ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

3. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่แนะนำและเก็บบันทึกโดยจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เครือข่ายแพทย์วิถีพุทธ นักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และประชาชนผู้ที่ใช้การแพทย์วิถีพุทธ

ระหว่างปี .. 2551 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 8 แบบบันทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ))

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่3.70
ชื่อคุณดอกคำใต้ (นามสมมุติ)
เพศหญิง
อายุ53 ปี
ประเทศลาว

โรคหรืออาการ : โรคเบาหวาน

Case นี้เจอตอนไปทำค่ายสุขภาพในเรือนจำนครพนม ท่านมีโรคเบาหวานน้ำตาลในเลือด 185 เหลือ 115 เคยกินยาวันละ 7-8 เม็ด เข้าร่วมโครงการกับหมอเขียวลดยาลง 3 เม็ด แผลที่เท้าหายดี

กลไกการเกิดโรคเบาหวาน คือ แท้จริงโรคทุกโรคเกิดจากพิษ 9 ข้อนั่นแหละ แต่แล้วแต่วิบากบาปจะดลว่าให้ไปตรงไหน ๆ ให้เป็นโรคอะไร เบาหวานเกิดจากอะไร เกิดจากร่างกายมีพิษมาก ๆ มาก ๆ เสร็จแล้วจิตวิญญาณก็สั่งให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวบีบเอาพิษออก เมื่อสั่งให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวบีบเอาพิษออกจะต้องใช้พลังงาน กล้ามเนื้อที่จะนำพลังงานมาเกร็งตัวบีบเอาพิษออก ต้องสลายอาหารเพื่อผลิตพลังงานในไมโตคอนเดรีย ในวัฏจักรเครบ หรือ Krebs cycle การสลายอาหารโดยเฉพาะสลายน้ำตาลให้เป็นพลังงานจะได้พลังงานที่เร็ว ตับอ่อนก็ต้องหลั่งอินซูลินออกมาให้มากจึงจะสามารถจับน้ำตาลเข้าไปที่ไมโตคอนเดรียแล้วสลายในวัฏจักรเครบจนได้พลังงาน เมื่อตับอ่อนต้องหลั่งอินซูลินออกมาให้มาก ๆ เพื่อจับน้ำตาลเข้าไปที่เนื้อเยื่อ ได้พลังงานเพื่อไปขับพิษใจร่างกาย ทุก ๆ พิษไม่ว่าจะเป็นพิษน้ำตาล พิษไขมัน พิษมลพิษ พิษความเครียด อาหารรสจัด โปรตีนเนื้อสัตว์ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพิษทั้งหมด พิษทั้งหลายแหล่จะต้องถูกเกร็งตัวบีบออกทั้งหมด ซึ่งต้องใช้พลังงาน เมื่อใช้พลังงานก็ต้องใช้น้ำตาลที่ผลิตมากจากอินซูลิน

เมื่อตับอ่อนต้องผลิตอินซูลินออกมามาก ๆ ตับอ่อนก็ทรุดโทรมไม่สามารถหลั่งอินซูลินออกมาได้อีก เมื่อตับอ่อนพังแล้ว หลั่งอินซูลินออกมาไม่ได้หรือหลั่งได้น้อยแล้ว หมอท่านก็ให้ยากระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลินออกมาให้มาก ๆ บีบคอตับอ่อนเลยหลั่งเดี๋ยวนี้ไม่หลั่งไม่ได้ เมื่อถูกระตุ้นตับอ่อนก็ทำงานหนักไมโตคอนเดรียของตับอ่อนพังเลย เพราะขั้นตอนการผลิตพลังงานเกิดกรดเกิดความร้อนอย่างมากมายในตับอ่อน ทำให้ตับอ่อนพังได้ พอตับอ่อนเจ๊งแล้วคุณหมอก็ฉีดอินซูลินเข้าไปเพื่อให้ไปจับน้ำตาลไปผลิตพลังงาน มีการเผาที่ไมโตคอนเดรียในวัฏจักรเครป เผาไปเผามากรดและความร้อนก็มากขึ้น กรดและความร้อนนี้นักวิทยาศาสตร์ทราบดีว่า จะทำให้เซลล์เสื่อม ดังนั้น การฉีดอินซูลินเข้าไปทำให้เกิดการสลายน้ำตาลเป็นพลังงานได้จริง แต่เกิดกรดและความร้อนอย่างมากมายและไม่ได้ถูกกำจัดออก กรดและความร้อนที่เกิดในไมโตคอนเดรีย ก็ทำลายไมโตคอนเดรีย ก็ทำลายเซลล์ให้เสื่อม พอเซลล์เสื่อมปุ๊บไมโตคอนเดรียเสื่อมปุ๊บฉีดอินซูลินเข้าไปที่เนื้อเยื่อก็ไม่มีการเผาผลาญ เพราะไมโตคอนเดรีพังเรียบร้อยแล้ว (ซึ่งไมโตคอนเดรียทำหน้าที่สลายโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลีอิกให้เป็นพลังงาน) ก็เกิดภาวะดื้ออินซูลินขึ้นแล้ว (ดื้อยา) มันไม่สามารถสลายน้ำตาลได้แล้ว น้ำตาลก็ค้างเต็มร่างกาย เบาหวานก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม 

สิ่งใดที่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุสิ่งนั้นไม่มีวันจบเอง เบาหวานก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม เซลล์สลายไม่ได้ แถมพิษเต็มร่างกายเลย จิตวิญญาณตัดสินใจให้เซลล์สลายโปรตีน สลายตัวเองให้เป็นพลังงานเลย ขบวนการสลายตัวเองให้เป็นพลังงานจะเกิดแอมโมเนียขึ้นมาเพียบ แอมโมเนียก็เป็นสารพิษร้ายแรงที่ทำลายเซลล์ทุกเซลล์ให้เสื่อม แอมโนเนียก็กระจายไปทั่ว ขับออกทางตับ ทางไต ขึ้นตาบ้างทั้งน้ำตาลก็ขึ้นตา แอมโมเนียก็ขึ้นตา ตาบอดได้ ไปตามแขนขาหรือที่ต่าง ๆ กล้ามเนื้อก็ต้องเกร็งตัวบีบออก ชาไปหมด เซลล์เสื่อมไปหมด เวลาเป็นแผลแต่ละทีหายยากมาก เพราะมีแต่สารพิษเต็มไปหมด เซลล์มันเสื่อมไปหมด ร่างกายก็เสื่อมไปหมด ผุพังไปหมดเพราะกรดและความร้อนกระจายไปทั่วหมด

แอมโมเนียขับไปที่ตับมาก ๆ ก็ตับวาย ขับไปที่ไตมาก ๆ ก็ไตวาย พอไตวายปุ๊ปคุณหมอก็บอกฟอกไต ๆ (ฟอกรอวันหายหรือรอวันตาย รอวันตาย ก็เท่านั้น รักษาไปก็รอฟอกไตแล้วก็ตาย) ฟอกไปก็เสียเส้นเลือดไปเรื่อย ๆ หมดเส้นเลือดให้ฟอกสุดท้ายก็ตาย ๆ ก่อนหมดเส้นเลือดให้ฟอกด้วยซ้ำเพราะคนไข้แพ้และคนทั้งโลกก็วนอยู่เท่านี้ ทั้งโลกเจอทางตันหมดแล้ว

การดูแลและแก้ไขอาการ :

