ค่ายพระไตรปิฎกย้อนหลัง

570714_18ค่ายพระไตรปิฏกสวนป่านาบุญระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๘กรกฏาคม๒๕๕๗
580417_23ค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๗ ถึง ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘
580611_15ค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ ๑๑ สวนป่านาบุญ ๑ ชะอวด นครศรีธรรมราช
581019_25ค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ ๑๒ รวมญาติ พิฆาตมาร
590214_21 ค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ 13 รุ่นสืบสาน พุทธธรรม
590418_24 ค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ 14 รุ่น เลิศล้ำอนุตตริยะ
590423_24 ประชุมเครือข่ายทั่วประเทศ แพทย์วิถีธรรม
590611_17 ค่ายพระไตรปิฏก ครั้งที่ ๑๕ รุ่น สมาธิพุทธ สุดยอดศิลปะแห่งอุดมมงคล
590804_10 ค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ ๑๖ รุ่นฝึกฝนอมรรคมีองค์ ๘
591019_25 ค่ายพระไตรปิฎกแฟนพันธุ์แท้ ครั้งที่ ๑๗ สุขแท้แห่งพุทธธรรม
600418_26 ค่ายพระไตรปิฏก ครั้งที่ 18 พลังพุทธย่ำยีมาร
610421_29 ค่ายพระไตรปิฎก และแฟนพันธุ์แท้ ตามรอยบาทพระศาสดา ปี 2561 ครั้งที่ ๒๐
61051721 ค่ายสุขภาพและพระไตรปิฏก สวนป่านาบุญ ๙
611013_21 ค่ายพระไตรปิฏก แฟนพันธ์แท้ รุ่น วิปัสสนาอุปทานขันธ์ ๕
62012331_ค่ายพระไตรปิฏก รุ่น ดับทุกข์ทั้งแผ่นดินด้วยอริยสัจ 4
620423-0501 ค่ายพระไตรปิฏก ครั้งที่ 24
62051119 ค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ 25 สวนป่านาบุญ 9
62071924 ค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ 26 บวรศาลีอโศก
621026-03 ค่ายพระไตรปืฏก ครั้งที่ ๒๗
630119-25 ค่ายพระไตรปิฏก ครั้งที่ ๒๘ รวมพลังเข็ญกงล้อพระธรรม
630207-0304 พระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๙ รุ่น พร้อมสู้อุปสรรคอย่างเบิกบาน ไม่ทรมานจนเบิกบูด ไม่หย่อนยานจนย่ำแย่
พระไตรปิฏกธันวาคม 2555
รวมค่ายพระไตรปิฎก ศีลรักษาโรค

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

คำคมเพชรจากใจเพชร

รายการทีวีย้อนหลัง วิดีโอที่เกี่ยวข้อง หมวด_เสียงเพชรจากใจเพชร ----------------------------- รวมชุดบททบทวนธรรม ทบทวนธรรม ขยายเนื้อหา แบบแยก หมวด_เสวนาบททบทวนธรรมจิตอาสาและผู้เข้าค่าย...

หัวข้อบรรยายค่ายพระไตรปิฎก

610421_29 หัวข้อบรรยายธรรมะ พระไตรปิฏก ครั้งที่ ๒๐ ศีลรักษาโรค ณ สวนป่านาบุญ ๙ จ.สุพรรณบุรี 610611_19 ค่ายพระไตรปิฏก ครั้งที่ ๒๑ ดับนรกด้วยอริยศีล 610611_19 หัวข้อบรรยายธรรมะ ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๑ รุ่น ดับนรกด้วยอริยศีล ณ สวนป่านาบุญ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช...

ธรรมะหมวดต่าง ๆ

หมวด_กิเลสมารเชื้อโรคร้ายที่วงการแพทย์ไม่รู้ หมวด_พลังปราณปัญญาแห่งพุทธ หมวด_ศีลนำสุขมาให้ หมวด_เส้นทางการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์หมอเขียว หมวด_เนื้อสัตว์กับพุทธ หัวข้อธรรมะใส่ใจสุขภาพ สู้ภัยทุกโรค อ.หมอเขียว พระสูตรต่างๆ หมวดหมู่กลุ่ม...

มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ

ท่านสามารถกดที่หัวข้อเรื่องเพื่อไปยังวิดีโอที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยปัสสาวะบำบัด ปัสสาวะบำบัด รวมกระแสข่าวปัสสาวะ วิชชาราม ๒๕ ปี เสวนาอริยศีล กรณีศึกษาผู้ป่วย การนำเสนองานวิจัย ปัสสาวะรักษาโรค สกู๊ป ปัสสาวะกลั่น รากหญ้าคา หมวด_ปัสสาวะรักษาโรค...

บรรยายพิเศษ โดยอ.หมอเขียว

ท่านสามารถกดที่หัวข้อเรื่องเพื่อไปยังวิดีโอที่เกี่ยวข้อง 570501_03โครงการอบรมกายจิตครูแดนใต้จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ ๐๑ถึง๐๓ พฤษภาคม๒๕๕๗ 620629 การพัฒนาชีวิต จิตแจ่มใส กายเป็นสุข สำนักงานสรร สื่อช่องต่างๆออกรายการหมอเขียว หมวด_บรรยายพิเศษสุขภาพแพทย์วิถีธรรม...