ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

3. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่แนะนำและเก็บบันทึกโดยจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เครือข่ายแพทย์วิถีพุทธ นักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และประชาชนผู้ที่ใช้การแพทย์วิถีพุทธ

ระหว่างปี .. 2551 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 8 แบบบันทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ))

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่3.399
ชื่อนางมะขวิด (นามสมมุติ)
เพศหญิง
อายุ50 ปี
จังหวัดมุกดาหาร

โรคหรืออาการ : อาการตะคริว

ทำงานออกแรงปานกลาง มักเป็นตะคริวเมื่อกระทบเย็น มีอาการไม่สบาย อาการตะคริวแบบเย็นนิ้วเท้า และน่องเกร็ง

การให้คำแนะนำ :

1) ตั้งสติ หายใจอย่างผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ขา น่อง เท้า (อาการเกร็งทุเลาลงบ้าง)
2) ดัดนิ้วเท้า ให้ดึงปลายเท้าเพื่อกระดกข้อเท้าเข้าหาตัวเอง  เพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่อง
3) ดื่มน้ำอุ่น และประคบอุ่นด้วยการวางกระเป๋าน้ำร้อน

ผลการปฏิบัติ :

  • ประมาณ 10 นาที อาการตะคริวหายสนิท

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.