ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

1. บันทึกการสัมภาษณ์กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธสำหรับผู้ที่มาเข้าอบรมค่ายสุขภาพ แพทย์วิถีพุทธ 5-7 วัน

ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และเครือข่ายแพทย์วิถีพุทธทั่วโลก

ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 7 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูบประเภทข้อมูลที่ 9 แบบบันทึกสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ และ ประเภทข้อมูลที่ 12 แบบสอบถามประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ เทคนิค 9 ข้อ)

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่1.49
ชื่อคุณสุรศักดิ์และคุณสุชาดา ตั้งสถิตพร 
เพศชายไทยและหญิงไทย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรคโรคแพ้ผื่นคันจากอาการร้อนเกิน
วันสัมภาษณ์24 สิงหาคม 2557

คุณสุรศักดิ์: ขอบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ แล้วก็นอบน้อมท่านอาจารย์หมอเขียว แล้วก็นอบน้อมบุคลากรจิตอาสาทุกท่าน แล้วก็เจริญธรรมท่านญาติธรรมที่มาหาความหลุดพ้นจากต้องการพ้นทุกข์จากความเจ็บป่วยนะครับ ขอเจริญธรรมครับผม แล้วก็ขอยินดีกับท่านอาจารย์เมื่อกี้นะครับยินดีกับท่านอาจารย์ที่มาที่หมอเขียวแล้วสุขภาพดีขึ้นนะครับ ขอยินดีด้วยความจริงใจครับผม ผมขอแนะนำตัวนะครับ ผมชื่อ สุรศักดิ์ ตั้งสถิตพร นะครับ มาที่อาจารย์หมอเขียวครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 นะครับ ตอนเดือนพฤษภาคม ผมก็มาค่ายสุขภาพ แล้วก็ปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม ก็มาค่ายพระไตรปิฎกอีกครั้งหนึ่งที่มานี่ เพราะว่าเห็นองค์ความรู้ที่ท่านอาจารย์หมอเขียวได้ถ่ายทอดไว้ให้

ตอนมาค่ายสุขภาพนี่มีความประทับใจและเป็นสัจธรรม เพราะการบรรยายของท่านหมอเขียวนี่ที่ผมมีความทึ่งนะครับ เพราะว่าท่านหมอเขียวนี่ จะยกข้อธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสดาเอกของโลกขึ้นมาเป็นลำดับ ๆ ซึ่งน่าจะเป็นสัจธรรมที่ผมจะต้องเชื่อถือได้แล้วก็ให้ความเคารพในธรรมะที่ท่านอาจารย์หมอเขียว ก็ติดใจตรงนี้นะครับก็เลยอย่างที่จิตอาสาบอกนะครับ ท่านก็บอกว่าผมติดใจ ก็ยอมรับว่าติดใจจริง ๆ ครับติดใจในสัจธรรม และความจริงนะครับ ที่ท่านอาจารย์พยายามถ่ายทอดช่วยเหลือพวกเรานะครับท่านอาจารย์ ศูนย์บาท ช่วยเหลือพวกเราผมก็มีเคสส่วนหนึ่ง

ผมปัจจุบันอายุ 56 นะครับมาที่นี่สุขภาพแข็งแรงผมทานมังสวิรัติมา 15 ปีแล้วนะครับ ซึ่งการทานมังสวิรัติของผม ก็คือหมายถึงว่าผมดูแลสุขภาพ อาชีพผมก็คือทำพวกรับเหมาไฟฟ้าอุตสาหกรรม แล้วก็เรียนพี่น้องว่าประสบผลสำเร็จในธุรกิจมาระดับหนึ่ง ทีนี้ก็บั้นปลายก็อยากจะใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ต่อสังคม ผมก็วางธุรกิจ เพราะว่าลูก ๆ ก็จบกันแล้วมีงานทำกันแล้ว ก็เลยหันมา 1. ดูแลสุขภาพ 2. เข้าปฏิบัติธรรมแต่การเข้าปฏิบัติธรรม ไปปฏิบัติธรรมนี่ก็รู้สึกว่า ก็ปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขเฉพาะตน ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขกับผู้อื่น หลังจากปฏิบัติธรรมก็มีความสุข ออกจากที่นั่นมาสู่สังคมก็เกิดความทุกข์อีกแล้ว แล้วก็บังเอิญโชคดีอาจจะเป็น เพราะว่ามีบุญกุศลบ้างมีอยู่วันหนึ่งมาเข้าค่ายสุขภาพพอดีท่านอาจารย์หมอเขียวไปออกกำลังกายผมก็ไปออกกำลังกายแล้วก็ได้เจอท่านอาจารย์หมอเขียว ก็เลยได้ขอท่านอาจารย์หมอเขียวว่าขอเดินออกกำลังกายด้วยกัน ท่านอาจารย์หมอเขียวก็มีความเมตตากรุณาให้ผมได้เดินออกกำลังกายด้วยกันไม่เพียงเท่านั้นนะครับ ท่านอาจารย์หมอเขียวยังให้ผมได้ถามข้อธรรมะต่าง ๆ หลายข้อ ซึ่งมีอยู่ธรรมะข้อหนึ่งนะครับ ที่อาจารย์หมอเขียวนี่ปลุกจิตวิญญาณผมให้ตื่นขึ้นมานะครับ

ก็คือผมบอกอาจารย์หมอเขียวว่าผมเข้าปฏิบัติธรรมนี่ผมรู้สึกว่ามีความสุขเฉพาะตน หาลักษณะว่าเหมือนคือไม่สามารถที่จะมีความสุขตลอดไป ท่านอาจารย์หมอเขียวเลยแนะนำ เลยให้เมตตาแนะนำผมว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม นี่ไม่ใช่ไปนั่งสงบอยู่เพียงคนเดียวการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตาม มรรคมีองค์ 8 เท่านั้นเองครับ ผมตื่นเลยครับผมอ่านมรรคมีองค์ 8 ไว้ทำข้อสอบมาตั้งนาน แต่ไม่เข้าใจหลังจากนั้นผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดมรรคมีองค์ 8 ถึงเข้าใจว่า อ๋อ สิ่งที่ท่านอาจารย์หมอเขียวไขปัญหาให้ผมน่ะผมเจอแล้วผมไม่มีข้อสงสัยเลยครับ

