วัตถุดิบ ฤทธิ์เย็นข้าวโพดหวาน 3 ฝัก (ฝักละ 150-280 กรัม) ฝานเมล็ดน้ำ 2 ½ ถ้วยเครื่องปรุงเกลือ วิธีทำ ใส่ข้าวโพดกับน้ำลงไปในโถปั่น...