ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

ค่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (5 วัน) 

ค่ายวันที่ 1

รายการ

4:00 -4:45

เสียงปลุก

– ธรรมคีตะ

– เพลง หัวใจคุณธรรม

– เพลง ถึงเธอเพื่อนขวัญ

– เพลง แด่เธอและผองชน

5:00-6:40

สวดมนต์

– ทบทวนธรรม

– มาร์ชชิ่งแพทย์วิธีธรรม

7: 00-8:45 กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหาร
8:45-9:00 ข้าวต้มสุขภาพ
9:00-10:40 ชมวิดีทัศน์ “คนค้นคน”
10:40-11:00 ประวัติ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร  กล้าจน
11:00-12:30 ปฐมนิเทศและแนะนำหลักการแพทย์วิถีธรรม
12:30-13:00

อาหารมื้อหลัก

– ส้มตำมะละกอสุขภาพ

– ต้มยำน้ำข้น สุขภาพ

– ผัดสหายฤทธิ์เย็น ข้าวผัดสับปะรดธัญพืช

13:00-14:00 เทคนิคข้อที่ 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล
14:00-15:00 เทคนิคข้อที่ 1 การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น
15:00-16:00 เทคนิคข้อที่ 2 การกัวซา
16:00-18:00

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร  กล้าจน

– แนะนำองค์ความรู้หลักการแพทย์วิถีธรรม

– กลไกรการหายของโรคทุกโรค ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

18:00-19:00

อาหารมื้อเย็น

– น้ำนมข้าว

– ข้าวต้มธัญพืช

  ทบทวนวิดีโอที่ยังดูไม่ครบ
  เพลง มาร์ชพลังชีวิต

  

ค่ายวันที่ 2

รายการ

4.00 – 5.00  น.

เสียงปลุก

– ธรรมคีตะ

– เพลง หัวใจคุณธรรม

– เพลง ถึงเธอเพื่อนขวัญ

– เพลง แด่เธอและผองชน

5:00 – 6:40

สวดมนต์

– ทบทวนธรรม

– มาร์ชชิ่งแพทย์วิธีธรรม

6:40 – 8: 20 โยคะกายบริหาร

8: 30- 9:00

 

อาหารมื้อเช้า

–  ข้าวต้มธัญพืช

– การรับประทานข้าวต้มปรับสมดุล

9:00 – 9:10 Why Detox ทำไมต้องล้างพิษ

9:10 -10.10

 

 – เทคนิคที่ 3 การสวนล้างลำไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์)

– เทคนิคที่ 4 การแช่มือแช่เท้า ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน

– เทคนิคที่ 5 การพอก ทา ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน

10:10-11:20

อาหารกลางวัน มื้อหลัก

– บทพิจารณาอาหาร

– ส้มตำสูตร 1 พลังพุทธ สูตร 2 น้องพุทธ

– แกงเลียงปรับสมดุล

– ผัดแตงฤทธิ์เย็น

11: 30- 12.50 แลกเปลี่ยนประสบการณ์จิตอาสา

13.00 – 15.30

 

อ. บรรยาย

– ตัวชี้วัดการมีสุขภาพดีสมดุลร้อนเย็น

– ยารักษาโรคทุกโรค

– โรคมาได้อย่างไรหายได้อย่างไร

– เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว

15: 30 -14.30 มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ
14.30 – 16: 30 ภูมิปัญญาน้ำปัสสาวะ กับเทคนิคการใช้ปัสสาวะ
17.00-18.00 น. อาหารมื้อเย็น

18.00-21.00

 

ทบทวนวิดีโอ ที่ยังดูไม่ครบ

 

  เพลงแรงใจเพื่อมวลชน

 

 

ค่ายวันที่ 3

รายการ

4.00 – 5.00

 

 เสียงปลุก

– ธรรมคีตะ

– เพลง หัวใจคุณธรรม

– เพลง ถึงเธอเพื่อนขวัญ

– เพลง แด่เธอและผองชน

5:00 – 6:40

 

 สวดมนต์

– ทบทวนธรรม

– มาร์ชชิ่งแพทย์วิธีธรรม

7:00 – 7:30

 

เดินเร็ว   

– เพลง วิ่งสู้

– เพลงรำวงสวนป่า

– เพลงรำวงสวนป่า

8:00 – 8:30

 

อาหารมื้อเช้า

– ข้าวต้มปรับสมดุล

9:00 – 9:20 เทคนิคการเดินเร็ว

9.20 – 10:50

 

กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหาร 1 ชม.

