ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

ประสบการณ์การดูแลรักษาโรคมะเร็งตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

กลไกการเกิดการหายของโรคมะเร็ง คือ วิบากร้ายจะสังเคราะห์กับภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล ทำ ให้เกิดโรคต่าง ๆ ส่วนวิบากดีจะสังเคราะห์กับภาวะสมดุลร้อนเย็น ทำให้โรคต่าง ๆ ลดลงและร่างกายแข็งแรงขึ้น ซึ่งโรคมะเร็งเกิดจากวิบากร้ายสังเคราะห์กับพิษร้อนเย็นไม่สมดุล ทำให้พลังชีวิตสั่งให้ร่างกายผลิตเนื้อเยื่อเพิ่ม เพื่อมาช่วยกันบีบเกร็งเอาพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกจากร่างกาย จึงเกิดเป็นเนื้องอกและเมื่อเนื้องอกดังกล่าวงอกไม่หยุดก็เป็นมะเร็ง ดังนั้นการรักษาโรคมะเร็งหรือโรคอื่น ๆ หรืออาการอื่น ๆ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม จึงใช้วิธีแก้ที่ต้นเหตุด้วยการปรับสมดุลร้อนเย็นกายใจ โดยใช้เทคนิค 9 ข้อ ได้แก่ ได้แก่ 1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น 2. การกัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนัง) 3. การสวนล้างพิษออกจากลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกสมดุล ร้อนเย็น (ดีท็อกซ์) 4. การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบายในน้ำสมุนไพรตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย 5. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย 6. การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง 7. การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย 8. ใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญบุญกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี สหายดี สร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี และ 9. รู้เพียร รู้พักให้พอดี

เทคนิค 9 ข้อ ดังกล่าว เป็นการระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกไป ใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไป เพื่อให้เซลล์ทุกเซลล์ถูกซ่อมสร้างให้แข็งแรงตามหลักสมดุลร้อนเย็น ทำให้เซลล์ทุกเซลล์ทำงานตามปรกติและเกิดการขจัดโรคหรืออาการไม่สบายต่าง ๆ ตามกลไกธรรมชาติของชีวิตที่มีอยู่แล้ว คือ เมื่อระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออก ก็จะไม่มีพิษตกค้างในร่างกาย เนื้องอกหรือมะเร็งซึ่งเป็นเนื้อเยื่อส่วนเกินที่ชีวิตผลิตขึ้นมา เพื่อช่วยกันบีบเกร็งเอาพิษออก เมื่อไม่มีพิษที่จะต้องบีบเกร็งออก ก็ไม่ได้ทำหน้าที่หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้ว พลังชีวิตก็จะสั่งให้ร่างกายสลายเนื้องอกหรือมะเร็งทิ้ง โดยพลังชีวิตจะสั่งให้เม็ดเลือดขาวซึ่งแข็งแรงเพราะได้รับสารและพลังงานที่สมดุลร้อนเย็น ไปโอบและหลั่งเอนไซม์มาย่อยสลายเนื้องอก หรือมะเร็ง หรือเชื้อโรค หรือสารพิษ หรือตัวก่อโรคต่าง ๆ ด้วยกระบวนการฟาโกไซโตซีส จากนั้นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็จะเกิดกลไกรีเฟล็กซ์ เกร็งตัวขับโรคและเหตุก่อโรคมะเร็งและโรคต่าง ๆ ที่สลายโดยเม็ดเลือดขาวออกจากร่างกายตามช่องทางระบายพิษต่าง ๆ เช่น ทางหู ตา จมูก ปาก ผิวหนัง ปัสสาวะ อุจจาระหรืออวัยวะระบายพิษตามปรกติของร่างกาย ก็จะทำให้โรคมะเร็งหรือโรคต่าง ๆ ลดลงหรือหายไป ร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้น แต่ถ้ากลไกโดยธรรมชาติยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ก็ใช้ควบคู่กับวิธีการอื่น ๆ ตามการแพทย์แผนต่าง ๆ เช่น อาจใช้ควบคู่กับการผ่าตัด การรับประทานยาแผนปัจจุบันบางชนิด การดัดปรับกระดูกโครงสร้างกล้ามเนื้อเส้นเอ็น การฝังเข็ม หรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะควรในบางครั้ง บางบุคคลเท่านั้น ซึ่งควรสังเกตว่าเหมาะควรกับตนเองหรือผู้อื่นได้จากหลังใช้วิธีนั้นแล้วทำให้เกิดสภาพสบาย เบากาย มีกำลัง และเป็นอยู่ผาสุก โดยมีตัวชี้วัดที่ทำให้ชีวิตปลอดภัยได้จากเมื่อโรคภัยไข้เจ็บลดลงแล้วสามารถค่อย ๆ ลดหรืองดการรักษาที่ไม่จำเป็นหรือที่มีผลแทรกซ้อนลงไป การแพทย์วิถีธรรมจึงมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ เมื่อได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยแล้วจะให้อิสระกับผู้ป่วยในการเลือกใช้วิธีการรักษาด้วยตัวของผู้ป่วยเอง

