ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

3. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่แนะนำและเก็บบันทึกโดยจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เครือข่ายแพทย์วิถีพุทธ นักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และประชาชนผู้ที่ใช้การแพทย์วิถีพุทธ

ระหว่างปี .. 2551 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 8 แบบบันทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ))

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่3.393
ชื่อคุณพุทรา (นามสมมุติ)
เพศหญิง
อายุ49 ปี
จังหวัดชลบุรี

โรคหรืออาการ : โรคนิ้วล็อก

ปกติทำงานออกแรงปานกลางปกติ ไม่เคยทำงานตัดหญ้า เมื่อใช้เครื่องตัดหญ้าวันละประมาณ 2 ชั่วโมง อาการไม่สบาย นิ้วมือทั้งสองข้างล็อก จับบิดกุญแจไม่ได้ติดตะขอเสื้อผ้าไม่ได้

การให้คำแนะนำ

1) แช่มือในน้ำต้มผักอุ่น ๆ แช่ 3 นาที พัก 1นาที ครั้งละ 3 รอบ เช้า-เย็น 

2) กัวซาหลังจากแช่มือแล้วแต่ละครั้ง เพราะหลังการแช่กล้ามเนื้อจะคลายตัวทำให้การระบายพิษออกเป็นได้สะดวกขึ้น

3) กดเส้นลมปราณ – เส้นของแขนด้านนอกทั้งสามเส้นร่วมด้วย (เส้นลำไส้ใหญ่ เส้นซานเจียว และเส้นลำไส้เล็ก)

ผลการปฏิบัติ :

  • วันแรกอาการดีขึ้นปานกลาง วันที่ 2 อาการดีขึ้นมาก วันที่ 5 อาการหายสนิท กำแบมือได้ตามปกติ

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

กรณีศึกษา 3.37 นายชวลิตร

กรณีศึกษาที่3.37ชื่อนายชวลิตรเพศชายจังหวัดอุบลราชธานี โรคหรืออาการ : โรคไขมันในเลือดสูง โรคเกาต์ โรคนิ้วล็อค วันที่เข้าค่าย 14-20 มกราคม 2555 (ครั้งที่ 1) ณ สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เก็บข้อมูล 19 มกราคม 2555 เดิมมีไขมันในเม็ดเลือดสูง (233)...

โรคไต และ นิ้วล็อก

คุณ ตา เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข แชร์ประสบการณ์ มาพบอาจารย์หมอเขียวครั้งแรกที่ วัดเรียบ เป็นคนชอบกินเนื้อสัตว์ มาเข้าค่ายทนไม่ไหวแอบไปทานนอก วัด 1 มือ ตอนมาเข้าค่ายก็ไม่ค่อยสนใจและแน่ใจเรื่องยา 9 เม็ด เพราะไม่เจ็บป่วย พอดีพ่อป่วยจึงได้มาใช้ ยา 9 เม็ด ความดัน เก๊าท์ ทานยา...