ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

2. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ

ระหว่างปี .. 2553 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 10 แบบบันทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และข้อมูลที่ 12 แบบสอบถามประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ เทคนิค 9 ข้อ)

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่2.19
ชื่อนางสาวมณฑาวดี ครุธมีชัย
เพศหญิง
อายุ52 ปี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรคโรคอ้วน
วันสัมภาษณ์1 พฤศจิกายน 2557

น้ำหนักตัวเกิน อ้วน เหนื่อยง่ายเป็นบางครั้ง แต่เวลาไม่แน่นอน ต้นเหตุ เกิดจาก 1. การทานอาหารที่เป็นฤทธิ์ร้อนมากเกิน ทำให้ไม่สมดุล 2. ความเครียด 3. พักผ่อนน้อย ใช้ความคิดมาก นอนดึก 4. ขาดการออกกำลังกาย 5. มีการเดินทางบ่อย ๆ ไม่หยุดพักมีอาการดีขึ้น

เมื่อได้เรียนรู้จากแพทย์วิถีธรรมในเรื่องรู้จักวิธีถอนพิษ เช่น การสวนล้างลำไส้ใหญ่ กัวซา การดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ออกกำลังกาย ฯลฯ เข้าใจเรื่องการปรับสมดุลร่างกาย เช่น ทานอาหารปรับสมดุล มีการศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมให้เข้าใจความจริงของชีวิตตนเอง ผู้อื่น และโลกและตระหนักในความสำคัญที่จะ ลด ละ เลิก กิเลส งดเว้นสิ่งที่เป็นภัยต่อชีวิตทั้งปวงตั้งมั่นที่จะทำสิ่งดีให้กับชีวิตตน ผู้อื่น สังคม และโลกตนได้ใช้เทคนิคการดูแลสุขภาพด้านต่าง ๆ ดังนี้

การได้ดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นแล้ว ทำให้รู้สึกว่าภาวะร้อนเกินคลายตัวลง รู้สึกเย็นตามร่างกายมากขึ้นจึงพยายามจัดหาน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นให้ได้ในทุกวัน แต่มีวันที่ไม่ได้ดื่มคือ วันที่ต้องเดินทางไปนอกบ้าน ก็พยายามหาน้ำที่ใกล้เคียงระหว่างทาง เช่น น้ำบัวบก น้ำมะพร้าว และ
น้ำสมุนไพรที่ไม่ใส่น้ำตาล ในช่วงมาศึกษาต่อในต่างประเทศ ใช้วิธีผสมน้ำสกัดย่านางเข้ากับน้ำดื่ม โดยดื่มเป็นประจำทุกอาทิตย์ เพื่อระบายภาวะร้อนเกิน 

การทำกัวซา สามารถช่วยลดอาการ ปวด ตึง และระบายพิษร้อนให้คลายตัวลงได้รวดเร็ว และทำให้กล้ามเนื้อคลายความตึงลง เลือดไหลเวียนสะดวก ตนเองจึงใช้วิธีกัวซาให้ตนเองเป็นประจำเมื่อมีอาการปวด ตึง ร้อนเกิน และใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้รู้สึกดีขึ้นหลังจากการทำกัวซา

การสวนล้างลำไส้ใหญ่ช่วยได้มากในเรื่อง การลด ภาวะอึดอัด ร้อนเกินในร่างกาย ทำให้สดชื่น แจ่มใส จึงทำต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยทำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง

การไม่สบายจากอาการตึง ชา ร้อน และรู้สึก เหมือนจะล็อกที่นิ้วมือคลายลงรู้สึกมือนุ่มและ เย็นลงและ สามารถปฏิบัติได้ง่าย โดยใช้น้ำปัสสาวะสดที่เก็บได้ในตอนเช้า

มีอาการ ปวด ตึง เมื่อยล้า เนื่องมาจากการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ในท่าเดียวเป็นเวลานาน ทั้งกลางวันและ กลางคืน และนอนดึก ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย และปวดตึง จึงหันมาปรับพฤติกรรมการพักผ่อน ด้วยการทำงานให้เต็มที่ในแต่ละวัน และนอนหลับพักผ่อน ไม่เกิน 22.30 น. และตื่นขึ้นแต่เช้า ล้างหน้า ล้างพิษ ทำการสวนล้างลำไส้ใหญ่ฝึกปฏิบัติ ตั้งจิตในการบำเพ็ญเพียร ทำความดี ลดกิเลส ตรวจสอบจิตตนเองเมื่อกระทบผัสสะในชีวิตประจำวันและออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ว กดจุดลมปราณ และทำโยคะ ทำให้ภาวะร่างกายและจิตใจมีพลังในการทำภารกิจประจำวันได้อย่างมีพลังกว่าเดิม

