำผักจากบ้านนั้นมาแบ่งปันให้คุณแม่เราด้วย ญาติธรรมอนุญาติ และเราก็นำผักไปปลูกไว้ที่บ้านญาติธรรมด้วยค่ะ(ส่วนคุณแม่ก็นำผักที่เรานำมาให้ไปแบ่งปันให้ญาติๆด้วยค่ะ
นายสุนทร คำเหลืองได้ให้น้ำมันเขียวที่ได้จากชุดช่วยชีพ นิดหนึ่งเพราะมีไม่มาก ที่ทุ่งนาที่พักอาศัยที่นอนผม บ้านค้างใจ หมู่๗ ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)ส่งลิงค์เกี่ยวกับการทำน้ำสมุนไพรและอาหารสูตรแพทย์วิถีธรรมให้เพื่อนไลน์ดู
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้ปั่นน้ำผักให้พี่น้องที่สวน9กินด้วยใจที่เป็นสุข
นางสาวสมทรง นาคแสงทองอยู่ในหมู่มิตรดีได้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลเช่นแบ่งเบาภาระ เช่น ยกของเก็บของที่ทำได้ เมื่อ เห็นเพื่อนพี่น้องทำไม่ได้ ก็ได้เข้าให้ความช่วยเหลือเช่น เย็บผ้าซ่อมผ้าให้ เมื่อพี่น้องต้องการความช่วยเหลือ ช่วยทันที
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรช่วยเหลือคนที่ต้องการให้เราช่วยตามความสามารถที่เราพอจะช่วยได้ ช่วยได้ก็ช่วย ช่วยไม่ได้ก็ให้เป็นไปตามวิบากกรรมเขาและวิบากกรรมเรา
นางสุนันท์ พานิชแบ่งปันอาหารให้คนรอบข้าง
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาปกติเป็นครูจิตอาสาสอนที่รร.วัดตอนนี้ปิดโควิดยังไม่ได้ไปช่วยแต่ก็ได้ร่วมกิจกรรมช่วยรับลงทะเบียนนักเรียนมารับถุงยังชีพกับโครงการของสัดที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวครูและนักเรียนค่ะ
นางวิไลวรรณ​ชุมทองเล่าประสบการณ์ในซูมและเพื่ิอนๆที่เจอ
นางวราภา ร่าหมานแบ่งปันน้ำดื่มให้เพื่อน และขนุนสุกด้วยค่ะ
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีเก็บพืชผักในสวนเก้าให้พี่น้องได้กิน ประโยชน์ที่ได้รับคือใจก็เป็นสุข พี่น้องในสวน 9 ก็ได้มีผักกิน
นางสาวสำรวย รัตตนะ- ร่วมจัดกิจกรรม สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย กลุ่ม6 ทุกวันอาทิตย์- ร่วมจดบันทึกคำถาม-คำตอบ กิจกรรมสายด่วนสุขภาพพึ่งตน วิถีธรรมวิถีไทย กลุ่มสวนป่านาบุญ2- นำอาหาร ผลไม้ น้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นไปให้แม่ใช้ดื่มและหยอดตาซึ่งใช้อยู่เป็นประจำ
นางศิริพร คำรินทร์แบ่งป้่นอาหารที่บ้านปลูกให้คนอื่นและอาหารเพื่อสุขภาพแพทย์วิถีธรรมให้คนรักสุขภาพได้กินด้วยทำตัวอย่างในการกินอาหารการปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรมให้นักเรียน ครู ที่โรงเรียนและคนใกล้ชิดได้ซึมซาบ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยกันบำเพ็ญความดีอยู่ในส่วน 9 ประโยชน์ที่ได้รับคือความอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส
นางธันญาภัท นันทอัครกุลได้ร่วมเป็นครูปฏิบัติการอรายะเกษตร แล้วไปช้วยเพื่อนเอามื้อ เอาสิ่งของที่มีแบ่งปันให้ผู้ลี้ภัย มีความสุขสบายใจในการได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีล-ที่วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่อื่นทางโซเชียลเน็ทเวิร์คต่างๆที่ติดต่อเข้ามา-ประโยชน์ที่ได้รับ-ด้วยการทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม-ลด ละ เลิกอัตตา กิเลส ความยึด มั่น ถือมั่น ในตัวเอง
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์จัดเตรียมอาหารเจทและชักชวนสมาชิกในบ้านให้ทาน โดยลงมือประกอบอาหารเอง ทำให้ที่บ้านได้ร่วมกันทำกุศล
นางสาวนิรมล ทองชะอุ่มแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่เพื่อนๆได้โทรมาปรึกษาเรื่องผักฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นและการล้างผักและได้ไปดูแลแม่พี่สุรางค์คือไปกดจุดและให้กำลังใจท่านด้วยความเมตตายินดี
นางยุพิน หมายชื่น
นายสุรชัย สร้อยสวัสดิ์- เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้นำกล้วยน้ำว้าไปมอบให้หญิงชราในหมู่บ้านได้รับประทาน ในหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของผม ซึ่งตลอดมาจะมีหญิงชรานั่งอยู่หน้าบ้านของเขา ทั้งในตอนเย็น และตอนเช้าเพื่อมองบุตรหลานของเขาออกไปทำงาน บางครั้งก็นั่งคอยบุตรหลานกลับมาจากที่ทำงาน สายตาคอยจ้องมองรถยนต์ที่ขับผ่านไปมา เห็นแล้วน่าสงสาร เมื่อขับรถผ่านได้นำกล้วยน้ำว้า ที่ปลูกไว้หน้าบ้านในพื้นที่ดินเพียงเล็กน้อย ไปให้รับประทานและแบ่งปันให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงโดยนำไปให้ที่บ้านไว้รับประทานในครอบครัว บ้านละ 1 หวี ได้เห็นรอยยิ้มและแววตาของหญิงชราที่ดีใจ และกล่าวขอบคุณพร้อมยกมือไหว้ ที่ได้นำกล้วยน้ำว้ามาให้ จนต้องเอ่ยปากห้ามบอกว่าอย่าไหว้ผมเลย บางบ้านให้บุตรเล็กๆออกมารับ ได้เห็นแววตาดีใจและรอยยิ้มที่น่ารักไร้เดียงสาของเขา สิ่งนี้เป็นที่ประทับใจของผมมาก รู้สึกมีความสุขจากการที่ได้แบ่งปันแม้สิ่งของที่ให้เป็นเพียงกล้วยน้ำว้าซึ่งมีราคาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ตาม แต่สิ่งที่ได้รับคือคุณค่าของการให้อยู่ที่จิตใจต่างหากที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งของ เป็นการที่ได้ปรับระดับจิตใจให้มีความเมตตา กรุณา อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ และมีความสุขทั้งยังสามารถทำให้จิตใจของผู้ให้ได้รับความสุขใจ มีความแช่มชื่น นั้นคือการให้แบ่งปันที่ใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทน ทำให้มีความสุขทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยเฉพาะผู้ให้ย่อมมีความสุขมากที่สุด ดังคำพุทธสุภาษิต หรือคำตรัสฯ คำกล่าวที่ว่า" จิตของผู้ให้ย่อมสบายกว่าจิตของผู้รับ " และ " ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ " เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงที่สุด
นางกุลประภัสสร์ สุขบางแบ่งปันประสบการณ์อรื่องการฉีดวัคซีนในเด็กวัยรุ่นให้แก่คุณแม่ท่านหนึ่งที่ถามดิฉันมาในกลุ่มสายด่วนพึ่งตนฯ แนะนำให้คุณแม่ละความกังวล เพราะลูกฉีดวัคซีนเข็มแรกไม่มีฮาการ ควรสบายใจ หากฉีดเข็ม 2 แล้วมีอาการ ก็มีที่ปรึกษาวิธีดูแลจากกลุ่มสายด่วนพึ่งตนฯ มีทีมจิตอาสา พวธ. พร้อมให้คำแนะนำ ,ส่งคลิป อ. หมอเขียว เรื่องการทำใจให้ไร้กังวล การดูแลกาย ใจ ขณะป่วย และขณะรักษาอาการป่วย แก่คนที่เคยติดต่อดิฉัน เพื่อขอแบ่งปันประสบการณ์ ทั้ง 2 ท่าน แสดงความยินดี ที่ได้รับคลิปที่ส่งไปให้ค่ะ
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์ บอกเล่าแบ่งปันความรู้และธรรมะอาจารย์ให้แม่ฟังสั้นๆ 1 เรื่อง
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์ ด้วยธรรมมะ ด้วยการสอดแทรกให้ข้อมูล อย่างเข่น น้องๆของดิฉันจะมีกลุ่มไลน์ พอถึงวันหวยออกเขาจะมาบอกกันให้ซื้อและนำล็อตเตอรี่มาขายกันอย่างสนุกสนาน พอบ่อยขึ้นเราจึงใช้ปัญญาจะช่วยเขาอย่างไรให้เขารู้สึกเราไม่ได้บังคับ ช่วงนั้นมีการสมัคร นักศึกษาแพทย์วิถีธรรมวิชาราม เราก็โยนหินถามทางไปกลางวงล็อตเตอรี่เลย ใครจะสมัครเรียนนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมของหมอเขียวไหม ? ถ้าสนใจจะส่งลิ้งค์ไปให้ เรียนฟรี ..!! ทุกอย่างเงียบ การซื้อหวยก็จบลงกระทันหัน😁( น้องๆจะรู้ว่าเราเรียนรู้กับอาจารย์มาหลายปีแล้ว) เรารออีกวันผ่านไป น้องสาวอีกคนในกลุ่มส่งข้อความว่าส่งลิ้งค์มาเลยพี่ เรารอจังหวะนี้อยู่แล้วเราก็ส่งไปเลย เราก็เลยได้โอกาสให้รายละเอียดเพิ่มเติม สรุปสองวันผ่านมา ในกลุ่มสมัครไป 5 คน😃 ได้สัมภาษณ์เสร็จแล้วสองคน เหลืออีกสามเป็นเด็กหญิง 1 คน ได้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วคะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคะ. *อีกเรื่องที่น้องๆได้ซึมซับไปเป็นลำดับและสามารถปฏิบัติได้ด้วยการลด ละ เลิก คือการไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ เหมือนเดิมคะเราค่อยๆพูดค่อยๆบอกแบบไม่ให้เขารู้สึกว่าเป็นการบังคับ ในกลุ่มไลน์เหมือนเดิม ปาร์ตี้วันเกิด โชว์ความสมบูรณ์มีกุ้งสดๆตัวใหญ่ๆ ปลาสดๆ บ่อยครั้งเราก็รู้สึกว่าเราต้องช่วยน้องๆ เราเข้าไปอวยพรวันเกิด พูดให้เขาเพลินๆสักพัก เราก็บอกเขาว่า ถ้าวันหนึ่งสัตว์พวกนี้กินมนุษย์เป็นอาหารเพื่อฉลองวันเกิดเหมือนพวกเราบ้างพวกเราจะทำอย่างไงกันดี พวกเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนพวกเรา ถ้าสัตว์พวกนี้ต้องพรากคนในครอบครัวเราไปฆ่าเพื่อทำอาหารบ้างพวกเราก็ต้องไม่ยอมและต้องสู้กันสุดใจ ดิฉันก็บอกว่า แค่ทานเนื้อสัตว์ก็บาปแล้วแม้ไม่มีใครเห็น เรามาไลฟ์สดโชว์ที่จะกินเขาแบบสดๆเขายังไม่ตายเลยจะบาปและน่ากลัวขนาดไหนถ้าเขาเอาคืนบ้าง ทุกคนฟังหมด ยอมลด ละ เลิก แต่มีคนเดียวยังเถียงว่า เขาเป็นอาหารของเราไม่บาปหลอก เขาก็ยังทานเนื้อสัตว์ใหญ่และเล่นอบายมุขอย่างปกติ เวลาผ่านมาประมาณ 1 ปี เขามาโดนมดกัดตายคะพึ่งเสียไปเดือนสิงหาคม ปี 2564 นี้เองคะประโยชน์ที่ได้รับ ครอบครัวน้องๆ หลานๆ รวมถึงแม่ ลด ละ เลิก เนื้อสัตว์ ไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่กันแล้วคะ อบายมุขลด ละ เลืกกันอยู่คะ
นางสมใจ สิทธิพงษ์ก็แบ่งปัน ร่วมกับ อาจารย์ทางมูลนิธิ ด้วยค่ะ ถ้ามีผักสดที่ ได้เก็บได้มากก็แบ่งปันพี่น้องข้างบ้าน และเด็กๆที่ช่วยทำงานที่ร้าน ด้วยค่ะเช่นถั่วพู มะเขือ กระเพราโหระพาค่ะ
นางวิไลวรรณ​ชุมทองแบ่งปันความกับหมู่มิตร
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนในสวนมีกล้วยน้ำว้าที่แก่จัด พอตัด 2 เครือ เรากำลังคิดว่าจะทำไงดีนะ เครือที่ 1 เอาไว้ทานเองภายในบ้าน เครือที่ 2 เอาไปแบ่งให้ยาย และแล้วกิเลสก็โผล่มาทำให้เกิดความลังเลใจ จะเอาไปให้ดีไหมนะ บ้านป้าอยู่ไกลจัง ขี้เกียจขับซาเล้งจังเลย ไม่ได้ๆ จะขี้เกียจไม่ได้นะ ถ้าขี้เกียจก็ไม่ได้แบ่งปันกันพอดี อาจารย์กับหมู่มิตรดีสอนให้เรารู้จักแบ่งปันนะ การแบ่งเป็นเป็นที่พึ่งแท้ของโลก สรุป ใจโล่ง พร้อมเอากล้วยไปให้ยายที่บ้าน และยายก็ได้แบ่งมะละกอ พริก มะเขือพวง ถั่วฝักยาว กลับคืนมาให้เรา และเราก็เอามะละกอ และมะเขือพวงไปแบ่งปันต่อ ทำให้เข้าใจชัดว่าการให้ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่กว่าการเอาค่ะ
นางนปภา รัตนวงศาได้แบ่งปันผักหน้าบ้านให้พี่น้องที่มาต่อเติมบ้าน
นางสาวอุรา สังข์ชม
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์ แบ่งปันข้อมูลดีๆให้เพื่อนเปฌนระยะๆเฝขณะขับรถไปไหนก้อตามเจอใคร ก้อจะแบ่งปันน้ำธัชพืชบ้าง ขนมให้เด็กบ้าง สนทนาธรนมกับญาติธรรมว่าเราทำอะไรยู่ ทำให้เกิดแรงเหนี่ยวนำให้คนทำความดี ยิ่งขึ้นไป
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยพี่น้องหั่นผัก ประโยชน์ที่ได้รับความสมัครสมานสามัคคี
นางกัญจนา อบรมชอบได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำความรู้ในเรื่องสุขภาพที่ตัวเราเองมีประสบการณ์ให้พี่น้องรับประโยชน์จากเรา
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยทำงานในจุดต่างๆในสวน 9 ประโยชน์ที่ได้รับได้ความอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส
นางดอกไม้ ปวะบุตรได้แบ่งปันน้ำสมุนไพรให้เพื่อนๆได้แนะนำให้พี่ๆที่วัดป่วยต้องหาหมอนวดตลอดได้แนะนำให้เปิดดูกดจุดหมอเขียวเพื่อจะได้เรียนรู้และดูแลตนเอง ไม่ต้องเดินสายหาหมอนวดต่อไป
นางพรรณธิพา แย้มบัว
นางสาวผาสุข ตันชวลิตมีเพื่อน 2 คน ขอมาหาที่บ้าน จึงแบ่งปันเครื่องประดับให้แก่เพื่อนในปริมาณที่เหมาะสม
นายธีระพล ศรีเวชศิลป์ ให้น้องที่ทำงานด้วยกันยืมรถไปใช้ ทำให้เรามีความสุขทางใจที่ได้แบ่งปันโดยไม่หวังผลอะไร
นางสาวณัฐธยาน์เอื้อจำนงค์แบ่งปันข้าวสารอาหารให้เพื่อนบ้านในชางที่เขาใม่มีเดือดร้อนค่ะ
นางนปภา รัตนวงศาได้แบ่งปันเสื้อผ้าที่เกินความจำเป็นให้น้องได้ใช้และแบ่งปันต่อเนื่องไป
นางดาวรุ่ง บัวแก้วชวนพี่สาวลดเนื้อสัตว์ ลดลงได้เยอะ มีจิตใจดูแลพูดจาเอาใจเขามาใส่ใจเรากับคนรอบข้างมากขึ้น ชวนเพื่อนไปหลายคนที่เป็นโรค ไม่สบายมาเข้าค่ายหมอเขียว
นาง3 เพ็ญศรี มงคลชาติไทยแบ่งปันน้ำสกัดสมุนไพรให้กับเพื่อนบ้าน
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยแบ่งปะน ชุดชูชีพ ให้เพื่อนบ้าน แนะนำความรู้เท่าที่ทำได้ให้เพื่อนบ้าน
นางสาววิญญา จันทะพล
นางณัฐพร อาภรณ์ศิริพงษ์ได้แบ่งน้ำสมุนไะรฤทธิ์เย็นให้พี่สาว
นางดาวรุ่ง บัวแก้วมอบของกินของใช้ให้ผู้ยากไร้ช่วยทำก๋วยเตี๋ยว ขนม อาหาร ไปมอบให้ผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
นางประคอง จันทร์ตรีให้ความรู้เรื่องสมดุลร้อน เย็น การทานอาหารสุขภาพ ทำน้ำสมุนไพรแจก พอใจที่ เค้าเริ่มมีความรู้ที่จะปฏิบัติตัวเองได้บ้างแล้ว
นายศรานุทธ พูนพินนำข้าวหอมมะลิที่ปลูกเองไปสีแจกให้กลุ่มเสี่ยงโควิดที่ถูกกักตัวผู้สู้อายุในขุมชนรพสต.ท้อแท้โดยให้อสม.นำไปแจกต่ออีกที่ประมาณข้าวสาร30กก., นำชุดชุบชีพช่วยชาติแจกพยาบาลจนท.ด้านหน้าอสมกลุ่มเสี่ยงถูกกักตัว10ชุด
นางประคอง จันทร์ตรีแค่เค้ายอมรับฟังและยอมดิ่มน้ำย่านางก็ภูมิใจแล้ว(จากเค้าเป็น อสม น๊ะ กทม)
นาย3 พูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์ยินดีร่วมมือช่วยเพื่อน ญาติมิตร เครือข่ายในการทำกิจกรรมร่วมกันในการดำเนินชีวิตเพื่อส่วนร่วมร่วมกัน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตแบ่งปันของใช้ให้พนักงาน
นางสาวกิรณา สุขสุดกุลธนแบ่งบันผักที่ปลูกช่วยเหลือผู้อื่น คือให้คำปรึกษาเรื่องโควิคเพราะคนทั่วไปเขาไม่มีศีลเขาไม่รู้จักกิเลสจึงกลัวโรคและเครียดหั่นไหวกลัวแต่ต้องไปทำงานรับจ้างจึงช่วยให้เขาคิดให้ถูกกล้ารับถ้าจะเป็นโรคก็เป็นอย่างกลัวจนเขาคลายความกังวลและความกลัวก็มีกำลังใจทำงานต่อไปแบบไม่ประมาทประโยชน์:ได้ช่วยคนพ้นทุกข์ใจทำตัวอย่างให้เขาเห็นว่าการไม่กินเนื้อสัตว์เป็นบุญกุศลไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นและสัตว์อื่นมีทุกข์น้อยโรคน้อยตามอาจารย์สอน
นาย3 ไพบูลย์ รักษาบุญที่บ้านทำประโยชน์ต่อตยเองและต่อผูู้อื่น ทำให้จิตใจยกสูงขึ้น เป็นคนไม่ไร้ประโยชน์ และหมู่มิตร สรรพสัตว์
นางสาววิษยณัฐฐา นาครัตนะอมรนำพืชที่ปลูกได้ไปให้เพื่อนบ้าน และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งทางกาย และใจให้แก่เพื่อนบ้านที่ชอบในกิจกรรมของการอบรมในครั้งนี้ ในฐานะที่เป็น อสม.จึงได้แบ่งปันพืชผัก อาหารที่ให้กำลังกาย และช่วยประสานคุณหมอที่ รพ.สต.บ้านทานสัมฤทธิ์ จ.นนทบุรี ไปฉีดวัคซีนแสตร้าป้องกันโรคโควิดให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงถึงที่บ้านโดยไม่ต้องพาผู้ป่วยไปฉีดวัคซีน ที่ รพ.ธรรมศาสตร์รังสิต ที่เขาจองไว้แล้ว ซึ่งไกลจากบ้านค่อนข้างมาก ทำให้เขาได้รับความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆได้มากและจะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าค่ายอบรมแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกไปในแง่มุมต่างๆไปเผยแพร่ ให้แก่เพื่อนท่านนี้ในโอกาสต่อไปค่ะ
นางสาวรัตนา กิจเกื้อกูล
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางสาวณัฐชยา จินตนารั่งโรจน์แบ่งปันน้ำสกัดย่านางให้เพื่อนบ้านที่ต้องไปรับวัคซีนป้องกันโควิด ทำให้เพื่อบ้านลดอาการป่วยจากการรับวัคซีนลงได้บ้าง ให้โดยไม่คิดหรือหวังผลตอบแทน เห็นเขาไม่ทุกข์เราก็สุขค่ะ
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นางรมิตา ซีบังเกิดในช่วงโรคระบาดขณะนี้ได้ทำอาหารเพื่อดูแลพี่ๆซึ่งเป็นผู้สูงอายุอยู่เป็นประจำ ผักและสมุนไพรซึ่งปลูกแบบไร้สารพิษและปลอดสารพิษได้แบ่งปันเพื่อนบ้านผู้ใกล้ชิดอยู่เสมอๆ ชุดชุบชีพช่วยชาติทีได้รับจากกองบุญได้นำไปเผยแพร่โดยสาธิตและอธิบายวิธีการใช้แก่แกนนำอสม. บางส่วนได้นำไปมอบให้กับผู้ป่วยโควิดซึ่งพักฟื้นที่บ้านและโรงพยาบาลบางคนมาขอรับเองส่วนตัวที่บ้าน บางวันที่มีเวลาทำน้ำเต้าหู้ไปแบ่งปันให้ผู้ป่วยโวิดในอำเภอเท่าที่จะทำได้ประโยชน์ทีได้รับคือความสุขใจที่แบ่งปันให้กับคนอื่นเท่าที่จะทำได้
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้บำเพ็ญกุศลเพื่อในหลวง ร.9 ทั้งครอบครัวช่วยกันทำน้ำผักปั่นฤทธิ์เย็น แจกจ่ายผู้คนประมาณ 1 กระติกใหญ่ เป็นการฝึกฝนตนเองและครอบครัวเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนดีใจที่ได้เริ่มต้นสิ่งดี และจะตั้งใจทำต่อไป
นางสุมา ไชยช่วยแบ่งปันกล้วยน้ำว้าเพื่อนบ้าน
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)ให้กำลังใจผุ้ป่วยที่เป็นมะเร็งในห้องซูมสายด่วนการได้เข้ามาในหมู่มิตรดีมีพลังอย่างมหาศาล
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้แบ่งปันพืชผักที่ปลูกเองให้เพื่อนๆที่อาศัยอยู่ที่เดียวกันและได้แจกหนังสือทบทวนธรรมกับหนังสือสุขภาพพึ่งตนให้พี่น้องที่สนใจด้วย
นายทรงยุทธ อัคโกศลที่ผ่านมาผมช่วยเหลือด้วยแรงกายไม่ได้เนื่องจากตัวเองตัดสินกำลังของตัวเองว่าไม่แข็งแรง ผมจึงแบ่งปันด้วยการบริจาคผ่านองค์กรการกุศลต่างๆ ในปริมาณที่ตนเองสามารถทำได้ทุกๆ เดือน
นางสาวสุชนา ทิวถนอมช่วยเป็นพี่เลี้ยงตอบคำถามผู้เข้ารับการอบรม ตอบคำถาม จัดรายการสายด่วนสุขภาพพึ่งตน
นางสาวณัฐธยาน์เอื้อจำนงค์
นางอนงค์ ท่าข้ามแนะนําเพื่อนบ้านเรื่องดูแลสุขภาพพึ่งตนให้ได้มากที่สุดและแนะนำเรื่องอาจารย์หมอเขียวให้เพื่อนได้รู้จักอาจารย์เท่าที่จัทำได้และจะแน่นำตลอดไป
นางสาววลัยพักตร์ ชุมทองวันนี้เป็นวันเกิดเลยทำบุญบริจาคค่ะ
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นางสาวรัชกร กุลเสวตที่ 10 ตุลาคม ในฐานะประธานมูลนิธิเอ.ที.ดี.เพื่อนผู้ยากไร้เผยแพร่ความรู้เรื่องวันสากลแห่งการขจัดความยากไร้ 17 ตุลาคม ให้กลุ่มเพื่อนจิตอาสาในเครือข่ายของมูลนิธิเอ.ที.ดี. เพื่อนผู้ยากไร้ ได้รู้จักและเข้าใจความสำคัญของการทำงานแบบร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อให้โอกาสผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้เข้าถึงสิทธิ์ที่พึงได้รับ และได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถหลุดพ้นจากความยากไร้ได้อย่างยั่งยืนโดยเคารพในศักด์ศรีของความเป็นมนุษย์
นางอัญชลี โสภา1.ชวนเพื่อนแนะนำเพื่อนให้มาเข้าค่ายรุ่นที่ 32. ช่วยกดเส้นลมปรานให้เพื่อนบ้านและแนะนำให้เขาทำเอง ช่วยเหลือตัวเองเท่าที่เขาทำได้พร้อมทั้งสนทนาธรรมชี้ให้เขาเห็นเหตุแห่งทุกข์ โดยยกตัวอย่างจากเรื่องสภาวะที่เราได้รับ และได้แก้ไขปฎิบัติมาว่าต้องใช้เวลาอย่าเร่งผล ค่อยๆแก้ไขเพราะเขาเป็นสะสมมานานแล้วและรักษามาหลายวิธีแล้ว (เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้ช่วยเขาและเขาก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วจึงเปิดใจใช้ธรรมะเข้าเสริมในครั้งนี้) สิ่งที่เขาปราถนาคือสามารถนั่งพับเพียบได้เพราะตอนนี้เขาไม่สามารถนั่งได้ เช็คดูสภาวะโดยรวมของเขามีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหาร มดลูก และลำไส้ใหญ่ จากการได้กดดูเส้นเอ็นของเขาและเขาก็ยอมรับว่าระบบขับถ่ายเขามีปัญหาจริง เขายอมรับการรักษาจากเรา และเขาจะเป็นเคสกรณีศึกษาของเราและจะปฎิบัติตามที่เราแนะนำ
นางสนทยา กันทะมูล
นางพรนภา บุรณศิริได้นำหนังสือบททบทวนธรรม,หนังสือสุขภาพพึ่งตนและยาฟ้าทะลายโจรพร้อมน้ำสกัดพลังศีลไปให้ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านได้ใช้ช่วงโควิดระบาดและได้ส่งยาฟ้าทะลายโจรไปต่างประเทศด้วย
นางสาวประภัสสร วารีร่วมจัดรายการสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยเป็นพี่เลี้ยงผู้เข้าอบรม
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์แบ่งปัน กับคุณแม่ คือ เป็นผู้ฟังที่ดี คุยกับท่านเพื่อให้ท่านมีความสุข และหัวเราะ
นางสนทยา กันทะมูลได้ร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องจิตอาสาในการจัดค่ายแพทย์แผนไทยช่วยไทยครั้งที่ 1 ช่วงวันที่ 22 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ไม่่ได้ร่วมบำเพ็ญจัดกิจกรรมค่ายออนไลน์กับพี่น้อง เพราะไปดูแลพ่อกับแม่ที่กำลังจะได้รับวัคซีนร่วมบำเพ็ญค่ายครั้งที่ 4และค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 1ครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 2 -11 ตุลาคม 2564
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1. บำเพ็ญงาน Admin ในห้องไลน์ และ Facebook ค่ายสุขภาพดีวิถีธรรม2. บำเพ็ญงานเบื้องหลังและเบื้องหน้าในรายการสายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย3. เตรียมงานบำเพ็ญสาธิตการใช้ชีวิตพอเพียงในรายการพึ่งตนฯ4. บำเพ็ญร่วมทำรายการครัวหมอเขียว เพื่อแนะนำเมนูอาหารสุขภาพ และการพึ่งตนด้วยยา 9 เม็ด5. บำเพ็ญงานวิจัยผู้ดูแลตนเอง ด้วยศาสตร์พึ่งตนเอง เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 โรคอื่น ๆ และผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน6. แบ่งปันน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นให้กับครอบครัวและผู้ที่รู้จัก เพื่อภูมิต้านทานในร่างกาย7. ทำฐานอบสมุนไพรในครอบครัว เพื่อขับพิษและป้องกันเชื้อโควิด 19
นางสุรีนารถ ราชแป้นแบ่งปัน นำ้สกัด ญาติ เพื่อนๆ ให้ความรู้ แก่น้องเลี้ยง และผู้เข้าค่ายที่อยู่ในไลน์ และในซูม แบ่งปันชุดชุบชีพช่วยชาติ(ขอจากศูนย์)ให้ผู้ป่วยโควิดที่ โรงพยาบาลสนามราชฏัช สุราษฎ์ธานี ทำให้ชิวิตเบิกบานมีความสุข
นางเครือแก้ว คุณะวัฒนา​กิจกรรมรวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทลธิ์กับทีมแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคกลาง ทำน้ำสกัดย่านาง น้ำมันสาบเสือ แจกตามจุดต่างๆที่ไปร่วมกิจกรรมแจกหนังสือทบทวนธรรมและคุ่มือสุขภาพพึ่งตนสละข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า กระเป๋า ที่เกินความจำเป็นให้กับสถาบันขยะด้วยหัวใจ ประโยชน์ที่ได้รับ ได้สละออกบ้างทำให้ความโลภความอยากน้อยลง ตัวเบาขึ้น
นางณัฐพร คงประเสริฐให้คำแนะนำ ติดตามพูดคุยวางแผนการรักษาร่วมกันกับผู้ป่วยโควิด-19 ทุกวันทำการ โดยบูรณาการศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์วิถีธรรมให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเท่าที่เป็นไปได้ ได้รับfeedback ที่ดีมาก ๆ จากบุคคลากรสาธารณสุขที่มาบอกผลการใช้ น้ำ3พลัง น้ำมันเขียว ทั้งกับผู้ป่วย โควิด-19 และทีมงานสาธารณสุข ประทับใจ มาขอรับบริจาคเพิ่มต่อเนื่อง
นางพิมพิ​นันท์​ เตียว​ประเสริฐ​ช่วยสมทบทุนในการจัดทำถุงยังชีพของรร.เพื่อนำไปแจกให้พี่น้องในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
นางสุรางค์ โยโกยามาบริจาคยาสมุนไพรรักษาโควิคให้พระเพื่อนำไปแจกต่ายชาวบ้านในชุมชน ให้ตวามรู้วิธีดูุแลและป้องตนเองผ่านทางไลน์ประโยชน์ที่ได้รับมีความสุขใจและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รอดชีวิตจากโรคนี้
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาแบ่งผักที่ปลูกให้เพื่อนๆ
นายสมสิน เสถียรรัตชัยแนะนำการปลูกผักปลอดสารพิษ การทำน้ำหมักชนิดต่างๆ ในหมู่บ้าน ที่ อบต. ในสถานศึกษา
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์บอกเล่าความรู้สึกของสิ่งเราที่ใด้รับให้แม่ฟัง ว่าทุกอย่างที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา รู้สึกสำนึกเพราะได้เห็นการกระทำของตัวเราเองที่เคยทำกับพ่อแม่ ขอโทษ ขออโหสิกรรมกับแม่ จะพยายามไม่ทำผิดแบบนี้อีก
นางจิตรา พรหมโคตร
นางเวียงทอง นุ่นภักดีวันก่อนแบ้งปันไซยาและมะนาวให้น้าไปกินโดยบอกวิธีกินใบไชยาให้น้าด้วย มีการแบ่งปันธรรมะ และสอนโยคะให้พ่อ แม่ ป้าและน้าทำตาม
นายพลศักดิ์ สุขยิ่งแบ่งปัน ทำน้ำสมุนไพรปรับสมดุลแจกที่วัด และให้ผู้ป่วยทุกวันอาทิตย์ ทำอาหารถวายพระสงฆ์เช้าและเพล ห้าวันต่อสับปดาห์และ เอาน้ำสมุนไพรไปให้ผู้ป่วยที่อยู่บ้าน อาทิตย์ละครั้ง ไปเยี่ยมเยียนทำอาหารปรับสมดุลไปส่งที่บ้านคัวซาให้ผู้ป่วยด้วย ส่งสมุนไพรที่ปลูกไปให้คนต่างรัฐ ประโยชน์ที่ได้รับคือเราทำความดีด้วยการแบ่งปัน ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทน นี่คือประโยขน์อันยิ่งใหญ่ ทำด้วยใจไร้ทุกข์
นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริคุณสั่งหนังสืออาจารย์มาแจกร้อยเล่มแล้วค่ะแล้วก็พยายามบอกทุกๆคนค่ะกับญาติพี่น้องก็ให้น้ำมันเขียวคนละขวดค่ะทุกคนเวลาไม่สบายใช้น้ำมันเขียวก็หายทุกคนบอกว่าดีค่ะบอกว่าเทวดายาวิเศษ
นางสาววิญญา จันทะพลทำอาหารสุขภาพ แบ่งปันเพื่อนบ้านบ่อยๆ
นางกานดา ศักดิ์ศรชัยวันนี้ได้รับคำปรึกษาเรื่องสุขภาพจากผู้ใหญ่ที่นับถือ ท่านมีความทุกข์ใจจากโรคที่เป็นมานาน และไม่อยากกินยาที่ได้มาจากการไปพบแพทย์เพื่อแก้ไขค่าแลปที่ผิดปกติ 1 ค่า จึงได้ให้คำแนะนำการใช้ยาเม็ดเลิศ ( ให้กำลังใจ อธิบายค่าแลปให้ ) ยาเม็ดหลัก (งดเนื้อสัตว์และผลิตภัณท์จากสัตว์ และกดจุดลมปราณ) ยาเม็ดเสริม ทำน้ำย่านางดื่มให้สม่ำเสมอโดยปรับร้อนเย็นดูด้วยตนเอง, กัวซาส่วนที่ไม่สบาย,ต้มสมุนไพรอาบเท่าที่สะดวก ผลการให้คำปรึกษา ท่านบอกด้วยเสียงยิ้มแย้ว่าสบายใจขึ้นมาก ท่านงดเนื้อสัตว์ได้เกือบหมดยังเหลือไข่อยู่บ้าง จะปฏิบัติตามที่แนะนำไว้โดยไม่กินยาก่อนไปพบแพทย์ครั้งต่อไป และขอบใจพร้อมอวยพรให้มีความเจริญยิ่งขึ้น
นางสาววันทนีย์ ราษฎร์ดีแบ่งผลไม้ให้พี่ๆที่ทำงาน
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นายอดิเทพ วรยศอาทิตย์ ที่แล้ว มีงานสี ดำ แม่เพื่อน ก็ได้ช่วย ทำอาหารเจ เลี่ยงแขก สี่วันครับที่ อ เพ็ญ อุดร ครับ ข้าว อาจารย์ สังมา ก็แจก เพือนที่ทานเจ ใว้หุงใกล้หมดละครับ
นางสาวนิรมล ทองชะอุ่มแบ่งปันปัญญาโดยที่เพื่อนโทรมาปรึกษาเรื่องอาหารของแพทย์วิถีธรรม
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลให้ธรรมะแก่หมู่ทุกเช้า รายการธรรมพาพ้นทุกข์มุกวัน ให้คำปรึกษายา9เม็ด
นางอาภรณ์ เบญจานุวงศ์ แบ่งอาหารให้แม่บ้านที่ทำงาน
นางสาวอ้อน สุลักษณะช่วยทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ในหมู่บ้านออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้าน
นางสาวภคมน ถิระธรรมถณได้ทำการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ทำอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยอาหารมังสวิรัติที่โรงพยาบาลมะการักษ์อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีให้พี่น้องบุคลากรทางการแพทย์ได้กินอาหารที่ไร้สารเคมีและอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์และได้ช่วยเหลือพี่น้องในด้านหลักการใช้อาหารให้เป็นยาเป็นต้น
นางอาภรณ์ เบญจานุวงศ์
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นายมงคลชัย วิชาธรรมตั้งแต่มาเป็นนักศึกษาวิชชาราม ใจก็ไร้ทุกข์ ใจดีงาม เป็นอยู่ผาสุข สิ่งที่เราได้เห็นคือคนทั่วไปจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะมาก เช่นอ้วน เดินผิดรูป มือไม้สั่น เป็นต้น เราก็ได้แบ่งปันความรู้ แนวการปฏิบัติในการรับประทานอาหารเป็นยา โดยรับประทานอาหารตามลำดับ หรือการดูแลสุขภาพด้วยยา 9 เม็ด และสุดยอดธรรมะจากอาจารย์ ที่ทำให้รู้จักขจัดทุกข์ หรือทุกข์น้อยลง