มะเร็งเต้านม

กรณีศึกษา 3.90 นางอธิญญา รัตนดิลก

กรณีศึกษาที่3.90ชื่อนางอธิญญา รัตนดิลกเพศหญิงอายุ28 ปีอาชีพพยาบาลจังหวัดนนทบุรี โรคหรืออาการ : โรคมะเร็งเต้านม โรคไทรอยด์ โรคมะเร็งเต้านมลามมาที่กระดูกสันหลัง เป็นไทรอยด์มานาน 10 ปี มีจุดดำที่ปอดและตับรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันทำคีโมมาแล้ว 35 ครั้ง ฉายแสง ฉีดยา เข็มละ 50,000 บาท รวม 12 เข็ม การดูแลและแก้ไขอาการ : วิธีแก้ไขปฏิบัติตัวโดยใช้แพทย์วิถีธรรม ด้วยการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลเป็นประจำทุกวัน กัวซาบริเวณสะโพกและหลัง ทำให้หายจากอาการปวด สวนล้างลำไส้โดยการใช้น้ำสกัดและน้ำปัสสวะ...

read more

กรณีศึกษา 3.71 Yajaira Barreto

กรณีศึกษาที่3.71ชื่อYajaira Barretoเพศหญิงอายุ60 ปีจังหวัดอเมริกา โรคหรืออาการ : เป็นมะเร็งเต้านมเป็นเวลา 10 ปี และมะเร็งได้ลามไปที่ตับอ่อน โรคหรือาการ เป็นมะเร็งเต้านมเป็นเวลา 10 ปี และมะเร็งได้ลามไปที่ตับอ่อน เมื่อเดือนสิงหาคม 2011 ได้รับโทรศัพท์จากเจ้านายที่ทำงานดีสนีย์ตอนดึก บอกว่ามีเพื่อนป่วยมากอยู่ในห้องฉุกเฉินที่ไมอามี่ขอความช่วยเหลือด่วน สามีของเขาได้ขับรถเป็นเวลาสี่ชั่วโมงเศษ เพื่อเดินทางมารับสมุนไพร...

read more

กรณีศึกษา 3.53 นางสาวนราภัทร พันธุศร

กรณีศึกษาที่3.53ชื่อนางสาวนราภัทร พันธุศรเพศหญิงอายุ45 ปีอาชีพอาชีพเดิมนักกอล์ฟมืออาชีพจังหวัดกรุงเทพมหานคร โรคหรืออาการ : โรคมะเร็งเต้านม วันที่เข้าค่าย 25-31 พฤษภาคม 2555 (ครั้งที่ 2) ที่ดอนตาล มุกดาหาร เก็บข้อมูล วันที่ 28พฤษภาคม 2555 ป็นนักกอล์ฟมืออาชีพ เดินทางไปแข่งกอล์ฟทั่วเอเชียมาแล้ว เมื่อประมาณต้นปี 2553รู้สึกเหมือนมีก้อน ๆ โตประมาณ 2 เซ็นติเมตร ใต้ราวนมซ้าย ก็ไปหาหมอประจำตรวจ หมอบอกว่าไม่เป็นอะไร ก็ไม่ค่อยเชื่อ เนื่องจากเป็นคนรักษาสุขภาพ และเป็นคนช่างสังเกต...

