ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

3. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่แนะนำและเก็บบันทึกโดยจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เครือข่ายแพทย์วิถีพุทธ นักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และประชาชนผู้ที่ใช้การแพทย์วิถีพุทธ

ระหว่างปี .. 2551 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 8 แบบบันทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ))

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่3.52
ชื่อนางพรทิพย์ กลั่นงาน
เพศหญิง
อายุ51 ปี
อาชีพอาชีพเดิมแม่บ้าน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โรคหรืออาการ : มะเร็งปอด (ระยะที่ 1)

วันที่เข้าค่าย 25-31 พฤษภาคม 2555 (ครั้งที่ 1) ที่ดอนตาล มุกดาหาร เก็บข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม 2555

เมื่อปลายปี 2554 คุณแม่ป่วยก็ต้องไปเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาล ต่อมารู้สึกเหนื่อย หน่วงที่ท้องน้อย ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลศูนย์อุดร ได้ทำ Ultra sound ดู ก็เจอเนื้องอกในรังไข่ เอาชิ้นเนื้อไปตรวจก็พบว่า เป็นมะเร็งในรังไข่ระยะที่ 2 หมอนัดให้ไปผ่าตัด และทำเคมีบำบัดในช่วงเดือนเมษายน 2555 ก็ได้ไปทำ ครั้งแรกทานอาหารไม่ได้เลย ได้แต่อาเจียนอยู่ประมาณ 5-7 วัน อ่อนเพลียมาก

การดูแลและแก้ไขอาการ :

พอดีได้รับคำแนะนำจากเพื่อนชื่อคุณคำพลอย ซึ่งได้เคยมาเข้าค่าย ให้ลองดื่มน้ำย่านางดู ก็ทำตาม ดังนั้นในครั้งที่ 2 ที่ไปทำเคมีบำบัดอีก คราวนี้อาเจียนน้อยลง แต่ร่างกายไม่ค่อยเพลียเหมือนครั้งแรก เมื่อได้ข่าวว่าจะมีค่ายในปลายเดือนพฤษภาคม จากการแนะนำของหลานชาย ก็ได้ตัดสินใจมา จากการมาปฏิบัติตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายก็ปฏิบัติตามที่ในค่ายพาทำ แต่ที่ไม่ได้ทำอย่างเดียว ก็คือ การทำดีท็อกซ์

เพราะคนไข้วิตก กลัวจะไปกระทบกับแผลผ่าตัดรังไข่ ซึ่งเพิ่งผ่าไปประมาณเดือนกว่า ๆ มานั่นเอง ก็ได้แนะนำให้กลับไปทำที่บ้าน เมื่อแผลหายดีและคิดว่าพร้อมที่จะทำ อาการอย่างอื่นดีขึ้น คนไข้รู้ถึงอาการสบายตัว สดชื่นกว่าวันแรกที่มา กลับบ้านด้วยความมั่นใจที่จะไปรักษาตัวเองต่อไป

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

กรณีศึกษา 2.92 คุณพวงเพชร ช่างซอ 

กรณีศึกษาที่2.92ชื่อคุณพวงเพชร ช่างซอ เพศหญิงโรคโรคมะเร็งปอดวันสัมภาษณ์28 ตุลาคม 2558 หากไปหาหมอแผนปัจจุบันจะต้องเสียเวลา เสียเงิน รวมทั้งอาจจะกดอาการเอาไว้ ทำให้เกิดการเรื้อรังเป็น ๆ หาย ๆ ต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อย ๆ สำหรับมะเร็งปอดหากรักษาตัวที่กรุงเทพ ฯ...

กรณีศึกษา 1.107 คุณวราวุธ เต็งรัง

กรณีศึกษาที่1.107ชื่อวราวุธ เต็งรังเพศชายอายุ38 ปีจังหวัดตรังโรคโรคมะเร็งกระดูกวันสัมภาษณ์21 กุมภาพันธ์ 2556 คุณพ่อเป็นมะเร็งกล่องเสียงอยู่ 8 ปี รักษาแผนปัจจุบัน พึ่งเสียชีวิตเมื่อปี 2554 คุณพ่อรักษาโดยการฉายแสง ครั้งแรกมะเร็งหายไป หมอบอกว่ามะเร็งกล่องเสียงไม่ลุกลาม...

กรณีศึกษา 1.103 หมอทน (นามสมมติ)

กรณีศึกษาที่1.103ชื่อหมอทน (นามสมมติ)เพศชายอายุ38ประเทศสหรัฐอเมริกาโรคโรคมะเร็งปอดวันสัมภาษณ์26 สิงหาคม 2554 หมอเป็นมะเร็งปอด พอหยุดเนื้อสัตว์ อาการโรคก็ดีขึ้น เป็นเรื่องแปลกที่ไม่ทุกคนที่กินเนื้อสัตว์แล้วเป็นมะเร็ง ขณะที่บางคนเป็น หมออยากเป็นกำลังใจให้ทุกคน...

กรณีศึกษาที่ 1.40 แม่ชีภูษณิศา

กรณีศึกษาที่1.40ชื่อแม่ชีภูษณิศาเพศหญิงจังหวัดยโสธรโรคโรคมะเร็งปอดวันสัมภาษณ์31 มกราคม 2555 แม่ชีภูษณิศา: ขอนมัสการพระคุณเจ้า ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณหมอเขียว แล้วก็จิตอาสาทุกท่าน รวมทั้งทีมงานทุกท่านที่ได้จัดงานในวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี...

กรณีศึกษาที่ 1.13 คุณพิชญ์ สมพอง

กรณีศึกษาที่1.13ชื่อพิชญ์ สมพองเพศชายจังหวัดขอนแก่นโรคโรคมะเร็งปอดวันสัมภาษณ์20 สิงหาคม 2555 ผมขอแนะนำตัว ผมชื่อ พิชญ์ สมพอง ครับ อายุ 68 ปีตำแหน่งก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ เคยเป็นรองศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำแหน่งรองอธิการบดี...