นางกาญจนา คงภูชงค์ให้วิชาความรู้ด้านงานตัดเย็บเพื่อให้เขานำไปประกอบอาชีพได้
นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิมทำสมุนไพรน้ำสกัดกระชาย น้ำมันเขียว แจก ผู้ป่วย และไม่ป่วย ร้านใบบุญ (เล็กมาหาชัย) แจกผลิตภัณฑ์น้ำมันเขียวศูนย์พักคอย น้องขวัญพยาบาล(ภาคใต้)ร้านแพทย์วิถีธรรม(น้ำสกัดย่านางและน้ำมันเขียว) ประโยชน์ที่ได้รับ ปิติ อิ่มเอมใจ
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์วันนี้ตั้งใจทำอาหาร ไปแจกคนที่ช่วยงานที่วัด ได้หลายคน เป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน แค่นี้ก็สุขใจมากค่ะ
นายคมเวช หงส์เชิดชัยแบ่งปัน น้ำมันเพียว หนังสือมบทวนธรรมคู่มือสุขถาพโควิค
นายพลัฏฐ์ รัตนวชิรินทร์แจกบททบทวนธรรมมากมายแจกสารพัด สมทบเงินให้อจ.และส่วนกลาง สั่งคลิบต่าง ๆจากกิจกรรมต่างๆของพวธ.ให้ ทั้งเพื่อนๆและพี่น้องห้องไลน์ต่างๆมากมาย รับสั่งส่งจำหน่ายผักผลไม้ข้าวไร้สารพิษ
นางสาวณปภัช เมฆประมวลเจอคนแก่เก็บขยะ ให้เงิน และซื้อผลไม้ให้
นางสาวสมพร โคตรววค์ทุกๆวันเสาร์ หรือวัน อาทิตย์ ก็จะเข้าไปบำเพ็ญที่สวนป่านาบุญสามเป็นประจำ ไปช่วยตัดหญ้า กรอกน้ำเขียว และอื่นๆ
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชให้ความรู้คนเจ็บป่วยตามความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมา,แบ่งปันสมุนไพร,ข้าวของ,อาหารมีความสุขจากการให้แบ่งปัน
นางวสา ราญคำรัตน์แบ่งผักให้เพื่อนบ้าน บางครั้งให้น้ำมันเขียวถ้าเรามีหลายขวดถ้าเจอคนที่ชอบก็จะแบ่งให้ฟรีบ้างถ้าคนไม่พร้อมจ่าย ทำให้เราได้บำเพ็ญการให้สบายใจค่ะ
นางกาญจนา คงภูชงค์เก็บผักที่เราปลูกไปแจกคนข้างเคียงแล้วมีความสุขใจ
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีล-แนะนำการฝึก กายบริหาร กดจุดลมปราณ โยคะ ด้วยตัวเอง แก่ผู้สนใจในการแก้ปัญหาสุขภาพร่างกายแก้ไข รักษา อาการป่วดเมื่อยตามร่างกาย-แนะนำการ ดูแล รักษา สุขภาพร่างกาย แก่บุคคลอื่นๆในยาเม็ดที่ ๘(เม็ดเลิศ)-ที่วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่อื่นทางโซเชียลเน็ทเวิร์คต่างๆที่ติดต่อเข้ามา-ประโยชน์ที่ได้รับ-ด้วยการทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม-ลด ละ เลิก อัตตา กิเลส ความยึด มั่น ถือมั่น ในตัวเอง
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ได้ไปช่วยพี่ปัทย์จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทำอาหารมังสวิรัติแจกให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิคในชุมชนแถวหนองจอก และแบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อได้เสียสละแรงกายเวลาให้เกิดประโยชน์ในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ในยามที่เขาเกิดความขาดแคลน สิ่งนั้นคือความสุขเป็นสิ่งที่มีค่ามากหาซื้อไม่ได้กับการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์
นางสาววิมลวรรณ​ สินธุจริวัตรแบ่งปันผลไม้ให้คนที่มาหา​ ให้ชุดชุบชีพช่วยชาติ​คนเป็นมะเร็งที่รู้จักกันไปศึกษา
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์เห็นคนงาน ที่เทศบาลจ้างให้มากำจัดวัชพืช โดยใช้สารเคมีฉีดพ่นจึงตัดสินใจโทรไปหานายกเทศมนตรีแนะนำวิธีกำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องตัดหญ้าท่านนายกเข้าใจและจะยุติการกำจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์แบ่งปันวันนี้ แจกอาหาร และสบู่เล็กน้อย ให้เจ้าหน้าที่ที่เราเจอ เขาทำงานเหนื่อยที่ห้างเขาจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไป
นางจุฑามาศ วอล์กเกอร์แชร์ข่าวการรับสมัครสบาบันวิชชารามไปให้เพื่อน แล้วตอนนี้เพื่อนได้รับอนุญาตให้เป็นนักศึกษาแล้วค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าที่ได้แนะนำเพื่อน เพราะเค้าก็มีทุกข์มาก และรู้แน่ว่า ได้ให้ในสิ่งที่ดีกับเพื่อนค่ะ
นางสาวนฤมล วงศาเอาน้ำ 3 พลังศีลให้ญาติข้างบ้านกิน เนื่องจากไม่มีเสียง มือสั่น ตัวร้อน เขาบอกรู้สึกดี เย็นดี แต่ก็คงชั่วคราว เพราะเขาติดเบียร์ บอกให้เลิก หรือลดบ้างก้ได้แต่ยิ้ม ไม่ยอมทำ เวรกรรมจริงๆ จริงๆ บ้านเขาปลูกย่านาง บอกให้กินก็ไม่กิน จะสกัดให้ดื่มก็ไม่เอา ตนเองไม่รู้่ว่าควรทำยังไงดี กับเขา เพราะคนเจ็บไม่ให้ความร่วมมือสักอย่าง คงต้องปล่อยไปตามวิบากกรรม เตือนแล้ววางคงต้องทำใจ
นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริคุณแบ่งปันด้วยการซื้อหนังสือมาแจกค่ะหนังสือสุขภาพพึ่งตนค่ะรู้สึกมีความสุขค่ะที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ
นางสาวสัสยา วาทยานนท์ให้โดยไม่หวังผล ทำของใส่บาตรพระ เผื่อคนอื่นด้วย เขาตอบว่าไม่มีอะไรแลกเปลี่ยน เราบอกว่า ไม่ได้ให้เพื่อนแรกขอบคุณที่กรุณารับ เขายิ้ม
นางสมใจ สิทธิพงษ์ทำอาหารโดยปราศจากเนื้อสัตว์ทำอาหารโดยปราศจากเนื้อสัตว์แบ่งปันพี่น้องและพนักงานที่ร้านทุกวันที่ได้ออกไปทำงานขายของที่ร้านค่ะโดยใช้ โดยใช้พืชผักจากที่เราปลูกเองค่ะ
นางนงลักษณ์ ใจมนต์ก้อจะช่วยเหลือสังคมโดยให้ข้าวของใช่
นางอรทัย มะณูแบ่งปันสิ่งอุปโภค บริโภคที่หมู่บ้าน
นาย3 ไพบูลย์ รักษาบุญให้ข้าวของที่มีประโยชน์ กับผู้ที่ด้อยกว่า ให้ความรู้วิชาแก่ผู้ที่ด้อยกว่า ให้ธรรมะ คติสอนใจ ถ่ายทอดวิชา รักษา แพทย์วิถีธรรม บอกต่อ
นางบุญนา​ บุญศรีให้ความรู้เกี่ยวกับธรรม​ะ​ กับเพื่อน​ ชึ่งเพื่อนมีทุกข์​คนในครอบครัว​ป่วยหนักคิดมากเกือบป่วยจิตใจน้ำหนักลดนอนไม่หลับจากคนสวยกลายเป็นโทรม​ ก็ได้ให้เขาไม่ให้กลัวก้งวล บอกให้กล้าที่รับในสิ่งที่ไม่ชอบ และกล้าเผชิญสิ่งร้ายๆที่เข้ามา​ ทำใจเข้มแข็ง​ จากวันนั้นเพื่อนก็ดีขื้นนอนหลับหน้าตาสดใสสบายใจ​ เพื่อนได้ประโยชน์​จากธรรมะ
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณเพื่อนโทรมาถามปวดไมเกรนมาก ปวดหัวมากจะทำอย่างไร จึงให้ความรู้เรื่องการกัวซา กับเพื่อนพร้อมกับส่งลิงค์คลิบวิดิโอการกัวซาให้เพื่อนได้ลองทำตาม
นางสาวปภาดา จีนมเริง (ซินดี้)แบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนมาบอกต่อเพี่อนๆ
นางณัฐพร อาภรณ์ศิริพงษ์แบ่งน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นที่ทำเองให้พี่ หลาน
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์ทำทานช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อแจกอาหาร ข้าวของแก่คนยากไร้
นายธนวินท์ อินทนิลวันนี้ในช่วงเช้า คุณตา ของผมเกิดอาการอ้วกอยู่บ่อยๆ เเม่ก้เลยเเนะนำผมให้ทำการดีท็อกซ์ ให้คุณตา เป็นการล้างพิษในลำไส้ต่อไปในช่วงที่ตา ผมเเข็งเเรงขึ้น ผมก้จะกดจุดลมปราณ ของลำไส้ใหญ่
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งได้แบ่งปันสเปรย์มะกรูดให้คนที่เป็นโรคเบาหวานมีแผลแห้งได้และหายคัน"ประโยชน์ได้ใช้ของในพื้นที่ของตนเองให้เกินประโยชน์โดยไม่ต้องซื้อหายาฝรั่งราคาแพง"ได้วิธีทำมาจากพวธ.คะ"
นางศิริพร ขาวไชยมหาผัก เหลือกิน ก็แบ่งปัน แลกกันกินไม่ต้องซื้อขาย ได้ความสุข ได้มิตรภาพ มีหมู่มิตรดี เสื้อผ้าเหลือใช้ เกินความจำเป็น ก็แบ่งปันคนอื่น
นางสาววิญญา จันทะพลทำซุปผักปันให้เพื่อนบ้านและครอบครัว เพราะเค้ามีโอกาสกินผักน้อย สุขใจเพราะสิ่งที่เรา ทำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เราแบ่งป้น
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดจะร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโอนเงินหรือออนไลน์ให้กับผู้ประสบปัญหายากไร้และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
นางนบชุลี เสาวนา1. ดูแลพ่อบ้าน ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ เก๊าท์ (ปัจจุบันไม่ต้องกินยาแก้โรคเก๊าท์แล้ว) ดูแลด้วยใจที่เบิกบาน ไม่เร่งผล ไม่กังวล ใจไร้ทุกข์ คอยบอกเขาเสมอว่า อย่ากังวล โรคจะหายเร็วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายเมื่อไหร่ชั่งหัวมัน2. ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การปรับสมดุลร่างกายกับผู้ที่ขอคำแนะนำ (เขาจะนำไปใช้ก็ได้ ไม่ใช้ก็ได้)3. เก็บของที่ไม่จำเป็น ของเก่า เช่น ขวด กระดาษ ให้แม่บ้านหรือคนเก็บของเก่านำไปขาย4. เก็บผัก ผลไม้ ไปแบ่งปันญาติและเพื่อนร่วมงาน เป็นประจำ
นางสาวรุ่งรัตน์ นิรนาทล้ำพงศ์แบ่งปันเมล็ดพันธ์ุพริกหวานที่เราตากแห้งเก็บไว้ แบ่งปันต้นกล้ามะเขือเปราะ มะเขือยาวที่เราเพาะไว้แบ่งปันอ่อมแซบที่ปักชำไว้ ให้แก่เพื่อนบ้านไปปลูกกินประโยชน์ที่ได้รับ คือ เป็นผู้ให้ รู้สึกเป็นสุขอยู่ภายใน จิตใจเบิกบาน เบากาย แล้วเพื่อนบ้านก็ให้หน่อกล้วยเรา เพื่อมาทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย (รู้สึกดีใจจัง)
นางภัคเปมิกา อินหว่างแบ่งปันพืชผักให้เพื่อนบ้าน มะเขือ ถั่วพู กล้วย
นางสาวสำรวย รัตตนะ- ร่วมจัดกิจกรรมสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยกลุ่ม 6 สันอาทิตย์- ร่วมจดบันทึกคำถาม-คำตอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย กลุ่มสวนป่านาบุญ 2
นางสาวประภัสสร วารี
นางสาวธัญญภัสร์ ศรีมาบอกคนที่เขาศัทธา
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์สอนหลาน ที่ติดคอมพิวเตอร์มากๆ จนนอนดึก ตี 3 ตี4 แต่นอนกลางวันแทนบอกให้เขารู้จักเวลาของร่างกายสอนด้วยใจเมตตา ส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่ จะปฏิบัติตามหรือไม่ ให้เขาเป็นผู้เลือกเอง เราเป็นเพียงผู้ชี้ทาง
นางสาว3สุทัศณีย์ วงษ์กิ่งแบ่งน้ำหมักจุลินทรีย์พลังศีลให้คุณแม่ได้ใช้อาบน้ำแทนสบู่ทำให้ลดการแสบคันตัวที่มีอยู่ลดน้อยลงคะ" ได้ประหยัดการใช้สบู่คะ"
นางธันญาภัท นันทอัครกุลได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอารยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชดำริเศรฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเป็นครูปฏิบัติการที่นครสวรรค์ ไปเป็นล่ามแปลภาษาให้ผู้มาฉีดวัคซีนที่แม่สอด แบ่งปันข้าวของให้ผู้อพยพ มีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสิ่งดีๆไว้ให้ประเทศที่เราใด้อยู่ใด้อาศัย
นางดลพร ไนเกรนแบ่งปันอาหารเพื่อสุขภาพให้เพื่อนร่วมงาน บริจาคสื่งของเมื่อเห็นว่าเค้ามีจุดรับบริจาค
นางนิตยาภรณ์ สุระสายช่วยแบ่งปันความรู้ รายการมารู้จักแพทย์วิถีธรรรมกันเถอะ เสวนาโรคมะเร็งกับ พวธ. 2 ครั้ง และโรคไตกับ พวธ.1 ครั้งร่วมกับพี่น้อง พวธ.พี่หมอกานดา พี่เสาวนีย์ โรคมะเร็ง:พี่นกเรือนแก้ว แสงอรุณ ป้าจีจีรวัลย์ โรคไต:พี่ใจน้อมศีล คุณรัตน์ภูเก็ต สภาวธรรม : ศรัทธาพี่น้องผู้ร่วมรายการ ได้ข้อมูลเพิ่ม เบิกบานยินดีเต็มใจไร้กังวล
นางนิตยาภรณ์ สุระสาย
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวปภาดา จีนมะเริง (ซินดี้)ให้พืชผักคนข้างบ้านและชวนเพื่อนลดละการทานเนื้อสัตว์เพื่อนก้เริ่มทำตาม
นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย์1) ได้ช่วยประสานงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรง คือแม่บ้าน ผู้ป่วยเข้าไปช่วยเหลือผู้ดูแลโดยตรงที่จะต้องประสบกับการพลัดพรากจากคนที่เป็นที่รัก คือสามีโดยการแนะนำให้วางใจและทำใจให้ไร้ทุกข์โดยการยอมรับความจริงที่จะเกิดขึ้น เพื่อจะช่วยให้ ผู้ป่วยจากไปด้วยใจที่เป็นสงบปล่อยวางสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องกังวลใจใดๆ2) ได้นำสิ่งของจากชั้นแบ่งปัน รวมทั้ง สิ่งของที่เจ้าของไม่เอาแล้ว เก็บเอาไปล้างใหม่แล้วนำมาแจกจ่ายให้ผู้ที่ขาดแคลนเช่นรองเท้า เสื้อผ้า หมวก กระเป๋า เป็นต้น 3) เสียสละของส่วนตัวที่ คิดว่าจะเอาไว้ใช้เองให้แก่เพื่อนไป เช่นปากกา กระเป๋า4) แบ่งอาหารที่ได้มาพิเศษแก่เพื่อน5) เติมน้ำเปล่าในหม้อต้มน้ำสมุนไพรเผื่อผู้อื่น เมื่อน้ำลดระดับ6) ช่วยเขียนป้ายประกาศต่างๆในชุมชน7) บริจาคเงินช่วยพิมพ์หนังสือ ธรรมะและสุขภาพ8) บริจาคหนังสือ ธรรมะและสุขภาพ แก่เพื่อนเพื่อเอาไปแจกต่อประโยชน์ที่ได้รับ ได้เสียสละสิ่งที่ตนรักให้กับคนอื่น "ชนะความตระหนี่ด้วยการให้" & ได้ฝึกการออกจากความเป็นอิตถีภาวะของตนสู่มาเป็นปุริสภาวะที่เด็ดขาดในการตัดสินใจ ในการตัดส่วนเกินที่ไม่ดีเติมส่วนขาดที่ขาดของตน ได้ช่วยดูแลความเป็นอยู่ ทุกข์สุขของ จิตอาสาในชุมชน เท่าที่เราจะสามารถทำได้ด้วการเติมสิ่งขาดนั้น
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์แนะนำเพื่อน ซึ่งทุกข์ใจจากการมีปัญหา ขัดแย้งกับแม่ ให้รู้จักลดอัตตาตัวตน อย่าถือสากับคำพูดของแม่ และทำดีกับแม่ให้มากๆ เพื่อจะได้ลบล้างวิบากที่เคยทำมา แนะนำเพื่อนให้ฟัง รายการของท่านอาจารย์หมอเขียว แต่สุดท้ายเรากลับเป็นฝ่ายถูกเพื่อนสอนว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากเชื่อ และบอกว่าให้เราฟังสาระจากสื่ออื่นๆบ้าง จะได้ไม่ "สุดโต่ง" สุดท้ายต้องยอมแพ้ถอยออกมา เพราะดูแล้วไม่มีทางที่จะ แนะนำเพื่อนต่อไปได้ รู้สึกเสียใจนิดๆ ทั้งที่เราอยากช่วยให้เขา คลายทุกข์ได้ แต่ทำไมเพื่อนถึงมองไม่เห็นทางที่เราชี้ให้เลย ส่งคำถามมาถามท่านอาจารย์ ช่วงบรรยาย ภาคเย็นถึงค่ำ ได้คำตอบที่ทำให้ยิ้มได้ เรากับเพื่อนห่างไกลกันมาก จึงทำให้เพื่อนรู้สึกว่าเราสุดโต่ง แต่จริงๆ เรายังไปไม่ถึงกลางเลย...อย่างน้อยก็ได้ให้ข้อมูลที่ดีแก่เพื่อนแค่ผ่านเข้าไปในความทรงจำบ้างก็ยังดี
นางอินต๊ะปัญญาชอบทำสวน ปลูกพืชผักหลากหลายชนิด มีมากพอเหลือใข้แบ่งปันให้เพื่อนบ้านประจำช่วงนี้ ลูกหม่อน ลูกเฟสขั่นฟู้ด ลูกฝรั่งขี้นก ดอกแค เอกอัญขัญ เก็บใส่ถุงแจกฟรีค่ะ
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์แบ่งปันบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ช่วยกันคนละน้อย ก็เป็นพลังบุญบารมีเพิ่มเติมให้เรามีวิบากดีมากขึ้น
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ช่วยถอดเทป ,ช่วยสอนเพื่อนเกี่ยวกับการใช้สื่อ ,ล้างห้องน้ำ
นางเวียงทอง นุ่นภักดีมีเสวนาธรรมะกับยายข้างบ้านเกี่ยวกับวิบากดีร้ายมีจริงไหม มีการแบ่งปันน้ำมันเขียวให้ยาย ยายดีใจมากมากจับตัวลูบแขนให้พรเราใหญ่เลยค่ะ
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ซื้อแตงกวาอินทรีย์มา 2 กิโลกรัมแบ่งให้ญาติไป 1 กิโลกรัมเพราะถ้ากินบ้านเดียวคงไม่หมดแน่ได้ประโยชน์คือของที่ซื้อมาได้ไม่เสียหาย เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้อื่นเพราะเป็นผักไร้สารพิษ
นางสาววรวลัญช์ ทรายคำแนะนำเพื่อนที่พ่อเป็นมะเร็งให้ศึกษาวิธีรักษาจากเฟสหรือยูทูปของอาจารย์หมอเขียวคะ แนะนำน้องให้ลดเนื้อสัตว์บ้าง
นางสุรชัย สร้อยสวัสดิ์- แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ คือ ช่วยแนะนำวิทยากร ประสานขั้นต้นให้รู้จักกันให้กับประธานคณะกรรมการที่วัดยายร่ม กทม.ให้ไปเป็นวิทยากรสอนวิชาด้านการผดุงครรภ์ไทยโบราณ การกล่อมท้องด้วยมือและใช้ผ้าคะม้า การดูแลหญิงก่อนและหลังคลอด แก่ประชาชนผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ได้สำเร็จในห้วง ก.ค.64 และมีการเรียนการสอนได้ในห้วง ก.ย.64 ผ่านสถานการณ์โควิด - 19 แล้วซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปดูแลคุณแม่ก่อนและหลังคลอดและเป็นแนวทางการเรียนการสอบวิชาผดุงครรภ์ไทยโบราณในสายอาชีพและสายวิชาชีพได้ด้วย ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนเชื่อมโยงในด้านการศึกษาตามอัทธยาศัยของภาคประชาชนให้ศึกษาฟรีเป็นวิทยาทานโดยไม่เสียค่าจ้างวิทยากร เพียงแต่ร่วมกันออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าซื้อสมุนไพรและอุปกรณ์กันบ้างพอประมาณไม่มากเพราะเป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ในการเรียนฯ และค่าน้ำมันรถไปกลับของวิทยากรบ้างเล็กน้อยเป็นการแสดงน้ำใจต่อท่านผู้กรุณามาถ่ายทอดวิชาฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทรงใบประกอบวิชาชีพฯ และเป็นผู้สอนพิเศษของหน่วยงานภาครัฐฯด้านการผดุงครรภ์ไทยโบราณที่มีความรู้ความสามารถ เป็นการสืบสานเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้ไปสู่ประชาชนในสังคมอีกทางหนึ่ง
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงทำขนมต้มถั่วดำใส่ฟักทองแล้วแบ่งให้ญาติบ้าง
นางสนทยา กันทะมูลร่วมบำเพ็ญกิจกรรมค่ายออนไลน์ กับพี่น้องแบ่งปันเม็ดพันธ์ุผักที่มีกับญาติมิตร
นางพิกุล วันจันทร์บอกเล่า..แนะนำ.แนวทางการพึ่งตน
นางสาวนิรมลทองชอุ่มเอาต้นหอมไปให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านให้กล้วยน้ำว้ากลับมาเอาเอาต้นหอมไปให้เพื่อนบ้านอีกบ้านนึงเพื่อนบ้านให้มะละกอกับทางบอล
นายธวัช อิ่มสินนำวิธีการกัวซา การปรับสมดุลย์ร้อนเย็น การดีท๊อค สอนให้กับเพื่อนๆที่ทำงานให้นำไปใช้ เนื่องจากตนเองปฏิบัติแล้วเกิดผลดี จึงแบ่งปันองค์ความรู้และประโยชน์ที่ตนเองได้รับ ให้เขาลองปฏิบัติดู ประโยชน์มีหลายๆท่านที่ทำได้
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวรัตนา กิจครอบครัวร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือคนไจ้ผู้ยากไร้ ,ให้คำแนะนำศิษย์ว่าครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะ หากศิษย์รับฟังแต่ไม่ทำตาม ต้องยอมรับผลการกระทำของตน เพราะเราเป็นนายของตัวเราเอง, นอกจากนี้ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองในห้องแชทสายด่วนว่าตนเองเคยกลัวจากการเป็นโรคเลยกินอาหารขาดสมดุลเป็นร้อนเกิน และส่งผลเสียให้เกิดโรคภัยอื่นไปตามมา หากเขาต้องกินอาหารใดเพิ่มเพื่อรักษาโรคก็ควรเริ่มกินแต่น้อย เดินสายกลาง รู้จักประมาณและมีสติ อย่าได้ผิดพลาดแบบดิฉัน ประโยชน์ที่ได้แบ่งปันผู้อื่นคือความสุขใจ และเป็นการเตือนตนไม่ให้ประมาทเช่นกัน
นางจิตรา พรหมโคตร
นางจิตรา พรหมโคคร
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ผ่าน facebook
นางธมกร พลสุวรรณซื้อกางเกง และเสื้อสีกัก(น้ำตาลเข้ม) ไว้สำหรับปฎิบัติธรรม และทำงานวัดให้คนสูงอายุ.
นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็นแจกน้ำมันเขียวขวดจิ๋วให้ลูกค้า ให้ขี้ผึ้งย่านางกับน้องแรงงานพม่าที่มาส่งข้าวสาร
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาแนะนำพี่น้องทุกคนและส่งข่าวสารข้อมูลการสมัครเรียนให้กับไลน์กลุ่มที่รู้จักค่ะ แบ่งข่าสารที่ดีให้กับคนอื่นเหมือนชี้ทางสว่างให้เผื่อใครที่มีปัญหาจะได้พบทางนี้ค่ะ เป็นสุขที่ได้ให้บอกต่อค้ะ
นางวสา ราญคำรัตน์แบ่งปันผักที่ตัวเองไปลูกให้เพื่อนบ้าน ได้มิตรภาพกลับมา เขาก็แบ่งปันเราในสิ่งที่เขามีโดยที่เราไม่ได้ต้องการ
นางสาวณัฐชยา จินตนารุ่งโรจน์แบ่งปันน้ำย่ายางสกัดเย็นให้กับผู้ติดเชื้อโควิด เพื่อช่วยปรับสมดุลร้อนเย็นผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วย จากการสอบถามผู้ป่วยดื่มแล้วช่วยให้ความร้อนจากไข้สูงลดลงรวดเร็วค่ะ
นางภัคเปมิกา อินหว่างแบ่งปันพืชผักให้เพื่อนบ้าน มีถั่วพู ยอดส้มป่อย กล้วยให้...แล้วคิดที่ไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ รู้สึกผาสุกที่ได้แบ่งปันพืชผักไร้สารพิษ
นางสนทยา กันทะมูล
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางหน่อย นกจันทร์ทำงานอยู่ค่ะ แต่พยายามให้ความรู้กับเพื่อนร่วมงานแต่ไม่มีใครสนใจค่ะแต่ก็คอยช่วยเหลืออย่างอื่นเท่าที่จะทำได้ประโยชน์ที่ได้คือปล่อยวางได้มากขึ้นค่ะ
นางราตรี สมหมาย
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีลก-แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ช่วยเกื้อกูลผู้อื่น-ด้วยการแนะนำความรู้ของแพทย์วิถีธรรม-ผสมน้ำสมุนไพรสกัดกับน้ำมันเขียว ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ นำไปใช้คู่กับหน้ากากกันเชื้อโรค-ช่วยจิตอาสาแจกน้ไสมุนไพรฤทธิ์เย็น-ร้อน แก่ผู๔ที่มีใช้บริการและซื้อ สินค้า อาหาร ขนม อื่นๆข-สถานที่ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส เท็กซัส อเมริกา
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนแบ่งปันโดนการอาสาไปช่วยผู้สูงวัยไปกดเงินจากตู้atm แจกหนังสือสุขภาพและหนังสือบททบทวนธรรมบ้าง เวลามีคนมาใช้บริการนวดก็จะคุยธรรมะและยา9เม็ดบ้าง แบ่งปันอาหาร เสื้อผ้า และเงินทองบ้างค่ะ ทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นแจกบ้าง
นางสาวสุวรรณ กังวานนวกุล1.แบ่งปันให้น้องฟังธรรมะจากอาจารย์ทางซูม และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ มีโอกาสชี้แจงเรื่องการเลี้ยงสัตว์ เรื่องกรรมและวิบากกรรม2.ทำน้ำเอนไซม์มะละกอและน้ำผลไม้แบ่งปันให้ญาติพี่น้อง 3 ครอบครัวๆละ 4 ลิตรประโยชน์ที่ได้รับคือ เบิกบานใจที่ได้สนทนาธรรมกับน้อง และได้แบ่งปันอาหารที่มีประโยชน์
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางนางสุมา ไชยช่วยแบ่งปันน้ำมันเขียวเพิ่มกับญาติๆ6บ้าน บ้านละขวดยาหม่องฤทธิ์เย็นสองขวด
นางสาวณัฐชยา จินตนะรุ่งโรจน์
นางภัคภร จันทราสกุลแบ่งปันน้ำขนมให้ลูกน้องและลูกค้า
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ตัดหญ้าทางเข้าบ้าน ซึ่งเป็นทางสาธารณะ เพื่อคนทำนาและสวนข้างทางเขาจะได้ไม่ต้องใช้สารเคมีฆ่าหญ้า และถ้ามีเวลาพอ เราจะได้เก็บหญ้ามาทำปุ๋ยในสวนของเรา
นางกาญจนา คงภูชงค์ให้คำแนะนำผู้สูงอายุที่เจ็บขาทำกัวซาขูดพิษ แล้วท่านบอกว่าดีขึ้น
นางสาวสัสย วาทยานนท์แบ่งแมสไปถวายพระ
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์สีข้าวเปลืกเป็นข้าวสาร ให้เพื่อนบ้าน เพราะเราปลูกเอง ทำขนมไทย จากวัตถุดิบจากสวนเรา แบ่งปันเพื่อนบ้าน ทำบุญให้วัด ใช้แรงกายบูรณะวัด แบ่งปันความรู้ การทานอาหารรสจืด ไม่ทานเนื้อสัตว์ ดีอย่างไร แก่ครอบครัว และเพื่อนๆ ใกล้ตัว ประโยชน์ที่ได้รับ มีความสุขมากขึ้นค่ะ สาธุค่ะ
นางสาวสัสยา วาทยานนท์ช่วยเก็บขวดน้ำเปล่า ไปใส่ในกระจาด เพื่อนำไป เป็นประโยชน์กับทางวัด
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงเอาแกงเจสับปะรดแบ่งให้พี่กัลยาณมิตร
นางประคอง จันทร์ตรัทำน้ำสมุนไพร และ ทำสเปรย์พกพา แจกเพื่อน ที่เค้าต้องการ ดื่มแล้วเค้าบอกว่า หายเหนื่อย
นางประคอง จันทร์ตรีพูดคุ้ยกันแลกเปลี่ยนความรู้กัน
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลแบ่งปันน้ำมันเขียวลูกค้า คนงาน หนังสือทบทวนธรรม คู่มือสุจภาพ โควิค แบ่งปันความรู้ยา9เม็ดผู้ป่วยมะเร็ง ให้กำลังให้ก้าวผ่านความทุกข์
นายคมเวช หงส์เชิดชัยแบ่งปันยาน้ำมันเขียว หนังสือทบทวนธรรม คู่มือสุขภาพ แบ่งปันอาหารปรับสมดุล
นายมงคลชัย วิชาธรรมแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น คือ แบ่งปันข้าวสารที่มาช่วยงานที่บ้าน แบ่งปันแล้วสบายใจ
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาแบ่งผักที่ปลูก สมุนไพรที่ปลูกถ้าใครสนใจก็แนะนำและแบ่งให้
นางสาวอุษา บุตรพรมทำอาหารสมุรไพร และ แบ่งปันผักไร้สารให้ เพื่อน และญาติๆ ค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายได้แบ่งปันหนังสือสุขภาพพึ่งตน น้ำมันเขียว ให้หมอและพยาบาล และอสม.และเพื่อนๆ แบ่งปัน ผลไม้ที่มีในสวน ให้ผู้อื่นทั้งรู้จักและไม่รู้จักให้ได้กินของสวนที่ไร้สารเคมี
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีลช่วยเหลือสังคม ชุมชนคนไทยในย่านเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ให้ความรู้ในการออกกำลังกายตามแนวทางของแพทย์วิถีธรรม ช่วยเหลือจิตอาสาในการแบ่งปันอาหาร อุปกรณ์ในการดูแล สุขภาพตนเอง
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณแกงอ่อมผัก ใส่น้ำย่านางแบ่งปันเพื่อนบ้าน ผลตอบรับคือ หวานๆ กินดี อร่อยกินหมดชามเลย
นางหน่อย นกจันทร์
นางสาวนิรมล ทองชะอมแบ่งของกินของใช้ให้กับเพื่อนบ้าน
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนแบ่งปันยาหม่องเขียวให้แม่ ได้ลดกิเลสตัวหวงไม่อยากแบ่งปัน คือ มันอยากเก็บไว้ใช้เองทั้งสองอย่าง สุดท้ายก็ชนะมารแบ่งยาหม่องเขียวให้แม่ ตัวเองก็ใช้น้ำมันเขียวไป
นางกัญจนา อบรมชอบได้ส่งข้อมูลสาระธรรมที่นำพาชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ให้เพื่อนๆได้เห็นประโยชน์จากที่เราได้รับตรงนี้ค่ะ
นางภัคเปมิกา อินหว่างแบ่งปัน พืชผักในสวน กล้วย ถั่วพู ให้เพื่อนบ้าน
นางเกษร อินต๊ะปัญญาแนะนำ วิธีการทำอาหารปั่นสุขภาพ ให้คุณย่า ค่ะโดยส่งคลิป ในยูทูป ให้ลองทำตามคุณย่า อายุ 83 ปี เป็นไขมันในหลอดเลือดสูงและ ปรับเปลี่ยนให้ทานอาหารปรับสมดุลย์ ตามแพทย์วิถีธรรม ลดเครื่องปรุงทุกอย่าง ใช้ดอกเกลือแทน ลดการทานอาหาร ทอดหวานมันเค็มเผ็ด งดทานข้าวเหนียว และให้หัดทำการสวนล้างลำไส้ ทุกวันหลังขับถ่ายช่วงเช้า หมั่นโทรคุย ติดตาม ให้ข้อมูลการพึ่งตน ดูแลตน หัดมาเป็นหมอดูแลตนเอง ตามหลัก ยา 9 เม็ดว่า มีอาการคืบหน้า อย่างไรบ้าง มอบหนังสือ บททบทวนธรรม ไว้ให้ได้ศึกษา ค่ะทบทวนธรรมทุกวันทุกเรื่อง ช่วยคลายทุกข์ได้อาการคุณย่า แข็งแรงขึ้น ค่อยๆปรับสมดุลย์ ร้อนเย็น ไปเรื่อยฯค่ะ พูดบอกคุณย่า เสมอว่า “หมอที่ดี ที่สุดในโลกคือ ตัวเราเอง”เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ ทุกท่านค่ะ
นางเวียงทอง นุ่นภักดีวันนี้แบ่งบันต้นกล้าเสาวรสให้ท่าน ผ.อ. โรงเรียน
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์
นายมงคลวัฒน์ รัตนชลช่วยกระจายข้าวสารขนส่งให้กับผู้ที่กินข้าวไร้สารพิษเป็นยา
นายสุมิตชัย ศรีจันดีได้แบ่งปันน้ำมันเขียวให้พี่สาวที่ทำงานในห้างที่ต้องใส่แมสทำงานตลอดทั้งวันประโยชน์ที่ได้รับมีความสุขใจที่ได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้คนที่เรารักและให้ความรู้ในด้านสุขภาพด้วย
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวรช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้วยแรงกาย กำลังเงิน ผักผลไม้ที่ปลูกเองได้. ตามกำลัง
นางสาวผาสุข ตันชวลิตแบ่งปันเครื่องครั้วที่เหลือใช้ให้คนขับรถ
นางสาวนฤมล วงศาบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านช่องทางที่ขอรับทาง ทีวี
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาตอนนี้ตัวเองลองใช้น้ำสมุนไพรตนเองปัสสาวะตนเองแล้วดีก็แนะนำน้องสาวพี่สาวบอกต่อค่ะและได้ลงชื่อขอชุดชุบชีพให้พี่สาวน้องสาวด้วยค่ะได้บอกถึงสรรพคุณของปัสสาวะน้ำสมุนไพรในตัวว่าดีเบื้องต้นหาว่ายเขาจะได้ใช้เลยค่ะเพราะบอกน้องสาวให้ทำและบอกน้องให้ดูแลพี่สาวแบบนี้เพราะพี่สาวป่วยเป็นเบาหวานเท้าเปื่อยเป็นแผลเดินไม่ได้ค่ะถึงได้ลงชื่อขอชุดชุบชีพไปให้ค่ะจะพยายามดูแลตนเองและคนรอบข้างเริ่มจากครอบครัวก่อนค่ะแต่ก็ได้า่งข้อมูลไปทางไลน์ให้กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนที่เคยสอนอยู่ค่ะ
นางสาวพรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย ก้อย ใจร่มเย็นทำข้าวหุงสุกแบ่งปันหน้าศูนย์สวนป่านาบุญ9 และ นำเสื้อผ้าสภาพดีไปแบ่งปัน
นายจรูญ สุยะเข้าร่วมกลุ่มรวมพลัง ให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เกื้อกูลผองชน รู็สึกมีความอบอุ่น
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ช่วยกดจุด กัวซา พี่สาวกับแม่ซึ่งมีอาการปวดคอและหลัง ถึงจะไม่ได้ทำชำนาญเพราะไม่เคยฝึกกับผู้รู้โดยตรง แต่พยายามฝึกเท่าที่ทำได้ และพายืดเส้นสาย ถึงไม่ได้ 100% อย่างน้อย 30-50% ก็ยังดี ทำได้แค่ไหนก็วางใจพอใจ อาจต้องฝึกไปเรื่อยๆ
นางพิกุล วันจันทร์แบ่งปันสูตรอาหาร.ให้เพื่อน ๆ
นางสุรีนารถ ราชแป้นให้ความรู้ผู้อื่นโดยการตอบคำถามสุขภาพในไลน์ สายด่วน เป็นการให้ที่ไม่ต้องการผลตอบแทนทำให้เกิดวิบากดี
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรช่วยเพื่อนในการฝึกโยคะ เพื่อที่จะนำไปแชร์ใน Facebook ในวันที่ 29 ต.ค 64 เพื่อเก็บคะแนนในการเรียนครูโยคะ
นางอรวิภา กริฟฟิธส์ด้านวัตถุได้แบ่งปันผักที่ปลูกในสวนให้เพื่อนบ้าน รู้สึกยินดีที่ได้แบ่งปัน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตช่วยกันทำงานบ้านกับเด็กคนงาน เนื่องจาก ภาระในการดูแลองค์ประกอบทุกอย่างที่บ้าน นั้นเลยกำลังของคนเพียงคน สองคน ที่จะทำได้ จากสถานการณ์โควิด จึงลดจำนวนคนช่วยงานที่บ้าน เข้าใจ และ เต็มใจที่จะช่วยโดยไม่ถือตัว ในใจเวลาทำงานนั้น อยู่กับงานที่ทำ ได้ใช้แรง ตามที่ทำได้เต็มที่ เห็นอะไรทำได้ก็จะทำทันที เหนื่อยมากก็จะนอนพัก ทำเต็มที่ สุขเต็มที่ เป็นเพื่อนกันได้กับคนงาน แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเพาะปลูก เก็บเมล็ดมาหัดปลูกกัน เป็นสิ่งดีที่สถานการณ์โควิดได้ให้มีเวลากลับมาอยู่กับตนเอง และดีที่สุดที่ได้มาพบเจอท่านอาจารย์และหมู่มิตรดี
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยแบ่งปันคือคนข้างบ้านโดนแมงป่องต่อยก็เลยแบ่งปันน้ำมันเขียว เพื่อนบ้านทาแล้วเขาบอกว่าเย็นสบายอาการปวดก็ทุเลาลง
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงช่วยแม่ โดยการทำน้ำสมุนไพรแช่มือเท้าแม่บ่อยๆ ดูแม่สาวน้อย 92 ปีติดเตียง ไม่ค่อยได้ออกไปไหน งานบ้านงานครัวงานแม่งานตน เวลาหมด บอกคนอื่นๆให้รู้จักอาจารย์หมอเขียวตามที่ทำได้
นางสาวสมทรง นาคแสงทองแบ่งปันด้วยกาย วาจา ใจ ให้ความรู้ที่พอมีบ้างในยา๙เม็ดและให้ธรรมะง่ายๆที่บางครั้งมีญาติต้องการความช่วยเหลือ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงตั้งใจทำหน้าที่ อสม. คัดกรองโควิดด้วยใจบริสุทธิ์ที่ตลาดนัด
นายทรงยุทธ อัคโกศลยังทำได้เพียงการช่วยเหลือด้วยการบริจาคโดยไม่หวังที่จะได้อะไรกลับคืน
นางสาวสุนทรีภรณ์ เพชรจู
นางสาวสมทรง นาคแสงทองแบ่งปันทุกวินาทีด้วยการมีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ค่ะ
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐข้าวของบางอย่างที่แบ่งปันให้ได้ เช่นของฝากเล็กๆน้อยๆเพื่อนบ้านติดกัน เช่นพืชผักที่เราปลูกเองก็แบ่งปันกันไป ประโยชน์ที่ได้ มีความสุขในการให้ค่ะ
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)บริจาคเสื้อผ้า เต็มตู้มาก และของใช้ และไม่คิดจะซื้อใหม่ เปนของสิ้นเปลือง ได้สั่งน้ำพริกพวธ.มาแบ่งปันให้ผู้ที่ดูแลสุขภาพด้วย
นางวราภา ร่าหมานสองวันกอ่นเพื่อนของลูกกินอาหารเป็นพิษ ลูกวิ่งมาหาบอกว่าแม่เพือนกินจิ้มจุ่มเป็นพิษมีอาเจียนแม่ใช้อะไรแก้ดี ก็เลยบอกลูกเดียวแม่ทำให้มียาหมอเขียวอยู่ ก็เลยทำน้ำถ่านผสมน้ำใบย่านางน้ำมันเขียวสามหยดให้ลูกเอาไปให้เพือยกิน ปรากฎว่าลูกบอกว่าหายแล้วแม่เขาบอกว่ายาแม่ได้ผลจริงๆสาค่ะ
นางสาวนภัสส์นัญท์ มาตย์คำมีแบ่งปันน้ำสกัดฤทธิ์เย์น และน้ำมันเขียว แก่หมู่มิตรดี
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐนำสิ่งของเป็นของมาแบ่งปันเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันเช่นพืชผักที่เราปลูกเองแงปันชุด ชุบชีพเพื่อชาติในยามเจ็บป่วยกระทันหัน ประโยชน์ที่ได้คือได้กุศลทีแบ่งปันและมีความผาสุขในการให้
นางกุลประภัสสร์ สุขบางส่งต้นฟ้าทะลายโจรให้มิตรที่รุ้จักผ่านค่ายสวน 3, ทางบริการขนส่ง
นางสาวประภัสสร วารีให้ความรู้น้องชาย เรื่องการใช้สมุนไพรในตัวในการดูแลรักษาตนเอง พร้อมให้สมุนไพรในตัวที่ได้ทำไว้
นางสาวยุวดีสุวรรณชาติไห้ความรู้เรื่องสมุนไพรกับชาวบ้าน
นางสาวนวลนภา ยุคันตพรพงษ์ให้ข้อมูลดูแลสุขภาพทุกวันกับผู้มาเยือนร้านค้ากองบุญสวนสามทุกวันเร้าใจให้อาจหาญมีกำลังต่อสู้โรคภัยภาวะความกลัวระแวงหวั่นไหวให้มีความกล้าในธรรมชนะความกลัวทั้งปวงประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มปัญญาทุกวันจนหงายของที่เคยคว่ำเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เพราะยิ่งให้ปัญญาต่อผู้อื่นก็เหมือนเติมเต็มปัญญาให้ตนเองไปด้วย
นางสาวชรินรัตน์ ชุมจีดได้แบ่งปันผักสารพิษขึ้นภูผาบ้างและให้พี่น้อง
นางสาวณปภัช เมฆประมวลบริจาคเสื้อผ้า ของใช้ และ ให้เงินกับคนเก็บขยะ
นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิมช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปัน ให้ความรู้ วัตถุข้าวของ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคผลพวงจากการป่วยเป็นโรคโควิด กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปรับสมดุลร่างกาย ดีท๊อค จัดกระดูก ที่ บางบอน 33 ประโยชน์ สิ่งดีเข้ามาสิ่งร้าย ตัดลอน ลดลง
นางพรนภา บุรณศิริร่วมงานกับทีมสื่อในการตอบปัญหาสุขภาพให้ชาวโลกได้รับรู้ ได้เรียนรู้การตัดต่อด้วยวีดีโอและได้เรียนภาษาอังกฤษ ได้อ่านบททบทวนธรรมออนไลน์ ทำให้ตนเองได้รับความรู้ความสามารถและภูมิใจที่ได้ให้ร่วมงานนี้ของอาจารย์ไปทั่วโลก
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลส่งไลน์ให้ญาติผู้ตอนแรกเค้าดูแล้วไม่ค่อยสนใจผ่านไป2เดือนวันนี้เราดีใจมากเค้าโทรมาถามว่าต้องเริ่มอย่างกินอะไรแบบไหนเค้าสนใจที่จะดูแลตัวเองแล้ว
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนแบ่งปันผักขี้เหล็กให้เพื่อนร่วมงาน 1 ตะกร้าได้ล้างกิเลสไปด้วยมันสงสัยว่า เอ่ ท่านนี้เขาจะกินหรือเปล่านะ เราก็เลยสวนกลับว่ากินไม่กินก็เป็นเรื่องของท่าน เรามีหน้าที่แบ่งปัน เราก็แบ่งอย่ามาขี้เกียจนักเลย รู้นะว่าขี้เกียจไปเก็บ จะขี้เกียจทำไมก็ไม่รู้ ปล่อยไว้ยอดขี้เหล็กก็แก่ทิ้งเฉยๆ สู้เก็บไว้แบ่งปันดีกว่าได้เป็นแบบอย่างการแบ่งปันให้คนในโลกด้วย ผลจากการแบ่งปันนั้นทำให้มีพี่ที่ทำงานท่านหนึ่งอาสาที่จะลงโปรแกรม microsoft office ให้เราทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรากลับมาพิมพ์งานได้ตามปกติขอบคุณพลังความดีที่มาช่วยในยามเดือดร้อนก่อนหน้านี้หัวจะแตกคิดว่าจะแก้ปัญหาโปรแกรม microsoft office ยังไงดีนะแต่พอปล่อยวางและใช้ libre office แทน แบ่งปันไปเรื่อยๆ ตั้งศีลลดกิเลสไปด้วยพลังความดีก็ส่งผลให้มีพี่ท่านนี้มาช่วย
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนแบ่งปันแรงกายไปตัดกล้วย เพราะมันมากระซิบโอ๊ยขี้เกียจไม่ต้องไปตัดหรอก ก็เลยเลือกระหว่างทำกับไม่ทำ อันไหนคุ้มค่าเป็นประโยชน์กว่ากัน เลยเลือกที่จะไปตัดกล้วยน้ำว้าไปแบ่งให้เพื่อนร่วมงาน ให้ป้าและยาย ในทานกล้วยไร้สารพิษ
นางสาววิญญา จันทะพลเอาผักที่ปลูกเป็นต้นและผลผลิตที่บ้านตน ไปแบ่งปันที่บ้านแม่และแบ่งปันข้างบ้าน
นางจิตรา พรหมโคตร
นางจุฑามาศ วอล์กเกอร์
นางดอกไม้ ปวะบุตรแบ่งปันผลไม้จากการได้มาด้วยการบริจาค แบ่งปันมะม่วงแผ่นแก่คณะทัวร์ที่มาเที่ยวด้วยกัน แบ่งปันน้ำพริกเผาเห็ด ที่สั่งซื้อมาและแบ่งปันน้ำใจเมตตา ความรู้สึกเีงามต่อเพื่อนมนุษย์
นางสาวอุไร คงแก้วได้นำของจากสวนไปแบ่งปั่นคนอื่นๆๆๆค่ะ
นางสาวลดาวรรณ เสรีเสถียรบางครั้งก็ข่วยตั้วเจ้เอาของที่เขาเก็บม าแต่ไม่ได้ใช้ไปให้คน ที่เขาให้ที่วางrecycle แก่เรา บางที่ช่วงที่มีผลไม้สุก เข่น persimmons เอย ทับทิมเอยเพราะเรารดน้ำทุกวันมันออกผลมาเยอะก็เอาไปให้ข้างบ้านบ้าง เอาไปให้คนที่เขาบริจาคrecycle ให้เราบ้าง
นางสาวอุรา สังข์ชมเพื่อนบ้านขายกาแฟรถพ่วง ช่วงอากาศร้อนๆ พี่หน่อยจะอมน้ำแข็งไว้ตลอด หลายวันเข้า ปากแกเป็นร้อนใน เป็นแผล อ้าปากแทบไม่ขึ้น ซื้อยามากินหลายอย่างแล้ว ก้เลยถามแกว่าจะลองใช้น้ำย่านางสมุนไพรฤทธิ์เย็นมั้ย เราใช้ประจำแช่ในตู้ตลอด แกตอบว่าเอา แนะนำไห่แกผสมน้ำสมุนไพรไห้เจือจางแล้วอมไว้สักพักไห้น้ำในปากมีอุณภูมิไกล้เคียงกับร่างกาย แล้วจะคายหรือจะกลืนก้ได้ แล้วแต่พี่ และแนะนำไห้กินอาหารฤทธิ์เย็น รสไม่จัด ไม่กินอาหารผัดทอดกินอาหารที่ย่อยง่าย ถ้าทำถูกและมันถูกกัน พรุ่งนี้พี่หาย เย็นวันรุ่งขึ้นถามว่าเป็นไงมั่ง แกบอกว่าหายแล้ว ตอนนี้แกกินน้ำย่านางทุกวัน และติดตามหมอเขียวทีวีด้วยและแกก้พยายามเลิกเนื้อสัตว์ด้วยค่ะ
นางสาวธัญญ์​นิธิ ภักดี​ชน​บริจาคเลือด​ที่สภากาชาด​ไทย กทม.
นางสาวรสริน สังข์เกื้อได้เข้าไปช่วยสถานธรรม เพราะมีคนมาฟังธรรมะ. ส่งเสริมคนทานเจ ทำข้าวเจกล่องไปแจกโรงพยาบาลให้บุคลากร
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนมีวันหนึ่งเก็บเสื่อผ้าที่ยังไม่เก่ามากยังพอใส่ได้ให้คุณแม่นำไปแจกญาติๆ..พอตื่นเช้าคุณแม่ก็ได้นำกระโปรงใหม่มาให้เรา2ตัว...แม่บอกมีเพื่อนบ้านเย็บกระโปรงขายเขาขอให้คุณแม่ช่วยซื้อในราคาถูกกว่าท้องตลาด...คุณแม่ก็เลยซื้อมาให้เราค่ะ กระโปรงลายผ้าขาวม้าต่อกันหลายชั้น...สรุปคือถ้าเราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังผล วิบากดีก็ทำงานส่งของใหม่มาให้เราค่ะสาธุ
นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลีช่วยปั้นจุลินทรีย์บอล
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์แบ่งปันเรื่องเล่าของตัวเอง ที่ปฏิบัติอริยะศีล ให้เพื่อนฟังมีโอกาสแนะนำเพื่อนและน้อง เข้าไปฟัง Facebook และ YouTube Zoom ของคุณหมอเขียวคะ
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์มีน้องชาวค่ายเข้ามาถามแนะไปเท่าที่ทำได้ค่ะ
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์มีพี่เป็นมะเร็งคอยดูแลทีทำได้
นางภัคเปมิกา อินหว่างแนะนำพ่อบ้าน หลังจากพ่อบ้านเกิดวิบาก ไปเตะแมวให้พ่อบ้านรีบขอโทษ ขอรับผิด ขออโหสิกรรม วืบากเก่ายังใช้ไม่หมด ยังมาสร้างวิบากใหม่พิ่ม พ่อบ้านก็ยินดีทำตาม
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์หุงข้าวให้พี่น้องทานเก็บภาชนะถ้วยชามด้วยใจที่เป็นสุขค่ะ
นางเครือแก้ว คุณะวัฒนาเป็นจิตอาสาบำเพ็ญที่สันติอโศก นวมินทร์๔๖ ทุกวันเสาร์อาทิตย์ ช่วยรวบรวมขยะพลาสติก ถุงพลาสติก ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เกินความจำเป็น ไปบริจาค ประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้ทำตนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ลดกิเลสตนเองและเป็นแบบอย่างเหนี่ยวนำให้คนได้รู้จักกับการปฏิบัติแบบไม่เอาอะไร รู้คุณค่าทรัพยากรของโลก
นางสาวนฤมล ยังแช่มทำน้ำปั่นผักผลไม้รวมให้น้อง พี่ ๆที่สำนักงานกิน ได้กำจัดความตระหนี่อันเป็นมลทินในใจ
นางสาววิลาวัลย์ โพธิปัญญาธนาช่วยอาหารผู้ป่วยศูนย์พักโควิด
นางจารุวรรณ โกมลกุญชรแบ่งปัน น้ำสมุนไพรย่านาง น้ำมันเขียว แก้ผู้ป่วยที่อยู่ใกล้บ้าน แนะนำให้ผู้ป่วย ลดละ เนื้อสัตว์ เท่าที่ได้ แนะนำ ด้วยความเต็มใจ จริงใจ เรื่องแพทย์แผนไทย ที่ท่านจะนำไปปรับใช้ได้จริง แบ่งปันอาหารมังสะวิรัติให้เพื่อนบ้านได้ลองกิน เพื่อ ลดอาการป่วยที่เค้าเป็น
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งแบ่งปันข้าวสารให้เพื่อนบ้านคะ
นางจิราวรรณ ดาโรจน์บำเพ็ญให้ข้อมูลการใช้น้ำปัสสาวะ แก่เพื่อน ทางโทรศัพท์
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรแบ่งปันแรงกายแรงใจให้เกือบทุกท่านที่มาขอให้ช่วยตามวะระที่ทำได้ ที่ผ่านมา23-26/10/64ก็ไปดูแลน้องชายที่รพ
นางนปภา รัตนวงศาได้นำของจากสวนมาแบ่งปันเช่น มะเขือ ชะอม สายบัว
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์เติมเงิน G wallet ให้น้องสาวซึ่งเป็นลูกของน้า จำนวน 150 บาท เพื่อใช้สิทธิ์คนละครึ่ง ซึ่งจะใช้ได้ 300 บาท บ้านน้องสาวน้ำท่วมและน้องไม่ได้ออกไปรับจ้างทำงานหลายวันจึงไม่มีเงินใช้จ่าย และ ได้กำชับกับน้องว่าให้ใช้แบบประหยัดนะ ได้รับคำตอบมาว่าจะเอาไปซื้อข้าวสารก่อนเพราะกำลังจะหมดพอดี OK แบบนี้ก็ชื่นใจหน่อย (ให้แต่ยังหวังผลอยู่นะ)
นายธนวินท์ อินทนิล
นายสุภาส ลาภเกรียงไกรแบ่งปันฮาหาร
นางจำปา ลัคณาสถิตย์ (แอ๋ว)ปลูกผักแบ่งปั่นให้เพื่อนบ้านให้คำแนะนำคนแก่ในหมู่บ้านเรื่องออกกำลังกายกินอาหารมีความสุขที่ได้แบ่งปั่น
นายกิตติ สิริพณิชพงศธรช่วยแนะนำลูกสาวในการกดจุดบรรเทาอาการต่างๆเบื้องต้นให้ตนเองได้
นางดลพร ไนเกรนทำน้ำสมุนไพรให้เพื่อนร่วมงานแล้วทำอาหารปรับสมดุลผลที่ได้รับคือเพื่อนร่วมงานมีผลเบือดดีขึ้นหลังจากไปตรวจเลือดประโยชน์ที่ได้รับคือจิตใจอิ่มเอม
นางภัคเปมิกา อินหว่างแบ่งปันพืชผักไร้สารพิษให้พี่น้อง เพื่อนบ้านการแบ่งปันหรือการให้โดยที่เราไม่คิดจะเอาอะไรจากใคร รูสึกมีปิติ อิ่มเอิบใจ ที่มีพืชผักไร้สารพิษแล้วแบ่งปันให้ผู้อื่น ได้กินด้วย
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรน้ำท่วมบ้านเพื่อน น้องเพื่อนเอาน้ำยาซักผ้าไหมมาให้ เพื่อนเอาผ้าไหมของแม่มาฝากตากเราจึงเอาผ้าไหมแม่เพื่อนมาซักให้เพื่อนค่ะ
นางสาวธัญญภัสร์ ศรีมาแนะนำเรื่องนำ้สมุนไพร ดีท็อก
นางสาววาสนา ทูลแก้วแนะนำผงพอกหน้าและน้ำสกัดย่านาง ให้กับคนงานที่บ้าน เป็นสิวเห่อที่ใบหน้า
นางพรรณธิพา แย้มบัวแบ่งปันผัก และสมุนไพรให้คนในชุมชน
นางสาวสิริรัตน์ ก้าวหน้าวาณิชนำผักและสมุนไพรที่ปลูกเองไปแจกให้ชาวบ้านที่มหาชัยในวันเกิดพ่อท่าน 5 มิ.ย 64 ประโยชน์ที่ได้รับ คือมีความสุขใจ อิ่มเอิบเบิกบานใจ
นางสาวอุษา บุตรพรม
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชให้ความรู้ที่ได้เรียนกับผู้ป่วย,ให้ข้าวของและสมุนไพรได้แชร์ประสบกราณ์ทำอาหารแจก
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรแบ่งปันผักบุ้งที่ปลูกให้เพื่อนบ้าน ที่ปลูกไว้เมื่อค่ายที่แล้ว ค่ายนี้ได้แบ่งปันแล้วค่ะ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงเก็บขยะ
นางสุรภี สนธแก้วได้แบ่งน้ำมันเขียวให้ยายอายุ 80 ปีที่หายจากอาการโควิด ยายมีผดผื่นขึ้นตามลำตัวและมีอาการคัน เกิดจากขับพิษออกจากร่างกายจากการไปรับการรักษาอาการโควิดมา แนะนำให้ยายดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ทำดีท็อกซ์ แต่ยายบอกว่าทำไม่ได้ ก็เลยแนะนำให้ยายทาน้ำมันเขียวตามจุดที่คัน เอาแบบง่ายสุด ยายบอกว่ามันได้ผลมาถามอีกรอบว่าน้ำมันเขียวมีอีกไหม ยายขอซื้อ ก็เลยได้โอกาสแบ่งปันให้ไปโดยไม่เอาเงินค่ะ
นางสมใจ สิทธิพงษ์วันที่13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพ่อหลวง.ร.๙ ร่วมทำบุญทำน้ำแจกที่ตลาด สดมิตรภาพที่เราขายอยู่ วันที่12 ได้โอนเข้าบัญชี รวมพลังแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์ ด้วยส่วนหนึ่งค่ะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตข่วยแนะนำเรื่องสุขภาพ แก่เพื่อน ที่มาปรึกษา
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยแย่งปัยของจำเป็นให้กับผู้เดือดร้อน
นายสุนทร คำเหลืองได้ช่วยปลูกพืช พัก แปลงโคก หนอง นาโมเดล
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้ไปแบ่งปันชุดชุบชีพเช่น ข้าวสารจากผู้บริจาค น้ำถ่าน น้ำมันสาบเสือหนังสือสุขภาพพึ่งตน หนังสือบททบทวนธรรม ที่แพทย์วิถีธรรมได้จัดสรรให้แจกกับผู้ประสบภัยจากโควิดและภัยจากน้ำท่วมที่ ต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี ประโยชน์ที่ได้รับ คือได้ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ประโยชน์ตน คือการได้นำของไปแบ่งปันผู้อื่นทำให้มีความสุขใจ และเบิกบานแจ่มใส นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ของการแบ่งปันว่าเป็นการฝึกลดความโลภของตนเองประโยชน์ท่าน คือผู้รับก็ได้ประโยชน์นำไปใช้บำรุงและรักษาสุขภาพความเจ็บป่วยจากโควิดและความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม
นางสาวภคมน ถิระธรรมภณการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์คือที่ผ่านมาได้ทำอาหารมังสวิรัติให้แก่โรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโรงพยาบาลมะการักษ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 โรงพยาบาลท่านเจ้าคุณไพบูลย์อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีสิ่งที่ได้ทำได้ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยได้เกลือกูลให้แก่พี่น้องบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวัตถุอาหารที่มีประโยชน์ให้ท่านได้รับประทาน
นางดอกไม้ ปวะบุตรเปิดยูทูป กดจุดหมอเขียว ให้เพื่อนบ้านได้แก้ปีญหาอาการปวดตามตัว
นางสาวประภัสสร พงษ์ยศ- ได้แบ่งปัน พืช ผัก ผลไม้ ที่ปลูกไว้ให้กับข้างบ้าน- ได้ให้เสื้อผ้ากับศูนย์พักพิงเด็กและผู้ใหญ่ จังหวัดพะเยา โดยไม่หวังผลตอบแทน
นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)ช่วยแนะนำกันในการใช้เครื่องมือในการสื่อสาร ในการทำงานร่วมกับทีมพี่น้องที่ร่วมกันถอดเทปธรรมะของอาจารย์หมอเขียว ตามแรงตามความสามารถและความรู้ที่เรามี เท่าที่ทำได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง เพื่อให้การทำงานด้านธรรมะของอาจารย์ในการช่วยเหลือคนเป็นไปได้อย่างดีที่สุดเท่าที่ทุกคนทำได้ ร่วมเป็นพลังเอื้อหนุนกันไป ด้วยความสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นสาราณียธรรม 6 พุทธพจน์ 7 ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์ยินดี พอใจ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้ยา 9 เม็ด ให้กับผูี่ป่วยและไม่ป่วย ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และผู้ที่สนใจในชุมชน แบ่งปัน พืชผัก สมุนไพร เช่น ผักเหลียง พริก มะเขือ ไชยา ย่านาง อ่อมแซบ และผลไม้ตามฤดูกาล อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ของแพทย์วิถีธรรม หนังสือ เอกสารต่างๆ เช่น น้ำมันเขียว บททบทวนธรรม คู่มือสุชภาพ ให้กับญาติ เพื่อนบ้าน และได้ส่งให้เพื่อนๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด เป็นระยะๆ สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีรดน้ำต้นไม้ ประโยชน์ที่ได้รับมีพืชผักไว้กิน
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้เอาผักที่ปลูกแบ่งปันให้พี่น้องที่ต้องการและได้แนะนะให้ความรู้ให้ผู้ที่สนใจในแพทย์วิถีธรรม​และได้เอาหนังสือทบทวนธรรมกับหนังสือสุขภาพพึ่งตนแจกให้พี่น้องที่สนใจ
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์คุยสภาวธรรมกับคุยแม่ทุกเช้า
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์พูดแบ่งปันส่งการบ้านในซูม
นางกัญจนา อบรมชอบได้ห่อข้าวไปแบ่งปันชาวบ้านที่หน้าศูนย์สวนป่านาบุญ9ได้รู้จักคำว่าให้ด้วยใจเมตตา
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้นำลังกระดาษไปฝากพี่ปัทย์จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลหนองจอกที่จะนำไปทำเตียงสนามสำหรับผู้ป่วยโควิค
นางสาวอมรา ออ่นทรัพย์มีพี่เป็นมะเร็งช่วยดูแลช่วยยาเม็ดที่๓ ๔ ๕ อยู่่ที่ส ๙ดีมากๆ
นางใกล้พร ไตรยะสุทธิ์ช่วยดูแลคนป่วย.แลอื่นๆ
นางสาวอรวรรณ/แดงนวลแบ่งปันผักในสวนครัวใหัลูกหลาน
นางภัคเปมิกา อินหว่างวันนี้(29/10/64)ฝนตก เช้ามาทำข้าวต้มปรับสมดุลให้พ่อ (พ่อกับเราอยู่คนละบ้าน)หากวันไหนตอนเช้าเราไม่ติดภาระกิจด้านอาชีพ(กรีดยาง) วันนั้นเราก็มีโอกาสได้ทำข้าวต้มบ้าง น้ำนมธัญพืชบ้าง แบ่งปันให้พ่อท่าน ได้กินอาหารดีมีประโยชน์ไร้สารพิษ เป็นการทำกุศลที่ยิ่งใหญ่กว่ากุศลใดที่ได้ดูแลพ่อแม่ด้วยการให้ที่บริสุทธ์ ที่ลูกต้องดูแลตอบแทนพระคุณท่าน
นายภาคภูมิ ยอดปรีดาได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการดูแลตัวเองตามหลักยา 9 เม็ด ตามสื่อช่องทางทางๆ
นายสุนทร คำเหลืองแบ่งฟักทองให้ผู้อื่น ที่บ้านผม
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาแบ่งผักให้เพื่อนบ้าน
นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ1.ได้ช่วยเหลือเอาภาระเป็นผู้สั่งซื้อเครื่องทำน้ำนมธัญญพืชให้กับเพื่อนๆที่ไม่กินเนื้อสัตว์ ทั้งนำส่งทาง ปณ.และนำส่งด้วยตัวเองจำนวณ 15เครื่อง เพื่อให้หมู่มิตรดีได้มีความสะดวกในการทำน้ำนมธัญญพืชได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยไม่มีผลประโยชน์2.ได้บำเพ็ญนำเครื่องทำน้ำนมธัญญพืช และเมล็ดธัญญพืช ที่หลากหลายไปมอบให้คนที่เราเคารพรัก และเพื่อนที่เคยร่วมงาน ที่ป่วย3.การช่วยเหลือสังคม คือ ได้ร่วมกิจกรรมของ พวธ. ผ่านระบบซูมในห้วข้อ การ เสวนา , ร่วมห้วข้อ การกดจุด ลมปราณ และร่วมตอบปัญหาสุขภาพ* ประโยชน์ที่ได้รับคือ- แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์- ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใคร ให้ได้ ภายใต้ การไม่เบียดเบียนตนเอง
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี ได้แบ่งปันมีความยินดีที่จะตอบคำถามที่มีพี่้่น้องมาขอปรึกษาการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคนิคการถอดเทปด้วยวิธีการต่างๆ มีใจยินดีที่จะวางงานของตนเองลงก่อนและเอาภาระพี่น้องให้ความสำคัญให้คำแนะนำ การสอนความรู้การใช้โทรศัพท์ ใช้คอม และให้คำตอบและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลดลงหรือหายไปได้ ทำให้มีพี่น้องมาร่วมบำเพ็ญถอดเทปมากขึ้น ทำให้ได้ใช้บททบทวนธรรมว่า"ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากเราให้ได้ " ใจเราผาสุก เบิกบานยินดีทุกครั้งที่พี่น้องให้เราได้มีโอกาสบำเพ็ญ
นางสาวเพชรี พรหมช่วยแจกหนังสือ แจกขนมเด็กๆ บริจาคเสื้อผ้า ทำคลิปให้กำลังใจ ประโยชน์ยิ่งให้ยิ่งได้ละตัวตน จิตผ่องใสขึ้น
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านทำสบู่ธรรมชาติแบ่งปันให้กับคนรู้จักคะ
นางภัคเปมิกา อินหว่างช่วยเหลือ จนท.สาธารณสุขจัดหาผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ตามที่ ทาง รพ.สต.แจ้งมา ให้แจ้งกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์ฉีดวัคซีน เราก็ได้แจ้งและประชาสัมพันธ์ทางกลุ่มไลน์ ใครจะฉีดก็ได้ ไม่ฉีดก็ได้ แล้วแต่ท่านเห็นสมควร อสม.มีหน้าที่ช่วยเหลือประสานงานสาธารณสุข ตามสโลแกน ว่าแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ประชาชนทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี เราทำหน้าที่ อสม.ที่ได้รับมอบหมายแล้วและยินดีทำหน้าที่. ตามฐานของเรา
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยตัดหญ้า ประโยชน์ที่ได้รับได้กำจัดวัชพืชนำมาทำปุ๋ย
นาง หน่อย นกจันทร์
นางนปภา รัตนวงศาแบ่งปันความรู้กับท่านที่มีปัญหาสุขภาพโรคเดียวกัน ตามความรู้ความสามารถตามฐานจิตของตัวเองด้วยใจที่บริสุทธิ์
นางสาวสำรวย รัตตนะ- ร่วมจัดกิจกรรมสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยกลุ่ม6 ในวันอาทิตย์- ร่วมจดบันทึก คำถาม - คำตอบผู้เข้าร่วมกิจกรรมสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย กลุ่มสวนป่านาบุญ 2- แนะนำหลานวัยรุ่นใกล้บ้านการดูแลตนเองเรื่องการทำงานรู้เพียรรู้พัก และการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์- แจกข้าวสารให้เพื่อนประโยชน์ พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
นางสาวขวัญเรือน ขาวฉลาดได้ทำน้ำยาฆ่าเชื้อสมุนไพรและปั่นน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นอ่อมแซบ วอเตอร์เคส ใบบัวบก โสมไทย ใบย่านางแบ่งปันพี่น้อง
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ช่วยเหลือพี่จิตอาสาเป็นมะเร็งใช้เม็ดที่๔ ๕ประโยชน์ที่ได้รับมีความรู้แลผู้ป่วยดีขึ้น
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรีฐานงานสื่อ และบทความ บำเพ็ญ Work From Home ในรายการสายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยทุกวันพุธ และตัดต่อรายการนี้ด้วย รวมถึงการประชุมร่วมตอบคำถามให้กับผู้สอบถามปัญหาสุขภาพเข้ามาทางช่องทางรายการสด ไลน์ และเฟสบุ๊ค อัพโหลดคลิป ทำคำบรรยาย ภาพประชาสัมพันธ์ฐานงานสื่อ บำเพ็ญในรายการพึ่งตน เรียบง่ายสไตล์พวธ. ฉบับผู้หญิง รวบรวมข้อมูล สาธิต ถ่ายทำ และตัดต่อวิถีธรรมวิถีไทย เพื่อเตรียมในหลักสูตรรอบถัดไปฐานงานสื่อ เป็นพิธีกรร่วม สาธิต ในรายการครัวหมอเขียว และการสาธิตยา 9 เม็ด เพื่อเตรียมไว้ออกอากาศฐานงานวิชาการ และฐานงานการศึกษา ส่งการแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารของการเรียนหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน มุกดาหาร และประสานช่วยในการสมัครนักศึกษาและการเข้าค่ายฐาน Admin ของกลุ่ม Facebook ห้องค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมฐานบทความ สรุปข่าวของเรายการสายด่วน สุขภาพพึ่งวิถีธรรมวิถีไทย ประจำวันพุธฐานลงแขกรวมมวลกับหมู่มิตรดี ในนการขนย้ายของไปยังสตูดิโอแห่งใหม่ของบ้านแสงธรรม เพื่อจัดเตรียมไว้เพื่อถ่ายทำรายการครัวหมอเขียวฐานครัว ทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นและอาหารสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัว
นายเอกศิริ ตันติศรีไกรแสงเป็นประธานในการอปริหานิยธรรมในสวน๙เวลาเที่ยงของทุกวันและช่วยแจงข้อสงสัยข้อปฏิบัติข้อธรรมให้หมู่กลุ่ม
นายเอกศิริตันติศรีไกรแสง
นางกานดา ศักดิ์ศรชัยช่วยสนับสนุนการส่งการบ้านและให้กำลังใจเตรียมจิตอาสาลูกไก่
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรีจัดสรรเวลาบำเพ็ญงานสายด่วนทุกวันพุธ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1. 26 ต.ค. 2564 วันเกิดของสามี เตรียมของใส่บาตรให้ เป็นอาหารที่ไม่เบียดเบียนชีวิตใคร เมนู "เห็ดรางฟ้าภูฐานชุบแป้งทอด" เขาจะได้ไม่ต้องทำบุญแบบได้บาป ปกติสามีชอบทานเนื้อสัตว์มาก ครั้งนี้ไม่ได้บอกเหตุผลให้สามีทราบ ว่าทำไมถึงเลือกเมนูนี้ แต่ก็เห็นเขาเบิกบานที่ได้ใส่บาตรด้วยเมนูที่เราเลือกให้2. 28 ค.ค. 2564 เพื่อน LINE มาขอข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จึงโทรไปถามที่โรงพยาบาลและ Search หาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตและส่งข้อมูลให้เพื่อน
นางดรุณี​ อินทนิล​เอาฟักลูกยาวทำบุญกฐิน​
นางธมกร พลสุวรรณซื้ออาหารฝากน้องๆ ที่กรมเทคโนลียีสารสนเทศและอวกาศ ประโยชน์ที่ได้รับ คือความสบายใจ มีความสุขค่ะ.