read more

กรณีศึกษา 3.39 นางสมจิตร ชัยวัฒนาสถิตย์

กรณีศึกษาที่3.39ชื่อนางสมจิตร ชัยวัฒนาสถิตย์เพศหญิงอายุ58 ปีจังหวัดสิงห์บุรี โรคหรืออาการ : โรคมะเร็งเต้านม วันที่เข้าค่าย 12-18 มีนาคม 2555 (ครั้งที่ 2) ณ สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล มุกดาหาร เก็บข้อมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ปี 2545 ผ่าตัดมะเร็งเต้านมโดยผ่าออกทั้งเต้านมด้านขวาแล้วรักษาโดยการฉายแสง Novadex มาโดยตลอด ปี 2553 ประมาณเดือนกันยายน พบว่ามีมะเร็งขึ้นมาที่จุดเหนือที่ผ่าเดิมเล็กน้อย จึงรักษาโดยการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกอีก แล้วจึงทานยาฮอร์โมนต่อ ประมาณเดือนพฤศจิกายน...

read more

กรณีศึกษา 3.38 แม่ชีบุญมี เวชสาร

กรณีศึกษาที่3.38ชื่อแม่ชีบุญมี เวชสารเพศหญิงอายุ75 ปีจังหวัดอุบลราชธานี โรคหรืออาการ : มะเร็งเต้านม วันที่เข้าค่าย 14-20 มกราคม 2555 (ครั้งที่ 2) ณ สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล มุกดาหาร เก็บข้อมูล 19 มกราคม 2555 ตอนอายุได้ 60 ปี รู้สึกปวดท้องก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลตำรวจ หมอบอกว่าเป็นโรคกระเพาะอาจเป็นเพราะทานอาหารมื้อเดียว ให้ยามาทานก็ไม่ดีขึ้น ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ตอนนั้นเริ่มมีอาการของโรคพาร์กินสัน และตามด้วยโรคหัวใจเพราะเกิดอาการแน่นหน้าอกด้วย หมอก็ให้ยามาทานตามอาการของโรคที่เป็น...

read more

กรณีศึกษา 3.35 นางฐิติทิพย์ (ต๋อย)

กรณีศึกษาที่3.35ชื่อนางฐิติทิพย์ (ต๋อย)เพศหญิงอายุ60 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานคร โรคหรืออาการ : มะเร็งเต้านม (ระยะที่ l) วันที่เข้าค่าย 14-20 มกราคม 2555 (ครั้งที่ 1) ณ สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล มุกดาหาร เก็บข้อมูลวันที่ 19 มกราคม 2555 เมื่อเดือน กรกฎาคม ปี 2554 ไปตรวจที่โรงพยาบาลบางกอกเนิสซิ่งโฮม หมอพบว่ามีก้อนเนื้อประมาณ 1 เซ็นติเมตร นำชิ้นเนื้อไปตรวจ หมอบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านม (ระยะที่ l) เป็นมะเร็งชนิดด้อยฮอร์โมน วันที่ 27 กันยายน 2554 หมอนัดผ่าตัดเอาออกหลังผ่าตัดแล้วนัดให้ไปฉายแสงที่โรงพยาบาลจุฬาฯ...

read more

กรณีศึกษา 3.26 คุณน้อยโหน่ง (นามสมมุติ)

