ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

1. บันทึกการสัมภาษณ์กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธสำหรับผู้ที่มาเข้าอบรมค่ายสุขภาพ แพทย์วิถีพุทธ 5-7 วัน

ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และเครือข่ายแพทย์วิถีพุทธทั่วโลก

ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 7 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบประเภทข้อมูลที่ 9 แบบบันทึกสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ และ ประเภทข้อมูลที่ 12 แบบสอบถามประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ เทคนิค 9 ข้อ)

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่1.137
ชื่อเข็มทอง
อายุ40 ปี
อาชีพรับจ้าง
จังหวัดพิษณุโลก
โรคโรคตับแข็ง ม้ามโต
วันสัมภาษณ์9 มีนาคม 2558

ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรม 2 วัน เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2558ที่วัดดงหลง (เขตแดนระหว่างเพชรบูรณ์กับพิจิตร) เป็นเวลาเป็นครั้งที่ 1 ได้เขียนใบยินยอมเพื่อขึ้นเล่าประสบการณ์บนเวทีเรื่อง ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนแนววิถีธรรม

โรคประจำตัวตับแข็ง ม้ามโต มีอาการแน่นที่ท้องจึงได้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.2558 ทางรพ.พุทธชินราช ระบุว่าเป็นตับแข็งและให้ยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง และนัดดูอาการ ได้ตรวจพบว่าเป็นมานาน 2 เดือน ทานยาตามที่แพทย์สั่ง ยาที่รับประทานเป็นประจำ คือ ยาฆ่าเชื้อไม่เคยได้รับการผ่าตัดใด

เทคนิคการดูแลสุขภาพด้วยยาเก้าเม็ดคือการดื่มน้ำย่านาง ทำกัวซา ดีท็อกซ์แช่มือ แช่เท้า พอกทาอาการดีขึ้นจากท้องที่เคยอืดแน่นก็ไม่มีอาการ

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.