ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

Events

Yearly Monthly Weekly Daily List
กรกฎาคม 2024

ค่าย ณ สวนป่านาบุญ 3 (5 วัน) จ.ปทุมธานี

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)และสาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ สวนป่านาบุญ 3 อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์/ไลน์ : 081-800-4511
19 - 23 ก.ค.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
เลขที่ 30/28 หมู่บ้านคันทรีการ์เด้นหมู่ 10 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120 ติดต่อโทร 081-800-4511

ค่าย ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน (3 วัน) จ.ขอนแก่น

บรรยายและสาธิต โดยคณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน (หมอเขียว) บ้านโนนท่อนต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ : แก่นใจพร้อม 089-714-9912, 0 […]
20 - 22 ก.ค.
ตลอดวัน
ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน บ้านโนนท่อน จ.ขอนแก่น
บ้านโนนท่อน ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น สนใจสมัครค่าย ติดต่อ: แก่นใจพร้อม 089-714-9912, 092-857-9696, แพรกลึบบัว 084-510-1060, เพ็ญแสงฟ้า 064-832-5381

ค่าย ณ บวรสันติอโศก (ไป-กลับ 5 วัน) จ.กรุงเทพ

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ อาคารอเนกประสงค์ บวรสันติอโศกซอยนวมินทร์ 46 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจังหวัดกรุงเทพมหานคร สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ […]
24 - 28 ก.ค.
ตลอดวัน
ณ บวรสันติอโศก นวมินทร์ 46 จ.กรุงเทพ
ณ ศาลาอเนกประสงค์ บวรสันติอโศก 67/23 ซอย นวมินทร์ 46, บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร 10240 โทร: 064-938-3005, 064-938-3006

ค่าย ณ สวนป่านาบุญ 2 (5 วัน) จ.นครศรีธรรมราช

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อทางโทรศัพท์ : 081-690-2311, 095-036-4640, 080-228-8298, 086-741-4985
24 - 28 ก.ค.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทร: 0816902311/ 0994644059/ 0810845469
สิงหาคม 2024

ค่าย ณ สวนป่านาบุญ 9 (5 วัน) จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจมอ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี สนใจสมัครเข้าอบรม โปรดติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/ไลน์ : 064-938-3005, 064-938-3006
07 - 11 ส.ค.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทร/ไลน์ 064-938-3005, 064-938-3006

ค่าย ณ สวนป่านาบุญ 3 (4 วัน) จ.ปทุมธานี

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)และสาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ สวนป่านาบุญ 3 อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์/ไลน์ : 081-800-4511
13 - 16 ส.ค.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
เลขที่ 30/28 หมู่บ้านคันทรีการ์เด้นหมู่ 10 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120 ติดต่อโทร 081-800-4511

ค่าย ณ สวนป่านาบุญ 2 (5 วัน) จ.นครศรีธรรมราช

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อทางโทรศัพท์ : 081-690-2311, 095-036-4640, 086-741-4985
17 - 21 ส.ค.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทร: 0816902311/ 0994644059/ 0810845469

ค่าย ณ บวรสันติอโศก (ไป-กลับ 5 วัน) จ.กรุงเทพ

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ อาคารอเนกประสงค์ บวรสันติอโศกซอยนวมินทร์ 46 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจังหวัดกรุงเทพมหานคร สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ […]
21 - 25 ส.ค.
ตลอดวัน
ณ บวรสันติอโศก นวมินทร์ 46 จ.กรุงเทพ
ณ ศาลาอเนกประสงค์ บวรสันติอโศก 67/23 ซอย นวมินทร์ 46, บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร 10240 โทร: 064-938-3005, 064-938-3006

ค่าย ณ สวนป่านาบุญ 6 (1 วัน) America

บรรยายโดยและสาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม CA8006 Laurel Grove Ave.North Hollywood, CA 91605 สนใจเข้าร่วมงาน โทร/ไลน์ติดต่อสอบถาม : 818-284-2352, 818-284-1167 รายละเอียดการเตรี […]
25 ส.ค.
8:00 น. - 17:00 น.
สวนป่านาบุญ 6 บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม CA
บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 8006 Laurelgrove ave. N. Hollywood, CA 91605 โทร: (818)284-1167, (818)284-2352

ค่าย ณ ราชธานีอโศก (5 วัน) จ.อุบลราชธานี

บรรยายโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน และคณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ : แก้วเกื้อกูล 083-594-1941 น้อมน้ำใจ 061-585-9017 เพ็ญแ […]
27 - 31 ส.ค.
ตลอดวัน
ณ ธรรมราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
ราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อ แก้วเกืัอกูล 083-594-1941 น้อมน้ำใจ 061-585-9017 เพ็ญแสงฟ้า 064-832-5381 สติธรรม 095-774-5467 ดินแสงธรรม 086-458-1830
กันยายน 2024

ค่าย ณ สวนป่านาบุญ 9 (5 วัน) จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจมอ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี สนใจสมัครเข้าอบรม โปรดติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/ไลน์ : 064-938-3005, 064-938-3006
04 - 08 ก.ย.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทร/ไลน์ 064-938-3005, 064-938-3006

ค่าย ณ ลานนาอโศก (5 วัน) จ.เชียงใหม่

บรรยายและสาธิตโดย คณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ ลานนาอโศก ต.หนองจ๊อบอ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ : โทร : 065-291-9014, 081-885-8572, 081-045-9829, 086-458-1830
09 - 13 ก.ย.
ตลอดวัน
ณ ลานนาอโศก จ.เชียงใหม่
ต.หนองจ๊อบ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สนใจสมัครค่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 065-291-9014, 081-885-8572, 081-045-9829, 086-458-1830
No event found!
Load More