กรณีศึกษาที่3.26ชื่อน้อยโหน่ง (นามสมมุติ)เพศหญิงอายุ56 ปีจังหวัดอุบลราชธานี โรคหรืออาการ : เป็นมะเร็งเต้านม ผ่าตัดเต้านม และต่อมน้ำเหลืองที่แขนซ้าย การดูแลและแก้ไขอาการ : หลังผ่าตัดดื่มน้ำใบย่านาง ใบเตย ใบบัวบกทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน ดื่มก่อนรับเคมีบำบัด และดื่มทุกครั้งก่อนรับยา จิบเรื่อย ๆ ขณะรับการรักษา กินผัก ผลไม้ ฤทธิ์เย็นและปลา...

read more

กรณีศึกษา 1.131 นางอุไร กลับสกุล

กรณีศึกษาที่1.131ชื่อนางอุไร กลับสกุลเพศหญิงอายุ53 ปีจังหวัดสมุทรสงครามโรคโรคมะเร็งเต้านม โรคเบาหวาน วันสัมภาษณ์9 มีนาคม 2558 อาชีพรับราชการ (อยู่ห้อง x-ray)  เข้ารับการอบรมค่ายสุขภาพ 7 วัน เมื่อเดือน กรกฎาคม 2557 เป็นการอบรมครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มีนาคม 2558 สถานที่จัดค่ายวัดเสด็จ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นมะเร็งเต้านมข้างซ้ายได้รับการผ่าตัดเมื่อปี 2543 อยู่ในระยะที่ 2หลังผ่าตัดได้รับการทำเคมีบำบัดเป็นมานาน 14 ปี อีก 5 ปี...

read more

กรณีศึกษา 1.113 คุณตุ๊ก

กรณีศึกษาที่1.113ชื่อตุ๊กเพศหญิงอายุ55โรคมะเร็งเต้านมวันสัมภาษณ์6 มกราคม 2558 เป็นมะเร็งเต้านม ทั้งผ่าตัด คีโมมา แผลเน่ามาก มาเข้าค่ายหมอเขียวตั้งแต่ปี 50 อยู่ติดต่อกัน 3 เดือน ไป ๆ มา ๆ 2 ปี ตอนนั้นคิดว่าตัวเองจะตาย ก็กินน้ำย่านางไป (ถ้ากินหน่อไม้ดอง จะเกิดอาการบวมขึ้นทันที) พอกยา ดีท็อกซ์ แผลก็ดีขึ้น ภายใน 5 วันเห็นผลทันที แผลยุบแห้ง กินอาหารปรับสมดุล น้ำสมุนไพรปรับสมดุล กัวซา โยคะออกกำลังกาย ทำงานเบา ๆ ไปเรื่อย ๆ อยากให้คนที่ป่วยเป็นมะเร็งฝึกทั้งกายและจิต เรื่องจิตสำคัญมาก...

read more

กรณีศึกษา 1.104 ทันตแพทย์อภิญญา (หมออ๋อ)

กรณีศึกษาที่1.104ชื่อทันตแพทย์อภิญญา (หมออ๋อ)เพศหญิงอายุ45จังหวัดชลบุรีโรคโรคมะเร็งเต้านมวันสัมภาษณ์12 มิถุนายน 2555 เป็นทันตแพทย์หญิงโรงพยาบาลเอกชน พัทยา ประสบการณ์การทำงาน 20 ปีสามปีก่อนหมอเป็นมะเร็งเต้านม ตอนนั้นหมอยังไม่มั่นใจแพทย์ทางเลือก จึงเลือกรักษาโดยการผ่าตัด ให้เคมีบำบัด ผมร่วง ตอนนั้นหมอกลัวจนอาเจียนออกมา ผลจากเคมีบำบัดทำให้หมอไม่มีประจำเดือน ก่อนมาเข้าค่ายหมอตัวร้อน ปากแตก เพราะกินเนื้อสัตว์เยอะ พอมาเข้าค่ายที่มุกดาหาร หมอสนุกมาก ได้เกี่ยวข้าว ขนฟางข้าว ไม่ลำบากอย่างที่คิด...

