ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

เพลงแรงใจเพื่อมวลชน English Version

รวมรายการบทเพลงธรรม    ฟังเพลงนี้    ดูวิดีโอ

แรงใจเพื่อมวลชน
Moral Support for the Masses
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
Dr. Jaiphet Klajon (Morkeaw)
🌼🌼🌼
ดวงตะวันทอแสงฉาบฉาย
น้ำค้างเหือดหายหมอกจาง
เขียวทิวไม้สายลมเบาบาง
สองข้างทางมีดอกไม้บาน
The sun shines with brightness…
Dew parching, fog fading
Rows of green trees and light wind
Along the pathways,
flowers blooming…
🌼🌼🌼
เปิดรอยยิ้มทักทายใบไม้
ป่าเขากว้างไกลหุบห้วยละหาน
ทุกทางทุกทิศที่เราก้าวผ่าน
มอบบรรณาการด้วยดวงใจ
I open my smile to greet the flowers,
the far-flung forest,
the mountains and the valleys.
Everywhere, every direction I pass by,
I pay tribute to nature with my heart.
🌼🌼🌼
สำนึกคุณค่าฟ้าดิน
อวลกลิ่นใบหญ้าสดไสว
ธรรมชาติสะอาดสดใส
สงบใจคลายทุกข์เคยรัดตรึง
I appreciate nature…
the land and the sky,
the smell of the fresh green grass
The clean and clear nature
makes me feel relaxed,
free of worries and stress.
🌼🌼🌼
ปล่อยใจให้พ้นเป็นทาส
ละบ่วงบาศที่ฉุดกระชากดึง
ด้วยลมหายใจช่วงชีวิตหนึ่ง
เพียรก้าวให้ถึงฟ้าไทซึ่งโอฬาร
I liberate my mind from slavery…
from the lasso that keeps pulling me.
With all my breath,
I shall persevere to grand freedom.
🌼🌼🌼
* มาเถิดกัลยาณมิตร
ผ่อนเกลียวชีวิตอันไร้แก่นสาร
มาปลูกดอกไม้ให้งามตระการ
บนเส้นทางพาดผ่านสู่ฟ้าไท
*Come with me, my dear friends.
Let’s loosen the strands of our lives
from the immaterial.
Come with me
to plant the gorgeous flowers
on the paths to freedom.
🌼🌼🌼
ดวงตะวันทอแสงทาบทา
ทิวารังสีอำไพ
ฉันและเธอร่วมเดินทางไกล
พร้อมปลูกดอกไม้เป็นแรงใจเพื่อมวลชน
The sun shines with brilliance.
The day glows with radiance.
You and I will travel
the long distance together.
We will plant these flowers
for the moral support of the masses.
🌼🌼🌼
(ซ้ำ *)
ฉันและเธอร่วมเดินทางไกล
พร้อมปลูกดอกไม้เป็นแรงใจเพื่อมวลชน
(Repeat*)
You and I will travel
the long distance together.
We will plant these flowers
for the moral support of the masses.
🌼🌼🌼

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เพลง  สุขลวง ทุกข์แท้

ทำเต็มที่ดีสุดแล้วแก้วจงจำ     เราและโลกต้องรับนำอาศัยไง ทำดีสุดผลก็ดีที่สุดแล้ว   ก่อนสุญไปใยเราโลกต้องโศกได้ ทำดีสุดจึงไม่มีที่เสียดาย       จึงไม่มีที่เสียใจ   จึงไม่มีที่ทุกข์ใจ   จึงไม่มีที่คาใจ ทำดีสุดสุขสุดได้ใจเบิกบาน   

เพลง  รวมพลคนดี

สุดทุกข์ สุดท้อ สุดทาง     สุดเคว้ง สุดคว้าง สุดหวัง
ถึงคราวเสียสละสานพลัง      ทลายร้ายกักขังชัพชน
นักสู้นักสร้างสุขแท้              อย่าพ่ายอย่าแพ้อย่าสับสน
รวมพลังดับทุกข์ในตน                  โถมช่วยผองชนผู้ลำเค็ญ
ลำบากเพียงใดใจสู้                ไม่ท้อไม่หดหู่สู้ทุกข์เข็ญ
ทุ่มกาย เทใจไว้เป็น              คุณค่าดีเด่นในคน

บทเพลงธรรมอ.หมอเขียว

การฟังเพลง และการร้องเพลง ธรรมะ เป็นศิลปะในการส่งเสริมให้คนลดกิเลส ถือเป็นสัมมาวาจา หลายท่านฟังเพลงที่อ.หมอเขียว แต่งเองหรือคัดสรรที่จะร้องให้ผู้มาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมฟังแล้วสะดุดหู สะดุดใจ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยที่เดียว

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 29

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 29

ลิงค์เสียงบรรยายของอ.หมอเขียว
ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๙
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563
รุ่น พร้อมสู้อุปสรรคอย่างเบิกบาน
ไม่ทรมานจนเบิกบูด ไม่หย่อนยานจนย่ำแย่

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 28

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 28

ลิงค์เสียงบรรยายของอ.หมอเขียว
ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 28
รุ่น รวมพลัง ร่วมเข็ญกงล้อธรรมจักร
ตั้งตนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่ง

ผู้มีปัญญามาก  แม้ประสบทุกข์ก็หาสุขพบ

อ.หมอเขียว ยกเตสกุณชาดกที่ 1 ว่าด้วยนกตอบปัญหาพระราชา จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2438-2444 โดยนำข้อที่ 2444 มาขยายความ...

ถ้าใครมีธรรมะ จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์โควิด 19

ถ้าใครมีธรรมะ จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์โควิด 19

อ.หมอเขียวยกศิริมันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2084-2089 โดยนำข้อ 2089 มาขยายความ คนมีปัญญาน้อยมีเหตุการณ์สุขหรือทุกข์ก็สร้างความหวั่นไหวให้กับตัวเองได้ ในช่วงท้ายอ.หมอเขียวแนะนำวิธีคิดที่ไม่ทุกข์ ในเหตุการณ์การระบาดของโควิด ไม่ว่าเราจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ ทุกปัญหาในชีวิต

อ่านรายละเอียดที่
https://morkeaw.net/?p=3742&preview=true

หมอเขียว Podcast

หมอเขียว Podcast
คัดสรรสื่อแพทย์วิถีธรรม (พวธ.) มาเผยแพร่ โดยองค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม ค้นพบโดยดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) ที่บูรณาการการแพทย์หลายศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมะ เน้นการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ โดยใช้สิ่งที่ประหยัดที่สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ด้วยวิธีที่เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว สามารถพึ่งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับการเกื้อกูลมวลมนุษยชาติ ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ดูรายละเอียดที่ https://morkeaw.net/category/podcast/