ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

3. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่แนะนำและเก็บบันทึกโดยจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เครือข่ายแพทย์วิถีพุทธ นักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และประชาชนผู้ที่ใช้การแพทย์วิถีพุทธ

ระหว่างปี .. 2551 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 8 แบบบันทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ))

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่3.46
ชื่อนายประดิษฐ์ สีอินทร์
เพศหญิง
อายุ59 ปี
อาชีพอาชีพเดิม ข้าราชการครู
จังหวัดสุรินทร์

โรคหรืออาการ : ริดสีดวงทวาร

วันที่เข้าค่าย 16-21 เมษายน 2555 (ครั้งที่ 1) ที่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เก็บข้อมูล วันที่ 16 เมษายน 2555

เดิมเป็นข้าราชการครู ก่อนหน้านี้ 2-3 ปี รู้สึกมีปัญหาเรื่องการขับถ่าย มีอาการท้องผูก บางครั้งมีเลือดออกมาพร้อมอุจจาระบ้างเล็กน้อย ถึงแม้จะเป็นคนชอบทานผักผลไม้เป็นประจำ แต่เนื่องจากเพราะเป็นผู้ที่ค่อนข้างจริงจังและขยันงาน ความเครียดอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นริดสีดวงทวาร ก็ให้ยามาสวนลำไส้ ยาช่วยย่อย ยาช่วยขับถ่ายมาทาน ต่อมาก็ใช้วิธีรัดเนื้อบริเวณรูทวารไม่ให้หย่อนมาเยอะ พอจะทำให้เลือดหยุดออกมาได้พักหนึ่ง หลังจากนั้นประมาณเดือนกว่า เลือดก็ออกมาอีกตอนขับถ่าย มากบ้างน้อยบ้าง

การดูแลและแก้ไขอาการ :

พอดีมีโอกาสได้อ่านหนังสือชื่อ ยอดยาดีวิถีพุทธ ของคุณหมอเขียว ก็สนใจเลยติดต่อไปที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เพื่อไปเข้าค่ายที่ดอนตาล เป็นครั้งแรกในช่วง 12-18 พฤศจิกายน 2554

ได้ดื่มน้ำสมุนไพร ทานอาหารปรับสมดุล ทำดีท็อกซ์ ด้วยน้ำปัสสาวะ ก็ไม่มีเลือดออกมาเลยในระยะที่ไปเข้าค่าย รู้สึกสบายตัวและสบายใจ เพราะมีใจศรัทธาวิธีการนี้ตั้งแต่ได้อ่านหนังสือแล้ว พอมาปฏิบัติก็เห็นผลทำให้มีความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น คุณประดิษฐ์จะเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย กดจุด โยคะมาก เพราะรู้สึกว่าร่างกายมีพลังมากขึ้น การขับถ่ายทำได้สะดวกและไม่ปวดรูทวารอีก พอกลับไปบ้านก็ได้ให้ภรรยาช่วยทำน้ำสมุนไพรให้ดื่ม โดยภรรยาไม่กล้าดื่มในตอนนั้นเพราะยังไม่มั่นใจ คุณประดิษฐ์ลองชักชวนให้ภรรยามาเข้าค่าย ตอนปลายเดือนซึ่งมีการจัดอีกครั้ง โชคดีที่ภรรยาก็ยอมมา และได้ฝึกดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด ลองดื่มน้ำปัสสาวะในช่วงนั้นเอง

