เราทั้งผองคือพี่น้องกัน

เราทั้งผองคือพี่น้องกัน

เราทั้งผองคือพี่น้องกัน

คนเราอย่าทำไม่ดีต่อกัน

ให้เมตตาปรารถนาดีต่อกัน ช่วยเหลือกัน

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า

ไม่มีใครที่ไม่เคยเกิดมาเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาก่อน

ทุกคนเคยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาทั้งนั้น

แล้วเราจะทำไม่ดีกับพ่อแม่พี่น้องเรา ได้ลงคอหรือ ?

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
วันที่ 19 ตุลาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ที่มา…
631019.1 ธรรมะพาพ้นทุกข์
https://youtu.be/LcrNwL9dAWo

631019.2 ธรรมะพาพ้นทุกข์
https://youtu.be/00YNczMOdwM

เรื่องน่าสนใจ