“ถ้าต้องทำดีผ่านคนชั่ว จะทำอย่างไร?”

อาจารย์หมอเขียวตอบคำถาม “ถ้าต้องทำดีผ่านคนชั่ว จะทำอย่างไร?”

คำถาม : เมื่อวานได้ยินอาจารย์บรรยายว่า การไปสนับสนุนคนผิดศีล จะให้ผลเป็นทุกข์
หมอเขียว : ใช่ ๆ ให้ผลเป็นทุกข์ มันมีวิบากร้าย

ถาม : แต่ถ้าเป็น “คนชั่วที่อ้างว่ามีศีล” ที่แทรกเข้ามาล่ะครับ เช่น บวชเข้ามาทำงานศาสนา ใช้
ศาสนา ใช้สิ่งดี ใช้เหตุผลดี ๆ มาโน้มน้าวให้คนทำตามล่ะครับ คือสิ่งที่เขาเสนอมันดีมากเลยนะ
มันจะเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มาก แถมดูเผิน ๆ ก็สอดคล้องไปกับหลักศาสนาอีกด้วย แต่ต้องทำสิ่ง
นั้นโดยผ่านเขานะ แล้วเราจะประมาณยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเราและผู้อื่นครับ

หมอเขียว : ก็ไม่ยากถ้าเราชัดเจนว่าเขานิสัยไม่ดีนะ ง่ายมากเลย คว่ำบาตร! ไม่ต้องประมาณอะไร
เลย คว่ำบาตร

ไม่ต้องคบคนชั่ว อย่าคบคนชั่ว พอเราไปร่วมมือกับเขา ก็ทำให้เขาหลอกคนอื่นต่อไป หลอกว่าดี ว่าดี
แต่กิเลสนี่มันแอบซ้อน เอาอะไรอยู่ตรงนั้น ล้วงตับกินไส้คนตั้งไม่รู้เท่าไหร่ ๆ มันจะส่งเสริมให้เขา
มีอำนาจชั่ว และพอเขามีอำนาจชั่ว พอได้จังหวะนะ คนไว้ใจมาก ๆ เขาจะทำชั่วได้ทุกเรื่องเลย

มันน่ากลัว คว่ำบาตรเลย คว่ำบาตรเลย ตัดรอบเลย ไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยว อย่าคบคนชั่ว พระพุทธเจ้า
ตรัสอย่างนี้ ไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวเลย ตัดรอบเลย ถ้าจำเป็น มีเหตุปัจจัยต้องไปยุ่งไปเกี่ยว ด้วยเหตุ
ใดก็แล้วแต่ ถ้ามันจำนนก็ทำเป็นมารยาทไป ถ้ามันจำนนนะนั่น ถ้ามันต้องยุ่งเกี่ยวก็เป็นมารยาทไป
แต่อย่าไปสนับสนุนอะไรมาก ก็เป็นตามมารยาทตามสมควรแต่เราก็พยายามพรากห่างออกมาเท่า
นั้นเอง

เราก็รู้มารยาทอันควรตามสมควร ก็พรากห่างออกมาเท่านั้นเองนะ และถ้าให้ดีที่สุดตัดรอบเลย ไม่
ต้องไปยุ่งไปเกี่ยว คว่ำบาตรเลยดีที่สุด พอใจที่จะคว่ำบาตรเลย ก็มีความสุขในการคว่ำบาตร มี
ความสุขในการไม่ไปร่วมชั่วกับคนชั่ว เท่านี้เราก็มีความสุขมากแล้วชีวิตเรา ไม่ต้องมีบาป นี่ก็เป็น
ตัวอย่างที่ดีแล้ว เราก็จะมาทำสิ่งที่ดี ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้ดีกว่า

ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 14 มิถุนายน 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ดิน

ดิน

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุ จะปลูกพืชผักได้ดี พืชจะโตงาม เปรียบเสมือนกับรวงข้าวโน้มลงดินฉันใด คนดีจะอ่อนน้อมถ่อมตนฉันนั้น ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้าย ทำลายชีวิตสัตว์ ชีวิตคน เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิต ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ เพอร์มาคัลเจอร์ พลังศีล กสิกรรมแบบยั่งยืน จุลินทรีย์ พลังศีล ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) กสิกรรมไร้สารพิษ สวนนาบุญ1 อ.ดอนตาล...

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก... ทำ 3 เรื่องหลักๆ คือ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิต้านทาน บุญกุศล มีเศรษฐกิจพอเพียง เราปลูกอยู่ปลูกกินทำอยู่ทำกิน ขยันทำมาหากินที่เป็นสัมมาอาชีวะ ถูกหลักพระพุทธเจ้าเลย ทำกสิกรรมไร้สารพิษ จะทำให้ได้ปัจจัย 4 อาหารเครื่องนุ่งห่ม...

คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก

คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก

คนทั่วไปยังยืนยันว่าเงินคือคำตอบของชีวิต แต่พระพุทธเจ้า พ่อหลวง พ่อครูยืนยันว่า ทรัพย์สิน เงิน ทอง ลาภ ยศ สรรเสริญไม่ใช่คำตอบของชีวิต คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก คำตอบของชีวิตก็คือ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อันนี้สิที่ต้องอัตตาหิอัตโนนาโถ...

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก ใครติดกิเลส สุขปลอม ทุกข์จริง คุณเสพกิเลส แต่ละครั้ง คุณได้เชื่อมคลื่นกิเลสทั้งหมดในโลก ดร.ใจเพชร กล้าจน( หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่11 พฤษภาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา

ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา

การเพิ่มพลังคุ้มครองประเทศไทย ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา พระมหากษัตริย์ที่ดี ก็จะได้ประชาชนที่ดี ประชาชนที่ดี ก็จะได้พระมหากษัตริย์ที่ดี ต่างฝ่ายต่างทำความดีให้มากๆ ลดกิเลสให้มากๆ เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มากๆ ก็จะมีพลังศีลที่คุ้มครองชีวิตทุกชีวิต...

เราทั้งผองคือพี่น้องกัน

เราทั้งผองคือพี่น้องกัน

เราทั้งผองคือพี่น้องกัน คนเราอย่าทำไม่ดีต่อกัน ให้เมตตาปรารถนาดีต่อกัน ช่วยเหลือกัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ไม่มีใครที่ไม่เคยเกิดมาเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาก่อน ทุกคนเคยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาทั้งนั้น แล้วเราจะทำไม่ดีกับพ่อแม่พี่น้องเรา ได้ลงคอหรือ ? ดร.ใจเพชร กล้าจน...

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...