ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

รวมรายการบทเพลงธรรม    ฟังเพลงนี้    ดูวิดีโอ

คำร้อง-ทำนอง หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน
ในชีวิต เคยคิด บ้างไหม
ว่าทำไม ใยต้อง พานพบทุกข์
ทั้งที่มุ่ง หมายมั่น ปั้นแสนสุข
ล้วนกลัวเกลียด แสนทุกข์ ทั่วทุกนาม
ทุกวันคืนโถมกายใจ มุ่งไขว่คว้า
ขอสุขข้า ให้ได้มา ไม่เคยถาม
ว่าสุขนั้น ยั่งยืน ตื่นติดตาม
หรือว่าแค่ ชั่วยาม แล้วดับไป
สุขใด ๆ ที่ไร้ ความยั่งยืน
สุขนั้นก็ ปลอมกลืน หลอกลวงให้
คนโง่งง หลงฉลาด มุ่งมาดไว้
สุขสูญหาย เก็บไม่ได้ แค่เคยจำ ***ซ้ำ
สุขโง่นั้น ไร้ซึ่ง แก่นสาระ
ใครหลงเข้า เศร้าแสนจะ สุดชอกช้ำ เมื่ออยากได้ กลัวไม่ได้ ใจทุกข์นำ
แม้ได้แล้ว ยังทุกข์ย้ำ กลัวหมดไป***ซ้ำ
ทั้งเหนี่ยวนำ ทำผู้อื่น ชื่นชอบตาม
เสพสุขลวง แสนเลวทราม ตามหลอกให้ ทำชั่วได้ ทุกเรื่อง ไม่อายใจ
วิบากร้าย จึงล่าไล่ ไม่คลายมือ***ซ้ำ
ทุกข์ทั้งหลาย จึงไล่โถม โหมกระหน่ำ ทั้งกายใจ แสนระกำ ช้ำราศี
เศร้าชาตินี้ ชาติต่อไป ไล่ย่ำยี
กี่ชั่วช้า สุขปลอมนี้ ขยี้ชีวา***
ปัญญาแท้ ฉลาดแท้ แน่สุขจริง
สุขยั่งยืน ยอดเยี่ยมยิ่ง ทิ้งสุขวุ่น
ดับชอบชัง เหตุแห่งทุกข์ คลุกชีวิน
ชั่วดับสูญ ทุกข์ดับสิ้น ดินแดนบุญ***ซ้ำ
สุขแท้ ๆ ยินดีที่ ไม่มีชังชอบ
จึงไม่กลัว ไม่ชั่วตอบ ชีวิตได้
ดีแท้ ๆ สุขแท้ๆ แน่ตลอดไป
ยึึดก็ได้ วางก็ได้ สบายใจจริง
คนสุขแท้ จำนวนแค่ ฝุ่นปลายเล็บ
ส่วนผู้โง่ งมงายเจ็บ จมทุกข์ยิ่ง
พุทธะกล่าว เท่าแผ่นดิน สิ้นสุขจริง พึงพากเพียร สู่สุขยิ่ง จริงนิรันดร์
⭐⭐⭐
ความหมายของเนื้อหาเพลงฝุ่นปลายเล็บ คือ
 “คนที่จะพบกับสุขแท้ๆ
มีจำนวนเท่าฝุ่นปลายเล็บ”
เป็นเนื้อหาจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ว่า
คนในโลกก็มาหลงสุขปลอมมาหลงสุขลวง อยากได้สุขจริง อยากมีความสุข แสวงหาความสุข
แต่ได้พบแต่กับความทุกข์ เอ้ทำไม  มนุษย์ที่บอกว่าตัวเองก็เก่งมากแล้ว ก็ได้พยายามแสวงหาความสุขให้มากๆ แต่ชีวิตมันก็เจอแต่ทุกข์ มันทำไมถึงเจอแต่ทุกข์ แล้วคนก็ไม่ถาม หรือถามก็หาคำตอบไม่ได้
1. ไม่ถามว่าเราแสวงหาสุขแต่ทำไมถึงได้ทุกข์
2.  ถามเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คำตอบ จนกว่าจะได้เรียนกับพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า
ก็จะรู้ว่าคนในโลกทุกคนที่เกิดมาก็จะหลงสุขลวงสุขปลอมเรียกว่าสุขัลลิกะหรือโลกียสุข คือจะเป็นสุขแว๊บเดียวแล้วก็หมด เก็บไม่ได้ ไม่มีสาระ ได้แค่เคยจำเท่านั้น เคยจำก็ไม่ใช่ว่าเป็นรสนั้นจริงๆ แค่เคยจำได้เท่านั้นเอง
แล้วก็จะมีทุกข์ซ้อนทุกอย่าง มีวิบากร้ายอยู่ในนั้น ตั้งแต่กลัวว่าจะไม่ได้มา ได้มาแล้วก็กลัวว่าจะหมดไป ทุกข์จากชอบชังก็ทำให้ทำชั่วทุกเรื่องได้ และนำเรื่องร้ายทุกเรื่องมาสู่ชีวิตมนุษย์
มนุษย์ส่วนใหญ่จำนวนเท่ากับดินทั้งแผ่นดิน เมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็บ ก็จะหลงสร้างสุขปลอม ที่เก็บไม่ได้ แต่นำทุกข์จริงทั้งมวลอันแสนสาหัสมาให้ไม่มีวันสิ้นสุด  แต่มนุษย์ก็ยังหลงอยู่ในสิ่งนี้ จึงเกิดเรื่องเลวร้ายต่างๆ เต็มโลก
ส่วนคนที่จะพบกับสุขแท้ๆ นั้น พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามีจำนวนเท่าฝุ่นปลายเล็บเท่านั้น มีแค่เล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งท่านตรัสว่าจะได้พบกับความผาสุกที่ยั่งยืน เป็นสุขที่มีความยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง ในสิ่งใดๆ แล้วชั่วไม่ทำ ทำแต่ดีที่ทำได้ ด้วยจิตใจที่สุขสบาย อิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส  ซึ่งเป็นสุขที่ดีที่สุด
ทำดีโดยไม่เอาอะไร ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร สุขใจที่สุดในโลก
       “ยึดก็ได้ วางก็ได้
           สบายใจจริง”
อาจารย์หมอเขียว
ดร.ใจเพชร กล้าจน
คำคมเพชรจากใจเพชร
24 ธันวาคม 2560