read more

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

กรณีศึกษา 3.54 นายชูชาติ สุทธิโอสถ

กรณีศึกษาที่3.54ชื่อนายชูชาติ สุทธิโอสถเพศชายอายุ61 ปีจังหวัดภูเก็ต โรคหรืออาการ : มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Non-Hodgkin’s lymphoma) ต้นเดือนมิถุนายน 2550 มีตุ่มบวมบริเวณลำคอทั้ง 2 ข้าง และโตขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว จึงไปให้หมอตรวจที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หมอจะขอผ่าเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ แต่กว่าจะทราบผลอาจใช้เวลาเกือบ 2 อาทิตย์ ประเมินดูแล้วอาจเป็นอันตรายจากการบวมผิดปกติที่คอ เลยขอให้หมอส่งเคสต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาฯ กรุงเทพฯ  วันที่ 18 มิถุนายน 2550 ผลการตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นที่ 3...

read more

กรณีศึกษา 1.129 นางสาวปัทมา ทีปประสาน 

กรณีศึกษาที่1.129ชื่อนางสาวปัทมา ทีปประสาน เพศหญิงอายุ66 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานครโรคโรคมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองระยะที่ 3 โรคความดันโลหิต โรคเข่าเสื่อม โรคอ้วนวันสัมภาษณ์29 เมษายน 2558 อาชีพค้าขาย เป็นเจ้าของร้านขายยาแผนปัจจุบัน ใช้ชีวิตแบบไม่ดูแลตัวเองรับประทานอาหารนอกบ้านทุกวัน อาหารจานเดียวตามสั่งทั่ว ๆ ไป ไม่ทําอาหารที่บ้าน มีหมูเป็นเมนูหลัก ทานผักผลไม้น้อยมาก ทานอาหารจีน ไม่ออกกําลังเลย นอนดึกหลังตี 2 ทุกวัน ตื่นสายหลังเที่ยง ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดเวลา แต่มีสุขภาพจิตดีชอบทําบุญทั่วไป...

read more

กรณีศึกษา 1.126 คุณง้อ แซ่ลี้

กรณีศึกษาที่1.126ชื่อง้อ แซ่ลี้เพศหญิงอายุ80 ปีโรคโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันสูงวันสัมภาษณ์29 มีนาคม 2558 เคยผ่าตัดกระดูก สันหลังมา 2 ครั้ง เคยผ่าเข่าสองข้างจากขาโก่ง และผ่าตาสองข้าง ต้อกระจกตามวัย โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมาตั้งแต่ ธ.ค. 2551 (6 ปี) จากอาการต่อมทอลซิลอักเสบนานเป็นเดือนให้ยาแก้อักเสบหลายขนานไม่หาย (จากกินเป็นฉีด) จึง Admit โรงพยาบาลตำรวจ แพทย์เจาะชิ้นเนื้อส่งตรวจจากทอลซิล ตรวจพบมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬา ได้รับเคมีบำบัด 5...

read more

กรณีศึกษา 1.69 คุณอำนาจ งามวงศ์รักษ์

กรณีศึกษาที่1.69ชื่ออำนาจ งามวงศ์รักษ์อายุ50 ปีอาชีพรับราชการโรคโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นที่ 4 โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองข้างขวา ปกติไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกาย แต่รู้สึกว่าบวมที่คาง จึงไปตรวจชิ้นเนื้อเจอมะเร็ง ถอนฟันรอรับการบำบัดพบว่าเป็นมะเร็งขั้นที่ 4 หมอบอกให้ถอนฟัน 3 ซี่ เพื่อรอเข้าคีโมบำบัด ก่อนเข้ารักษาแผนปัจจุบัน ได้มีโอกาสรู้จักแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว) ทาง Youtube เริ่มปฏิบัติตัวแบบหมอเขียว กินน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น น้ำย่านาง-ใบเตย เข้มข้นวันละ 2 ลิตร คอยุบ (จากที่บวม) กินฉี่...

