ลาภสักการะ และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย  เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม

ลาภสักการะ

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ลาภยศสรรเสริญเงินทองอำนาจ เป็นอสรพิษร้าย เป็นสิ่งเลวร้ายต่อชีวิต ไม่เป็นสิ่งที่ดีเลย มันทำให้เพิ่มกิเลส อยากเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาติดยึดในเรื่องนั้นเรื่องนี้มากขึ้น ๆ จนสุดท้ายก็ทำชั่วได้ทุกเรื่อง เอาเงินไปเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัย เอาไปทำชั่วได้ทุกเรื่องเลย อย่างนี้เป็นต้น

“ลาภสักการะ และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย
เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม อันเกษมจากโยคะ ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่า”

( เกษม คือ สุขที่สุด “โยคะ” หมายถึง กิเลสที่ร้อยรัดชีวิตอยู่ – ลาภสักการะและชื่อเสียง หมายถึง โลกธรรมทั้งหลาย คือ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจ ลาภยศ สรรเสริญต่าง ๆ )

สิ่งที่ดีที่สุด จะถูกขวางด้วยลาภสักการะและชื่อเสียง  เพราะทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายที่สุด

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ความทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายที่สุด ให้ไปหาลาภสักการะชื่อเสียงให้มาก ๆ

หาไปเถอะในขณะที่ตัวเองยังไม่บรรลุธรรมนี่ มันจะขัดขวางการบรรลุธรรม เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม เรียกว่าทุกข์ทรมานแสนสาหัสเลย

“เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักละลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเสีย  และลาภสักการะและชื่อเสียงที่บังเกิดขึ้นแล้ว จักครอบงำจิตของเราทั้งหลาย ตั้งอยู่ไม่ได้”

คนจะมีอะไร หวงนี่ก็ทุกข์แล้ว หวงลาภสักการะชื่อเสียงนี่ก็ต้องรักษา กลัวมันจะหมดไป อยากได้มาก็ทุกข์ แค่นี้ก็ทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องแล้ว หมดไปก็ทุกข์เข้าไปอีก โอ้แย่เลยมีแต่ทุกข์และทุกข์และทุกข์ สรุปแล้วก็มีแต่ทุกข์

แล้วทำให้คนอื่นลำบากขาดแคลนอีก ทุกข์อีก ต้องเบียดเบียนกันแย่งชิงกันก็ทุกข์ สารพัดทุกข์ แล้วคนในโลกอยากได้เยอะไหม อยากได้เยอะ จะแย่งกันเยอะไหม  เยอะเลย รักษาลำบากไหม ลำบาก รักษาก็ลำบากแย่งกันก็ลำบาก เพราะใครก็อยากได้ใช่ไหม

มันต้องแย่งกัน ใช่ไหม ต้องทำร้ายกันไหม เบียดเบียนไหม  เบียดเบียนกันทำร้ายกัน ทรมานไหม ทรมาน ก่อเวรก่อภัยอีก ได้มาก็ต้องมารักษาอีก เวรกรรมจริงๆ แล้วทำให้คนในโลกเดือดร้อนไหมล่ะได้มา คนในโลกขาดแคลนอีกเป็นบาปอีก

ดึงคนโลภมาอยู่ใกล้ตัวเองไหม ดึงคนไม่ซื่อสัตย์เข้ามาอีก คนที่เขาอยากได้อันนี้ เขาจะมาแบบกร่างๆเท่ห์ๆมาเลยหรือมาแบบตอแหลมา ตอแหลมาสิ ไม่ได้มาแบบกร่างๆนะ พวกมีอำนาจเหนือเรามา ก็มาแบบกร่างๆ แต่พวกไม่เหนือเป็นอย่างไร มาแบบเนียนๆ ถูกครับลูกพี่ดีครับเจ้านาย เผลอเมื่อไหร่ เสียบเลย โกงเลย ทำไม่ดีเลย อย่างนี้เป็นต้น

ลาภสักการสังยุตต์ – พระไตรปิฏก เล่มที่ 16
https://youtu.be/JsQU7IK4OfY?t=4079

ลาภสักการสังยุตต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ 16 ข้อที่ 536-543
ขยายธรรมโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่  25 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ไม่ชังให้ได้

ไม่ชังให้ได้

เราไม่ทำชั่ว ทำแต่ดี อะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแล้ว เราไม่ชังให้ได้ เอาประโยชน์ให้ได้ ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น จะผาสุกกับชีวิตในทุกเรื่องได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต ไปได้ไกล ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ใช่ มีผลต่อชีวิตเราเท่านั้น แต่มีผลต่อลม ฟ้า อากาศ พระจันทร์ พระอาทิตย์ ไปถึง จักรวาล กันเลยทีเดียว เด็ดดอกไม้... สะเทือนถึงจักรวาล ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ...

ดิน

ดิน

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุ จะปลูกพืชผักได้ดี พืชจะโตงาม เปรียบเสมือนกับรวงข้าวโน้มลงดินฉันใด คนดีจะอ่อนน้อมถ่อมตนฉันนั้น ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้าย ทำลายชีวิตสัตว์ ชีวิตคน เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิต ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ เพอร์มาคัลเจอร์ พลังศีล กสิกรรมแบบยั่งยืน จุลินทรีย์ พลังศีล ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) กสิกรรมไร้สารพิษ สวนนาบุญ1 อ.ดอนตาล...

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก... ทำ 3 เรื่องหลักๆ คือ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิต้านทาน บุญกุศล มีเศรษฐกิจพอเพียง เราปลูกอยู่ปลูกกินทำอยู่ทำกิน ขยันทำมาหากินที่เป็นสัมมาอาชีวะ ถูกหลักพระพุทธเจ้าเลย ทำกสิกรรมไร้สารพิษ จะทำให้ได้ปัจจัย 4 อาหารเครื่องนุ่งห่ม...

คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก

คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก

คนทั่วไปยังยืนยันว่าเงินคือคำตอบของชีวิต แต่พระพุทธเจ้า พ่อหลวง พ่อครูยืนยันว่า ทรัพย์สิน เงิน ทอง ลาภ ยศ สรรเสริญไม่ใช่คำตอบของชีวิต คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก คำตอบของชีวิตก็คือ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อันนี้สิที่ต้องอัตตาหิอัตโนนาโถ...

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก ใครติดกิเลส สุขปลอม ทุกข์จริง คุณเสพกิเลส แต่ละครั้ง คุณได้เชื่อมคลื่นกิเลสทั้งหมดในโลก ดร.ใจเพชร กล้าจน( หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่11 พฤษภาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา

ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา

การเพิ่มพลังคุ้มครองประเทศไทย ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา พระมหากษัตริย์ที่ดี ก็จะได้ประชาชนที่ดี ประชาชนที่ดี ก็จะได้พระมหากษัตริย์ที่ดี ต่างฝ่ายต่างทำความดีให้มากๆ ลดกิเลสให้มากๆ เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มากๆ ก็จะมีพลังศีลที่คุ้มครองชีวิตทุกชีวิต...