นางสาวนงนุช พาสนาโสภณได้ให้คำปรึกษายา 9 เม็ด และแบ่งปันแว่นตา ใส่ตู้แบ่งปันที่หน้าศูนย์ สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี
นางสาวระวีวรรณวงค์กะวันช่วยแนะนำคนที่มีทุกข์โดยใช้หลักของหมอเขียว แบ่งบันของในสวนให้เพื่อนบ้าน..เช่นไชยา กล้วยฯลฯ
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ทำส่งแล้ว(28/10/64)
นางนางราตรี สมหมาย
นางสาวภนิดา ปินมณีเวลาที่เจอใครทีเขาไม่สบายเขายอกเป็นอะไร ดิฉันจะบอกให้เปิดดูหมอเขียว บางครั้งก็บอกในชัน้ำปัสวะทานเป็นยา ในกรณีเร่งด่วน บอกประสบการณ์ของดิฉันเองแต่จะบอกเขา..ว่าให้เปิดใจรับฟังศึกษาในรายการหมอเขียว หรือแพทย์วิถีธรรมคะ แบ่งปันทำอาหารสุขภาพงดเนื้อสัตว์ให้พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนข้างย้าน และเพื่อนๆถึงประโยชน์คะ
นางสุรีนารถ ราชแป้น
นางสุรีนารถ ราชแป้น
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีให้กำลังใจ เพื่อนร่วมงานที่ป่วยเป็นมะเร็ง หลังผ่าตัดกำลังจะรับยาเคมีบำบัด ยินดีที่ได้ให้กำลังใจ
นางเรณู ไชยศรีบริจากข้าวสารอาหารแห้ง ซื้อขนมให้เด็กยากจน
นางนบชุลี เสาวนา 1. ดูแลพ่อบ้าน ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ เก๊าท์ (ปัจจุบันไม่ต้องกินยาแก้โรคเก๊าท์แล้ว) ดูแลด้วยใจที่เบิกบาน ไม่เร่งผล ไม่กังวล ใจไร้ทุกข์ คอยบอกเขาเสมอว่า อย่ากังวล โรคจะหายเร็วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายเมื่อไหร่ชั่งหัวมัน 2. ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การปรับสมดุลร่างกายกับผู้ที่ขอคำแนะนำ (เขาจะนำไปใช้ก็ได้ ไม่ใช้ก็ได้) 3. เก็บของที่ไม่จำเป็น ของเก่า เช่น ขวด กระดาษ ให้แม่บ้านหรือคนเก็บของเก่านำไปขาย 4. เก็บผัก ผลไม้ ไปแบ่งปันญาติและเพื่อนร่วมงาน เป็นประจำ
นางกานดา ศักดิ์ศรชัยมอบน้ำมันเขียวขวดใหญ่ 2 ขวดให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาพร้อมอธิบายวิธีใช้
นางสาววิญญา จันทะพลแนะนำครอบครัวในการใช้น้ำมันเขียวและสมุนไพร สูดดม และกินหนือป้ายคอในการลดอาการจากโควิด แนะนำพี่สาวพอกและกัวซา ลดอาการปวดเข่า ยินดีที่ความรู้ที่เรามีสามารถช่วยให้อาการต่างๆดีขึ้นได้
นางรมิตา ซีบังเกิดในวันที่17ต.ค.64 ได้ทำน้ำเต้าหู้ให้ศูนย์พักคอยอ.บ้านนาเดิม วันที่ 18 ต.ค. ทำน้ำเสาวรส ถวายพระภิกษุสงฆ์ที่มาสอบนักธรรมที่วัดจำนวน 27 ขวด และวันที่ 25 ต.ค ได้ทำน้ำเต้าหู้ให้ผู้ป่วยโวิด19ที่รพ.บ้านนาเดิม จำนวน40ถุง วันที่ 30 ต.ค ทำน้ำมะพร้าวอ่อนให้วัดงานทอดกฐิน 72 ขวด และน้ำเต้าหู้ให้ศูนย์พักคอย 70 ถุงประโยชน์คือได้ฝึกสละทั้งด้านกำลังกายและกำลังทรัพย์ออกไปเท่าที่ไม่เกินขีดความสามารถและทรัพย์ที่มี
นางสาววิญญา จันทะพล
นายสมศักดิ์ แดงอ่อน,ในช่วงเวลาที่อบรมรุ่นที่3นี้ได้แบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์ดังนี้1.ให้ธรรมะพุทธสุภาสิตแก่ญาติ โยมผ่าการบิณฑบาตร เช่นการให้ทานด้วยการต้ง้จิตเพื่อละเสียซึ่งความตระหนี่อันเป็นมลทินในหัวใจให้ลดน้อย ถอยลงหรือหมดสิ้นไปนั้น มีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ,การสั่งสมบุญ ย่อมนำสุขมาให้2.ให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยให้ยอมรับและขออโหสิ ขอขมากรรม
นางภัคภร จันทราสกุลแจกอาหารมังสวิรัติวันพระ
นางสาวพยอม ขวัญเชื้อแบ่งปันในการพึ่งตนช่วยคนให้พ้นทุกข์ ด้วยการตอบปัญหาในรายการตอบปัญหาสายด่วนในzoom ให้คำปรึกษา ความรู้ทางออกจากทุกข์
นางกานดา ศักดิ์ศรชัยตอบคำถาม แก้วเกื้อกูลและส่งต่อคนที่รู้จักช่วยตอบด้วย
นางนปภา รัตนวงศาได้แบ่งปันอาหาร และเสื้อผ้าที่เหลือกินเหลือใช้ให้ผู้ใกล้ชิด
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลแบ่งปันธรรมอาจารย์ทุกวันทางไลท์ ให้ความรู้เพื่อนที่ไม่ใช้แพทย์วิถีธรรมนำปฏิบัติ ให้คำแนะนำปรึกษาอาการไม่สบาย แบ่งปันน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นแบ่งปันอาหารปรับสมดุลเพื่อนบ้าน
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาใช้น้ำสมุนไพรสระผมให้ลูกสาวด้วยค่ะเริ่มแบ่งปันคนใกล้ตัวค่ะและแนะนำน้องสาวและพี่สาวเรื่องการใช้สมุนไพรตนเองค่ะได้แบ่งปันและใจสบายขึ้นได้แบ่งปันโดยบอกจากประสบการณ์ของเราค่ะ
นายคมเวช หงส์เชิดชัยแบ่งปันอาหารสุขภาพให้เพื่อนบ้าน
นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย์ตัดใจ สละปากกาจิ้มโทรศัพท์ใหม่ ที่คิดว่าจะเอาไว้ใช้เอง & กระเป๋าที่ตนเองชอบให้เพื่อนไปประโยชน์ได้ฝึกลดกิเลสความตระหนี่ด้วยการให้ เป็นการฆ่าจิตที่มีผีเปรต ของตัวเองด้วย
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1.แม่ไปงานกฐิน พอดีมีเหรียญที่ห่อเป็นดอกไม้ไว้ จึงฝากให้แม่นำไปหว่านทานที่วัดด้วย รู้นะ ว่างานกฐินเป็นเสมือนมะเร็งของศาสนา แต่เรายังอยู่ในสังคมโลกิยะและเหรียญที่ทำไว้ถ้าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ จึงฝากไปหว่านทาน ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้บุญหรือบาปกันแน่2. น้องโทรมาขอเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ได้หาและส่งไลน์ไปให้
นางสาวภูเพียรธรรม กล้าจนช่วยเหลืองานหมู่กลุ่ม วิชชาการ งานวิจัย ของพี่น้อง ป.โท งานค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 34 เป็นพิธีกรนำเข้ารายการ ได้ฝึกฝน การพูดให้ถูกต้อง ไม่กลัว ไม่ประมาทในการพูด พูดอย่างแกล้วกล้าอาจหาญได้หรือไม่ และพยายามพูดให้สั้น กระชับ แม่นประเด็น
นางสาวกุหลาบ วงษ์ลุนให้ความรู้แนะนำ เรื่อง ยา 9 เม็ดให้กับคนที่สนใจ ด้วยความเต็มใจ ทำแล้วสบายใจ
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์(หมู)ในคำพรให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพแก่บุคคลทั่วไปแบ่งปันสมุนไพรแก่ผู้ที่สนใจ ให้ความรู้ในการแปรรูปสมุนไพร
นางยุพิน หมายชื่น
นายธนวินท์ อินทนิลให้ความรู้ เรื่องน้ำสมุนไพร น้ำย่านาง ให้เพื่อนรู้จัก ผมคิดว่าเพื่อนจะต้องจำได้เเน่ๆ ครับ
นาย สุภาพ พงศ์สุวรรณเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาคลอดครับ ตอนนี้เวลาคุยกับเพื่อนถ้าเขามีทุกข์ก็จะ คุยเรื่องธรรมมะของอริยสัจ4
นางยุพิน หมายชื่น
นางสาวนฤมล วงศามีครั้งหนี่งขึ้นรถแท๊กซี่ พบว่าคนขับรถอายุมากแล้ว ตนและตรอบครัวรู้สึกสงสารที่แก่แล้วยังต้องทำมาหากิน ตอนจ่ายเงินค่าโดยสารเลยทิปเพิ่มเติมให้อีก 20 บาท ลุงคนนั้นดีใจและกล่าวขอบคุณอย่างยินดี เมื่อเห็นดังนั้นตนคิดได้ว่า แม้เงินนั้นจะเล็กน้อย แต่มันก็มีค่า และเป็นกำลังใจให้บางคนยิ้มออก การให้แม้นเพียงเล็กน้อย ก็สร้างความสุขได้
นางสาวนฤมล วงศา
นางภัคเปมิกา อินหว่างแนะนำลูก ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยโควิด ให้ต้มสมุนไพร ตะไคร่ ข่า หอมเทียม ใบมะกรูด สูด ดม ดื่ม และทำใจไม่ให้กลัว ไม่หวั่นไหว หากเรามีบากดีเราคงไม่ติดเชื้อโควิด แต่ถ้าหากติดเชื้อโควิด ก็ต้องทำใจว่าเรามีวิบากร้ายเข้า ต้องยอมรับ และไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค ไม่เร่งผล ไม่กังวล หากเราไม่กลัว ร่างกายจะมีภูมิต้านทาน สามารถกำจัดเชื้อออกไปได้ แต่ถ้าหากเรากลัว กังวล หวั่นไหว จะทำให้ภูมิต้านทานลด โอกาสติดเชื้อได้ง่าย เมื่อเราแนะนำไปแล้ว ลูกจะทำตามหรือไม่ก็ได้ ไม่ชอบ ไม่ชัง แล้วแต่วิบากเขา วิบากเรา
นางยุพิน หมายชื่น
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์แชร์เรื่องราวดีๆจากการเรียนและประสบการณ์ของตัวเองผ่าน Facebook
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้นำชุดชุบชีพไปแบ่งปันให้กับชาวชุมชนเขาพระงามที่ยากจน ประโยชน์ที่ได้รับ ยิ่งแบ่งปันใจยิ่งผาสุก
นางเวียงทอง นุ่นภักดีแบ่งปันมะนาวในสวนให้เพื่อนบ้าน และทำน้ำผักผลไม่ปันให้พ่อแม่และป้าทานค่ะ
นางภัคเปมิกา อินหว่างวันนี้(3/11/64)ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นำใบยินยอมฉีดวัคซีนจำนวน 27 ท่าน ไปให้กับผู้ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในหมู่บ้านเพื่อไปฉีดวัคซีนในวันพรุ่งนี้ ที่ศาลาประชาคม อำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ทำด้วยใจไร้ทุกข์ และเบิกบาน
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์ตอนนี้ทำอาหาร และสมุนไพร ต้อทำเผื่อข้างบ้าน อาจารย์ นักเรียน เพื่อนๆ แบ่งปันให้เขาทาน โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความสุขใจอย่างมากเลยค่ะ
นางยุพิน หมายชื่น
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ (ณิ)นำเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ออกแจกให้คนที่ต้องการนำไปใช้ต่อได้อีก เพราะมันเยอะมาก
นางพิกุล วันจันทร์ได้แนะนำการสวนล้างลำไส้ ให้กับเพื่อน ๆ 3 คน มีความสุขและพอใจในการแนะนำ
นางสาวประภัสสร วารี
นางภัคเแมิกา อินหว่างวันนี้(04/11/64)ช่วยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ในการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ท่านที่ไปรับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี แบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์ ช่วยเหลือโดยที่ไม่คิดที่จะเอาอะไรจากใคร ด้วยความเบิกบาน
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์มีน้องมาจากต่างอำเภอ เขาเอางานที่เราทำไว้มาให้ ตอนกลับจึงให้ขนม (กล้วยฉาบ) ไปกิน 1 ห่อ แต่ขนมนั้นก็ไม่ได้ซื้อหรอกนะ เขาให้มาอีกทีนึงและฝากพวงกุญแจ ที่ลูกให้มา ไปฝากน้องที่อำเภอนั้นด้วย ให้แล้วก็สบายใจดีค่ะ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงฝากซองทำบุญกฐินสำนักสงฆ์
นางสาวสำรวย รัตตนะ- ร่วมจัดกิจกรรมสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยกลุ่ม 6(วันอาทิตย์ที่31ต.ค.64)- ร่วมจดบันทึกคำถาม - คำตอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยกลุ่มสวนป่านาบุญ2 (วันจันทร์,วันอังคารที่1,2 พ.ย.64)- แนะนำพืชสมุนไพรที่ปลูกหน้าบ้านและแบ่งปันเพื่อนบ้านให้ปลูกด้วย
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ให้ความรู้เสริมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกวันอาทิตย์
นางอาทิชา พรมมีแบ่งปัน : ขนมกล้วยให้เพื่อนๆ ได้ทาน ฝึกทำขนมที่ไร้สาร ตามวิถีธรรม ใช้กล้วยและสมุนไพรทึ่ปลูกไว้ ปรุงโดยไม่ใส่น้ำตาล กล้วยสุถมีความหวานโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เติมความมันด้วยกะทิ งาดำ งาขาว ประโยชน์ที่ได้รับ : ทำให้เรามีความสุขทางใจ ที่ได้ทำอาหารให้เพื่อนได้ทาน และ ใช้ผลผลิตจากการทำกสิกรรมไว้ ไม่ต้องซื้อ ลดค่าใช้จ่ายได้
นางศิริพร ขาวไชยมหานำผลิตผลแบ่งปันญาติพี่น้อง และคนอื่น
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1.มอบใบตรวจศีลของสมาคมนักปฏิบัติธรรม (ที่แนบมากับวารสารดอกบัวน้อย/สันติอโศก) ให้แก่ลูก ให้ลูกเป็นผู้บันทึกแทนเราตั้งใจว่าทำเสร็จรอบนี้ จะส่งไปแจ้งให้เปลี่ยนชื่อผู้รับเป็นชื่อลูก เขาจะได้ซึมซับ โลกุตรธรรม2. มอบเงินจำนวน 1,000 บาทให้แม่บ้านที่สำนักงาน เพื่อจะนำไปจ่ายค่าเช่าห้องให้ลูกสาวที่ไปเรียนต่างอำเภอ เงินนี้ได้มาจากเงินพิเศษที่หัวหน้าให้ตอนสิ้นปีงบประมาณ. รู้สึกว่าเป็นเงินบาป เลยไม่อยากใช้ทำอะไรเพื่อตัวเอง จึงเก็บไว้เพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน จำเป็น
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ31ต.ค.64 แบ่งปันหัวเชื้อน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด ให้น้าสะใภ้ ให้ท่านไปผสมน้ำดื่ม เพราะท่านมีอาการร้อนเกินจากการไปช่วยงานทอดกฐินที่วัด ท่านทอดกล้วยแขกตั้งแต่เช้าถึงบ่าย ท่านยินดีรับหัวเชืัอน้ำสมุนไพรไปผสมดื่มทันที ท่านมาเล่าให้ฟังว่า พอดื่มไปสักพักท่านปัสสาวะปริมาณมากและโล่งเลย สบายใจสบายกาย กินข้าวได้เลย จากที่ตอนแรกท่านพะอืดพะอมไม่อยากข้าว ใจคอไม่ดี ตนก็รู้สึกชัดเจนในคุณค่าของสมุนไพรใกล้ตัวมากขึ้นไปอีก
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนไปทำความสะอาดบ้านและรถน้ำต้นไม้ให้ญาติธรรม เพราะเขาไปต่างจังหวัดหลายวัน แบ่งปันในเฟสบุ๊ก แชร์รายการแพทย์วิถีธรรมในไลน์ พูดคุยธรรมะกับช่างตัดผมแนะนำเรื่องราวของแพทย์วิถีธรรมใหัเขารับรู้ ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ค่ะสาธุ
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์แบ่งปันเรื่องการฝึกหายใจให้หมู่มิตรดีในที่ทำงาน
นางกานดา ศักดิ์ศรชัยนำกิ่งพันธุ์มังกรหยก ที่ได้จากการแต่งแปลง มาแบ่งปันเพื่อนบ้านที่ไม่รู้จักพืชผักชนิดนี้ถึงประโยชน์ทำเมนูอาหารง่ายๆได้หลายอบ่าง จนเพื่อนบ้านร่บกิ่งพันธุ์ไปปลูกในที่สุด
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรช่วยซักรีดสูทให้ผู้มีพระคุณไม่คิดเงินได้ยาหม่องสมุนไพรมาก็แบ่งปันคนที่จะได้ใช้ประโยชน์
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ประกาศ ใน LINE กลุ่มโรงเรียนของลูกว่าถ้าใครสนใจกางเกงมือสองของลูกชาย ให้ติดต่อกลับมาแต่ไม่มีใครติดต่อกลับมาเลย ไม่รู้ว่าเขาคิดว่าเราจะขาย หรือไม่มีใครอยากใส่ของมือสองกันแน่ ถ้าไม่มีใครขอรับจริงๆคงต้องส่งไปสถาบันขยะวิทยา
นางสาวนางสาวจิรานันท์ จำปานวนไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไปทำงานที่ใดเราก็แบ่งปันได้วันนี้ต้องไปติดต่องานที่เขตก็ได้ตัดกล้วยน้ำว้า ไปฝากท่านที่ทำงานในเขต 1 เครือ ประโยชน์ที่ได้รับจากที่เราได้แบ่งปันกล้วยออกไปแล้วเราได้ยังได้แบ่งปันกิเลสออกไปด้วยก็มีกิเลสตัวขี้เกียจไปตัดกล้วย กิเลสตัวที่มันคิดว่าท่านเหล่านั้นจะกินไหมก็แค่กล้วยเอง
นายพูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์เมื่อยามเกิดวิกฤตโควินคนตกงานก็แบ่งปันพันธุ์ไม้ สมุนไพรช่วยเหลือยามทุกคนลำบากตามที่เรามีตามหลักบันใด9ขั้นตามศาสตร์พระราชา
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์คุณแม่มีอาการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอ จึงช่วยกัวซาเบื้องต้นเท่าที่ได้และช่วยหาสาเหตุ แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อลดปัญหา
นางสาวสัสยา วาทยานนท์เอาขนมถั่ว ให้ผู้ปฏิบัติธรรมถือศีล 8
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราช
นางจิตรา พรหมโคคร
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรกำลังจะต้องเดินทางไปช่วยงานฌาปณกิจพี่เขยที่จังหวัดเลยวันที่8-10/11/64
นางสาวรัตนา กิจเกื้อกูลแบ่งปันธรรมะ ความรู้จากท่านอาจารย์หมอเขียวและทีมงานจิตอาสาพวธ. ให้คุณแม่ฟังค่ะ(เน้นให้ท่านลดกลัว และตั้งศีลเพิ่ม) รวมทั้งร่วมบริจาคเงินทอดกฐิน บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคและกระบือ พิมพ์หนังสือธรรมะแจก
นายสุรชัย สร้อยสวัสดิ์- แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ โดยช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่มาทอดกฐินที่วัดในงานทอดกฐินสามัคคีที่วัดถ้ำเขาปูน ที่สำนักสงฆ์เจโตวิมุติ ใน จ.กาญจนบุรี เมื่อ 6 พ.ย.64 และที่วัดหนองนางเลิ้ง จ.กาญจนบุรี เมื่อ 7 พ.ย.64 ให้บรรเทาอาการปวดเมื่อยข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ด้วยการใช้วิชาความรู้ทางแพทย์แผนไทยด้านนวดไทย สมุนไพรและการแพทย์พื้นบ้านด้านการตอกเส้นและ การกัวซา (ยาเม็ดที่ 2) ของการแพทย์วิธีธรรม และการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวพร้อมกับแนะนำให้เข้าศึกษาในเพจหมอเขียวทางสื่อต่างๆ ในเพสบุคหรือในยูทูปเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้มากขึ้นจะได้เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์ พวธ.ให้ประชาชนในสังคมได้รับรู้แทนการใช้ยาแก้ปวดทางเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย และประหยัดเงินค่ารักษาพยาบาล เช่น อาการปวดศีรษะ(ไมเกรน) ปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ ปวดเอว หลัง แขน ขา จากการทำงาน ยั่งขับรถนาน ๆ เป็นต้น
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงพูดกินพืชผักให้เขาฟังและประโยชน์การดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นใบย่านาง
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มแบ่งบันเท่าที่แต่งได้ ทำงานฟรี ศูนย์บาท
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาแบ่งปันต้นไม้ที่ตอนกิ่ง เม็ดผักที่มี ให้คนที่ต้องการ
นางบุญนา​ บุญศรีได้แป่งปันสิ่งที่เรามีอยู่เช่น​ ผักผลไม้ที่สวนแบ่งไปให้เพื่อนบ้านญาติ​พี่น้อง​ และทำบุญ​ ได้ร่วมกิจกรรม​ในพุทธศาสนา​ และในชุมชนเช่นร่วมปฎิบัติ​ธรรม​ ร่วมพัฒนาทำความสอาดวัด​
นางภัคเปมิกา อินหว่างวันนี้(8/11/64) ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี อสม ได้ช่วยลดภาระ จนท.ได้เยอะมากในการบริการประชาชน ทำให่เกิดความคล่องและรวดเร็วขั้น ในการให้บริการ
นางนางสุมา ไชยช่วยแบ่งปันน้ำมันเขียว หนังสือบททบทวนธรรม หนังสือการทำบารายคัลเจอร์แกญาติๆ แบ่งปันเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าที่เกินความจำเป็น ที่อยู่ในสภาพดี แกญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัด ได้ความสุขใจที่ได้แบ่งปันโดยที่ไม่คิดจะเอาอะไรตอบแทน
นางวสา ราญคำรัตน์กัวซาคนที่ป่วย แบ่งปันความรู้การดูแลตัวเอง ประโชน์ทำให้คนที่เราแนะนำดูแลตัวเองได้
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางภัคเปมิกา อินหว่างแบ่งปัน พืชผัก มะเขือ ถั่วพู สายบัว สระแหน่ โหรพาแตงกวา กิ่งพันธ์ไชยา ให้โดยที่ไม่คิดเอาอะไรจากใคร ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เบิกบานทั้งผู้รับ และผู้ให้
นางภัคเปมิกา อินหว่างช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการบริการ ผู้ที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยการ จัดคิว สอบถามข้อมูลส่วนตัว วันนี้มีผู้มารับบริการจำนวน 600คนช่วยเหลือด้วยใจเป็นสุขและเบิกบาน
นางสาวนนลณีย์ วงศ์ชัยพัฒนา
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์แบ่งปันความจริงใจ และความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียนคนอื่น
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์แบ่งปันข้อมูลในครอบครัว และลูกศิษย์ที่สอน
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงอสม.คัดกรองผู้ที่ฉีดวัคซีนที่มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน
นางสาวนฤมล วงศาซื้ออาหารทำทานแจกสัตว์ที่จรอยู่แถวบ้าน และแบ่งอาหารทีตนทำแบบไม่มีเนื้อสัตว์ให้เพื่อนบ้านลองทาน
นางพิกุล วันจันทร์
นางจิตรา พรหมโคตร
นางศิริพร ขาวไชมหาดั่งที่กล่าวมาแล้วในข้อ 4
นางเกษร อินต๊ะปัญญา
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ซื้อขนมโดนัทกล่องใหญ่มา แบ่งไว้ให้ลูกและคนในครอบครัว ที่แบ่งปันให้หลานๆอีก 2 บ้านมีคนถือกล้วยมาให้ 2 หวี หวีใหญ่มาก แต่ไม่ได้เอากลับมา เพราะกล้วยที่บ้านก็มี จึงให้น้องที่ทำงานเอาไปทำกล้วยเชื่อม
นางสมใจ สิทธิษ์
นางพรนภา บุรณศิริได้ขึ้นไปช่วยอ.หมอเขียวเกี่ยวข้าวที่ภูผาฟ้าน้ำ,ทำการถางหญ้า,ทำแปลงปลูกผัก,สตรอเบอร์รี่🍓และทำถุงปลูกผักปรุงดินประโยชน์ที่ได้รับคือมีความสุข เบิกบาน แจ่มใสไร้ทุก ไร้กังวลทุกอย่าง
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์สีข้าวให้เพื่อนบ้านเป็นประจำ และนำข้าวเปลือกไปให้เพื่อนปลูกในกิจกรรมเอามื้อสามัคคีกับเครือข่าย CMS กสิกรรมธรรมชาติ
นายสุถาพ พงศ์วรรณได้แบ่งปันวัตถุของใช้ให้เพื่อน ให้แล้วก็ไม่หวังผลอะไร สิ่งที่ได้รับคือสบายใจครับ
นางภัคภร จันทราสกุลพืชผแจกพี่น้อง
นายสุมิตชัย ศรีจันดีได้มีการช่วยเหลือพี่สาวที่ใบหน้าเป็นสิวมากด้วยการใช้ยาเม็ดที่5 พอกด้วยดินสอพองผสมผงถ่านและน้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็น ผลที่ได้ลดอาการไม่สบายที่ใบหน้าเป็นอย่างดี และได้แบ่งปันวัตถุดิบสำหรับการพอกหน้าให้พี่สาวสำหรับทำเองและให้ความรู้ตามที่เรียนมาด้วย ประโยชน์ที่ได้ได้ฝึกการใช้สมุนไพรและทักษะการใช้ยาเม็ดที่5
นางสาววิญญา จันทะพลทำอาหารสุขภาพ น้ำคลอโรด์ฟิลด์แบ่งปันข้างบ้านและคนรู้จัก บางทีก็ได้ปันกลับมาค่ะ เช่นบางทีก็ได้กล้วย ได้เมล็ดพืชผักต่างๆ และได้ความสุข
นางจิตรา พรหมโคตร
นางนงลักษณ์.ใจมนต์ก้อแบ่งปันวัตถุข้าวของที่มีประโยขน์ค่ะ
นางสาวดวงพร. ฤทธิ์ถาวรได้แบ่งปันหลักสูตร แพทย์แผนไทย กับคนรอบตัว และคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ช่วยเหลือแนะนำ ตามที่ได้เรียน และประสบการณ์ และแชร์ วีดีโอ ตามสมควร และขอคำแนะนำจากหมู่กลุ่มก่อนตอบในสิ่งที่ไม่รู้คะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตแบ่งปันความรู้เรื่องการกดจุดลมปราณแขนแก่เพื่อนที่ปวดเมื่อยร่างกาย ประโยชน์ ให้เพื่อนช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อมีอาการปวดเมื่อย
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาแบ่งปั่นผักชีลาวและต้นหอมต้นอ่อนให้กับเพื่อนบ้านและผักไชยาใบตองกล้วยอ่อมแซบ
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราช
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยได้แบ่งปันน้ำสกัดกับเพื่อนบ้าน เวลาเพื่อนบ้านไม่สบายเนื่องจากตาเจ็บหรือตามัวหรือโดนแมลงสัตว์กัดต่อยก็จะมาปรึกษาก็แนะนำเท่าที่ปฎิบัติได้
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์แชร์แบ่งปันประสบการณ์เรื่องเล่า ของตนเองที่ลดละเลิกเนื้อสัตว์ให้เพื่อนร่วมงานฟัง และส่งคลิปอาจารย์หมอให้เพื่อน พี่ น้องที่ทำงานที่พอจะสนใจได้ฟังคะ
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้นำน้ำถ่านให้น้องสะไภ้ไปให้เพื่อนร่วมงานที่สำนักชลประทานที่10 ต.เขาพระงาม อ.เมือง.จ.ลพบุรี ติดโควิดจากญาติ และได้แนะนำวิธีการปฏิบัติให้น้องสะไภ้ที่มีความวิตกกังวลกลัวจะติดโควิดจากเพื่อนด้วยยาเม็ดเลิศคือ "กำจัดความกลัวด้วยความกล้า" กล้าที่จะติดโควิดถ้าเป็นวิบากร้ายของเรา แล้วปรับสมดุลเม็ดเสริมคือ ดีท๊อก ต้มน้ำสมุนไพรสูดดม ดื่มน้ำถ่าน และกักตัวดูอาการอยู่บ้าน ซึ่งน้องก็ปฏิบัติตาม
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์แชร์ประสบการณ์การปฎิบัติตัวกับหมู่มิตรดี เรื่องการทำใจให้หายโรคเร็ว
นางสาวสมทรง นาคแสงทองแบ่งปัน ด้วยความขยันอดทน พึ่งตนและช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าให้คำปรึกษาเมื่อมีผู้ต้องการช่วยเหลือก็ยินดีให้คำปรึกษา ให้ดีทีสุดเท่มที่จะพอทำได้ และ ประโยชน์ที่ได้บำเพ็ญในแต่ละฐาน ทำให้ก้าวหน้าในการใช้ปัญพาพ้นทุกข์ได้ตามลำดับๆค่ะ สาธุ
นางกัญจนา อบรมชอบได้ให้คำแนะนำพี่เข้ามาอบรมได้เข้ามาอยู่ที่สวน9ในเรื่องการสวนล้างลำใส้ให้ท่านได้ทำได้รู้คุณค่าและประโยชน์ของการทำ
นางสาวชรินรัตน์ ชุมจีดที่บ้านปลูกผักไร้สารพิษได้ร่วมแบ่งปันผัก และแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้มีศีลค่ะ
นางสาวชรินรัตน์ ชุมจีด
นางจิตรา พรหมโคตร
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชช่วยประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด-19ช่ายคัดกรองในวัด งานกฐินใกล้บ้าน
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาช่วยงานศูนย์ศิลปธรรมและบอกบุญกฐินกับผปค.นักเรียน
นางสาวรสริน สังข์เกื้อช่วยเงินทำบุญที่สถานธรรมทำอาเจแจกบุคลากรโรงพยาบาล
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงไปประขุมเอาบัตรนัดฉีดยาใข้หวัดใหญ่ในเขตรับผิดชอบ
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์แบ่งปันความรู้ที่ได้รับโดยการถ่ายทอดให้แก่คนใกล้ตัว ครอบครัว และลูกศิษย์
นางวันที่ 12/11/64สุมา ไชยช่วยมีข้างบ้านนำกล้วยมาให้หนึ่งเครือ ได้จัดแบ่งตามบ้านใกล้ๆ
นางสาววิญญา จันทะพล
นางมณเฑียร ธโนปัจจัย
นางมณเฑียร ธโนปัจจัย
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาบริจาคเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้ว และสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้กับผู้อื่น และทำบุญตามวัดเป็นปกติ บริจาคทานให้กับผู้ยากไร้ เป็นต้น
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางนบชุลี เสาวนา1. ดูแลพ่อบ้าน ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ เก๊าท์ (ปัจจุบันไม่ต้องกินยาแก้โรคเก๊าท์แล้ว) ดูแลด้วยใจที่เบิกบาน ไม่เร่งผล ไม่กังวล ใจไร้ทุกข์ คอยบอกเขาเสมอว่า อย่ากังวล โรคจะหายเร็วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายเมื่อไหร่ชั่งหัวมัน2. ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การปรับสมดุลร่างกายกับผู้ที่ขอคำแนะนำ (เขาจะนำไปใช้ก็ได้ ไม่ใช้ก็ได้)3. เก็บของที่ไม่จำเป็น ของเก่า เช่น ขวด กระดาษ ให้แม่บ้านหรือคนเก็บของเก่านำไปขาย4. เก็บผัก ผลไม้ ไปแบ่งปันญาติและเพื่อนร่วมงาน เป็นประจำ
นางวราภา ร่าหมานช่วยเหลือญาติที่เป็นมะเร็งเขาไม่ถ่ายเป็นอาทิตย์ เขาอยู่ระยองก็แนะนำเขาให้เข้ายูทูปดูขอาจารย์หมอเขียวแพทย์วิธีธรรม และส่งคลิปอาจารย์หมอเขียวให้เขาดูด้วยค่ะ และแบ่งปันหนังสือทบทวนธรรมให้เพื่อนบ้านค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับที่ได้แบ่งปัน เพื่อนและญาติ มีจิตใจที่สบายเบิกบาน ผาสุขค่ะ
นางสาวณปภัช เมฆประมวลแบ่งปันผักที่ปลูกให้คนรอบข้าง
นางสาววิภาว้ลย์ ถนัดธรรมกุลแบ่งปัน อาหารแห้ง กะปิ น้ำพริก น้ำพริก ปรับสมดุลช่วงอากาศเย็นขึ้นทุกวัน
นายคมเวช หงส์เชิดชัยแบ่งปันความรู้ดารดีท๊อกซ์ ดื่มน้ำสมุนไพรร้อนเย็น
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรช่วยกวาดโบสถ์ที่วัดโพธิ์พัฒนาเพื่อเตรียมงานทอดกฐินในวันที่ 7 พย ประโยชน์ที่ได้รับ โ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตแบ่งปันแนวคิดให้กับเด็ก ๆ ในกิจกรรมโรงเรียนของหนู
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยพี่น้องทำแปลงปลูกผัก ได้ผักไร้สารพิษไว้กิน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตแบ่งปันน้ำสกัดสมุนไพร ให้เพื่อน
นางสาวสมทรง นาคแสงทองแบ่งปันด้วยการทำดีเต็มที่ มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ โดยให้แล้วคิดจะไม่เอาอะไรให้ได้
นางสาวสมทรง นาคแสงทองบำเพ็ญฐานงาน ฝ่ายสะอาด จัดเตรียมช่วยครัว ในสวนป่านาบุญ ด้วใจที่บริสุทธิ์ให้ด้วยใจ ได้ประโยชน์ โทษไม่มี
นางสาว ธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม)ด้วยการทำงานในฐานที่เราถนัด เช่นทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกพืชผักที่ใช้บริโภคในชุมชน เป็นการบำเพ็ญในส่วนที่ตัวเองถนัดอย่างเต็มที่ เต็มแรงกำลังความสามารถที่ทำได้ ด้วยการประมาณการเพียรพักให้พอดี ในขีดที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง และผู้อื่น เพื่อให้พี่น้องท่านอื่นที่มีความรู้ความสามารหรือความถนัดในด้านอื่น ได้ทำหน้าที่ของท่านได้อย่างเต็มที่ เต็มกำลังบารมีของแต่ละท่าน เป็นการช่วยกันทำตามหน้าที่ๆได้รับมาในชาตินี้ของแต่ละท่าน เป็นการเสริมหนุนพลังให้แก่กันของลิ่วล้อที่ต่างมีหน้าที่ๆสำคัญในส่วนที่แต่ละท่านได้ฝึกฝนมา เพื่อเติมเต็มกันและกัน เป็นหนึ่งหน้าที่หนึ่งแรงกำลังในงานเดียวกันคือการร่วมเข็นกรงล้อพระธรรมจักร นั่นคือการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์
นางสาววิภา ถิ่นถานได้บอก ญาติพี่น้อง และ เพื่อน มีโครงการ แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก ทางเลือก ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือ อาจารย์หมอเขียวได้ บอกกล่าว ทาง วาจา ,ทางไลน์ ,เฟสบุ๊ค
นางดอกไม้ ปวะบุตรช่วยงานบุญ งานจิตอาสาที่รพ.ในบทบาทพยาบาล
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรแบ่งปันผักบุ้ง แบ่งปันผักที่เก็บมาจากสวนให้เพื่อนบ้านแบ่งปันพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
นางพิกุล วันจันทร์ได้แนะนำการปรับสมดุลร้อนเย็นกับเพื่อน ๆ ก็รู้สึกสบายใจ
นายภาคภูมิ ยอดปรีดาแบ่งปันประสบการณ์ในการดูแลตัวเองตามหลักยา 9 เม็ด ในรายการสายด่วนฯ
นางสาวไปรยา เพื่อนพิมายแบ่งปันเช่นผักผลไม้ที่บ้านมีเยอะเกินก็จะแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านค่ะทำเป็นปกติค่ะช่วยเหลือสังคมเช่นหน้านี้มีกฐินได้เอาหนังสือทบทวนธรรมไปแจกและน้ำมันเขียวด้วยค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายได้ทำน้ำสมุนไพรถวายพระทุกวันพระ นำหนังสือสุขภาพพึ่งตน น้ำมันเขียวขวดเล็ก ถวายพระไว้แจก ญาติโยมที่มาวันพระ ท่านก็ได้แจกให้ตามวัตถุประสงค์ ทำน้ำ3พลังถวายพระกับพระที่จะเดินทางไปจำวัดอื่น ส่วนผลไม้ กล้วย มะละกอ ที่มีอยู่มาก ไปแบ่งปันหมอ อนามัย เสมอๆ
นางสาววาสนา ทูลแก้วแจกชุดชุบชีพ ที่รพ.พระมงกุฏ (รพ.สนาม) เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64ทำให้เกิดปีติ มีความสุข เพราะให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้แบ่งปันเสื้อผ้าให้พี่น้องที่เข้ามาบำเพ็ญที่สวน9
นางจำปา ลัคณาสถิตย์แบ่งปันทำอาหารให้หมู่มิตรทาน
นางสุรภี สนธิแก้วทำน้ำผักและผลไม้ปั่น แบ่งปันเพื่อนบ้าน
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เห็นประโยชน์ของการสานพลังในการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาจะขอพรากเพียรวิธีการนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
นางสาวผาสุข ตันชวลิตให้ ความรู้กับคนงานในการทำใจเพื่อสำนึกผิดเวลาผิดศีล
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์กวนซา แบ่งปันของใช้
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ได้รับฟังและร่วมแก้ปัญหากับเพื่อนไปในที่ทำงาน ทำให้เกิดความเกื้อกูลกัน
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้แบ่งปันโดยได้แบ่งผักที่ปลูกเองบางส่วนให้พี่น้องบางท่านที่สนใจ​และได้ให้เมล็ดพันธ์กระเจียบไปปลูกที่บ้านต่างจังหวัดด้วย​และแบ่งปันหนังสือสุขภาพพึ่งตนและหนังสือทบทวนธรรมให้พี่น้องที่สนใจด้วยค่ะ
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.หมอเขียวและคณะจิตอาสาพี่เลี้ยงทุกท่านค่ะได้ลงชื่อให้พี่สาวและน้องสาวขอรับชุดชุบชีพค่ะซึ่งทางน้องสาวแจ้งว่าได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากมากค่ะและน้องสาวได้ใช้น้ำสมุนไพรตนเองทำตามที่บอกไปค่ะสระผมทาหน้าหน้าน้องสาวเกลี้ยงเกลาขึ้นค่ะส่วนเม็ดข้าวคุณแม่วัย84ปีจะปลูกเองค่ะเพราะคุณแม่ยังแข็งแรงค่ะอ่านหนังสือโดยไม่ใส่แว่นค่ะคุณแม่สายตาดีค่ะอยากจะเรียนให้ทราบว่าการใช้น้ำสมุนไพรตนเองนั้นมีประโยชน์ช่วยประหยัดมากค่ะสวยด้วยค่ะเกลี้ยงเกลากว่าเดิมค่ะ
นางภัคเปมิกา อินหว่างอสม.ทำหน้าที่คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ 35ปีขึ้นไปในพื้นที่ บ้านปากพายม.ที่2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ของช่วงเช้า วันที่ 13 พ.ย 64 และแนะนำให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ถึงการบริโภคอาหารอย่างไร ให้หายจากความเสี่ยงต่อโรค โดยแนะนำให้ ลด ละ เลิก การกินเนื้อสัตว์ ลดการปรุงรสลง จากปกติที่เคยกิน ประมาน 30% และให้หมั่นออกกำลังกาย กินพืชผักผลไม้รสไม่หวาน เช่น แก้วมังกร มะกอดิบ กล้วยน้ำว้าห่าม ชมพู่ พุทรา ส้มโอ แตงโม แตงกวา ผักบุ้ง ผักไชยา อ่อมแซป ผักตำลึง ฯลฯ
