Taking too long? Close loading screen.

คุณ ปลาบู่ เป็นภูมิแพ้ร่ายกายไม่ค่อยแข็งแรง หายด้วยน้ำปัสสาวะ

คุณ ปลาบู่ เป็นภูมิแพ้อากาศ ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ถ้าโดนลม พัดลม หรือ แอร์ น้ำมูกจะไหล ภูมิแพ้อากาศ เกี่ยวเนื่องจาก พฤติกรรมกรรมการบริโภค อาหาร ชอบกินขนม มากกว่าการทานข้าว ย้อนกับมาดูจากพฤติกรรมตนเองแล้ว ที่ร่างกายไม่แข็งแรงเพราะสิ่งนี้ จึงมองหาการดูแลสุขภาพ เพราะไม่ชอบ กินยา ถ้าเลือกได้จึงอยากหาวิธีรักษาที่ไม่ต้องกินยาเลย จึงได้เข้ามาที่ค่ายแพทย์วิถีธรรม หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณเอง
ใช้น้ำปัสสาวะในการ ดีทอกซ์ และการใช้เทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด ในการดูแลสุขภาพ

เรื่องน่าสนใจ