เมื่อยามมีเรื่องไม่สบายใจ จะคิดถึงเรื่องกรรมและตรวจสอบตนเองให้มากขึ้นว่ามีข้อบกพร่องอะไรและสร้างกรรมใหม่ที่ดี ทั้งนี้ยึดแนวทางการมีศีลสมาธิปัญญาและหลักพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และเนื่องจากความมุ่งมั่นในการทำภารกิจ ที่มีความยากลำบากให้สำเร็จมาก จนทำให้เกิดความยึดมั่นและหันมากดดันตัวเองให้ทำงานโดยไม่หยุดพัก เมื่อจัดปรับสมดุลเรื่องการทำงานกับการพักผ่อนใหม่ ควบคู่กับการดูแลสุขภาพในข้ออื่น สภาวะแห่งจิต ปัญญา และร่างกาย กลับมีความถึงพร้อมกับการทำความเพียรได้ดีขึ้น 

ตนเองมีสุขภาพดี แข็งแรง และมีพลัง ขึ้นตามลำดับ และอยู่ในภาวะที่พร้อมรับภารกิจประจำวัน และความคิดโปร่ง โล่ง ใจคอเยือกเย็น มีสติ  เมื่อระลึกถึงข้อใดทำได้ก็ทำทันที และ ส่งผลให้เรามีสภาวะจิตที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นอีก  ทั้งการแบ่งปัน ลด ละกิเลส ที่ประกอบด้วย โลภ โกรธ หลง และเพียรทำแต่สิ่งที่ดี ส่งผลให้เรามั่นใจในการใช้ชีวิตและทำการงานที่ไม่เบียดเบียน และมีความมั่นคง ไม่ท้อถอยในการทำความดี เพราะใจเป็นสุขทุกครั้งที่ได้ทำ ได้ให้ ได้เป็นประโยชน์ และเห็นโทษภัยของความติดยึด เห็นแก่ตัว การฉุดรั้งของกิเลส ได้ว่าเข้ามาเป็นบทเรียนให้ตนเองพิสูจน์ ตนเองว่า ได้เจริญในสภาะธรรมขึ้นบ้างหรือไม่ และอยู่ระดับใด

พบว่าชีวิตที่มีสุขภาวะทางกายและจิตที่ดี นั้น อยู่ในวิถีที่เรียบง่าย ประหยัด และเห็นโทษภัยของการวิ่งตามกระแสทันสมัย การเสพ การบริโภคเกินจำเป็น ทุกรูปแบบจึงทำให้ ไม่อยากได้ ไม่อยากซื้ออะไรเกินจำเป็น และ สิ่งที่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อ หรือ ถ้าต้องซื้อก็ราคาไม่แพงจึงทำให้เกิดความพอเพียงด้านเศรษฐกิจ

การอยู่ในหมู่กลุ่มมิตรดี สหายดี มีครูอาจารย์คอยแนะนำ ในการปฏิบัติตามแนวคิดและแนวทาง ยา 9 เม็ด และมีโอกาสการบำเพ็ญเพียรต่อเนื่อง จะส่งผลให้เราเจริญในธรรมเร็วยิ่งขึ้น การอยู่ห่างไกลครูบาอาจารย์และหมู่มิตรสหายที่ดีและเป็นนักปฏิบัติ เราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง
และลุกขึ้นมาใหม่โดยเร็วเมื่อล้ม และมีสติไม่ถูกฉุดไปตามกระแสของสังคมที่ยังชอบการเสพ การติดยึดในรูป รส กลิ่น เสียงแต่อยู่กับสังคมนั้นได้อย่างมีพลัง โดยเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตนเองมาก่อน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กรณีศึกษา 3.93 นายสมพงษ์ โขมรัมย์

กรณีศึกษาที่3.93ชื่อนายสมพงษ์ โขมรัมย์เพศชายอายุ39 ปีจังหวัดบุรีรัมย์ โรคหรืออาการและการดูแล 1. กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการคล้ายคนติดสุรา...

กรณีศึกษา 1.135 นายณัช ฉันทพิรีพันธ์

กรณีศึกษาที่1.135ชื่อนายณัช ฉันทพิรีพันธ์เพศชายอายุ48 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานครโรคโรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วนวันสัมภาษณ์9 มีนาคม 2558...

กรณีศึกษา 1.129 นางสาวปัทมา ทีปประสาน 

กรณีศึกษาที่1.129ชื่อนางสาวปัทมา ทีปประสาน เพศหญิงอายุ66 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานครโรคโรคมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองระยะที่ 3 โรคความดันโลหิต...

โรคอ้วน โรคไขมันสูง ความดันสูง

โรคอ้วน ความดันและโรคไขมันในเส้นเลือดสูง ไม่ใช้ยาในการักษา จึงหันมาดูและสุขภาพตนเองด้วย การใช้เทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน...