ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

2. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ

ระหว่างปี .. 2553 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 10 แบบบันทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และข้อมูลที่ 12 แบบสอบถามประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ เทคนิค 9 ข้อ)

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่2.33
ชื่อนางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์
เพศหญิง
อายุ39 ปี
อาชีพจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
จังหวัดสมุทรปราการ
โรคโรคหอบ
วันสัมภาษณ์6 ธันวาคม 2557

มีอาการหอบ เมื่อสัมผัสกับสิ่งที่แพ้เป็นระยะเวลานาน การดูแลรักษาเช่น วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 อยู่บ้านได้สักหกชั่วโมงอาการระคายคอเริ่มมา และสุดท้ายคืนแรกของการนอนบ้าน ก็หลับ ๆ ตื่น ๆ เพราะหายใจไม่สะดวก จากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีขนแมว ที่กระตุ้นการแพ้ แม้ว่าอาการครั้งนี้จะไม่หนักหนายังเดินได้ไกลอยู่ไม่เหนื่อยมาก 

การดีท็อกซ์ การอาบน้ำหรือแม้กระทั่งการกัวซา ที่เพิ่งค้นพบว่าทำให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว มีลมออกตามตัวอย่างมากมาย ก็ไม่ทำให้อาการดีขึ้นเร็วเหมือนเคยทำได้ สงสัยเพราะอากาศมันหนาวขึ้น ก็มีสติกับการหายใจ และวางใจไป ตอนเช้ารีบออกจากบ้าน ในเมื่อการเอาพิษออก ยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่าพิษที่เข้ามา ก็ต้องพยายามรับพิษใหม่ให้น้อยที่สุด

รู้จักแพทย์วิถีธรรม เพื่อนที่ทำงานที่สนใจปฏิบัติธรรมตามแนวสันติอโศก แนะนำให้รู้จัก แรงจูงใจที่ทำให้เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ คือ ต้องการปฏิบัติธรรมและพึ่งตนเองด้านสุขภาพ แรงจูงใจหนึ่ง คือ ตอนฟังจิตอาสารวมพลังร้องเพลง แรงใจเพื่อมวลชน ท่อนที่ว่า “มาเถิดกัลญาณมิตร ผ่อนเกลียวชีวิตอันไร้แก่นสาร” รู้สึกเลยว่าที่นี่แหละคือที่เราจะเลือกมาเป็นจิตอาสา

การดูแลตนเองตามหลักการแพทย์วิถีธรรม บางอาการอาจจะหายช้ากว่าการรับประทานยาแผนปัจจุบัน รักษาแบบแพทย์วิถีธรรมต้องใช้เวลา

กรณีของคุณพ่อ หมอสงสัยว่าพ่อจะเป็นมะเร็งตับอ่อน ต้องผ่าตัดถึงจะทำการรักษาได้ แต่ถ้าผ่าตัดอาจจะต้องฟอกไต เปลี่ยนวิถีชีวิต ก็เลยไม่ใช้แผนปัจจุบัน จึงต้องหาทางออกทางเลือกอื่น แต่ท่านก็ยังทำอย่างแพทย์วิถีธรรมไม่ได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นผลน้อย ดังนั้นปัญหาคือ ผู้ต้องการความช่วยเหลือยังไม่ศรัทธาแนวทางแพทย์วิถีธรรมอย่างมากพอ ที่จะปฏิบัติอย่างจริงจัง แนวทางแก้ไขเริ่มที่การปฏิบัติที่ตนและแนะนำคนที่ศรัทธา

  • ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการดูแลตนเอง คือความเชื่อมั่นในองค์ความรู้เรื่องสมดุลร้อนเย็น การละบาป บำเพ็ญบุญ ทำจิตใจให้ผ่องใส
  • ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือเผยแพร่ความรู้การแพทย์วิถีธรรม คือ การปฏิบัติจริงของผู้ให้การช่วยเหลือ หรือเผยแพร่ความรู้แพทย์วิถีธรรม
  • แนวทางในการพัฒนาจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ การลดกิเลสของจิตอาสา โดยการให้แต่ละคนตั้งตบะตามฐานของตน และมีการบันทึกการสู้กิเลสของตนในเรื่องนั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ
  • แนวทางในการเผยแพร่การแพทย์วิถีธรรม การจัดค่ายสุขภาพค่ายย่อยในที่ต่าง ๆ การโพสต์การแบ่งปันประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีธรรมที่หลากหลายใน Youtube เพื่อให้คนรู้จักแพทย์วิถีธรรมผ่านคนที่ปฏิบัติตามแนวทางนี้จริง

