ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

3. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่แนะนำและเก็บบันทึกโดยจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เครือข่ายแพทย์วิถีพุทธ นักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และประชาชนผู้ที่ใช้การแพทย์วิถีพุทธ

ระหว่างปี .. 2551 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 8 แบบบันทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ))

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่3.16
ชื่อตะขบ (นามสมมุติ)
เพศหญิง
อายุ42 ปี
จังหวัดยโสธร

โรคหรืออาการ :

  1. เหงือกบวมหลังถอนฟันมา 1 อาทิตย์มีอาการปวดต้องทานยาแก้ปวด
  2. มีตุ่มหนองที่เหงือกเรื้อรังมา 3-4 เดือน

การดูแลและแก้ไขอาการ :

  • ใช้ใบย่านาง อ่อมแซบ อย่างละ 1 กำมือคั้นได้น้ำเข้มข้น 1 ขวด ใช้ 1 ใน 3 ส่วน ผสมน้ำดื่มทันที อีก 2 ส่วนผสมดื่มแทนน้ำ ก่อนอาหารและตอนท้องว่าง นาน 2 วันอาการหายเป็นปกติ

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.