ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

1. บันทึกการสัมภาษณ์กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธสำหรับผู้ที่มาเข้าอบรมค่ายสุขภาพ แพทย์วิถีพุทธ 5-7 วัน

ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และเครือข่ายแพทย์วิถีพุทธทั่วโลก

ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 7 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบประเภทข้อมูลที่ 9 แบบบันทึกสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ และ ประเภทข้อมูลที่ 12 แบบสอบถามประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ เทคนิค 9 ข้อ)

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่1.121
ชื่อนางสุมาลี สุขายะ
เพศหญิง
อายุ55
โรคโรคอัลไซเมอร์ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคงูสวัด
วันสัมภาษณ์22 กุมภาพันธ์ 2558

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ปี 2552 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ มิถุนายน 2552 ได้รับการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยการผ่าตัดแบบส่องกล้อง แต่เกิดความเสียหายจากการผ่าตัด ลำไส้พันกัน ทำให้ลำไส้ใหญ่เกิดการอุดตัน ถ่ายไม่ออกจึงต้องได้รับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง หลังการผ่าตัดส่องกล้องครั้งแรกประมาณ 3 สัปดาห์

หลังการผ่าตัดครั้งที่ 2 เกิดภาวะแทรกซ้อน ดังนี้ 1. Fistula บริเวณ แผลที่เย็บต่อลำไส้ และ 2. ติดเชื้อเกิดภาวะ Septic shockได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬา ฯ รักษาในไอซียู ศัลยกรรม เพื่อรักษาภาวะติดเชื้อ ใช้เครื่องช่วยหายใจ ต่อมาแพทย์เห็นสมควรให้ทำการเจาะคอ
อยู่ไอซียูเป็นเวลาประมาณ 10 สัปดาห์ จากนั้นนอนรักษาต่อที่ห้องพิเศษเพื่อฝึกการหายใจโดยไม่ใช้เครื่องช่วยประมาณ 4 สัปดาห์ ยังไม่สามารถหายใจเองได้จึงกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเดิม เพื่อทำกายภาพบำบัดและฝึกการหายใจ ต่อมาผู้ป่วยสามารถ หายใจเองได้ จึงเปลี่ยนมาใช้หลอดคอเหล็ก จนถึงปัจจุบัน (ไม่ได้ถอดออกเพราะใส่เพื่อขยายหลอดลม เนื่องจากมีแผลเป็นที่หลอดลมและสะดวกเวลาดูดเสมหะกรณีไม่สามารถขับออกเองได้) ผู้ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ จึงกลับไปพักที่บ้าน หลังจากออกโรงพยาบาล ผู้ป่วยยังคงมาทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลทุกวัน เพื่อฝึกเดิน และเคาะปอดแต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเดินเองได้ 

กรณีศึกษาใช้แพทย์วิถีธรรมดูแลรักษางูสวัด

 
วันที่ 1 ( 11 ก.พ.2558) ตุ่มน้ำเริ่มขึ้นบริเวณหลังตามรูป

pastedGraphic.pngpastedGraphic_1.png

วันที่ 2 (12 ก.พ. 2558) ตุ่มขึ้นเพิ่มบริเวณแขน ตามรูป 

pastedGraphic_2.pngpastedGraphic_3.png

วันที่ 3 ถึง 9 (13 ถึง 19 ก.พ. 2558) ลักษณะตุ่ม ตามรูป

pastedGraphic_4.png วันที่ 3


pastedGraphic_5.png วันที่ 4pastedGraphic_6.png

pastedGraphic_7.png วันที่ 5pastedGraphic_8.png
pastedGraphic_9.pngpastedGraphic_10.png

วันที่ 7

pastedGraphic_11.pngpastedGraphic_12.png

วันที่ 8

pastedGraphic_13.png

วันที่ 9

แนวทางที่ใช้ตามเทคนิค 9 ข้อ ของแพทย์วิถีธรรม

  1. ให้ดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ผสมน้ำปัสสาวะ โดยสมุนไพร มีส่วนผสมของเสลดพังพอนตัวเมียด้วย
pastedGraphic_14.png เสลดพังพอนตัวเมียpastedGraphic_15.png เสลดพังพอนตัวผู้

พอกตุ่มด้วยข้าวผสมเสลดพังพอน (แช่ข้าว 4 ชั่วโมง แล้วนำมาตำ บดผสมสมุนไพรฤทธิ์เย็น) สลับกับการพอกด้วยวุ้นว่านหางจระเข้และสเปรย์ด้วยน้ำสกัดผสมน้ำปัสสาวะบ่อย ๆ 

pastedGraphic_16.png
  1. งดเนื้อสัตว์ให้ทานข้าวกับเกลือ ทานผลไม้ฤทธิ์เย็นปั่นผสมกับเสลดพังพอนตัวเมีย
  2. สวนล้างลำไส้ วันละ 2 ครั้ง
  3. หลังจากตุ่มยุบ แตก งดพอกข้าว ยังคงพอกด้วยว่านหางจระเข้

งดฉีดน้ำสกัดผสมปัสสาวะเนื่องจากต้องการให้แผลแห้งแล้วทาปัสสาวะอย่างเดียวบ่อย ๆ 

ความคิดเห็นของผู้ดูแล

มีความพึงพอใจมากทั้งผู้ป่วยและญาติสังเกตจากผู้ป่วย สามารถนอนหลับได้โดยไม่บ่นปวดมากมายเหมือนกรณีที่เคยพบผู้ป่วยงูสวัดรายอื่นที่ปวดแสบปวดร้อน ทรมานมาก จนต้องทานยาระงับปวดอย่างแรงและยานอนหลับตุ่มฝ่อในเวลาอันสั้นในขณะที่ผู้ป่วยมีอายุมากและภูมิตานทานต่ำ ในกรณีนี้ ถ้าผู้ป่วยไปโรงพยาบาล คงเจ็บตัวมาก จากการเจาะเลือดและให้ยาขอบคุณแพทย์วิถีธรรมและอาจารย์หมอเขียวเป็นอย่างยิ่งค่ะ

