นโยบาย 8 ข้อ แพทย์วิถีธรรม 2562 1) รณรงค์ ช่วยกันส่งเสริมช่วยกันปฏิบัติปลูกพืชผักที่เกิดง่าย กินง่าย แข็งแรงง่าย ใจผ่องแผ้ว 2)...