ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

โรคมะเร็ง

กลไกการเกิดและการหายของโรคมะเร็งตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 

บทคัดย่อ

โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญของทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย การแพทย์แผนปัจจุบันยอมรับว่าไม่ทราบสาเหตุกลไกการเกิดและการหายของโรคมะเร็งที่ชัดเจน การศึกษาบางส่วนพบว่าสาเหตุหลักเกี่ยวข้องกับอาหาร สารเคมี ยาบางชนิดและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ

การแพทย์วิถีธรรม อธิบาย กลไกการเกิดและการหายของโรคมะเร็งว่า เกิดจากเมื่อมีสิ่งที่เป็นพิษหรืออันตรายจากสารหรือพลังงานที่ร้อนเย็นไม่สมดุลมาสัมผัสกับเซลล์เนื้อเยื่อของร่างกาย จะทำให้เกิดการผลิตเซลล์เนื้อเยื่อ เพื่อช่วยกันขับพิษหรืออันตรายนั้นออก เกิดสภาพเกร็งแข็งค้างของกล้ามเนื้ออย่างอัตโนมัติ เมื่อขับพิษไม่สำเร็จนานไปกลายเป็นเซลล์เนื้องอกหรือมะเร็ง มีอาการของอวัยวะผิดรูปและเสียหน้าที่ ถ้าปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ ให้ได้สภาพ “สบาย เบากาย มีกำลัง และ เป็นอยู่ผาสุก” ก็จะเป็นทั้งสภาพที่ดับทุกข์ทางกายและทางใจหรือรักษาโรค การแพทย์วิถีธรรม จึงใช้วิธีปรับสมดุลร้อนเย็นกายใจ ด้วยเทคนิค 9 ข้อหรือยา 9 เม็ด เป็นการระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกจากร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว เลือดลมไหลเวียนสะดวก และใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปในร่างกาย พลังชีวิตจะสั่งให้ร่างกายหลั่งน้าย่อยออกมาย่อย แล้วดูดไปเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ให้แข็งแรง เมื่อไม่มีพิษที่จะต้องเกร็งตัวบีบออก เนื้องอกหรือมะเร็งที่ชีวิตผลิตเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อช่วยกันบีบเอาพิษออกก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ พลังชีวิตจะสั่งให้เม็ดเลือดขาวซึ่งแข็งแรงเพราะได้รับสารและพลังงานที่สมดุลร้อนเย็น ไปโอบและหลั่งเอนไซม์มาย่อยสลายเนื้องอกและมะเร็ง ด้วยกระบวนการฟาโกไซโตซีส เนื้องอกหรือมะเร็งก็จะเล็กลง ๆ หรือหายไป

วิธีใช้ Embed PDF

  • กรุณากดลูกศร ซ้าย-ขวา ในการเปลี่ยนหน้า
  • ถ้าหากตัวอักษรเล็ก-ใหญ่เกินไป กรุณากดเครื่องหมาย บวก-ลบ เพื่อปรับขยาย-ลดตัวอักษร