ลาภสักการะ และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย  เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม

อันตรายต่อการบรรลุธรรม

ลาภสักการะ

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ลาภยศสรรเสริญเงินทองอำนาจ เป็นอสรพิษร้าย เป็นสิ่งเลวร้ายต่อชีวิต ไม่เป็นสิ่งที่ดีเลย มันทำให้เพิ่มกิเลส อยากเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาติดยึดในเรื่องนั้นเรื่องนี้มากขึ้น ๆ จนสุดท้ายก็ทำชั่วได้ทุกเรื่อง เอาเงินไปเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัย เอาไปทำชั่วได้ทุกเรื่องเลย อย่างนี้เป็นต้น

“ลาภสักการะ และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย
เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม อันเกษมจากโยคะ ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่า”

( เกษม คือ สุขที่สุด “โยคะ” หมายถึง กิเลสที่ร้อยรัดชีวิตอยู่ – ลาภสักการะและชื่อเสียง หมายถึง โลกธรรมทั้งหลาย คือ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจ ลาภยศ สรรเสริญต่าง ๆ )

สิ่งที่ดีที่สุด จะถูกขวางด้วยลาภสักการะและชื่อเสียง  เพราะทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายที่สุด

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ความทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายที่สุด ให้ไปหาลาภสักการะชื่อเสียงให้มาก ๆ

หาไปเถอะในขณะที่ตัวเองยังไม่บรรลุธรรมนี่ มันจะขัดขวางการบรรลุธรรม เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม เรียกว่าทุกข์ทรมานแสนสาหัสเลย

“เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักละลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเสีย  และลาภสักการะและชื่อเสียงที่บังเกิดขึ้นแล้ว จักครอบงำจิตของเราทั้งหลาย ตั้งอยู่ไม่ได้”

คนจะมีอะไร หวงนี่ก็ทุกข์แล้ว หวงลาภสักการะชื่อเสียงนี่ก็ต้องรักษา กลัวมันจะหมดไป อยากได้มาก็ทุกข์ แค่นี้ก็ทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องแล้ว หมดไปก็ทุกข์เข้าไปอีก โอ้แย่เลยมีแต่ทุกข์และทุกข์และทุกข์ สรุปแล้วก็มีแต่ทุกข์

แล้วทำให้คนอื่นลำบากขาดแคลนอีก ทุกข์อีก ต้องเบียดเบียนกันแย่งชิงกันก็ทุกข์ สารพัดทุกข์ แล้วคนในโลกอยากได้เยอะไหม อยากได้เยอะ จะแย่งกันเยอะไหม  เยอะเลย รักษาลำบากไหม ลำบาก รักษาก็ลำบากแย่งกันก็ลำบาก เพราะใครก็อยากได้ใช่ไหม

มันต้องแย่งกัน ใช่ไหม ต้องทำร้ายกันไหม เบียดเบียนไหม  เบียดเบียนกันทำร้ายกัน ทรมานไหม ทรมาน ก่อเวรก่อภัยอีก ได้มาก็ต้องมารักษาอีก เวรกรรมจริงๆ แล้วทำให้คนในโลกเดือดร้อนไหมล่ะได้มา คนในโลกขาดแคลนอีกเป็นบาปอีก

ดึงคนโลภมาอยู่ใกล้ตัวเองไหม ดึงคนไม่ซื่อสัตย์เข้ามาอีก คนที่เขาอยากได้อันนี้ เขาจะมาแบบกร่างๆเท่ห์ๆมาเลยหรือมาแบบตอแหลมา ตอแหลมาสิ ไม่ได้มาแบบกร่างๆนะ พวกมีอำนาจเหนือเรามา ก็มาแบบกร่างๆ แต่พวกไม่เหนือเป็นอย่างไร มาแบบเนียนๆ ถูกครับลูกพี่ดีครับเจ้านาย เผลอเมื่อไหร่ เสียบเลย โกงเลย ทำไม่ดีเลย อย่างนี้เป็นต้น

ลาภสักการสังยุตต์ – พระไตรปิฏก เล่มที่ 16
https://youtu.be/JsQU7IK4OfY?t=4079

ลาภสักการสังยุตต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ 16 ข้อที่ 536-543
ขยายธรรมโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่  25 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