เหตุเพราะมีพิษในร่างกาย เราต้องแก้ที่ต้นเหตุก็ระบายพิษออกไปด้วยยา 9 เม็ด พอระบายพิษออกไป กล้ามเนื้อก็คลายตัว เพราะไม่มีพิษต้องบีบออก เลือดลมไหลเวียนสะดวก เราก็ใส่สมดุลร้อนเย็นเข้าไป พอใสสมดุลร้อนเย็นเข้าไปวิญญาณรับได้ เกิดการซ่อมแซมไมโตคอนเดรียให้แข็งแรงกลับมาทำงานเหมือนเดิม เซลล์ต่าง ๆ รวมทั้งตับอ่อนด้วยก็กลับมาอยู่ในรูปเดิม แข็งแรง ฟื้นขึ้นมาหลั่งอินซูลินออกมาได้ จับน้ำตาลเข้าไปที่เซลล์ ซึ่งเซลล์ก็ฟื้นมาจากสมดุลร้อนเย็นเหมือนกัน สามารถสลายน้ำตาลเป็นพลังงานได้ น้ำตาลก็ลดลง ๆ การสลายยังเกิดกรดและความร้อนขึ้น เราก็กินน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดเข้าไป กินอาหารฤทธิ์เย็นเข้าไป สิ่งเหล่านี้มีฤทธิ์เป็นด่างก็จะสามารถทำลายกรดจากวัฏจักรเครบได้ เซลล์ก็แข็งแรง การแพทย์ตะวันตกนั้นกระตุ้นให้เกิดการเผาผลาญน้ำตาลก็จริงแต่ไม่มีการจัดการกับกรดและความร้อนที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้ ซึ่งยังคงทำลายเซลล์ไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ใช้ด่างเข้าไปแก้ แต่การแพทย์วิถีธรรมทำตามพระพุทธเจ้า ซึ่งท่านตรัสไว้ครบหมดแล้ว ทำให้น้ำตาลลดลงอย่างสดชื่นแข็งแรง คนไข้เบาหวานที่มาหาเราสามารถหยุดยาได้เป็นจำนวนมากโดยการปฏิบัติอย่างนี้

บางรายหมอบอกตับอ่อนวายหมดแล้ว ไม่ทำงานแล้ว แต่พอมาใช้วิธีการนี้กลับมาทำงานได้ และรายที่ฉีดอินซูลินมา 30 ปี เพราะตับอ่อนไม่ทำงานแล้ว ก็สามารถกลับมาทำงานและหยุดยาได้

วิธีแก้ไขการปฏิบัติคือ ดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด กินฉี่ ดีท็อกซ์ทุกวัน สุขภาพดีขึ้น จากเบาหวานวัดน้ำตาลได้ 185 เหลือ 115 แต่ถ้ากินผลไม้หวานก็วัดน้ำตาลได้เพิ่มตาม จะเมื่อยตามเนื้อตัว จ้างเขานวดครั้งละ 20 บาท เดี๋ยวนี้ไม่จ้างนวดแล้ว 

ทำดีท็อกซ์ ทำแล้วดีรู้สึกสบายไม่แน่นท้อง เดี๋ยวนี้ต้องทำทุกวันเมื่อก่อนเห็นแม่ประกายรัตน์ทำ รู้สึกอายไม่กล้าทำ ตอนนี้ทำดีท็อกซ์ได้แล้ว ทำแล้วสบายไม่อายแล้วเรื่องดีท็อกซ์ เรื่องกินฉี่ หมอบอกว่าไม่ให้กินกลัวติดเชื้อโรค กินไปก็ไม่เห็นเป็นไร เดี๋ยวนี้แบบเบาไม่เมื่อย มีแรง ไม่ชา

กัวซา เปลี่ยนกันทำกับเพื่อน ถ้าเพื่อนไม่ว่าก็ทำเอง เรื่องจิตใจ สมัยก่อนหงุดหงิดง่าย เดี๋ยวนี้โมโหน้อยลงคิดว่าเป็นเพราะว่ากินอาหารรสจืดกินเย็นเลยทำให้เราใจเย็นขึ้นเลยเชื่อว่าการกินอาหาร กินน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด กินฉี่ มีผลต่ออารมณ์ของเรา ๆ ใจเย็นมาก

ได้ฟังธรรมะ 03.00 น. – 04.30 น. จะนั่งสวดมนต์ นั่งสมาธิ แล้วก็ลงมาข้างล่าง พอสว่างก็เก็บใบไม้ เพราะทางเรือนจำให้คนแก่คนป่วยทำงานเก็บใบไม้ ทางเรือนจำจะเปิดซีดีออกกำลังกายของหมอเขียว เวลา 06.00-06.30 น. ก็มาออกกำลังกาย โยคะ กดจุดทุกวัน กินกับข้าวกับโครงการ เนื้อสัตว์ไม่ค่อยได้กินซื้อแต่พวกผลไม้ 