ตั้งแต่นั้นมาผมก็รู้สึกว่าชีวิตเราโล่งแล้วครับมีความหวังเราเดินถูกทางแล้ว ทางเอกทางเดียวที่จะบรรลุธรรม ซึ่งได้รับการชี้แนะจากท่านอาจารย์หมอเขียวนะครับก็เลยทำให้มาที่นี่ได้ มีความชอบมีความอยากที่จะมาที่นี่แล้วก็ลำดับต่อไป ถ้ามีโอกาสสามารถพัฒนาสติปัญญาแล้วก็ความรู้ที่ท่านอาจารย์หมอเขียวถ่ายทอดให้ ก็อยากจะเป็นจิตอาสา แล้วก็รับใช้ท่านอาจารย์หมอเขียว เพื่อแบ่งเบาภาระตามความสามารถและภูมิปัญญาที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่อนาคตพยายามศึกษานะครับส่วนยา 9 เม็ดที่ผมใช้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ คือผมก็พยายามศึกษาแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธี ผมก็ใช้มาทุกเม็ดนะครับ ส่วนใช้เฉพาะตนนี่ด้วยความ เพราะว่าตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ

ผมก็ใช้ยา 9เม็ด กับบุคคลสุภาพสตรีสุดสวยท่านหนึ่งนะครับ ก็ได้ช่วยสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับคือเป็นผู้ใกล้ชิด เขาเป็น เขามีปัญหาทางด้านผิวหนังนะครับ มีปัญหาทางด้านผิวหนังรักษาก็มาประมาณ 3 ปีนะครับ หมดเงินไปก็ตั้งเป็นแสนแล้วครับ แต่ก็ไม่สามารถหายได้ ก็เป็น ๆ หาย ๆ นะครับ ซึ่งระหว่างตอนที่เป็นนี่ผมก็ไม่สามารถแนะนำอะไรเขาได้ เพราะว่าเขาก็รู้แต่เพียงว่า เราเป็นผู้ใกล้ชิดเท่านั้นเองเราไม่ได้จบหมอจบแพทย์จบอะไรพูดไปเขาก็ไม่เชื่อ เขาก็ไปหาหมอแล้วรักษาเอง อย่างเช่นว่า ลงทุนซื้อยาครอบจักรวาลจากเมืองจีนเม็ดหนึ่ง 8,000 บาท เอามาบดเป็นแคปซูลนะครับถ้าจำไม่ผิดก็คืออีก 8 เม็ดนะครับ ก็เท่ากับว่า 3 เม็ดคูณ 8 ก็ 24 เม็ดสองหมื่นกว่าบาท3 คูณ 8 ก็ 24 สองหมื่นกว่าบาทก็กิน ๆ หาย ๆ นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหาหมอแผนปัจจุบันมีชื่อเสียง หาโรงพยาบาลมีชื่อเสียงก็มีแต่วิเคราะห์ว่าผิวหนังที่ไหม้เกรียมนะครับ โทษนะครับ ที่รักแร้ก็ดี ที่ใต้ราวนมก็ดี พอดีสุขภาพสตรีท่านนี้เขามีร่างกายที่สมบูรณ์นะครับ แล้วก็มีอาการร้อนนะครับ อาจจะแพ้เหงื่อแพ้อะไรนะครับแผลเป็นเริ่มต้นก็คือเป็นนิดหน่อยนะครับ เป็นนิดหน่อยที่ตรงรักแร้หรือว่าราวนมนะครับเป็นคนขี้ร้อน เวลาเจออากาศร้อน ๆ นี่จะคันนะครับจะคัน ก็ทานยาของหมอบ้าง ของตัวเองที่ซื้อมาบ้าง ของคนอื่นแนะนำบ้างก็หาย 3 วันดี 4 วันเป็นนะครับ

พอหายปุ๊บเป็นขึ้นมาใหม่ มันจะเป็นหนักกว่าเก่าแผลจะขยายกว้างขึ้น แล้วก็ผิวก็จะดำขึ้นนะครับ ไม่มีเนื้อไม่มีนวลนะครับก็มีอาการเครียดเกิดขึ้นเวลานั่งรถไปไหนกับผมนี่ เขาก็จะนั่งบนรถ ผมเป็นคนขับโทษนะครับเขาก็จะเอามือแหย่เข้าไปแล้วก็รูด ๆ นะครับ เพราะว่ามันคันไงครับใช่ไหมครับตอนนั้นเราก็ไม่สามารถ ไม่กล้าที่จะแนะนำอะไร แต่หลังจากที่ผมมาเข้าค่ายสุขภาพกลับไปแล้ว ก็เริ่มมีภูมิปัญญาบ้างนะครับ แต่ก็ยังไม่กล้าแนะนำอะไรพอหลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่ง มาเข้าค่ายพระไตรปิฎกกลับไป ก็เริ่มมองเห็นนะครับว่า เม็ดเป็นปื้นแดงผื่นคันนี่มาแสดงที่หน้าที่ใบหน้าแล้วนะครับ ซึ่งปกติธรรมดาสุภาพสตรีนี่ มีอะไรบางอย่างที่มันเป็นแผลเป็นอะไร ในที่มองไม่เห็นใช่ไหมครับ ก็ยังพอทำเนาเดินห้างเดินอะไรก็ไม่มีใครเห็นใช่ไหมครับ แต่ที่เราเป็นห่วงคือมันโผล่มาที่หน้าแล้ว

ผมก็เลยอาสาหลังจากที่จบค่ายพระไตรปิฎกไปฟังท่านอาจารย์หมอเขียวอธิบายพยายามศึกษา ก็เริ่มมีภูมิปัญญามากขึ้น ก็เลยบอกว่าอย่างนี้ไหม ให้ผมช่วยดูแลสุขภาพรักษาให้โอเคไหมเขาก็ตอบโอเคลักษณะที่ตอบโอเคเขาคงไม่มีทางเลือกแล้วนะครับ เพราะว่าเวลาไปหาหมอนี่ ไหนเป็นอะไรก็ต้องถกเสื้อให้ดู ด้วยความสุภาพสตรีก็อาจจะไม่ค่อยอยากที่จะเปิดให้ดูบ่อย ๆ ใช่ไหมครับพอเขาตอบโอเคก็ต้องมีเงื่อนไขกันว่าถ้าโอเคนี่ 1.คุณต้องปฏิบัติคือ ต้องทานอาหารที่รสจืดหวาน มัน เค็มจัด เหมือนค่ายสุขภาพที่ผมมาปฏิบัติ เขาก็บอกโอเคทำได้ต้องดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดฤทธิ์เย็นเขาก็บอกทำได้ดีท็อกซ์ เขาก็บอกทำไม่ได้นะครับโอเคทำไม่ได้ไม่เป็นไร ผมก็เริ่มแล้วถ้าโอเคใช่ไหมครับโอเคก็ ผมอยู่กรุงเทพนะครับก็พาท่านไปที่หัวหิน

พอดีบังเอิญว่าเรามีบ้านพักตากอากาศที่หัวหิน ก็ยึด 3 อ. อากาศ อาหาร อารมณ์ นะครับ ก็พาไป ระหว่างที่ไปหัวหินนี่ผมก็เริ่มคิดไปยา 9 เม็ดท่านอาจารย์หมอเขียวว่าเราก็ต้องใช้จากเบาไปหาหนัก ผมก็เริ่มวางแผนอยู่ในสมองแล้วล่ะระหว่างขับรถเบื้องต้นก็คือน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดเขายอมทาน ซึ่งผมดูว่าน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดนี่ดี ก็เลยแวะจอดที่นครปฐมเข้าตลาดสด ซื้อน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด ก็ซื้อฤทธิ์เย็นก็คือ ใบเตยผักบุ้ง ใบบัวบก ซึ่งเป็นสิ่งที่หาง่าย ที่ท่านอาจารย์หมอเขียวเคยสอนว่า โดยอ้างธรรมะโดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าบอกว่าหาง่าย ใกล้ตัว และในตัวนะครับประหยัด ก็เลยใช้วิธีที่อาจารย์หมอเขียวสอน เข้าตลาดสดซื้อพืช 3 ชนิด ตามที่เมื่อกี้นี้กล่าวไปนะครับไปถึงที่พักก็จัดการคั้น ซื้อเครื่องคั้นสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดด้วยไม่เคยซื้อเพิ่งซื้อมา ซื้อเครื่องคั้นสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด ก็ไปคั้นสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดทานกันทั้งวันทานตลอด น้ำอัดลมต่าง ๆ  ไม่ทานแล้วนะครับ ซึ่งเขาก็ทำได้ปฏิบัติได้ แล้วก็ส่วนอาหารการกินธรรมดาเขาจะชอบกินรสจัด หวาน มัน เค็ม ชอบมากนะครับหยุดเสียตามเงื่อนไขที่ตกลงก็คือหยุด ก็ไปทำพวกผักไร้สารพิษ ต้มเป็นสุกี้ยากี้อะไรก็ว่ากันไปแต่รสจืด ๆ เราก็ทานกัน 2 วันผ่านไปยังไม่ดีขึ้น ผมก็เริ่มทำเรคคอร์ดแล้วนะครับ 2 วันผ่านไปไม่ดีขึ้น ไม่ดีขึ้นผมก็มาวิเคราะห์ว่า ถ้าอย่างนี้นี่เราต้องจัดหนักเข้าไปอีกหน่อย ก็คือต้องดีท็อกซ์แล้วนะ เขาก็ลักษณะคือยังไม่ยอมรับ อาจจะไม่เคยชิน

ผมก็ต้องอธิบายว่าการดีท็อกซ์นี่มันเป็นการเอาสารพิษที่ออกจากร่างกายที่ดีที่สุดไวที่สุด เพราะมันเราดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ก็ค่อย ๆ อธิบายใช้พรหม 4 หน้าอธิบายไปเรื่อย ๆ นะครับก็อธิบายเขาก็โอเคยอมรับวันที่ 3 เขาก็เริ่มดีท็อกซ์นะครับดีท็อกซ์ผิด ๆ ถูก ๆ ก็ไม่เป็นไร ขอให้ทำ แต่เขาก็ทำได้ พอดีท็อกซ์เช้าเย็นวันที่ 4 ดูทุกเช้าจะต้องมีการดูนะครับ ไหนเปิดดู ไหนเปิดดูนะครับก็เปิดดูแล้ว อืม ก็ดีขึ้น แต่ก็ยังดีไม่เป็นที่ประทับใจ ก็ยังว่ามันช้าไปผมก็เลย คือน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดเราปั่นไว้แล้วเราก็แช่ในตู้เย็นนะครับ มีผักบุ้ง ใบเตย แล้วก็ใบบัวบก ทีนี้ 3 อย่างนี้เป็นฤทธิ์เย็นก็บังเอิญมีความรู้ว่า เรียนที่นี่มีความรู้ว่าใบย่านาง โทษทีไม่ใช่ เป็นรางจืด ก็เลยไปขอรางจืดที่สวนสมเด็จย่านะครับที่หัวหิน มาได้กำหนึ่งก็มาผสมเข้าไปกับน้ำ เอามาปั่นแล้วผสมกับน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดเดิมที่เรามีอยู่นะครับเดิมที่มีอยู่ เพราะว่าเราศึกษาแล้วว่ารางจืดนี่ถอนพิษแต่เราก็ไม่เอาเยอะเกินไปก็เอามาผสม ผสมเสร็จแล้วก็เอามาทาอันนี้คือยาอีกเม็ดหนึ่งก็เอามาทา ปรากฏว่าวันที่ 4 ที่ 5 นี่เริ่มดีขึ้น ดีขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์เลย ดีเห็นทันตาเลยครับ ผ้าที่เราเอามาชุบน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดใส่ลงไปนี่ เช็ดลงไป มันจะร้อนมากนะครับ โอเคทีนี้ก็ยังไม่เป็นที่ประทับใจ ก็เริ่มเม็ดต่อไปอีก เอ๊ะ อย่างนี้มันต้องกินฉี่นะครับก็ต้องกินฉี่ เขาก็แอนตี้ไม่กล้ากินฉี่ ซึ่งเขาแอนตี้มาตลอดเรื่องฉี่ผมมาผมกลับไปนี่ค่ายสุขภาพผมกลับไปผมก็ทานฉี่เช็ดหน้าแล้วล่ะแต่ไม่กล้าบอก

