“ถ้าต้องทำดีผ่านคนชั่ว จะทำอย่างไร?”

Q&A หมอเขียว

อาจารย์หมอเขียวตอบคำถาม “ถ้าต้องทำดีผ่านคนชั่ว จะทำอย่างไร?”

คำถาม : เมื่อวานได้ยินอาจารย์บรรยายว่า การไปสนับสนุนคนผิดศีล จะให้ผลเป็นทุกข์
หมอเขียว : ใช่ ๆ ให้ผลเป็นทุกข์ มันมีวิบากร้าย

ถาม : แต่ถ้าเป็น “คนชั่วที่อ้างว่ามีศีล” ที่แทรกเข้ามาล่ะครับ เช่น บวชเข้ามาทำงานศาสนา ใช้
ศาสนา ใช้สิ่งดี ใช้เหตุผลดี ๆ มาโน้มน้าวให้คนทำตามล่ะครับ คือสิ่งที่เขาเสนอมันดีมากเลยนะ
มันจะเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มาก แถมดูเผิน ๆ ก็สอดคล้องไปกับหลักศาสนาอีกด้วย แต่ต้องทำสิ่ง
นั้นโดยผ่านเขานะ แล้วเราจะประมาณยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเราและผู้อื่นครับ

หมอเขียว : ก็ไม่ยากถ้าเราชัดเจนว่าเขานิสัยไม่ดีนะ ง่ายมากเลย คว่ำบาตร! ไม่ต้องประมาณอะไร
เลย คว่ำบาตร

ไม่ต้องคบคนชั่ว อย่าคบคนชั่ว พอเราไปร่วมมือกับเขา ก็ทำให้เขาหลอกคนอื่นต่อไป หลอกว่าดี ว่าดี
แต่กิเลสนี่มันแอบซ้อน เอาอะไรอยู่ตรงนั้น ล้วงตับกินไส้คนตั้งไม่รู้เท่าไหร่ ๆ มันจะส่งเสริมให้เขา
มีอำนาจชั่ว และพอเขามีอำนาจชั่ว พอได้จังหวะนะ คนไว้ใจมาก ๆ เขาจะทำชั่วได้ทุกเรื่องเลย

มันน่ากลัว คว่ำบาตรเลย คว่ำบาตรเลย ตัดรอบเลย ไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยว อย่าคบคนชั่ว พระพุทธเจ้า
ตรัสอย่างนี้ ไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวเลย ตัดรอบเลย ถ้าจำเป็น มีเหตุปัจจัยต้องไปยุ่งไปเกี่ยว ด้วยเหตุ
ใดก็แล้วแต่ ถ้ามันจำนนก็ทำเป็นมารยาทไป ถ้ามันจำนนนะนั่น ถ้ามันต้องยุ่งเกี่ยวก็เป็นมารยาทไป
แต่อย่าไปสนับสนุนอะไรมาก ก็เป็นตามมารยาทตามสมควรแต่เราก็พยายามพรากห่างออกมาเท่า
นั้นเอง

เราก็รู้มารยาทอันควรตามสมควร ก็พรากห่างออกมาเท่านั้นเองนะ และถ้าให้ดีที่สุดตัดรอบเลย ไม่
ต้องไปยุ่งไปเกี่ยว คว่ำบาตรเลยดีที่สุด พอใจที่จะคว่ำบาตรเลย ก็มีความสุขในการคว่ำบาตร มี
ความสุขในการไม่ไปร่วมชั่วกับคนชั่ว เท่านี้เราก็มีความสุขมากแล้วชีวิตเรา ไม่ต้องมีบาป นี่ก็เป็น
ตัวอย่างที่ดีแล้ว เราก็จะมาทำสิ่งที่ดี ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้ดีกว่า

ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 14 มิถุนายน 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