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เพลง  สุขลวง ทุกข์แท้

ทำเต็มที่ดีสุดแล้วแก้วจงจำ     เราและโลกต้องรับนำอาศัยไง ทำดีสุดผลก็ดีที่สุดแล้ว   ก่อนสุญไปใยเราโลกต้องโศกได้ ทำดีสุดจึงไม่มีที่เสียดาย       จึงไม่มีที่เสียใจ   จึงไม่มีที่ทุกข์ใจ   จึงไม่มีที่คาใจ ทำดีสุดสุขสุดได้ใจเบิกบาน   

เพลง  รวมพลคนดี

สุดทุกข์ สุดท้อ สุดทาง     สุดเคว้ง สุดคว้าง สุดหวัง
ถึงคราวเสียสละสานพลัง      ทลายร้ายกักขังชัพชน
นักสู้นักสร้างสุขแท้              อย่าพ่ายอย่าแพ้อย่าสับสน
รวมพลังดับทุกข์ในตน                  โถมช่วยผองชนผู้ลำเค็ญ
ลำบากเพียงใดใจสู้                ไม่ท้อไม่หดหู่สู้ทุกข์เข็ญ
ทุ่มกาย เทใจไว้เป็น              คุณค่าดีเด่นในคน

บทเพลงธรรมอ.หมอเขียว

การฟังเพลง และการร้องเพลง ธรรมะ เป็นศิลปะในการส่งเสริมให้คนลดกิเลส ถือเป็นสัมมาวาจา หลายท่านฟังเพลงที่อ.หมอเขียว แต่งเองหรือคัดสรรที่จะร้องให้ผู้มาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมฟังแล้วสะดุดหู สะดุดใจ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยที่เดียว