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนแบ่งปันความรู้เรื่องการทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นให้หลาน 2 คน พาหลานทำตั้งแต่ขั้นตอนการล้างผัก ปั่น แล้วก็กรองและนำน้ำสมุนไพรนั้นไปให้ยาย ในระหว่างที่ปั่นก็ได้สอดแทรกคุณธรรมให้หลานฟังว่าระหว่างที่หนูมาปั่นน้ำสมุนไพรกับนอนเล่นเกมอย่างไหนเป็นประโยชน์กว่ากัน อันไหนทำแล้วสบายใจกว่ากัน สาธุ
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลีแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์ทุกวัน .".ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากเราให้ได้ ด้วยใจบริสุทธิ์" ร่วมบำเพ็ญฐานงานต่างๆด้วยความยินดีเต็มใจ พอใจ สุขใจ ช่วยเก็บฐานเก็บของใช้มือ 2 ช่วยเก็บจานก่อนไปกินข้าวเสมอๆ ช่วยกวาดพื้นถ้าเห็นไม้กวาด ช่วยต้มน้ำร้อนทุกเช้าทุกวัน ช่วยขัดห้องน้ำ สัปดาห์ละครั้ง ไปทำนาร่วมกับอาจารย์และหมู่กลุ่มให้ได้มากที่สุด มีเวลาถอดเทป และทำการบ้านส่ง ตามกำลังตามแรง
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาช่วยให้คำแนะนำเรื่องการทำโครงการทดสอบในsandboxกับรุ่นน้อง
นางสาวรัชกร กุลเสวต
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาแบ่งปันอาหาร สอนหนังสือผู้ด้อยโอกาส
นางสาวอุบล พลรบให้เสื้อผ้า ผ้าห่ม หมวก เพื่อนในหมู่มิตรดี รวมถึงต้นไม้ ประโยชน์ ลดความสะสม ความตระหนี่ลดน้อยลง ไม่มีภาระเยอะ
นางสาวอุบล พลรบ
นางสาวอุบล พลรบ
นางยุพิน ไชยยศช่วงนิ้กล้วยออกเยอะก็เอามาห่อข้าวต้มไปช่วยกลุ่มนักศึกษาทิ่มาทำงานร่วมกับกลุ่มประเภณีมื่อวันทิ่10พย64.ณ. ศาลาบ้านโนนอุดม.ค่ะ
นางมณเฑียร ธโนปัจจัย5 /แบ่งด้วยใจบริสุทธ์ คือเข้าในครัว แล้วเตรียมหันผักให้พี่น้อง จิตอาสาได้ทานอาหารที ปรอดสารพิษ สุขภาพแข็งแรงคนทำก็มีตวามปลื้มใจ สุขใจ ที่พวกเราจิตอาสาได้กินอื่ม นอนหลับ มีความสดใส เบิกบาน
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1. บำเพ็ญเป็นรวบรวมคำแนะนำจากทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ในเรื่องการดูแลรักษาตนเองพึ่งตน ให้กับผู้เข้ารับการอบรม2. บำเพ็ญงานเบื้องหลังและเบื้องหน้าในรายการสายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย3. บำเพ็ญสาธิตการใช้ชีวิตพอเพียงด้วยกสิกรรมคนเมือง และการทำยาอเนกประสงค์แบบไม่มีฟองใช้เอง4. บำเพ็ญร่วมทำรายการครัวหมอเขียว เพื่อแนะนำเมนูอาหารสุขภาพ และการพึ่งตนด้วยยา 9 เม็ด และรายการพึ่งตน เรียบง่ายสไตล์แพทย์วิถีธรรม
นางสุมา ไชยช่วยแบ่งปันหนังสือพึ่งตน
นางสาวณัฐชยา จินตนารั่งโรจน์แบ่งปันน้ำสกัด 11 พญาไพร ให้กับผู้แพ้วัคซีนแอสตร้าซิเนก้า แนะนำวิธีการใช้ ใจเป็นสุขที่ได้แบ่งปันโดยไม่หวังผลตอบแทน
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติกำลังเตรียมทำอาหารเจแจกพี่น้องชาวอมก๋อย6 14รวม9วัน
นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรีบำเพ็ญงานรายการสายด่วน โดยถอดเทป เขียนบทความรายงานข่าวประโยชน์คือ ได้ฝึกการฟังและการเรียบเรียงข้อมูล
นางเครือแก้ว คุ​ณะ​วัฒนา​แจกน้ำมันสาบเสือ ที่มหาชัยและ แจกน้ำสกัดพลังศีลให้อาจารย์หมอวัชระที่รพ.โพธาราม เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยโควิด ประโยชน์ที่ได้รับคือได้ใช้แรงกายในการผลิตยาที่สามารถนำมาช่วยเหลือผู้อื่นได้ เกิดความภูมิใจที่ได้บำเพ็ญ
นางสาวสิริรัตน์ ธนพรไพศาลช่วยตอบรายการสายด่วน ตอบในไลน์ส่วนตัว แจกข้าวให้ผู้กักตัวโควิดที่สุพรรณ แจกหนังสือของพวธ.และน้ำมันเขียว ในงานศพน้องสะไภ้และงานศพของพ่อเท่าทีจะแจกได้ ช่วยบำเพ็ญค่ารถเกี่ยวข้าวที่สวน 9 ด้วย
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในข้อความ messenger เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยมี FCเข้ามาถาม ด้วยเรื่องน้ำปัสสาวะว่ากำลังทานยาโรงพยาบาลรักษาวัณโรคอยู่สามารถดื่มน้ำปัสสาวะได้ไหม /ดื่มได้คะ หากดื่มยากผสมน้ำก็ได้ค่ะดื่มได้ปริมาณเท่าไหร/ครึ่งถึง 1 แก้วน้ำปัสสาวะตอนเช้าเป็นสีแดงค่ะเพราะเป็นผลข้างเคียงจากยาวัณโรคดื่มได้ไหมคะ/ดื่มได้ค่ะ ยกเว้นมีหนองหรือเลือดออกมาประโยชน์ที่ได้รับได้นำองค์ความรู้ที่ท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชร กล้าจน มาถ่ายทอดช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ ด้วยความยินดี เบิกบาน
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ทำอาหารสุขภาพ สูตรแพทย์วิธีธรรม เมนู "กล้วยผัดกะเพรา" ระหว่างเตรียมวัตถุดิบ นึกขึ้นได้ว่าควรจะแบ่งปันเพื่อนๆใน Facebook จึงถ่ายรูปวัตถุดิบ รวมถึงภาพอาหารที่ทำเสร็จแล้วเก็บไว้ และนำไปโพสต์ใน Facebook เพื่อเผยแพร่ให้เพื่อนๆใน Facebook ได้รู้จักอาหารปรับสมดุล แม่อาจจะมีคนสนใจน้อย หรือบางคนไม่รู้จักและคิดว่ามันแปลก แต่อย่างน้อย ถ้าเขาได้ผ่านหูผ่านตา เขาก็ยังได้บันทึกไว้ อาจมีประโยชน์ในวันข้างหน้า
นายกิตติ สิริพณิชพงศธรได้ให้น้ำมันเขียวกับคุณพ่อและอธิบายวิธีใช้แบบง่ายๆไว้แก้อาการเป็นแผลร้อนในภายในช่องปาก
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์แจกสมุนไพรชาวค่ายและผู้ที่มาขอที่บ้านรวมถึงเพื่อนๆจิตอาสานำไปปลูกและนำไปปรุงยาได้ช่วยกันอนุรักษ์และขยายพันธ์
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาให้ต้นไม้เม็ดผักที่มี ทำแบบพอเพียงให้คนเห็น
นางเกษร อินต๊ะปัญญาผลผลิต ที่สวนช่วงนี้มีกล้วยหอมทอง มีทั้งจำหน่ายในราคาถูก แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน โรงพยาบาล มอบให้ทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉิน 1669 ค่ะ
นางยุพิน หมายชื่น
นางสาวประภัสสร วารีให้ธัญพืชกับเพื่อนให้ความรู้พ่อบ้าน เรื่องการดูแลตนเองให้ความรู้น้องชาย เรื่องการดูแลตนเอง
นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิมให้ความรู้ เรื่องสุขภาพและสอดแทรกธรรม คุณครู กศน. ที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร คุณครูอยากต่อยอดเรื่องสุขภาพให้นักศึกษาฟัง
นางยุพิน หมายชื่นการได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาวิชาสมาธิ กับสถาบันพลังจิตตานุภาพ ณ วัดแห่งหนึ่งใกล้บ้าน เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับวิธีการทำสมาธิ การเดินจงกรม และการนั่งสมาธิซึ่งเป็นขั้นตอนการสะสมพลังจิต เพื่อประโยชน์กับผู้เรียนเอง และสามารถแนะนำผู้สนใจ ก่อเกิดสติ ความรอบคอบในการทำงาน มีเหตุมีผลมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งเกิดความเมตตาต่อผู้คนและสัตว์อื่นๆ ด้วยจิตใจอันเป็นกุศล...ได้แนะนำเพื่อนและครอบครัวให้ได้สมัครเข้าเรียนในเวลาต่อมา ให้ได้รับประโยชน์อันสูงสุด อันก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีงามเพื่อความผาสุกต่อตนเอง ครอบครัว สังคมเพิ่มมากยิ่งขึ้น
นางณัฐพร คงประเสริฐยินดีที่ได้บำเพ็ญบุญกุศลตามโอกาสวิ่งชน
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต วันพฤหัส ที่18/11/2564 ได้ไปงานฌาปนกิจศพที่วัดออเงิน เขตสายไหม ได้มีโอกาสให้คำปรักษาเรื่องแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง โดยแนะนำให้ใช้น้ำสาบเสือ และขมิ้นฉีดพ่นแผล ใช้น้ำสกัดย่านางแทนน้ำเกลือล้างแผล แนะนำให้ปรับอาหารเป็นพืช จืด เท่าที่จะทำได้หากไม่ได้ก็ปรับการปรุงให้เหลือ 30-50 % จากที่ปรุงทุกวัน พร้อมกับได้จัดส่งสมุนไพรสาบเสือและขมิ้น น้ำสกัดย่านาง และหนังสือคู่มือสุขภาพ และทบทวนธรรม ไปให้ด้วย ประโยชน์ที่ได้รับ คือได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์หมอเขียว ให้ผู้ที่มีความทุกข์ ด้วยใจที่เบิกบาน ยินดี ให้โดยไม่คิดที่จะเอาอะไรจากใครให้ได้
นางกัญจนา อบรมชอบแปลงผักที่เพื่อนปลูกหญ้ารกไปช่วยเพื่อนถางหญ้ารู้สึกถึงการได้ช่วยเหลือผู้อื่นมีใจเบิกบาน
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวนฤมล วงศาอุดหนุนคุณยายซื้อหมูยอ แหนมหมู เพราะรู้สึกสงสารแก นั่งขาย (แก่มากแล้ว) เมื่อซื้อก็เอาไปแจกเพื่อนบ้านต่อค่ะ เพราะตนเลิกกินแล่้ว
นางเวียงทอง นุ่นภักดีแบ่งปันสมุนไพรและธรรมะให้กับเพื่อนบ้านและที่ทำงานค่ะ แบ่งปันน้ำมันเขียวให้ยายข้างบ้านพร้อมบอกวิธีใช้ค่ะ
นายสมศักดิ์ แดงอ่อนแบ่งปันความรู้ด้วยการเชิญชวนเข้าค่ายฝึกอบรมพระไตรปิฎกครั้งที่35
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยกันถางหญ้า ประโยชน์ที่ได้รับทำให้พื้นที่มีความเป็นระเบียบ
นางสาว โสภณา อยู่เล่ห์บริจาคเงินให้มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อช่วยเรื่องการระบาดของโควิด19 ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกับทางสถานบันในการช่วยเหลือประเทศชาติในยามวิกฤตบริจาคโลหิตที่จังหวัดชัยนาท หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์รู้สึกปิติมากจนน้ำตาไหลเมื่อได้รับSMS ว่าโลหิตที่บริจาคได้ถูกนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย ภูมิใจที่มีส่วนในการช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่นที่กำลังทุกข์ทนมานกับการเจ็บป่วย
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ให้คำแนะนำเรื่องงานกับน้องที่ทำงาน หน่วยงานย่อยและเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานเดียวกัน
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวผาสุข ตันชวลิตทำขนมเต้าส่วนจากถั่วเขียว และ แบ่งปันให้พนักงานoffice รวมถึง เพื่อนฝูงได้ทาน
นางสาวสำรวย รัตตนะ- ร่วจัดกิจกรรมสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยกลุ่มวันอาทิตย์(7,14พ.ย.64)- ร่วมจดบันทึกคำถาม-คำตอบผู้เข้าร่วมกิจกรรมสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย กลุ่มสวนป่านาบุญ 2 (วันจันทร์ วันอังคารที่ิ8,9,15พ.ย.64)- แบ่งปันผักให้เพื่อนบ้าน
นางรมิตา ซีบังเกิดในวันที่10พ.ย. ได้เข้าร่วมรายการกสิกรรมไร้สารพิษในรายการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักแด่ผู้มีศีล โดยได้โพสต์ข้อความในเฟสบุค กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก ปรากฎว่ามีผู้สนใจขอมา จึงได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ผักส่งให้ ตามกติกาของกลุ่มที่ตั้งไว้ด้วยวามยินดี
นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย์1) บริจาคหนังสือ บททบทวนธรรม ให้เพื่อนนำไปแจกผู้ที่สนใจโดยมีเงื่อนไขทำดีแลกค่ะ2) เสียสละเสื้อใหม่กางเกงใหม่ของตนเองให้เพื่อนที่ขาดแคลน3) แบ่งปันอาหารให้เพื่อน เช่นผัก ผลไม้ เป็นต้น4) นำเสื้อมือ 2 ไปซัก ซ่อมกระเป๋ามือสองแล้วแจกจ่ายให้กับเพื่อน ที่ขาดแคลน
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีช่วยแนะนำการเลือกเรียนต่อของลูกชายของน้องที่ทำงานตามหลักความเข้าใจ ทำไม (กู เรา ฉัน ทำมา) ไม่บังคับ เลือกก็ได้ ไม่เลือกก็ได้
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลง
นายสุมิตชัย ศรีจันดี
นางศิริพร ขาวไชยมหาสามีป้าเป็นคนพิการด้านสายตาป้าจึงทำ ดีท๊อกให้ ดูแลความเป็นอยู่ สุขภาพทุกอย่าง และเมื่อวันที่ 14 พ.ย. นี้ป้าได้ส่งเมล็ดพันธุ์ ผักไปยัง ค่ายพวธ.ที่เชียงใหม่ เพื่องรวามแบ่งปั่นให้แก่สมาชิกกลุ่ม พวธ.ที่สนใจด้านการทำกสิกรมไร้สารเคมี เพื่อพึ่งตนเอง
นางเรณู ไชยศรีสละทรัพย์สินส่วนตัว ซื้อข้าวสารอาหารแห้งแจกคนยากไร้
นางสุรีนารถ ราชแป้นร่วมแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักไร้สารพิษร่วมกับพี่สร จิตอาสาสวนป่านายุญ2 คือเมล็ดพันธุ์ ถั่วพลู และฟูหมัก เท่าที่มี
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ได้แบ่งปันน้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็น ให้ผู้ป่วยท่านหนึ่งเป็นตาต้อเนื้อลุกลามเกือบเข้าตาดำ ที่ตลาดเสาธง ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้รู้จักท่านตอนที่ไปแจกชุดชุบชีพผู้ติดโควิดที่ชุมชนเขาพระงาม ได้ให้ข้อมูลหลักปฏิบัติในยาเม็ดเลิศ และวิธีการใช้ ผลปรากฏว่าท่านศรัทธาและรู้จักท่านอาจารย์หมอเขียวเคยมาเปิดค่ายที่จังหวัดลพบุรีประทับใจ ในคำพูดของท่านที่พูดว่าแล้วจะให้สมนาคุณอย่างไร ก็บอกว่าอาจารย์ดำหริให้เอาศีลมาแลก ท่านก็เข้าใจและบอกว่าตอนนี้ท่านกำลังเลิกทานสัตว์ใหญ่อยู่ สาธุค่ะ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงรับเพื่อนไปช่วยงานวัดกัน
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นายกิตติ สิริพณิชพงศธรลดราคาให้ลูกค้ามากกว่าปกติ ในระดับที่พออยู่ได้จะได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นมากเกินไป จนสร้างวิบากร้ายใหม่ให้เรามากขึ้น
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์ตอนนี้กำลังแบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ให้ผู้ใีศีลทั่วประเทศและต่างประเทศ เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ดระชายขาว ฟ้าทะลายโจร อื่นๆ มากกว่า 20 ชนิด
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มีเพื่อนอสม.ท่านหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลเคสผู้ป่วยมะเร็ง ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี โทรมาขอน้ำถ่านที่เคยแจกเป็นชุดชุบชีพผู้ติดโควิด และได้แจกผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งด้วย ท่านดื่มแล้วรู้สึกดี ก็โทรมาขอซื้อ ซึ่งก็บอกว่าไม่ได้ขายท่านอาจารย์ให้มาแจกแต่ต้องเอาศีลมาแลก เพื่อนบอกว่าผู้ป่วยอ่านหนังสือของอาจารย์ที่แจกให้ทุกวัน และตอนนี้ท่านเลิกเนื้อสัตว์ใหญ่ เหลือแต่ปลา ทานเดือนละครั้ง ซึ่งก็ได้แนะนำข้อมูลในเรื่องการกินเนื้อสัตว์กับโรคมะเร็งให้เพื่อนไปสื่อกับผู้ป่วยด้วย เพื่อนก็ยินดีที่จะบำเพ็ญประโยชน์ที่ได้รับ รู้สึกได้พลังผาสุกจากการทำกุศลด้วยการแบ่งปันความสามารถที่ทำได้ แม้เล็กน้อย แต่มีคุณค่าเพราะออกมาจากใจที่ให้แล้วไม่คิดจะเอาอะไรจากใคร ตามคำสอนของท่านอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มซื้อของบำเพ็ญให้กับหมู่มิตรดี
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มบำเพ็ญช่วยเกลือหมู่มิตรดี บำเพ็ญอยู่บนภูผา
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณแบ่งปันน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดให้น้าที่เคยป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาบอกบุญส่งข้อมูลให้ผู้ปกครองรักเรียนเรื่องสมัครเรียนแพทย์แผนไทยส่งข้อมูลให้ปชส.ให้ด้วยค่ะและแบ่งปันข้อมูลให้น้องสาวพี่สาวใช้สมุนไพรตนเองค่ะปรับสมดุลอาหารด้วยค่ะที่สำคัญบอกให้งดเนื้อสัตส์ด้วยค่ะน้องสาวทำตามสมุนไพรตนเองบอกว่าหน้าเกลี้ยงเกลาดีกว่าเดิมค่ะ
นางดรุณี อินทนิลแบ่งปันอาหารและพืชผักได้แก่ ข้าวเม่า มะละกอ มะนาว ฟักหอม ฟักเขียว กระเจี๊ยบ​แดง เผือกและเมล็ดพันธ์ผักห้ที่อบรม ที่ อาาสสถานดินหนองแดนเหนือ บ้านศรีบุญเรืองต.บ้านตาด มือง อุดรธานี​
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์แบ่งปันสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ญาติที่เดินทางไปด้วยกัน
นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาบริจาคน้ำให้ผู้ป่วยโควิดที่ ม.วลัยลักษณ์
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์บริจาคเงินให้แก่วัดตามที่มีผู้บอกบุญตามกำลัง
นางดาวรุ่ง บัวแก้ว- ให้คำปรึกษากับเพื่อนที่เกี่ยวกับสุขภาพ ชวนเข้าค่ายหมอเขียว- นำของใช้ ของกิน สิ่งเกิดประโยชน์ มอบให้ผู้ที่ขัดสนและต้องการ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงเริ่มแบ่งปันฟักทองแก่แล้วให้ญาติเพื่อนๆ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์แชร์ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิคของจังหวัด ในไลน์กลุ่มหมู่บ้านและกลุ่มโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้อื่นได้ทราบความเคลื่อนไหวของผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด ได้จัดส่งทุกวัน
นางพิกุล วันจันทร์แนะนำญาติ..ให้.แช่มือแช่เท้า อบสมุนไพร
นางจิตรา พรหมโคตร
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาแบ่งเม็ดผักและต้นไม้ให้คนที่สนใจ
นางสาวนฤมล วงศานำยาสระผมที่ทำเองไปให้คนในครอบครัวทดลองใช้ อยากให้เขาได้ใช้ของจากธรรมชาติ
นางสาวสัสยา วาทยานนท์เอาเงินให้กับ คนที่เดินกวาดถนนหน้าบ้าน ในวันพระ
นางสุมา ไชยช่วยได้รัยต้นผักเหลียงมา นำมาแบ่งปันเพื่อนบ้านหลายบ้านเพื่อนำไปปลูก
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงตัดฟักทองที่ทะยอยแก่ให้ญาติเพื่อนสนิทมิตรสหายออกลูกดกมีแบ่งปันได้เยอะเนื้อแน่นเหนียวหนึบอร่อยจริงๆ
นางภัคเปมิกา อินหว่างอาบน้ำทำความสะอาด ซักเสื้อผ้าให้ญาติผู้ใหญ่ที่ลูกหลานไม่ค่อยสนใจดูแล โดยที่ท่านอายุ 94 ปี ได้อาศัยเพื่อนบ้านขอให้มาส่งที่บ้านเรา ตอนที่ท่านมาเดินก็ไม่ค่อยสะดวก ต้องใช้ไม้เท้า เนื้อตัวเหม็นฉี่ เสื้อผ้าสกปรก น่าเวทนายิ่งนัก คงไม่ได้อาบน้ำมาหลายวัน เราเลยบอกท่านว่า อาบน้ำนะ เดียวจะอาบให้ เราเลยให้พ่อบ้าน จัดการต้มน้ำ เพื่อให้ท่านได้อาบน้ำอุ่น พอดีช่วงนี้ฝนตก ไม่มีแดด เนื้อตัวท่านเต็มไปด้วยขี้ไคล เราอาบน้ำให้ สระผมให้ขัดขี้ไคล จนสะอาดเอี่ยมอ่อง ท่านบอกว่าสบายตัวมาก ถามเรื่องกินข้าว ท่านบอกไม่หิว ท่านมีข้าวห่ออยู่ในกระเป้าด้วย เราก็จัดเก็บผักไร้สารพิษ มีถั่วฟักยาว ถั่วพู แตงกวา ดอกแค ท่านบอกว่า ท่านชอบกิน ดอกแค จะกลับบ้านไปแกงดอกแค ช่วงที่นั่งคุยกัน ท่านรำพึงรำพัน จะให้เราพาไปธนาคาร ไปดูเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพราะท่านเล่าว่าท่านไม่ได้ใช้เงินเบี้ยผู้สูงอายุ ลูกหลานของท่าน ไปกดมาใช้ ท่านบอกว่าเคยไปธนาคารให้ธนาคารอายัติบัตรเอทีเอ็ม ท่านเลยอยากจะไปถอนเงินมาไว้เพื่อซื้อหาของใช้จำเป็น เราได้แต่เวทนาท่าน คิดว่าท่านต้องชดใช้วิบากกรรมที่ท่านทำมา แต่เราก็ไม่ได้ทุกข์ใจ ทุกคนล้วนทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดมิได้ เลยต้องชดใช้กันไป
นางวสา ราญคำรัตน์แบ่งผักให้เพื่อนบ้านกินให้เข้ามาเก็บกินเอง ประโยชน์ทำให้เราสบายใจได้แบ่งปัน โดยไม่เอาอ่ะไรตอบแทน
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายเมื่อวันพุธที่23พ.ย64ได้นำบททบทวนธรรมและหนังสือสุขภาพพึ่งตน ไปให้หมออนามัย ไว้แจกแก่ชาวบ้าน ที่มารับบริการ และสนใจ ได้อ่าน และขอนำกลับบ้าน ค่ะ และได้นำ กล้วยและมะละกอที่ปลูก ไปให้ ซึ่ง2อย่างนี้ ที่บ้านมีมากปลูกเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วค่ะ
นางสาวภนิดา ปิ่นมณีแบ่งปันทุกอยา่างๆที่ทำให้คนที่เขาต้องการคะ
นางภัคภร จันทราสกุลแบ่งปันเมล็ดพันธ์ให้พี่น้อง
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ให้เงินเหลือค่าอากรแก่น้องที่ทำงาน 500 กว่าบาท เพราะคิดว่าน้องเงินเดือนน้อย และเรา ก็ไม่อยาก ใช้เงินนี้ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ว่าการทำแบบนี้ มันได้กุศลหรือบาปกันแน่ อาจไปส่งเสริมกิเลสให้เขาก็ได้
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาแบ่งผัก และผลไม้ให้คนที่สนใจ
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์แบ่งปันผักไร้สารพิษให้เพื่อนบ้าน และแนะนำการทำโยคะให้หมู่มิตรดี
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวรได้แบ่งปัน ผักที่ปลูกเอง และเริ่มเก็บเมล็ดพันธ์เพื่อแบ่งปัน
นางดอกไม้ ปวะบุตรได้แบ่งปัน มะละกอ ผักเป็ด มันสัมปะหลัง5นาที ดอกดาวเรืองบริจาคเงินเพื่อทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าไตรรองในกฐินสงฆ์เป็นจืตอาสาช่วยที่โรงพยาบาลในงานฉีดวัคซินและเจาะเลือดในคลีนิคโรคเรื่อรัง
นายสุมิตชัย ศรีจันดีได้แบ่งปันน้ำสกัดสมุนไพรในตัวให้คุณแม่นำไปใช้รักษาอาการเป็นเชื้อราที่นิ้วมือ ประโยชน์ที่ได้รับได้นำความรู้จากการเรียนในค่ายมาดูแลตัวเองและผู้อื่นคุณแม่นำไปใช้แล้วมีอาการดีขึ้น
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่ง
นางเครือ​แก้ว​ คุ​ณะ​วัฒนา​บริจาคเสื้อผ้าข้าวของใช้ให้สถาบันขยะวิทยาบริจาคพลาสติกกำพร้าให้กับn15เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงประโยชน์ที่ได้รับ ยินดีกับตนเองที่ได้แบ่งปันเสียสละ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรช่วยเหลือสังคม วันที่่ 19 พย 2564 ช่วยไปเตรียมสถานที่ ที่วัดโค้งคาเลียบ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเตรีมความในงานทอดกฐิน ช่วยขัดห้องน้ำวัด ใส่ใบเตยหอมที่พับเป็นดอกกุหลาบไว้ในห้องน้ำเพื่อเพิ่มความหอมและความสดชื่นกับผู้ที่ไปใช้บริการในวันงานทอดกฐิน
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนอาชีพแพทย์แผนไทยสาขาการนวด นวดฟรีบ้าง นวดไปก็คุยธรรมะไประว่างที่นวด นวดเสร์จสอนทำโยคะและแนะนำให้รู้จักยา9เม็ดของอาจารย์หมอเขียว มอบหนังสือสุขภาพของอาจารย์หรือไม่ก็แนะนำให้เข้าไปฟังในยูทูปเกี่ยวกับโรคที่เขาเป็นอยู่บ้างค่ะบางคร้งได้รับเงินค่นวดมาก็นำได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อเช่นช่วยอุดหนุนอาหาร ผัก ผลไม้ แล้วนำไปแบ่งปันให้ผู้อื่นต่อ นำเงินไปให้มารดาบ้าง
นางนาง หน่อย นกจันทร์บางครั้งซื้อของมาก็จะแบ่งให้เพื่อนร่วมงานค่ะประโยชน์ที่ได้รับคือความสุขใจค่ะ
นางจารุวรรณ โกมลกุญชรแบ่งปัน อาหารมังสะวิรัต แบ่งปัน สมุนไพรฤทธิ์เย็น ให้คนที่มีปันหาสุขภาพ
นางสาวณปภัช เมฆประมวลปลูกผัก และเผื่อแผ่ให่ผู้อื่น
นางสาวผาสุข ตันชวลิตทำอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ แบ่งปันผู้คนรอบข้าง
นางวราภา ร่าหมานได้แบ่งปัน หนังสือทบทวนธรรม ให้ญาติและข้างบ้านไปค่ะ และช่วยบอกเขาทำโคโรฟิลใบย่านาง ดื่ม แบ่งปัน ใบเตยให้เพื่อนบ้านปลูกค่ะ แบ่งปันมะพร้าวอ่อนให้เพื่อนบ้านกินด้วยค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับมีความสุขมากค่ะ
นาง3 เพ็ญศรี มงคลชาติไทยแบ่งปันพืชผักสวนครัว
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาจะโทรบอกน้องสาวและพี่สาวให้ใช้น้ำสมุนไพรส่วนตัวพี่สาวและน้องสาวทำตามดีขึ้นผิวหน้าเกลี้ยงเกลาขึ้นค่ะและอยากจะขออนุญาตขอใช้ศีลของน้องสาวที่เป็นคนดูแลพี่สาวที่ป่วยเป็นเบาหวานจนหมอต้องบอกให้ตัดเท้าแต่ทางเราไม่ให้ตัดค่ะน้องสาวดูแลพี่สาวด้วยสมุนไพรวันนี้พี่สาวเกินได้แล้วค่ะแผลแห้งเกือบ90%นอนตลอดวันนี้หายดีเกินได้แล้วค่ะถ้าจะส่งรูปให้ดูเก็บข้อมูลเปรียบเทียบภาพก่อนรักษาและหลังรักษาดีมากค่ะน้องสาวมีศีลอยากจะขอเมล็ดพันธุ์พืชตามที่สะดวกส่งให้น้องสาวไปปลูกเพราะที่บ้านปลูกปลอดสารพิษกินเองค่ะอยากจะขแใช้ศีลของน้องสาวมาแลกพันธุ์พืชตามที่สะดวกให้ค่ะเพราะน้องสาวอยากเรียนแต่ไม่มีyoutubeไม่มีเน็ตด้วยอยู่แบบประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยค่ะเลยเข้าเรียนไม่ได้ค่ะแต่เวลาบอกให้น้องสาวทำอะไรน้องจะทำตามและแจ้งผลการปฏิบัติด้วยค่ะไว้ะดวกจะส่งรุปเท้าของพี่สาวให้ดูค่ะขออนุญาตรบกวนช่วยส่งพันธุ์พืชให้น้องสาวตามที่อยุ่นี้ด้วยค่ะนางสาวสุภาพร ดวงโสภา 75หมู่ 6ถนนจันทร์วีระศักดิ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190ค่ะ นี่คือการแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์ค่ะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตแบ่งปันความรู้และ สภาวะธรรม ให้ผู้คนรอบข้างตามสถานการณ์ที่อำนวย ส่วนมากจะแบ่งปันอาหาร
นางกัญจนา อยรมชอบห่อข้าวไปแบ่งบัน40ห่อให้กับชาวบ้านได้รับ!ประโยชน์จากการให้ด้วยความเบิกบานแจ่มใส
นางสาวรสริน สังข์เกื้อช่วยงานสถานธรรมะร่วมกับผู้ทานเจตลอดชีวิต
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงแบ่งปันแขนงผักให้แม่บ้างและโทรให้เพื่อนมาแบ่งปันฟักทองที่บ้าน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตให้ ความรู้เรื่องการเพาะถั่วงอกให้อ้วนให้คนรู้จักกัน เนื่องจากเค้าเคยทำแต่ไม่อ้วน
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชแบ่งเห็ดนางรมย์เทาที่เพาะเเละผักที่ปลูกให้คุณแม่
นางนปภา รัตนวงศาเริ่มมี สายบัว และมะเขือพวงแบ่งปัน
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564ให้ความรู้เรื่องอาหารในรายการอาหารพืชจืดสบายของค่ายสุขภาพวิถีธรรมวิถีไทยครั้งที่ 5ประโยชน์ที่ได้รับมีความยินดีที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่พี่น้องและประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารพืชจืดสบายที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
นางสาวสมทรง นาคแสงทองแบ่งปันด้วยใจที่เบิกบานบริสุทธิ์ช่วยแบ่งเบาภาระช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมคนดีมีศีลด้วยการให้รอยยิ้มเป็นอันดับแรกและมีของเหลือใช้เกินความจำเป็นก็แบ่งปันออกไปใจเป็นสุขเมื่อได้ให้
นางสาวสมทรง นาคแสงทองแบ่งปันด้วยใจเช่นทำในสิ่งยากสำหรับคนอื่น แต่ง่ายสำหรับตนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล โดยช่วยเหลือยกของที่หนักกว่าในขณะที่ผู้อ่อนแอกว่ายกไม่ได้นี้คือให้ด้วยใจที่ไร้ทุกข์ผาสุกในทุกที่ที่มีศีล
นาง3เพ็ญศรี มงคลชาติไทย
นางสาวรัตนา กิจเกื้อกูลแบ่งปันเมล็ดฟ้าทะลายโจรให้เพื่อนร่วมงาน ร่วมบริจาคสมทบชุดช่วยชีพ และโดยอาชีพครูได้สอนเด็กพิเศษ ให้รู้จักการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน สอนธรรมะเขาควบคู่กับวิชาการอย่างปล่อยวาง เมื่อได้ทำสิ่งดี จะรู้สึกมีความสุข อิ่มใจที่มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดค่ะ
นางสาวป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์ทำให้เราเป็นที่เชื่อถือ ของบุคคลอื่นได้ ทำให้เกิดความผาสุก กับสังคมที่เราอยู่
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์ไปอยู่เป็นเพื่อน แม่ย่าเพื่อพูดคุยให้ความอบอุ่น แก่ท่าน
นางจุฑามาศ วอล็อกเกอร์ส่งคลิปท่านอาจารย์ให้เพื่อนๆแบ่งปัน ฟักทองบัตเตอร์นัทและสมุนไพรที่ปลูกเองที่บ้านให้เพื่อน
นายทรงยุทธ อัคโกศลยังทำได้แค่การบริจาคทรัพย์และข้าวของ
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาแบ่งปันต้นไม้ เมล็ดพันธุ์บวบ
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาเพื่อนมาขอวอเตอร์เคส-ทรายผสมดินไปปลูก-เปลี่ยนกระชาย-วานห่างจระเข้ ปั่นแบ่งปั่นกันรับประทาน..สุขใจค่ะสาธุ
นางรมิตา ซีบังเกิด-16,18,19พ.ย.ได้ส่วเมล็ดพันธุ์ผักให้ผู้มีศีล ตามโครงการจำนวน 25 ท่าน- 21 พ.ย.ได้เป๋นวิทยากรในรายการ"พึ่งตน" สาธิตการทำขี้ผึ้งสมุนไพร- 23พ.ย.นำขี้ผึ้งสมุนไพรแบ่งปันญาติผู้ใหญ่ เพื่อนบ้านทั้งหมดจำนวน50ขวด- 25พ.ย. ทำขนมสาคูเปียกจำนวน50กล่องให้ญาติแบ่งปันในงานทำบุญครบรอบปีบรรพบุรุษจำนวน50กล่อง แบ่งปันคณะกรรมการเครดิตยูเนียนจำนวน20กล่อง
นางณัชวรรณ ศรีเพขรส่องแสงแบ่งปันน้ำสกัดสมุนไพรให้ลูกและญาติและตัดฟักทองแบ่งปันให้อีก
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์มีพ่น้องจิตอาสามาใหม่ เราก็ช่วยบำเพ็ญบอกซานงาน และสถานที่ต่างๆ ในภูผาฟ้าน้ำ แบ่งปัน เสื้อผ้า ถุงเท้า ผ้าพันคอ กับพี่น้อง
นางนบชุลี เสาวนา 1. ดูแลพ่อบ้าน ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ เก๊าท์ (ปัจจุบันไม่ต้องกินยาแก้โรคเก๊าท์แล้ว) ดูแลด้วยใจที่เบิกบาน ไม่เร่งผล ไม่กังวล ใจไร้ทุกข์ คอยบอกเขาเสมอว่า อย่ากังวล โรคจะหายเร็วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายเมื่อไหร่ชั่งหัวมัน 2. ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การปรับสมดุลร่างกายกับผู้ที่เราเห็นว่าน่าจะให้คำแนะนำได้ (เขาจะนำไปใช้ก็ได้ ไม่ใช้ก็ได้) 3. เก็บของที่ไม่จำเป็น ของเก่า เช่น ขวด กระดาษ ให้แม่บ้านหรือคนเก็บของเก่านำไปขาย 4. เก็บผัก ผลไม้ ไปแบ่งปันญาติและเพื่อนร่วมงาน เป็นประจำ
นางนปภา รัตนวงศาได้แบ่งปันความรู้จากการได้เรียนรู้ศาสตร์แพทย์วิถีธรรมให้ญาติที่สนใจ โดยเฉพาะการรับประทานอาหารของเราที่เป็นมังสวิรัติที่คนในงานสนใจ วันนี้เรากินอะไร อย่างน้อยก็คงจะไปอยู่ในสัญญาของผู้ที่สนใจบ้าง ท่านจะใช้ชาตินี้ หรือชาติต่อไปข้อ3การสวนล้างลำไส้ ที่ทำให้พ่อขณะที่ท่านมีอาการชักกระตุกตลอดเวลา แต่เมื่อได้ทำการสวนล้างลำไส้อาการท่านสงบลงประมาณ ครึ่งชั่วโมง ญาติท่านประหลาดใจและสนใจที่จะทำด้วย จึงได้แย่งปันชุดสวนล้างลำไส้ไป
นางมณเฑียร ธโนปจัยให้จิตอาสาที่ภูผาฟ้าน้ำยืมใช้อุปกรณ์แทปเลตเครื่องใหม่พิมพ์ธรรมะเป็นบางครั้ง มีความรู้สึกมีของใหม่และได้แบ่งปันให้เพื่อนได้ใช้ประโยชน์ดีกว่าเก็บไว้ใช้คนเดียว
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ได้ให้คำแนะนำแก่ครอบครัวเรื่องปัญหาสุขภาพ แชร์คลิปที่มีประโยชน์เพื่อให้ฝึกพึ่งพาตนเอง
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์แจกสมุนไพร ให้ความรู้ยา9เม็ด และตอบปัญหาทางซูม ใก้ความรู้ในเรื่องสมุนไพรในรายการพึ่งตนฯ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีไปช่วยเกี่ยวข้าว ประโยชน์ที่ได้รับได้ความสมัครสมานสามัคคีกัน
นางสาวธนภร ฤทธิแผลง
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มให้ความรู้กับผู้เข้าค่าย ซื้อบทมบทวนธรรมส่งไปให้ผู้เข้าค่ายที่สนใจ
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบจากการที่ได้ปลูกผักไว้ในพี้นที่แฟลตซึ่งเป็นที่ส่วนกลางก็ได้บอกพี่น้องที่สนใจว่ามาเก็บไปกินได้เลยไม่ได้หวงเพราะเป็นพื้นที่ส่วนรวมแต่ก็มีบางคนที่ไม่ได้อยู่ที่พื้นนี้ก็เก็บผักใบให้พี่น้องที่บริษัทด้วย​และได้แนะนำการดูแลสุขภาพด้วยยา9เม็ดแก่พี่น้องที่สนใจ
นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)ร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องชุมชนภูผาฟ้าน้ำโดยการนำของท่านอ.หมอเขียว ร่วมบำเพ็ญเกี่ยวข้าว ทำแปลงปลูกข้าวอีกรอบ (นาปรัง) ได้ฝึกการตั้งตนอยู่บนความลำบากที่ไม่ทรมานเกิน เป็นหนทางแห่งการพึ่งตนและฝึกการสละออก แบ่งปันผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์ ฝึกการให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลแบ่งปันน้ำสกัดย่านางให้เพื่อนปรับสมดุล แบ่งปันอาหารพืชจืดสบายให้เพื่อนบ้าน ให้ความรู้การต้มถั่วทำนมธัญพืชแทนการกินไข่
นายคมเวช หงส์เชิดชัยแนะนำเพื่อนให้ดื่นน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น และแบ่งปัน แนะนำองค์ความรู้ในการกินอาหารตามสภาพมิตรแต่ชวนมาทารมังสวิติเพื่อลดการเบียดเบียน
นางกัญจนา อบรมชอบได้กรอกข้าวเปลือกและข้าวสารแบ่งปันพี่น้องทุกข์ศูนย์ที่ได้ปลูกที่สวน9ได้ประโยชน์ตนเองได้กินข้าวไร้สารพิษและได้ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์นี้ด้วย
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรีทำงานในทีมสายด่วนวันพุธ ทำงานเบื้องหลัง และงานบทความ ใช้ความรู้มาทำงานสื่อ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์แบ่งปันให้ของผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์
นางพิกุล วันจันทร์ได้แนะนำ.ให้เพื่อนดูแลสุขภาพ..ลด ละ เลิก..และขับพิษ แบบอบ แช่ ..