read more

กรณีศึกษาที่ 1.45 น้องนัฐเมศและคุณแม่

กรณีศึกษาที่1.45ชื่อน้องนัฐเมศและคุณแม่เพศเด็กชายไทยและหญิงไทยอายุ55จังหวัดกรุงเทพมหานครโรคโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองวันสัมภาษณ์31มกราคม 2555 จิตอาสา: สวัสดี สวัสดีสมาชิกก่อน คุณแม่: สวัสดีครับ (บอกน้องให้สวัสดีผู้ฟัง) น้องนัฐเมศ: สวัสดีครับ จิตอาสา: น้องนัฐเมศตอนนี้อายุ  9-10 ปี คุณแม่: ค่ะ จิตอาสา: ป่วยเป็นอะไรมาครับ คุณแม่: ป่วยเป็นอะไรครับ  น้องนัฐเมศ: เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับ  จิตอาสา: เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเลยเหรอครับแล้วเป็นยังไงมันเจ็บมันยังไงไหม  น้องนัฐเมศ:...

read more

กรณีศึกษาที่ 1.9 คุณธนพร นพภาลี

กรณีศึกษาที่1.9ชื่อธนพร นพภาลีเพศหญิงจังหวัดนครราชสีมาอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวโรคโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะ 4วันสัมภาษณ์8 มิถุนายน 2557 ธนพร นพภาลี อายุ 26 ปี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปัจจุบันเป็นติวเตอร์คณิตศาสตร์ เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะ 4 รับทราบเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 รักษามาประมาณหนึ่งปีแล้วค่ะ ก่อนได้ไปเข้าอบรมค่ายสุขภาพของคุณหมอเขียวครั้งแรกที่สีมาอโศก เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2556 ตอนนั้นให้ยาเคมีบำบัดแล้วผมร่วงมีอาการ...

read more

กรณีศึกษาที่ 1.8 คุณคฑาวุฒิ  เอกตาแสง

กรณีศึกษาที่1.8ชื่อคฑาวุฒิ  เอกตาแสงเพศชายจังหวัดกาฬสินธุ์อาชีพทำธุรกิจส่วนตัวโรคโรคมะเร็งลำไส้ระยะที่ 4 กระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองวันสัมภาษณ์19 กันยายน 2555 คฑาวุฒิ เอกตาแสงครับมาจากอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สาเหตุที่มา คือ มะเร็งลำไส้ระยะที่ 4 ระยะสุดท้าย ก่อนที่ผมจะเข้าผ่าตัดมะเร็งลำไส้ระยะที่ 4 นี้ ผมคิดในใจเสมอว่าคนที่เป็นมะเร็งนี่ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรก็ตาม คือรอวันตายสถานเดียว พอผมเข้าผ่าตัด หมอวินิจฉัยตอนแรกว่าผมเป็นไส้ติ่งอักเสบ...

read more

กรณีศึกษาที่ 1.6 คุณยุวดี นโมชัยยากร

กรณีศึกษาที่1.6ชื่อยุวดี นโมชัยยากรเพศหญิงอายุ53 ปีประเทศรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาโรคมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองอาการมีปัญหาทรมานมากในการกินเพราะโดนผ่าตัดกระเพาะและม้ามทิ้งหมดวันสัมภาษณ์26 กันยายน 2557 ยุวดีค่ะ มาจาก เท็กซัส (Taxas) ก่อนที่จะมาเจอหมอเขียวนี่ ความจริงป่วยอยู่แล้ว เพราะว่าเป็นมะเร็งในต่อมน้ำเหลือง แล้วก็ต้องโดนผ่าตัดกระเพาะทิ้งหมด ผ่าตัดม้ามทิ้งหมด แล้วก็จะกลายเป็นคนที่มีปัญหาทรมานมากในการกิน เพราะว่าเวลากินทุกครั้งนี่จะปวดทรมานดิ้นแบบพลาด ๆ เลยค่ะ แล้วก็กินไม่ได้มา 30 ปี...

read more

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง รักษาด้วย ยา 9 เม็ด

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และผ่าตัดกระเพาะ ม้ามทิ้งหมด มีปัญหาเรื่อง การกินอาหาร กินไม่ค่อยได้ ทรมารมา 30 ปีมีอาการแทรกซ้อนและการอยู่ลำบากมากเสี่ยงทุกอย่าง โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ดีขึ้นเพราะใช้สิ่งนี้ แพทย์วิถีธรรม เทคนิค 9 ข้อ ยา 9...

