ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

Events

Yearly Monthly Weekly Daily List
พฤษภาคม 2023

อบรมค่ายสุขภาพเชิงปฏิบัติการ สวนป่านาบุญ 9 (5 วัน)

บรรยาย/สาธิต : โดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี รายละเอียด ∘ เน้นฝึกปฏิบัติยาเม็ดหลัก/เม็ดเสริม/การทำอาหารสุขภาพ & ...
26 - 30 พ.ค.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทร/ไลน์ 064-938-3005, 064-938-3006

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมราชธานีอโศก (5 วัน)

บรรยายโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน และคณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี คุณสมบัติผู้เข้าค่าย 1. ติดตามสื่อหมอเขียวทีวี 2. มีผลตรวจ ATK ...
31 พ.ค. - 04 มิ.ย.
ตลอดวัน
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมราชธานีอโศก
ราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อ แก้วเกืัอกูล 083-594-1941 น้อมน้ำใจ 061-585-9017 เพ็ญแสงฟ้า 064-832-5381 สติธรรม 095-774-5467 ดินแสงธรรม 086-458-1830
มิถุนายน 2023

อบรมสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม (1 วัน)

บรรยาย/สาธิต : โดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ โครงการสำเพ็ง 2 เซ็นเตอร์101/79-80 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพรานเขตบางบอน จ.กรุงเทพ การเตรียมตัวมาอบรม ∘ เวลา ...
03 มิ.ย.
8:00 น. - 16:00 น.
ณ โครงการสำเพ็ง 2 เซ็นเตอร์ เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพ
101/79-80 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพ ติดต่อสมัครได้ที่ คุณเม 081-621-7190 คุณแก้ว 081-208-2211 คุณกุ้ง 087-017-2359

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ สวนป่านาบุญ 9 (3 วัน)

บรรยาย/สาธิต : โดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี รายละเอียด ∘ เน้นฝึกปฏิบัติยาเม็ดหลัก/เม็ดเสริม/การทำอาหารสุขภาพ & ...
16 - 18 มิ.ย.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทร/ไลน์ 064-938-3005, 064-938-3006

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (5 วัน)

บรรยายโดย ดร. ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) และคณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ ลานนาอโศก ต.หนองจ๊อบ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ...
17 - 21 มิ.ย.
ตลอดวัน
ณ ลานนาอโศก จ.เชียงใหม่
ต.หนองจ๊อบ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สนใจสมัครค่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-405-7841, 062-254-5689, 081-885-8572

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ 2 (5 วัน)

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมาย ∘ รับเฉพาะผู้พักค้าง ไม่รับไป-กลับ ∘ ตรวจATK ...
23 - 27 มิ.ย.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทร: 0816902311/ 0994644059/ 0810845469

อบรมค่ายสุขภาพเชิงปฏิบัติการ สวนป่านาบุญ 9 (5 วัน)

บรรยาย/สาธิต : โดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณ สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี รายละเอียด ∘ เน้นฝึกปฏิบัติยาเม็ดหลัก/เม็ดเสริม/การทำอาหารสุขภาพ & ...
28 มิ.ย. - 02 ก.ค.
ตลอดวัน
สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทร/ไลน์ 064-938-3005, 064-938-3006
No event found!