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ห่อข้าวไปแบ่งปันหน้าสวนเก้าด้วยใจเบิกบาน
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยกันขุด เตรียมทำนาแปลงเล็ก ประโยชน์ที่ได้รับ ได้เรียนรู้การทำนาแปลงเล็ก
นางพรรณธิพา แย้มบัวได้แบ่งปันผักสวนครัว ไชยา ดอกแค ใบเตยให้เพื่อนบ้าน
นางมณเฑียร ธโนปจัย
นางสาวอุบล พลรบร่วมพลังกับอาจารย์และหมู่มิตรดีพาทำอะไรเราก็ทำตาม
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์1.เป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกในชุมชนเรื่องสุขภาพและการปรับสมดุล2.ทำชุดยังชีพแจกให้กับสมาชิกที่ต้องกักตัว3.แบ่งปันเมล็ดพันธุ์กับผู้ที่ต้องการ
นายศรายุทธ​ พูนพินเกี่ยวข้าวปี64ได้แล้ว.. อุ่นใจว่ามีข้าวในปีหน้ากินแล้ว.. จึงนำข้าวที่มีเหลือ.. ไปสีทำข้าวถุง3กก.แจกผู้สูงอายุ.. เพื่อนสมาชิกอสม.ที่ขาดแคลน, เจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมงาน, ลูกจ้าง, เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพถูกสมดุลร้อนเย็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ, ส่งเสริมให้คนในครอบครัวช่วยกันทำอาหารสุขภาพกินกันทุกวัน
นางสาวสำรวย รัตตนะ- ร่วมจัดกิจกรรมสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย กลุ่มวันอาทิตย์ (21,28พ.ย.64)- ร่วมจดบันทึกคำถาม-คำตอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย กลุ่มสวนป่านาบุญ2 วันจันทร์ อังคาร (22,23พ.ย.64)- แบ่งปันน้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็น น้ำ3พลังพุทธ ให้ญาติและเพื่อนบ้าน- แบ่งปันผักที่ปลูกให้เพื่อนบ้าน- แนะนำความรู้หลานชายเรื่องการดูแลตนเองด้วยการพึ่งตนจากการติดเชื้อโควิด19 ด้วยการดื่มน้ำสมุนไพร กัวซา อบสมุนไพร ออกกำลังกาย กดจุดโยคะ และอาหารข้าวต้มสุขภาพ
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตวันที่ 20 พ.ย. 2564 ได้นำเสื้อผ้าไปแบ่งปันเพื่อนบ้าน (นำกลับไปแบ่งปันต่อที่ต่างจังหวัด) ร่วมกับเพื่อนบ้านกวาดใบไม้ ดอกบีบที่ล่วงไปทำปุ๋ยที่สนามซึ่งเป็นพื่้นที่ที่ปลูกสมุนไพร ส่งหนังสือทบทวนธรรม และคู่มือสุขภาพให้ญาติที่ต่างจังหวัดเพื่อประโ่ยช์ในการดูแลผู้ป่วย
นางจำปา ลัคณาสถิตย์ (แอ๋ว)ปลูกผักแบ่งปันให้คิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้
นางกุลประภัสสร์ สุขบางช่วยตอบคำถามผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์ ผู้ถามทุกข์ใจคลี่คลาย รู้สึกสบายใจ ผ่อนคลาย หายกลัวโรค มีความเข้าใจในสภาวะอาการของร่างกาย ที่ได้รับทราบจากผลตรวจเลือด ส่วนตัวเองได้ความสุขใจที่ช่วยให้คนมีทุกข์ใจ กังวลใจ ได้มีความสุขขึ้น ไร้กังวล รู้สึกปลอดภัย ตัวเองดีใจเมื่อทราบว่า ผู้ป่วยตั้งใจติดต่อถามเราโดยตรงและการตอบของเราช่วยให้สบายใจ เพราะเขาพบเห็ไม้ แก่คนรอบตัวนข้อมูลไทรอยด์ที่เรค้นคว้ามานาน 4ปี ของเราในกลุ่มชุมชนคนเป็นไทรอยด์ และเชื่อมั่นว่าเราจะตอบข่อสงสียของเขาได้, แบ่งปันของกิน และต้นไม้ บริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลสงฆ์ (อาจิณกรรม), ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บืดา,มารดา,บุตร,ผู้มีอุปถัมภ์ ที่เสียชีวิตล่วงลับไปแล้ว มีความสุขใจที่ได้ระลึกถึงและได้อุทิศบุญกุศลตอบแทนพระคุณของพ่อแม่และผู้มีอุปการะคุณ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์แม่บ้านที่ทำงานนำขนมมาขาย และชวนเราซื้อ แต่ขนมนั้น เรากินไม่ได้เลยเพราะมีส่วนผสมของนมและไข่ จึงซื้อให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ด้านหน้าที่ทำงาน
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตแบ่งปันเสื้อผ้าให้เพื่อนบ้านเพื่อนำไปแบ่งปันต่อที่ต่างจังหวัด แบ่งปันน้ำยาอเนกประสงค์ให้เพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่เก็บขยะ รวมถึงแบ่งปันผลไม้ด้วยประโยชน์ที่ได้รับ ได้มิตรภาพที่ดี ได้สละออก
นางสาวผาสุข ตันชวลิตแบ่งปันแนวคิดในการช่วยเหลือให้เด็กๆ คลายทุกข์ จากประสบการณ์ที่เรามี ในเรื่องเดียวกัน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตการจัดข้าวของที่เกินความจำเป็นนั้นเป็นภาระมากมาย สิ่งของที่ไม่ได้ใช้นั้น เป็นประโยชน์ต่อหลายชีวิต ได้จัดสรร เตรียมแบ่งปันในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึง เพื่อสิ่งของนั้นๆ จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตต้มมันเทศใส่น้ำขิงแบ่งปันให้ผู้อื่น
นางสาวนฤมล วงศาพบท่อประปาแตกริมถนน ด้วยความรู้สึกเสียดายน้ำที่ไหลทิ้ง เลยช่วยแจ้งการประปา ให้เขารีบมาซ่อมแซมมิให้เสียหายนัก
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภืนำแรงงานไปช่วยเพื่อนๆ ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ทำขนมกล้วยจากวัตถุดิบที่เราปลูกไปให้เพื่อน ๆ ทาน ในกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ประโยชน์ที่ได้รับคือความสุขที่ได้ทำให้ผู้อื่น
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านจะบอกเพื่อนๆหรือน้องๆเมื่อมีโอกาสลด ละ เลิก ทานเนื้อสัตว์คะและการพนัน
นางสาวพวงบุปผา หนูรักการแบ่งปัน แบ่งปันข้าวสารให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มหาวิทยาลัย แบ่งปันน้ำสกัด หนังสือทบทวนธรรม หนังสือคู่มือสุขภาพพึ่งตน ให้กับเพื่อนที่มหาวิทยาลัย
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1. บำเพ็ญงานเบื้องหลังในรายการสายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย และสรุปบทความ2. บำเพ็ญเบื้องหลังรายการครัวหมอเขียว เพื่อนำเสนอยา 9 เม็ด3. บำเพ็ญงานเบื้องหลังการเกี่ยวข้าวที่สวนป่านาบุญ 9
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาติดต่อจนท.รพ.ให้เปลี่ยนสายท่ออาหารแก่ภิกษุอาพาธติดเตียง
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาช่วยอธิบายเรื่องการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้ในการธนาคารรูปแบบใหม่ ให้กับรุ่นน้อง
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีแบ่งปัน พันธุ์ผักชีใบยาว เมล็ดบวบ
นางนรภัทร​ พงษ์เสาร์แค่แนะนำ​ความรู้ของท่านอาจารย์​ให้บุคคล​ที่มาถามเรื่องสุขภาพกับเราเขาทำหรือไม่ทำเราปล่อยวาง
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงแบ่งปันฟักทองให้เพื่อนกัลยาณมิตร
นางนฤมล แป้นคุ้มญาตินำเครื่องกันหนาวไปแจกบนดอยอมก๋อยวันที่10 11ธ ค64แจกแมสหมวกำอ้โม่งถุงเท้าพืสมุนไพร
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงให้ความเมตตาแม่พี่คนที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรม ลดการโกรธลงให้เร็วเท่าที่รู้ ตามดูใจให้ทันนะเรา
นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิม22 พฤศจิกายน 2564ได้เก็บมะพร้าวที่ปลูกเองในสวน กล้วยและหัวปลี ดอกแค ยอดดอก มะม่วงหาวมะนาวโห่และพืชผักสวนครัวต่างๆที่ไร้สารพิษนำไปให้ญาติผู้ใหญ่ที่นครนายกประโยชน์ที่ได้รับเห็นถึงความยินดีของญาติผู้ใหญ่ที่ได้รับของพืชผักไร้สารพิษจากที่เราปลูกเองแล้วท่านได้ถามถึงการทำกสิกรรมแบบเรียบง่ายสไตล์แพทย์วิถีธรรมแล้วจะนำไปศึกษาเรียนรู้แล้วจะเริ่มทำที่สวนของตัวเองบ้างประโยชน์ได้รับได้เห็นว่าการแบ่งปั่นเป็นการต่อยอด ที่ยอดเยี่ยม และทำให้ชีวิตยั่งยืน ผาสุข ยิ่งขึ้น ๆๆ
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งปลูกผักขึ้นฉ่ายไร้สารพิษ มีมากใช้จำนวนน้อยเลยแบ่งเพื่อนบ้านกินคะ
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นำไม้ประดับบ้านคือ กระบองเพชรที่ปลูกไว้มาแยกใส่กระถางเล็กได้จำนวนมากมาตกแต่งให้สวยงาม เพื่อจัดเตรียมไว้มอบเป็นของขวัญวันคริสมาสและวันปีใหม่ แด่คนใกล้ชิด ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน และมิตรสหาย
นางสาวไปรยา เพื่อนพิมาย
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสุรีนารถ ราชแป้นแบ่งปัน เมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ ที่มีอยู่ และข้าวที่ปลูกเองแก่จิต อาสา และน้องเลี้ยง รู้สึกดีที่ได้แบ่งปันของตัวเองให้ผู้อื่นได้ประโยชน์
นางสมใจ สิทธิพงษ์ทำอาหารที่ไม่มีส่วนผสมจากเนื้อสัตว์ แบ่งพี่น้อง และพนักงานที่ทำงานค่ะ ทำให้เราได้ลดความหวงแหนข้าวของที่เรากินใช้ไม่หมดให้คนที่เขาขาด เขาก็ได้ประหยัดเงินในการซื้ออาหารในวันนั้นด้วย และเป็นตัวอย่างให้ลูกหลายด้วยค่ะ
นางสาวอุษา บุตรพรมได้นำหนังสือบททบทวนธรรมให้ญาติ,เพื่อนบ้าน,ลูกค้า และช่วยแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพตามหลักยา 9เม็ด ค่ะ
นายพูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์จัดเอามื้อเอาแรงเดือนละ1-2ครั้งในกลุ่มที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกันและนำผลผลิตมาแบ่งปันกันทำให้สุภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยทำให้ความสุขที่ได้พบปะและแบ่งปันกัน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตแบ่งปันต้นหอมที่ปลูกที่บ้านให้เพื่อนฝูง
นางสาวผาสุข ตันชวลิตออกจากบ้าน ไปแบ่งปันขนุน ให้กับเพื่อนฝูง
นายสุนทร คำเหลืองแบ่งฟักทองที่ปลูกไว้ให้เพื่อนบ้าน 1ถึง3คน ลูกหนึ่งแบ่งไว้กิน หนึ่งแซก แบ่งให้เขาหนึ่งแซก
นางสาวบังเอิญ ทองมอญแบ่งกล้วย หน่อกล้วย พันธุ์พริก อ่อมแซ่บ ต้นแมงลัก ต้นยอ ขี้เหล็ก ให้กับเพื่อนบ้านที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ และเป็นตัวอย่างในการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับเพื่อนบ้านทำตาม แม้จะใช้เวลาถึง 8 ปี ที่ผลผลิตในสวนออกเต็มที่ เพื่อนบ้านจึงมองเห็นประโยชน์ ชื่นชมยินดี และทำตามค่ะ
นางสาววิญญา จันทะพลเมื่อเราดูแลตัวเองด้วยยา 9 เม็ด เวลาเราไปรพ. หมอจ่ายยามาให้ เราไม่ได้ใช้ เราก็แบ่งปันยาของเราให้ รพ.ที่ขาดแคลน ปัจจุบัน จะปันไปให้ที่ รพ.อุ้มผาง จ.ตาก และชวนแม่และพี่ๆร่วมด้วย ประโยชน์คือมีความสุขใจ เพราะคนที่ต้องอาศัยยา แล้วขาดโอกาสในการเข้าถึงยังมีอีกมาก
นางสาวบังเอิญ ทองมอญเพื่อนที่มีจิตใจดีงาม เคยช่วยเหลือกีนมา น้ำท่วมที่สวน ต้นไม้ตายเกือบหมด ได้แบ่งปันหน่อกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง 2 ต้น กิ่งพันธุ์คะน้าชายา 5 กิ่ง ให้เพื่อนไปปลูกน้ำยาล้างจานที่ทำเอง ให้เพื่อไปใช้
นายวิชิต กองคำ-
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงแบ่งปันผักกระหล่ำปลีให้แม่,น้องสาว,ญาตืที่เป็นดองกัน
นางภัคเปมิกา อินหว่างร่วมบำเพ็ญสวนป่านาบุญ 2 นครศรีธรรมราช ด้วยการลงพื้นที่ สำรวจแปลงนา ที่มีผู้ใจดีบริจาคที่นาให้กับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมฯ เพื่อทำนาตามนโยบายอาจารย์หมออเขียว และได้บำเพ็ญฐานครัว ด้วยใจเบิกบาน
นางณัฐพร คงประเสริฐแบ่งปันความรู้ ความสามารถ กับผู้ที่ศรัทธา แบ่งปันพืชผักที่ปลูกกับพี่น้อง เพื่อนฝูง ข้างบ้าน ที่ทำงาน จิตอาสาด้วยกันทั้งทางออนไลน์ ออนไซท์
นางชลิดา วรรณเกษมสุขได้แบงปันให้คนอื่นบา้ง
นายกิตติ สิริพณิชพงศธร
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ให้ขนมแก่คนสวน ซี่งท่านก็ได้มีน้ำใจช่วยเหลือในกิจที่อยู่นอกเหนือจากภารกิจรับผิดชอบ
นางศิริพร ขาวไชยมหาดั่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว และป้ายังมีปัญหาในใจ ตอนนี้กำลังสับสนว่าจะเลือกอะไรดี ในระหว่าง หน้าที่ และความกตัญญู คือว่า ยายเฒ่าที่ป้าเอาของไปให้มื่อวานนี้ ที่สารคาม ยายเฒ่าก็คือเป็นน้องสาวคนสุดท้อง ของแม่ ป้า ยายเฒ่าชื่อยายทองคำ อายุ 89 ปี ไม่เคยแต่งงาน อยู่ตัวคนเดียว เมื่อก่อนหน้านี้ จะมีป้าสะใภ้ ที่ลุงเสียแล้วไม่มีลูก จึงได้มาอยู่ดูแลยายทองคำ แต่ตอนนี้ ป้าที่ดูแลป่วยเป็นอันไชเมอร์ และไม่ค่อยมีแรง ดังนั้นจึงมีการคุยกันระหว่างญาติ ว่าจะให้ใครมาดูแลยายทองคำ ถ้าว่าป้าหน่อง เมื่อตอนเด็ก ป้าเคยอยู่กับยาย จาก ป.1- ป.7 เพราะแม่ป้าหน่อง มีลูกหลายคน จึงให้ป้าหน่องไปอยู่กับยายทอง แต่คราวนี้ป้าหน่องได้ไปสมัครเป็นจิตอาสาดูแลคนชรา ดูแลด้านมันทนาการ วันละ 1 ชั่วโมง ป้าก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดี เท่าที่จะทำได้ แต่ถึงเวลาที่ป้าต้องเลือกแล้ว ว่าป้าจะ ไปดูแล ยายทอง หรือไปดูแลคนชรา ดีดังนั้ ป้าขอเลือก ไปดูแลยายทอง เพราะ ในจำนวน 9 คนในครอบครัว แม่ป้าหน่อง เหลือยายทองคนเดียว ชึ่งไม่มีคนดูแล ต่างจากบ้านคนชรา ยังมีอีกหลายคนคอยดูแล ถูกมั้ยคะ สาธุค่ะม
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาแนะนำผู้อื่นให้มาเรียนรู้ยา 9 เม็ด ทำบุญทำทานผู้ยากไร้ตามท้องถนน และทำบุญตามวัดทั่วไป
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์ตอนนี้ยินดี พอใจ เต็มใจ ปฏิบัติกืจกรรมร่วมกับหมู่กลุ่ม ช่วยกันขับเคลื่อนการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธุ์ทุกวัน ตามนโยบายที่อาจารย์หมอพาทำ คือ "แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษ ต่อชีวิตผู้มีศีล" ส่งเมล็ดพันธุ์หลากหลาย เท่าที่มี หนังสือ ผลิตภัณฑ์ของพวธ. อละอื่นๆ ส่งไปให้ผู้ที่เอาศีล/ความดีมาแลก ส่งฟรีทั่วประเทศ ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับความเบิกบาน สบายใจทุกวัน
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ได้แบ่งปันธรรมะพาพ้นทุกข์ช่วยเหลือเพื่อนจิตอาสาที่เมืองเวลส์อยู่ประเทศองค์ประกอบสหราชอาณาจักรติดต่อกับประเทศอังกฤษ ท่านไลด์มาไม่สบายมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ และสอบถามวิธีการรักษา ก็ได้สอบถามต้นเหตุของอาการป่วย พบว่าเกิดจากความเครียดที่มีคนมาเจ๊าะแจ๊ะท่าน จึงเกิดความเครียด ก็ได้แนะนำในยาเม็ดที่ 8 ในเรื่องของกรรมโดยใช้บททบทวนธรรมข้อที่ 8 คือ สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาการป่วย หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา ท่านเข้าใจไม่ถึงชั่วโมงท่านไลด์มาบอกว่าอาการปวดท้องคลื่นไส้หายแล้ว
นางนบชุลี เสาวนา 1. ดูแลพ่อบ้าน ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ เก๊าท์ (ปัจจุบันไม่ต้องกินยาแก้โรคเก๊าท์แล้ว) ดูแลด้วยใจที่เบิกบาน ไม่เร่งผล ไม่กังวล ใจไร้ทุกข์ คอยบอกเขาเสมอว่า อย่ากังวล โรคจะหายเร็วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายเมื่อไหร่ชั่งหัวมัน 2. เก็บของที่ไม่จำเป็น ของเก่า เช่น ขวด กระดาษ ให้แม่บ้านหรือคนเก็บของเก่านำไปขาย 3. เก็บผัก ผลไม้ ไปแบ่งปันญาติและเพื่อนร่วมงาน เป็นประจำ
นางพิกุล วันจันทร์แบ่งปันผักและผลไม้ให้เพื่อน ๆ แนะนำการทำสมดุลร้อนเย็นกับญาติ ๆ
นายธนวินท์ อินทนิล
นางสาวส้สยา วาทยานนท์ช่วยยกถือของหนัก ช่วยยกถือของหนักให้กับผู้มีอายุ รู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้ทำให้เขาอดดู
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงแบ่งปันหนังสือบททบทวนธรรมและคู่มือสุขภาพพึ่งตนฉบับย่อวิถีธรรมให้ลูกสาวสองคนแล้วแบ่งปันหนังสือคู่มือพึ่งตนฉบับย่อแพทย์วิถีธรรมให้ดองกัน
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติเอาความรู้ที่เข้าค่ายไปแบ่งปันส่งเสริมให้คนดอยปลูกผักไร้สารแจกถุเท้าแมทหมวกอุ่นสอนทำอาหารเจกินกันทั้งหมู่บ้านค่ะจะไปหลายที่บนดอยอมก๋อยค่ะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตแบ่งปันสภาวะ ความคิดเห็นและ ประสบการณ์ ในโอกาสที่ทำได้ จะทำทันที
นางสาวผาสุข ตันชวลิตบริจาคเสื้อผ้าของใช้ ให้คนรอบข้าง / และ ขอเข้าร่วม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผีเสื้อขยับปีก ในการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ เพื่อเป็นพลังรวม ให้โลกได้รับแรงเหนี่ยวนำในทางที่เป็นกุศล
นางสาวผาสุข ตันชวลิตแบ่งปันวิธีการ และสนทนาสภาวะกับคนงานที่บ้าน ที่เป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติธรรม ด้วยความยินดี บางครั้งช่วยกันเตือนสติ และ มีแรงเหนี่ยวนำซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี
นายมงคลชัย วิชาธรรมแบ่งปันข้าวใหม่ให้เพื่อนบ้าน ข้าวปลอดสารเสียด้วย ปีนี้ข้าวงามมาก ทำแล้วสบายใจครับ
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์แบ่งปันความรู้เรื่องอาหาร พวธ.
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนนำวัตถุดิบมาให้คุณแม่ทำอาหารแบ่งปันเพื่อนบ้านและญาติใกล้เคียง เปิดธรรมะของอจ.หมอเขียวดังๆเพื่อที่คุณแม่จะได้ฟังด้วย ทำงานฟรีทำงานบ้านให้ญาติธรรมฟรี
นางสาวนฤมล ยังแช่มแบ่งปัน ด้วยการปั่นน้ำผลไม้ให้พี่ ๆ น้อง ๆ ที่สำนักงานได้กินร่าวมกัน
นางเกษร อินต๊ะปัญญาผลผลิตในสวนแบ่งปันทุกวัน
นางสาวสมทรง นาคแสงทองแบ่งปันด้วยการเอาตัวมาปฏิบัติ เพื่อกุศลส่วนรวม สังคมในหมู่มิตรดี ที่มีสัตรบุรุษเป็นผู้นำสู่ความพ้นทุกข์
นางสาวสมทรง นาคแสงทองแบ่งปันด้วยสภาวะธรรมเผยแพร่ความพร่องความพลาด เผยแพร่ความฉลาดความเขลา จะดี จะชั่ว อยู่ที่ตัวของเราให้และให้ความดีๆแก่เขาโดยไม่เอาแต่ละสิ่งตอบแทน สาธุค่ะ
นายภิญโญ หมื่นจรแบ่งปันพืชผลจากสวนให้กับมิตรสหายในเดือนธันวาคม
นางสาวสมทรง นาคแสงทองแบ่งปันจิตใจที่ดีงาม ด้วยยอมรับเหตุการณ์ ได้ในทุกๆสถานการณ์ประโยชน์สูงสุดที่ทำด้วยใจ
นางสาววิภา ถิ่นถานได้เก็บสมุนไพร ตากแห้ง แจกให้ เพื่อนบ้าน
นางนาง ชลิดา วรรณเกษมสุขได้แบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือสังคม
นาง3 เพ็ญศรี มงคลชาติไทยแบ่งปันพืชแก่เพื่อนบ้าน
นางเวียงทอง นุ่นถักดีแบ่งปันต้นเสาวรส เมล็ดบวบหอม ต้นถั่วพุ่มเพื่อนหมู่มิตรดีค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์กล้วยที่บ้านสุกหลายหวี กินไม่ทัน เลยนำไปแบ่งปันให้แม่บ้านที่ทำงาน
นางอรทัย สุทธิเสนแบ่งให้ญาติพี่น้องทุกคนตอบรับดีสุขภาพดีขึ้นมีความสุข
นางภัคภร จันทราสกุลแบ่งปันข้าว ผลผลิต
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิง อำนวยพร ดวงโสภาได้เก็บเมล็ดฟักหอมและส่งไปให้น้องสาวปลูกค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายทุกวันพุธ จะพาแม่ไปฉีดยาที่อนามัย จะนำกล้วยน้ำว้า มะละกอ ที่ปลูกไว้ แบ่งปันหมอ ทุกวันพุธ และนำหนังสือ สุขภาพพึ่งตน น้ำมันเขียว ให้หมอไว้แจกชาวบ้านที่มาตรวจ หากหมดก็ให้แจ้งด้วยเพื่อที่จะได้นำมาให้เพิ่มอีกต่อไป
นางสาวรสริน สังข์เกื้อช่วยเหลือสถานธรรมใกล้บ้าน
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาส่งเมล็ดฟักหอมที่ตากแห้งแล้วไปให้น้องสวาว
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงแบ่งปันฟักทองให้เพื่อนบ้าน
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์วันที่ 1 ธค.64 บรรยายเรื่อง หลักธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ให้กับผู้นำชุมชน อบต.สนามจันทร์ อบต.บ้านยางวันที่ 3 ธค.64 บรรยายเรื่อง หลักธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ให้กับผู้นำชุมชน อบต.พระประโทน อบต.ห้วยจระเข้วันที่ 7 ธค.64 บรรยายเรื่อง หลักธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ให้กับผู้นำชุมชน อบต.โพรงมะเดื่อ อบต.หนองดินแดง
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาแบ่งกิ่งต้นอ่อมแซบ และอธิบายการหาข้อมูลเรื่องกสิกรรมธรรมชาติให้รุ่นพี่ฟัง
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาทำขนมข้าวต้มมัดให้กับเพื่อนบ้านที่ไม่สบาย และบอกว่าอยากทาน
นางสาวศิริกัญญา ศรีประสม บริจาคเลือดทุก 4 เดือน (เนื่องจากที่ฮ่องกงกำหนดไว้ว่ารับทุก 4 เดือน) อาสาทำงานฟรีในด้านต่าง ๆ เช่น การทำเว็บไซต์ และงานอื่น ๆ ในการได้ทำงานไหน ๆ เราก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราเข้าไปทำ และบุคคลที่เราข้องเกี่ยวด้วย
นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเผยแผ่และแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีล ด้วยการช่วยปลูกขยายพันธุ์และช่วย เก็บเมล็ดพันธุ์ พืชผักหลากหลายชนิดทั้งที่เป็นผักป่าที่เกิดเองตามธรรมชาติและผักปลูกหลายชนิดที่ปลูกและหาได้ง่ายบนภูผาฟ้าน้ำ เช่นปืนนกไส้ ผักกาดนา ฆาตหัวแหวน กล้วยนวล ผักกาดนก ลิ้นมังกร มังกรหยก ประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้เห็นคุณค่าประโยชน์ของการแบ่งปัน เห็น พลังความดีที่เกิดจากการแบ่งปัน เห็นคุณค่าของพืชผักไร้สารพิษต่างๆ ว่าเป็นอาหารเครื่องค้ำจุนชีวิตที่สำคัญแท้จริงทำให้ร่างกายแข็งแรง มีคุณค่าและผาสุก
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตร
นายสุมิตชัย ศรีจันดีใช้ความรู้การดูแลสุขภาพดูแลแม่บ้านที่เป็นไข้ที่มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนประโยชน์ใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายใกล้ตัว
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงแบ่งปันฟักทองให้เพื่อนบ้านและญาติดองกัน
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้ม1.ก็แบ่งปันของที่เราไม่ได้ใช้ มีมากเกิน 2.ซื้องขิงที่จำเป็นมาบำเพ็ญ 3.ช่วยงานหมู่มิตรดีในการบำเพ็ญอยู่บนภูผาฟ้าน้ำ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์5 ธ.ค2564ได้ไปแจกข้าวห่อหน้าศูนย์ป่านาบุญ9พร้อมแกงกล้ยวคลุกมะพร้าว
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ให้คำแนะนำผู้เข้าค่ายที่สวนป่านาบุญ9
นายสุนทร คำเหลืองได้รับชมยูทูปทาง อ.หมอเขียว เกี่ยวกับยา๙เม็ด ได้รับชมยูทูปกสิกรรมธรรมชาติ กับเพื่อนรุ่นพี่ ได้อธิบายให้เขาฟังอีกทีที่เขาถามมา ตามความเข้าใจของผมที่ ทุ่งมะปิน บ้านค้างใจ ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์แบ่งปันบททบทวนธรรมและแบ่งปันการทานอาหารมังสวิรัติ
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1. บำเพ็ญเป็นรวบรวมคำแนะนำจากทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ในเรื่องการดูแลรักษาตนเองพึ่งตน ให้กับผู้เข้ารับการอบรม2. บำเพ็ญงานเบื้องหลังและเบื้องหน้าในรายการสายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย3. บำเพ็ญประสานเรื่องการส่งการบ้านของนักศึกษาวิชชารามและนักศึกษาวชช.
