ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

รายชื่อหนังสือแพทย์วิถีธรรม

รายชื่อหนังสือแพทย์วิถีธรรม

 1. ย่านาง
 2. ยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ
 3. หนังสือชุด ถอดรหัสสุขภาพ
  1. ถอดรหัสสุขภาพ ๑ ร้อน-เย็นไม่สมดุล ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  2. ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๒ ความลับฟ้า ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  3. ถอดรหัสสุขภาพเล่ม ๓  มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ ดูข้อมูลเพิ่ม
 4. คู่มือค่ายแพทย์วิถีธรรม
 5. สมุดบันทึก บทเพลงธรรม
 6. หนังสือเล่มเล็ก
  1. เทคนิคการดูแลสุขภาพ
  2. ยาเม็ดที่ ๔ การพอกทา หยอด
  3. อาหาร ล้างพิษร้อน ปรับสมดุล
  4. มหัศจรรย์ น้ำปัสสาวะ
  5. การเตรียมวางขันธ์วางร่าง
  6. ความผาสุกที่แท้จริง ฟังเสียงอ่าน
 7. วารสารแพทย์วิถีธรรม
 8. หนังสือวิชาการ
  1. วิทยานิพนธ์ป.โท
  2. วิทยานิพนธ์ป.เอก
 9. วารสารวิชการวิชชาราม
 10. หนังสือชุด ไขรหัสสุขภาพ
  1. ไขรหัสสุขภาพเล่ม 1 การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง ดูข้อมูลเพิ่ม
  2. ไขรหัสสุขภาพเล่ม 2 ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  3. ไขรหัสสุขภาพเล่ม 3 เป็นโสดดี หรือมีคู่  ดูข้อมูลเพิ่ม
 11. เทคนิคทำใจให้หายโรค
 12. การปรับสมดุลร้อนเย็นกายใจ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม  ดูข้อมูลเพิ่ม
 13. คนพอเพียง
 14. สู้ทุกทุกข์ภัย ด้วยใจเป็นสุข
 15. การกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ ดูข้อมูลเพิ่ม
 16. อริยศีลรักษาโรค ดูข้อมูลเพิ่ม
 17. คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9  ดูข้อมูลเพิ่ม
 18. อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม ข้อมูลเพิ่ม
 19. เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว (ปรับปรุงใหม่) ข้อมูลเพิ่ม
 20. เแก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ข้อมูลเพิ่ม
 21. บทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม  ดูข้อมูลเพิ่ม
 22. คู่มืออาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 23. มติหมู่คนดี พาให้เจริญ ฟังเสียงอ่าน
 24. หมอเขียว
 25. หนังสือสวดมนต์ ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
 26. บททบทวนธรรม

 

 

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

หนังสือคู่มือการลดกิเลส อย่างเป็นลำดับ ๆ ตามแนวทางของแพทย์วิถีธรรม เป็นหลักการสำคัญในการฝึกฝน ปฎิบัติ ลด ละ เลิก กิเลส ทั้งในเรื่องของกาม และอัตตา ที่ชาวแพทย์วิถีธรรม ใช้เป็นแนวทางในการขัดเกลาตนเอง

ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น

ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น

การใช้สมดุลร้อนเย็นตามหลักการแพทย์วิถีธรรมนั้น มีผลเชิงประจักษ์ที่ทำให้โรคทุกโรค หายหรือทุเลาลงได้ เล่มนี้อ.หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน ได้เขียนหลักการของสมดุลร้อนเย็น ในรูปแบบกึ่งวิชาการ

อริยศีลรักษาโรค

อริยศีลรักษาโรค

“อริยศีล รักษาโรค” ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวิธี ในการป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค ป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง และดึงดูดสิ่งดี
งามมาสู่ตนได้ทุกมิติ”

การกินไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ

หนังสือการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ ให้คำตอบว่าศีลข้อที่ 1 การไม่เบียดเบียนสัตว์ของพุทธ รวมถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยหรือไม่

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9
อาหารพลังพุทธย่ำยีมาร อาหารสูตรพิเศษที่ชาวค่ายแพทย์วิถีธรรมหลายท่าน ประสบผลให้การลดโรคของตนเองได้อย่างรวดเร็ว

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม
การทำอาหารปรับสมดุล มีวิธีการทำที่เรียบง่ายเน้นการลวก ต้ม เป็นหลัก เครื่องปรุงรสน้อย ดูไม่ยากนักในการปรุงอาหาร ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ทำอาหารปรับสมดุล คือนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไร เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารในแต่ละวัน และสามารถนำเสนอให้คนในครอบครัวที่นิยมรับประทานอาหารรสจัด ร่วมรับประทานด้วยกันได้

เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว

เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว
“ถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้ โกรธ กลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล เป็นความหวั่นไหวที่ร้ายแรงที่สุดในโลก ทำให้จิตใจพ้นทุกข์ที่สุดในโลก ทำให้ทรุดอย่างแรงตายอย่างเร็ว”

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
หนังสือที่บอกแก่นหลักในการให้น้ำหนักในการปฏิบัติยา 9 เม็ด (เทคนิค 9 ข้อ) ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ว่าควรเน้นที่ยาเม็ดใด เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเครื่องมือที่ส่งเสริมกิจกรรมการฟังธรรม ใคร่ครวญธรรม ทบทวนธรรมที่เป็นกิจกรรมสำคัญในการทำยาเม็ดเลิศของการแพทย์วิถีธรรม