ค่าใช้จ่ายจากเคยใช้เดือนละ 2,000-3,000 บาท ลดเหลือ 600-700 บาท ไม่ค่อยได้ใช้เงิน ใช้แต่ซื้อผลไม้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน กินแบบพอเพียงตามสูตรหมอ ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมาก ช่วงที่เบาหวานขึ้นเรียนรู้จากหมอเขียวก็ปรับซื้อผลไม้เป็นมะม่วงดิบแทน น้ำตาลก็ลดน้ำหนักตัวจาก 62 เหลือ 60 กินสูตรนี้น้ำหนักก็คงที่ไม่ขึ้นไม่ลง ดีใจที่มีโครงการนี้ มีโครงการทำให้เกิดการพัฒนา มีตู้น้ำเย็น มีน้ำอาบได้อย่างสะดวกสบาย มีก๊อกน้ำ มีที่ล้างจานใหม่ อยากให้ช่วยเหลือคนลาวให้ได้มีการลาพักโทษเหมือนคนไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กรณีศึกษา 3.81 นายทวีชัย เฉลิมบุญชัยกุล

กรณีศึกษาที่3.81ชื่อนายทวีชัย เฉลิมบุญชัยกุลเพศชายอายุ73 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานคร โรคหรืออาการ : โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคเก๊าท์...

กรณีศึกษา 3.43 นายวีรยุทธ แตะกระ

กรณีศึกษาที่3.43ชื่อนายวีรยุทธ แตะกระเพศหญิงอายุ47 ปีอาชีพเดิมขับแท็กซี่จังหวัดนครราชสีมา โรคหรืออาการ : โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดัน...

กรณีศึกษา 3.28 คุณงาดำ (นามสมมุติ)

กรณีศึกษาที่3.28ชื่องาดำ (นามสมมุติ)เพศชายอายุ53 ปีจังหวัดอุบลราชธานี โรคหรืออาการ : โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูงประมาณ 7 ปี ทานยาวันละ 8...

กรณีศึกษา 3.7 คุณแคนตาลูป (นามสมมุติ)

กรณีศึกษาที่3.7ชื่อคุณแคนตาลูป (นามสมมุติ)เพศหญิงอายุ68 ปีจังหวัดนนทบุรี โรคหรืออาการ : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง-ผล X-ray...

กรณีศึกษา 1.134 นายกรเอก เผื่อนผัน

กรณีศึกษาที่1.134ชื่อนายกรเอก เผื่อนผันเพศชายอายุ49 ปีจังหวัดสมุทรสงครามโรคโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูงวันสัมภาษณ์9 มีนาคม 2558...

กรณีศึกษา 1.131 นางอุไร กลับสกุล

กรณีศึกษาที่1.131ชื่อนางอุไร กลับสกุลเพศหญิงอายุ53 ปีจังหวัดสมุทรสงครามโรคโรคมะเร็งเต้านม โรคเบาหวาน วันสัมภาษณ์9 มีนาคม 2558...

กรณีศึกษา 1.126 คุณง้อ แซ่ลี้

กรณีศึกษาที่1.126ชื่อง้อ แซ่ลี้เพศหญิงอายุ80 ปีโรคโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันสูงวันสัมภาษณ์29 มีนาคม...

กรณีศึกษา 1.109 คุณหัทยา เพศประเสริฐ

กรณีศึกษาที่1.109ชื่อหัทยา เพศประเสริฐเพศหญิงอายุ64 ปีจังหวัดนครราชสีมาอาชีพข้าราชการครูบำนาญโรคโรคเบาหวาน โรคเครียดวันสัมภาษณ์21...

กรณีศึกษา 1.105 คุณลุงบุญเย็น และคุณเอกชัย เจนจิรวัฒน์

กรณีศึกษาที่1.105ชื่อคุณลุงบุญเย็น และคุณเอกชัย เจนจิรวัฒน์เพศชายโรคโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคความดัน และ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่...

กรณีศึกษา 1.97 คุณภานุมาศ ดำริชอบ

กรณีศึกษาที่1.97ชื่อภานุมาศ ดำริชอบเพศชายอายุ37จังหวัดชลบุรีอาการโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงวันสัมภาษณ์19 กันยายน 2555 เป็นโรคเบาหวาน...

กรณีศึกษา 1.78 คุณวิสาข์ โหตระ

กรณีศึกษาที่1.78ชื่อวิสาข์ โหตระเพศหญิงอาชีพแม่บ้านประเทศอังกฤษโรคโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ปวดหัว โรคกระเพาะ ปวดประจำเดือนวันสัมภาษณ์30 มกราคม...

