ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

Events

Yearly Monthly Weekly Daily List
เมษายน 2024

ค่าย ณ สวนป่านาบุญ 1 (5 วัน) จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร สนใจเข้าการอบรม โปรดติดต่อทางโทรศัพท์ : เพ็ญแสงฟ้า 064-832-5381, น้อมน้ำใจ 061-585-9017, สติธรรม […]
16 - 20 เม.ย.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ติดต่อ เพ็ญแสงฟ้า 064-832-5381, น้อมน้ำใจ 061-585-9017, สติธรรม 095-774-5467, กุ๊กไก่ 096-252-4105

ค่าย ณ สวนป่านาบุญ 3 (5 วัน) จ.ปทุมธานี

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)และสาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ สวนป่านาบุญ 3 อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์/ไลน์ : 081-800-4511
21 - 25 เม.ย.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
เลขที่ 30/28 หมู่บ้านคันทรีการ์เด้นหมู่ 10 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120 ติดต่อโทร 081-800-4511

ค่าย ณ บวรศาลีอโศก (5 วัน) จ.นครสวรรค์

บรรยายโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรมณ บวรศาลีอโศก ต.โคกเดื่ออ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อทางโทรศัพท์ : 086-442-2622, 081-046-3252, 083-216-7472
26 - 30 เม.ย.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 8 บวรศาลีอโศก จ.นครสวรรค์
บวรศาลีอโศก ต. โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทร: อาติ๋ว 092-464-3999/ ศรายุทธ 089-436-0747/ แสงเดือน 097-097-2096/ ทองปาน 086-206-3680

ค่าย ณ สวนป่านาบุญ 9 (5 วัน) จ.สุพรรณบุรี

บรรยายและสาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจมอ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี สนใจสมัครเข้าอบรม โปรดติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/ไลน์ : 064-938-3005, 064-938-3006
27 เม.ย. - 01 พ.ค.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทร/ไลน์ 064-938-3005, 064-938-3006
พฤษภาคม 2024

ค่าย ณ ราชธานีอโศก (5 วัน) จ.อุบลราชธานี

บรรยายโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน และคณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ : แก้วเกื้อกูล 083-594-1941 น้อมน้ำใจ 061-585-9017 เพ็ญแ […]
02 - 06 พ.ค.
ตลอดวัน
ณ ธรรมราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
ราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อ แก้วเกืัอกูล 083-594-1941 น้อมน้ำใจ 061-585-9017 เพ็ญแสงฟ้า 064-832-5381 สติธรรม 095-774-5467 ดินแสงธรรม 086-458-1830

ค่าย ณ บวรสันติอโศก (ไป-กลับ 5 วัน) จ.กรุงเทพ

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ อาคารอเนกประสงค์ บวรสันติอโศกซอยนวมินทร์ 46 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจังหวัดกรุงเทพมหานคร สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ […]
08 - 12 พ.ค.
ตลอดวัน
ณ บวรสันติอโศก นวมินทร์ 46 จ.กรุงเทพ
ณ ศาลาอเนกประสงค์ บวรสันติอโศก 67/23 ซอย นวมินทร์ 46, บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร 10240 โทร: 064-938-3005, 064-938-3006

ค่าย ณ สวนป่านาบุญ 2 (5 วัน) จ.นครศรีธรรมราช

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อทางโทรศัพท์ : 081-690-2311, 095-036-4640, 086-741-4985
14 - 18 พ.ค.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทร: 0816902311/ 0994644059/ 0810845469

ค่าย ณ สวนป่านาบุญ 9 (5 วัน) จ.สุพรรณบุรี

บรรยายและสาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจมอ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี สนใจสมัครเข้าอบรม โปรดติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/ไลน์ : 064-938-3005, 064-938-3006
19 - 23 พ.ค.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทร/ไลน์ 064-938-3005, 064-938-3006
มิถุนายน 2024

ค่าย ณ ราชธานีอโศก (5 วัน) จ.อุบลราชธานี

บรรยายโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน และคณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ : แก้วเกื้อกูล 083-594-1941 น้อมน้ำใจ 061-585-9017 เพ็ญแ […]
13 - 17 มิ.ย.
ตลอดวัน
ณ ธรรมราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
ราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อ แก้วเกืัอกูล 083-594-1941 น้อมน้ำใจ 061-585-9017 เพ็ญแสงฟ้า 064-832-5381 สติธรรม 095-774-5467 ดินแสงธรรม 086-458-1830

ค่าย ณ บวรสันติอโศก (ไป-กลับ 5 วัน) จ.กรุงเทพ

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ อาคารอเนกประสงค์ บวรสันติอโศกซอยนวมินทร์ 46 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจังหวัดกรุงเทพมหานคร สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ […]
26 - 30 มิ.ย.
ตลอดวัน
ณ บวรสันติอโศก นวมินทร์ 46 จ.กรุงเทพ
ณ ศาลาอเนกประสงค์ บวรสันติอโศก 67/23 ซอย นวมินทร์ 46, บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร 10240 โทร: 064-938-3005, 064-938-3006
กรกฎาคม 2024

ค่าย ณ สวนป่านาบุญ 9 (5 วัน) จ.สุพรรณบุรี

บรรยายและสาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจมอ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี สนใจสมัครเข้าอบรม โปรดติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/ไลน์ : 064-938-3005, 064-938-3006
03 - 07 ก.ค.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทร/ไลน์ 064-938-3005, 064-938-3006

ค่าย ณ ราชธานีอโศก (5 วัน) จ.อุบลราชธานี

บรรยายโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน และคณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ : แก้วเกื้อกูล 083-594-1941 น้อมน้ำใจ 061-585-9017 เพ็ญแ […]
12 - 16 ก.ค.
ตลอดวัน
ณ ธรรมราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
ราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อ แก้วเกืัอกูล 083-594-1941 น้อมน้ำใจ 061-585-9017 เพ็ญแสงฟ้า 064-832-5381 สติธรรม 095-774-5467 ดินแสงธรรม 086-458-1830
No event found!
Load More