read more

โรคมะเร็งเต้านม+ต่อมน้ำเหลือง

โรคมะเร็งเต้านม ระยะที่ 3 รักษากับอาจารย์หมอเขียวควบคู่กับแผนแพทย์ปัจจุบัน โรคมะเร็งเต้านม ผ่าตัดแล้ว คีโม 8 ครั้ง ฉายแสง 18 ครั้งให้ยาต้านฮอร์โมน 16 ครั้ง เริ่มใช้การรักษากับอาจารย์หมอเขียวตั้งแต่ผ่าตัด 4ก.พ59 เป็น งูสวัด ใช้น้ำปัสสาวะทา ใช้สะเลดพังพร ผสมน้ำปัสสาวะและผงถ่าน-ดินสอพอง พอกทา ไม่ได้ไปหาหมอแพทย์แผนปัจจุบัน หายจากการเป็นงูสวัด...

read more

มะเร็งมดลูก

โรคมะเร็งมดลูก

คุณ จินปวดมาก “อยู่ที่นิวยอร์คค่ะ ป่วยมากเลยนะคะ ตั้งแต่ก่อนท้องน่ะค่ะ จนกระทั่งไปตรวจว่าตั้งท้องหมอก็แนะนำให้ทำแท้ง เพราะว่ามีทูเมอร์ (tumor) อยู่ในมดลูกใหญ่มากประมาณ 16.5 เซ็นติเมตรแล้วก็ที่อื่นที่เจ็บปวดมามาก ๆ ก็จะมีที่กระดูกเต้านม เต้านมจะมีซีสต์ 22-23 เม็ด แล้วก็ที่รักแร้กับขาหนีบนี่ก็จะบวม เท่าลูกมะนาวค่ะ มะนาวบางทีก็มะนาวเขียวบางทีก็มะนาวเหลือง และมีก้อนเนื้องอกที่ตับด้วย แต่ด้วยกรรมมั้งคะ ทำให้หมอพินิจพิเคราะห์โรคนี้อยู่หลายปี ก็ตีไม่ออกว่าเป็นโรคอะไร ทานยาจนป่วยจะตายอยู่แล้ว...

read more

โรคไวรัสบี มะเร็งมดลูก

แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจิตอาสา -คุณพลังพุทธ ( ไวรัสบี /มะเร็งมดลูก) ป่วยตั้งแต่ปี 2551 ป่วยด้วยหลายโรคเคยผ่าตัดด้วยโรคริดสีดวงทวาร ผ่าตัดแล้วก็กับมาเป็นอีก ต่อมาป่วยด้วยโรค ตับไวรัสอักเสบ B จะขึ้น C หมอบอกว่าถ้าขึ้น C จะเป็น มะเร็งตับ ปี่ที่ไปเช็คร่างกายเป็นปีที่เจ็บป่วยมาก ตับมีจุด ดำๆเต็มไปหมด ก็เลยรักษากับหมอแพทย์แผนปัจจุบัน 4 เดือนพบหมอ 1 ครั้ง รักษามาเลื่อยๆจนถึงปี 2555 ก็เลยลาออกจากราชการ มารักษาตัวเองปลายปี 2557 เป็นโรค มะเร็งปากมดลูก และโรคซึมเศร้า ไปหาหมอมีแต่ได้ยาเพิ่ม ได้โรคเพิ่ม...

