รายชื่อหนังสือแพทย์วิถีธรรม

รายชื่อหนังสือแพทย์วิถีธรรม

 1. ย่านาง
 2. ยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ
 3. หนังสือชุด ถอดรหัสสุขภาพ
  1. ถอดรหัสสุขภาพ ๑ ร้อน-เย็นไม่สมดุล ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  2. ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๒ ความลับฟ้า ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  3. ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๓  มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ ดูข้อมูลเพิ่ม
 4. คู่มือค่ายแพทย์วิถีธรรม
 5. สมุดบันทึก บทเพลงธรรม
 6. หนังสือเล่มเล็ก
  1. เทคนิคการดูแลสุขภาพ
  2. ยาเม็ดที่ ๔ การพอกทา หยอด
  3. อาหาร ล้างพิษร้อน ปรับสมดุล
  4. มหัศจรรย์ น้ำปัสสาวะ
  5. การเตรียมวางขันธ์วางร่าง
  6. ความผาสุกที่แท้จริง ฟังเสียงอ่าน
 7. วารสารแพทย์วิถีธรรม
 8. หนังสือวิชาการ
  1. วิทยานิพนธ์ป.โท
  2. วิทยานิพนธ์ป.เอก
 9. วารสารวิชการวิชชาราม
 10. หนังสือชุด ไขรหัสสุขภาพ
  1. ไขรหัสสุขภาพเล่ม 1 การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง ดูข้อมูลเพิ่ม
  2. ไขรหัสสุขภาพเล่ม 2 ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  3. ไขรหัสสุขภาพเล่ม 3 เป็นโสดดี หรือมีคู่  ดูข้อมูลเพิ่ม
 11. เทคนิคทำใจให้หายโรค
 12. การปรับสมดุลร้อนเย็นกายใจ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม  ดูข้อมูลเพิ่ม
 13. คนพอเพียง
 14. สู้ทุกทุกข์ภัย ด้วยใจเป็นสุข
 15. การกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ ดูข้อมูลเพิ่ม
 16. อริยศีลรักษาโรค ดูข้อมูลเพิ่ม
 17. คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9  ดูข้อมูลเพิ่ม
 18. อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม ข้อมูลเพิ่ม
 19. เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว (ปรับปรุงใหม่) ข้อมูลเพิ่ม
 20. เแก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ข้อมูลเพิ่ม
 21. บทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม  ดูข้อมูลเพิ่ม
 22. คู่มืออาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 23. มติหมู่คนดี พาให้เจริญ ฟังเสียงอ่าน
 24. หมอเขียว
 25. หนังสือสวดมนต์ ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
 26. บททบทวนธรรม

 

 

 

 

 

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

รวมพลังสร้างแดนบุญพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnXne_gUTzGRgT0EZ7qq-mv   หัวข้อบรรยาย รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqkdQAiWWL_J9v6eiZagmEqr   หมวด_พวธ ออนไลน์...

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ นำธรรมะมาปฏิบัติในเหตุการณ์ปัจจุบัน ทุกข้อปัจจุบัน นี้เป็นการนำธรรมะจากพระพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสรู้ ว่าท่านปฏิบัติอย่างไร ในแต่ละสถานการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สถานการณ์โควิด ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ผลก็ออกมาที่โควิดนี้แหละ...

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

#รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประเทศไทย ทางรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อความไม่ประมาทและป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศ ส่งผลให้...

ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19

630405_ธรรมะพาพ้นทุกข์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่ 5 เมษายน 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น. ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19 #พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ #พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต...

ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๒ ความลับฟ้า

ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๒ ความลับฟ้า

ผู้ที่เคยอ่านหนังสือ “ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๑ มาแล้วหรือไม่ก็ตาม  หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกท่านคลี่คลายความกังวล  ลังเล  สงสัยไม่แน่ใจว่าการสร้างสุขภาพ  หรือปรับสมดุลภาวะร้อน-เย็น ภายในร่างกาย จะสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ได้ ...

ถอดรหัสสุขภาพ ๑ ร้อน-เย็นไม่สมดุล

ถอดรหัสสุขภาพ ๑ ร้อน-เย็นไม่สมดุล

ถอดรหัสสุขภาพ ๑ ร้อน-เย็นไม่สมดุล เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของคุณหมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน) ที่ได้แนะนำ ดูแล รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ทั้งหนักมากและเจ็บป่วยทั่วไป เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  เนื้องอก  ความดัน เบาหวาน  ไอจาม  เจ็บคอ ...

การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

หนังสือคู่มือการลดกิเลส อย่างเป็นลำดับ ๆ ตามแนวทางของแพทย์วิถีธรรม เป็นหลักการสำคัญในการฝึกฝน ปฎิบัติ ลด ละ เลิก กิเลส ทั้งในเรื่องของกาม และอัตตา ที่ชาวแพทย์วิถีธรรม ใช้เป็นแนวทางในการขัดเกลาตนเอง

ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น

ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น

การใช้สมดุลร้อนเย็นตามหลักการแพทย์วิถีธรรมนั้น มีผลเชิงประจักษ์ที่ทำให้โรคทุกโรค หายหรือทุเลาลงได้ เล่มนี้อ.หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน ได้เขียนหลักการของสมดุลร้อนเย็น ในรูปแบบกึ่งวิชาการ

อริยศีลรักษาโรค

อริยศีลรักษาโรค

“อริยศีล รักษาโรค” ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวิธี ในการป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค ป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง และดึงดูดสิ่งดี
งามมาสู่ตนได้ทุกมิติ”

การกินไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ

หนังสือการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ ให้คำตอบว่าศีลข้อที่ 1 การไม่เบียดเบียนสัตว์ของพุทธ รวมถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยหรือไม่