วัตถุดิบ (ไม่ต้องใส่ครบทุกอย่างก็ได้) ฤทธิ์เย็น : •ใบย่านาง 5-10 ใบ•ใบอ่อมแซบ (เบญจรงค์)   ...