ความกตัญญูต่อสถาบันกษัตริย์ เป็นเครื่องหมายของคนดี

ค้นหา
Generic filters
กตัญญูต่อสถาบันกษัตริย์

ความกตัญญูต่อสถาบันกษัตริย์ เป็นเครื่องหมายของคนดี

สถาบันกษัตริย์ เป็นสถาบันที่มีคุณูปการต่อประชาชนต่อประเทศชาติไทย
มีบารมีในการบำเพ็ญสร้างองค์ประกอบสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับประเทศชาติมายาวนานข้ามภพข้ามชาติ
ประชาชนก็ได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานานข้ามภพข้ามชาติ
ต่างฝ่ายต่างทำความดี ทำให้เกิดพลังความดีที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานข้ามภพข้ามชาติ
จึงกอปรก่อเป็นจิตวิญญาณของการเกื้อกูลกัน เอื้อเฟื้อกัน ไม่ทิ้งกัน ผูกพันกันมา
เป็นสัจจะของจิตวิญญาณสำหรับคนดีมีธรรมมะ ที่มีความจงรักภักดีต่อกษัตริย์มาอย่างยาวนานข้ามภพข้ามชาติ

คนดีจึงต้องรู้จักเคารพกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ท่านได้เสียสละเอาชีวิตเลือดเนื้อและจิตวิญญาณปกป้องและดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ เพื่อให้ประชาชนอยู่รอด ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ

ปัญหาขยะ

ปัญหาขยะ

ปัญหาขยะ เราสร้างปัญหาเอง จะไปโยนให้คนอื่นได้อย่างไร จะโง่อะไรขนาดนั้น จะขี้เกียจอะไรขนาดนั้น น่าเกลียดจริง ๆ...

ลาภสักการะ และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย  เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม

ลาภสักการะ และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย  เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ลาภยศสรรเสริญเงินทองอำนาจ เป็นอสรพิษร้าย เป็นสิ่งเลวร้ายต่อชีวิต ไม่เป็นสิ่งที่ดีเลย มันทำให้เพิ่...