Taking too long? Close loading screen.

ภูมิแพ้ ลมพิษขั้นรุนแรง รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย หมดไปหลายแสน หายด้วยสิ่งนี้

คุณ สุ เป็นภูมิแพ้ ลมพิษขั้นรุนแรง เป็นมากถึงขนาด ช็อค ลมพิษเข้าข้างในกระแสเลือด รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย หมดไปหลายแสน หลัก ล้าน คิดว่าไม่ไหวแล้วต้องหาวิธีการรักษาแบบใหม่ และได้มาพบกับแพทย์วีถีธรรม ใช้น้ำปัสสาวะ ในการรักษาโรค ด้วยการดื่ม และการปรับเรื่องของอาหาร ทำให้ร่างกายค่อยๆดีขึ้นและหายเป็นปกติ

เรื่องน่าสนใจ