Taking too long? Close loading screen.

ดาวน์โหลดหนังสือแพทย์วิถีธรรม

ค้นหา
Generic filters

เรื่องน่าสนใจ

การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

หนังสือคู่มือการลดกิเลส อย่างเป็นลำดับ ๆ ตามแนวทางของแพทย์วิถีธรรม เป็นหลักการสำคัญในการฝึกฝน ปฎิบัติ ลด ละ เลิก กิเลส ทั้งในเรื่องของกาม และอัตตา ที่ชาวแพทย์วิถีธรรม ใช้เป็นแนวทางในการขัดเกลาตนเอง

ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น

ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น

การใช้สมดุลร้อนเย็นตามหลักการแพทย์วิถีธรรมนั้น มีผลเชิงประจักษ์ที่ทำให้โรคทุกโรค หายหรือทุเลาลงได้ เล่มนี้อ.หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน ได้เขียนหลักการของสมดุลร้อนเย็น ในรูปแบบกึ่งวิชาการ

อริยศีลรักษาโรค

อริยศีลรักษาโรค

“อริยศีล รักษาโรค” ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวิธี ในการป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค ป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง และดึงดูดสิ่งดี
งามมาสู่ตนได้ทุกมิติ”

การกินไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ

หนังสือการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ ให้คำตอบว่าศีลข้อที่ 1 การไม่เบียดเบียนสัตว์ของพุทธ รวมถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยหรือไม่

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9
อาหารพลังพุทธย่ำยีมาร อาหารสูตรพิเศษที่ชาวค่ายแพทย์วิถีธรรมหลายท่าน ประสบผลให้การลดโรคของตนเองได้อย่างรวดเร็ว

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม
การทำอาหารปรับสมดุล มีวิธีการทำที่เรียบง่ายเน้นการลวก ต้ม เป็นหลัก เครื่องปรุงรสน้อย ดูไม่ยากนักในการปรุงอาหาร ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ทำอาหารปรับสมดุล คือนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไร เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารในแต่ละวัน และสามารถนำเสนอให้คนในครอบครัวที่นิยมรับประทานอาหารรสจัด ร่วมรับประทานด้วยกันได้