กรณีศึกษาที่1.21ชื่อโกมินทร์ วงศ์สาดสายเพศชายจังหวัดสระแก้วโรคโรคสมองบวมวันสัมภาษณ์16 ตุลาคม 2557 นายโกมินทร์ วงศ์สาดสาย...