แต่ตอนหลังนี่เขาก็ฟังเทปของอาจารย์หมอเขียวนะครับ ตอนนี้ผมจะกระชับนิดหนึ่ง ฟังเทปอาจารย์หมอเขียวว่า ฉี่มีประโยชน์แบบโน้นแบบนี้ก็เปิดใจ พอเปิดใจผมก็เริ่มอธิบายเรื่องฉี่มีประโยชน์อะไรบ้างผมเองก็ใช้ฉี่อยู่นะครับ ก็บอกเขา เขาก็เปิดใจก็รับนะครับ เขาก็แต่มันก็มีขั้นตอนในการอธิบายนะครับ เพื่อความกระชับเขาก็เริ่มใช้ฉี่ผสมน้ำทาน ทานเสร็จแล้ว แล้วก็เอามาทาแผลวันที่ 6 แผลที่เคยดำไหม้เกรียมแล้วก็ลอกแผลมันสีที่เคยคล้ำมันเป็นสีน้ำตาลนะครับ มันก็จางลง มันไม่ใช่หลุดนะครับมันจางลงเกือบ ๆ เท่ากับผิวปกติเราเปิดดูปรากฏว่ามันดีขึ้นคนรักษาก็ดีใจ คนถูกรักษาก็ดีใจทีนี้ก็ร่วมมือกันนะครับ ก็เริ่มปฏิบัติมา 7 วันเท่านั้นเอง รักษามา 3 ปี เสียเงินไปเป็นแสน ไม่หาย ใช้ของอาจารย์หมอเขียว ที่สอนให้เราทำ 7 วันนะครับ หาย 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังไม่หาย ก็คือแค่เป็นผิวต้องค่อย ๆ รอเวลาให้มันเจือจางไปนะครับ

ผมก็เลยคิดว่าเคสนี้นี่ ผมก็เลยได้ทำเป็นเคสในการดูแลรักษาเพื่อที่จะเป็นเคสส่งอาจารย์ด้วย คงได้ใช่ไหมครับนะครับ ผมขอวิเคราะห์สั้น ๆ จบตรงนี้นะครับ กระชับนิดเดียวนะครับขออีก 1 นาทีนะครับ ทีนี้ผมก็มาเปรียบเทียบว่า แผลระหว่างที่ผมดูแลรักษาใช้สูตรวิถีการแพทย์วิถีพุทธ กับวิถีธรรมกับการวิเคราะห์ของแผนปัจจุบันนะครับ แผนปัจจุบันเขาวิเคราะห์ว่าเกิดจากร้อนในที่มีเหงื่อตามผิวหนังนะครับที่ทำให้เกิดเม็ดคัน ซึ่งเขาดูแต่ภายนอก แต่ผมใช้ความรู้ที่นี่ผมวิเคราะห์ว่า เกิดจากพฤติกรรมการทานอาหารฤทธิ์ร้อนสะสมไว้นานมากนะครับ ฤทธิ์ร้อนสะสมข้างในเกิดจากภายในนะครับ ผมวิเคราะห์แล้วผมก็ใช้วิธีการดูแลรักษาข้อที่ 2 บริเวณผิวไหม้เกรียม ของทางแผนปัจจุบันเขาวิเคราะห์ว่าเป็นเชื้อรากัดกินเกาะผิวหนัง นะครับผมวิเคราะห์ว่าผิวไหม้เกรียมเกิดจากสารพิษในร่างกายที่ระบายออกมาแต่มาเจอรอยพับระบายไม่ออกนาน ๆ มันก็ทำให้ผิวตรงนั้นไหม้นะครับแล้วก็เกิดเม็ดผื่นคัน นะครับข้อที่ 3 การวิเคราะห์ของแผนปัจจุบันหมอใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อ

แต่ทางวิถีธรรมเรานะครับ ให้ดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดฤทธิ์เย็นดับ ปรับความสมดุลนะครับ แล้วก็ดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองนะครับทานอาหารรสจืด งดอาหารรสเค็มนะครับข้อที่ 4 แผนปัจจุบันนะครับ แผนปัจจุบัน หมอให้ฉีดยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อ ทางแพทย์วิถีธรรมใช้สวนล้างลำไส้หรือดีท็อกซ์นะเพื่อถอนพิษ หรือกัวซาผมก็มีกัวซาให้ด้วยนะครับ ก็มีกัวซาด้วยข้อที่ 5 แผนปัจจุบัน ใช้ครีมทาผิวหนังเวลาไปหาหมอ หมอก็ให้ยาปฏิชีวนะแล้วก็มีหลอดหลอดหนึ่งนะครับใช้ครีมมาทา ๆ มันก็มัน แต่ทางแผนวิถีธรรมเราใช้น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดฤทธิ์เย็นเช็ดลำตัวนะครับ ผสมน้ำปัสสาวะเจือจาง เช็ดบริเวณที่ผิวไหม้ ผิวไหม้ก็เจือจางไปการวิเคราะห์ของแผนปัจจุบันรักษา 3 ปีนะครับ เป็น ๆ หาย ๆ ไม่หายขาดนะครับ ขึ้นมาใหม่ไหม้ คือขึ้นมาก็แย่กว่าเก่า แต่วิถีธรรมเรารักษาดูแลเพียง 7 วัน จากข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่เมื่อกี้พูดไปนะครับ 2 สัปดาห์หายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่ต้องทานยา แล้วก็แผนปัจจุบันหมดค่ารักษาไปเป็นหมื่น แต่ของเราหมดค่ารักษาของแผนวิถีธรรม หมดค่ารักษาไปคือแค่ซื้อพวกสมุนไพรฤทธิ์เย็นไม่ถึงพันบาท รวมทั้งค่าโน่นค่านี่นะครับ ครับผมนะครับ แล้วก็หมอโรงพยาบาลซึ่งแผนปัจจุบันนี้ผู้รักษานี่เป็นหมอรักษาไม่หาย แพทย์วิถีธรรมผมเป็นสามีผมรักษาเขาหายภายใน 7 วัน สุดยอดไหมครับแผนวิถีธรรม เห็นไหมครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลย ฉะนั้นผมจึงสรุปว่าทุกคนที่มาที่นี่นะครับ 7 วันขอให้ตั้งใจศึกษานะครับ ขอให้ตั้งใจศึกษาแล้วก็ไม่เพียงแต่ ขอให้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่เพียงแต่ 7 วันที่เราต้องศึกษาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต้องนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านต่อนะครับ พยายามนะครับ แค่ 7 วันไม่เพียงพอแค่ 7 วันแค่เป็นแนวทางบอกเรา การปฏิบัติอยู่ที่ตัวเรานะครับ แล้วก็ถ้าปฏิบัติดีแล้วนะครับ ก็บอกต่อ รักษาคนใกล้ชิดแล้วบอกต่อญาติสนิทมิตรสหายให้ขยายวงกว้างต่อไป ใครไม่เข้าใจก็มาศึกษาที่นี่ได้นะครับซึ่งเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง ที่ผู้ที่ได้เข้ามาถึงตรงนี้ ยกตัวอย่างที่ผมประสบมานะครับ ผมก็มีสิ่งที่จะแชร์ให้ท่านทราบเพียงเคสเดียว แต่มีหลายเคสเอาไว้ค่อยคราวหน้าครับ

จิตอาสา: พี่ที่นั่งอยู่ใช่ไหมคะ เดี๋ยวนะคะ

คุณสุรศักดิ์: โทษนะครับ ภรรยาปกติครั้งที่ 1 ไม่มาไม่เชื่อครั้งที่ 2 ก็ยังไม่มา แต่ด้วยความที่รักษาหายแล้ว เขาเปิดใจ รอบนี้มา แล้วที่ภูมิใจที่สุดคือสามีรักษาภรรยา

จิตอาสา: ค่ะไม่ได้เป็นหมอ ไม่ได้เป็นหมอแผนปัจจุบันแต่เป็นหมอแพทย์วิถีธรรมไงคะ หมอที่ดีที่สุดในโลกก็คือตัวเราเองนะคะ 

คุณสุรศักดิ์: แล้วท่านสุภาพสตรีต่อไปท่านสุภาพสตรีจะเป็นภรรยาที่รักษาสามีนะครับ ขอเชิญคุณสุชาดาซึ่งเป็นภรรยาผมเองนะครับขอเชิญแสดงตัวนิดหนึ่งเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานที่มีจริงนะครับ 

จิตอาสา: ก็เดี๋ยวให้พี่สุชาดาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะ ความประทับใจหรือการรักษาของคุณหมอสุรศักดิ์เป็นยังไงบ้างคะ

คุณสุชาดา: ที่ประทับใจที่สุดนะคะคือช่วงเมื่อ 3-4 ปีก่อน เราก็ไปรักษาแบบแผนปัจจุบันนะคะ เวลาไปหาคุณหมอ คุณหมอก็จะให้ยาฆ่าเชื้อพอยาฆ่าเชื้อที่ให้มา พอทานแล้วนี่บริเวณที่เป็นก็จะตาย ผิวก็จะตายอะไรอย่างนี้แล้วเวลาพอตายมันก็จะแห้งไหม้เกรียมเวลาอาบน้ำอย่างนี้ตัวผิวนี่ก็จะหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยอะไรอย่างนี้นะคะ เพราะว่าเป็นมาก แต่ลอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าหายในครั้งนั้นเลยลอกอยู่ประมาณ 3 ครั้ง ลอกจนครั้งที่ 3 มีความรู้สึกว่าผิวเขาสร้างมาให้เราไม่ทันจะแสบอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็เลยไปหาแผนจีนนะคะไปทานยาจีน แล้วก็ที่เขานิยมกันที่ว่าบัวหิมะอะไรอย่างนี้ค่ะ เอามาทาก็ทุเลา ค่อย ๆ ดีขึ้นเหมือนกันนะคะได้ฆ่าเชื้อแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเป็น ๆ หาย ๆ นะคะ คืออาจจะเกี่ยวกับว่านิสัยการทานนี่จะชอบอาหารที่เป็นฤทธิ์ร้อนเสียส่วนใหญ่ คือทุกวันคือจะชอบทานพวกแกงพวกพริกอะไรอย่างนี้ค่ะจะทานอย่างนั้นหรือของทอดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ผักจะน้อย ไม่ค่อยเน้นอะไรอย่างนี้เป็นนิสัยการกินก็ไม่ค่อยถูกต้องนะคะ ก็เป็น ๆ หาย ๆ ก็หาหมอก็คืออย่างนี้ ลักษณะฆ่าเชื้ออะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวพอ อาจจะเกี่ยวกับเราไปทานมาอีกมันก็จะเป็นอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็จะคุยกับแฟนอยู่เป็นประจำจนแฟนก็เป็นคนที่ว่าอยากจะสนใจเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้จะหาวิธีศึกษาที่ว่าไม่ต้องไปใช้ยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างนี้ซึ่งมีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้องอย่างนี้ ก็อาจจะโชคดีมีบุญกุศลบ้างอะไรอย่างนี้ได้นำพามาพบวิถีพุทธของท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็เขาก็ได้เห็นได้อ่านอะไรอย่างนี้ ก็ตัวเองก็ได้อ่านหนังสืออาจารย์หมอเขียวด้วย เขาบอกเขาอยากจะมา ก็สนับสนุนให้เขามา แต่ตัวเองก็ยังไม่มา ยังอาจจะยังห่วงที่บ้านอะไรอย่างนี้ ก็ให้เขามา มาแล้วเขาก็กลับไปเล่าให้ฟัง บอกว่าได้สมัครเป็นนิสิตแพทย์อะไรอย่างนี้นะ เราบอกเออ ดีนะ ยินดีด้วยอะไรอย่างนี้ไปนะ แล้วจะได้บางทีตัวเองได้ช่วยตัวเองด้วยแล้วได้ช่วยผู้อื่นด้วย เอาประสบการณ์ที่ตัวเองเจออะไรอย่างนี้ ได้ไปช่วยผู้อื่นด้วยอะไรอย่างนี้ก็มาตอนพระไตรปิฎกค่ะ แล้วก็อย่างที่คุณสุรศักดิ์เล่าให้ฟังค่ะแล้วก็มาใช้กับตัวเองก็ดีใจมากเลย เพราะว่าหาแบบของแผนปัจจุบันนี่ คือตอนช่วงที่เป็นหนักนี่ทานยาเป็นเดือนกว่าร่วม 2 เดือนแล้วก็ไม่ใช่หายสนิทนะคะ ก็มาทานยาจีนที่เขาแนะกันน่ะ เดี๋ยวคนนู้นแนะคนนี้แนะอะไรอย่างนี้ มาตลอดเรื่อย ๆ ก็รู้สึกตัวเองก็รู้สึกไม่ดีค่ะ