read more

มะเร็งเม็ดเลือดขาว

กรณีศึกษา 1.99 เด็กชายธนพร ต้นสายเพ็ชร

กรณีศึกษาที่1.99ชื่อเด็กชายธนพร ต้นสายเพ็ชรเพศชายอายุ9 ปี 6 เดือนอาการโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาววันสัมภาษณ์4 สิงหาคม 2555 เด็กชาย ธนพร ต้นสายเพ็ชร อายุ 9 ปี 6 เดือน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว All ชนิดเฉียบพลันเป็นตั้งแต่ 2 ขวบ 11 เดือน ตรวจพบที่เอกชนจึงย้ายไปรักษาที่จุฬา แพทย์บอกว่าถ้าโชคดีเป็นติดเชื้อไวรัสที่ไขกระดูก แต่ถ้าไม่ใช่ก็มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยปิงปิงมีอาการหนาว ทั้งที่เป็นช่วงเดือนเมษายน ต่อมาจึงมีไข้ ที่ฝ่าเท้าไม่มีสีเลือด พอเจอมีไข้สูงจึงไปหาหมอให้ยาลดไข้มากิน ไข้ลดลงแต่มีจ้ำขึ้นที่ขาสองข้าง...

read more

กรณีศึกษา 1.70 พันโทธวัชชัย รอยเรืองพาณิชย์

กรณีศึกษาที่1.70ชื่อพันโทธวัชชัย รอยเรืองพาณิชย์เพศชายอายุ52 ปีอาชีพทหารจังหวัดกาญจนบุรีโรคโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว ออกกำลังกายแล้วไม่มีแรง หน้าซีดมาก นอนให้น้ำเกลือ 4 วัน หมอหาโรคไม่เจอ จึงต้องเจาะไขสันหลัง หมอจะให้รับการบำบัดให้คีโมเป็นเวลา 8 เดือน (8 เข็ม) และต้องถอนฟันก่อน แต่ว่าม่ยอมรับการรักษานอนอยู่ 20 วัน ขอกลับบ้าน ไปทำใจก่อน เนื่องจากได้เจอผู้ป่วยอีกคนที่รับการรักษาแล้วมะเร็งแพร่ไปที่อวัยวะอื่น ปฏิบัติตัวด้วยแพทย์วิถีธรรมดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด...

read more

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

คุณรัตน์ อาจารย์พยาบาลจาก รพ.ศิริราช ดูแลผู้ป่วย โรคมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยลำบากและมีกลิ่นเหม็นมาก บุญที่เราได้ทำมาได้ส่งผลเมื่อเราเจอวิบากกับตัวเอง เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว (MML) มะเร็งที่สะสมจากสารพิษเนื่องจากการกินอาหารของเรามันจะสะสมเข้ามาในตัวเราและจะปรากฏเมื่ออายุประมาณ 50 ปี คุณหมอถามว่าโกรกผมบ่อยไหม ขนลุกเลยผล วิจัยบอกว่าคนที่โกรกผม โอกาสเป็นมะเร็งสูงมาก โกรกผมทุก 3 อาทิต ปี1 มากกว่า10 ครั้ง นาน10 ปี สารพิษเหล่านี้มีโอกาสทำให้เป็นเม็ดเลือดขาว หมอบอกเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่ 3...

read more

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

คุณต้นหลิว (มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก) คุณแม่คุณต้นหลิว (ติดเชื้อในกระแสเลือด)

แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจิตอาสาคุณต้นหลิว (มะเร็งมดลูก)คุณแม่คุณต้นหลิว (ติดเชื้อในกระแสเลือด)โดย จิตอาสา ค่ายสุขภาพและพระไตรปิฏก สวนป่านาบุญ1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ครอบครัวแพทย์วิถีธรรม คุณต้นหลิว (มะเร็งมดลูก) คุณแม่คุณต้นหลิว (ติดเชื้อในกระแสเลือด) หมอบอกว่าโอกาสรอด แค่ 20% มาด้วยอาการเลือดหยดและไหลเป็นน้ำเลย พอไปตรวจพบว่า มีจุดดำ ๆ ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะที่ 2 รักษาแผนปัจจุบันผ่าตัดและฟังผลจากระยะ 2 เป็นระยะที่ 3 ผ่าตัด คีโมและฉายแสงต่อ ฉีดไปแล้วทรมานมาก คีโมไป 5 เข็ม และจึงต้องไปฉายแสงต่อ...

read more