สำรวจความต้องการ 1. เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า กดที่นี่  2. ชุดไฟแดด กดที่นี่

Home Events Australia ค่ายแพทย์วิถีธรรมออสเตรเลีย (1 วัน)

ค่ายแพทย์วิถีธรรมออสเตรเลีย (1 วัน)

(ค่ายไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
12 Carinya Street Charmhaven NSW 2263

กิจกรรม

  • • โยคะกดจุดลมปราณ ปรับสมดุลโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • • อ่านบททบทวนธรรม สร้างเสริมปัญญา พาพ้นทุกข์
  • • รับประทานอาหารตามลำ ดับ แนะนำ อาหารมั งสวิรัติปรับสมดุล
  • • อปริหานิยธรรม พูดคุย แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์การดูแลสุขภาพ
  • • ทบทวนหลักการปฏิบัติยา 9 เม็ด ให้สอดคล้องกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ
  • • สาธิตและปฏิบัติการทำ น้ำ ยาล้างจาน เรียบง่าย พึ่งตน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

  • ไม่รับผู้ป่วยหนัก
  • ∘ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ท่าน
  • ∘ มีรถรับ-ส่งจาก WYONG STATION
  • ∘ สามารถห่อข้าว ผัก ผลไม้ มาร่วมรับประทาน แต่งดเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และอาหารเจแปรรูป

สนใจเข้าอบรม โปรดติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ : พี่เชอรี่ 0452-228-143

สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมมา

เตรียมภาชนะส่วนตัวสำ หรับใส่น้ำร้อนและอาหาร

• เตรียมขวดเปล่าสำหรับบรรจุน้ำยาล้างจานกลับบ้าน

• เตรียมยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)

• เตรียมอุปกรณ์ขูดกัวซา และผ้าขนหนู (ถ้ามี)

• โปรดแต่งกายสุภาพและสวมใส่เสื้อผ้าที่ยืดหยุ่นสำหรับการออกกำลังกายและเคลื่อนไหว

*อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*

The event is finished.

Date

24 ก.ค. 2022
Expired!

Time

ตลอดวัน

สถานที่

แพทย์วิถีธรรม Australia
12 Carinya St, Charmhaven NSW 2263 Australia โทร: พี่เชอรี่ 0452-228-143
ภาค

ผู้บรรยาย

ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
QR Code

หมวดหมู่