ครั้นกลับไปบ้าน ทั้งสามีและภรรยา ก็ได้ปฏิบัติพร้อมกันตามยา 9 เม็ดที่คุณหมอแนะนำ ทั้งสองมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คุณประดิษฐ์เดิมเป็นกรรมการหมู่บ้านด้วยซึ่งจะต้องมีเหล้ายาปลาปิ้งมาเกี่ยวข้องเสมอ แต่หลังจากได้รู้โทษภัยของมันจากการมาเข้าค่ายแล้ว ก็ตั้งจิตเลิกได้ ส่วนภรรยา ปกติใบหน้าจะมีสิวฝ้าเยอะ หลังจากปฏิบัติตามยา 9 เม็ดแล้ว หน้าตาสดใสเกลี้ยงเกลาจนเพื่อน ๆ แปลกใจ ก็เป็นโอกาสดีที่ทั้งคู่ได้แนะนำสูตรที่เรียนรู้ไปให้เพื่อนบ้าน และยังนำไปใช้กับลูกชายก็เห็นผลในเรื่องสิวด้วยอีกคน ทำให้คุณประดิษฐ์และครอบครัวมีชีวิตที่ผาสุกขึ้น คุณประดิษฐ์ก็เข้าใจการรู้เพียรรู้พัก ทำเท่าที่ทำไหว ไม่เครียด หน้าตาก็สดชื่นขึ้น จึงได้ตามมาเข้าค่ายช่วง 12-18 มีนาคม 2555 และมาอีกครั้งในช่วงเมษายน 2555 เพราะต้องการกระชับความรู้ให้สามารถนำไปแนะนำผู้อื่นได้ด้วย อีกทั้งสนใจพระไตรปิฎก ที่คุณหมอเขียวสอนควบคู่กับการดูแลสุขภาพ ชอบความเรียบง่าย ความประหยัดและการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับ คิดว่านี่จะเป็นหนทางการดำรงชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่เคยพบมา

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

กรณีศึกษา 3.82 นางจันทนา เฉลิมบุญชัยกุล

กรณีศึกษาที่3.82ชื่อนางจันทนา เฉลิมบุญชัยกุลเพศหญิงอายุ71 ปีอาชีพแม่บ้านจังหวัดกรุงเทพมหานคร โรคหรืออาการ : โรคริดสีดวงทวาร โรคความดันโลหิตสูง เหนื่อยง่าย ร้อนตามเนื้อตามตัวรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยการกินยาลดความดัน เหน็บยาริดสีดวงทวารนาน 10 ปี...

กรณีศึกษา 1.75 คุณกนกวรรณ คงทรัพย์

กรณีศึกษาที่1.75ชื่อกนกวรรณ คงทรัพย์เพศหญิงจังหวัดขอนแก่นโรคโรคภูมิแพ้ โรคไมเกรน โรคริดสีดวงวันสัมภาษณ์30 มกราคม 2558 อาการ : ภูมิแพ้สารเคมี ไมเกรน ริดสีดวง เรอ จามมาก ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่หยุดจาม แพ้สารเคมี ที่ผิวหนังตั้งแต่เกิดปฏิบัติตัวด้วยแพทย์วิถีธรรม :...

กรณีศึกษา 1.72 คุณเรวดี โนรีรัตน์

กรณีศึกษาที่1.72ชื่อเรวดี โนรีรัตน์เพศหญิงจังหวัดยโสธรโรคโรคริดสีดวง โรคภูมิแพ้ โรคท้องผูก อาการ หายใจติดขัด เหมือนแพ้กาแฟแน่นหัวใจ หัวใจขาดเลือดเคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษภูมิแพ้ (อาหาร อากาศ) ริดสีดวง ลำไส้อักเสบ ท้องผูกฉีดสเตียรอยด์ปฏิบัติตัวด้วยแพทย์วิถีธรรม...

กรณีศึกษาที่ 1.12 คุณอุทิศ บุญฟอง

กรณีศึกษาที่1.12ชื่ออุทิศ บุญฟองเพศชายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรคโรคมะเร็งที่ไต โรคไวรัสที่ตับบี โรคหวัด โรคไอกรน โรคความดันสูง โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคอาการหยุดหายใจเวลานอนหลับ โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคริดสีดวงวันสัมภาษณ์20 สิงหาคม 2555 ผมชื่อ นายอุทิศ บุญฟอง อายุ 68 ปี...

โรคภูมิแพ้ และ สีดวงทวาร

คุณ จิตรา อายุ 57 ปี โรค ภูมิแพ้ และ สีดวงทวาร ใช้การรักษาแผนปัจจุบัน ใช้ยา ใช้แล้วมีผลเสีย ให้ร่างกายแย่ลง ปี2555 ไม่สบายเจ็บป่วยรู้ สึกไม่มีพลังชีวิต เพื่อนแนะนำให้มาเข้าค่ายกับแพทย์วิถีธรรม ร่างกายแข็งแรงขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้ยา9 เม็ด ของ อาจารย์ หมอเขียว...