วัตถุดิบ ฤทธิ์เย็นน้ำนมธัญพืช 2 ถ้วย ฤทธิ์ร้อนผักโขมลวกหั่นหยาบฟัก 1/2 ถ้วยมันฝรั่ง ½ ถ้วยหอมหัวใหญ่น้ำมัน วิธีทำ...