ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

2. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ

ระหว่างปี .. 2553 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 10 แบบบันทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และข้อมูลที่ 12 แบบสอบถามประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ เทคนิค 9 ข้อ)

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่2.6
ชื่อนายคำนึง ไชยชนะ
เพศชาย
อายุ53 ปี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาการปวดเมื่อย ปวดหลัง
วันสัมภาษณ์15 พฤศจิกายน 2557

ประวัติการเจ็บป่วยคือ พ.ศ. 2516 ได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นฟุตบอล กระดูกเชิงกรานอักเสบ รักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฏ X-ray กินยากายภาพบำบัด และพ.ศ.2516 อุบัติเหตุจากการเล่นฟุตบอล ที่กระดูกเชิงกรานอีก รักษาที่โรงพยาบาลเลิศสิน นอนอยู่บนเตียง 1.5 เดือน แพทย์จะผ่าตัด แต่ไม่ยอมผ่าตัด กินยากายภาพบำบัดนวดฉะนั้นใน ช่วงปี 2516 – 2555 จะมีอาการปวดเมื่อยเกือบทุกส่วนของร่างกาย ดูแลโดยการกินยา กายภาพบำบัด 45 ปี ดีขึ้นบ้าง แต่ไม่หายขาด ปวดหลัง (กระดูกสันหลัง สะโพก) แก้โดยการโยคะ ออกกำลังกาย แต่ก็ยังมีอาการปวดเจ็บอยู่

ในระยะ 2 ปี ที่ได้ใช้เทคนิคยา 9 เม็ด อาการปวดเมื่อย ปวดหลัง ลดอาการไปได้มากถึง 80 เปอร์เซนต์ ไม่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาล (กระดูกเชิงกราน) แต่ไปตรวจสุขภาพประจำปี ได้ผลปกติ (ตรวจความดัน เบาหวาน หัวใจ ปอด ปกติ) การกัวซา ลดอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ลดอาการเจ็บตามกระดูกเชิงกราน สันหลัง การการสวนล้างลำไส้ใหญ่ สามารถลดอาการปวดเมื่อย อ่อนเพลีย แน่นท้อง มึนศีรษะ ลดอาการได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์

ขับรถระยะทางไกล (ประมาณ 300 กิโลเมตร) ใช้เวลา 4 ชั่วโมง มีอาการปวดเมื่อยตั้งแต่ไหล่ แขน หลัง ขา เท้า มึนศีรษะเมื่อมาแช่มือแช่เท้า ครบ 9 นาที รู้สึกตัวเบา หายมึนศีรษะหลัง แขน ขา เท้า หายปวดเมื่อยโยคะ ลดอาการปวดเมื่อย อ่อนเพลีย เจ็บได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ทำต่อเนื่องมาตลอดถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะหลังจากอุบัติเหตุปี 2516

กรณีมีอาการ ปวด เมื่อย แน่นท้องไม่พอใจการทำงานของหมู่กลุ่มบางกลุ่มและเพื่อนร่วมงาน ได้ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมทุกข้อ หลังการใช้เทคนิค 9 ข้อ มีความสบายใจ กาย หมดความกังวลวุ่นวาย ไม่ถือโทษคนรอบ ๆ ตัว ได้ทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นน้ำสมุนไพรเพื่อแจกประหยัดเกือบทุกอย่างเสื้อผ้า อาหาร ยามีความพอในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วไม่เครียด ลด ละ การกินเนื้อสัตว์ ไม่ถือโทษ โกรธ ลด ละ เลิก โลภ โกรธ หลง เกลียด พยายามทำให้ได้มากที่สุด แนะนำเพื่อน ๆ ญาติ ๆ ให้ทำด้วย โดยเราทำให้เป็นตัวอย่าง

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

กรณีศึกษา 3.93 นายสมพงษ์ โขมรัมย์

กรณีศึกษาที่3.93ชื่อนายสมพงษ์ โขมรัมย์เพศชายอายุ39 ปีจังหวัดบุรีรัมย์ โรคหรืออาการและการดูแล 1. กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการคล้ายคนติดสุรา มือไม้สั่น ไม่มีแรง กระดุกกระดิก ต้องกินเบียร์วันละ 1 ขวด เพื่อกระตุ้นเลือดลมให้เดินถ้าไม่ได้กินจะมีอาการช็อค นอนแน่นิ่ง...

กรณีศึกษา 2.76 นางชูจิต ไชยชนะ

กรณีศึกษาที่2.76ชื่อนางชูจิต ไชยชนะเพศหญิงอายุ62 ปีอาชีพจังหวัดนนทบุรีโรคโรคบ้านหมุน โรคซีสต์เต้านม โรคปวดหลังอาการวันสัมภาษณ์15 ธันวาคม 2557 มีอาการบ้านหมุน เป็นซีสต์เต้านม ปวดหลัง มีอาการร้อนเกินดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล เมื่อมีอาการไม่สบาย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 2 ปี...

กรณีศึกษาที่ 1.16 คุณกาญน์นภรัฐ รุ่งสวัสดิ์

กรณีศึกษาที่1.16ชื่อกาญน์นภรัฐ รุ่งสวัสดิ์อายุ76เพศหญิงจังหวัดชลบุรีโรคโรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อวันสัมภาษณ์15 กันยายน 2555 ป้า อายุ 76 ปี ป่วยด้วย 9 โรคผ่าตัด 11 ครั้ง วางยาสลบ 4 ครั้งเฉียดตายจากยาสลบ 2 ครั้ง ผ่าตัดด้วยยาชาสด 11 ครั้ง ตรงที่มีอาการเจ็บป่วยเริ่มจาก...

กรณีศึกษาที่ 1.11 คุณเตือนใจ ศรีรัตนากร

กรณีศึกษาที่1.11ชื่อเตือนใจ ศรีรัตนากรเพศหญิงประเทศรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวโรคโรคมะเร็ง โรคไตวาย โรคเอสแอลอี (SLE) โรคเจ็บหลังวันสัมภาษณ์29 มกราคม 2556 เมื่อครั้งที่ไปเที่ยวฮาวาย สามีซึ่งเป็นแพทย์แผนปัจจุบันมีอาการขาบวมจะเดินไม่ได้...