หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

ค้นหา
Generic filters

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเครื่องมือที่ส่งเสริมกิจกรรมการฟังธรรม ใคร่ครวญธรรม ทบทวนธรรมที่เป็นกิจกรรมสำคัญในการทำยาเม็ดเลิศของการแพทย์วิถีธรรม (เม็ดที่ 8 ใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญบุญกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี สหายดี สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สานพลังกับหมู่มิตรดี ลดกิเลส เครื่องกังวล เครื่องเบียดเบียน และช่วยเหลือผู้อื่น) ซึ่งให้ผลในการรักษาโรคถึง 70 % บวกเกิน 100% เครื่องมือที่รวมในเล่มนี้ ประกอบด้วยบทสวดมนต์ บทพิจารณาอาหาร บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม จัดพิมพ์โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ เหมาะแก่การอ่านและทบทวนทุกวัน ผู้ใดหมั่นทบทวนสิ่งเหล่านี้ทุกวัน จะช่วยเพิ่มพูนความคิดให้แตกฉานลึกซึ้ง เป็นพลังปัญญาในการดับทุกข์ที่ยิ่งขึ้น
การสวดมนต์ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม จะเป็นการสวดมนต์ภาษาบาลี พร้อมความหมายของบทสวดมนต์ ในการสวดมนต์จะมีการเปล่งเสียง เพื่อที่จะเปล่งสาระ และทำความเข้าใจกับสาระนั้นว่าเป็นอย่างไร จึงสวดเป็นภาษาธรรมดา ๆ เป็นจังหวะที่พอเหมาะ จะเป็นการสวดมนต์ บทสวดมนต์ พร้อมความหมายของบทสวดมนต์ ที่ใช้ในการทำวัตรเช้าในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม สำหรับบทพิจารณาอาหาร จะเป็นบทภาษาไทย เข้าใจง่าย ใช้ในการพิจารณาก่อนการรับประทานอาหาร
บททบทวนธรรมเป็นบทที่อ.หมอเขียวกลั่นออกมาจากคำตรัสของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ในยามที่เกิดความทุกข์ ไม่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจ หรือทุกข์เดือดร้อนจากสิ่งใดก็ตาม ให้ลองเอาบททบทวนธรรมมาปฏิบัติที่กายวาจาใจดู ถ้าปฏิบัติได้ถูกตรง ท่านจะพบว่าปัญหาทุกปัญหาจะคลี่คลายไปเรื่อย ๆ อย่างมหัศจรรย์ ยิ่งถ้าได้ทบทวนธรรมเป็นประจำทุกวัน ก็จะเพิ่มบุญกุศลในชีวิตของเรา ถ้าทบทวนอย่างเข้า แล้วนำมาปฏิบัติทางกายวาจาใจ จะทำให้เรามีปัญญาแตกฉานในการทำลายทุกข์เพิ่ม และสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกยิ่งขึ้น
ท้ายเล่มเป็นบทเพลงธรรม เนื้อหาเพลงที่ใช้ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม จะเป็นเพลงที่ใช้ศิลปะในการสอดแทรกเนื้อหาธรรมะ ไปกับบทเพลง เล่มนี้คัดสรร 6 เพลงยอดนิยมในค่ายมานำเสนอ รายชื่อบทเพลงธรรมในเล่มคือ มาร์ชชิ่งแพทย์วิถีธรรม (พวธ.) แรงใจเพื่อมวลชน หัวใจคุณธรรม ฝุ่นปลายเล็บ วิชชาราม และวิ่งสู้

ใจเพชร กล้าจน. (2563). หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. พิมพ์ดี. ISBN 978-616-92167-9-7 จำนวน 64 หน้า ราคา 25 บาท.

เรื่องน่าสนใจ

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

รวมพลังสร้างแดนบุญพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnXne_gUTzGRgT0EZ7qq-mv  ...

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ นำธรรมะมาปฏิบัติในเหตุการณ์ปัจจุบัน ทุกข้อปัจจุบัน นี้เป็นการนำธรรมะจากพระพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสรู้ ...

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

#รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก...

ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19

630405_ธรรมะพาพ้นทุกข์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่...

อริยศีลรักษาโรค

อริยศีลรักษาโรค

“อริยศีล รักษาโรค” ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวิธี ในการป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค ป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง และดึงดูดสิ่งดี
งามมาสู่ตนได้ทุกมิติ”

การกินไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ

หนังสือการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ ให้คำตอบว่าศีลข้อที่ 1 การไม่เบียดเบียนสัตว์ของพุทธ รวมถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยหรือไม่

630418_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630418_อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่ 18 เมษายน 2563...

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9
อาหารพลังพุทธย่ำยีมาร อาหารสูตรพิเศษที่ชาวค่ายแพทย์วิถีธรรมหลายท่าน ประสบผลให้การลดโรคของตนเองได้อย่างรวดเร็ว