Taking too long? Close loading screen.

โรคอ้วน โรคไขมันสูง ความดันสูง

โรคอ้วน ความดันและโรคไขมันในเส้นเลือดสูง ไม่ใช้ยาในการักษา จึงหันมาดูและสุขภาพตนเองด้วย การใช้เทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ใช้น้ำปัสสาวะในการดูแลสุขภาพตนเอง เช่น ใช้ ล้างตา ทำดีทอกซ์
ดื่มปัสสาวะเช้าเย็น ค่ะ แรงจูงใจในการใช้ เพราะเป็นของมีประโยชน์ หาได้ง่าย ไม่มีโทษ ร่างกายฟื้นและหายไว

เรื่องน่าสนใจ