ประโยชน์หรือข้อคิดที่ได้จากการร่วมเดินธรรมจาริก ได้พบกับสัจธรรม การไปเป็นหมู่กลุ่ม แม้มันอาจจะช้ากว่าที่ใจเราคิดแต่มันไม่เหนื่อยแรง และมีโอกาสที่จะถึงจุดหมายร่วมกันมากกว่า การยอมรับในศักยภาพของคนในหมู่กลุ่มที่แตกต่างกัน ทำให้เราสุขได้เมื่อต้องช้าในสิ่งที่ควรช้าด้วยใจที่เป็นสุข

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

กรณีศึกษา 3.30 คุณไชเท้า (นามสมมุติ)

กรณีศึกษาที่3.30ชื่อไชเท้า (นามสมมุติ)เพศชายอายุ67 ปีจังหวัดอุบลราชธานี โรคหรืออาการ : โรคหืดหอบเข้ารักษาตัวใน รพช.มีอาการสะอึกไม่หาย แพทย์ให้กลับบ้าน ยังสะอึกตลอดเวลาต่ออีก 3-4 วัน การดูแลและแก้ไขอาการ : ใช้ใบย่านาง ผักบุ้งจีน ใบเตยหอม และใยก้านกล้วย...

กรณีศึกษา 2.18 นายมงคลวัฒน์ รัตนชล

กรณีศึกษาที่2.18ชื่อนายมงคลวัฒน์ รัตนชลเพศชายอายุ51 ปีจังหวัดสงขลาโรคโรคนอนกรน โรคความดันโลหิตสูง โรคหมอนรองกระดูกเสื่อมวันสัมภาษณ์พฤศจิกายน 2557 นอนกรน ความดันโลหิตสูง หมอนรองกระดูกเสื่อมเริ่มตั้งแต่ปี 2549 หมอแนะนำให้ปรับเปลี่ยนอาหารลดเค็ม หวาน มันจัด ออกกำลังกาย...

กรณีศึกษาที่ 1.12 คุณอุทิศ บุญฟอง

กรณีศึกษาที่1.12ชื่ออุทิศ บุญฟองเพศชายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรคโรคมะเร็งที่ไต โรคไวรัสที่ตับบี โรคหวัด โรคไอกรน โรคความดันสูง โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคอาการหยุดหายใจเวลานอนหลับ โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคริดสีดวงวันสัมภาษณ์20 สิงหาคม 2555 ผมชื่อ นายอุทิศ บุญฟอง อายุ 68 ปี...

โรค ไขมันในเส้นเลือด หอบหืด กรดไหลย้อน ภูมิแพ้อากาศ หูดับ

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ไขมันในเส้นเลือด หอบหืด กรดไหลย้อน ภูมิแพ้อากาศ หูดับอาชีพรับราชการทหาร อายุ74ปี มาเป็นจิตอาสาเนื่องจากเป็นทหารและเป็นโรค 4 โรค เป็นทหารทำไมถึงป่วยไขมันในเส้นเลือด หอบหืด กรดไหลย้อน ภูมิแพ้อากาศ หูดับ สาเหตุเกิดจากตัวเราเองทั้งหมด...

โรคหอบหืด หายโดยไม่ต้องใช้ยา?

คุณแก้ว จ.พะเยาว์ ประทับใจครั้งแรกที่มาเข้าค่าย เปิดยูทูบของอาจารย์หมอเขียว ฟัง มา2 ปีแล้ว เคยได้ยินว่า น้ำปัสสาวะมีประโยชน์แต่ ไม่เคยทดลองใช้ ปกติเป็นคนชอบทานอาหารรสจัด...