จิตอาสา: ค่ะ ถ้าดูอย่างนี้แล้วตอนนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าหายแล้วที่ประทับใจ

คุณสุชาดา: ก็เรียกว่าเต็มร้อยค่ะถ้าเป็นอะไรก็คือจะใช้วิธีนี้ค่ะ เพราะว่าตอนที่เป็นทรมานมาก

จิตอาสา: ค่ะ ก็ได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วนะคะอันนี้ด้วยนะคะต้องกราบขออภัยพี่น้องนะคะ ถ้าใครอยากติดตาม ด้วยเวลาจำกัด เดี๋ยวกลัวท่านนี้จะรอนาน ก็ถือว่าพี่สุชาดามีอะไรจะทิ้งท้ายไหมคะ 

คุณสุชาดา: ก็ขอยืนยันกับทุกท่านนะคะว่าถ้าปฏิบัติถูกต้องตามวิถีธรรมวิถีทางนี้นะคะ
หายแน่นอนค่ะ เพราะตัวเองก็คือปฏิบัติมาแล้วแล้วก็อย่าไปรังเกียจปัสสาวะนะคะดีมาก

จิตอาสา: ถ้าใครสนใจอาจจะติดต่อสอบถามพี่สุชาดาด้านหลังดีกว่านะคะ สำหรับใครที่เป็นโรคนี้นะอันนี้ก็พี่สุรศักดิ์ทิ้งท้ายนิดหนึ่ง ที่บอกอยากจะบอกพี่น้องนะคะเดี๋ยวเราจะได้พบโปรแกรมต่อไป

คุณสุรศักดิ์: ครับผมขอสรุปเรื่องน้ำปัสสาวะ พอดีเรื่องน้ำปัสสาวะนี่ค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่งถ้าหากว่าการไปพูดนี่ไม่ถูกจุดคือเวลาจะพูดกับใครนี่ต้องดูว่าเขาเปิดใจไหม ถ้าเขาเปิดใจเราก็เสนอได้ ซึ่งผมเรียนตรง ๆ ว่าผมใช้ผมดื่มน้ำปัสสาวะทุกวันนะครับ เช้าเย็นแล้วก็ดื่มน้ำปัสสาวะนี่ เช้าเย็นขณะเดียวกันก็จะใช้น้ำปัสสาวะนี่นะครับเช็ดหน้าด้วย เมื่อก่อนหน้าไม่ค่อยหล่อเท่าไรเดี๋ยวนี้หล่อขึ้นเยอะ การหล่อของเราที่เราสัมผัสได้คือคนอื่นเขาทักเรานะครับ เขาทักว่า เออ คุณสุรศักดิ์เดี๋ยวนี้ไปทำอะไรมาทำไมหน้าดีขึ้นเยอะอะไรอย่างนี้ แล้วก็โทษนะครับ ที่แขนผมนะครับเมื่อก่อนจะดำเหมือนคนตากแดดไหม้เกรียม ผมก็เช็ดอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันก็ขึ้นเป็นสีชมพูนะครับ ก็ทำให้รู้สึกว่าเรามีกำลังใจมากขึ้น อย่าไปรังเกียจน้ำปัสสาวะนะครับ เพราะว่าสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้น้ำปัสสาวะรักษาตนเองแล้วก็สาวกต่าง ๆ นี่ท่านก็เผยแพร่มา 2,000 กว่าปีเราเพิ่งรับรู้ ณ เวลานี้เองก็ถือว่ายังไม่สายเกินไปนะครับ ขอบคุณครับ 

จิตอาสา: ค่ะ ต้องขอบพระคุณพี่สุรศักดิ์กับพี่สุชาดามากนะคะ ถ้าใครสนใจเคสนี้นะคะ เดี๋ยวสอบถามพี่ทั้งสองได้ด้านหลังนะคะ เพราะว่าที่จริงยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะ ถ้ามีเวลาอาจจะได้มาเล่าแบ่งปันกันอีก

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

กรณีศึกษา 3.95 นางสาวชันทิพย์ วิภาพงษ์ศาน

กรณีศึกษาที่3.95ชื่อนางสาวชันทิพย์ วิภาพงษ์ศานเพศหญิงอายุ36 ปีอาชีพพยาบาลจังหวัดนนทบุรี โรคหรืออาการ : โรคภูมิแพ้อาการผื่นคันลมพิษ ปวดประจำเดือนเป็นประจำ รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ใช้ยา ATARAF TA นาน 8 ปี การดูแลและแก้ไขอาการ : หลังจากปฏิบัติตัวโดยใช้ยา 9...

กรณีศึกษา 3.93 นายสมพงษ์ โขมรัมย์

กรณีศึกษาที่3.93ชื่อนายสมพงษ์ โขมรัมย์เพศชายอายุ39 ปีจังหวัดบุรีรัมย์ โรคหรืออาการและการดูแล 1. กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการคล้ายคนติดสุรา มือไม้สั่น ไม่มีแรง กระดุกกระดิก ต้องกินเบียร์วันละ 1 ขวด เพื่อกระตุ้นเลือดลมให้เดินถ้าไม่ได้กินจะมีอาการช็อค นอนแน่นิ่ง...