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

กรณีศึกษา 3.96 นางนิสา ทรัพย์พิบูลสุข

กรณีศึกษาที่3.96ชื่อนางนิสา ทรัพย์พิบูลสุขเพศหญิงอายุ60 ปีอาชีพแม่บ้านจังหวัดกรุงเทพมหานคร โรคหรืออาการ : โรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งลำไส้ อาการปวดท้อง การขับถ่ายไม่ดี ระยะเวลาที่ป่วย 2 ปีรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันโดยการผ่าตัดลำไส้ ทำคีโมชุดใหญ่...

กรณีศึกษา 3.62 พระสุมโน ภิกขุ (ศิษย์หลวงพ่อชา)

กรณีศึกษาที่3.62ชื่อพระสุมโน ภิกขุ (ศิษย์หลวงพ่อชา)เพศชายอายุ72 ปีจังหวัดนครราชสีมา โรคหรืออาการ : งูสวัด บริเวณหน้าอกด้านซ้าย เก็บข้อมูลกุมภาพันธ์ 2555 ตอนที่ท่านรับกิจนิมนต์ไปที่ภูเก็ต ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ รู้สึกคันและเจ็บบริเวณหน้าอกด้านซ้ายใต้ราวนม...

กรณีศึกษา 3.41 นางหนูเกณท์ พลบูรณ์

กรณีศึกษาที่3.41ชื่อนางหนูเกณท์ พลบูรณ์เพศหญิงอายุ65 ปีอาชีพแม่บ้านจังหวัดกาฬสินธ์ โรคหรืออาการ : โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ วันที่เข้าค่าย 12-18 มีนาคม 2555 (ค่ายดอนตาล) และค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2 ครั้ง) เก็บข้อมูลวันที่ 18 มีนาคม 2555 ก่อนหน้านี้เป็นคนท้องผูก ท้องอืด...

กรณีศึกษา 3.36 นางสายชล นิมิตรแสงเทียน

กรณีศึกษาที่3.36ชื่อนางสายชล นิมิตรแสงเทียนเพศหญิงอายุ39 ปีจังหวัดอำนาจเจริญ โรคหรืออาการ : โรคมะเร็งลำไส้ วันที่เข้าค่าย 14-20 มกราคม 2555 (ครั้งที่ 5) ณ สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล มุกดาหาร เก็บข้อมูลวันที่ 19 มกราคม 2555 เมื่อ 5 ปีที่แล้ว มีอาการปวดท้อง...

กรณีศึกษา 1.105 คุณลุงบุญเย็น และคุณเอกชัย เจนจิรวัฒน์

กรณีศึกษาที่1.105ชื่อคุณลุงบุญเย็น และคุณเอกชัย เจนจิรวัฒน์เพศชายโรคโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคความดัน และ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคเบาหวานวันสัมภาษณ์22 กุมภาพันธ์ 2557 ลุงบุญเย็นเป็นผู้รับเหมา กินนอนไม่เป็นเวลา เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หมอบอกต้องกินยาตลอดชีวิต...

กรณีศึกษา 1.76 คุณนินทิกร ยาคอฟเซ่นส์

กรณีศึกษาที่1.76ชื่อนินทิกร ยาคอฟเซ่นส์เพศหญิงประเทศเดนมาร์คโรคโรคมะเร็งลำไส้วันสัมภาษณ์30 มกราคม 2558 โรคมะเร็งลำไส้ ลามไปที่ตับ ปอดประจำเดือนผิดปกติ หลังจากแต่งงานตอนแรกหมอสันนิษฐานว่าเป็นริดสีดวงทวาร มีเลือดออก แล้วขอหมอส่องกล้องเจอก้อนเนื้อในลำไส้ อาการ :...

กรณีศึกษาที่ 1.54 คุณกล้วย (นามสมมติ)

กรณีศึกษาที่1.54ชื่อกล้วย (นามสมมติ)เพศหญิงอายุ69โรคโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4 ได้ลุกลามไปที่กระดูกเชิงกราน ไม่ได้แต่งงานเป็นข้าราชการครูเกษียณ เคยเป็นมะเร็งที่ไต ได้ผ่าตัดแล้ว ปัจจุบันเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4...

กรณีศึกษาที่ 1.33 คุณจรัญ พันธ์อุบล

กรณีศึกษาที่1.33ชื่อจรัญ พันธ์อุบลเพศชายจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรคโรคมะเร็งลำไส้วันสัมภาษณ์5 กุมภาพันธ์ 2556 คุณจรัญ: ผมนายจรัญ พันธ์อุบล บ้านเดิมอยู่สงขลา ก็ตอนนี้ก็ไปทำงานอยู่ที่ สุราษฎร์ธานีส่วนรัฐสภาครับ จิตอาสา: พี่จรัญไปทำงานอยู่ที่สุราษฎร์ธานี...

กรณีศึกษาที่ 1.5 คุณจรูญ

กรณีศึกษาที่ 1.5ชื่อจรูญเพศหญิงอายุ56 ปีจังหวัดนครราชสีมาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคไทรอยด์เป็นพิษ ความดัน ไตวายอาการอั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะหยดตลอด มีกลิ่นเหม็นวันสัมภาษณ์20 ตุลาคม 2557 ดิฉันชื่อ นางจรูญ ปัจจุบันอายุ 56 ปีค่ะ ทำงานรับจ้างเป็นช่างภาพอิสระค่ะ...