หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเครื่องมือที่ส่งเสริมกิจกรรมการฟังธรรม ใคร่ครวญธรรม ทบทวนธรรมที่เป็นกิจกรรมสำคัญในการทำยาเม็ดเลิศของการแพทย์วิถีธรรม (เม็ดที่ 8 ใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญบุญกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี สหายดี สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สานพลังกับหมู่มิตรดี ลดกิเลส เครื่องกังวล เครื่องเบียดเบียน และช่วยเหลือผู้อื่น) ซึ่งให้ผลในการรักษาโรคถึง 70 % บวกเกิน 100% เครื่องมือที่รวมในเล่มนี้ ประกอบด้วยบทสวดมนต์ บทพิจารณาอาหาร บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม จัดพิมพ์โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ เหมาะแก่การอ่านและทบทวนทุกวัน ผู้ใดหมั่นทบทวนสิ่งเหล่านี้ทุกวัน จะช่วยเพิ่มพูนความคิดให้แตกฉานลึกซึ้ง เป็นพลังปัญญาในการดับทุกข์ที่ยิ่งขึ้น
การสวดมนต์ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม จะเป็นการสวดมนต์ภาษาบาลี พร้อมความหมายของบทสวดมนต์ ในการสวดมนต์จะมีการเปล่งเสียง เพื่อที่จะเปล่งสาระ และทำความเข้าใจกับสาระนั้นว่าเป็นอย่างไร จึงสวดเป็นภาษาธรรมดา ๆ เป็นจังหวะที่พอเหมาะ จะเป็นการสวดมนต์ บทสวดมนต์ พร้อมความหมายของบทสวดมนต์ ที่ใช้ในการทำวัตรเช้าในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม สำหรับบทพิจารณาอาหาร จะเป็นบทภาษาไทย เข้าใจง่าย ใช้ในการพิจารณาก่อนการรับประทานอาหาร
บททบทวนธรรมเป็นบทที่อ.หมอเขียวกลั่นออกมาจากคำตรัสของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ในยามที่เกิดความทุกข์ ไม่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจ หรือทุกข์เดือดร้อนจากสิ่งใดก็ตาม ให้ลองเอาบททบทวนธรรมมาปฏิบัติที่กายวาจาใจดู ถ้าปฏิบัติได้ถูกตรง ท่านจะพบว่าปัญหาทุกปัญหาจะคลี่คลายไปเรื่อย ๆ อย่างมหัศจรรย์ ยิ่งถ้าได้ทบทวนธรรมเป็นประจำทุกวัน ก็จะเพิ่มบุญกุศลในชีวิตของเรา ถ้าทบทวนอย่างเข้า แล้วนำมาปฏิบัติทางกายวาจาใจ จะทำให้เรามีปัญญาแตกฉานในการทำลายทุกข์เพิ่ม และสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกยิ่งขึ้น
ท้ายเล่มเป็นบทเพลงธรรม เนื้อหาเพลงที่ใช้ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม จะเป็นเพลงที่ใช้ศิลปะในการสอดแทรกเนื้อหาธรรมะ ไปกับบทเพลง เล่มนี้คัดสรร 6 เพลงยอดนิยมในค่ายมานำเสนอ รายชื่อบทเพลงธรรมในเล่มคือ มาร์ชชิ่งแพทย์วิถีธรรม (พวธ.) แรงใจเพื่อมวลชน หัวใจคุณธรรม ฝุ่นปลายเล็บ วิชชาราม และวิ่งสู้

ใจเพชร กล้าจน. (2563). หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. พิมพ์ดี. ISBN 978-616-92167-9-7 จำนวน 64 หน้า ราคา 25 บาท.

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

รวมพลังสร้างแดนบุญพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnXne_gUTzGRgT0EZ7qq-mv   หัวข้อบรรยาย รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqkdQAiWWL_J9v6eiZagmEqr   หมวด_พวธ ออนไลน์...

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ นำธรรมะมาปฏิบัติในเหตุการณ์ปัจจุบัน ทุกข้อปัจจุบัน นี้เป็นการนำธรรมะจากพระพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสรู้ ว่าท่านปฏิบัติอย่างไร ในแต่ละสถานการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สถานการณ์โควิด ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ผลก็ออกมาที่โควิดนี้แหละ...

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

#รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประเทศไทย ทางรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อความไม่ประมาทและป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศ ส่งผลให้...

ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19

630405_ธรรมะพาพ้นทุกข์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่ 5 เมษายน 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น. ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19 #พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ #พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต...

อริยศีลรักษาโรค

อริยศีลรักษาโรค

“อริยศีล รักษาโรค” ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวิธี ในการป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค ป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง และดึงดูดสิ่งดี
งามมาสู่ตนได้ทุกมิติ”

การกินไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ

หนังสือการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ ให้คำตอบว่าศีลข้อที่ 1 การไม่เบียดเบียนสัตว์ของพุทธ รวมถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยหรือไม่

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน 4 พฤษภาคม 2563 อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ 13.00-15.00 น.   วันนี้วันฉัตรมงคล มีพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จะสืบสานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย...

630418_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630418_อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่ 18 เมษายน 2563 13.00-15.00 น.   สถานการณ์โควิด ทั่วโลก ติดเชื้อ 2. ล้านคน อันดับ 1 สหรัฐเอมริกา ไทย ติดเชื้อ 2,371 ราย เป็นอันดับที่ 53 เป็นทิศทางที่ดีขึ้น  ...

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9
อาหารพลังพุทธย่ำยีมาร อาหารสูตรพิเศษที่ชาวค่ายแพทย์วิถีธรรมหลายท่าน ประสบผลให้การลดโรคของตนเองได้อย่างรวดเร็ว

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม
การทำอาหารปรับสมดุล มีวิธีการทำที่เรียบง่ายเน้นการลวก ต้ม เป็นหลัก เครื่องปรุงรสน้อย ดูไม่ยากนักในการปรุงอาหาร ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ทำอาหารปรับสมดุล คือนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไร เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารในแต่ละวัน และสามารถนำเสนอให้คนในครอบครัวที่นิยมรับประทานอาหารรสจัด ร่วมรับประทานด้วยกันได้