รูปโดย Seth Vidal - originally posted to Flickr as muskmelon, CC BY-SA 2.0 [dsm_text_notation notation_text="แตงไทยมีฤทธิ์เย็น"...