นโยบาย 8 ข้อ แพทย์วิถีธรรม 2562 1) รณรงค์ ช่วยกันส่งเสริมช่วยกันปฏิบัติปลูกพืชผักที่เกิดง่าย กินง่าย แข็งแรงง่าย ใจผ่องแผ้ว 2) เรียนรู้และทำบารายและเพอร์มาคัลเจอร์ สามารถแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย และประหยัดน้ำรดต้นไม้ 3) ให้ทำงานเป็นกลุ่ม อย่าทำงานคนเดียว...