ธรรมะหมวดต่าง ๆ

หมวด_กิเลสมารเชื้อโรคร้ายที่วงการแพทย์ไม่รู้
หมวด_พลังปราณปัญญาแห่งพุทธ
หมวด_ศีลนำสุขมาให้
หมวด_เส้นทางการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์หมอเขียว
หมวด_เนื้อสัตว์กับพุทธ

หัวข้อธรรมะใส่ใจสุขภาพ สู้ภัยทุกโรค
อ.หมอเขียว พระสูตรต่างๆ

หมวดหมู่กลุ่ม

หมวด_สัมมาสมาธิจิตตั้งมั้นเสียสละด้วยใจบริสุทธิ์ลดกิเลสเป็นลำดับๆ ด้วยอปริหานิยธรรม ๗
หมวด_อปริหานิยธรรม
เตวิโชจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

คำคมเพชรจากใจเพชร

รายการทีวีย้อนหลัง วิดีโอที่เกี่ยวข้อง หมวด_เสียงเพชรจากใจเพชร ----------------------------- รวมชุดบททบทวนธรรม ทบทวนธรรม ขยายเนื้อหา แบบแยก หมวด_เสวนาบททบทวนธรรมจิตอาสาและผู้เข้าค่าย...

หัวข้อบรรยายค่ายพระไตรปิฎก

610421_29 หัวข้อบรรยายธรรมะ พระไตรปิฏก ครั้งที่ ๒๐ ศีลรักษาโรค ณ สวนป่านาบุญ ๙ จ.สุพรรณบุรี 610611_19 ค่ายพระไตรปิฏก ครั้งที่ ๒๑ ดับนรกด้วยอริยศีล 610611_19 หัวข้อบรรยายธรรมะ ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๑ รุ่น ดับนรกด้วยอริยศีล ณ สวนป่านาบุญ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช...

ค่ายพระไตรปิฎกย้อนหลัง

570714_18ค่ายพระไตรปิฏกสวนป่านาบุญระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๘กรกฏาคม๒๕๕๗ 580417_23ค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๗ ถึง ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 580611_15ค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ ๑๑ สวนป่านาบุญ ๑ ชะอวด นครศรีธรรมราช 581019_25ค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ ๑๒ รวมญาติ พิฆาตมาร 590214_21...

มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ

ท่านสามารถกดที่หัวข้อเรื่องเพื่อไปยังวิดีโอที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยปัสสาวะบำบัด ปัสสาวะบำบัด รวมกระแสข่าวปัสสาวะ วิชชาราม ๒๕ ปี เสวนาอริยศีล กรณีศึกษาผู้ป่วย การนำเสนองานวิจัย ปัสสาวะรักษาโรค สกู๊ป ปัสสาวะกลั่น รากหญ้าคา หมวด_ปัสสาวะรักษาโรค...

บรรยายพิเศษ โดยอ.หมอเขียว

ท่านสามารถกดที่หัวข้อเรื่องเพื่อไปยังวิดีโอที่เกี่ยวข้อง 570501_03โครงการอบรมกายจิตครูแดนใต้จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ ๐๑ถึง๐๓ พฤษภาคม๒๕๕๗ 620629 การพัฒนาชีวิต จิตแจ่มใส กายเป็นสุข สำนักงานสรร สื่อช่องต่างๆออกรายการหมอเขียว หมวด_บรรยายพิเศษสุขภาพแพทย์วิถีธรรม...