ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเครื่องมือที่ส่งเสริมกิจกรรมการฟังธรรม ใคร่ครวญธรรม ทบทวนธรรมที่เป็นกิจกรรมสำคัญในการทำยาเม็ดเลิศของการแพทย์วิถีธรรม (เม็ดที่ 8 ใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญบุญกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี สหายดี สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สานพลังกับหมู่มิตรดี ลดกิเลส เครื่องกังวล เครื่องเบียดเบียน และช่วยเหลือผู้อื่น) ซึ่งให้ผลในการรักษาโรคถึง 70 % บวกเกิน 100% เครื่องมือที่รวมในเล่มนี้ ประกอบด้วยบทสวดมนต์ บทพิจารณาอาหาร บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม จัดพิมพ์โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ เหมาะแก่การอ่านและทบทวนทุกวัน ผู้ใดหมั่นทบทวนสิ่งเหล่านี้ทุกวัน จะช่วยเพิ่มพูนความคิดให้แตกฉานลึกซึ้ง เป็นพลังปัญญาในการดับทุกข์ที่ยิ่งขึ้น
การสวดมนต์ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม จะเป็นการสวดมนต์ภาษาบาลี พร้อมความหมายของบทสวดมนต์ ในการสวดมนต์จะมีการเปล่งเสียง เพื่อที่จะเปล่งสาระ และทำความเข้าใจกับสาระนั้นว่าเป็นอย่างไร จึงสวดเป็นภาษาธรรมดา ๆ เป็นจังหวะที่พอเหมาะ จะเป็นการสวดมนต์ บทสวดมนต์ พร้อมความหมายของบทสวดมนต์ ที่ใช้ในการทำวัตรเช้าในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม สำหรับบทพิจารณาอาหาร จะเป็นบทภาษาไทย เข้าใจง่าย ใช้ในการพิจารณาก่อนการรับประทานอาหาร
บททบทวนธรรมเป็นบทที่อ.หมอเขียวกลั่นออกมาจากคำตรัสของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ในยามที่เกิดความทุกข์ ไม่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจ หรือทุกข์เดือดร้อนจากสิ่งใดก็ตาม ให้ลองเอาบททบทวนธรรมมาปฏิบัติที่กายวาจาใจดู ถ้าปฏิบัติได้ถูกตรง ท่านจะพบว่าปัญหาทุกปัญหาจะคลี่คลายไปเรื่อย ๆ อย่างมหัศจรรย์ ยิ่งถ้าได้ทบทวนธรรมเป็นประจำทุกวัน ก็จะเพิ่มบุญกุศลในชีวิตของเรา ถ้าทบทวนอย่างเข้า แล้วนำมาปฏิบัติทางกายวาจาใจ จะทำให้เรามีปัญญาแตกฉานในการทำลายทุกข์เพิ่ม และสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกยิ่งขึ้น
ท้ายเล่มเป็นบทเพลงธรรม เนื้อหาเพลงที่ใช้ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม จะเป็นเพลงที่ใช้ศิลปะในการสอดแทรกเนื้อหาธรรมะ ไปกับบทเพลง เล่มนี้คัดสรร 6 เพลงยอดนิยมในค่ายมานำเสนอ รายชื่อบทเพลงธรรมในเล่มคือ มาร์ชชิ่งแพทย์วิถีธรรม (พวธ.) แรงใจเพื่อมวลชน หัวใจคุณธรรม ฝุ่นปลายเล็บ วิชชาราม และวิ่งสู้

ใจเพชร กล้าจน. (2563). หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. พิมพ์ดี. ISBN 978-616-92167-9-7 จำนวน 64 หน้า ราคา 25 บาท.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อริยศีลรักษาโรค

อริยศีลรักษาโรค

“อริยศีล รักษาโรค” ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวิธี ในการป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค ป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง และดึงดูดสิ่งดี
งามมาสู่ตนได้ทุกมิติ”

การกินไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ

หนังสือการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ ให้คำตอบว่าศีลข้อที่ 1 การไม่เบียดเบียนสัตว์ของพุทธ รวมถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยหรือไม่

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9
อาหารพลังพุทธย่ำยีมาร อาหารสูตรพิเศษที่ชาวค่ายแพทย์วิถีธรรมหลายท่าน ประสบผลให้การลดโรคของตนเองได้อย่างรวดเร็ว

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม
การทำอาหารปรับสมดุล มีวิธีการทำที่เรียบง่ายเน้นการลวก ต้ม เป็นหลัก เครื่องปรุงรสน้อย ดูไม่ยากนักในการปรุงอาหาร ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ทำอาหารปรับสมดุล คือนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไร เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารในแต่ละวัน และสามารถนำเสนอให้คนในครอบครัวที่นิยมรับประทานอาหารรสจัด ร่วมรับประทานด้วยกันได้

เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว

เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว
“ถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้ โกรธ กลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล เป็นความหวั่นไหวที่ร้ายแรงที่สุดในโลก ทำให้จิตใจพ้นทุกข์ที่สุดในโลก ทำให้ทรุดอย่างแรงตายอย่างเร็ว”

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
หนังสือที่บอกแก่นหลักในการให้น้ำหนักในการปฏิบัติยา 9 เม็ด (เทคนิค 9 ข้อ) ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ว่าควรเน้นที่ยาเม็ดใด เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด