การเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)   เลือกรวงข้าวที่โค้งลงดิน ถ้าเขาโค้งลงดินแสดงว่าน้ำหนักเขาดี...