กรณีศึกษา 1.73 พี่ชายคุณเรวดี

กรณีศึกษาที่1.73ชื่อพี่ชายคุณเรวดีเพศชายอาชีพพ่อค้าจังหวัดยโสธรโรคโรคเบาหวาน โรคไตวาย โรคต้อหิน โรคเบาหวาน ไตวาย ต้อหิน แต่ไม่ยอมล้างไต...

กรณีศึกษา 1.60 คุณธนกร ซึ้งตระกูล

กรณีศึกษาที่1.60ชื่อธนกร ซึ้งตระกูลเพศหญิงอายุ46 ปีจังหวัดอุบลราชธานีโรคโรคความดันเบาหวาน โรคไตเสื่อมวันสัมภาษณ์30 กรกฎาคม 2556 จิตอาสา:...

กรณีศึกษา 1.131 นางอุไร กลับสกุล

กรณีศึกษาที่1.131 ชื่อนางอุไร กลับสกุลเพศหญิงอายุ53 ปีจังหวัดสมุทรสงครามโรคโรคมะเร็งเต้านม โรคเบาหวานวันสัมภาษณ์9 มีนาคม 2558...

กรณีศึกษาที่ 1.50 คุณภิรมย์

กรณีศึกษาที่1.50ชื่อภิรมย์เพศหญิงโรคโรคเบาหวาน โรคความดันและคอเลสเตอรอลสูงวันสัมภาษณ์15 มิถุนายน 2556 จิตอาสา: นะครับคุณยายภิรมย์นะครับ...

หายจากโรคเบาหวาน ด้วยน้ำปัสสาวะ ใครๆก็ใช้

คุณวณิชชา จันทร์จรัสวัฒนา อดีตเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำเมาและน้ำดื่ม รายใหญ่ในอำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร อาชีพเสริมทำหวยออนไลน์...

โรคไขมันในเส้นเลือด ไตรกลีเซอไรด์ เบาหวาน หายด้วยน้ำปัสสาวะ

คุณ รุ่งโรจน์ ปัญหาสุขภาพคือ อายุที่มากขึ้น กินดีอยู่ดี มี ไขมันในเส้นเลือด ไตรกลีเซอไรด์ เบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น...

โรคเบาหวาน ความดัน ไทรอยด์

คุณ กรองแก้ว อายุ 45 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน ไทรอยด์ เป็นมานาน รื้อรัง แผลเปื่อย ใช้น้ำปัสสาวะ ทาแผลที่นิ้ว หายด้วยน้ำปัสสาวะบำบัด...

ความดัน เบาหวาน ไต หายด้วยสิ่งนี้

ความดัน เบาหวาน ไต มาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรม กับ อาจารย์ หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ทำให้ อาการเจ็บป่วยลดลง หมอบอกต้องกินยาตลอดชีวิต...

โรคเบาหวาน หายด้วยวิธีง่ายๆโดยไม่ต้องกินยา

คุณเล็ก อายุ 58 ปี โรคเบาหวาน รักษาแผนปัจจุบัน 6 เดือนไม่หาย หมอให้เพิ่มยา จาก 1 เม็ดเป็น 2 เม็ด วัดน้ำตาล ขึ้นๆ ลงๆ...

โรคไตเสื่อม เบาหวาน ไขมัน ความดัน ดีขึ้น ด้วยวิธีง่ายๆ

คุณลุง สุรชัย เจริญไทย ก่อนเข้าค่ายเดินไม่ได้ ป่วยด้วยโรค ไตเสื่อม เบาหวาน เส้นฝอยโลหิตตัน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดตีบ ไขมันสูง...

โรคเบาหวาน ความดัน

คุณธนายุทธ จากกรุงเทพฯ เข้าค่ายครั้งแรก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 220/175 จบค่าย ลดลงเหลือ 132/68 รู้สึกดีมากที่ได้เจอแพทย์วิถีธรรม...

เบาหวาน

#ยาดีอยู่ที่ใจ ดีอย่างไร นางลี มิระสิงห์ อายุ 49 ปี เมื่อปี 56 เริ่มป่วยเบาหวาน กินยาประมาณ 2 ปี มาเจอแพทย์วิถีธรรม อบรมหลักสูตร 2 วัน...