ผู้ป่วยชายไทยอายุ 61 ปี น้าหนัก 96 กิโลกรัม เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่ 4 มาเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เรียนรู้เทคนิคยา 9 เม็ดของแพทย์วิถีธรรม