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชทำน้ำสมุนไพรและข้าวโพดต้มแบ่งปันคุณแแม่
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยรดน้ำแปลงผัก ประโยชน์ที่ได้รับ ได้มีผักไร้สารพิษไว้กิน
นางสาวนมลชนก แก้วเกษได้มาฝึกใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนภูผาฟ้าน้ำ โดยการนำพาของท่านอาจารย์หมอเขียว ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้ดู พานำ พาทำ สอนให้มีน้ำใจ ช่วยเหลือ เกื้อกูล ปรารถนาดีด้วยความจริงใจ การให้หรือการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ประโยชน์ที่ตนเองได้รับคือได้มาฝึกฝนตนเองได้เรียนรู้และพากเพียรปฏิบัติตามคำสอนของท่านอาจารย์ ฝึกให้หรือเสียสละอย่างแท้จริง เป็นความโชคดีที่สุดของชีวิตที่ได้มาฝึกทำชีวิตให้มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อคนอื่น ต่อสัตว์อื่น เท่าที่จะพึงทำได้ไปตามลำดับๆ เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือฝึกไปสู่การ"ให้...แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้"
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาแบ่งต้นกล้าไม้ให้คนนำไปปลูกและแบ่งผักให้คนไปกิน
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันธรรมะคำสอนของอาจารย์ 4 ประการคือ 1.อย่าเบียดเบียนผู้อื่น2.หยุดอยากได้ดีจากผู้อื่นเสียที3.ยอมเสียหายได้ทุกเรื่อง4.ทำความสุขให้ได้ทุกปัจจุบันกับพี่น้องจิตอาสาที่อยู่เมืองนอก ท่านบอกว่าเวลาป่วยท่านได้มาพูดคุยกับเราก็ทำให้ท่านหายป่วยได้ ซึ่งทำให้นึกถึงคำอาจารย์พูดว่า"บางคนฟังธรรมจากท่านแล้วไม่เข้าใจ แต่จะมีพี่น้องที่นำคำสอนจากท่านแล้วมาย่อยธรรมะพูดคุยกับพี่น้องได้เข้าใจ ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริง เพราะเราในช่วงมีวิบากก็จะไม่ได้ฟังแต่ก็จะมีเพื่อนมาสนทนาธรรมกันทำให้พัฒนาจิตวิญญาณได้เร็วมากกว่าแต่ก่อน แล้วก็นำสิ่งที่ปฏิบัติได้นำไปต่อยอดกับพี่น้องที่อยู่ต่างแดน เพราะเราเป็นพี่น้องกัน
นางสาวนฤมล วงศาคุณพ่อมีอาการท้องเสีย ปวดบิดทั้งคืน โดยไม่ทราบสาเหตุ ตนจึงให้กินน้ำผงถ่าน ตอนแรกท่านปฎิเสธไม่กิน เลยไม่ได้นอนทั่งคืนด้วยอาการปวดบิด ถ่ายท้อง จนเช้าวันรุ่งขึ้น เห็นท่านบ่นว่านอนไม่ค่อยหลับเลย เพราะอาการดังกล่าว ตนเลยให้ทาน น้ำ 3 พลัง ผสมส่งให้ดื่ม คราวนี้ ท่านยอมกินแต่โดยดี ไม่พูดอะไร ต่อมา ตนลองไปถามดูว่าอาการเป้นอย่างไร พ่อบอกว่ายานี้ดี ใช้ได้ กินไปมันเย็น วาบ สบายท้อง และหอมด้วย ตนยิ้มอย่างดีใจ เพราะนี่เป้นครั้งแรกที่พ่อยอมรับศาสตร์การแพทย์พึ่งตนที่ตนเสนอให้
นางชลิดา วรรณเกษมสุขสุขกายสบายใจคะ
นางสาววาสนา ทูลแก้วร่วมทำโรงบุญแบ่งปันที่ร้านดอยฟ้า เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นางพรรณธิพา แย้มบัวแบ่งปันหนังสือบททบทวนธรรม ผักสวนครัว และแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำสมุนไพร
นางภัคเปมิกาอินหว่างเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีล ชื่อ: ภัคเปมิกา อินหว่าง เตรียมจิตอาสาสวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช เมล็ดพันธุ์ที่แจก: ถั่วพู ฟักเขียว แตงไทย อัญชัน พิลังกาสา ฟ้าทะลายโจร มะเขือ มะละกอ มะเขือเทศ ปืนนกไส้ ผักกาดไร่ เสาวรส มะแว้ง ถั่วแปะ ถั่วฟักพร้า กิ่งพันธุ์ที่แจก:หม่อน เสลดพังพอน หญ้าม้า ไชยา วอเตอร์เครส อ่อมแซป มังกรหยก ชบาเมเปิ้ล แหนแดง ตะไคร้พื้นบ้าน หัว เหง้า: ตรวด กระทือ สภาวธรรมหรือความประทับใจที่ได้ร่วมโครงการนี้ ตามนโยบาย เมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีล ของอาจารย์หมอเขียว ซึ่งได้รู้จักการทำกสิกรรมไร้สารพิษตามแบบวิถีของอาจารย์หมอเขียวมา ทำให้เราประหยัด หาของเรียบง่ายใกล้ตัว มาปลูก มาบริโภคซึ่งไม่ได้ลงทุนอะไรมากมาย ขอให้มี 1.พันธุ์ดี 2.ดินดี 3.น้ำดี 4.แดดดี 5.มิตรดี 6.มีศีล แค่นีเราก็สามารถทำกสิกรรมไร้สารพิษพออยู่ พอกิน ไปได้ตลอดชีวิต ในการปลูกอยู่ปลูกกินของเรา เน้นปลูกพืช วรรณะ9 ที่ดูแลง่าย บำรุงง่าย เกิดง่ายตายยาก เขาสามารถพึ่งตนเองได้ถึงแม้หน้าแล้งไม่มีน้ำ เขาก็อยู่ได้ เมื่อเราบริโภคพืชผัก ที่เกิดง่ายทำให้เรามีพลังชีวิต พร้อมที่จะดำรงชีพอย่างผาสุก ลดโรค ลดยา บดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์ จากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ทำให้ผลผลิตเหลือกินเหลือใช้ ทั้งแบ่งปัน ทั้งได้ขายในราคาบุญนิยม 4ประการ และยังได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ เพื่อทำพันธุ์โดยไม่ต้องไปหาซื้อ การเก็บเมล็ดพันธุ์โดยเก็บใส่ตู้เย็น เพื่อรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีอายุยาวนานขึ้น โดยสามารเก็บไว้ได้นานถึง 10ปี เพื่อไม่ให้เขาสูญพันธุ์เมื่อเราต้องการหรืออยากกินพืชชนิดใด เราสามารถนำเมล็ดพันธุ์ออกมาทำการเพาะปลูก และเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อไป เมื่อมีนโยบายเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีลของอาจารย์หมอเขียวขึ้นมา เราก็พร้อมแบ่งปันได้ทันที สามารถแบ่งปันให้กับผู้ที่เข้าร่วมตามนโยบายของอาจารย์หมอเขียว โดยผู้ขอแบ่งปัน จะต้องนำความดีมาแลก เมล็ดพันธุ์ผ่านทางจดหมาย หรือทางเฟชบุ๊คกสิกรรมไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีล มีผู้สนใจนำความดีมาแลก และได้ทำการจัดส่งเมล็ดพันธุ์กิ่งพันธุ์ไปแล้ว 2รอบ รอบแรกจำนวน 10 ท่าน รอบสองจำนวน 17ท่าน และจะทำการจัดส่ง รอบต่อๆไปไม่สิ้นสุดจนหมดผู้ขอและยังมีผู้นำศีลมาแลก จนหมดเมล็ดพันธุ์กิ่งพันธุ์ อาหารเป็นหนึ่งในโลก ฉนั้นเรามาสร้างอาหารเพื่อแบ่งปันกันเถอะ คนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานย์สร้างอาวุธ ตัวอย่างความดีที่ประทับใจการการแจกเมล็ดพันธุ์
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์แบ่งปัน เมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องหมู่มิตรดี ในครอบครัวแพทย์วิถีธรรม และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในเฟสบุ๊ค ไปปลูกทาน ประโยชน์ที่ได้รับ มีความสุขใจ เบิกบานที่ได้ทำความดีแบ่งปันให้สังคม ในวันพ่อ ในวันดินโลก สาธุค่ะ
นางดอกไม้ ปวะบุตรจิตอาสาที่โรงพยาบาลเจาะเลือดคลินิคเรื้อรัง แบ่งปันอาหาร ของใช้เช่นรองเท้า ผ้าพันคอ ผ้าถุง
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาเพื่อนบ้านก็มาขอผักริมรั่วและใบตองฯ
นางรมิตา ซีบังเกิดได้เข้าร่วมประชุมกับชุมชนในฐานะคณะกรรมการชุมชน เรื่องการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆในชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยขนเศษอาหารในครัว ประโยชน์ที่ได้รับได้เอามาทำปุ๋ยพืชสด
นางดรุณี อินทนิล​641214แบ่งมันเห็บต้ม มะละกอสุก และอ้อยให้ครูและลูกนักเรียน
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี อยู่ประจำที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ บำเพ็ญฐานครัว ได้บางวันและ บำเพ็ญสื่อทีมทอดเทป บำเพ็ญงานกสิกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมรายการถามตอบสายด่วนสุขภาพจดบันทึกเคส และร่วมตอบคำถามบางครั้ง
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางจำปา ลัคณาสถิตย์ (แอ๋ว)ซื้อหนังสือธรรมะมาแจกคู่กับน้ำมันเขียวให้ผู้สูงอายุมีความสุขที่ไดให้ ให้คิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ช่วยจัดเตรียมอาหารสำหรับแจกในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่ร้านค้าตลาดวิถีธรรมภูผาฟ้าน้ำ จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตวันที่ 6 ธันวาคม 2564 หมู่บ้านกฤษณาฯ ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 15 ได้นำอาการ ผักและผลไม้มาแบ่งปันเพื่อนบ้าน และแบ่งปันองค์ความรู้เรื่องการทำอาหารสุขภาพ ปรุงด้วยเกลือ แบ่งปันดอกเกลือให้ เพื่อจะได้นำไปปรุงอาหารแบ่งปันเสื้อผ้า สิ่งของต่าง ๆ ของพี่สาวที่เสียชีวิต ให้เพื่อนบ้าน ซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้ไปแบ่งปันให้ครอบครัวเพื่อนบ้านที่ต่างจังหวัด ประโยชน์ที่ได้รับ ความอิ่มเอิบ เบิกบาน สุขใจ ได้สละออก สิ่งที่เกินจำเป็น แต่มีประโยชน์สำหรับผู้อื่น
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลแบ่งปันความรู้เรื่องอาหารการแพ้ผงกรดมะนาวทำให้มีแผลในปากเจ็บแสบมากแก้ด้วยของมันทานก๋วยเตียวผัดซีอิ้วผัดน้ำมันแผลในปากหายแสบลงและหายแสบแบ่งปันกันในกลุ่มสานพลังมีพี่น้องที่มีอาการเช่นเดียวกันได้ใช้ประโยชน์
นายคมเวช หงส์เชิดชัยแบ่งกิ่งไชยา เมล็ดพันธุ์มะละกอ เมล็ดฟักทองญี่ปุ่น ได้ขยายพันธุ์พืชไร้สานพิษต่อชีวิตผู้มีศีล
นายนายศรายุทธ​ พูนพินแบ่งปัน.. เครื่องสีข้าวพื้นที่เก็บข้าวเปลือกในโรงเก็บข้าวให้กับน้องชายแม่บ้าน.. ใช้ร่วมกัน
นางจิตรา พรหมโคตร
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์1.ร่วมรายการตอบปัญหาสุขภาพ2.แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และพืชผักที่ผลิตได้กับเพื่อนและคนรอบตัว
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรช่วยกรอกข้อมูลผู้ที่มารับวัคซีนโควิด
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์เป็นวิทยากรสอนอาชีพในการแปรรูปสมุนไพรทั้งอาหารและยา รวมถึงเครื่องอุปโภคสร้างอาชีพ เป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่ง
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรี
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีวางน้ำมันเขียวไว้ในตู้ยาที่ทำงาน ให้ผู้ร่วมงานได้ใช้นำทบทวนธรรม 3บท ให้จนท.อ่านก่อนวาระการประชุมประจำเดือน ประโยชน์ ถูกใจผู้ให้ แต่ผู้รับคงต้องใช้เวลา พาทำต่อไปให้เขาพิสูจน์ด้วยตัวเอง หมั่นทบทวนไปเรื่อยๆ เล่าสภาวะที่เกิดขึ้น ดูใจตัวเองขณะเกิดสิ่งที่ไม่พอใจ ไม่ถูกใจ ไม่ชอบใจ ถามว่าทำไม ตอบว่า กู เรา ฉัน ทำมา
นางปาริชาติ จันทร์นวลแบ่งปันผักที่ได้ให้กับกัลยาณมิตรที่ไปวัด และแบ่งบันให้คนข้างบ้าน
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์แชร์ความรู้ คลิป ของคุณหมอให้คนที่สนใจ พูดให้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะให้คนที่ฟังได้เท่าที่ทำได้แต่จะเน้นส่งคลิปสอนของอาจารย์หมอมากกว่าเพื่อให้ความรู้ถูกต้องตรงจริงที่สุดคะ
นางสาวสำรวย รัตตนะ- ช่วยงานศพญาติทุกวัน ตั้งแต่5 -11ธ.ค.64- แบ่งปันผักให้เพื่อนบ้าน- แนะนำความรู้เรื่องการดูแลตนเองกับ เพื่อนบ้านที่ปวดหลังและสะเอวด้วยการ กดจุดโยคะ
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ซื้อน้ำมันรำข้าว ด้วยสิทธิ์คนละครึ่ง มา 10 ขวด จึงแบ่งให้บ้านของหลานชาย 3 ขวด
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชแบ่งปันผักกาด ถั่วฝักยาว ข้าวโพดให้คุณแม่ประโยชน์ ประหยัด พึ่งตน
นางเรณู ไชยศรีบริจาคของแห้ง
นางสาวอุษา บุตรพรมนำหนังสือบททบถวนธรรมและสุขภาพพึ่งตนให้ญาติและเพื่อนบ้าน
นางนปภา รัตนวงศาแบ่งปันเสื้อผ้า
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชทำน้ำสมุนไพร อาหารปรับสมดุลย์ กล้วย ให้คุณพ่อซึ่งอยู่คนละบ้านกันค่ะ
นางสาวนฤมล วงศา
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เมื่อเจองานที่ยาก คนเกี่ยงกัน เราก็เสียสละ ทำให้ได้ช่วยเหลือคนอื่นและฝึกใจให้มีความเอื้อเฟื้อ
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้แบ่งปันธรรมะประสบการณ์ของชีวิตคนคู่ให้กับผู้เข้าค่ายแต่ท่านไม่กล้าปรึกษาในสายด่วนเพราะเป็นเรื่องลับเฉพาะ ได้ให้ท่านหายจากความทุกข์ด้วยอริยสัจ4
นางจิตรา พรหมโคตร
นางธมกร พลสุวรรณนำข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้แก่ คณะเณรและชาวบ้านที่ ดอยสันจุ๊ รัฐฉาน. ประโยชน์ที่ได้รับ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขด้วยกัน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตวันนี้ออกไปแบ่งปันผลไม้ที่ปลูกคือ ขนุน และ ต้นหอมปลูกเอง พร้อมแบ่งปันปฏิทินปีใหม่ที่ได้รับมาจำนวนมาก จึงแบ่งปันให้คนที่รู้จัก หลายๆท่าน - เมื่อได้แบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อืนนั้น ใจเบิกบาน
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยทำตัวเองเป็นแบบอย่าง ให้แม่และพี่สาวได้ทำตาม
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์แบ่งปันหลังสือบททบทวนธรรม และแบ่งปันเรื่องสุขภาพกับเพื่อนๆทาน zoom
นางสาวสมทรง นาคแสงทองจิตคิดเมตตาต่อผู้ใกล้ชิดตลอดเวลาย้อนดูตนคนชอบให้ กิริยา วาจาปรารถนาสิ่งดีต่อผู้อื่น ด้วยใจที่เบิกบาน นั้นมั่นคง
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรเรื่องการแบ่งปันช่วยเหลือมีจิตอาสายอมรับว่ายินดีทำเต็ม100ที่สามารถช่วยคนที่มาขอร้องเท่าที่สามารถทำได้
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนฝึกเป็นคนจน กินน้อยใช้น้อยมีมากก็แบ่งปัน..อยู่บ้านก็เปิดเสียงอาจารยดังๆ เพื่อให้คนรอบบ้านได้ยินด้วย ช่วยเหลือสังคนคนใกล้ตัวคือญาติของคุณแม่ใช้ให้ทำนู้นนี้นั้นให้เราก็ทำให้ มีอาหารก็แบ่งบัน ช่วงบ่ายๆเข้าห้องซูมฟังหมู่มิตรดีไปด้วยเก็บผักที่ทุ่งนาไปด้วย นำผักมาให้คุณแม่ท่านก็นำไปแบ่งให้น้าๆด้วยค่ะ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงแบ่งปันผักให้เพื่อนและแนะนำการดูแลตนเองตามหลักพุทธศาสตร์
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางพิกุล วันจันทร์ร่วมออกโรงทาน..งานทอดผ้าป่า.
นางภัคภร จันทราสกุลแจกพืชผักผลไม้ แจกอาหารวันพระ
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ให้เพื่อน ๆ กัลยาณมิตร และนำแรงกายไปช่วยงานเพื่อนๆ ในการทำกสิกรรมไร้สารพิษ แชร์ประสบการณ์ต่างๆ ที่เราเรียนมา ปฏิบัติมาให้กับผู้ที่สนใจที่จะทำการเกษตร โคก หนอง นา โมเดล เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฏีใหม่ประโยชน์ที่ได้รับ มีความสุขที่ได้แบ่งปัน ได้เพื่อนเพิ่มขึ้น มีการแบ่งปันผลผลิตจากการทำกสิกรรม ให้กันและกัน เป็นเรื่องที่ดี มากๆ ค่ะ
นางสาววิภา ถิ่นถานได้สีข้าวสาร แจกให้ญาติพี่น้อง
นางสาวสมทรง นาคแสงทองเข้ามาบำเพ็ญที่สวน๙ได้6เดือนเศษแล้วปฏิบัติด้วยใจช่วยเหลือเกื้อกูลงานหนักงานเบาช่วยกันเอาภาระอปริหาทุกๆวันจัดสรรค์เรื่องเวลาเป็นประโยชน์ก้าวหน้าที่สวนป่านาบุญ๙ รวมพี่น้องเราเขา ร่วมหุงข้าวแบ่งปัน ทุกวันจันท์ทุกวันศุกร์ สนุกสนานแบ่งปันเราพี่น้องต่างขยันรวมแบ่งปันด้วยใจ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองพรุ่งนี้แบ่งปันข้าวห่ออาหารทั้งแกงเขียวหวาน ถั่วงอกแบ่งปัน อาทิตย์ปลายเดือนได้กลับมาเยือนครบรอบครั้ง2ข้าวของแบ่งปัน ประโยชน์ก้าวหน้า☆ได้จากอาจารย์☆《ท่านสายปัญญา》
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยขิตร
นายทรงยุทธ อัคโกศลร่วมบริจาคทำเครื่องกรองน้ำชสำหรับเด็กนักเรียนในชนบทและของขวัญปีใหม่สำหรับเด็กในชนบท และร่วมบริจาคน้ำดิ่มสำหรับการแบ่งปันชาวบ้านในชุมชนในระแวกบ้าน
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้แบ่งปันผักไร้สารพิษให้พี่น้องไปรับประทานที่บ้านด้วยใจที่เบิกบาน
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ให้ความรู้กับพี่น้องชาวค่ายเท่าที่ทำได้คะ
นายมงคลชัย วิชาธรรมถัาพูดถึงเรื่องการแบ่งปัน เป็นวิถีทีคนไทยปฏิบัติมาช้านาน ซึ่งบ่งบอกถึงการมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร และจิตใจที่ดีงามของผู้คนที่จะให้ ความบริสุทธิ์ของใจเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่คิดที่จะให้ แต่ปัจจุบันการให้อาจจะอยากได้สิ่งตอบแทน ถ้าไม่ได้จึงเกิดทุกข์ ท่านอาจารย์จึงให้คำคมไว้ว่า ให้แล้วไม่คิดจะเอาอะไรจากใครให้ได้ ส่วนการแบ่งปันที่ทำอยู่มีให้ข้าวสาร น้ำยาอเนกประสงค์ พืชที่มี อ่อมแซ่บ วอเตอร์เครส ปืนนกไส้ ประโยชน์คือความสบาย ใจไร้ทุกข์
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 บริจาคเสื้อกันหนาว อาหาร เครื่องอุปโภค อุปกรณ์การเรียนการสอนและการกีฬา ให้แก่เด็กกำพร้า หมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวส้สยา วาทยานนท์นำกล้าไปแจกเพื่อนบ้าน ทำให้รู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกค่ะ
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นายวิชิต กองคำ-
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์1.แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ให้กับเพื่อนจิตอาสา2.แบ่งปันพืชผักที่ปลูกเองให้กับผู้ป่วยและเพื่อนบ้าน3.แบ่งปันความรู้และแนะแนวทางด้านสุขภาพให้กับสมาชิกในชุมชน4.เป็นความสุขที่บริสุทธิ์
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาจะแจ้งข่าวบอกข่าวน้องสาวว่าผลของการปฏิบัติตนจากการเข้าค่ายว่าได้อะไรบ้างทำอะไรบ้างบอกต่อเรื่องน้ำสมุนไพรในตัวสระผมล้างหน้าอาบน้ำทั้งตัวผิวพรรณเกลี้ยเกลาน้องทุกคนทำตามได้ผลดีขึ้นค่ะและเรื่องปรับอาหารสมดุลให่แม่เพราะน้องสาวดูแลแม่อยู่ให้ข้อมูลในการปรับสมดุลอาหารค่ะ
นางสาวรสริน สังข์เกื้อ จะช่วยเหลือ สถานธรรมใกล้บ้านค่ะ ทุกวัเสาร์ก็จะมีการไหว้พระถวายผลไม้ ทำอาหารเจทานกัน และมี ญาติธรรม ที่ทานเจตลอดชีวิตคอยส่ง้สริมให้คนมาทานเจ มีการพูดธรรมมะให้ฟัง ก็ได้ไปช่วยทำกับข้าวเจ กวาดขยะสถานธรรม ช่วยส่งเสริมคนให้มาทานเจค่ะ
นางสาวภนิดา ปิ่นมณีบอกต่อๆสิ่งดีที่ทำและได้รับจากยา9เม็ด
นางสาวลำพึง ก๋งจิ๋วทำกสิกรรม ไร้สารพิษ
นางศิริพร ขาวไชยมหาทำด้วยใจบริสุทธิ์จ้า
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายช่วงที่ทำน้ำมันสาบเสือ ได้แบ่งปันให้น้องในกลุ่มไลน์ ส่งไปให้ด้วยความยินดี ส่วนผลไม้ที่มีในสวน ก็แบ่งปัน เป็นกิจวัตร กับญาติ และผู้อื่น เสมอๆค่ะ
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลได้แบ่งปันความรู้การดูแลสุขภาพ กับผู้เขาอบรมรุ่นพระไตรปิฏกรุ่น33การแวดเท้าแลักระแบนเน็บ ให้ทำโยคะท่านอน 4ท่า ทำมัสชิง อาการท่านดีขึ้นในสองวัน แบ่งปันแม็ส 200ชิ้นมอบให้ร พ โพธาราม ราชบุรี
นางสุภัค กิมใช่ย้งช่วยทุกคนทุกเรื่องเท่าที่มีแรงมีปัญญา และช่วยเมื่อ มีคนขอให้ช่วย จะไม่ไปยุ่งกับวิบากกรรมของใคร. แต่ไม่เคยดูดายเมื่อใครทุกข์อยู่ตรงหน้าค่ะ เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก ประมาน15ขวบค่ะ ไม่ได้อยากเป็นมันเป็นเองค่ะ และไม่เคยเสแสร้งเป็นคนดีให้ใครชมค่ะ อะไรที่ทำได้แล้วดีก็คือบอกต่ออะไที่ยังทำไม่ได้ก็ ทำตัวเองให้ดีไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นค่ะ
นายคมเวช หงส์เชิดชัยแบ่งปันแม็ส 200ชิ้นมอบ ร พ โพธาราม
นาง วิภาวี วงค์ศรีทาทำความเรียบง่ายที่ตน ใช้ของประหยัด แบ่งปันความรู้ที่มีให้เพื่อน แบ่งกล้าที่มีให้เพื่อน ที่สนใจ ให้คำแนะนำ ตามเหตุการณ์ ให้ โดยไม่หวังประโยชน์
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาเพื่อนบ้านก็มาขอเก็บผักริมรั่วไชยาผักปังใบตองกล้วยกระทินอ่อมแซบอัญชัน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตได้แบ่งปันผลไม้ขนุน มะละกอ จากสวน และ ต้นหอมที่ปลูก ให้เพื่อนฝูง เมื่อ ราว ๓ วันก่อน
นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาให้ความรู้เรื่องสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์จรวดขวดน้ำ แก่ชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่ รร.โมคลานประชาสรรค์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยแบ่งปันผักสวนครัวให้กับเพื่อนบ้าน
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงแบ่งปันทำข้าวหมากให้ญาติ
นายสุนทร คำเหลืองเปิดยูทูป อ.หมอเขียว และจิตอาสา ผู้เข้าค่าย ย้อนหลัง ให้บุคคนหนึ่งดูฟัง โดยเป็นค่ายสุขภาพ โรค ความดัน มะเร็ง เบาหวาน และอื่นๆ บุคคนๆนั้นดูจะสนใจ เขาเป็นความดัน
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 4 ได้ทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น น้ำนมธัญพืช น้ำผักผลไม้ปั่น ซุปผักไชยา แบ่งปันให้กับพี่น้องในครอบครัว และพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ตลอดเพื่อนบ้าน(ผู้สูงวัย)ประโยชน์ที่ได้รับมีความสุขใจ เบิกบานในการแบ่งปัน
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มก็ช่วยสังคมโดยการดูแลตัวเองเพท่อไม่ให้เป็นภาระของใคร ช่วยแบ่งปันของที่เรามีเกินก็เอาออกไปให้ผู้อื่น
นายสุมิตชัย ศรีจันดีแบ่งปันน้ำมันเขียวให้คุณอาซึ่งป่วยมีอาการเวียนหัวบ่อยๆได้แนะนำวิธีใช้และประโยชน์ของน้ำมันเขียว ท่านได้ใช้แล้วบอกว่าอาการดีขึ้นได้ประโยชน์คือฝึกแบ่งปันทั้งความรู้และวัตถุข้าวของ
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตแบ่งปันมะละกอ จากสวน ให้เพื่อนฝูง เมื่อ ๓-๔ วันก่อนได้ ร่วมแบ่งปันกับโครงการแบ่งปัน ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ด้วยผัก ผลไม้ที่ได้จากการปลูกในสวน
นางสาวอุรา สังข์ชมตอนเช้า พระมาบิณฑบาตหน้าบ้าน ประมาณ 05:30 น ใส่บาตรทุกวัน ด้วยข้าวหุง และผลไม้ ทุกวันอาทิตย์ ไปใส่บาตรที่สันติอโศก นวมินทร์ 46 และได้แบ่งปัน ผลไม้ ขนม ให้เด็ก และผู้สูงอายุ ที่เป็นเพื่อนบ้าน ทุกสัปดาห์ เป็นการ ขจัด ความตระหนี่ และเห็นแก่ตัว การให้ มีความสุข กว่าเป็นผู้รับ สาธุค่ะ
นางธมกร พลสุวรรณ-คอยให้คำปรึกษาผู้ที่มีความทุกข์ของเพื่อนๆ-ช่วงสถานการณ์โควิด พระงดเดินบิณฑบาตร ตาคะปัจจัยให้ร้านทำอาหารถวายพระ วัดป่าเชียงรายทุกวัน-ประโยชน์ที่ได้รับ : ได้บำเพ็ญบุญ ถวายทานพระสงฆ์เพื่อการยังชีพ และสืบทอดพระศาสนา /ลดความทุกข์ให้แก่มิตรสหายได้เบาบางลงได้บ้างค่ะ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยเหลืองานอยู่ในสวน 9 ประโยชน์ได้วิบากดี
นางรมิตา ซีบังเกิดได้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้นำศีลมาแลกทั้งหมดประมาณ55ท่าน มอบผักสลัดให้เพื่อนที่เดินออกกำลังกายคนละ1กระถางเป็นของขวัญวันคริสมาส เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เขามาเรียนรู้การทำกสิกรรมไร้สารพิษในโอกาสต่อไป ทำถนนทางเข้าสวนซึ่งเป็นทางสาธารณะใช้ร่วมกันหลายคน ซึ่งพังเสียหายเนื่องจากฝนตกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาให้เสื้อผ้าที่ลูกใส่ไม่ได้แก่เด็กนักเรียนห้าถุงใหญ่เสื้อผ้าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบันทั้งสองคนอายุคนโตยี่สิบสองและคนเล็กอายุ11ปี ได้เคยให้เด็กๆลูกของพนักงานแล้วยังมีเหลืออีก5กระเป๋าใหญ่ให้เด็กนร.ค่ะ
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์มอบโทรศัพท์ให้คุณแม่เนื่องจากเครื่องเดิมเก่าแล้ว และมอบบททบทวนธรรมเป็นของขวัญปีใหม่
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี1. บำเพ็ญเป็นรวบรวมคำแนะนำจากทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ในเรื่องการดูแลรักษาตนเองพึ่งตน ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งทางรายการสายด่วน และในเฟสบุ๊ค2. บำเพ็ญงานเบื้องหลังและเบื้องหน้าในรายการสายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย3. บำเพ็ญงานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์แบ่งปันพืชพันธ์ในบ้าน ให้ความรู้การแปรรูปสมุนไพร
นางภัคเปมิกา อินหว่างแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ ให้กับผู้ที่นำศีลและความดีมาแลก รอบที่ 4 จำนวน 5ท่าน ทำไปด้วยใจเบิกบานพร้อมที่จะแบ่งปันไปเรื่อยๆจนกว่า ตราบเท่าที่มีปัจจัยที่เอื้อต่อการแบ่งปัน
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ช่วยเหลือผู้อื่นวันที่ 26-29 ธันวาคม 2564 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมแบ่งปันสิ่งของเช่น เสื้อกันหนาว หมวกไหมพรม เครื่องอุปโภค บริโภค ของใข้ต่าง ๆ ที่จำเป็น สำหรับพระสงฆ์ แม่ชี ประชาชนทั่วไป ถวายอาหารพระสงฆ์ รวมถึงแบ่งปันให้ประชาชนทัว นักเรียนที่อยู่ใกล้ ๆ วัด ประโยชน์ที่ได้รับ มีความยินดีที่ได้สละออก ในสิ่งที่เกินจำเป็น และได้ส่งมอบสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้อื่นมีความสุขทั้งผู้รับ และผู้ให้
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติไปแบ่งบันความรู้ที่เราเข้าค่ายมาเราใช้แล้วได้ผลดีก็เลยไปแบ่งปันความรู้และความเข้าใจที่ลงมือทำให้พี่น้องบนดอยอมก๋อย
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์สัปดาห์สุดท้าย ของปี 2564 (25-31 ธ.ค.64) ตั้งโต๊ะแบ่งบันหน้าบ้าน โดยการเก็บผลผลิตจากการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ปลูกอยู่ปลูกกิน มี พืช ผัก ผลไม้ มีหลากหลายชนิด เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง หัวปลี หยวกกล้วย มะพร้าว มะละกอ หน่อไม้ ย่านาง ไชยา ขมิ้น กระชาย ตะไคร้ มันสำปะหลัง ตะขบ มันปู พิลังกาสา ผักหวานใหญ่ (ขาไก่) ผักกูด ใบมะขามอ่อน ใบหมากเม่า มะไฟอ่อน เล็บครุฑลังกา พริกขี้หนู พริกไทย มังกรหยก ดีปลี (ดีปลีเชือก) และตั้งใจมอบป็นข้าวสารกับดอกเกลือให้กับญาติพึ่น้องและเพื่อนบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ ประมาณ 50 ชุด และแบ่งปันน้ำมันเขียวกับหนังสือคู่มือสุขภาพ ประมาณ 50 ชุด ด้วยแนะนำการใช้ยา 9 เม็ดให้กับผู้ที่ศรัทธา ซึ่งมีน้อย ประมาณ ไม่เกิน 10 คนให้แล้ว ไม่เอาอะไรจากใครประโยชน์ที่ได้รับ คือ ความสบายใจ เบิกบาน
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาแบ่งปันผัก และสมุนไพรให้เพื่อนๆ
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์น้องที่มาบรรจุใหม่ มีความกังวล กลัวเรื่องที่จะทำงานไม่ได้ เลยแนะนำไปว่า ให้ใช้ความกล้าพาพ้นทุกข์ ตามที่ท่านอาจารย์สอนมา
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์เพื่อนโทรมาปรึกษาเรื่องงาน ให้คำแนะนำไปว่ามันเป็นเคสใหม่ ที่ต้องศึกษาร่วมกัน เราและเพื่อนต้องแก้ไขปัญหานี้เหมือนกัน ปลอบใจเพื่อนว่าไม่ต้องเครียดถือเป็นโอกาสดีเลยที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
นางจิตรา พรหมโคตร
นางจิตรา พรหมโคตร
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ค่าอาหารให้หมู่กลุ่ม
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์แบ่งปันความรู้วิชาพึ่งตนของอาจารย์หมอเขียวให้กับผู้ที่สนใจด้วยความเต็มใจ ไม่คาดหวังว่าเขาจะเข้าใจมากน้อยหรือจะตั้งใจหรือไม่ แต่จะให้กำลังใจค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ได้โพส การทำน้ำมันสมุนไพร ในเฟสบุ๊คส่วนตัว เพื่อเป็นการเผยแพร่ ศาสตร์แพทย์วิธีธรรมให้เพื่อนๆ ได้รับรู้
นางสาววิญญา จันทะพลร่วมแบ่งปันต้นไม้ในไลน์กลุ่ม มีความสุขใจที่สิ่งที่ตัวเองมีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์เพื่อนมีทุกข์ใจ เหมือนจะพบปัญหาที่แก้ยาก โพสต์ใน Facebook จึงส่งความกล้า 8 ประการไปให้เพื่อนอ่าน เพื่อนบอกว่าอ่านทุกตัวนะ แต่ขอทำความเข้าใจก่อน เขาไม่เคยฟังท่านอาจารย์ อาจจะยังเข้าไม่ถึง แต่อย่างน้อยก็ได้บันทึกไว้เป็นข้อมูล ดีๆบ้างแหละ
นางสาวสำรวย รัตตนะ- ร่วมจัดกิจกรรมสายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยกลุ่มวันอาทิตย์(2ม.ค.65)- แบ่งปันเสื้อผ้า ผลไม้ให้ญาติและสนทนาเรื่องการดูแลสุขภาพ- นำอาหาร ผลไม้เยี่ยมแม่ พร้อมทั้งเปิดคลิปธรรมะท่านอาจารย์ให้แม่ฟังและสนทนาธรรมด้วยกัน
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงแบ่งปันผักกระหล่ำปลีไร้สารพิษให้ญาติในวันปีใหม่
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางนบชุลี เสาวนา 1. ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การปรับสมดุลร่างกายกับผู้ที่ขอคำแนะนำ (เขาจะนำไปใช้ก็ได้ ไม่ใช้ก็ได้) 2. เก็บของที่ไม่จำเป็น ของเก่า เช่น ขวด กระดาษ ให้แม่บ้านหรือคนเก็บของเก่านำไปขาย 3. เก็บผัก ผลไม้ ไปแบ่งปันญาติและเพื่อนร่วมงาน เป็นประจำ
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาบริจาคสิ่งของให้ผู้อื่นทุกเดือนและทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกอาทิตย์
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์วันนี้มีการจับฉลากของขวัญปีใหม่ เราได้กระทะไฟฟ้า แล้วมีความเห็นว่าไม่มีประโยชน์กับเรา เพราะที่บ้านใช้เตาแก๊สและเตาถ่านอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้มีน้องที่เพิ่งย้ายมาใหม่จากจังหวัดทางภาคใต้ พูดไว้บอกว่าจองกระทะไฟฟ้านะ เลยเห็นว่าน้องเขามีความจำเป็นเพราะไม่มีอุปกรณ์ทำกับข้าว เพราะซื้อกับข้าวจากร้านค้าทั่วไปกินไม่ได้ น้องเป็นอิสลาม จึงตัดสินใจยกกระทะอันนี้ให้น้องไปเลย แต่น้องเอาของขวัญที่ตัวเองได้มาแลกคืน เพราะน้องบอกว่าน้องก็ไม่ได้ใช้ของขวัญที่น้องได้เหมือนกัน
นางสาวนฤมล วงศา
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ร่วมปฏิบัติตามโครงการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ของแพทย์วิถีธรรมที่แบ่งปันเดือนละ 1 ครั้งได้ทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น(น้ำเขียว) พร้อมหนังสือบททบทวนธรรม แจกฟรีให้ร้านขายอาหารเจ และผู้ที่สนใจ
นางจิตรา พรหมโคตร
นางหนูจันทร์ จอกทองบริจาค
นางเวียงทอง นุ่นภักดีมอบหนังสือสุขภาพพึ่งตน ของอาจารย์หมอเขียวให้ผู่ป่วยข้างบ้านและมอบน้ำมันเขียวญาติไข้างบ้านค่ะ
นางสาวสำรวย รัตตนะแบ่งปันพันธุ์ผักให้เพื่อนนำไปปลูก
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยแบ่งปัน ความรู้ของยาเก้าเม็ด ต่อผู้มีใจศรัทธา และ รับฟังปัญหาของผู้อื่น ไม่หวังดีกับคนอื่นมากไป จนกลายเป็นกิเลสของเรา
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์แบ่งปันหนังสือบททบทวนธรรม
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ได้พยายามให้ความรู้คนป่วยที่คล้ายโควิดด้วยพวธ. เท่าที่ทำได้ แต่ฝึกทำใจ ผลเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บุญกรรมผู้รับฟัง ซึ่งบางคนก็มีวิปลาส4 บางครั้งก็เหนื่อยใจที่จะพูด โดยเฉพาะคนในครอบครัว..
