ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

2. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ

ระหว่างปี .. 2553 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 10 แบบบันทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และข้อมูลที่ 12 แบบสอบถามประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ เทคนิค 9 ข้อ)

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่2.104
ชื่อนางศิริกานต์ รังคะวิภา 
เพศหญิง
อายุ52 ปี
อาชีพเจ้าของร้านน้ำผักปั่น และขนมไทย
จังหวัดนครพนม
อาการขาบวม
วันสัมภาษณ์9 ธันวาคม 2557

เริ่มจากปี 2555 ในครั้งนั้นเกิดการเจ็บป่วยด้วยอาการขาบวม เกือบจะเดินไม่ได้ และได้ไปรับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันอยู่หลายแห่ง ก็ได้รับแต่ยากลับมาทานที่บ้าน ซึ่งโดยปกติจะไม่ค่อยชอบทานยาอยู่แล้ว จึงค้นหาวิธีรักษาแบบธรรมชาติบำบัดจนพบคุณหมอเขียว จากรายการคนค้นคน 

ในกลางเดือนกรกฎาคมปี 2555 ได้มาเข้าค่ายสุขภาพ และพระไตรปิฎกหลักสูตร 7 วัน ตามหลักยา 9 เม็ด ของแพทย์วิถีธรรม โดยอาจารย์หมอเขียวและจิตอาสา จุดเปลี่ยนในครั้งนั้นคือ อาหารมังสวิรัติรสจืด ที่ช่วยปรับสมดุลให้ทางร่างกายและจิตใจ ของข้าพเจ้า ทำให้ลืมสาเหตุของการเจ็บป่วย แต่ได้ปัญญาในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ให้สมดุลกับตนเองอย่างพอเพียง และเบิกบานจากการเจ็บป่วยของพ่อบ้าน ที่ไม่หายขาด จนเป็นเหตุให้ต้องเทียวมา สวนป่านาบุญ 1 อยู่บ่อยๆ จึงได้รับวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย แบบสมดุลจากพี่น้องจิตอาสาทุกท่าน เกิดศรัทธา เป็นแรงเหนี่ยวนำ ให้อยากช่วยผู้อื่นบ้าง เพราะได้เข้าใจว่า ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ได้กลับไปปฏิบัติตามคำอาจารย์หมอเขียว “ทำความผาสุกที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา”

การมาแต่ละครั้งได้เรียนรู้ในการลด ละ เลิก กิเลสไปเรื่อย ๆ ถึงแม้ว่ากระแสของโลกธรรม จะทำให้เราลำบากใจ แต่ก็ได้รับพลังหนุนนำ จากความพากเพียรของ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ คือความหมายที่ว่า “หมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี คือทั้งหมดทั้งสิ้น”

ชีวิตที่เหลือจากนี้ไป ขอมาเป็นผีเสื้อตัวน้อยน้อย อยู่ในหมู่กลุ่ม ช่วยกันขยับปีกวิถีธรรม ขอกราบคาราวะอาจารย์หมอเขียว ด้วยใจศรัทธา

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

กรณีศึกษา 2.51 นางพรรณทิวา เกตุกลม (อี๊ด)

กรณีศึกษาที่2.51ชื่อนางพรรณทิวา เกตุกลม (อี๊ด)เพศหญิงอายุ51 ปีจังหวัดมุกดาหารอาการข้อต่อสะโพกเคลื่อนหลุดจากเบ้า(เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า)วันสัมภาษณ์9 มีนาคม 2558 จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธพรรณทิวา เกตุกลม มาเรียนรู้เรื่องสุขภาพจนมาเป็นจิตอาสา...

กรณีศึกษา 2.50 นายอิทธิชัย จันทชาติ

กรณีศึกษาที่2.50ชื่อนายอิทธิชัย จันทชาติเพศชายอายุ42 ปีจังหวัดยโสธรอาการได้รับการผ่าตัดจากอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า-กระดูกแขนทั้งสองท่อนหัก-ขาข้าวขวาทำแผลและเข้าเฝือกวันสัมภาษณ์22 มีนาคม 2558 กระผม อิทธิชัย จันทชาติ หรือตาลครับ ได้รับอุบัติเหตุขับรถตู้ชนเสาไฟฟ้าค่ำวันที่...