กรณีศึกษาที่3.399ชื่อนางมะขวิด (นามสมมุติ)เพศหญิงอายุ50 ปีจังหวัดมุกดาหาร โรคหรืออาการ : อาการตะคริว ทำงานออกแรงปานกลาง...