– การฝึกลมหายปรับสมดุลร้อนเย็น

– super power

11.00-12.00

 

 อาหารกลางวัน มื้อหลัก

– บทพิจารณาอาหาร

– ผัดเปรี้ยวหวาน

– ผัดเห็ดรวม

– น้ำพริกเห็ดฟาง

13.00 -14.00 ชีวิตที่เปลี่ยนไปของจิตอาสา
14:00 – 15:00 ชีวิตที่เปลี่ยนไปของจิตอาสา คุณเสาวนีย์ สอนอาจ และกรณีศึกษาผู้ป่วย

15:00-17.00

 

บรรยายโดย อ.หมอเขียว

– ทิศทางแห่งความสุขที่แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

– พระพุทธเจ้าฉันเนื้อจริงหรือ

– คลื่นพลังเหนี่ยวนำดีและชั่ว

– อย่าไปใจร้อนกับการสลายกิเลส

– ผู้เพ่งพินิจให้พ้นจากอาการกิเลสมาร

17:00-17: 30 อาหารมื้อเย็น

18: 00 – 19: 00

 

พบจิตอาสา แบบไลน์สด
  ทบทวนวิดีโอที่ยังดูไม่ครบ

 

ค่ายวันที่ 4

รายการ

4.00 – 5.00

 

เสียงปลุก

– ธรรมคีตะ

– เพลง หัวใจคุณธรรม

– เพลง ถึงเธอเพื่อนขวัญ

– เพลง แด่เธอและผองชน

5:00 – 6:40

 

 สวดมนต์

– ทบทวนธรรม

– มาร์ชชิ่งแพทย์วิธีธรรม

– เดินเร็ว

– รำวงสวนป่านาบุญ

7: 00 – 7:30

 

– ปรับสมดุลลมหายใจแบบร้อนแบบเย็น

– ซุปเปอร์เพาเวอร์

7: 30 – 8:00

 

 อาหารมื้อเช้า

– เมนูข้าวต้ม

9:00  – 10:00 เทคนิคข้อที่ 6 กดจุดลมปราณ โยคะ
10:00 -12:00 การใช้บททบทวนธรรมโดยจิตอาสา

12:00 -13:00

 

อาหารกลางวัน มื้อหลัก

– บทพิจารณาอาหาร

– แกงอ่อม

– น้ำพริกหัวปลี

– แกงจืดผัก

14:00 -17:00

 

 บรรยายโดย อ.หมอเขียว

– อิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส่

– ต้องมีศรัทธาที่บริบูรณ์จึงจะทะลุทะลวงมารได้

– ทุกคนทำอกุศลธรรม ย่อมเกิดร้อนเย็นไม่สมดุล

– พิษจากการรักษามะเร็งที่เป็นผลร้ายต่อชีวิต

– อย่าทายใจใคร ใส่ร้าย โกหก ชิงชัง

17:00-18:00

 

อาหารมื้อเย็น

– น้ำผักผลไม้ปั่น ปรับสมดุล

– น้ำมะละกอปั่น

18:00-19:00

 

พบพี่เลี้ยงจิตอาสา ทางออนไลน์
  ทบทวนดูวิดีโอที่ยังดูไม่ครบ

  

ค่ายวันที่ 5

รายการ

4.00 – 5.00

 

เสียงปลุก

– ธรรมคีตะ

– เพลง หัวใจคุณธรรม

– เพลง ถึงเธอเพื่อนขวัญ

– เพลง แด่เธอและผองชน

5:00 – 6:40

 

 สวดมนต์

 ทบทวนธรรม

8.00-9.00

 

อาหารมื้อเช้า

– น้ำพริกเปลือกกล้วย น้ำพริกหัวปลี ผัดฟักแม้ว

9.00-10.00  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้เข้าค่าย

10:00-11: 30

 

 ตลาดวิถีธรรม

– กสิกรรมไร้สารพิษ

11.00-12.00

 

อาหารกลางวัน มื้อหลัก

– นึ่งหัวปลี

– ถั่วเขียวต้มฤทธิ์เย็น

– หุงข้าวใส่ถั่ว

13.00-14.00

 

คนเป็นมะเร็งแล้วยังกินเนื้อสัตว์อยู่

–  เพลงมาร์ชชิ่ง

14:00 -17:00

 

 บรรยายโดย อ.หมอเขียว

– บททวนธรรม ก่อนปิดค่ายสุขภาพ

– ตอบปัญหาเพิ่มปัญญา

17.00-18.00

 

อาหารมื้อเย็น
  ตอบแบบสอบถาม แบบประเมินค่าย