กรณีศึกษา 3.6 คุณขนุน (นามสมมุติ)

กรณีศึกษาที่3.6ชื่อคุณขนุน (นามสมมุติ)เพศหญิงอายุ54 ปีจังหวัดอุบลราชธานี โรคหรืออาการ : มีจุดแดง ๆ คันทั่วขา แขน หน้าอก แพทย์ให้ทาและกินยา แต่อาการไม่ทุเลา คันจนนอนไม่ได้ แพทย์บอกว่าเป็นภูมิแพ้ การดูแลและแก้ไขอาการ : ทาบริเวณที่คันด้วยน้ำปัสสาวะ...

กรณีศึกษา 2.79 คุณเครือแก้ว คุณะวัฒนา

กรณีศึกษาที่2.79ชื่อเครือแก้ว คุณะวัฒนาเพศหญิงอายุ48 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานครโรคโรคภูมิแพ้ โรคโลหิตจาง โรคความดันต่ำ โรคไขมันสูง ตะคริว ลมพิษวันสัมภาษณ์29 มกราคม 2555 จิตอาสา: พี่แก้วป่วยเป็นอะไรมาคะ พี่แก้ว: ก็มีหลายโรค ศูนย์รวมโรค โรคที่เป็นบ่อย ๆ ทุกเดือน...

กรณีศึกษา 2.17 นายภัคธร คุ้มกิตติพร

กรณีศึกษาที่2.17ชื่อนายภัคธร คุ้มกิตติพรเพศชายอายุ44 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานครโรคโรคผื่นแดง อาการคันตามตัววันสัมภาษณ์29 ธันวาคม 2557 มีอาการผื่นแดง คัน ตามตัว เป็นมา 12 ปี ต้นเหตุของผมตอนแรกเข้าใจว่าแพ้อากาศ แพ้ฝุ่น แพ้น้ำทะเล โดนอะไรนิดหน่อยก็จาม เป็นผื่นแดง...

กรณีศึกษา 2.7 นางสาวจาริณี กวีวิวิธชัย

กรณีศึกษาที่2.7ชื่อนางสาวจาริณี กวีวิวิธชัยเพศหญิงอายุ56 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานครโรคโรคภูมิแพ้ฝุ่นวันสัมภาษณ์15 พฤศจิกายน 2557 คันนัยตามากทั้ง 2 ข้าง คันเกือบตลอดเวลา ใช้การรักษาแผนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน (มิถุนายน 2554–กันยายน 2555)...

กรณีศึกษา 1.127 เด็กหญิงสุณัฏฐา คงประเสริฐ

กรณีศึกษาที่1.127ชื่อเด็กหญิงสุณัฏฐา คงประเสริฐเพศหญิงอายุ11โรคโรคภูมิแพ้ผิวหนังวันสัมภาษณ์29 มีนาคม 2558 ประวัติเป็นโรคภูมิแพ้มา 5 ปีจะมีผื่นคันแดงคันขึ้นที่ข้อพับแขนขาและตามลำตัวใบหน้าทุกหน้าร้อนต้องไปพบแพทย์เอายามาทา และกินยาแก้แพ้ตลอดเป็นเวลานานหลายปี...

กรณีศึกษา 1.119 เด็กหญิงไอรีน ลูกสาวคุณแม่อริสา ธรรมาจารย์จรัส

กรณีศึกษาที่1.119ชื่อเด็กหญิงไอรีน ลูกสาวคุณแม่อริสา ธรรมาจารย์จรัสเพศหญิงอาการมีไข้ท้องอืด แน่นท้อง ผื่นตามข้อพับวันสัมภาษณ์22 กุมภาพันธ์ 2558 เด็กหญิง ไอรีน อายุ 7 เดือน ใช้น้ำสกัด น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด ยาเขียว กัวซาเป็นประจำ ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์จนถึงปัจจุบัน...

กรณีศึกษา 1.101 คุณภราดร รังคะวิภา

กรณีศึกษาที่1.101ชื่อภราดร รังคะวิภาเพศชายอายุ54 ปีจังหวัดนครพนมอาชีพเจ้าของกิจการร้านขายกาแฟ น้ำผักผลไม้ปั่น ขนมหวานไทยอาการปวดแข็งตึง แผล ผุพอง ผื่นคันจากร้อนเกินวันสัมภาษณ์8 ธันวาคม 2557 เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2555 ผมเริ่มมีอาการปวด แข็ง...

กรณีศึกษา 1.80 คุณอรัญญา พรหมเนรมิต

กรณีศึกษาที่1.80 ชื่ออรัญญา พรหมเนรมิตเพศหญิงอาชีพพนักงานร้านอาหารโรคโรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นการอักเสบชนิดเอ็กซีมาวันสัมภาษณ์30 มกราคม 2558 โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นการอักเสบชนิดเอ็กซีมา ปฏิบัติตัวด้วยแพทย์วิถีธรรม : ดื่มสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด ๆ ใช้ย่านาง ใบเตย อัญชัน...

กรณีศึกษา 1.75 คุณกนกวรรณ คงทรัพย์

กรณีศึกษาที่1.75ชื่อกนกวรรณ คงทรัพย์เพศหญิงจังหวัดขอนแก่นโรคโรคภูมิแพ้ โรคไมเกรน โรคริดสีดวงวันสัมภาษณ์30 มกราคม 2558 อาการ : ภูมิแพ้สารเคมี ไมเกรน ริดสีดวง เรอ จามมาก ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่หยุดจาม แพ้สารเคมี ที่ผิวหนังตั้งแต่เกิดปฏิบัติตัวด้วยแพทย์วิถีธรรม :...

