ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

วีดีโอค่ายออนไลน์ย้อนหลัง

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก

ค่ายพระไตรปิฎก

เลือกรายการที่สนใจ

ธรรมะพาพ้นทุกข์
สาธิตเทคนิค 9 ข้อ
แสงธรรมนำชีวิต
พึ่งตนเรียบง่ายสไตล์ พวธ. ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
อาหาร พืช จืด สบาย ห่างไกลโรค
รวมรายการเสวนา
เสียงเพชรจากใจเพชร
สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย
เกษตกรไทย พึ่งตน ผาสุก เรียบง่าย สไตล์พวธ.
ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย ครั้งที่ 1 (23-27 ส.ค. 64)
ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย ครั้งที่ 2 (30 ส.ค.-3 ก.ย. 64)
ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย ครั้งที่ 3 (6-10 ก.ย. 64)
ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย ครั้งที่ 4 (13-17 ก.ย. 64)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 1 (18-27 ก.ย. 64)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 2 (2-11 ต.ค. 64)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 3 (16-25 ต.ค 64)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 4 (1-10 พ.ย. 64)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 5 (16-25 พ.ย. 64)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 6 (1-10 ธ.ค. 64)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 7 (16-25 ธ.ค. 64)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 8 (1-10 ม.ค. 65)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 9 (16-25 ม.ค. 65)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 10 (1-10 ก.พ. 65)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 11 (16-25 ก.พ. 65)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 12 (1-10 มี.ค. 65)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 13 (16-26 มี.ค. 65)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 14 (1-10 เม.ย. 65)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 15 (16-25 เม.ย. 65)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 16 (1-15 พ.ค. 65)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 17 (16-25 พ.ค. 65)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 18 (1-10 ก.ค. 65)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 19 (16-25 ก.ค. 65)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 20 (1-15 ส.ค. 65)
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 21 (16-25 ส.ค. 65)

ธรรมะพาพ้นทุกข์

สาธิตเทคนิค 9 ข้อ

แสงธรรมนำชีวิต

พึ่งตนเรียบง่ายสไตล์ พวธ. ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

อาหาร พืช จืด สบาย ห่างไกลโรค

เสวนากับแพทย์วิถีธรรม

เสียงเพชร จากใจเพชร

สายด่วนแพทย์วิถีธรรม

เกษตกรไทย พึ่งตน ผาสุก เรียบง่าย สไตล์ พวธ.

ค่ายสุขภาพวิถีธรรมวิถีไทย ครั้งที่ 1

ค่ายสุขภาพวิถีธรรมวิถีไทย ครั้งที่ 2

ค่ายสุขภาพวิถีธรรมวิถีไทย ครั้งที่ 3

ค่ายสุขภาพวิถีธรรมวิถีไทย ครั้งที่ 4

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 1

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 2

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 3

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 4

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 5

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 6

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 7

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 8

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 9

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 10

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 11

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 12

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 13

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 14

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 15

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 16

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 17

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 18

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 19

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 20

แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ 21