ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

กรณีศึกษา: มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก
Prostate cancer

ลักขณา แซ่โซ้ว ฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์
Lukhana Sarsow Fapluem Srichan

พ.บ., นศ. วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)

บทคัดย่อ

มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากเซลล์ในต่อมลูกหมากที่โตผิดปรกติขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นก้อนมะเร็งและแพร่กระจายอยู่ในต่อมลูกหมาก แบ่งเป็น 4 ระยะ ในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการแสดงแต่อย่างใด แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมาพบแพทย์ด้วยอาการปัสสาวะลาบาก ปัสสาวะไม่ออก หรือปัสสาวะมีเลือดปนได้ แต่หากปล่อยไว้ไม่รักษา เซลล์ที่ผิดปรกติดังกล่าวจะเจริญเติบโตและลุกลามไปยังเนื้อเยื่อรอบ ๆ ต่อมลูกหมาก ต่อมน้าเหลือง กระดูก ปอด และตับ ทาให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมา และทำให้เสียชีวิตได้ มักพบได้ในผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั่วโลกพบมะเร็งต่อมลูกหมากได้บ่อยเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในผู้ชายทั้งหมดรองจากมะเร็งปอด

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 61 ปี น้าหนัก 96 กิโลกรัม เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่ 4 มาเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เรียนรู้เทคนิคยา 9 เม็ดของแพทย์วิถีธรรม มุ่งมั่นปฏิบัติตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรมอย่างเคร่งครัด ตามสโลแกน “หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง” พบว่า ภายใน 1.5 เดิอนปัสสาวะคล่อง รู้สึกสุขสบาย เบากาย มีกาลัง ภายใน 3 เดือน ค่าสารสัมพันธ์มะเร็ง PSA จาก 156 ng/ml ลดลงมาเหลือ 2.3 ng/ml ซึ่งเป็นค่าปรกติ เปลี่ยนจากคนอารมณ์ร้อน เอาแต่ใจ ชี้นิ้วสั่งการ มาเป็นผู้ใหญ่ใจดี แจ่มใส ช่วยเหลืองานน้อยใหญ่ของหมู่ เสียสละ อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนรับใช้

วิธีใช้ Embed PDF

  • กรุณากดลูกศร ขึ้น-ลง ตรงหัวมุมด้านซ้ายในการเปลี่ยนหน้า
  • ถ้าหากตัวอักษรเล็ก-ใหญ่เกินไป กรุณากดเครื่องหมาย บวก-ลบ เพื่อปรับขยาย-ลดตัวอักษร
Case Study Prostate Caner And Buddism Medicine

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.