Taking too long? Close loading screen.

ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น

ค้นหา
Generic filters

ดาว์นโหลดหนังสือ

หนังสือไขรหัสลับสุดขอบฟ้า เล่ม 2

ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น

การใช้สมดุลร้อนเย็นตามหลักการแพทย์วิถีธรรมนั้น มีผลเชิงประจักษ์ที่ทำให้โรคทุกโรค หายหรือทุเลาลงได้ เล่มนี้อ.หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน ได้เขียนหลักการของสมดุลร้อนเย็น ในรูปแบบกึ่งวิชาการ ซึ่งสรุป และร้อยเรียงใหม่ โดยอ้างอิงจากงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทของท่าน เรื่อง ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

เรื่องน่าสนใจ

การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

หนังสือคู่มือการลดกิเลส อย่างเป็นลำดับ ๆ ตามแนวทางของแพทย์วิถีธรรม เป็นหลักการสำคัญในการฝึกฝน ปฎิบัติ ลด ละ เลิก กิเลส ทั้งในเรื่องของกาม และอัตตา ที่ชาวแพทย์วิถีธรรม ใช้เป็นแนวทางในการขัดเกลาตนเอง

อริยศีลรักษาโรค

อริยศีลรักษาโรค

“อริยศีล รักษาโรค” ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวิธี ในการป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค ป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง และดึงดูดสิ่งดี
งามมาสู่ตนได้ทุกมิติ”

การกินไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ

หนังสือการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ ให้คำตอบว่าศีลข้อที่ 1 การไม่เบียดเบียนสัตว์ของพุทธ รวมถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยหรือไม่

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9
อาหารพลังพุทธย่ำยีมาร อาหารสูตรพิเศษที่ชาวค่ายแพทย์วิถีธรรมหลายท่าน ประสบผลให้การลดโรคของตนเองได้อย่างรวดเร็ว

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม
การทำอาหารปรับสมดุล มีวิธีการทำที่เรียบง่ายเน้นการลวก ต้ม เป็นหลัก เครื่องปรุงรสน้อย ดูไม่ยากนักในการปรุงอาหาร ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ทำอาหารปรับสมดุล คือนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไร เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารในแต่ละวัน และสามารถนำเสนอให้คนในครอบครัวที่นิยมรับประทานอาหารรสจัด ร่วมรับประทานด้วยกันได้