รู้ไหม? สัตว์ที่เรากิน คือลูกเรา !!! ตอนเขาเกิดเป็นลูกตัวเอง ก็รักเนอะ!!! พอเกิดเป็นสัตว์ กินเลย!!! โห คนเรา กินลูกตัวเองแท้ ๆ...