เพลงแรงใจเพื่อมวลชน English Version

บทเพลงแห่งธรรม | หมอเขียว podcast
18 พฤษภาคม 2020

รวมรายการบทเพลงธรรม    ฟังเพลงนี้    ดูวิดีโอ

แรงใจเพื่อมวลชน

Moral Support for the Masses

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

Dr. Jaiphet Klajon (Morkeaw)

ดวงตะวันทอแสงฉาบฉาย

น้ำค้างเหือดหายหมอกจาง

เขียวทิวไม้สายลมเบาบาง

สองข้างทางมีดอกไม้บาน

The sun shines with brightness…

Dew parching, fog fading

Rows of green trees and light wind

Along the pathways,

flowers blooming…

เปิดรอยยิ้มทักทายใบไม้

ป่าเขากว้างไกลหุบห้วยละหาน

ทุกทางทุกทิศที่เราก้าวผ่าน

มอบบรรณาการด้วยดวงใจ

I open my smile to greet the flowers,

the far-flung forest,

the mountains and the valleys.

Everywhere, every direction I pass by,

I pay tribute to nature with my heart.

สำนึกคุณค่าฟ้าดิน

อวลกลิ่นใบหญ้าสดไสว

ธรรมชาติสะอาดสดใส

สงบใจคลายทุกข์เคยรัดตรึง

 

I appreciate nature…

the land and the sky,

the smell of the fresh green grass

The clean and clear nature

makes me feel relaxed,

free of worries and stress.

ปล่อยใจให้พ้นเป็นทาส

ละบ่วงบาศที่ฉุดกระชากดึง

ด้วยลมหายใจช่วงชีวิตหนึ่ง

เพียรก้าวให้ถึงฟ้าไทซึ่งโอฬาร

I liberate my mind from slavery…

from the lasso that keeps pulling me.

With all my breath,

I shall persevere to grand freedom.

* มาเถิดกัลยาณมิตร

ผ่อนเกลียวชีวิตอันไร้แก่นสาร

มาปลูกดอกไม้ให้งามตระการ

บนเส้นทางพาดผ่านสู่ฟ้าไท

*Come with me, my dear friends.

Let’s loosen the strands of our lives

from the immaterial.

Come with me

to plant the gorgeous flowers

on the paths to freedom.

ดวงตะวันทอแสงทาบทา

ทิวารังสีอำไพ

ฉันและเธอร่วมเดินทางไกล

พร้อมปลูกดอกไม้เป็นแรงใจเพื่อมวลชน

The sun shines with brilliance.

The day glows with radiance.

You and I will travel

the long distance together.

We will plant these flowers

for the moral support of the masses.

(ซ้ำ *)

ฉันและเธอร่วมเดินทางไกล

พร้อมปลูกดอกไม้เป็นแรงใจเพื่อมวลชน

 

(Repeat*)

You and I will travel

the long distance together.

We will plant these flowers

for the moral support of the masses.

 

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

บทเพลงธรรมอ.หมอเขียว

การฟังเพลง และการร้องเพลง ธรรมะ เป็นศิลปะในการส่งเสริมให้คนลดกิเลส ถือเป็นสัมมาวาจา หลายท่านฟังเพลงที่อ.หมอเขียว แต่งเองหรือคัดสรรที่จะร้องให้ผู้มาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมฟังแล้วสะดุดหู สะดุดใจ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยที่เดียว

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน 4 พฤษภาคม 2563 อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ 13.00-15.00 น.   วันนี้วันฉัตรมงคล มีพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จะสืบสานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย...

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

ที่สำคัญ

แพทย์วิถีธรรมกับการป้องกันโควิด-19
หนังสือ
ธรรมะพาพ้นทุกข์
ฟังหมอเขียว Podcast
องค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม
งานวิจัย
ประสบการณ์รักษาโรค
กสิกรรมไร้สารพิษ
ประกาศจากหมอเขียว
English
Share This