นางเวียงทอง นุ่นภักดีไปบำเพ็ญคือช่วยซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน และอจกขนมเด็กๆและคนแก่ในวันเด็กแห่งชาติ
นางเกษร อินต๊ะปัญญา
นางสาวชัญญา ศรีโยธินมีทำกัวซาให้คนที่เข่าเจ็บค่ะ โดยทำให้ดูเป็นตย.และให้เค้าไปฝึกทำต่อค่ะ ยังไม่ค่อยมีโอกาสทำดีแต่แค่เราทำเป็นดีที่ตัวเองเป็นตย.ให้คนรอบข้างเราเห็นเพื่อให้เค้าจดจำค่ะ และมีบ้างค่ะทำอาหารเจ และนำ้ผักผลไม้ให้คนที่บ้านทานค่ะ
นางสาวอุษา บุตรพรมแจกหนังสือบททบทวนธรรม สุขภาพพึ่งตน และประฏิทิน ให้ญาติและเพื่อนบ้าน ค่ะ
นางสาวกมลชนก. เช้าเที่ยงนำความรู้จากแพทย์วิถีธรรมไปบอกแพื่อนๆที่เจ็บป่วยตามอาการค่ะรู้สึกมีความสุขใจสบายค่ะ
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์แบ่งปันเมล็ดให้กับเพื่อนเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และเอาแรง มาช่วยเครือข่ายจัดสถานที่ แหล่งเรียนรู้คนเอาถ่าน ทำสะพาน ทำกับข้าว ให้จิตอาสาทาน ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมพรคาบาน่า จังหวัดชุมพร
นางสาวสมทรง นาคแสงทองส่งธรรมะที่อาจารย์ท่านบรรยายเพื่อคลายทุกข์สู่เพื่อนมนุษย์และเปฌนประโยชน์ของสังคมดีมากค่ะ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางประไพพรรณ ศรีเปารยะอิฉัมีอาชีพขายของ บางวัก็มีคนเร่ร่อนเข้ามาขออาหารไปกิน ก็ได้ให้ไปเป็นประจำ ทำให้มีความรู้สึกสบายใจที่ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในวันที่เค้าลำบาก
นางสาววิภา ถิ่นถานได้แบ่งปัน ผักที่ปลูกใว้กินเอง ให้คุณยายข้างบ้าน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตนำพืชผักสวนครั้วที่ปลุก มะนาว มะละกอ ที่มี ไปแบ้งปันเพื่อนฝูง
นางสาวสมทรง นาคแสงทองยินดีบำเพ็ญให้บริการความสะดวกในส่วนที่ทำได้ในแต่ละวัน งานประจำก็คือจัดเตรียมอ่างล้างชาม จัดเก็บเมื่อถ้วยชามแห้งเรียบร้อย งานเสริมก็คือใหเบริการงานซ่อมเย็บเสื้อผ้าด้วใจผาสุกกับการบำเพ็ญในแต่ละวัน
นายสุมิตชัย ศรีจันดีแบ่งปันสภาวะธรรมการล้างกิเลสของตัวเองในห้องLine โรงเรียนของหนู
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์อนุโมทนากับพี่ที่ตัดผมสั้น และแนะนำการใช้อุปกรณ์ "หวีซอย" ในการตัดผมด้วยตนเอง ผ่านข้อความในซูม รายการส่งการบ้านวันที่ 11 มกราคม 2565
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยพืชผักที่ปลูกก็ได้มีแบ่งปันเพื่อนบ้านค่ะ
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 9 มกราคม 2565 ได้แบ่งปันน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น(น้ำเขียว)ให้ญาติธรรมไปถวายพระที่วัดจ.สุพรรณบุรี และแบ่งปันน้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นให้ผู้เป็นตาต้อเนื้อ พร้อมกับได้ให้ข้อมูลองค์ความรู้ยาเม็ดที่ 7 อาหารซึ่งเป็นสาเหตุของโรค ท่านก็ตอบว่าใช่เพราะท่านไปกินปลาร้าสับมา ทำให้ท่านรู้สาเหตุของการเป็นต้อเนื้อแล้วจะนำไปปฏิบัติ ลด ละ เลิก เรื่องเนื้อสัตว์
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนนวดฟรีบ้าง ขณะที่นวดให้ผู้ป่วยก็คุยธรรมะแนะนำให้ฟังหมอเขียวทีวีในยูทูปบ้าง สอนท่าโยค่ะให้บ้าง แบ่งปันมะพร้าวหรืออาหารบ้าน เพื่อนบ้านก็แบ่งปันข้าวสารคืนมาให้เราด้วยค่ะสร้างแรงเหนียวนำทางไลน์ เฟซบุ๊ก คือโพสต์รูปผักที่ปลูกและอาหารที่ไร้เนื้อสัตว์..สร้างแรงเหนียวนำให้คนลด ละ เลิก การเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นและเบิกเบียดเบียนตัวเองแนะนำผักที่ปลูกว่าคือผักอะไรกินแบบไหนมีประโยชน์อะไร
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐแบ่งปันกระถางปลูกผักวอเต่อร์เครสให้น้องสาวไปกิน แบ่งปันเมล็ดงาให้กับเพื่อนบ้านที่เขารักสุขภาพ เสื้อผ้าดีๆ น้องสาวให้มาแต่เราใส่ไม่ได้ตัวใหญ่เป็นผ้าลูกไม้อย่างดี ให้เขาด้วยความยินดี ให้แล้วชีวิตมีความสุข เบิกบานจะข
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ล้างห้องน้ำ ช่วยตักแหนมาแบ่งปันให้ทุกแปลง
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์วันที่ 1,8 มค 65 นำต้นไม้ไปปลูกในสวนป่าที่วัดป่าในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นสวนสมุนไพรสำหรับรักษาโรคสารพัด
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยงานหมู่กลุ่มในสวน9
นายสุนทร คำเหลืองแบ่งพักปืนนกไส้ ให้พี่น้อง2ท่าน(เขาออกค่าส่งให้)ส่งให้พี่น้องต่างจังหวัด ปริมาณขนาดกล่องMหนัก3กิโลกว่ามีความยินดี จะได้ลบล้างวิบากร้ายได้บ้างที่ ม.7ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาตอนนี้ได้สั่งซื้อข้าวของตลาดวิถีธรรมค่ะร่วมด้วยช่วยกิจกรรมหมู่มิตรดีค่ะเราจะได้ส่งเสริมสนับสนุนกสิกรรมไร้สารได้ข้าวปลอดสารพิษมาบริโภคค่ะ
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาส่งเสริมสนับสนุนกสิกรรมไร้สารด้วยการสั่งซื้อข้าวจากตลาดธรรมวิถีของหมู่มิตรดีได้รับข้าวปลอดสารพิษส่งเสริมกิจกรรมขอวหมู่มิตรดีค่ะ
นางรมิตา ซับังเกิด1ได้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้มีศีลจำนวน 3 ท่าน 2ได้เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนและการปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุ3ได้ซื้อเครื่องทำน้ำเต้าหู้ให้เป็นส่วนกลางของสวนป่านาบุญ2 เพื่อใช้ทำน้ำเต้าหู้แบ่งปันแก่ผู้เข้าค่ายและหมู่มิตรดี
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติทุกวันพระทำอาหารเจไปแจกคนชราผู้ปวยติดเตียงในหมู่บ้าน
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางภัคภร จันทราสกุลแบ่งปันสอนหลักการดูแลสุขภาพ แนะนำผู้ป่วย ให้ปฏิบัติตามยา๙เม็ด เริ่มจากทำน้ำสมุนไพร ปรับการรับประทานอาหาร
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสุภัค กิมใช่ย้งแบ่งปัน ผัก และ สมุนไพรที่มีอยู่ให้เพื่อนใกล้ตัวค่ะ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์แบ่งปันน้ำสกัดให้พี่น้องที่มาบำเพ็ญบุญที่สวนป่านาบุญเก้าด้วยใจส
นางนปภา รัตนวงศาได้แบ่งปันเครื่องครัว และเสื้อผ้าที่เหลือกินเหลือใช้ ทำให้ใจโปร่งโล่งแบ่งปันทำให้ลดอุปกิเลส ข้อมัจฉริยะออกไปเป็นลำดับ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้ปันผักสดให้พี่น้องที่เข้าบำเพ็ญป่วยด้วยโรคมะเร็งด้วยใจที่ผาสุก
นางสาวผาสุข ตันชวลิตร่วมทำกุศลกับเพื่อน เพื่อไปบริจาคในสถานรับ บริจาค ๕ แห่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาใบตองข้างบ้านปลูกไว้3กอใบใหญ่ใครผ่านไปมาก็ชื่นชมสาธุค่ะ
นางนบชุลี เสาวนา 1. ดูแลพ่อบ้าน ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ ดูแลด้วยใจที่เบิกบาน ไม่เร่งผล ไม่กังวล ใจไร้ทุกข์ คอยบอกเขาเสมอว่า อย่ากังวล โรคจะหายเร็วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายเมื่อไหร่ชั่งหัวมัน 2. ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การปรับสมดุลร่างกายกับผู้ที่ขอคำแนะนำ (เขาจะนำไปใช้ก็ได้ ไม่ใช้ก็ได้) 3. เก็บของที่ไม่จำเป็น ของเก่า เช่น ขวด กระดาษ ให้แม่บ้านหรือคนเก็บของเก่านำไปขาย 4. เก็บผัก ผลไม้ ไปแบ่งปันญาติและเพื่อนร่วมงาน เป็นประจำ 5. รับฝากเอกสารของครูที่อยู่บริเวณใกล้บ้าน เพื่อนำส่งที่ทำงาน หรือรับจากที่ทำงานนำส่งให้ครูที่อยู่บริเวณใกล้บ้าน 5. ช่วยเหลือด้วยการรับฝากเอกสารทางการเงินของครูที่เกษียณอายุ เพื่อนำส่งให้กลุ่มงานการเงินฯ ทำเบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นการลดภาระในการเดินทางที่ไม่สะดวกของครูที่เกษียณอายุแล้ว
นางสาว2รัตนา กิจเกื้อกูลแบ่งของทาน บริจาคข้าวสาร เงินช่วยไถ่ชีวิตโคกระบือ ปล่อยปลา ได้รับความสุข อิ่มใจในการแบ่งปันที่บริสุทธิ์และใช้ปัญญาในการให้ตามสถานการณ์
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์เก็บเมล็ดพันธุ์เกษตรที่เราทำหรือเพราะขึ้นเอง และแบ่งปันให้กับพี่น้องจิตอาสาที่ต้องการ ได้มิตรภาพที่ดีและความสุขทางใจ
นางเครือ​แก้ว ​คุ​ณะ​วัฒนา​แบ่งปันความรู้ยา9เม็ดให้กับผู้อบรมในสายด่วนสุขภาพวิถีธรรมและแบ่งปันกิ่งพันธุ์สมุนไพรต่างๆด้วย
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ คือ การแบ่งปันให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ในการใช้ยา 9 เม็ด ให้กับเพื่อนบ้านและญาติที่เชื่อชัดในกรรม ผลของกรรมและศรัทธาในศาสาตร์ของแพทย์วิถีธรรม (ติดตามผลต่อเนื่อง)ทั้งนี้ ใช้ศิลปะการพูดและแนะนำ ไม่เป็นการกดดัน ไม่แพ่งโทษ ไม่เร่งผล เพื่อให้เป็นไปตามฐานของแต่ละคน โดยเริ่มที่การใช้ยาเม็ดที่ 8,9 6,7 และ1-5 เน้นที่ปรุงอาหารกินเองจากพืชผัก ไร้สารพิษ โดยการแบ่งปัน พืชผัก ที่ปรุงด้วยเกลือ อาหารสุขภาพ อาหารรักษาโรค ประโยชน์ที่ได้รับ คือ มีความยินดี พอใจทั้งผู้ให้และผู้รับ รายจ่ายลดลงๆ ร่างกายหายป่วย จิตใจเบิกแบานขึ้นเป็นลำดับๆ
นางสาวธัญญภัสร์ ศรีมาบอกยา9เม็ดกับคนที่เชาสนใจ
นายคมเวช หงส์เชิดชัยแบ่งปันอาหารปลอดสารพิษ เพื่อนบ้าน เนื่งจากโควิคระบาด
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลแบ่งปันอาหารเนื่องจากโควิคระลอกใหม่แก่เพื่อนบ้าน
นางธมกร พลสุวรรณ-ให้เพื่อนยืมปัจจัยไปลงทุนค้าขาย มาโดยตลอดเป็นเวลา 10 ปี จนถึงปัจจุบันโดยไม่คิดดอกเบี้ย- ซื้อชุดเครื่องเสียงถวายภิกษุในการใช้แสดงธรรมที่พำนักสงฆ์หนองหงส์ บุรีรัมย์- ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ให้มีโอกาสได้ทำมาหากิน และยังประโยชน์เพื่อเผยธรรมะให้รุ่งเรืองสืบไป
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์แบ่งปันความรู้ในเรื่องสมุนไพรแก่บุคคลทั่วไป ทำยาให้ศูนย์ก็เป็นการทำประโยชน์ให้สังคม แบ่งปันสมุนไพรภายในบ้านเมื่อมีผู้ต้องการก็แบ่งปันให้ไปขย่ยพันธิ์
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต4 มกราคม 2565 แบ่งปันเสื้อผ้า รองเท้าและของใช้ ของตนเองและของพี่สาว สถานที่ที่คือที่บ้านประโยชน์ที่ได้รับ ได้ความอิ่มเอิบ เบิกบาน สุขใจ ที่ได้สละของที่เกินจำเป็นให้ผู้อื่น ได้นำไปใช้
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์วันที่ 5 มกราคม 2565ได้ร่วมกิจกรรมกับพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม(ทีมครัวหมอเขียว) ช่วยกันทำขี้ผึ้งสาบเสือพญายอ ณ บ้านแสงธรรม เพื่อแจกให้กับพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกท่านตามศูนย์ต่างๆ ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลในสิ่งที่มีประโยชน์สาระ รวมถึงได้ทำอาหารสุขภาพกินด้วยกัน มีความสุขเบิกบาน
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรรุ่นน้องขับรถยนต์ไม่เป็นก็ไปขับพาเค้าไปทำธุระต่างๆ หาอาหารไปให้น้าแก่น้องแม่ทุกเช้าเย็น นำเสื้อผ้าไปใส่ตู้ซักให้ เปิดเพลงสมัยก่อนให้ฟัง
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายปลูกผักที่เรากินเอง ปุ๋ยหมักเอง ทำน้ำปัสสาวะ+เศษผักผลไม้ ไว้รดต้นไม้ เลี้ยงแหนแดงไว้ด้วย มีน้ำขี้เถ้า ไว้ไล่แมลง ทำน้ำสกัดพลังศีลไว้ใช้ ทำน้ำมันสาบเสือใช้เอง ได้ประโยชน์ ประหยัด คชจ.อย่างมาก
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบีช่วงปีใหม่ก็ได้เอาผลไม้แบ่งปันพี่น้อง​และได้ให้น้ำมันเขียวแก่พี่น้องและได้แนะนำให้พี่น้องทำน้ำหมักเพื่อจะได้เอามาใช้ประโยชน์ต่อไป
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางพิกุล วันจันทร์แนะนำญาติทำดีท็อกและซื้ออุปกรณ์ให้
นางประไพพรรณ ศรีเปารยะแบ่งบันให้กับสังคมกับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติที่เทศบาล ต.ไม้เรียยงประโยชน์ที่ได้รับ คือความสุขใจ
นางสาวรสริน สังข์เกื้อช่วยงาน สถานธรรมใกล้บ้านค่ะ มีญาติธรรมทานเจตลอดชีวิต
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ไม่ได้ไปร่วมงานแต่ง เนื่องจากเลี้ยงเนื้อ ทำให้ไม่ลำบากใจในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ
นางสาวอุษา บุตรพรมนำหนังสือบททบทวนธรรม ให้ญาติๆและเพื่อนๆ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ที่โรงเรียนของลูกมีเด็กติดโควิค ผู้ปกครองวุ่นวายกังวลใจ อยากให้โรงเรียนปิด ในความเห็นส่วนตัวไม่กลัวการติด covid เพราะเคยมีประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่ห้องเดียวกันทำงานด้วยกันถึง 3 วัน แต่ก็ไม่มีใครติดจึงได้แนะนำกับกลุ่ม ห้อง LINE ของโรงเรียนว่าไม่ต้องกังวล การติดก็เป็นผลดีเพราะจะได้มีภูมิธรรมชาติ มีผู้ปกครองตอบมาว่า "คุณอยากติดไหมล่ะจะได้มีภูมิ" คือรู้ว่าเขาคงตอบมาด้วยความไม่พอใจสักเท่าไหร่ จึงตอบกลับเขาไปแบบใจเมตตาว่า "ขอบคุณค่ะบางทีชีวิตเราก็เลือกเองไม่ได้ค่ะส่วนมากขึ้นอยู่กับวิบากดีหรือร้ายที่เราได้ทำมา สิ่งที่เราอยากได้ บางทีก็ไม่ได้ ถึงแม้จะพยายามไขว้ขว้าถึงต้องแย่งชิง ก็ยังไม่ได้มา และสิ่งนั้นก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ค่ะเรื่องการติดเชื้อ จะติดหรือไม่ติดก็ได้ค่ะถ้าติดก็จะถือว่าได้ชดใช้วิบาก เมื่อชดใช้แล้ววิบากก็จะหมดไป เราก็จะโชคดีขึ้นนั้นก็คือ การสร้างภูมิธรรมชาติค่ะที่ผ่านมาก คือที่เคยเล่าด้านบนคนอยู่ร่วมห้องแอร์เดียวกัน หลังจากติดเชื้อ ถึง 3 วัน ไม่ใส่หน้ากากทั้งคู่ กอดคอ พูดคุยกัน ก็ยังไม่ติดเชื้อเลยค่ะ" และมีอีกหลายข้อความรวมถึงความกล้า 8 ประการที่ท่านอาจารย์สอน สรุปท้าย ขออภัยถ้าความคิดเห็นนั้นรบกวนคนอื่นและยินดีรับคำตำหนิจากทุกท่านสรุป ผอ.แจ้งว่า โรงเรียนไม่ปิดแต่ถ้าผู้ปกครองคนใดไม่สบายใจสามารถให้ลูกหยุดเรียนได้
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์เก็บของที่ไม่ได้ใช้แล้ว ประกอบด้วย หมอนฟักทอง 1 คู่ ที่เพื่อนให้มาตั้งแต่ตอนแต่งงาน ตอนนี้ก็นับเวลาได้เกิน 10 ปีแล้ว แต่สภาพยังใหม่ดูดี กางเกงนักเรียนชาย รองเท้า 2 คู่ของลูกชาย ที่ใส่ไม่ได้แล้ว ส่งไปบริจาคที่สถาบันนขยะวิทยา ชุมชนสันติอโศก กทม.
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ช่วยสอนงานน้องที่มาจากอำเภอ เป็นการเอาภาระและได้บำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่ง
นางสาวสำรวย รัตตนะร่วมกิจกรรมกับสายด่วน สุขภาพพึ่งตน วิถีธรรม วิถีไทยกลุ่มวัน อาทิตย์(16ม.ค.65 ) ซึ่งเป็นรายการพิเศษบูชาครูเนื่องในกิจกรรมวันครู รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์หมอเขียวจะขอพากเพียรก้าวตามต่อไป
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ได้รับผักเหลียงจากผู้ใจดี ความจริงพี่เขาตั้งใจจะมอบให้เราคนเดียว แต่มีความเห็นว่ามันมากเกินไป กินไม่หมดแน่นอน เลยแบ่งครึ่งให้พี่อีกคนหนึ่งไป ในส่วนของเราได้นำมาทำเมนู "ผักเหลียง หัวปลี ต้มกะทิ" และเพื่อแบ่งปันอาหารสูตรแพทย์วิถีธรรม จึงถ่ายภาพและนำเผยแพร่ใน facebook ให้ผู้พบเห็นได้รู้จักอาหารของแพทย์วิถีธรรม ซึ่งปรุงรสด้วยเกลือเพียงอย่างเดียว
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชแบ่งปัน ข้าวโพดทานสด ให้เพื่อนบ้านได้ลองทาน
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์จากที่ทำการหมักมะกรูดในวันนี้ จึงได้เผยแพร่สูตรการทำน้ำหมักมะกรูดลงใน Facebook ของตนเอง เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้
นางสาวสำรวย รัตตนะทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นแบ่งปันเพื่อนบ้าน (22ม.ค.65)
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์1. บริจาคเงินให้กับ อสม.ที่บ้านพัง เนื่องจากโดนลมพายุ จำนวน 1,000 บาท2. โพสต์การทำน้ำนมธัญพืชใน Facebook ส่วนตัว เพื่อเผยแพร่อาหารของชาวแพทย์วิถีธรรม
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์แบ่งปันธรรมะกับเพื่อนที่มาปรึกษา
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีแบ่งปันกล้วยน้ำว้า ผลไม้ ข้าวกล่อง ข้าวสาร ให้กับเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงาน ประโยชน์ที่ได้รับ สบายใจที่ได้แบ่งปัน ประมาณในการช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลัง
นางเสาวรี หวังประเสริฐบริจาคเงินเข้ามูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยทุกเดือน แจกยาสระผมให้ผู้ที่ต้องการและใช้แล้วได้ผลดียินดีรับ แนะนำหลักแพทย์วิถีธรรมให้ผู้ป่วยที่ได้ไปเยี่ยมบ้าน แจกหนังสือคู่มือสุขภาพ ประโยชน์ที่ได้รับจากการแบ่งปันพบว่าชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายขึ้นปัญหาต่างๆคลีคลายลงคนรอบข้างให้ความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันหรือทำการงาน
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์มีการนำศาสตร์หมอเขียวในเรื่องบททบทวนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
นางเวียงทอง นุ่นภักดีแนะนำน้าที่ป่วยตัวบวมหายใจไม่สะดวกด้วยการแช่มือแช่เท้าและลดทานเนื้อสัตว์ลง และให้หนังสือสุขภาพพึ่งตนให้อ่านค่ะ น้าอ่านแล้วทำตาม2-3 วันน้าบอกดีขึ้นมากค่ะ
นางภัคภร จันทราสกุลแบ่งปันวิธีทำอาหาร แจกน้ำ แจกหนังสือ แจกอุปกรณ์ในการปฏิบัติยา๙เม็ด ให้แก่ผู้ปวยที่สนใจ
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางสุถัค กิมใช่ย้งเครื่องอยู่ของจิต คือ อัปมัญญาทุกวันค่ะ ทำมาห้าปีแล้ว เมื่อเรามีเมตตา ศีล อื่นๆย่อมเกิดอัตโนมัติและการช่วยเหลือผู้อื่นแบบไม่หวังผล ทำเป็นปกติวิสัย มาตั้งแต่ อายุ25 ปีค่ะ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์วันนี้ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปกติปีก่อนๆ จะเที่ยวเสาะแสวงหารายการหัก รายการลดหย่อนต่างๆ เพื่อที่จะให้ได้คืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินแต่ปีนี้ ความรู้สึกอยากได้มันน้อยลง ไม่แสวงหาอะไรทั้งสิ้น เอาแค่ที่มีอยู่ ณ เวลานี้ พอลองกรอกข้อมูลยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ ผลออกมา มีภาษีที่ชำระไว้เกิน 2004.67 บาท ตัดสินใจยื่นภาษีแบบไม่ขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยชาติบ้างจากที่ผ่านมา ใช้สิทธิคนละครึ่งที่รัฐบาลออกให้มาหลายรอบแล้ว คราวนี้ขอเป็นผู้ให้บ้าง
นางสาวสมทรง นาคแสงทองวันนี้แบ่งปันการเพาะถั่วงอกมีภาพและอธิบายตามขั้นตอนสุขกายใจเป็ที่สุดที่แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์
นายสุมิตชัย ศรีจันดีแบ่งปันสมุนไพรในตัวหมักเปลือกมังคุดให้แม่บ้านได้รักษาแผลที่เท้าใช้รักษาแผลได้ดีมากประโยชน์ที่ได้รับแม่บ้านมีความมั่นใจให้โอกาสให้เราดูแลด้วยความรู้ที่เราเรียนมาทำให้มีความสบายใจมากขึ้น
นางสาวอัญชลี พุมแย้มเก็บเสื้อที่ไม่ใส่ให้ผู้อื่น
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยงานพี่น้องในสวน 9 ประโยชน์ที่ได้รับทำให้ใจเป็นสุข
นางสาวสมทรง นาคแสงทองส่วนใหญ่จะให้ธรรมะที่อาจารย์บรรยายไปช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนกายใจแต่ละท่านนอนดีรับค่ะ เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านค่ะ
นายมงคลชัย วิชาธรรมแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ทำทุกข์อย่างที่เราพึ่งตนได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยา ความรู้
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยได้แบ่งปันความรู้เรื่องน้ำสมุนไพรและแบ่งปันน้ำเขียวและแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์มาบอกกับคนรอบข้างก็มีความภูมิใจที่มีคนรอบข้างเขาเห็นเราผอมแข็งแรง ซึ่งมีเพื่อนบ้านสนใจก็ได้แนะนำไปตามภูมิที่เราได้เรียนรู้มาค่ะ
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์แบ่งปันเสื้อให้กับพี่น้องด้วยใจที่บริสุทธื์
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์แนะนำเวลามีผู้ป่วยเข้าข่าย
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ช่วยเหลือส่งผงถ่านข้าวน้ำสกัดให้ผู้ป่วยโควิช
นายสุนทร คำเหลืองเก็บเกี่ยว พืชปืนนกไส้ ให้พี่น้องต่างจังหวัด โดยพี่น้องออกค่าส่งให้
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ส่งของให้ผู้ป่วยเป็นโควิช
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีช่วยทำงานในสวน 9
นางสาว2รัตนา กิจเกื้อกูลให้ความรู้เด็ก สอนวิธีการเรียนรู้ให้เขาพึ่งพาตนเองได้
นางสาววิภา ถิ่นถานได้แนะนำ ญาติพี่น้อง เข้าร่วมฟังแพทย์แผนไทย อาจารย์ หมอเขียว
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาแบ่งปันความรุ้ในการใช้น้ำสมุนไพรในตัวให้น้องสาวและคนรุ้จักได้แนะนำบอกต่อค่ะ
นางพิกุล วันจันทร์ร่วมบริจาค..ผู้ด้อยโอกาส
นางสาวรสริน สังข์เกื้อทำอาหารเจให้หลานทานเวลาไปเที่ยวบ้านญาติพี่น้อง ก็จะทำเป็นเมนูเจตลอดค่ะ พูดธรรมะให้ญาติพี่น้องฟัง พูดให้พี่น้องทำตามลดละเลิกอบายมุข ลดค่าใช้จ่าย สิ่งที่ ไม่จำเป็น เพื่อจะได้อยู่รอดปลอดภัย ตั้งตนในความลำบาก คบเคารพหมู่มิตรดี ชีวิตจึงจะพ้นทุกข์ค่ะ
นางเกษร อินต๊ะปัญญาทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น น้ำนมธัญพืช อาหารพืช จืดสบาย ให้คนในครอบครัวทาน ได้ประโยชน์ ที่จะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บป่วย ค่อยปรับลด ละ เลิก การทานเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตามกุศลของแต่ละคน เมื่อได้ลงมือทำได้ฝึก การวางใจ คาดหวัง อยากได้ดี จากคนในครอบครัว จะปฏิบัติตามหรือไม่ จะทานอาหารที่เราทำให้ทาน กันไหมน้อออ!!! วางใจ ทานเมื่อไห่ เมื่อนั้นก้อแข็งแรงเบิกบาน แจ่มใส ดีกว่า ทำดีทุกวัน สุขใจ ทุกวัน สาธุค่ะ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวธัญญภัทร์ ศรีมาแจกผัก ทำเท่าที่เราทำได้
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายเป็นกิจวัตรของครอบครัวที่จะแบ่งปันเสมอๆค่ะ
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ คือได้นำน้ำปัสสาวะหมักด้วยเปลือกมังคุดไว้นานประมาณ 5 ปี ได้นำมาให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีปัญหากับผิวหนัง , ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากใช้ ผิวหนังเริ่มดูสดใสขึ้น คะ
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาแบ่งต้นกล้าเพื่อนบ้านและเพื่อนๆที่เรารู้จัก
นางอรทัย สุธธิเสนทำให้มีความเมตตาแล้วผู้อื่นรักใคร่
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนนวดฟรีบ้างหรือบางท่านต้องการให้ค่าตอบแทนก็ใส่ซองแล้วเรานำเงินนั้นมาแบ่งปันใจ้จ่ายให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน..ซึ่งมีจำนวนไม่มากเท่าไร แบ่งปันแรงงานช่วยเหลือทำความสะอาดสถานที่ เราแบ่งปันน้ำสมุนไพรให้เขา เขาก็แบ่งปันผักให้เรา ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ มอบหนังสือบททบทวนธรรมให้
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้แบ่งปันผักที่ปลูกได้และได้แนะนำการดูแลตัวเองด้วยยา9เม็ด​ได้แจกน้ำมันเขียวและหนังสือทบทวนธรรมหนังสือสุขภาพพึ่งตน​ทำให้ลดความตระหนี่ลงได้ระดับหนึ่งฝึกการให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแม้นแต่รอยยิ้มและคำขอบคุณ​ สาธุค่ะ
นายคมเวช หงส์เชิดชัยแบ่งปันกิ่งพันธุ์ไชยา แบ่งปันอาหารคนในซองบ้าน
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลไม่ได้ออกไปบำเพ็ญกับหมู่กลุ่มมีเพียงแชร์ธรรมะอาจารย์ทุกวันเพราะต้องดูแลสุขภาพพ่อบ้าน
นางรมิตา ซีบังเกิดได้ส่งผ้าถุงและอาหารให้แก่ญาติผู้ใหญ่ที่จ.น่าน ผักในแปลงไร้สารพิษมีบวบ ถั่วพู กล้าผักกาดแบ่งปันเพื่อนบ้าน
นางนปภา รัตนวงศาได้ทะยอยแบ่งปันเสื้อผ้าที่เหลือใช้
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์เพื่อนของพี่ เป็นลม ลุกขึ้นไม่ไหว โทรมาให้ซื้อยาไปให้ 2 แผง ยินดีทำให้ด้วยความเต็มใจ
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิต22 มกราคม 2565 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีโอกาสถวายสังฆทานของใช้จำเป็นแต่พระสงค์ และแม่ชี และได้แบ่งปันอาหาร ผลไม้ สิ่งของ ให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ ๆ วัด แนะนำให้ทานน้ำสมุนไพรปรับสมดุล (เกือบทุกบ้านมีต้นย่านาง เตย แต่จะใช้ย่านางเวลาต้มหน่อไม้และแกงอ่อม ไม่เคยทานสด)ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ความอิ่มเอิบ เบิกบาน ได้เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องน้ำสมุนไพรปรับสมดุล ได้สละออก ไม่สะสม
นางสาววาสนา ทูลแก้วไปบำเพ็ญที่สวน 9 มา เมื่อ 12-24 ม.ค. ประโยชน์ - ได้ปฏิบัติธรรม ลด ล้างกิเลส ไปตามลำดับที่สามารถทำได้- ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เช่น ถางหญ้า ขุดหลุม ทำแปลงปลูกผัก ผสมดิน ทำปุ๋ย ทำโรงครัว ได้ปฏิบัติกับหมู่มิตรดีใจเบิกบาน มีความสุข - ฝึกความอดทนในเรื่องต่างๆ เช่น เวลาเจอผัสสะต้องทำใจยังไง
นางนบชุลี เสาวนา 1. ดูแลพ่อบ้าน ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ เก๊าท์ (ปัจจุบันไม่ต้องกินยาแก้โรคเก๊าท์แล้ว) ดูแลด้วยใจที่เบิกบาน ไม่เร่งผล ไม่กังวล โรคจะหายเร็วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายเมื่อไหร่ชั่งหัวมัน 2. ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การปรับสมดุลร่างกายกับผู้ที่ขอคำแนะนำ (เขาจะนำไปใช้ก็ได้ ไม่ใช้ก็ได้) 3. เก็บของที่ไม่จำเป็น ของเก่า เช่น ขวด กระดาษ ให้แม่บ้านหรือคนเก็บของเก่านำไปขาย 4. เก็บผัก ผลไม้ ไปแบ่งปันญาติและเพื่อนร่วมงาน เป็นประจำ
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์แบ่งปันธรรมะกับเพื่อน เพื่อลดความเศร้าโศกเสียใจ มำให้ได้สติ กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์แบ่งปันด้วยการผลิตขี้ผึ้งสาบเสือแจกประโชน์ เมื่อผู้ที่ได้รับแจ้งประโยชน์ในการนำไปใช้ว่าได้ผลดีต่ออาการไม่สบายนั่นคือประโยชน์
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชแบ่งปันผักให้คุณแม่ และ เพื่อนบ้านค่ะ
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์แบ่งปันความรู้ เล่าเรื่องการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ให้พ่อแม่ เพื่อนฟังเท่าที่พูดได้ค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์มีต้นกระเพราขึ้นในถุงที่เพาะผักอยู่ 1 ต้น ว่าจะนำไปปลูกลงดินตั้งนานแล้ว ก็ไม่ได้ปลูกสักที นึกขึ้นมาได้ว่า แม่บ้านที่ทำงานเคยขอไว้ เลยยกถุงไปให้
นายธนวินท์ อินทนิล
นางสาว ทรงรัตน์ พรหมช่วยแบ่งปัความรู้ที่ได้เรียนมากับเพื่อนๆที่สนใจ และคนในครอบครัว
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์แชร์สตอรี่ภาพผักสวนครัว มีมะเขือเทศมะเขือยาว ใน Facebook และแชร์ถ่ายทอดสดการอบรมการปลูกข้าวไร่ของชาวอโศกใน Facebook ของตนเอง
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์แบ่งปันหนังสือบททบทวนธรรม
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ได้แบ่งผลไม้ ยาฟ้าทะลายโจรและให้คำแนะนำแก่เพื่อนที่มีอาการป่วยคล้ายโควิด โดยแนะนำตามภูมิที่เขาพอจะรับได้
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มมีของที่เกินเราก็แบ่งให้คนอื่น
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางธมกร พลสุวรรณซื้อมุ้งแจกจ่ายให้กับผู้ตกทุกข์ อ.กัลยามิตรจังหาเส
นางพิกุล วันจันทร์แบ่งปันผัก ผลไม้ให้ญาติ และเพื่อน ๆ
นางเกษร อินต๊ะปัญญาแบ่งปัน พืขผักผลไม้ ให้เพื่อนบ้าน ญาติมิตรแบ่งปันน้ำสกัดหญ้าสาบเสือ ให้เพื่อนใช้รักษาแมวที่ป่วย แบ่งปันน้ำมันเขียว ไม้กัวชาพร้อมแนะนำวิธีใช้ เพื่อลดการปวดเอว ให้ เพื่อน ญาติมิตร
นางสาวสมทรง นาคแสงทองแบ่งปันด้านกุศลด้วยส่งธรรมะที่อาจารย์บรรยายให้เพื่อนให้ญาติที่ต้องการความช่วยเหลือ แงะมีเสียงตอยรับไปในทางที่ดีมีประโยชน์กว่าสิ่งใดๆ
นางสาวสมทรง นาคสงทองแบ่งปันข้าวหุงสุกทุกวันจันทร์ด้วยเปฌนผู้จัดเตรียมใบตองแะอุปกรณ์เครื่องใช้ได้ร่วมห่อข้าวแบ่งปันที่สวนป่านาบุญ๙นี้คือการร่วมใจในการแบ่งปันที่ท่านอาจารย์หมอเขียวท่าชี้ทางให้ศิษย์ทุกท่านได้ปะโยชน์ที่ได้บำเพ็ญด้วยใจที่เบิกบานโดยทั่วหน้ากันสาธุ
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาบริจาคสิ่งของผู้อื่นทุกเดือน ทำบุญบริจาคแก่ผู้ยากไร้ และทำบุญบริจาคให้กับวัด
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ช่วยบำเพ็ญดูผู้เข้าค่ายที่ส 9
นางสาวอุษา บุตรพรมแจกหนังสือบททบทวนธรรม ให้ ญาติ และเพื่อนๆ ค่ะ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีขร่วมทำงานในสวน 9 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ช่