กรณีศึกษา 1.4 คุณสุนันทา เพียวไพบูลย์

กรณีศึกษาที่ 1.4ชื่อสุนันทา เพียวไพบูลย์เพศหญิงอายุ55 ปีจังหวัดสระแก้วโรคภูมิแพ้ผิวหนังอาการคันตรงขาบริเวณหน้าแข้งเป็นแผลเปื่อยตุ่มเม็ดขึ้นเต็มตัว และหน้าก็บวมการดูแลตามหลักเแพทย์วิถีธรรม เทคนิค 9 ข้อ เชื่อในวิบากกรรมวันสัมภาษณ์9 มีนาคม 2555 ดิฉันชื่อ นางสุนันทา...

ผื่นคันตามตัว หายด้วย สิ่งนี้ คุณทิวากร ชุมจืด

การใช้น้ำปัสสาวะในชีวิตประจำวัน ใช้แปรงฟัน สระผม ทาตัวและใช้ดีท็อกซ์สวนล้างลำไส้ คุณทิวากร ชุมจืด มาจากจังหวัดตรังเป็น จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สังกัดสวนป่านาบุญ2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ได้เริ่มรู้จักแพทย์วิถีธรรมตั้งแต่ปี 2556...

ภูมิแพ้ ลมพิษขั้นรุนแรง รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย หมดไปหลายแสน หายด้วยสิ่งนี้

คุณ สุ เป็นภูมิแพ้ ลมพิษขั้นรุนแรง เป็นมากถึงขนาด ช็อค ลมพิษเข้าข้างในกระแสเลือด รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย หมดไปหลายแสน หลัก ล้าน คิดว่าไม่ไหวแล้วต้องหาวิธีการรักษาแบบใหม่ และได้มาพบกับแพทย์วีถีธรรม ใช้น้ำปัสสาวะ ในการรักษาโรค ด้วยการดื่ม และการปรับเรื่องของอาหาร...

โรคผิวหนังแห้ง แข็ง หายด้วยน้ำปัสสาวะบำบัด

คุณ สิทธิผล พิมพ์เขต จ.เลย อาชีพช่างกลึง พ่อป่วยเป็น ความดัน และไตวาย อาการสาหัส และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอาการไม่ดีขึ้น จึงพาพ่อกับบ้าน ใช้วิธีการรักษาแบบแพทย์วิถีธรรม ตาม อ.หมอเขียว อาการดีขึ้น อยู่ได้ 1 เดือนแล้วท่านก็เสียชีวิต อย่าง สงบ ปัญหาสุขภาพของผมคือ...

ผื่นคันทั้งตัว รักษาไม่หาย เจอสิ่งนี้หาย

คุณหมอ รัตน์ อาชีพ ทันตแพทย์ อายุ 61 ปี ปัญหาสุขภาพ คือ เป็นผื่น คันทั้งตัว หมอแผนปัจจุบันให้กินยา ซีเตอร์รอยและได้ฉีดยาอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และกับมาเป็นผื่นคันซ้ำอีกเป็นอย่างนี้อยู่ 3 ครั้ง จึงตัดสินใจเลิกใช้ยา และใช้วิธีการรักษาแบบ ธรรมชาติบำบัดของ...

คันตามตัว บวด ตึง แดง หายด้วยน้ำปัสสาวะ

คุณ สำรวย อายุ 60 ปี อาชีพ ช่างเสริมสวย ปัจจุบันเป็นจิตอาสา แพทย์วิถีธรรม ไม่ได้ป่วยและได้มาเข้าค่าย และได้ฟังธรรมและได้เรียนรู้การรักษาสุขภาพของตัวเอง กับเทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด ใช้น้ำปัสสาวะในการ รักษา 1.อาการคัน บวม ตึง 2.ตามัว 3.แผล ใช้แล้วหายป่วยโดยไม่ต้องใช้ยา...

ผื่นคันทั้งตัว หายด้วยวิธีง่ายๆ

คุณดารุณี ทุกข์เพราะมีผื่นคันทั้งตัว ไปหาหมอมาเกือบ 10 ที่ไม่หาย คิดว่าหมอเขียวคือน้ำมันเขียว ใช้นำน้ำปัสสาวะ ฟังธรรมจากหมอเขียว ว่าให้นึกถึงกรรมที่ทำมา เลยนึกถึงตัวเองชอบจับไส้เดือนไปใส่รูมดคันแล้วมีความสุข เลยขออโหสิกรรม สำนึกผิด...

ผื่นคัน อาการคันต่างๆหายด้วยการสำนึกผิด ?

คุณกิม อายุ55ปี จ.ยะลา ทุกข์เพราะคัน เวลาเข้าสวนจะโดนมดกัดเห็นรูมดไม่ได้ จะใช้เท้ากลบรูมด เพื่อไม่ให้มันกัด เราทำกับเขามากมาย สำนึกสารภาพกับมิตรดี ว่าเคยทำกับมด ฉีดยา ฉีดยุง สารภาพผิดแล้วอาการที่ไม่สบายใจ มันโล่งโปร่ง สบาย มีความสุขมาก...

โรคผิวหนังภูมิแพ้สารเคมี รักษาด้วยยา 9 เม็ด

คุณภัททิยา จ.สุโขทัย อาขีพเสริมสวย สาเหตุที่มาเข้าค่ายคือเจอเคมีเยอะ อาชัพเสริมสวย ทำมา20ปี รับเต็มๆ เคมีแพ้เคมี ไปรักษามาหลายที่แล้ว ทั้งรัฐบาลและเอกชน ภูมิแพ้รักษาหายยากต้องดูแลตัวเอง หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ แต่ทำไงได้มันเป็นอาชีพ...

โรคภูมิแพ้ผิวหนัง

คุณปทิตตา ไทธนาลาภวัติ โรคภูมิแพ้ผิวหนัง โรคภูมิแพ้ผิวหนัง จากเอวไปที่ข้อเท้าและวกกลับมาข้างบนขึ้นหน้า เป็นได้3 อาทิตย์แต่อาการรุนแรงมาก คันมาก ได้มาเข้าค่ายกับแพทย์วิถีธรรม จิตอาสาให้ดื่มน้ำถ่านและพอกทาสมุนไพร มีประสบการณ์เคยใช้น้ำปัสสาวะ อยู่แล้ว 1 ปี มีอาการเป็น ฝี...