เมนูจากค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 23 รุ่น ดับทุกข์ทั้งแผ่นดินด้วยอริยสัจสี่ ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช วัตถุดิบ ฤทธิ์เย็น :...