28 มิถุนายน 2562 ธรรมะรอเครื่อง สนามบินอุบลราชธานี นางฟ้าเทพบุตร คือ คนที่แต่งตัวหลอกคน ให้ตัวเองทุกข์ ให้คนอื่นทุกข์...